Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

Tre røde partier enige: CO2-udledninger skal reduceres med 70 pct. i 2030

Illustration: Scanpix­

Regeringsforhandlingerne oven på Folketingsvalget 2019 er i fuld gang, og nu er Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten enige om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med mindst 70 pct. inden år 2030. Ifølge SF gør målsætningen Danmark til et af de mest ambitiøse lande, når det gælder klimaet, men det varsles også, at disse investeringer kan betyde forringelser for sektorer som eksempelvis landbruget. De Radikale var ikke med til forhandlingsmødet onsdag aften, hvor de øvrige regeringsforhandlende partier blev enige om målsætningen.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

S har bevæget sig og det er positivt, man er nu parat til at binde sig på en 70 % reduktion i 2030, hvilket dog ikke er mere, end hvad Parisaftalen kræver. Dvs. aftalen rækker sådan set ikke videre end til det, nationen som sådan har vedtaget at slutte op om.

De Radikale har taget klimaet som gidsel, da man sætter andre krav op som betingelse for at slutte op om klimaaftalen. Anderledes kan det ikke tolkes, og det skal skriges ud for enhver vind, lige op i hovedet på partiets spidser, for det betyder at man ikke forstår alvoren i det her eller rangordenen i problemstillingernes alvor og forpligtende karakter.

Citat fra artiklen på b.dk: "De Radikale ønsker vished for økonomien i den grønne omstilling - og klarhed over andre punkter i forhandlingerne, som eksempelvis udlændingepolitikken, før man nikker ja til resultater i forhandlingerne."

De Radikale mener altså på den gammeldags betonagtige måde, at det er et spørgsmål om at få råd til at rede livets betingelser.

Det absurde i denne logik er på den måde afsløret, Morten Østergaard står tilbage som eksponent for den form for tænkning, der endnu ikke har forstået, at det ikke er et spørgsmål om at have råd til at bevare det, som også er det økonomiske systems forudsætning!

Det faktum - at det slet ikke er sikkert, at der er plads til vor økonomiske "succes", fordi den kan tages som mål for den grad, hvormed vi har held med at underminere livets også klimatiske betingelser - er så ikke trængt ind på Morten Østergaards "skærmterminal"!

Den nye og forpligtende rationalitet har sin egen bydende nødvendighed: "hvis ikke vi er i stand til at tage vare på livets betingelser, så er også den traditionelle pengeøkonomi fucked"!

De nævnte forringelser af landbruget behøver ikke at være forringelser for andet og andre end de produktionsformer, som allerede er en ruin i også økonomisk forstand.

Langt de fleste danske jorde bruges i dag til produktion af foder til svin og kvæg. Men produktionen giver stort set ikke overskud. Forringelserne kommer udelukkende til at gå ud over de aldeles uøkonomiske og alt for kapitalintensive bedrifter.

Bønderne har sammen med finanssektoren satset på inflationsværdien, når finanssektoren har finansieret storbøndernes opkøb af hinanden for lånte penge.

Men inflationen i priserne på bedrifterne stoppede i kølvandet på finanskrisen, og siden har man været henvist til lige frem at skulle servicere erhvervets gigantgæld med realøkonomisk produktion! Noget som har været helt uhørt for erhvervet i flere generationer. Det kan man slet ikke, hvorfor man har hentet, hvad der svarer til bedrifternes dækningsbidrag i de offentlige kasser siden 2016.

Nu står og falder regeringsdannelen med, om R vil ofre klimaet, sig selv og alt, hvad man påstod at ville, til fordel for en syg økonomi, bygget op om markedsendogent skabte penge, en markedsøkonomi, hvor finanssektoren skaber samfundets penge som lån i uproduktive kunstige og ekstremt destruktiv inflation i kapitalens priser.

Hele det projekt, som Margrethe Vestager drømmer om at stå i spidsen for, er bygget op om de selvnegerende succeskriterier, som knytter sig til Milton Friedmans monetarisme. Her hersker markedets kunstige pengeværdier, skabt med finanssektorens falske penge, på bekostning af realøkonomien, klimaet og fremtiden.

England er på vej ud og Italien kan være det meget snart, fordi den økonomi, som Østergaard og Vestager står for, er dødens pølse, og fordi man mærker det helt ned i folkedybet i disse regioner.

Der er opbrud i Tyskland, og de to gamle fløje har svært ved at finde sine ben. Noget af det, som kan vende mod det positive her, er, at fx de grønne tvinger de gamle partier til at tænke økonomien om. Budgetdisciplinen, Eus medlemslandes spændetrøje, har udelukkende været til tysk fordel. Men selv om tysk økonomi bugner, så knager det i hele det politiske system i tyskland, fordi man oplever det som en pyrhussejr. Ungdommen har forstået, at tysk økonomi har vundet på klimaets og sammenholdets pris. Den vil noget andet. Den sætter klimaet og sammenholdet over Vestagers og Østergaards patetiske økonomi.

https://www.google.dk/search?source=hp&ei=...

 • 16
 • 7

Jeg mener det er fuldstændig urealistisk med 70% reduktion allerede i 2030 med mindre vi som samfund og borgere er villige til at betale utroligt meget for det.
Det vil koste på vores velfærd og vil ændre vores måde at leve på betragteligt.

Transport skal ændres utroligt for at opfylde dette mål.
Vores nuværende energiforbrug skal langt ned, og det er simpelthen ikke realistisk.
Det stiger kun nu og vil fortsætte.
Vores energiproduktion skal blive langt mere CO2 frit end den er nu.
Nøgletal fra Energinet lige nu (20-6-2019 10:29):
VINDMØLLER 259 MW
SOLCELLER 264 MW
NETTOUDVEKSLING IMPORT 3.456 MW
ELFORBRUG 4.466 MW
CO2-UDLEDNING 143 g/kWh
Så vi skal ned på 43 g CO2/kWh, lavere end Frankrig.
Urealistisk på 11 år.
Solceller og vindmøller er slet ikke nok, og slet ikke indenfor 11 år.
Jeg tror ikke engang 30-40 % reduktion kan nåes på 11 år.

 • 11
 • 11

Lad folk gøre hvad de vil, sålænge fossilt kulstofskat bliver betalt, når fossilt kulstof fjernes fra dets naturlige jordskorpedepoter. Den fossile kulstofskat skal overføres som tilskud til CO2-neutralt syntetisk brændstof, så det er billigere end fossilt kulstof/brændstof.

Så simpelt er det.

Hvis CO2-neutralt syntetisk brændstof benyttes, er det (stort set) ligemeget om det brændes af i fri luft, i et fly, skib, tog eller bil. I alle tilfælde bidrager det netto ikke til kulstof i atmosfæren. Dvs den fossile-CO2 fra fx køretøjer vil styrtdykke ved anvendelse af CO2-neutralt syntetisk brændstof.

Danmark har allerede teknologien. Med rigtigt placerede afgifter på fossile brændstoffer og CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, kan vi (EU) starte nu (2019)!

Flydende CO2-neutralt syntetisk brændstof kan gemmes i flere år på fx dunke. DME (dieselerstatning) skal dog gemmes under tryk.

Vupti - og hele den nuværende EU køretøjspark, fly, skib og tog blev CO2-neutral.

20. januar 2015, videnskab.dk: Elektrolyse gør al energi fra vindmøller værdifuld:
Citat: "...
Når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, bør vi lagre den overskydende energi som CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, mener en gruppe forskere fra DTU. De syntetiske brændstoffer kan nemlig uden videre fyldes i en almindelig bilmotor
...
Den CO2, der bruges til fremstillingen af syntetisk brændsel, kan opsamles enten fra luften eller fra kraftværker baseret på biobrændsel, og da CO2 indgår i elektrolyseprocessen, øges CO2-mængden i atmosfæren ikke, når for eksempel syntetisk benzin bruges i bilerne. De syntetiske brændstoffer er derfor CO2-neutrale
...
Teknisk set kan vi begynde allerede nu
...
Så er der endelig økonomien. Skal vi ikke bare straks gå i gang med at bygge elektrolyse- og katalyseanlæg til fremstilling af CO2 neutrale syntetisk brændstoffer?

Svarene er:

1) Jo, både det tyske firma Sunfire, og danske HTAS (i samarbejde med andre partnere i Danmark) er allerede gået i gang med at bygge og afprøve sådanne anlæg for at se, hvor længe de kan holde i praksis og for at undersøge om der er forhold/problemer, der indtil nu er blevet overset i forsknings- og udviklingsarbejdet i laboratorierne.

2) Men svaret kan også være: Nej, det giver næppe økonomisk mening straks at bygge anlæg til fremstilling af syntetiske brændsel i stor stil, fordi der er fortsat for lidt overskydende el. Det er kun i få korte perioder om året, at der produceres alt for meget el med vindmøllerne. Når teknologien er fuldt udviklet, kan man lave diesel fra H2O og CO2 via elektrolyse til sammenlignelig pris som diesel koster i dag, men det er ikke rentabelt at investere i disse anlæg endnu. Først når vi producerer væsentligt over halvdelen af vores elektricitet med vind eller andre vedvarende energikilder, bliver det nødvendigt med energilagring i stor stil.
..."

Så selv Danmark har alt for lidt VE i 2019 i form af solpaneler og vindmøller. Det kan der hurtigt rettes op på hvis politikernes og befolkningens vilje er der.

Det er sund fornuft selv at lave brændstoffet, end at skovle penge ud af EU/Danmark.

Vores store udfordring bliver, hvorfra vi skal skaffe ny CO2-neutral asfalt?

Hvis vi laver det af CO2-neutral brændstof, bliver EU/Danmark CO2-negativ !

.

30. jul 2010, ing.dk: Risø på vej med syntetisk benzin til 5,5 kroner per liter.

Artikel er 6 år gammel. Hvad venter vi på?:

1. nov 2012, ing.dk: DTU bag markant effektivisering af (omvendte) brændselsceller til elektrolyse:
Citat: "...
I runde tal svarer det til, at det kræver 3,2 kWh (vindmølle)strøm at fremstille én Nkbm syntesegas
...
Her fandt man frem til, at mindre end en fjerdedel af produktionsprisen for syntesegassen (H2 + CO) vil komme fra elektrolyseanlægget. Langt den største del vil være prisen på elektricitet fra vindmøllerne. [eller andre VE-kilder] Med en kWh pris på 20 øre skønner forskerne, at energiindholdet i syntesegassen vil have en pris, der svarer til en råoliepris på 75 dollar
...
Hvis syntesegassen anvendes til fremstilling af grøn benzin, skønner forskerne, at den grønne benzin først vil være konkurrencedygtig, hvis råolieprisen kommer op omkring 150 dollar pr. tønde, eller der kommer en afgift på den fossile olie af samme størrelse.
..."

-

11. jun 2018, ing.dk: Canadisk virksomhed indfanger CO2 til en sjettedel af prisen:
Citat: "...
For bare 100 dollars pr. ton [0,1 dollar/kg 66øre/kg] – eller en sjettedel af, hvad det hidtil har kostet – kan CO2 trækkes ud af luften og omdannes til klimaneutralt brændstof.
...
I en totrinsproces kan luftens CO2 indfanges og omdannes til ren CO2, der kan indgå i produktion af flydende brændstof. Det har den canadiske virksomhed Carbon Engineering vist i samarbejde med forskere fra Harvard University.
Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige magasin Joule og kan læses her.
..."

-

Alternativ effektiv måde at omdanne CO2 og H2O til længere carbonkæder:

19 December 2018, videnskab.dk: Forskere vil forvandle CO2 til produkter, som i dag laves af olie.
Når olien slipper op, har vi stadig brug for at lave en masse produkter, som i dag er baseret på olie. Rundt omkring i verden arbejdes der nu mod at kunne lave andre stoffer af CO2 gennem en slags kunstig fotosyntese
:
Citat: "...
I stedet for at bruge varme og tryk til at sætte reaktioner i gang har den amerikanske forskergruppe brugt elektrolyse til at omdanne CO2. Stoffet, det skal reagere med, er noget så enkelt som vand. Det ligner kunstig fotosyntese, fordi det bruger energi, CO2 og vand til at danne nye forbindelser.
Forskerne har fundet nye katalysatorer, som består af en blanding af fosfor og nikkel – stoffer, som er billige og lettilgængelige. Det får reaktionerne til at ske. Ved hjælp af en elektrokemisk proces mener de at kunne danne avancerede molekyler, som kan laves om til plast og en række andre produkter.
Resultaterne har de publiceret i en forskningsartikel.
»Resultaterne demonstrerer, at elektrisk energi er ekstremt effektivt, hele 99 procent, uden det behøver varmeenergi. Høj temperatur eller højt tryk er ikke længere nødvendigt. Det hele sker ved stuetemperatur i et apparat, der minder om en brændselscelle, men som kaldes en 'electrolyzer',« skriver Charles Dismukes, som har ledet arbejdet, i en email til Forskning.no.
..."

Issue 9, 2018, pubs.rsc.org: Selective CO2 reduction to C3 and C4 oxyhydrocarbons on nickel phosphides at overpotentials as low as 10 mV:
Citat: "...
We introduce five nickel phosphide compounds as electro-catalysts for the reduction of carbon dioxide in aqueous solution, that achieve unprecedented selectivity to C3 and C4 products (the first such report). Three products: formic acid (C1), methylglyoxal (C3), and 2,3-furandiol (C4), are observed at potentials as low as +50 mV vs. RHE, and at the highest half-reaction energy efficiencies reported to date for any >C1 product (99%). The maximum selectivity for 2,3-furandiol is 71% (faradaic efficiency) at 0.00 V vs. RHE on Ni2P, which is equivalent to an overpotential of 10 mV, with the balance forming methylglyoxal, the proposed reaction intermediate.
..."

 • 4
 • 3

Jeg mener det er fuldstændig urealistisk med 70% reduktion allerede i 2030 med mindre vi som samfund og borgere er villige til at betale utroligt meget for det.

Enig - det er drømmerier uden indhold.

Vi kan ikke forvente vækst - "grøn" eller ej med ønskede -70% i år 2030 - når det betyder, at hver enkelt dansker til den tid skal have et udslip som en cubaner har i dag.

Jamen.. jamen.. siger den opvakte regnearksartist: "Danmark har jo reduceret sin CO2-udledning en del - det virker". Fakta: Ifølge Klimarådet skyldes det kun, at vi i lang tid har haft lav økonomisk vækst. Samt at de mange CO2-intensive goder, dansken forbruger, primært bliver produceret i udlandet.

Så jo.. vi jager grise og køer ud af landet, og deres CO2-udslip stiger (men pyt.. ikke hos os ;) og nedlægger dele af landbruget (og pyt, det betaler bankerne ;) etc.. etc..

Vi (Danmark) blev ikke grønne og mindsker ikke CO2, hvis det blot flyttes over på andre uden for vores grænse, eller at de gamle, de syge eller børn betaler regningen via mindsket velfærd.

 • 9
 • 5

Det ville faktisk give rigtig god mening at medregne CO2 belastningen for importerede varer (og modregne for eksporterede varer) i beregningen af landes CO2 aftryk. Eksakte tal er nok svære at fremskaffe, men estimater må være mulige.
Det vil åbne for helt nye måder at se CO2 problematikken på, og vil på mange måder bedre ramme nældes rod. Man taler meget om at begrænse kødforbrug og flyrejser, men andre importerede varegrupper får ikke meget opmærksomhed, så som tøj, møbler, elektronik, netflix, fairtrade honning.. hvad ved jeg...

 • 2
 • 2

Det ville faktisk give rigtig god mening at medregne CO2 belastningen for importerede varer (og modregne for eksporterede varer) i beregningen af landes CO2 aftryk.


Præcis. Det er vores forbrug, der i sidste ende er årsagen til vores miljøbelastning. Produktionen er kun en mellemregning.

Af samme grund irriterer det mig helt vildt, når folk argumenterer for, at den danske handelsflådes udledninger bør belaste Danmark. Nej, den bør da for pokker belaste de lande, som handelsflåden transporterer varer til. At skibene tilfældigvis er ejet af Danmark, er jo irrelevant.

 • 6
 • 1

"Ifølge SF gør målsætningen Danmark til et af de mest ambitiøse lande, når det gælder klimaet"

Yes, det er da flot, men det er kun en vision, nogle ord på et stykke papir.

Når de kommer med konkrete initiativer, der implementeres og rent faktisk giver en CO-reducering, så kan vi begynde at juble og kalde os for "et af de mest ambitiøse lande, når det gælder klimaet". Men sgutte fordi det blot er skrevet ned på et stykke papir!

Men det bliver spændende at se, hvad de kommer med, og om der rent faktisk sker en forskel inden næste valg (delmål er jo også godt, når det handler om så stor en reducering på blot 10½ år). Jeg frygter bare, det bliver ligesom "der kommer en god løsning i morgen" - tilliden til politikerne er ikke stor.

 • 2
 • 0

Af samme grund irriterer det mig helt vildt, når folk argumenterer for, at den danske handelsflådes udledninger bør belaste Danmark.

Det ville faktisk give rigtig god mening at medregne CO2 belastningen for importerede varer (og modregne for eksporterede varer) i beregningen af landes CO2 aftryk. Eksakte tal er nok svære at fremskaffe, men estimater må være mulige.

Iflg. undersøgelser (DR P1 m.fl.) så er CO2 belastningen fra mode og tøjindustrien af samme størrelse som hele fly- og skibstransporten t i l s a m m e n.

Vi kan høste kæmpe CO2 gevinster alene via brug af fairtrade mærker etc. Desværre er både mængder og udvalget endnu minimalt, så det batter i 2019 kun lidt.

Vi hælder altså også denne store mængder CO2 ud, der hverken indgår i DK-regnskabet eller har de rødes interesse på Borgen. Selvfølgeligt lander regningen i lande både med billig arbejdskraft og langt fra vores grænser.

Tøjbudgettet har vi da selv kontrol over, og uden at hele folket skal "gå rundt og fryse i laser og pjalter"..;)

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten