andre skriver

Transportministeriet: Tog kan ikke konkurrere med lastbiler til godstransport

Illustration: IvanSpasic/Bigstock

For at give mindre trængsel på motorvejene samt gavne miljø og klima har der i årevis været arbejdet på at flytte en stor del af godstransporten i Danmark fra lastbilerne over på tog. Men en ny rapport fra Transportministeriet afliver den ide - i hvert fald når det handler om gods, der sendes og leveres inden for landets grænser. Det skriver Jyllands-Posten. »Det er således generelt set ikke realistisk, at lastbiltransporter erstattes af banegods inden for landets grænser, fordi det grundet afstandene vil være for dyrt og ufleksibelt,« konkluderes det i rapporten 'Jernbanegods i Danmark', som Transportministeriet forventes at offentliggøre mandag.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Finans 27. sep 2022 14:24
Danske tech-startups slår medarbejderrekord
via fyens.dk 27. sep 2022 12:32 19
Ekstra kul til kraftvarmeværk i Odense
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og så er vi her igen; Det er muligt at det er mere besværligt at fragte gods med tog, men nu handler klimaforandringer jo netop om alt muligt andet end hvad det er nemmest og billigst. Hvis man nu forestillede sig at tog blev drevet af VE og lastbillerne drevet af en højt beskattede Kulbrinter var regnestykket anderledes. Alternativt kunne en sådan afgift gøre lastbiler drevet af batterier mere interessante... begge dele til gavn for miljøet.

Det korte af det lange er at vi er nødt til at få indført en kulbrintebeskatning. Ellers vil alle regnestykker - naturligvis - ende med at det vi gør idag giver bedst økonomisk menning. Det er sådan en markedsøkonomi virker.

 • 49
 • 12

Mjah! Det har du jo ret i.

Men det vil kræve en ganske stor investering at gøre banegods miljøvenlig.

Hvis et stykke gods skal fra Næstved til Tønder, og der kun er terminaler i fx. Padborg og Høje Taastrup, så skal godset lige køres med lastbil fra Næstved til Høje Taastrup med lastbil, for igen at blive kørt fra Padborg til Tønder. Hvis en eller begge lastbiler kører tom afsted for at hente eller bringe, er der vist ikke længere nogen gevinst ved det.

Alternativet er at bygge en masse terminaler. For eksempel både en i Næstved og en i Tønder. Men da mængden af gods der skal fra Næstved til Tønder er begrænset, betyder det enten dyr og tidskrævende omlastning eller en meget lav frekvens af tog.

Ja, svaret er altid bare at gøre lastbiltransport dyrere. Den regning kommer forbrugerne så til at betale.

Jeg tror vi må vente på selvkørende lastbiler og godstog. Den dag en autonom lastbil kan hente godset på en fabrik, selv køre det til en jernbaneterminal, selv laste det på en jernbanevogn, godstoget selv køre, en anden lastbil losser og kører selv til destinationen. Så er det for transportøren ret ligegyldigt om godset blev fragtet med lastbil eller bane.

 • 19
 • 8

Hvis et stykke gods skal fra Næstved til Tønder, og der kun er terminaler i fx. Padborg og Høje Taastrup,

Der er selvfølgelig eksempler hvor det ikke nødvendigvis vil være miljømæssigt smart at fragte gods med tog. Men det finder markedet jo selv ud hvis afgift strukturen er rigtig. Mon ikke man kunne lave udmærket godstransport med tog mellem de store byer i DK hvis prisen var rigtig?

OG selvfølgelig kommer forbrugerne til at betale - Vi står overfor den største udfordring i menneskehedenshistorie. Det kommer til at koste masser blod, sved, tårer og åbenbart det værste; Penge!. Lidt dyrer fragt til slutbrugeren er en meget, meget, meget lille offer ifht alternativet.

 • 27
 • 7

Tog er uden tvivl glimrende til at fragte vare fra a-b især på lange distancer. Det tog ikke er gode til at gøre det fra dag til dag levering og direkte fra producent og til kunden da det tager tid.

MEN med det rigtige setup kan man faktisk godt gøre tingen anderledes og få mere gods over på tog.

Det kræver en moderne fragt/gods station hvor lokale lastbil chauffører kan køre ind og sætte trailer på nogle automatiske platforme som kan læsse et helt godstog med anhængere på få minutter. her er et eksempel https://youtu.be/arT4uKpmHHc?t=104

Det vil dog primært være interessant for eksport varer og så lastbil hængere som er pakket med gods som skal leveres i den rigtige region i Danmark så logistik styringen skal være iorden hvilket den også er i dag hos de store så som DSV. med andre ord Den lokale vognmand på eks sjælland henter vare og får dem læsset på toget.. Toget kører eks til Århus og trailer læsses af. Her venter en ny lokal vognmand som så kører varene ud til virksomhederne i x region i jylland. = Lastbil chauffør spare flere timers rejse fra sjælland til århus og vi fjerner trængsel og reducere slitage på motorvejen i DK som i forvejen er overfyldt på mange tider af døgnet som koster lastbilerne dyrt.

med andre ord kan man godt bygge nogle hoved centraler til lastbil trailere eks 3-4 steder i landet og så lade lokale vognmænd kører til/fra disse lokationer frem for at fare land og rige rundt. Man kan også på denne måde sende eksport tog med trailere eks til Tyskland, frankrig, italien frem for at lastbilen kører hele vejen. Der kan lokale chauffører så køre varene det sidste stykke.

PS. en lille note..: i fremtiden vil man i langt større grad end idag 3d printe produkter frem for at de skal køres tværs over landet. Eks kan vil det komme 3d printer virksomheder som eks printer reservedele til biler frem for at produkterne skal transporteres fra et fjernlager til eks mekanikeren. Maersk printer iøvrigt idag reservedele ombord på deres comtainer skibe

 • 10
 • 1

men nu handler klimaforandringer jo netop om alt muligt andet end hvad det er nemmest og billigst.

Kommentar til #1. Dit indlæg lyder i mine ører dumt. Som om du har en religiøs tilgang til klimadebatten, hvor PRAKTISKE FORHOLD som at noget er "nemt og billigt" nødvendigvis må ignoreres, såfremt det ikke er "miljøvenligt". Den religiøse tilgang er en tabertilgang. Mennesker er praktisk indstillet, så hvis noget er både "Besværligt og Dyrt", så vil almindeligt tænkende mennesker fravælge det. Jeg ser "Togtrafik" som en taberteknologi. Både som godstrafik og til persontransport. Det er UFLEKSIBELT - LANGSOMMELIGT - DYRT. Der er nicher hvor togtrafik er enten konkurrencedygtig eller kan matche alternative transportformer. Men bortset fra disse nicher er togtrafik en taberteknologi. Om togdrift så er miljøvenligt er jeg meget i tvivl om. Jeg tror at når hele regnestykket gøres op, så er en eventuel miljøfordel blevet spis op af alle de ulemper som er uløseligt forbundet med den ufleksible - langsommelige og dyre togdrift.

 • 17
 • 28

Jeg ser "Togtrafik" som en taberteknologi. Både som godstrafik og til persontransport

Og du kalder mig religiøs? - Ok, Boomer :-)

Jeg tror du glemmer at verden hvert år bliver ramt af nye og voldsommere klimafænomener. Alt fra ekstrem tørke til ekstrem regn. Disse fænomener skyldes - uden skyggen af tvivl - at vi har brændt alt for mange kulbrinter. Fordi det var det nemmeste og billigste. Det er vi simpelthen nødt til at holde op med. Her tror jeg en afgift på kulbrinter netop ville gør afbrændingen så dyr at man som almindeligt tænkende menneske nogen gange ville vælge noget der var lidt mere besværligt.

 • 21
 • 18

Et interessant spørsmål er også i hvilken grad lastebilsjåfører er underbetalt, halv pris eller tredjedels pris? Videre har vi spørsmålet i hvilken grad lastebiler er subsidiert i forhold til hvor mye veiavgift de betaler per km. En faktor på 5 eller faktor på 10 (for lite)?

Det kan godt være et noen vil at sjåfører skal være underbetalte og at lastebiler skal være subsidierte av personbiler og/eller staten. Det viktige er imidlertid at en tar med alle faktorene i en vurdering. En må også regne at lastebilene snart ikke slipper ut CO2 og en må også vurdere autonome tog og autonom omlasting mellom tog og lastebil!

Mvh Ketill Jacobsen

 • 14
 • 1

Rapporten fortæller ikke andet end gammel viden: Danmark er for lille for indenrigs jernbanegods. På strækninger under 500 km er lastbilen ikke til at slå og det ville være økonomisk set være uforsvarligt, at reaktivere alle de nedlagten godsbanegårde ved at automatisere dem. Teoretisk set kan det lade sig gøre. På den landgrænseoverskridende im- og eksport er situationen lidt anderledes. Der køres flittigt med tog og det kunne være interessant at vide, hvor langt godsvognene ruller. Mig bekendt kører der en daglig togstamme fra Taulov til Bolzano (Italien) og det er en privat spedition, der sætter det sammen. Bilimporten foregår i stor udstrækning også med jernbanen, mens eksporten hovedsagelig udføres med lastbil. DK er transitland for godstog og lastbiler til Norge og Sverige, men kan det evt. reduceres ved at øge søtransporten? Dette spørgsmål kunne en ny undersøgelse måske kaste lys over?

 • 17
 • 0

A) vi er nødt til at få indført en kulbrintebeskatning B) det er mere besværligt at fragte gods med tog,

Kommentar til #1 og #6 Jeg gør indsigelser fordi din argumentation halter: Jer er enig i at: A) vi er nødt til at få indført en kulbrintebeskatning. Jeg er også enig i at: B) det er mere besværligt at fragte gods med tog. Men er lodret uenig i dit regnestykke: A+B = Bedre klima. Du kan ikke bruge en Taberteknologi som togdrift, som et værktøj til at reducere CO2 udledningen. Der er andre teknologier som er langt mere velegnede til dette formål. Det er præcis det samme som Trafikministeren udtaler i den omtalte nye rapport.

 • 8
 • 6

Det tog ikke er gode til at gøre det fra dag til dag levering og direkte fra producent og til kunden da det tager tid.

Men hvorfor også dette hastværk? går verden virkelig under hvis du ikke får tingene med det samme? i så fald hvorfor gik den ikke under før? For tiden kan der være lange, vi taler uge/måneders leveringstid for ting du før kunne gå ned og hente, er verden gået under pga det? ( nogle vil nok mene ja men...) Måske problemet er at folk har for travlt og mange produktionssystemer er for skrøblige, bare se hvordan et enkelt skib på tværs kunne skabe kaos.

 • 8
 • 4

Ellastbilen er opfundet og selvom der stadig er nogle praktiske spørgsmål der skal løses, så tænker jeg at de bliver løst inden vi får plastret hele landet til med jernbaneskinner.

Jeg er kæmpe fan af jernbane generelt, men der skal enten være en vis volume eller også skal banen være en del af en større trafikkorridor.

 • 5
 • 8

Siden 1950 har vejtransport af vare og gods været det mest effektive i enhver henseende i Danmark. I mindst 70 år. Og nu er det også endeligt gået op for Ministeren ! Nå ja: Een skal vel være den sidste. Og glem alt om energiregnskab og CO2-emission. Allerede nu er lastbilerne jo ret effektive, også på CO2-regnskabet i forhold til tog, da det danske elnet jo som bekendt er temmeligt "sort," idet vi har fravalgt CO2-frie- energikilder der også virker nå det er vindstille. Og fremtiden tilhører e.fuels og brintlastbiler på asfalten, og fortsat dør-til-dør-transport, som tog ALDRIG vil kunne konkurrere med. Men disse "jernbanefan`s" er jo vedholdende, og Folketingets 179 medlemmer ynder at betragte DSB som deres private legetøjstog i skala 1:1 - og med egen frirejse på 1. klasse.

 • 11
 • 12

Jeg er kæmpe fan af jernbane generelt, men der skal enten være en vis volume eller også skal banen være en del af en større trafikkorridor.

Og så skal gods og passagerer adskilles. USA har et ret godt banenet, som stort set udelukkende bruges til gods. Europa har et ret godt banenet, som stort set udelukkende bruges til passagerer.

Man kan ikke blande det, for et passagertog kan ikke overhale et 2km langt godstog, og passagertrafik med godshastighed er ikke konkurrencedygtigt. Det bliver noget med nogle alt for korte godstog som er nødt til ofte at holde stille for at få passagertog forbi.

I Europa er der yderligere problemet med de mange standarder for både strøm og signaler. Det gør togtrafik på tværs af landene endnu langsommere, fordi der skiftes lokomotiver undervejs.

Flertallet af debattører på ing.dk har urealistiske forventninger til hvad jernbane kan. Det giver nogle tommelfingre ned, men det ændrer ikke på fakta.

 • 5
 • 0

Og så skal gods og passagerer adskilles. USA har et ret godt banenet, som stort set udelukkende bruges til gods. Europa har et ret godt banenet, som stort set udelukkende bruges til passagerer.

Man kan ikke blande det, for et passagertog kan ikke overhale et 2km langt godstog, og passagertrafik med godshastighed er ikke konkurrencedygtigt. Det bliver noget med nogle alt for korte godstog som er nødt til ofte at holde stille for at få passagertog forbi.

I praksis, hvor der er stor godstrafik i Europa, kører gods på baner, hvor den primære trafik er gods og persontog køre på andre strækninger. Fx ved langs Rhienen imellem Mainz og Köln hvor person primær kører på den vest for floden og gods på østlige side..

I Europa er der yderligere problemet med de mange standarder for både strøm og signaler. Det gør togtrafik på tværs af landene endnu langsommere, fordi der skiftes lokomotiver undervejs.

Forskelle imellem togkontrolsystem og signaler kan håndteres, mens flere lande går over til ETCS inden for de næste årtier. Norge kommer lige efter Danmark og Sverige nogle år senere. Og strøm er et mindre problem, da flerstrømlokomotiver er en standardvare, så man skal ikke skifte lokomotiv ved grænserne. Men der er stadig andre småting som forhindre over grænserne, fx hvad findes forskellige typer strømaftagere med forskelige materialer og brede. Et dansk lokomotiv kan godkendes til Tyskland og Østrig, til de fleste strækninger i Sverige og udvalgte strækninger i Norge, som er vigtig for os. Den strømaftager vi bruger, er lille smule bredre end den, som bruges i Norge og Sverige.. Hvis det er et stor problem med forskellige strømaftagere, så får lokomotivet et par mere. Så der kan gøres meget for at undgå skift af lokomotiv ved grænsen og man kan skifte ved passende steder.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten