andre skriver

Regeringen: Ens affaldssortering skal hjælpe klimaet

Illustration: Bjørn Godske

Alle danskere skal til at sortere affald på samme måde, mener regeringen, der foreslår et nyt system, som skal hjælpe dem i mål med ambitionen om en 70 procent reducering af CO2-udslippet i 2030. Affaldet skal deles op i ti forskellige typer, og sorteringen skal foregå ens, uanset om det er i eget hjem, sommerhus eller i det offentlige rum, ifølge miljøminister, Lea Wermelin. I dag sorterer danskere mellem tre og otte typer af affald, men for at samfundet kan genbruge og genanvende mere, må borgere fremover sortere mere, uddyber ministeren. Ifølge regeringen skal de ti kategorier være: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Ih hvor vi gungre" som musen sagde til elefanten da de gik over broen.

Hvorfor tror danske politikere at denne form for selvpineri har nogen som helst indflydelse på klima og miljø i resten af verden. Vi har verdens bedste system inden for genanvendelse af energiindholdet i restaffaldet. Vend det dog om. Brænd så meget affald af vi kan og opfang CO2 fra anlæggene. Så kan vi redde hele verden.

 • 12
 • 5

... skal hele affaldsdatasystemet vel laves om en gang til, så området kan sejle 10-15 år yderligere, uden der er styr på affaldsstrømmene.

Og der skal vel tilføres nye kategorier til EAK koderne, for papir fra private er jo selvfølgelig noget helt andet end papir fra autohandlere, som igen er anderledes end papir fra ejendomsmæglere!

Hvordan kan det i øvrigt være dette ikke er en "plus" artikel, hele affaldsområdet plejer "Teknologiens" mediecirkus jo at anse for ikke samfundsmæssig vigtig.

 • 10
 • 3

Brænd så meget affald af vi kan og opfang CO2 fra anlæggene. Så kan vi redde hele verden.

Det er jo lige det der sker med det der sorteres. En vare der eksporteres for afbrænding et fjernt sted så affaldsforbrændingen og fjernvarmeanlæg kan imporetere affald for at udfylde kapacitet.

Hvis der virkelig skal gang i genbrug, skal det ske her i regionen. Det er demoraliserende at f.eks. plast sendt til genbrug eksporteres via omveje til fattige lande. De findes teknologiske løsninger, men det kræver at der indføres forbud mod affaldseksport ud af EU/EØS. Hvis det endelig skal til forbrændingsanlæg, så kan det klares her i Danmark. Det er de forkerte politiske løsninger politikernes ulogiske følelsesbesudlede hjerner kan kapere. Politikerne skal søge at påvirke EU til at søge løsningerne lokalt ved eksportforbud, så det er reel genbrug og understøtte teknologiske løsninger. Hvis der er et synligt genbrug ved arbejdspladser og innovation, er det lettere at motivere for bedre kildesortering.

Det næste politikerne kan påvirke er forbrugerbeskyttelse, så vi ikke er storimportør af alt muligt der skal skrottes efter kort tid. Særligt varer med selvdestruktionsmekanismer.

Men det er nok for meget at forlange af politikere, så mon ikke skatter og afgifter bare skrues i vejret?

 • 7
 • 3

Opfordring til Rockwool i DK

Pap og papir kan laves til papirgranulat, som er en glimrende isolering.

Vil I (Rockwool) ikke gå ind i dette marked, således "vores papir version af Ingeniøren", kan komme til at isolere på loftet i vores boliger?

I har styrken til at fremme denne genbrugs isolering. Forlael gerne hvordan I ser på det.

https://www.bolius.dk/papirisolering-18610

 • 1
 • 5

Pap og papir kan laves til papirgranulat, som er en glimrende isolering.

Nej det er ikke.

Uagtet hvad man prøver at bilde folk på, så er det ikke brandhæmmende, tværtom, det brænder fortrinligt og det suger også fint fugt, uagtet hvad det glittede papir siger.

Genbrug papir der hvor det giver mening, f.eks. til at tørre sig bagi, eller som energi der hvor papiret ikke er lødigt nok til genbrug, og sørg så i stedet for en bedre skovdrift - man skal i forbindelse med papir passe på at der ikke går så meget feel-good i det, at man ender med at gå over åen efter vand.

 • 7
 • 1

Genbrug er godt, men plastik har også en værdi som fossilbrændstof og små børn skal ikke have legetøj lavet af genbrugsplast, som kan have både bromerede brandhæmmere og ftalatblødgørere i sig og det er ikke sundt. Brænd plastik af i kraftvarmeværker og udnyt den store brændværdi - og slip for alt sorterinsuvæsenet. Det er jo alligevel for det meste en underskudsforretning

 • 11
 • 0

Det er plastemballage der fylder når man sorterer, og da jeg som forbruger skulle igang med at sortere overraskede det mig hvor meget. Til gengæld vejer det ingenting, hvis jeg i et tænkt eksempel :-) æder knapt 100 flødeboller så får jeg 8 stk emballage som kan genbruges hvis de er rene og etiketten pillet af, men i vægt er det mindre end 150 gram! Det er også plastaffaldet der er sværest at genbruge, der er 2 typer som dominerer som emballage til mad og drikke, dem kunne man forsøge at frasortere til genbrug og så brænde resten. Men det vil kræve at man som forbruger er instrueret om kun at sortere til genbrug hvis det er ren plast uden madrester og papiretiketter, ellers må det til forbrænding! Hvis ikke man forholder sig til disse vanskeligheder, så er sortering omsonst og man vil igen risikere at støde på beretninger om dansk plastaffald på fjernøstens lossepladser!

 • 11
 • 0

Vi bor 135 familier i et højhus, så mængden af affald kan ikke variere ret meget.

Alligevel er containererne med pap altid fulde, og dem med bioaffald gabende tomme.

Det må unægteligt have nogle konsekvenser: 1) Affaldssorteringen bliver udhulet 2) Der køres næsten forgæves med lastbiler på diesel som kommer for at hente bioaffald

Mere sortering vil betyde mindre respekt, flere muligheder for man sorterer forkert og mere kørsel (forurening) for at hente affald. For slet ikke at tale om, hvordan beboere i indre lejligheder skal få plads til 10 affaldsspande.

 • 3
 • 0

Selv beboere i eget hus får svært ved at få plads til 10 affaldsspande og en bil.

Nu skal vi altså heller ikke gøre det sværere end det er.

Vi har to affaldsspande, nemlig en til grøntaffald, og en til restaffald, hvori snavset emballage, snavset plast mv. ryger i.

Derudover så har jeg en kasse til gamle aviser og reklamer, en til flasker (faktisk to, da jeg skelner mellem pantlagt eller ej), en til trykbeholdere (gamle deodoranter osv.), en til diverse metal, en til elektronik, og så er der pap der ligger og roder, mv.

Men det giver ingen mening at skylle brugte madbeholdere, eller gemme urent plastik, da sortering rent miljømæssigt (og prismæssigt) vil være alt, alt for dyr i forhold til komprimering og forbrænding.

 • 9
 • 0

Brænd så meget affald af vi kan

Jeg hørte også at det var politikernes bekymring for CO2-udslip der var årsagen til at man vil have mere genbrug. Først tænkte jeg at det var helt skørt, for om man brænder affald eller andet af for at få varme kunne være ligemeget. Men så kom jeg i tanker om de køletårne jeg lige havde nævnt i en anden tråd - så rent lavpraktisk, hvis man ikke kan komme af med varmen om sommeren, hvorfor så ikke deponere det man ikke har brug for at brænde, og så hente det igen om vinteren når varmebehovet er der?

 • 3
 • 1

Har brugt ca. 70 timer på at fjerne hæk og lave et ordenligt affaldsskjuler under coronakrisen. Super ide at den nu skal udvides til et par spande til. Det tog mig kun 3 år, at finde denne løsning. Den næste nok lidt længere.

 • 1
 • 0

Præcis. Få plastikken brændt under ordentlige forhold så man er sikker på at det ikke ender i havet eller bare sendes til indonesien.

For at være på den sikre side må man konsekvent aflevere sit plastikaffald i brændbart, og aldrig til plast-genbrug.

 • 6
 • 0

Vi får hele tiden fortalt at affaldet er en værdifuld ressource, som vi skal passe på. Åbenbart er det ikke værdifuldt for dem der producerer det, de skal blot betale mere og mere for at få det hentet. Det må altså være dem der henter og finsorterer det senere hen det er værdifuldt for. Om det er værdifuldt for samfundet svæver vist også i det uvisse, men det giver sikkert arbejde til en del mennesker. Var det smart at stoppe klunseri på "genbrugspladserne", eller skulle det blot reguleres en smule?

 • 6
 • 2

Hej Carl

Du skriver: ”Gad vide om der er nogen der har lavet et kvalificeret CO2-regnskab for forskellige scenarier, og hvor det i så fald kan findes?”

CO₂ besparelsen på nogle forskellige affalds fraktioner kan man læse om i flg. artikel:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/giver-...

Artiklen tager ikke muligheden for at opsamle og enten lager eller anvende CO₂, fra forbrænding af affald, i betragtning.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0

Går ud fra du mener os der smider det i beholderen ved vejen (eller hvor man nu har plads). Måske vi skulle begynde at sende en faktura til kommunen for levering af værdifuldt affald? Hmm.

Du har sådan set fat i fat i det rigtige, for noget affald kan så sandelig sagtens anses for en ressource ...... noget af det!

Problemet er bare at (selv om populitikerne nu siger, at denne gang er det heeeelt anderledes) at man i vanlig stil trækker den gamle traver frem, som langt hen ad vejen primært drejer sig om feel-good løsninger.

Og dermed kaster man uproportionalt mange kræfter i at prøve at lave nogle symbolløsninger, uden man samtidig forholder sig til de reelle problematikker - mao. man sparer på skillingen, samtidig med dalerne vælter ud af pungen.

Som sagt giver det ingen mening at udsortere forurende æggebakker eller anden beskidt emballageaffald mv., den miljømæssige belastning for særskilt transport og behandling er mange gange højere end ved forbrænding (og dermed nyttiggørelse i form at energi), hvorimod det omvendt giver rigtig god mening at udsortere glas, metal, WEEE, etc, etc - men det gør vi jo allerede i høj grad.

Det der i stedet ville batte var meget mere fokus på affaldsminimering, dvs. at ting skal slet ikke få lov til at blive til affald, hvilket f.eks. kunne gøres ved at stille helt andre producentkrav end man gør i dag fsva. mulighed for reparation og levetidsforlængelse - det ville kunne reducere mængden af affald meget mere end en tåbelig feel-good sortering af æggebakker.

 • 7
 • 0

Artiklen tager ikke muligheden for at opsamle og enten lager eller anvende CO₂, fra forbrænding af affald, i betragtning.

Jeg har faktisk meget stor respekt for Thomas Astrup, men der er nogle grove simplificeringer.

For det første er der tale om en "losseplads" betragtning, da man ikke indregner nyttiggørelsen i form af energi - og sålænge vort samfund ikke er 100% fossilfrit, så vil en stor del af det plast og papir der forbrændes fortrænge olie, kul eller gas (eller såkaldt "biobrændsel").

For det andet nyttiggøres stål allerede så meget det kan, så lad os pille det helt ud af ligningen.

For det tredje glemmer man at tænke på degradering af plast og papir ved genanvendelse, ren plast kan typisk kun genanvendes en gang, papir måske lidt mere (hvis det efter brug skylles ud til et rensningsanlæg), det skal også tages med i regnestykket - endvidere skal der ikke ret meget forurening til før at ingen af delene kan genbruges overhovedet.

For det fjerde så er man så glade for at hive aluminium frem, da raffinering af aluminium kræver voldsomt meget energi (men aluminium i sig selv er ikke det store problem at tilvejebringe), men glemmer at forholde sig til hvordan man tilvejebringer sin energi, og i det spil siger det sig selv at brug af fossilbrændsler til det er en rigtig dårlig ide - omvendt er der ikke den store miljøbelastning (fsva. CO2) når aluminiumen raffineres på eksempelvis Island - herudover er det så ligesom for stål sådan at ret meget aluminium allerede nu genbruges, da skrotaluminum har en relativ høj værdi (så hvis vi ser bort fra pantlagte dåser, men det tager pantsystemet jo hånd om), så der er vist incitament for at genbruge.

 • 4
 • 0

Faktisk bliver det affakd man ikke har brug for at brænde wrappet som bigballer og gemt til vinteren, har jeg set. Hvor omfattende denne metode er ved jeg dig ikke. Måske nogen kan byde ind med noget mere info.

 • 1
 • 0

I stedet for at kæmpe om der skal være 2, 5 eller 10 affaldsspande, burde man heller snakke om hvordan man kunne mindske mængde af affald. (hvorfor ikke løse kærneproblemer, istedet for at snakke om lappeløsninger) Kan man forbyde dobbel og tripel emballering? Sætte krav om at der max må 5% luft i emballeringen (chipsposer, kellogspakker)? Krav om ens materialer i emballeringe? Krav om anvendelse af CO2 neutral emballering? At producenten skal være ansvarlig for affaldet?

 • 5
 • 1

Jv.dk idag. Jyske kommuner betaler 94 mio. kr. for transport af affald til skibakken på Amager i stedet for forbrændingsanlæggene i Kolding og Esbjerg. Det er unødvendig miljøsvineri. Snart begynder valfarten fra Carlsberg til grænsen, og fra store dele af Jylland til grænsen for at købe billigere dåseøl og -vand. Så bliver vejrabatterne igen fyldt op.

 • 5
 • 1

Der bruges meget energi til at lave Rockwool's produkter og kunne De skabe en ny grønnere produkthelhed (omkring genbrugspapir) så bør De overveje det.

Hvorfor bruger du tiltaleform?

Anyways, nej papir er ikke et brugbart alternativ til sten- og glasuld som jeg tidligere har skrevet.

Og, så må vi lige løfte barren lidt, for selv om nogen tror at alt miljø kun drejer sig om CO2, så er der andre parametre der skal tages med i betragtningerne når vi taler affald, herunder hvilke virgine råstoffer der skal benyttes til et givent produkt, og i det spil er sten og sand ikke noget problem.

Selvfølgelig er fremstilling af sten- og glasuld en stor energisluger, men der drejer det sig om, ligesom for aluminium, at vi skal se mere på hvordan vi tilvejebringer energi, end hvordan vi sparer på den.

Og der ligger en opgave for nedrivningsfirmaerne i form at at lave kontrolleret nedrivning og affaldssortering - passende behandlet kan mineraluld genbruges direkte, alternativt kan det omsmeltes.

 • 3
 • 1

Sortering i 10 kategorier er dybt urealistisk og den helt forkerte vej at gå. Det er på alle måder upraktisk, dyrt og ineffektivt. Der bør i stedet satses på bedre og mere avanceret sortering på affaldscentralen. Dette skal gå hånd i hånd med, at man allerede ved fremstillingen af produkter begynder at indtænke genbrug. Man vil således blot have brug for én ekstra sorteringskategori, nemlig 'sorteringsvenligt affald', hvor alle emner, der opfylder visse krav i forhold til at være sorteringsvenlige og genbrugsegnede, kan proppes i. Det vil være en langt mere praktisk og fremtidssikker måde at angribe problemet på.

 • 4
 • 2

Man vil således blot have brug for én ekstra sorteringskategori, nemlig 'sorteringsvenligt affald', hvor alle emner, der opfylder visse krav i forhold til at være sorteringsvenlige og genbrugsegnede, kan proppes i. Det vil være en langt mere praktisk og fremtidssikker måde at angribe problemet på.

Kender du noget til affaldshåndtering?

Det lyder smart og let i teorien at lave en facilitet til affaldsseparering, men i praksis er det noget helt, helt andet og absolut ikke trivielt.

Udover det er rasende dyrt og energikrævende, så er der også en stor risiko for man alligevel ender op med en restfraktion som er så dårlig at den alligevel er nødt til at blive brændt - og så har vi slet ikke talt om de arbejdsmiljømæssige implikationer.

Der har været lavet mange forsøg med den slags sorteringsanlæg, bla. har jeg besøgt et anlæg i Sydney som så meget imponerende ud, og der var ikke grænser for hvad det kunne - mig bekendt er det nedlagt nu.

Det rigtige, som jeg har skrevet tidligere, er i det hele taget at undgå der bliver genereret affald, samt separere i de umiddelbart oplagte fraktioner, men samtidig erkende at noget affald er så dårligt, at det for tiden og en årrække frem ikke giver mening at foretage andet med denne restfraktion end at forbrænde den.

 • 2
 • 0

Det lyder smart og let i teorien at lave en facilitet til affaldsseparering, men i praksis er det noget helt, helt andet og absolut ikke trivielt.

Som Kristian P. skriver kunne det være en stor (afstressende) fordel for borgeren, hvis det kunne sorteres automatisk centralt. Måske nogle virksomheder i DK kunne prøve igen nu hvor der er stor statslig fokus på sorteringen. Der er sket meget på det sidste inden for AI, og kombineret med nyeste robot teknologi kan der måske startes nogle nye virksomheder op......

 • 1
 • 0

Som Kristian P. skriver kunne det være en stor (afstressende) fordel for borgeren, hvis det kunne sorteres automatisk centralt. Måske nogle virksomheder i DK kunne prøve igen nu hvor der er stor statslig fokus på sorteringen. Der er sket meget på det sidste inden for AI, og kombineret med nyeste robot teknologi kan der måske startes nogle nye virksomheder op......

Lars der har været lavet så mange forsøg med den slags og fællesnævneren er fiasko samt en masse penge spildt.

Dermed ikke sagt at det måske ikke kan lade sig gøre en gang langt ude i fremtiden, men øvelsen er og bliver søgt inden for en overskuelig tidshorisont.

Der er meget mere gevinst ved at stille højere krav til producenter, det gælder for emballage, samt produkternes genanvendelig- og reparerbarhed, etc. og så nøjes med at sortere i de håndgribelige fraktioner hvor vi faktisk allerede nu er ret gode.

Resten har så lav kvalitet at forbrænding er og bliver den miljømæssigt bedste løsning.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten