Det detaljerede design af varmeveksleren og helium-loopet er så hemmeligt, at Reaction Engines har valgt ikke at patentere det.
De mange små rør giver en stor over- flade med hurtig afkøling af luften.
TURBO-KOMPRESSOR
RAMJETS, afbrænder overskuds-brint.
RAKETMOTOR
Kilder: NewScientist, aerospace-technology.com, airwingmedia.com Grafik: Lasse Gorm Jensen
VARME- SKJOLD
1
SHOCK-ABSORBER
LUFTEN I RAKETMOTOREN nedkøles til minus 150 °C i løbet af 0,01 sekund. Nedkølingen foregår i et helium-loop, hvor helium nedkøles ved hjælp af brint, der fordamper i en ’pre-burn-proces’.
KOLD LUFT, ned til -150 C
VARM LUFT, op til 1.000 C
2
PGA. FRIKTION er luften, som strømmer ind i motoren ved hastigheder op til Mach 5, helt op til 1.000 °C varm.
HELIUM- FLOW
SKYLON NÅR 300 KM UD I RUMMET,  hvor den kan aflevere op til 15 ton udstyr og satellitter. 
RUMFÆRD OG LEVERING AF LAST
SKYLON TRÆDER IND I ATMOSFÆREN med lavere hastighed end rumfærgen. Landings-hastigheden er 240 km/h sammenlignet med rumfærgens 650 km/h.
GENINDREJSE/LANDING
Det tager to timer for flyet at nå en højde på 28 km  og over 5.000 km/h.
RAKET-FLYET SKYLON starter fra en almindelig startbane til fly med motorerne i jet-mode. Skylon er designet til at medbringe 150 ton brint og 66 ton ilt.
SKYLON er 83,3 m langt, 25,4 m bredt og vejer ved start 345 ton.
LUFT-INDTAGET LUKKES og Skylon og går i raket-mode. Herefter øges hastigheden til 26.500 km/h. 
SKYLON ER ET RUMFARTØJ designet af Reaction Engines. Ved hjælp af to SABRE-motorer starter og lander det som et fly, og det er i stand til at levere op til 15 ton udstyr i cirka 300 kilometers højde. Hvis alt går efter planen, kan første testflyvning ske i 2019.
RAKET-MODE
START I JET-MODE