Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

Rapport: Afbrænding af træpiller er en 'katastrofe' for den globale opvarmning

Illustration: Dong Energy

Forbruget af træpiller til at skabe elektricitet er vokset, men nu viser et nyt studie udgivet af den internationale tænketank Chatham House, at det er en forfejlet strategi, hvis man vil klimaforandringerne til livs. Udledning af drivhusgasser er endda større ved forbrænding af træpiller end ved kul, når man tager hele træets livscyklus i betragtning. I dag kommer 65 procent af Europas grønne energi fra biomasse, og her er der ofte tale om træpiller, der bliver brændt for at skabe elektricitet.

Emner : Biomasse
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via The Guardian 17. feb 2020 10:42 2
Tysk domstol forbyder Tesla at fælde træer
via TV2 Lorry 17. feb 2020 09:47 7
Trafikforsker tvivler på BRT-busser som alternativ
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det minder efterhånden om "eksperternes" råd om kost. Du bør spise . . .- du må ikke spise . . . bla-bla-bla.
Mindes under Svend Auken regimet at elvarme blev lagt for had. For nogle årtier siden skulle hver hustand helst have naturgasfyr.
Det er som om at eksperterne sidder på en karrusel på en skydebane, - og vi må heller dukke os.

 • 28
 • 6

Forfatteren skriver, at de fælder træer som er 20-100 år gamle, og hvis det er rigtigt, er det klart, at det samlet set udlukker mere CO2. Men hvis man kun fælder de træer, som er blevet plantet for at lave træflis, så er det da CO2 neutralt. Det synes jeg ikke forfatteren kommer ind på.

 • 23
 • 0

Hold op hvor er det en troværdig udmelding fra Chatham House (ironi kan forekomme).

Følgende er et lille "målrettet" udpluk af hvem der er med til at sponsere Chatham House...

Chevron Ltd (Olie)
BP plc (Olie)
Royal Dutch Shell (Olie)
ExxonMobil Corporation (Olie)
Statoil (Olie)
Tullow Oil plc (Olie)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd (Olie)
Kuwait Petroleum Corporation (Olie)
Saudi Petroleum Overseas Ltd (Olie)

Desværre er der mange flere end disse.

Kunne det tænkes at de foretrækker olie fremfor CO2 neutral træfældning?

 • 52
 • 4

Det gælder bare ikke i statsskovene, som jeg oplever det i skovene rundt om i Allerød.
Der fælder man godt nok træer og stabler dem pænt i stabler.......så sker der ikke mere andet end stablerne rådner. Væltede træer og nedfaldne grene samles af og til i store bunker og så sker der heller ikke mere her. Normalen er at alt væltet og nedfaldent får lov at ligge hvor det faldt.

Som jeg ser det er det ikke nødvendigt at importere træpiller, man har rigeligt af det i skovene. Det skal bare indsamles.

 • 5
 • 15

Der fælder man godt nok træer og stabler dem pænt i stabler.......så sker der ikke mere andet end stablerne rådner. Væltede træer og nedfaldne grene samles af og til i store bunker og så sker der heller ikke mere her.

Dvs træet udgør et kulstofdepot som (meget) langsomt nedbrydes til bl.a. CO2. (undervejs giver det næring til utallige smådyr). Det er det depot du vil eliminere ved at indsamle det til forbrænding og elproduktion.

Klart det ikke er co2 neutralt at afbrænde træ i stedet for at lade det kompostere naturligt.

 • 12
 • 10

Inspireret af ordvekslingen mellem Søren F og John Johansen:

Er der nogle kloge hoveder med forstand på biologi, der kan forklare, hvad der sker med plantematerialet, når det komposteres?

Der skal være masse- og energibalance.

Baktusserne gror, og bruger derved noget af massen. Senere bliver de selv omdannet/spist.

Andre planters sammensætning er den samme som det nedfaldne donor-træ, så her må det formodes, at der ikke udledes CO2. Det er når massen bliver omsat til energi og siden bevægelse (eller til at drive andre kemiske processer), at cellulosen/ligninen omdannes til CO2 og H2O.

Bakterierne, der nedbryder ligninen må producere et eller andet. Det laver vel ikke bare mere entropi til universet (som f.eks. en stillestående person, der forbrænder fedt alene for at holde varmen i kulden).

Det er almindeligt kendt, at skovene er CO2-sinks, selvom de er stationære.

Hvis størstedelen af kulstofindholdet i et nedfaldent træ bliver til CO2, så kan jeg gå med til at træpiller er tæt på at være CO2-neutrale, over en passende tidshorisont. Hvis kompostering derimod sender hovedparten af kulstoffet videre til andre organismer og jorden, så er jeg enig med Søren F i, at det ikke er CO2-neutralt at afbrænde noget, som ville være forsvundet ved kompostering alligevel.

Lad dog de stakkels træer stå...

 • 2
 • 6

Følgende er et lille "målrettet" udpluk af hvem der er med til at sponsere Chatham House...
Chevron Ltd (Olie)
BP plc (Olie)
Royal Dutch Shell (Olie)
ExxonMobil Corporation (Olie)
Statoil (Olie)
Tullow Oil plc (Olie)
Japan Petroleum Exploration Co Ltd (Olie)
Kuwait Petroleum Corporation (Olie)
Saudi Petroleum Overseas Ltd (Olie)
Desværre er der mange flere end disse.
Kunne det tænkes at de foretrækker olie fremfor CO2 neutral træfældning?

@ Kasper Andersen

God pointe. Men der skal ikke mange rapporter til for at konkludere, at fældning af et stykke træ med en motorsav på knallertolie, køre stammen til en lasteplads med en traktor på diesel, køre stammerne til en forbrænding med en lastbil på diesel for at brænde dem af hvilket altid giver CO2 - ikke er CO2 neutralt.

Elektricitet ved træfældning kvæler kloden langsomt, det går hurtigere med kul og kloden kvæles hurtigst med olie. Men CO2 neutral bliver det aldrig.

Det er den illussion at vi kan fortsætte med vores overdådige livsstil blot vi gør tingene på en anden måde. Det kan vi ikke. Vi skal ind og kigge på vores livsstil, eller også skal vi være færre mennesker på planeten. Men det er der jo ingen stemmer i.

Jeg rejser på charterferie med fly - gør du?
Jeg har en bil som 80% af danskerne også har.
Hvad forestiller vi os det gør ved miljøet?
Tror du ikke også alle afrikanere kunne tænke sig det?
Vil vi nægte dem det?

 • 10
 • 6

Dengang el blev 100 % produceret på kul. Så det var fornuftigt nok. I mellemtiden er der sket noget. Det har du måske ikke bemærket?

Ih-jo, i dag kan man jo i een fælles elkabel få henholdsvis el fremstillet v.h.a. kul, hvilket selvsagt giver lange sorte skygger fra lamperne, mens man afhængig af samvittighed kan få lys med et nærmest grønligt skær hvis man har købt aktier i vindmøller. Gevinsten for den sidste er at vedkommende kan spare strøm ved at supplere med det gyldne skær fra egen glorie. Fantastisk at et stort elkabel således kan multiplekse helt uden en switch på væggen.

!

 • 4
 • 5

Et fint ord der omhandler hvor mange forskellige organismer der er tilstede i et givet område.
En urskov og selv en gammel kulturskov har en høj grad af biodiversitet.
Her bor tusinder af plantearter, millioner af dyrearter og millliarder af bakterier.
Nå vi har været forbi med motorsaven, traktoren, lastbilerne og fjernet det hele (revl og krat?) så er der ikke helt så meget natur tilbage.
Så planter vi en fin ny skov, bestående af hurtigtvoksende gran og fyr, måske også lidt piletræ, og så har vi en flot "skov ørken".
Lige så meget natur som en kornmark og lige så sprøjtet mod "skadedyr"!

Så er CO2 diskutionen jo også relevant oveni?

 • 4
 • 3

Hvem giver dog en "tommel ned" på biodiversitet?
Er grantræer på række og geled, med samme højde og sprøjtet med de samme anti-insekt og - svampe gifte, at foretrække frem for naturen, det billige skidt?

 • 6
 • 1
 1. Hvis det kommer fra østeuropæiske skove, forventes ikke planlagt skovning m.efterfølgende kyndig og planlagt varetaget genplantning mht. gødning mm.

 2. Når træer ikke absorberer men varmer i fyret, så mistes CO2 absorbator/omdanner (nævnes også i artiklen).

 3. Hvis ikke mineralerne fra asken varetages korrekt, kan det blive svært for skove naturligt at genetableres, hvilket slet ikke antages skeende - har nogle viden om dette?

 4. Kina har omlagt megen jordbrug til skovbrug, men uden stor CO2-konveteringssucces = meget lidt CO2 opslugende, eftersom jorden tilsyneladende er udpint/fattig på mineraler, hvilket svarer lidt til hvad som sker når man fjerner træet fra jorden og ikke varetager mineraltilførsel til jorden igen efterfølgende.

 5. Pillerne stammer fra træ som vel skal fliese, tørres og presses, hvilket i sig selv er en energiomkostningstung process, formodes det.

 6. Vi smider alle de gode mineraler ud i skraldespanden efter tømning af kraftværket, formodes det, el. er man så langt fremme, at man genbruger disse mineraler?

Yderligere punkter tilføjes herunder af div. læsere af denne blog; Værsgo', tilføj venligst flere punkter herunder:

 • 3
 • 3

Eller sagt på en anden måde, der er næppe nogen interesse konflikt imellem træpiller og olie, og dermed må man sige du skyder ved siden af, med din paranoia...


Fossil industrien og de gamle energi monopoler er presset af VE

Lobbyisterne tænker lidt længere end til: Hvem konkurrerer vi med i dag?

Ved at forsinke og evt stoppe ombygning af Kulkraftværker til biomasse, samt evt. opnå at stoppe etablering af nye biomassekraftværker.

Så vil Olie industrien i flere lande kunne opnå at stoppe, eller i hvertfald forsinke, udbredningen af el-bilerne med det argument at afbrænding af Kul til elbiler udleder mere Co2 pr Km end benzin.

 • 4
 • 1

Men er der løsningsforslag såsom at etablere afgift/pant som delvis tilbagebetales på asken som skal gå til feks. at gensprede, nedpløje denne´el. lign. - hvilket virker noget skørt, men måske er det en bærbar løsningsmodel?

Her er et forslag til bærbar skovning:

Man kan etablere skovning i rækker, således man kun tager hver anden etape el. række el. sådan lader feks. 2 meter træer stå når man tager 2 meter med skovmaskiner, sådan lader man skoven komme sig hurtigere ved ikke at skabe hårde betingelser pga. vind og vejr og manglende ly og manglende naturlig stimulation til ny vækst pga. det hele bliver ørken; Ved at bevare halvdelen, er floraen intakt og livet kan hurtigt sprede sig og skoven hurtigt genetableres måske endda mere el. mindre naturligt og måske uden nyplantningstiltag fra menneskelig side overhovedet, altså måske helt uden behov for genplanting. Dette bør der forskes i.

 • 2
 • 2

Skov eller mark er et fedt. Planterne har samme mål alle sammen: At danne et areal med grønkorn, der kan anvende alt sollyset i fotosyntesen.
12 H2O + lys → 6 O2 + 24 H+ ("kemisk energi"). Den kemiske energi er plantemasse.
En bøgeskov ligner oppefra en bølgende mark - før løvspring er det den frodige underskov, der gør arbejdet.
2 begrænsninger: Mangel på vand og bar jord i dele af vækstsæsonen.
Fordelen ved skov er, at man kun skal høste måske hvert 20 år (delafdrift) og at plantematerialet er håndterbart. Desuden savner skov sjældent vand, da den har et veludviklet rodnet.
Stigende skov-vedmasse i et område tæller positivt i CO2-regnskabet, mens faldende vedmasse naturligvis giver CO2-udledning.
At afbrænde træ fra en skov i balance svarer stort set til at brænde korn.
Af hensyn til biodiversiteten kan man efterlade grene og en mindre del af stammerne.

 • 1
 • 1

Normalt plejer de at tale om at noget kollapser, også selvom det tager 100 år.
Er der nogle der har et ord for et egentligt kollaps, så man kan skelne det fra iskappernes meget langsomme kollaps?

 • 1
 • 1

Hovedargumentet i Chatham Houses påstand er tesen om mere energi i fossile brændsler sammenlignet med træ pr. vægtenhed. Som de selv skriver:

"In fact, since in general woody biomass is less energy dense than fossil fuels, and contains higher quantities of moisture and less hydrogen, at the point of combustion burning wood for energy usually emits more greenhouse gases per unit of energy produced than fossil fuels."

Det er en opfattelse de står temmelig alene med. Chatham House skriver videre i et forsøg på at lægge røgslør over de selvlysende mistolkninger der svækker deres agenda.

"The impact on the climate will also depend on the supply-chain emissions from harvesting, collecting, processing and transport. Estimates of these factors vary widely but they can be very significant, particularly where methane emissions from wood storage are taken into account. Overall, while some instances of biomass energy use may result in lower life-cycle emissions than fossil fuels, in most circumstances, comparing technologies of similar ages, the use of woody biomass for energy will release higher levels of emissions than coal and considerably higher levels than gas."

Chatham Houses mission er mislykkedes ved også at bringe myter i spil. Disse myter er fra kompetent side endegyldigt aflivet.

Uanset hvor ihærdigt man masserer data, er brug af vedmasse til energiformål som udgangspunkt ingen katastrofe.

 • 1
 • 1

Uanset hvor ihærdigt man masserer data, er brug af vedmasse til energiformål som udgangspunkt ingen katastrofe.

Et faktum står dog tilbage, og det er hvis en region f.eks. North Carolina får vedmassen reduceret ved en stor produktion af biomasse til energiformål, så flyttes der bundet kulstof op i atmosfæren som co2.

Når man i North Carolina skover hæmningsløst for at lave træpiller, så uanset at man planter nye træer så er den samlede vedmasse for nedadgående, og dermed flyttes co2 op i atmosfæren.

 • 3
 • 3

Hvorfor kan man ikke bare gøre som man har gjort i de danske produktionsskove hvor man løbende udtønder skoven i takt med at den vokser, for så til slut at fælde de voksne træer

Niels - netop

Det er kun hver syvende træ, der når produktions modenhedhed. Resten bliver fældet ved 2-3 udtyndinger. Det er sådan moderne og konkurrencedygtig skovdrift foregår. Vil man noget for biodiversiteten, er det langt billigere og mere effektivt at frede nogle hele områder inde i skoven

Udtyndningerne samt sideskud/ grene på den endelige produktion flises. Det gør bark og renskæringerne også på værkerne.

Det nye er at biomasseværkerne er blevet/ vil blive forpligtiget til at tilbageføre asken med mineraler til skoven

 • 2
 • 0

Der er i de danske skove en årlig tilvækst på 5 mio m3. Hvis halvdelen antages brugt som gavntræ til byggeformål mm. så er der 2,5 mio m3 til energi det er ca. 5 Twh energi.
Det samlede energiforbrug fra træ i 2015 var 18 Twh https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti... og det inden Skærbæk, Asnæs og Studstrup er begyndt virkelig at aftage træ.

Niels - skovene er også i vækst på verdensplan - hvad er problemet med at bruge tilvæksten I danske kraftværker.

Verdo har opgjort at skovning, flisning og transport af udøende gummitræer fra Vestafrika til Randers, DK koster 7% af flisens brændværdi!

Du har ret - ikke helt CO2 neutral; men tæt på

 • 1
 • 0

Niels - skovene er også i vækst på verdensplan - hvad er problemet med at bruge tilvæksten I danske kraftværker.

Nej! Skovene på de nordlige breddegrader er i vækst. Skove på verdensplan reduceres med omkring 5 mio ha årligt.

Det virker fuldstændig tåbeligt at udvikle et energisystem i Danmark som forholdsmæssigt lægger beslag på en meget stor del biomasse.

Hvis f.eks. andre og større lande ville gøre brug af de samme teknikker som dem vi bruger i Danmark vil det få fatale konsekvenser for verdens skove.

Når DONG's planer om at udfase kul om få år er tilendebragt så taler vi om et træforbrug i den danske energisektor på ikke under 40 Twh eller 20 mio m3 træ årligt. reelt kan landets skove leverer 2,5 mio m3 til energiformål.

Og samtidig hermed at der overhovedet ikke er brug for at brænde alt det træ. Inden for få år kommer 60 % af landets el fra møller og sol. Billig strøm fra udlandet kan dække en betydelig del af landets el-behov så der er ikke brug for at brænde mere end allerhøjst 10 Twh træ for at gøre landets el-forsyning fossilfri.

 • 1
 • 2

Verdo har opgjort at skovning, flisning og transport af udøende gummitræer fra Vestafrika til Randers, DK koster 7% af flisens brændværdi!

Du har ret - ikke helt CO2 neutral; men tæt på

Havde det ikke været mere fornuftigt at brænde træet i Ghana og producerer el til erstatning for olie og kul.

Lige præcis i Randers forekommer der spildvarme i enorme mængder fra Leca, Daka, Novopan som mere end rigelig kan dække byens behov for 600.000 mwh varme årligt.

 • 2
 • 2

Men når træet sejles til Randers så er det i orden!

@Niels Hansen
Måske er det undgået din opmærksomhed, at Verdo er det første energiselskab i Danmark der faktisk leverer træpiller med FSC-certifikat (FSC®-C125676). Certifikatet er i hele verden bevis på, at der kun leveres træpiller, flis, der stammer fra bæredygtige skovområder.

Klart det ikke er co2 neutralt at afbrænde træ i stedet for at lade det kompostere naturligt.

@Søren Fosberg
Vi mangler stadig din dokumentation for dit udsagn.
Men du er måske stødt på de tidligere artikler i Ingeniøren, så du er blevet klogere?
https://ing.dk/artikel/replik-vildfarelser...

 • 1
 • 0

Nu taler vi om den øgede co2 udledning der er fra træafbrænding, som er tilfældet når man øger skovningen for et område som har det resultat at vedmassen mindskes. At man så overholder div. certifikater om at genplante, det hjælper jo ikke så meget når co2-en er flyttet op i atmosfæren.

Nå Niels Hansen
Du har åbentlyst ikke læst Købebhavns Universitets udtalelser om det emne, eller mit tdligere link.

 • 1
 • 0

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil...

På ovennævnte adresse præsenterede EU-Kommissionen den 30.11.2016 en miljøkonsekvensanalyse om bæredygtigheden af biomasse.
I Annex 7, er der en gennemgang af fordele og ulemper ved afbrænding af træ, baseret på en gennemgang af litteraturen.
Her kan man bl. a. læse på side 103:
"The combustion of woody biomass releases, in most cases, more CO2 in the atmosphere, per unit of delivered energy, than the fossil fuels they replace. This is mostly because biomass normally has less energy per kg of carbon and also lower conversion efficiency. Therefore, the bulk of the scientific literature suggests that all together these phenomena create an emission of biogenic-CO2 from forest bioenergy which may be higher than the emissions from a reference fossil system in the short term."

 • 0
 • 1

Det mærkelige skyldes nok Niels Hansen, at du ikke forstår at skov regnes i masse og ikke i individ, hvor den årlige tilvækst også medregnes.

Det der er en stor forskel er at en normal dansk produktionsskov her udtyndes skoven løbende for til sidst at de voksne træer er klar til at blive afdriftet. Når dette virker for en hel skov med en løbende udtynding og arealer som på skift afdriftes, så er skoven i vedmæssig balance.

Når træpilleproduktion i f.eks. North Carolina sættes i system så fældes hele skovarealer og den samlede vedmasse er ikke konstant som i en dansk produktionskov. Eller fælder løbende mere end skovens årlige tilvækst..

 • 0
 • 1

Det mærkelige skyldes nok Niels Hansen, at du ikke forstår at skov regnes i masse og ikke i individ, hvor den årlige tilvækst også medregnes

Chresten - det mærkværdige er at vi har været her før med Hr Hansen; men det har han lykkeligt/ selektivt glemt!

http://denstoredanske.dk/Naturen_i_Danmark...

Artiklen viser med al tydelighed at skovens produktion begynder at falde efter 40-50 år - dette er incl 2-3 udtyndinger undervejs.

Studerer man kurverne nærmere, kan man se, at fælder man et 50 år gammelt træ og planter nyt, er tilvæksten tilbage på samme niveau efter 20-25 år.

 • 3
 • 0

det mærkværdige er at vi har været her før med Hr Hansen; men det har han lykkeligt/ selektivt glemt!

Det er mærkeligt at man bevidst vælger at være så åndsfraværende at man ikke kan forstå at når man i USA og Østeuropa fælder hæmningsløst i skovene at så fældes der mere træ end den årlige tilvækst og dermed flyttes der kulstof op i atmosfæren som co2.

Det her skønmaleri https://ing.dk/artikel/replik-vildfarelser... af skovdrift er på ingen måde sådan moderne træpilleproduktion foregår.

 • 0
 • 4

Så tager vi det igen specielt til ære for Niels Hansen:

Det samlede skovareal er i Nord- og Mellemamerika stabiliseret på et niveau, der ikke har ændret sig over de seneste 15 år. Udviklingen i det Nordamerikanske skovareal har været dramatisk fra en reduktion på 25 % i de foregående 25 år til en stabilisering i de seneste 10 år (2000-2010), ikke mindst på grund af tilvæksten i USA.

Kilde: Træ 69. ISBN nr.: 978-87-90856-8

 • 3
 • 0

I 2013 var den samlede rundtræsproduktion i de amerikanske skove 37.000 Mio Board Feet eller 85 mio m3 som ville modsvarer 42 mio ton træpiller. se https://www.statista.com/statistics/252698...

Bare nye træpillefabrikker som planlægges i USA vil samlet kunne producere 4 mio ton piller om året se http://biomassmagazine.com/plants/listplan...

Og alle træpilleanlæg i USA producerer producerer over 21 mio ton http://biomassmagazine.com/plants/listplan...

Hvis de Amerikanske skove er i balance i dag så er det kun et spørgsmål om tid før træpilleproduktionen reducerer vedmassen i de amerikanske skove.

 • 0
 • 4

Hvis de Amerikanske skove er i balance i dag så er det kun et spørgsmål om tid før træpilleproduktionen reducerer vedmassen i de amerikanske skove.

Men det ser du Niels Hansen i din krystalkugle?

Jeg skal være flink og gøre det nemt for dig. De amerikanske myndigheder arbejder på at ændre udliciteringsbestemmelserne for hugst, oprydning og genplantning i staternes skove fra en sammenhængende periode, til at udskille genplantningen til et mere gunstigt tidspunkt.

Opdelingen sikrer en væsentlig større overlevelse af de nyplantede træer end tilfældet er i dag uden nævneværdige meromkostninger.

Amerikanerne har fornuftigt nok undersøgt de europæiske erfaringer.

 • 4
 • 0

Men det ser du Niels Hansen i din krystalkugle?

Det ser jeg som bare ved at når hugsten er større i de amerikanske skove end tilvæksten, så flyttes der mere co2 op i atmosfæren.

En nyplantet skov modtager under 1 % sollys af en granvosken skov og dermed evne til at omsætte co2.

Drax powerstation leverer 7 % af UK's el https://en.wikipedia.org/wiki/Drax_power_s... fuld omlagt til træ vil anlægget aftage noget med 15 mio ton træpiller årligt, hvor altså den nuværende og planlagte kapacitet i USA er 21 mio ton.

Bare en fordobling af kapaciteten i USA selv ved nyplantning af træer vil have fatale konsekvenser for de amerikanske skove, med mere co2 flyttet op i atmosfæren når vedmassen reduceres i skovene.

 • 0
 • 3

Bare en fordobling af kapaciteten i USA selv ved nyplantning af træer vil have fatale konsekvenser for de amerikanske skove, med mere co2 flyttet op i atmosfæren når vedmassen reduceres i skovene.


Det er så ikke helt rigtig se https://www.fia.fs.fed.us/library/ForestFa...

FRa 1987 til 1997 steg vedmassen i de Amerikanske Skove med ca 1,5 mia m3 eller 150 mio m3/år som svarer til omkring 60 mio ton træpiller når der også medgår træ til at tørre træet.

Så samlet set kan man producere 3 gange så mange piller som man gør i dag eller man planlægger at gøre, hvis den amerikanske skov skal være i Balance

 • 2
 • 1

Gå vi til vores naboland Sverige så produceres hovedparten af deres flis/træpiller fra "gallringsträd". Når skoven plantes tå træerne ret tæt for at ukrudt og buske ikke skal få overhånd. Når de når op omkring 1 m's højde tyndes der ud første gang. Resterne bliver ofte liggende på jorden. Når de så kommer op omkring 7 m's højde tyndes der ud anden gang. Disse træer er 10 - 15 cm tykke i stammen og blev tidligere brugt til papir. Nu er papirforbruget faldet, så derfor er der en masse der bruges til flis i stedet for. Det er et naturligt biprodukt at moderne skovdrift. Sådan har det været de sidste 100+ år.

 • 7
 • 0

Det er mærkelig at man ikke kan forstå at hvis man fælder 100 Ha skov og brænder det af i et fjernvarmeværk så frigives det bundne kulstof som co2 og før at der på skovarealet igen står lige så meget træ så er nettoopbygningen af Co2 i atmosfæren reel.


Det er nu nemt nok at forstå.
Det kaldes Co2 balance, og afhængigt at biomasse så er balanceperioden fra 1-100 år.

Vi kan endda lave biomasse med en balanceperiode på få dage :)

 • 5
 • 0

Skovene er i vækst pga. spec. Kina har genplantet store områder, men netop disse områder er meget lidt produktive i biologisk øjemed, formodentlig eftersom der potentielt slet ikke tages vare på bidiversitet, mineraler.

 • 1
 • 1

FRa 1987 til 1997 steg vedmassen i de Amerikanske Skove med ca 1,5 mia m3 eller 150 mio m3/år som svarer til omkring 60 mio ton træpiller når der også medgår træ til at tørre træet.

Så samlet set kan man producere 3 gange så mange piller som man gør i dag eller man planlægger at gøre, hvis den amerikanske skov skal være i Balance

Dvs. at et Kraftværk som Drax i England som yder 7 % af det engelske el-forbrug som vil kræve 15 mio ton piller årligt at omlægge til træ fra kul. Ja så kan hele den Amerikanske vedtilvækst i de amerikanske skove levere 28 % af den Engelske el-forbrug.

Kan man ikke snart forstå at man har gang i noget som er fuldstændig vanvittig, og det hjælper som en skrædder i helvede.

 • 0
 • 3

Det samlede el-behov i Tyskland er omkring 600 Twh.

Et land som Tyskland hvor næsten 1/3 af landets areal er dækket af skov burde have de optimale muligheder for en reel omlægning af landets energiforsyning til biomasse.

Se http://www.trae.dk/leksikon/tyskland-skove...

Den samlede tilvækst i de Tyske skove er ca. 34 mio m3 årligt.

Denne træmasse kan ca. leverer 27 Twh el, eller 5 % af landets behov for strøm.

Dette siger jo bare med alt tydelighed at hvis en given biomasseressource skal stå i forhold til landets egenproduktion så er biomasse og omlægning bort fra kul og gas ikke en gangbar vej.

 • 1
 • 1

Når/hvis man omlægger Fynsværket til biomasse hvor mange ækvivalenter havemøbler som biomasse skal så brændes af.

@Niels Hansen
Som bekendt - 0 !
For det første fordi der ikke er aktuelle planer om større anvendelse af flis (men halm)
For det andet fordi der ved eksisterende (og evt kommende) anlæg kun anvendes dansk eller nordeuropæiske flis.

 • 3
 • 0

@Niels
Og er der heller ikke nogen der benægter, men vedmassen i de lande som DANMARK importerer fra er stigende. Der er massere af ulovlig rydning som foregår i Asien, Sydamerika og Madagaskar. Det har bare ikke noget at gøre med Danmarks import, tværtimod bliver det brændt hvid det står.

 • 3
 • 0

En gang mere! Verdens skove er reduceret med hele 135 mio ha fra 1990 til 2010 http://www.traeinfo.dk/traeviden/klima-og-...

@Niels
Fra dit eget link !
Skovarealet i Europa inkl. Rusland viser en svag fremgang på 1,5 % i perioden fra 1990 til 2010. Den største tilvækst har fundet sted i Frankrig, Italien og Spanien.
De nordiske skovarealer er vokset 3,8 % i 20-årsperioden, mest i Norge og Danmark med henholdsvis 10 % og 22 %.

Får du brug for oplysningen for 4. gang, så skal du bare sige til :-)

 • 2
 • 0

Hvorfor er det du så fastholdende fremfører at der i en lille del af verden er sket en fremgang for skovene .....

@Niels
Har du et problem med sandheden ?

 • 3
 • 1

Har du et problem med sandheden ?

Verdens skove er massivet på tilbagetog. Skovene i Nordeuropa og nordamerika er over de sidste 20 -30 år kommet sig og der er en positiv tilvækst og en øgning af skovarealet.

Hvorfor er det så lige at man skal til igen at udøve rovdrift på skove som gennem lange perioder har ligget underdrejet og det stort set op gennem hele industrialiseringen.

SOm barn skulle vi indsamle papir for at beskytte de svenske skove.

HVis man ser på hvor meget træ der er f.eks. til energiformål så er det forsvindende lidt. Hvis andre Europæiske lande bare omstiller en mindre del af deres energisystem til at bruge de samme mængder træ som den danske energivision så vil det få fatale følger for de nordlige skove.

 • 0
 • 5

Verdens skove er massivet på tilbagetog

Niels, Dit udsagn er korrekt, men dine udledninger af denne information er helt forkerte.
Hvis der er vedvækst i de områder vi får biomasse fra, er der intet problem og hvis resten af europa gør det samme, så er der heller intet problem i det. Du kan kun have vedtilvækst ved at plante mere end du fælder og det er fuldstændig ligegydigt hvor gamle træer, der bliver fældet er, hvis der stadig er vedtilvækst.
(der skal stadigvæk returneres mineraler fra afbrændingen tilbage til skovene).
At der i andre dele af verdenen fældes regnskov for at opdyrke arealerne er en katastrofe og det bør der gøres noget selvstændigt ved - vi kan ikke erstatte fældet regnskov i Brasilien med skov i Danmark.

 • 2
 • 0

Niels, Dit udsagn er korrekt, men dine udledninger af denne information er helt forkerte.
Hvis der er vedvækst i de områder vi får biomasse fra, er der intet problem og hvis resten af europa gør det samme, så er der heller intet problem i det. Du kan kun have vedtilvækst ved at plante mere end du fælder og det er fuldstændig ligegydigt hvor gamle træer, der bliver fældet er, hvis der stadig er vedtilvækst.
(der skal stadigvæk returneres mineraler fra afbrændingen tilbage til skovene).
At der i andre dele af verdenen fældes regnskov for at opdyrke arealerne er en katastrofe og det bør der gøres noget selvstændigt ved - vi kan ikke erstatte fældet regnskov i Brasilien med skov i Danmark.

Den samlede tilvækst i de europæiske skove er i størrelsesorden 110 mio m3/år træ eller 220 twh energi eller omkring 25 % af Englands el-behov, hvis denne strøm skulle produceres ved træ.

Man taler simpelthen mod bedre vidende hvis man tror at træ er en kilde til at omlægge den Europæiske energiproduktion til VE eller at det er bare en nogenlunde gangbar vej. Man kan ene og alene ryste på hovedet af de fremførte argumenter som taler for at brænde træ til produktion af el og varme.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten