andre skriver

Top-forskere: Danmarks afbrænding af træpiller er klimasvindel

Sådan ser det ud, når Ørsteds kraftværker tager imod et skib med importerede træpiller. Illustration: Ørsted

Hvis CO2 fra afbrænding af biomasse havde talt med i regnskabet, så havde Danmarks udslip af drivhusgasser været 39 procent højere end i dag. Og det er ikke blot forkert, at det ikke er tilfældet – det er direkte klimasvindel. Sådan lyder kritikken fra flere forskere, som har været med til at skrive rapporterne for FN's klimapanel, IPCC. »Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør,« siger professor emeritus William Moomaw fra Tufts University i Massachusetts eksempelvis. Danske skovforskere og brancheorganisationen for de kraftværker, som importerer størstedelen af træpillerne fra udlandet, fastholder dog, at træ er et bæredygtigt alternativ til kul og naturgas i en overgangsperiode, sådan som de ofte har gjort det i Ingeniørens spalter.

Emner : Biomasse
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når "træ" og plantefibre dør, frigøres det indsamlede CO2 før eller siden. Sker det ved en høj temperatur kan den indsamlede energi udnyttes. Dét giver vist en ganske god balance på klimaregnskabet.

Ligger 'stumperne' blot og rådner op i naturen, så frigøres CO2 uden at energien kan udnyttes. CO2 frigøres i fuldt omfang, der ikke er mindre end hvad der frigøres ved afbrænding.

Energiselskaberne betaler i rigelige mængder for at fjerne CO2 belastningen fra de lande, der eksporterer deres CO2 belastende "affald". At de skulle betale endnu mere, for at reducere energiforbruget, vi alle ligesom kræver forefindes betingelsesløst, er nok at stramme skruen rigeligt. Det kun total-idealister, der ønsker at betale den maksimnalt tænkelige pris for energi. Der kan da ikke være noget galt i at udnytte biomasse optimalt. Det sker jo på en måde, der ikke skubber til totalen. Tidsforskydningen på 2 til 100 år er nok betydningsløs i det globale regnskab. Brænder en regnskov udnyttes brændværdien på ingen måde, men CO2en udskilles på nær den del, der bindes i sodpartikler ved dårlig forbrænding. Endnu en parameter der tæller med i regnskabet. At dele af 'røgen' lagres i menneskelunger betyder ikke meget for disse miljøforkæmpere.

Kort og godt (eller skidt), så skal vi jo alle dø på et tidspunkt, men tidsforskydningen betyder åbenlyst ikke meget for disse tænke-tanke(torsk).

Det giver så lidt mere medvind til vindmøllerne, der næppe kan komme af med deres energimængder, når vinden blæser. Nå ja, den skal jo BARE stoppes ind i de elbilbatterier, vi heller ikke har. Forsyningsnettene kan i øvrigt heller ikke transportere energien rundt, som behovet bliver, selv om nogen tror man BARE kan tidsstyre det med forordninger. (så gider tastaturet ikke rigtigt mere!) ;-D

 • 10
 • 10

Jeg har hørt omtalte professor i radioen og han er ikke fanatisk: Han vil ikke have os til IKKE at bruge biomasse, men "blot" sørge for at den bruges begrænset og dér hvor der ikke er nogen erstatning.

Lige nu, hvor biomasse tæller det samme som f.eks. vindkraft, er vi ude i noget møg, for så er der ingen naturlig grænse for brugen, som kan strække sig langt ind i det område hvor den ikke mere er bæredygtig uden at det registeres noget sted. Især ikke i betragtning af, at hvis omstillingen skal gælde alle lande, så bliver efterspørgslen helt umættelig.

Vi kan komme meget langt på vind, vand og sol i dækningen af nordeuropas efterspørgsel på el, varme og transport. Hvis vi udbyggede vind og sol, så det f.eks. 10% af sommerproduktionen ikke kunne afsættes til markedet i form af el, bilopladning og varmvandsproduktion, så ville vindproduktionen på en normal vinter spare vandkraften i så høj grad at det endnu mere end i dag kunne reserveres til de dage, hvor vinden gik i nul. Så er det stort set kun variationen fra år til år i vind- og vandproduktionen og efterspørgslen (=graddage) som skulle fyldes med biomasse. Så bruger vi først den helt åbenlyse biomasse som halm, som ellers ville have en omsætningshastighed på under et år. Så er det MINIMALT hvor meget mere biomasse vi ville blive nødt til at bruge derudover og vi ville ikke trække på en resource, som der vil være vild efterspørgsel på i fremtiden, hvis vi har håb om at andre lande følger trop i klimagas ambitionerne

 • 15
 • 2

Lige nu, hvor biomasse tæller det samme som f.eks. vindkraft, er vi ude i noget møg

Anders - godt du fik den modereret

Som sagt - træflis er 92-96% et restprodukt fra skovdrift. Alternativet lige nu vil være at man brænder fossiler af ....

Jeg så videoen fra Estland - et kæmpe ege- eller elmetræ med et lige så stort et hul i maven/ veddet bliver lagt ned! Hvad vil man bruge sådan et træ til udover biodiversitet?

 • 5
 • 4

Uanset at biomasseafbrænding, for en tid, øger atmosfærens CO2-indhold, så tilfører det ikke ekstra carbon til kulstofkredsløbet. Dét gør fossile brændsler.

Ingen er uenige i det, men det er en stråmand. Der er tre elementer:

 1. Aktivitet der flytter carbon fra jorden til kulstofkredsløbet (olie, gas, kul)
 2. Aktivitet der flytter carbon fra den bundne del af kulstofkredsløbet til atmosfæren (træ)
 3. Aktivetet som ikke flytter carbon nogen vegne (nordisk vandkraft, vindkraft, halm)

Debatten handler om rimeligheden i at behandle 2. og 3. ens. Ingen påstår at vi skulle sætte 1. og 2. lig med hinanden.

 • 9
 • 4

Som sagt - træflis er 92-96% et restprodukt fra skovdrift. Alternativet lige nu vil være at man brænder fossiler af ....

92-96% urealistisk at 92-96% af dansk biomasse bortset fra halm skulle være restprodukter af skovdrift. Og 100% urealistisk hvis alle vestlige lande skulle følge vores energiomstillingssti.

Vi er forholdsvist velsignet af et kæmpe batteri i vores geografiske nærhed, så vi har bare at lave vores omstilling på en måde, så den begrænsede mængde af lødig biomasse fra træ kan bruges af dem, som ikke er i en så heldig situation som vi er...

 • 11
 • 4

Træ er ikke en "bunden" del af kulstofkredsløbet. Så var det jo ikke et kredsløb.

Bundet=bundet i fast materiale og derved ikke i atmosfæren. Men det gætter jeg på at du er klog nok til at vide jeg mente og blot forsøgte at score retoriske point uden at forholde til kernen i mit indlæg.

Jeg gentager: Ingen mener at kulafbrændig er bedre end afbrændig af træ mht CO2, pointen er at afbrænding af træ i klimaregnskabet tæller på linje med energikilder, som ikke flytter carbon fra fast materiale til atmosfæren og det er et problem.

 • 9
 • 5

Bundet=bundet i fast materiale og derved ikke i atmosfæren

Jamen. Anders. Uanset om det enkelte træ fældes af mennesker, storm eller ælde, så vil den "bundne" carbon undslippe til kredsløbet. Til flis benyttes primært spildtræ, eller (for) tynde/unge træer fra et område hvor der fældes gavntræ. Træ som biobrændsel vil, på den måde vi p.t. udnytter det, have et vist efterslæb til nye træer har opnået samme vedmasse, som den afbrændte mængde. Da der overvejende benyttes de ovennævnte former for træ, vil efterslæbet antageligt ligge på 10-20 år.

Der hvor jeg ser de største problemer er, hvis naturskov erstattes af gold monokultur-plantage. Biodiversiteten er allerede under massivt pres.

 • 8
 • 2

Hvis ikke træ afbrænding var en nul sum i CO2 regnskabet. Så ville vi ikke være her i dag. Lad og sige at en ikke dyrket klode, ville skovbrænde forurene 1 promille af hvad vi gøre idag. Hvor ville CO2 niveauet så være, når vi starter kuglerammen i starten af juratiden for 200 mio år siden.

 • 1
 • 6

Jo, Anders der er nogen, der sætter 1 (fossier) = 2 (træ). Der sker, når man argumenterer således: »Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør,« siger professor emeritus William Moomaw fra Tufts University i Massachusetts eksempelvis. Men træregnskabet skal laves for et skovareal - ikke for ét træ. Hvis mængden af kulstof i Rold skov holdes konstant, er det skovede træ CO2-neutralt - og så svarer træafbrænding til halmafbrænding - eller at vi spiser kornet. Derfra skal naturligvis trækkes CO2-belastning ved håndtering og transport - som man bør gøre ved alle varer - også fossiler. Kan vi ikke blive enige om, at det vil være meget mere forkert at medregne træafberændingens CO2-udslip end at lade være?

 • 5
 • 0

40 % af træproduktionen fra Danske skove ender som flis til energi. I Estland er det over 50 %. For 30 år siden var det langt mindre og kun overskud fra savværker og træindustrien i øvrigt blev brugt til energi. I dag går man målrettet efter at lægge skov ned for at brænde den af, og det er en stor forskel.

 • 6
 • 4

Hvis det er importeret biomasse, er noget rigtigt i, at det er klimasvindel. Måske kan vi hævde, at vi forurener mindre. Men, det sker ikke uden, at de lande vi importerer fra, bruger mere fosilt brændsel. Tilmed, skal der fosilt brændsel til transporten.

Det er vigtigt, at vi omlægger til biomasse, men vi skal ikke fråse biomassen bort. Når vi anvender biomasse, skal det ikke ske til rent fyring, men til at fremstille energi af høj kvalitet, og til at drive varmepumper. Kun hvis vi bruger biomassen effektivt, så har vi biomasse nok, uden at skulle importere biomasse.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten