andre skriver

Vandselskaber: Over halvdelen af vores vand indeholder pesticider

Illustration: ersler / Bigstock

I et brev advarer DTU sammen med fem af landets største vandselskaber om, at 50-90 pct. af selskabernes vand i de store byområder indeholder pesticider. Samtidig viser et udtræk af den statslige database for drikkevand, at andelen af aktive drikkevandsboringer med pesticider nu er fordoblet til over 50 pct. Miljøminister Lea Wermelin siger til Jyllands-Posten, at det viser, at »der er behov for at styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand.«

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Reuters 30. jul 2021 08:43 2
Russisk Nauka-modul er nu koblet på rumstation
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

ikke kommer efter DTU og vandselskaberne, der formaster sig til at sige, at der er pesticider i vandet! Det er jo det samme som at påstå, at pesticiderne kommer et sted fra og kan ses som en slem antydning af, at landbruget er skyldige i noget, som der slet ikke er bevis for.

 • 27
 • 9

Det er fundet i byernes drikkevand, hvor der er meget langt til nærmeste landbrug. Det ville være mere brugbart hvis de forskellige fundne stoffer blev oplistet. Stoffer som DMS fra træbeskyttelse har ikke meget med landbrug at gøre. Det nye er at der testes for flere midler. Vel også på tide,

PS! Måske er det Bæredygtgt Grundvandsbeskyttelse der menes?

 • 9
 • 16

Så blev der atter samlet stof til en weekend-forside om pesticider i grundvandet. Tilsyneladende et koordineret angreb fra DN, DR og JP, der kaster et mistænkeligt skær på landbruget. Er det virkelig nødvendigt at fuske med realiteterne for at sælge holdninger? For det første er der stort set INGEN tilfælde af grundvandsforurening med de midler, som landbruget anvender i dag. For det andet er det oftest træbeskyttelse og totalukrudtsmidler, som intet har med landbrugsdrift at gøre, der afsætter spor i grundvandet. I visse tilfælde er det endda vandværkernes egen ukrudtsbekæmpelse lige over boringerne! Det fremgår jo også, at problemerne findes omkring byerne. For det tredje blandes begreberne sammen i JP’s artikel: Først redegøres for ”fund i boringer” (altså langt under grænseværdierne). Dernæst fortæller vandselskaberne, at de ”fortynder” pesticidresterne ved opblanding i større mængder vand, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Endelig oplyser vandselskaberne i et brev til Miljøministeriet, at der er ”spor af pesticider” i 50-90 pct. af det drikkevand, de leverer til forbrugerne. Se, det er jo ikke overraskende. Hvis selskaberne blandede mere effektivt, kunne de nå op på 100 pct. Men der er stadig intet af vandet, hvor pesticidresterne er i nærheden af grænseværdierne! Hvis GEUS altid målte på samme måde, ville grundvandet blive renere og renere. Men hvis man måler ”spor” af forskellige stoffer med mere og mere fintfølende metoder, kan man finde hvad man leder efter stort set overalt. Og hvis man fornægter de reelle proportioner og ikke ønsker at finde eksempelvis det naturligt forekommende langt farligere arsen, ja så kan man undlade at teste for det. Keine Hexerei, nur Behändigkeit.

 • 14
 • 21

Langt, langt de fleste vandboringer er sljfede - det vil sige endegyldigt lukkede - p.g.a. indhold af BAM - nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlerne Prefix og Casaron, som blev forbudt i slutningen af 1990erne. De to midler blev drysset ud i store mængder i byerne - og endda på vandværkernes grunde for at undgå plantevækst der. De to midler blev også på gårdspladser, men aldrig i drift af landbrug.

 • 12
 • 10

Se det i øjnene. Grundvand bør kun drikkes i yderste nød eller hvis det er testet. Hvis Fjernvarmen i fremtiden bruger vand som faseskiftmedium i en varmepumpekreds vil der blive lavet 25-30 tons ultrarent destilleret vand per husstand per år. Da konventionel fjernvarme synger på sidste vers og forsyningen af vederlagssøgende kommunalrødder er stigende kan vi dermed slå to fluer med et smæk. Graverne og snylterne sikres meningsfyldt arbejde og folkesundheden kan kun blive bedre. Win-Win?

Den termodynamiske baggrund kan findes ved at Google WTPHP

 • 5
 • 19

hver på deres måde. Og begge parter peger helst på den anden. Måske skulle folk blive voksne?

Jeg kan heller ikke lide tanken om pesticider i drikkevandet. En del af det, vi nu ved, vi drikker, har vi nok indtaget i årevis, uden at vide det. Der er bare kommet flere og flere analysemetoder til.

Det vigtigste er at forebygge mod lignende forureninger i fremtiden. Det kræver både en kraftig omlægning af landbrug, gartneri, af økonomiske incitamenter og at haveejere og byerne ændrer deres æstetiske smag fra pillenusse-sirligt look til miljø-look. (Kommer haver og parker så mere til at ligne covid19hår-hobbitter, so be it)

Dernæst at få nogle vidensbaserede, ajourførte sundhedsvurderinger af det aktuelle indtag, hvis sådanne mangler/ikke er ajourførte. De steder, hvor niveauerne er betænkelige, da indføre højteknologisk rensning, indtil man ad åre igen har lokalt rent grundvand.

 • 18
 • 3

Stoffer som DMS fra træbeskyttelse har ikke meget med landbrug at gøre

Er det nu også den eneste kilde?

Prøv at kigge på jordbæravl.

Men et “skønt” input fra PVS - lad os blot stoppe med at måle for pesticider i vores drikkevand, så er alle problemer jo løst ☹️

De tider hvor vi kan regne med at drikke urenset grundvand lakker nok mod enden, men hvis vi ikke lærer lektien af fortidens fejl og strammer gevaldigt op omkring vores håndtering af miljøfremmede stoffer i naturen, ender vi imho med at være “proper fucked” - hvis ikke det tog er kørt allerede - - -

 • 15
 • 8

Dansk grundvand bliver ikke rigtig rent før næste mellemistid.men den økologiske velfærdsstatsfest var fantastisk så længe den varede.

Men måske går det lidt hurtigere med drikkevandet og vandløb mv? Lidt afhængig af strategien. På Tunø bankede de et alt for højt nitrat-indhold (170 mg/l i den værste boring) ned under grænseværdien (50 mg/l) på 10 år. Fig 2 i https://2dgf.dk/xpdf/gt2005-2-25-32.pdf. Og i dag pumper vandværket vand ud med 11 mg nitrat/l https://www.tunøvand.dk/Docs/VandKvaliRap... (og de har sørme heller ingen PFOS mv). Der er ingen pesticidanalyser på deres hjemmeside, findes sikkert ved GEUS. Men mon ikke de viser noget tilsvarende?

Tunø braklagde et beskyttelsesområde omkring boringerne og tilsåede det med græs. De var så kun ca. 100 borgere, vel et vandforbrug på o. 6000 m3/år. Men skaleret op kan det måske være vejen at gå? At 'dyrke' rent drikkevand, og derfor i en periode gå mere tilbage til helt overfladenære magasiner, hvor man i mange år borede dybere og dybere ned.

 • 15
 • 2

Er det nu også den eneste kilde?

Prøv at kigge på jordbæravl.

Det var et eksempel, men tager vi fundpladserne med, så er det mest træværk inkl. det plankeværk omkring vandværket der glimrer. Særligt den tidslige udbredelse er langt større med træbeskyttelse end en enkelt sæson med jordbær. Så nævner vi ikke alle de andre midler, som ikke er brugt i planteavlen, men på udyrkede arealer.

Der testes mere med bedre metoder og der findes mere. Derfor er fundstederne vigtige og særligt koncentrationerne. Fælles for midlerne er, at de er udfasede grundet udvaskningsrisiko. Dog er mange midler brugt længe efter de har været forbudte i planteavlen, nemlig til alt andet end planteavlen.

Dagens midler der bruges i planteavlen er langt bedre testet, så de udgør ikke nogen risiko og de er ikke på nogen måde blandt de dominerende midler i grundvandet eller undervejs til grundvandet. Derimod behandles et plankeværk med langt mere med stærke midler, for at undgå råd og svampe. Så nævner vi ikke midler brugt på udyrkede arealer og plænerensemidler.

Sæt der kom blomster i plænen, det ville da være en ulykke. Har selv advokeret for at man lod urterne i plænen blomstre af før der blev klippet, det giver langt mere biodiversitet uden at ukrudt tager over.

 • 5
 • 16

Dagens midler der bruges i planteavlen er langt bedre testet, så de udgør ikke nogen risiko og de er ikke på nogen måde blandt de dominerende midler i grundvandet eller undervejs til grundvandet

Mig bekendt er mange af de menneskefremstillede giftstoffer, som man finder i grundvandet, pøset ud for 10-20-23-40-50 år siden.

Hvordan kan dagens giftstoffer være "langt bedre testet" ? Har man testet dem i 40-50 år.

Eller er det bare den samme sang som giftindustrien og dens proselytter har sunget de sidste mange, mange år ?

 • 15
 • 2

Jeg kan heller ikke lide tanken om pesticider i drikkevandet. En del af det, vi nu ved, vi drikker, har vi nok indtaget i årevis, uden at vide det. Der er bare kommet flere og flere analysemetoder til.

Det kedelige er, at de slemme forureningssager drukner i al snakken om at vi nu pludselig har set spor af et eller andet. Selvfølgelig uden at fortælle noget om mængde eller ppm og lignende.

Man kunne ønske at måleapparaturet havde en grænse, som kun betroede og erfarne folk kunne se under. Det kan let blive "ulven kommer". Hold øje med det, og hvis det øges kan man se nærmere på det, men "spor af" er altså for vagt.

 • 0
 • 20

Det ef korrekt, at der er en fladebelastning fra bebyggede områder - den forklarer bare ikke de fund man ser langt fra byerne.

Træbeskyttelse er overalt, plankeværk, elmaster, skur, hegn m.fl. selv sommerhuse er der ikke sparet på. Efter de undersøgelser jeg har læst blev potteplanter også nævnt som kilde til punkter(kilder).

Eksemplet DMS havde jeg medtaget fordi der blev undersøgt en del for en rum tid siden. Mens der er fuld kontrol på landbrug, havebrug og skovbrug er der anderledes meget lidt kontrol med trævarer, træbeskyttelse, maling og husvask. En dunk pesticid der har fået en ny etikket og derfor er blevet ulovlig skal destrueres, mens en gammel bøt hegnsgrøn bare bruges.

 • 1
 • 12

Det samme blev sagt i 80'erne.

90'erne.

00'erne.

10'erne.

Og nu skal vi høre på det igen.

Bare rolig, landmændene får nu fuld erstatning for at undlade at bruge sprøjtegifte direkte over grundvandsboringer[1].

Private haveejere er ikke lige så heldige. De skal bare lade være[2].

[1] En tilgang til (potentiel) forurening der nok kræver en ret stærk lobbyvirksomhed.

[2] Hvis nogen skulle være i tvivl: Jeg mener ikke at private bør bruge pesticider.

 • 10
 • 3

kommer!

Når man taler om solen, begynder den at skinne på os. Proslytterne fra BL myldrede frem umiddelbart efter mit første indlæg.

Regeringen vil forbyde brugen af Roundup visse steder for private! Det er et rigtigt godt initiativ, og det skal ses i sammenhæng med, at Danmark gik imod generelt forbud mod det aktive stof i Roundup, glyphosat, sådan som det var foreslået på EU-niveau.

Regeringen har ikke til sinds at indskrænke brugen af det mest anvendte pesticid i landbruget, selv om det er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Tyske Bayer har betalt mere end 70 milliarder kr. som kompensation til sagsøgere, der har rejst erstatningssager for sygdom, grundet brug af glyphosat! Hvis mistanken om, at stoffet er kræftfremkaldende ikke var begrundet, så ville man aldrig have betalt så mange penge.

Den danske miljøstyrelse fastholder, at glyphosat og nedbrydningsprodukterne af det, er ufarligt for helbredet: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20... se side 31 og 32.

Landbruget må anvende glyphosat på foder umiddelbart før høst.

Konsentrationen må være 1000 gange højere i fødevarer end i grundvand.

Når man tager alt det i betragtning, så må man konstatere det, som det er.

Det er ren symbolpolitik at forbyde privates brug af Roundup, når landbruget har lov til at fortsætte med at producere fødevarer, der indeholder gigantiske mængder af glyphosat.

Miljøstyrelsens påstande om, at stoffet er ufarligt, kan kun begrundes med styrelsens ekstremt selektive omgang med former for begrundet viden.

Regering og styrelse er en skænsel.

Man holder hånden over et forgældet landbrug, dets skændige metoder og taler om at ville klima og miljø. Laver symbolpolitik mod befolkningen, som kun har til formål at skæmme informationsstrømmen omkring problematikkerne miljø, klima og økonomi.

Det er så grimt, så man savner ord.

 • 11
 • 6

Efter de undersøgelser jeg har læst blev potteplanter også nævnt som kilde til punkter(kilder).

Kan du ikke linke til de undersøgelser Jan?

en del væksthusgartnerier er væsentlige kilder til pesticidforurening, og dermed indeholder en del potteplanter også dette. I min by indsamles organisk affald særskilt, altså køkkenaffald. (Vi må ikke lægge udtjente potteplanter derned, men jeg har ikke set nogen begrundelse for dette. Tænker at der er to mulige: frygt for invasive arter i komposten eller pesticider)

 • 12
 • 1

Når nu alt det gode bliver forbudt, så kan vi private stadig købe det fra Polen på hjemmesiden landhandel-polen.de

Selv er jeg for doven, og har stadig over halvdelen af de 5 liter koncentreret generisk Glyphosat, som jeg nåede at købe på andelen mens alle stadig kunne købe for henved 20 år siden.

Dog overvejer jeg stadig at købe noget med MCPA fra ovenstående hjemmeside, til at slå de altdominerende vejbred ihjel i min hensygnende "græsplæne".

20 tommelfingre nedad?

 • 3
 • 11

Og fra i dag bliver det sikkert næsten umuligt at opdrive mere?

Den skal du blive inde i byen med, for ude på landet er der masser af det stof i omløb. Og det er ikke her, at regeringen og miljøministeren vil gribe ind, selv om det er her at man pøser det ud over foder og madvarer, så der kan være op til 1000 gange højere koncentration i mad end i drikkevandet, helt lovligt!

S-regeringen er på alle måder mere sort end sort.

 • 9
 • 5

Selv er jeg for doven, og har stadig over halvdelen af de 5 liter koncentreret generisk Glyphosat, som jeg nåede at købe på andelen mens alle stadig kunne købe for henved 20 år siden.

Dog overvejer jeg stadig at købe noget med MCPA fra ovenstående hjemmeside, til at slå de altdominerende vejbred ihjel i min hensygnende "græsplæne".

20 tommelfingre nedad?

Igen og igen henviser debattører på Ing, til 'almindelig sund fornuft', når de taler for minimalistisk regulering af fritidsmiljøet. Et fornemt eksempel til belysning af mulige konsekvenser.

Jeg er dog bange for, at dit indlæg er faldet så sent, at du ikke når at få de klart fortjente nedtomler. Men hvis jeg nu tilbyder istedet at tømme nærmeste velvoksne narresutte-træ og sender høsten til redaktionen, så kan de videresende det til dig, vel bedre end ingenting?

 • 9
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten