andre skriver

Regeringen vil lukke forbrændingsanlæg

Illustration: Sanne Wittrup

Flere af Danmarks 26 forbrændingsanlæg skal lukke helt, hvis det står til klimaminister Dan Jørgensen, fordi der er brug for at få skåret sektorens overkapacitet fra og minimere mængden af plast, som ryger med i ovnen. Derfor vil regeringen forbyde importen af affald og effektivisere de resterende anlæg, der måtte være tilbage efter nedskæringen. Affaldsimporten kan dog ikke bare forbydes, fordi varen frit kan handles på det indre marked i EU, og ministeren kan endnu ikke sætte et præcist tal på, hvor mange forbrændingsanlæg, der skal lukkes. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på 700.000 ton.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ministeren har CO2 på hjernen, men forstår ikke sammenhængene: Udenlandsk affald med meget plastik i er da det bedste man kan brænde af i danske kraftvarmeværker. Det lader frisk fossilbrændsel blive i jorden, så på CO2-fronten gør det ingen forskel, så længe mere end 20% af dansk el alligevel produceres med fossilbrændsel. Desuden nedsættes mængden af plastik i verden, så mindre end før kan ligge og svine i naturen. Vi burde i virkeligheden importere mere, speciel mere plastikaffald til forbrænding. Hvis nu plastikkens energi skal erstattes af energi fra biomasse (træpiller), vil det gå ud over naturen og biodiversiteten (Amazonas?) og kun i bedste fald vil det kunne nedsætte CO2-udledningen.

 • 31
 • 4

Rigtig mange kommuner er gået fra papirsække til plastsække af sparehensyn. For hver husstand med sække spares ca. kr. 50 årligt. MEN det øger samtidig mængden af plast i forbrændingen med ca. 25 % i forhold til den mængde plast, som det vurderes muligt at frasortere restaffaldet. Den vurderede mængde er ca. 23 kg pr. husstand årligt, mens vægten af 52 plastsække er ca. 6,5 kg. Hvis en kommune bruger plastsække, kan den altså nedbringe plastmængden fra renovationsafhentningen (og den udledte mængde fossil CO2 fra affaldsforbrændingen) med ca. 20 % blot ved at gå tilbage til 'de gammeldags' papirsække. Og det med en relativt beskeden udgift. Tankevækkende at ingen allerede har reageret via dette enkle tiltag.

 • 5
 • 0

Skal vi begrænse vores forbrug af fossile stoffer som olie, gas og kul, skal vi vel også begrænse vores forbrug af plast baseret på råolie. Men du har ret i, at vi rent faktisk ikke kan undvære plast i vores samfund - og vi kan ikke undgå at ende med kasseret plast, som ikke kan genanvendes. Og så er energiudnyttelse langt den bedste anvendelse. Da vi i Danmark er verdensmestre i at energiudnytte affald, må det være hensigtsmæssigt, at netop vi tager os af så meget som muligt af den kasserede, ikke-genanvendelige plast og gør det, som vi er de bedste til: Bruger vores forbrændingsanlæg og vores fjernvarmesystemer til at nyttiggøre dette affald bedst muligt. Så får vi den bedste energiudnyttelse, den stærkest kontrollerede behandling og den mindste forurening. Det kan altså ikke blive bedre. Hvorfor er det så ministerens hjertesag at stoppe dette danske bidrag til at afhjælpe klimaproblemerne?

PS. Der bruges af idealistiske hensyn mere og mere bioplast - på trods af uforholdsmæssigt høje priser. Kan bioplast genanvendes? Kan bioplast ødelægge genanvendelsen af fossil plast? Kan man udsortere bioplasten, når plastaffaldet sorteres? Er bioplast i virkeligheden negativt i forhold til at genanvende plast?

Jeg savner i den grad svar på disse spørgsmål!

 • 8
 • 1

Det bliver hurtigt lidt langhåret at holde rede i, men...

...umiddelbart er bioplast til affaldsposer eller affaldsforbrænding bæredygtig, hvis den er baseret på årsafgrøder. Altså i den forstand, at CO2-opsamling i planten frigives ved forbrænding af plasten samme år. Men heri indgår naturligvis ikke energiforbrug til høst, plastproduktion og diverse transporter. (Heri indgår så ikke diskussionen om fødevarer vs. plast).

Så vidt jeg ved er bioplast ikke så godt at genanvende og derfor velegnet som brændsel allerede efter 1. gangsforbrug.

 • 3
 • 1

Det er blandt andet vor magelighed, der er med til at bestemme mængden af plastemballage. Er det nødvendigt, at frugt og grønt sælges plastemballeret? I kølediskernes kødafdeling ligger den ene efter den anden plastbakke, mens hos den rigtige slagter bliver varen pakket i papir. Abena har udviklet en serie emballager, der er fremstillet af majsstivelse, som nedbrydes efter blot tre uger. Vor travle hverdag forlanger, at vi hurtigt kan gribe varen og ikke skal fumle rundt med at veje frugt og grønt eller stå i kø hos slagteren for at få produkterne indpakket miljørigtigt. Plast gør vort liv lettere og billigere.

 • 4
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten