Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

Topchefer angriber regeringens klimaplan: »Det bør få alle alarmklokker til at ringe«

Illustration: Sanne Wittrup

Fra chefgangen hos flere af landets største virksomheder lyder der nu i utvetydige vendinger kritik af regeringens plan for den danske klimaindsats: Vi bør hæve ambitionerne, og det skal gøres i en fart. Ministeren afviser kritikken: 'Danmark når sine mål'.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Regeringen har droppet målsætningen om 40% reduktion i CO2 udslippet ved 2020, og det er grunden til at den ikke vil måles på den målsætning, som et folketingsflertal har givet klimarådet til opdrag at vurdere regeringens indsats i forhold til.

Men Regeringen har først nu indrømmet, at den slet ikke går ind for 40% reduktionen! Og det er udelukkende fordi at klimarådet rent fagligt har beskrevet, at dens politik netop ikke fører til de 40 % reduktion.

Den vil kun måles på de uambitiøse målsætninger, som den har vedtaget i det dulgte, uden argumenter og stik imod hvad den gerne vil foregive at have af høje ambitioner.

Peter Birch Sørensen: “ Lars Christian Lilleholt (V)
mente, at da vi (klimarådet) var rådgiver for regeringen, skulle vi rådgive om de målsætninger, regeringen havde stillet op, og derfor var det ikke relevant at kritisere den for ikke at leve op til 40 procent-målet.”
https://www.dr.dk/nyheder/penge/minister-e...

Det står i modstrid med, hvad ministeren selv påstår: “Jeg har på intet tidspunkt blandet mig i, hvad Klimarådet har arbejdet med. Det er et uafhængigt råd. Og sådan skal det være.”

40 % målsætningen er en folketingsbeslutning, som regeringen ikke længere arbejder for.

Problemet er, at den aldrig har sagt eller begrundet udadtil, hvor lidt den reelt tilstræber at gøre på området, og at den slet ikke går efter de 40 % i 2020.

Det er konklusionen, der ligger i summen af udtalelser fra regeringen efter fyringen af klimarådets formand.

Regeringen vil kun måles på de ambitioner, som den har vedtaget i det dulgte og som på ingen måde fører i mål med reduktionen på 40% i 2020!

Thomas Dinesen gør på partiet venstres vegne opmærksom på, at han og partiet slet ikke anerkender det faglige i klimarådet, men anser rådets arbejde for at være ren politik.

Han glemmer i den sammenhæng, at det er fakta, som rådet har afsløret, og at det er regeringens problem, fordi venstre på en og samme tid gerne vil beskrive sig selv som ambitiøst, men bare ikke måles på effekten af den langt mindre ambitiøse politik, som den har vedtaget i det dulgte.

Og når den så er afsløret for konkret at ville noget andet end den gerne vil have ære for, så er alt, hvad der findes af faglighed på feltet, lige pludseligt politik!

Det er hyklerisk, at regeringen fører en politik udadtil, nemlig en ambitiøs politik, men at den kalder det politisk manipulation, når klimarådet fagligt beskriver regeringens politik som uambitiøs i forhold til 40% reduktionen i 2020.

Med andre ord:
Lars Lilleholt har blandet sig i klimarådets arbejde.
Regeringen har fyret formanden for rådet, fordi denne forsvarede rådets arbejde med at måle regeringen på de mål, som folketingsflertallet havde sat, hvor ministeren kun ville have regeringen målt på de mål, som den havde vedtaget i det dulgte og som var langt lavere end dem, der lå i folketingsbeslutningen.

Og Venstre indrømmer nu klart, at man sagligt, fagligt, politisk slet ikke vil de mål, som rådet fagligt afslører at regeringens politik ikke fører til.
https://www.altinget.dk/artikel/venstre-sv...

 • 18
 • 4

Regeringen har droppet målsætningen om 40% reduktion i CO2 udslippet ved 2020, og det er grunden til...

- hvornår har regeringen haft en sådan målsætning?:

Danmarks klimaindsats er tæt sammenvævet med, hvad der vedtages på EU-niveau. EU's mål for 2030 er, at drivhusgasudledningerne skal reduceres med 40 %

https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimapolitik...

og hvilke topchefer drejer det sig om? For det skulle vel aldrig være nogle, der tegner ('vedvarende')energibranchen og 'isoleringsbranchen'? ;)

 • 4
 • 19


De konservative, om ikke andre, var del af folketingsbeslutningen, som samtidigt gav klimarådet til opdrag, at måle "den førte politik" på, om den lever op til folketingsbeslutningen.

Venstre udtaler sig også på de konservatives vegne, som stod bag folketingsbeslutningen og som også er med i den nuværende regering.

Men hverken de konservative eller regeringen som sådan har nogen sinde argumenteret officielt og ærligt for den politik, som den har indført i det dulgte. Den vil nemlig pynte sig med de grønne fjer, bare ikke føre grøn politik! Det er politisk adfærd, når det er værst.

Det er pinligt, at det først er nu, at regeringen officielt gør et stort nummer ud af, at den aldrig har haft reelle ambitioner, og at det derfor skulle være ren politik at måle den på dens lave ambitionsniveau.

Det rigtige ville have været at erklære højlydt, som det første, at man ikke vil noget rigtigt på området, selv om man pynter sig med de grønne fjer i enhver sammenhæng.

Dernæst kunne man med vægt i stemmen have fortalt, at det klimarådet måler regeringen på, slet ikke er regeringens politik. Det ville have været den rigtige rækkefølge.

Nu kører regeringen frem med, at den kun respekterer "de politiske udtalelser", der som sagt hverken er sande eller falske, uanset hvilke kriterier sandheden vs. falskheden skulle kvalificeres på baggrund af.

Det her felt er i regeringens optik reduceret til "de uforpligtende politiske udtalelsers domæne". Det ligger implicit i udtalelserne fra Dinesen i den artikel, som jeg gav stien til i første indlæg her på tråden, dvs. man respekter ikke fakta på området, hvilket er det samme som at amputere enhver mulighed for selv at kunne udtale sig med vægt i stemmen på området: https://www.google.dk/search?source=hp&ei=...

 • 9
 • 3

Folketingsbeslutningen går på en 40% reduktion i 2020.

Det er først nu, hvor klimarådet har afsløret, at regeringens politik ikke fører i det mål, at man højlydt beklager sig over, at regeringen bliver målt på det!

Kære Hans Henrik, det står i den første artikel, som jeg bringer stien til i mit første indlæg, at regeringen ikke vil måles på, om den lever op til folketingsbeslutningen om en reduktion på 40 % i 2020, fordi man har droppet den/fordi man aldrig har følt sig forpligtet på det mål.

Læs venligst op på det. Og lad vær med at lad som om, der ikke står, hvad der står her og som i øvrigt kan tjekkes af andre steder.

Det rigtige ville have været, at gå ud og proklamere, at man ikke har de ambitioner, før man implicit bliver nødt til at indrømme det, som følge af, at klimarådet afslører at regeringens politik klart nok går helt fejl af det, som de falske grønne fjer skulle vise!

Thomas Dinesen prøver på at reducere alt, hvad der er kommet fra klimarådet, til politik. Og han argumenterer ikke for anden faglighed, men for et nyt råd, med de "rigtige politiske holdninger".

Dvs., Venstres ordfører på området anerkender slet ikke faglighed, saglighed og uafhængighed på det her felt, selv om det står eksplicit i beskrivelsen af formålet med rådet, er at det skal være uafhængigt! Og selv om ministeren derfor slet ikke må blande sig i rådets arbejde. Ministeren har i det hele taget benægtet.

Derefter kan partiet slet ikke tillade sig at påkalde sig krav om faglighed eller sandfærdighed på området. Det er ren politik, hverken sande eller falske udsagn, som man bruger og respekterer hvad denne problemstilling angår.

 • 7
 • 3

Steen - en Folketingsbeslutning holder vel kun indtil et andet flertal vælger at forkaste den og stemme for en anden?


Det har du helt ret i.
Men har vi hørt, at der skulle være truffet en ny! Det kan godt være, at det er blevet sagt et eller andet sted, at man har en andet politik, men det er jo ikke lige frem noget, som regeringen har reklameret med, at den havde lavere ambitioner, før rådet afslørede at man ikke lever op til de fine ambitioner.
Jeg er heller ikke helt sikker på, om en tidligere folketingsbeslutning genrelt binder regeringen på området ind til at der er truffet en ny.
Hvordan det konservative folkeparti står i det her, det mangler man da også at få at vide. Måske er grunden til, at man ikke har hørt om en anden beslutning, at de konservative ikke har villet være med før. Og hvad mener de konservative i øvrigt om det her forløb, og det, som fremgår af det.
Alt sammen spørgsmål, som jeg ikke kender svarene på.

 • 6
 • 0

Steen - en Folketingsbeslutning holder vel kun indtil et andet flertal vælger at forkaste den og stemme for en anden?


Klimarådet vedtaget ved lov [1].
Såfremt Venstre (eller andre partier med regeringsmagt) ønsker at fjerne/ændre Lov om Klimarådet, står det dem frit for, så længe de kan stille det nødvendige antal stemmer.

Kan regeringen ikke finder stemmer til sin politik, f.eks. fordi pøblen er uenige, må demokratiet virke som tiltænkt.

[1] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710...

 • 3
 • 1

Klimarådet vedtaget ved lov [1].
Såfremt Venstre (eller andre partier med regeringsmagt) ønsker at fjerne/ændre Lov om Klimarådet, står det dem frit for, så længe de kan stille det nødvendige antal stemmer.

Niklas - klimarådet er vedtaget ved lov - det var jeg ikke i tvivl om

Det var Klimaplanen af august 2013, der kun er vedtaget ved en Folketingsbeslutning, vi diskutterede gyldigheden af

 • 4
 • 0

Det kan godt være, at det er blevet sagt et eller andet sted, at man har en andet politik, men det er jo ikke lige frem noget, som regeringen har reklameret med...

- det ved jeg da ikke?:

Regeringen er i dag indgået en bred energiaftale, som alle Folketingets partier stod bag. Der er blevet andet fundet penge til tre havvindmølleparker, lempelser af afgifter på el og elvarme og udbyggelse af produktionen af grøn biogas

('I dag' er 29. juni 2018)

https://www.altinget.dk/artikel/her-er-hov...

Uddrag af aftaleteksten:

Den grønne omstilling trækker både på energisektoren og klimapolitikken. I den forbindelse er parterne enige om, at Danmark vil arbejde mod netto-nuludledning i overensstemmelse med Parisaftalen og for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050. Parterne har endvidere noteret sig udmeldingerne fra energiselskaber om udfasning af kul inden 2030 og er enige om at udfase kul til elproduktion frem mod 2030.
Parterne har afsat finansiering, der anviser vejen til at nå en VE-andel på ca. 55 pct. i 2030...

 • 2
 • 9

Til Hans Henrik
Jeg tror vi er rigtig mange, som har hørt hvad regeringen taler om på den lidt længere bane.
Det som klimarådet har påvist, er at den ikke vil måles på de tiltag, der virker på nu og på den lange bane.
Dvs. vi er fuldt ud oplyst om, hvor dygtig man er til at iklæde sig de grønne fjer. Men den politik, som konkret besluttes med forpligtende virkning, udebliver.
Det er, hvad klimarådet har dokumenteret, konkret og på en folketingsbeslutnings opdrag.
De fromme ønsker og snakken om viljen på den lange bane og i den bedste af alle verdener har vi set før. Vi kender den godt, hvorfor vi ved, at den bruges som dække over de fatale beslutninger, den har truffet i det dulgte.

 • 7
 • 2

Nu er det jo din påstand de er usaglige, Niels.
Så burde det ikke være dig der lægger nogle links?

Gerne. Kan nogen så give links til de saglige indlæg fra klimarådet til gengæld?

Her et link.

https://klimaraadet.dk/da/rapporter/biomas...

Rapporten er fra 2018. Her står der i sammenfatningen:
"sammenhængen mellem udledningen af drivhusgasser fra afbrænding af fossile brændsler og forandringer i det globale klima er velkendt".

Dette er så grundlaget for rapporten, der omhandle biomasseog dens, rolle i fremtidens, energiforsyning, herunder tilskud og rammer for VE kilder.

Allerede her er man jo politisk hooket på at der er noget at gøre som vil give en grøn omstilling, som vil ændre på klimaforandringer. Man citerer fra målsætninger som Parisaftalens 2 grader temperaturstigning, samt en målsætning om at forandre DK til et lavemissionssamfund indenfor 30 år.
Det er jo erklærede politiske mål, uden nogen fagligt forsvarlig underbygning. Der er stor usikkerhed om hvad, drivhusgasser i det hele taget betyder, og om der ikke i høj grad er tale om naturlige klimaforandringer. Hvor den politiske agenda så er overflødig og samtidigt umådeligt skadelig for samfundet med aldeles ureflekterede hovedkulds beslutninger drevet frem af "troende".
Et råd som har en bunden politisk opgave er jo ikke noget "uafhængigt råd", der kan komme med saglige indspark.

 • 2
 • 13

Niklas - klimarådet er vedtaget ved lov - det var jeg ikke i tvivl om

Det var Klimaplanen af august 2013, der kun er vedtaget ved en Folketingsbeslutning, vi diskutterede gyldigheden af


Ah, min fejl.
Så vidt jeg har forstået det, er regeringens nye klimaplan [1] betydeligt lettere at opnå end den forgående regerings klimaplan. Som et uafhængigt, rådgivende organ (klimarådet), er det da helt efter bogen at kritisere en forringelse? (såsom at kalde den uambitiøs)

Alternativt kunne regeringen jo 'bare' lave en plan, der ikke indeholdt andet end tomme løfter, og så skulle klimarådet rose enhver form for forbedring. Det forekommer mig en kende useriøst.

https://www.regeringen.dk/media/5791/klima...

 • 5
 • 1

Så vidt jeg har forstået det, er regeringens nye klimaplan [1] betydeligt lettere at opnå end den forgående regerings klimaplan

Niklas - Og?

Hvad mener du så om foregående regerings plan om 40% CO2 reduktion inden 2020 uden at tilføre de nødvendige midler til det?

Nuværende regering lægger sig helt i toppen i EU regi om 2030 målene - det er åbenbart ikke nok for nogle.

Vi må ikke glemme at være konkurrencedygtige

 • 1
 • 8

Alle der har børn!

Hvordan kan borgerlige partier, selv sammen med DF, oppebære mere end max 20-30% af stemmerne til Folketinget?

Klimaforandringerne er så enormt meget mere alvorligt, end det nuværende indvandringesniveau.
Selv ikke de rødeste partier, i det danske parlament, ønsker øget indvandring.
Men, kun venstre side af det politiske spektrum ønsker, seriøst, at tage hånd om miljø og klima! Nu!

Selv klimaforandringerne er ikke menneskehedens største problem.
Når vi får styr på energien (vhja A-kraft eller ej) er det muligt at genbruge næsten alt. Råstoffer vil kunne genindvindes. Selv atmosfæren kan, på sigt, genoprettes.

Én ting er værre end alle andre problemer.
Den nuværende ekstreme reduktion i biodiversiteten er katastrofal!
Dén vil, uanset vore teknologiske fremskridt, aldrig kunne gendannes.

Ødelæggelsen af havene, ur-, natur- og regnskoves biodiversitet må standses NU!

 • 16
 • 4

Har du John et brugbart råd........for både jeg og Arne har afleveret vor forslag, gennem de sidste 20 år...Akraft snarest.
Men Akraft er åbenbart farligere end "The Tipping Point !

 • 7
 • 13

Jens Arne Hansen 1 time siden
Re: Alle under 50 og

Ødelæggelsen af havene, ur-, natur- og regnskoves biodiversitet må standses NU!

Du må reducere menneskeracen fra det nuværende antal til ca 1 milliard, så bliver der plads til mere biodiversitet, det er bare at gå igang :-)

Att: Bjarke. Det er ovenstående John gerne vil have et seriøst forslag til.

Mvh Bjørn

 • 7
 • 3

Hvad mener du så om foregående regerings plan om 40% CO2 reduktion inden 2020 uden at tilføre de nødvendige midler til det?


Jeg mener, at man ikke skal kaste med sten når man selv bor i et glashus.
Herudover er min forståelse at den foregående regering fik ramt den procentvise reduktion, pr. år., der var nødvendig, for at opnå en 40% reduktion i 2020. At der ikke er blevet tilføjet yderligere tiltag, som jo passende kunne været lavet under en fortsættelse af den tidligere regering - tja, det kan vi kun spå om.

Nuværende regering lægger sig helt i toppen i EU regi om 2030 målene - det er åbenbart ikke nok for nogle.


Jeg mener at Danmark bør stræbe efter førstepladsen, og ikke være et eller andet taberland nr. 117. Men det er selvfølgelig et individuelt valg.

Vi må ikke glemme at være konkurrencedygtige


Danmark ligger i den billigste 1/3 for elproduktion i EU. [1]
Generelt er vedvarende energi og vindkraft på vej til at blive billigere end kul/olie/gas/mv.
Hvordan er en levering af ovenstående ikke et tegn på konkurrencedygtighed? (jeg husker vist et par datacentre fra store, internationale virksomheder, som blev placeret i DK)

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-e...

 • 6
 • 6

Herudover er min forståelse at den foregående regering fik ramt den procentvise reduktion, pr. år., der var nødvendig, for at opnå en 40% reduktion i 2020.

Niklas - det er der så ikke så meget evidens for

https://politiken.dk/oekonomi/ressourceoek...

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%...

SR regeringens indsats er ikke synlig!

Undrer mig iøvrigt ikke. Der skete der ikke noget under SR, der virkelig kunne rykke CO2 udledningen nedad som indvielsen af en eller to store havmøllepark.

 • 4
 • 5

Bjørn Agger der kommer ikke en løsning før end vi får højnet levestandarden for alle, uden at forøge CO2 udslippet, så de børnerige staters indbyggere ikke nødvendivis har en "pensionssikkerhed" i store børne antal.

John ved udmærket hvad jeg mener ! Han mener nok at han kendt mig for længe:)

 • 4
 • 6

Lars Løkke går i rette med sit eget partis klima- og energiordfører, der forsvarer fyringen af klimarådets formand med den begrundelse, at det var af den forkerte holdning.

I artiklen på altinget, som jeg lagde et link til i min første kommentar, forsvarer Thomas Danielsen fyringen.

Nu hedder det sig fra Lars Løkke, at fyringen ikke havde noget med regeringens holdning at gøre.

Det er latterligt utroværdigt og sætter en fed streg under, hvor løgnagtig statsministeren er.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/loekke-a...

 • 5
 • 1

Lars Løkke går i rette med sit eget partis klima- og energiordfører, der forsvarer fyringen af klimarådets formand med den begrundelse, at det var af den forkerte holdning.

I artiklen på altinget, som jeg lagde et link til i min første kommentar, forsvarer Thomas Danielsen fyringen.

Nu hedder det sig fra Lars Løkke, at fyringen ikke havde noget med regeringens holdning at gøre.

Det er latterligt utroværdigt og sætter en fed streg under, hvor løgnagtig statsministeren er.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/loekke-a...

Steen - der er IKKE tale om en fyring. Der er tale om et åremålsansættelse som ikke bliver fornyet.

Klimarådet er fastsat i Klimaloven, og Klimarådet udnævnes af den siddende regering. Det ville være en fyring, hvis det var sket midt i perioden. Den udløber bare.....

Og Venstre vælger selvfølgelig at forny Klimarådet med nogle medlemmer som er mere pro-borgerlige. Det er det politiske spil på Christiansborg...

Bare vent- får socserne magten næste gang, og nogle Borgerligt nedsatte råd udløber, så bliver de genbesat med Socser.

Det samme med EU-kommisærer - skal EU-kommisionen udpeges medens VLAK er ved magten, fortsætter Margrethe ikke

 • 0
 • 2

Karsten Henneberg, du gentager regeringens officielle forklaring, den, som man formelt dækker sig ind under.

Hvis man ingen selvstændig tankegang har, eller hvis man er en af regeringens proselytter, så forklarer det den forskelsløse gentagelse af regeringens/Lars Løkkes udgave af sammenhængen.

Men hvis man ellers tænker selv og sammenligner Lars Løkkes officielle forklaring med Thomas Danielsens beskrivelse af klimarådets indsats, så ser man diskrepansen, årsagen til at Peter Birch blev skiftet ud.

Lars Lilleholts slet skjulte forsøg på at påvirke rådets arbejde er stinkende, lige som regeringens omgang med sandheden.

 • 4
 • 2

Øh, hvordan havnede mit navn i en overskrift til en efterhånden lang tråd?
Jeg reagerede bare på et desperat opråb fra John Johansen med et passende absurd forslag!
Jeg tror vi skal passe på ikke at gøre dette debatforum så sekterisk at der til sidst kun sidder en håndfuld tilbage og bekræfter hinanden i deres undergangsprofetier?

Jeg bemærkede igår at selv IDA's Alternative formand finder det nødvendigt at gå til dagspressen hvis han vil have et budskab bredere ud:
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE...
Jeg tillod mig i den forbindelse at reflektere lidt videre over den grønne omstilling og overbefolkningen nedenunder!

 • 1
 • 2

Lars Christian Lilleholt er blevet taget i at lyve omkring baggrunden for fyringen af klimarådets formand.

Den nu meget omtalte rapport fra klimarådet, der konkluderer at regeringens klimatiltag er reduceret til en fjerdedel, var kendt af Lars Lilleholt og regeringen, da man beslutte sig for at fyre klimarådets formand.

Venstres klima- og energiordfører, Thomas Danielsen har mere ærligt, som det fremgår af et link her tidligere i tråden, på altinget.dk begrundet, hvorfor Peter Birch Sørensen skulle fyres, at det var af politiske årsager. Påstanden fra Lars Lilleholt, om at hverken han eller regeringen kendte til indholdet af den meget kritiske rapport, før fyringen, og at den derfor ikke kunne være regeringens politiske begrundelse for fyringen, viser sig nu entydigt at være en løgn, sat i verden med det formål at få det til at se ud, som om rapporten og kritikken ikke kunne være begrundelsen for fyringen.
Regeringen var informeret om rapportens indhold. Og det belaster både Lars Løkke og Christian Lilleholt. https://www.information.dk/indland/2019/01... Det står entydigt fast, at Lars Lilleholt taler fakta, når han påstår, at han og Lars Løkke ikke kendte til den meget kritiske rapport, og at rapporten derfor ikke kunne være begrundelsen for fyringen af klimarådets formand, Peter Birch Sørensen.

Klimasagen er nu den højest prioriterede problemstilling i det, som den danske befolkning ser for sig, og den lange række af svigt, som regeringen har gjort sig skyld i i forhold til problemet, samt denne afsløring, der viser, hvordan man misbruger magten over videnskabelige råd for at forpurre informationerne om sagernes sande sammenhæng, afslører, at regeringen er parat til at underminere alt, inklusiv sin egen integritet og legitimitet i forsøget på at forhindre problemet i at komme op på den politiske dagsorden, for ikke at sige finde løsninger i det politiske arbejde.

Den største udfordring er for meget for den del af eliten, der har magten lige nu.

Man lader som om, man har forstået et problem, men saboterer bevidst med løgn og magtmisbrug løsningen på det, fordi det går ud over det, som man vil; sig selv, den økonomiske vækts der primært falder i hænderne på den lille elite, der sætter egne interesser over det nødvendige hensyn til vores livsbetingelser.

Det er den samme elite, som kom på offentlig overførsel efter finanskrisen, dvs. finanssektorens sorte drenge, Danske Bank og resten af finanssektoren, der er sovset ind i magtens uhellige alliancer og sine egne dulgte metoder, for ikke at tale om sine egne falske penge, nemlig dem som den liberale finanssektor selv laver.

Hvidvaskskandalen udeblev fra Lars Løkkes nytårstale. Hans snak om klima og miljø er himmelråbende falsk. Og dyrkelsen af det såkaldt åbne samfund handler dybest set om at forsvare de industrier, som har sat sig på pengevæsenet og den fri forskning.

DK er endt op som en misinformeret bananrepublik, hvor DF og regeringens patetiske symbolpolitik fylder det meste af mediebilledet.

Det er kriminel adfærd, en skændsel, en krænkelse af især vore børns rettigheder.

 • 6
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten