Trusler mod vand og sundhed trumfer i spørgsmål om generationsforurening

Trusler mod vand og sundhed trumfer i spørgsmål om generationsforurening

PLUS.
Grindstedværket fotograferet i 2008. Illustration: Scanpix

Efter et åbent samråd den 15. januar stod det klart, at miljøministeren ikke vil afsætte ekstra midler til regionernes oprydningen af de såkaldte generationsforureninger, førend der foreligger en samlet oversigt over, hvor i landet vandmiljø, grundvand og menneskers sundhed er mest truet på grund af jordforurening. Dermed ønsker ministeren at sætte ind, hvor der er mest akutte behov. Oversigten fra regionerne skal samles i en konkret handlingsplan, som forventes klar inden sommerferien. Herefter vil miljøministeren med resten af Folketinget drøfte, hvordan og hvor mange penge der skal afsættes, så blandt andet målsætningen i regeringen og dennes støttepartiers forståelsespapir om oprydning af generationsforureningerne kan blive opfyldt.

Få adgang til PLUS-indhold og e-avisen
Læs videre med et digitalt abonnement på Ingeniøren PLUS.
De første 30 dage er gratis.