andre skriver

Polen udskyder vind- og solenergi

En lov, der skal støtte producenter af vedvarende energi, er blevet udskudt af den polske regering. Loven skulle fra årsskiftet have sat skub i landets langsomme grønne omstilling, men er nu lagt på is af landets nye regering. Polen er Europas mest brunkul-afhængige land, og 88 procent af landets strøm stammer fra kul.

Kræver muligvis abonnement

OGSÅ VÆRD AT LÆSE

via Ritzaus Bureau 22. jul 2016 13:15

Indisk militærfly forsvundet over Den Bengalske Bugt

via Dagens Byggeri 22. jul 2016 07:56 2

Cowi bruger ny rensemetode til forurenet jord

via Danmarks Radio 22. jul 2016 06:32 1

Rekord-mange ulykker på metrobyggeriet

Kommentarer (34)

Hvis Polen absolut vil bruge (brunkuls)kulkraft, så må de kunne absorbere en hel del billig og variabel vindkraft.

Som tidligere nævnt så kan Danmark lave et transmissionskabel til Polen, med to ca. 100 km lange forbindelser, een fra Kriegers Flak til Bornholm, og een derfra til Polens nordkyst.

Via Nordpool udveksler Polen allerede strøm i begrænset omfang med Sverige og Litaen.

Ud fra en sikkerhedspolitisk betragtning bør polakkerne være meget interesserede i muligheden for også at importere el fra Danmark.

 • 5
 • 3

Det er jo ikke det Polen udskyder, men kun at det ikke er økonomisk med egen produceret vindenergi. Særligt er det støtten der fysisk mangler. Kan energiformerne klare sig uden støtte, er der vist ingen hindringer.

NB! Der skal en del vindkraft-el til at udfase bare en brøkdel af brunkulsværkerne. Vand- og A-kraft, er nok nogle mere økonomiske alternativer.

 • 6
 • 9

Der var engang i starten af dette årtusinde et mantra om, at lande skulle "drives forretningsmæssigt".

1: Hvor mon den filosofi er blevet af???
2: Hvorfor skal vi danskere betale for, at polen kan få el, der er billigere end el produceret på brunkul??

 • 6
 • 10

Nu er man begyndt at sætte møllerne i stå, når der er overskud af strøm, i stedet for at sælge os, der egentlig har betalt for udbygningen af vindenergi over vores elregning, noget billig strøm, men i det her nidkære land kommer det desværre aldrig os små forbrugere til gavn at vi BETALER & BETALER & BETALER, men aldrig rigtig bliver tilgodeset når så det begynder at give overskud, formentlig er det noget med nogle afgifter der spænder ben for dette.
Vi har noget af den dyreste strøm her i norden grundet afgifter til staten, hvis man flyttede noget af vores forbrug til opvarmning fra kul / olie / gas over på vindenergi, kunne der spares meget Co 2 udledning,
men så mister man jo indtægter på oliesiden, og det går jo ikke da Mærsk også skal leve. :-(

 • 8
 • 2

Der var engang i starten af dette årtusinde et mantra om, at lande skulle "drives forretningsmæssigt".

Danmark er pt. ved at anlægge et 300 km søkabel til Holland og et 650 km søkabel til Storbritannien, i samarbejde med de to lande.

I sammenligning med de to store investeringer vil en forbindelse mellem Danmark og Polen være en fordel.

Her er ræsonnementet:
1) På Nord Pool hænger elprisens variablititet i høj grad sammen med vindkraftproduktionen. Når det blæser meget er el billig, når det er vindstille er den dyr.
2) Vindkraftproduktionen i Danmark, Sverige, Holland, Storbritannien (og Norge) er i væsentlig grad styret af vejret over Nordsøen, hvor der er og anlægges store off-shore vindmølleparker.
3) Danmark kan pt. samt med de kommende kabler til Holland og Storbritannien altså primært handle el med lande, hvor udbud og efterspørgsel er betydeligt korreleret. Så når Danmark ønsker at sælge overskudsel, så er prisen ofte i den lave ende, og omvendt er den ofte højere, når landet har brug for at købe el. Særligt Storbritannien anlægger i disse år enorme vindmølleparker, som sammen med søkablet må forventes at forstærke den effekt.
4) I Polen er udbud og efterspørgsel i mindre grad korreleret med vejret over Nordsøen. Derfor vil Danmark have en bedre mulighed for at få en fornuftig pris for sin overskudsel i Polen, end i landets nuværende og kommende handelspartnere.

Så det er ikke for deres blå øjnes skyld at jeg foreslår at vi handler el med polakkerne.

 • 9
 • 2

Jeg ser en hel håndfuld tommelfingre op til det indlæg.

Men kan nogen faktisk forklare nærmere hvorfor prisen på el til private er så høj?

Iøvrigt har jeg selv lige bestilt el til min egen husstand (i Tyskland), for de kommende 12 måneder:
0€ grundgebyr og knapt 0.23€/kWh, dvs. knapt 6500 DKK for et forventet årsforbrug på 3800 kWh.

 • 2
 • 2

Det forstår jeg godt, men tænk hvilken mulighed vindkraftindustrien går glip af, ved ikke at opføre vindkraft og vise at det kan producere billigere end kul. Hvordan kan de dog lade sådan en chance gå fra sig

For ikke VE forstyrrede er det nødvendigt at vindmøllekWh prisen kommer under kuludgiften som er 5-10
øre afhængig af fjernvarmeudsigten.
Jens Stubbe har nok et bud hvor lang tid det tager at komme did hen.

 • 2
 • 10

Polen har frabedt sig at være svamp for tyskernes afsindige Energiwende

Polen er et stort land, med 38-39 mio. indbyggere. Elforbruget var i 2014 på 147 TWh eller godt 4 gange så meget som Danmark, men altså kun knap 4000 kWh/indb. mod ca. 6000 kWh i Danmark.

Kul er det dominerende brændsel i elsektoren, men andelen er dog faldet en smule på det sidste, fra godt 90% i 2007 til 80-85% i 2013-14, heraf knap halvdelen fra brunkul.

Polens vindkraftproduktion er steget markant, fra beskedne 500 GWh i 2007 til 7255 GWh i 2014. Produktionen fra biomasse er steget endnu mere, fra 116 GWh til 7000 GWh i samme periode.

Eludvekslingen med nabolandene er beskeden, 1-4% af forbruget, og på årsbasis er Polen nettoeksportør, pånær i 2014, hvor man importerede 1 procent af elforbruget. Der er 4 lande, som dominerer billedet: Man importerer 5 TWh fra Tyskland, i 2014 dog 9 TWh, og 1,5 TWh fra Sverige, i 2014 dog knap 3 TWh. Man eksporterer 7-8 TWh til Tjekkiet samt knap 3 TWh til Slovakiet.

Når man betragter eludvekslingen hen over året, er der forresten ikke noget, der tyder på, at Polen har takket nej til at være 'svamp' for Tysklands Energiewende, nærmest tværtimod: Importen svinger i vinterhalvåret (okt-marts) mellem 200 og 1000 GWh/måned, mens importen i sommerhalvåret ligger mellem 200 og 600 GWh/måned.

 • 10
 • 0

Lars - selskab og link! Er det tilgængelig for en Gråstener? Og er det en pris "mit alles og moms"?

På check24.de giver man sit (tyske) postnummer og forventet forbrug, så får man en liste over tilbud fra diverse udbydere (af både el og gas). Man kan vælge økostrøm, og et par andre småting. Man kan ikke vælge ikke-fossil (dvs. VE + atom). Jeg har fravalgt muligheden for en heftig "engangsskiftebonus", mod en lavere pris per kWh, slutresultatet bliver omtrent det samme, men man stiger næppe så meget i pris efter det første år.
Man skal være forsigtig med at betale for mange måneder forud, en kollega valgte en leverandør, der gik konkurs, han mistede flere måneders forudbetaling. I det tilfælde er der et lovkrav om at det lokale selskab skal levere uden afbrydelse (men naturligvis til deres egen pris).

Tilbuddene er inkl. alle skatter og afgifter (inkl. moms), dog vil en ændring af skatter og afgifter indenfor perioden med den garanterede pris blive sendt videre til kunden (i hvert fald hvis det drejer sig om en stigning...).

Hvis man kan bruge eet af de givne tilbud, så udfylder man en webformular og klikker OK, så sørger det nye selskab for at opsige den gamle kontrakt, det hele afvikles via websider.

For det kommende års gasleverance fik jeg omtrent halveret prisen (nok fordi jeg bare var kørt videre med det originale selskab, der havde monopol indtil det hele blev lavet om).

Hvordan fungerer det egentlig i Danmark?

PS. Mit første indlæg om tyske strømpriser fik et par negative tilbagemeldinger, men jeg ville nu bare sige med det at strømmen heller ikke er specielt billig hernede.

 • 5
 • 0

Kul er det dominerende brændsel i elsektoren

@Mads

Du lader til at være godt inde i Polens energiforhold. For snart mange år siden havde jeg en del rejseaktivitet i Polen.

Særligt i det industrialiserede område omkring Katowice bemærkede jeg en helt fantastisk stærk luftforurening, med sorte belægninger i mine luftveje.

Er landet blevet bedre på det punkt, og er luftforureningen en faktor i deres energipolitik?

 • 5
 • 0

Det er godt at der bliver sat fokus på andre europæiske lande i energidebatten. Det er nemlig ikke kun Polen som står med meget store udfordringer hvis vi skal af med fossil energi. Tyskland bruger også kulkraft i stor stil.
I DK har vi trods alt så meget vand, at havvindmøller er en farbar løsning, men det forslår ikke meget hvis Polen og store dele af resten af europa bare fortsætter med at fyre med kul. Set nøgternt har de jo heller ikke rigtigt noget valg.

 • 0
 • 0

Det er nemlig ikke kun Polen som står med meget store udfordringer hvis vi skal af med fossil energi. Tyskland bruger også kulkraft i stor stil.
I DK har vi trods alt så meget vand, at havvindmøller er en farbar løsning ...


Til gengæld er landvindmøller en yderst farbar løsning, både i Polen, Tyskland, og de fleste andre lande, hvor der er plads på land.

I Danmark har vi installeret mere end halvanden gang så mange landmøller som havmøller, målt på kapacitet siden 2009, og de leverer næsten ligeså høj kapacitetsfaktor som havmøllerne, og de er stadig langt billigere.

Den eneste udfordring Polen og Tyskland har ift vindkraft, er at få transmissionsnettet udvidet, så det kan følge med. Her er det store politiske spil igang i Tyskland, mens det vist mest er politisk vilje, der mangler i Polen.

Den udfordring bliver jo ikke større af at møllerne installeres på land, frem for på havet - faktisk tvært imod.

 • 7
 • 0

Er landet blevet bedre på det punkt, og er luftforureningen en faktor i deres energipolitik?

Nu er der ikke meget man kan gøre ved CO2-udledningen fra kulfyring,bortset fra hvis man kan hæve effektiviteten en smule.
Men forureningen af nærmiljøet med støv, svovl og kvælstof kan næsten elimineres helt, også på eksisterende anlæg (elfiltre, FGD-anlæg, low-NOx-fyring).
Her må der være sket en del siden jeg var der for lidt over 20 år siden, der var et par projekter med dansk deltagelse på den tid men senere tog den lokale konkurrent Rafako over og satte sig på markedet, men der må være sket en del siden da!

 • 1
 • 0

I DK har vi trods alt så meget vand, at havvindmøller er en farbar løsning, men det forslår ikke meget hvis Polen og store dele af resten af europa bare fortsætter med at fyre med kul. Set nøgternt har de jo heller ikke rigtigt noget valg.

Hvis jeg ellers kan læse kortet på
http://www.4coffshore.com/offshorewind/
rigtigt, så har myndighederne i Polen modtaget talrige ansøgninger om anlæggelse af havvindmølleparker i deres farvande i Østersøen.

Blandt polske fagfolk synes der også at være et stærkt ønske om at udbygge infrastrukturen med nabolandene:

“The increase of transmission capacity of cross-border interconnections is extremely important considering the security of supply”, Henryk Majchrzak, President of Management Board of the Polish electricity transmission system operator PSE, said. “A reliable infrastructure, being the platform for uninterrupted exchange and supply of electricity is the key element of the modern state because it is determining its economic growth”, Mr Majchrzak added.

http://www.litgrid.eu/index.php/news-event...

Hvad der så reelt kommer til at ske, særligt med den nye og noget specielle regering landet har valgt, er et andet spørgsmål.

 • 2
 • 0

Du lader til at være godt inde i Polens energiforhold.

Njah, det ved jeg såmænd ikke. Jeg kiggede jo bare i et par af mine regneark med data fra hhv. ENTSOE og IEA.

Nu har jeg tjekket et par andre kilder og her kommer endnu et par nedslag:

Det fremgår af den dugfriske 2015-statistik fra EWEA (European Wind Energy Association), at Polen sidste år havde travlt med at installere ny vindkapacitet. Det blev til hele 1266 MW, hvilket rakte til 2.pladsen efter Tyskland, som øgede sin vindkapacitet med 6013 MW og lige foran Frankrig med 1073 MW. Derved kom Polen på niveau med Danmark, idet begge lande (ifølge EWEA) med udgangen af 2015 havde 5,1 GW installeret vindkapacitet. Den tyske tilvækst udgjorde næsten halvdelen af den samlede tilvækst på 12,8 GW.

Noget tyder på, at den polske elsektor kan siges at være et mini-portræt af situationen i det meste af den europæiske elsektor: IEA skrev i sin 2011 Review of Poland Energy Policy, at næsten halvdelen af den daværende el- og kraftvarmekapacitet var mere end 30 år gammel og udskiftningsbehovet presser sig på. Eltransmissionssystemet er også af ældre dato, selvom tabsprocenten fra 2000 til 2009 blev reduceret fra 10 til 8 procent, som dog stadigvæk er højere end de 6 pct. for OECD-landene under et. Efter mange år med utilstrækkelige investeringer er behovet for opgraderinger af Polens samlede energi-infrastruktur påtrængende. Men der er mange forhindringer: Komplicerede planlægningsprocedurer og manglende forståelse for disse tiltag i offentligheden, blev nævnt af IEA. Det kendes vist også i andre lande.

Ifølge den foreliggende ’Energy Policy of Poland until 2030’, skal der bygges mindst 3 A-kraft reaktorer inden 2030. Det når man nok ikke... Ny regering eller ej.

Der blev ikke ofret mange ord på Polen i den ’e-Highway2050 rapport’, som blev lagt frem i nov. 2015 (jfr.http://ing.dk/artikel/3-billioner-kroner-k...). Det hed i bl.a., at Polen skal knyttes bedre sammen med de 3 baltiske lande (Litauen, Letland og Estland) samt Finland gennem en 2GW-korridor, i ’Fossil & Nuclear’ scenariet eller en 5GW-korridor i ’Large Scale RES’ scenariet.

Jeg er helt enig med Jørgen Henningsen i, at det er godt, at der bliver sat fokus på andre europæiske lande i energidebatten.

 • 5
 • 0

Hvis den installerede mærkeeffekt idag er som Danmarks ,kunne det være underholdende at sammenligne energibidraget fra møllerne.
Findes der friske tal?

 • 2
 • 2

Underholdende? Og friske tal?
Det er store krav på en onsdag formiddag.

Men her er et link til to figurer, der dels viser udviklingen i de to landes vindkraftproduktion (pr. måned, ENTSOE-data for Polen, ENS-data for Danmark), dels samhørende værdier af månedsproduktionen for de to lande.

https://www.dropbox.com/s/3gnskrudgzi6phz/...

Det ses, at Polen har været en langsommere starter end Danmark. Det ses også, at der (endnu) ikke er mange havmøller ud for den polske kyst (jeg har ikke tjekket detaljer herom), så månedsproduktionen er lavere end den danske selv når der tages hensyn til efterslæbet, hvad angår installeret kapacitet. Det ses også, at der er en ganske pæn korrelation af månedsproduktionsværdierne.

 • 6
 • 0

Hvis der i juli 2015 var lige meget effekt online kan man udlede at det kun blæser to tredjedel så meget over Polen.
Formentlig en grund til at stoppe vind og sol

 • 1
 • 7

Jeg glemte at nævne et vigtigt forhold: Polen og Tjekkiet tager del i at løse Tysklands flaskehalsproblemer med at få strøm (især vindmøllestrøm) transporteret fra nord til syd. Begge lande er i varierende omfang transitlande for tysk strøm, der først ledes østpå til Polen, derpå sydpå til Tjekkiet og til sidst vestpå ind i Tyskland. Det er også sandsynligt, at en del af Polens import af svensk strøm benytter samme rute ned til det lukrative sydtyske elmarked.

 • 3
 • 0

Underholdende? Og friske tal?
Det er store krav på en onsdag formiddag.

@Mads

Jeg har med begrænset held kigget blandt Nord Pools mange tal, efter prisen på el i de to danske elområder, som funktion af områdernes nettoimport.

Formålet skulle være at se hvor meget prisen påvirkes af om der er overskud eller underskud af el, altså i hvor høj grad det passer at Danmark sælger el billigt og køber den dyrt.

Eftersom du tydeligvis er vældig god til at finde relevante tal om elproduktion, så tænkte jeg på om du måske har en ide om hvordan man kan finde sådan et talsæt?

 • 0
 • 0

@ Lars

Tak for din tillid til mine evner til at finde tal. Desværre må jeg indrømme, at jeg ikke er så god til lige netop det med at manøvrere rundt på Nordpools hjemmeside og finde den slags tal, som du efterspørger*. Vi må håbe, at flittige debattører som Flemming Ulbjerg eller Søren Lund eller måske Anders Jakobsen læser med på denne tråd, og kan komme dig/os til assistance.

*) Jeg kan kun klare at gøre det på basis af månedsdata over elhandlen, dels i mio. DKK fra Danmarks Statistik, dels i GWh fra Energistyrelsen, der begge har hentet disse tal hos Energinet.dk, der igen har hentet dem - på dagsbasis - hos Nordpool (tror jeg).

 • 1
 • 0

Til gengæld er landvindmøller en yderst farbar løsning, både i Polen, Tyskland, og de fleste andre lande, hvor der er plads på land.

I Danmark har vi installeret mere end halvanden gang så mange landmøller som havmøller, målt på kapacitet siden 2009, og de leverer næsten ligeså høj kapacitetsfaktor som havmøllerne, og de er stadig langt billigere.


Jo det er klart, men hvis det virkeligt skal flytte noget fremover, så skal vi også have meget mere vindenergi end vi har nu. Polens kulandel står f.eks. for ca. 140 TWh (2012 tal: http://ing.dk/artikel/udsigt-til-endnu-et-...). Vores vindmøller producerede ca. 14TWh i 2014, så sagt med andre ord: Polen skal have 10 gange så meget vindeffekt som DK har p.t. for at erstatte deres kulkraft. Det bliver uanset hvad en ganske stor investering for et relativt fattigt land som Polen.

 • 4
 • 0

relativt fattigt land som Polen

Netop. Og et land, hvor forbrugerne er vant til at balancen mellem forbrugernes interesser og elselskabernes interesser er forskudt til forbrugernes fordel, læs lave energipriser. Her er et link til Eurostat's oversigt over eltariffer i husholdningerne. Ikke helt ny: 2. halvår 2014. Det ses, at Polen ligger på en 10. plads, målt fra bunden:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex...,second_half_2014(%C2%B9)_(EUR_per_kWh)_YB15.png

Hvad angår el til industri-kunder, er der kun 4 EU-lande, der har lavere eltariffer end Polen. Bemærk at Finland og Sverige ligger helt i bunden her:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex...,second_half_2014(%C2%B9)_(EUR_per_kWh)_YB15.png

 • 2
 • 0

Polen skal have 10 gange så meget vindeffekt som DK har p.t. for at erstatte deres kulkraft. Det bliver uanset hvad en ganske stor investering for et relativt fattigt land som Polen.


Ca 8 gange så meget, for at være mere præcis. ;-)

Polens landareal er ca 8 gange så stort som Danmarks, og dertil har de deres havareal i Østersøen, der ikke er stort, sammenlignet med det danske (pr elforbrug), men dog betragteligt og vigtigt.

Vindforholdene er ikke helt så gode over det polske land, som over det danske, men de er jo hjulpet af at deres udbygning kommer til at ske i en tid, hvor vindmøller er meget mere effektive end gennemsnittet af de møller, vi pt har stående i Danmark.

Hvis vores ca 4 GW landmøller bestod af det udvalg af møller, der produceres i dag, ville disse alene kunne levere samme mængde energi som vores nuværende 5 GW, inkl havmøller, leverer i dag!

Egentlig mener jeg ikke det handler så meget om hvor meget Polen har råd til at investere. Det bliver konkurrencen, der kommer til at afgøre, hvad der skal erstatte deres mange aldrende kulkraftværker, og her er jeg egentlig ganske fortrøstningsfuld til vindmøllernes konkurrenceevne.

For at disse kan fungere - dvs for at de har et reelt valg af teknologi - skal deres grid naturligvis også vedligeholdes og dimensioneres, men det er dog samlet set en lille del, sammenlignet med at holde el-kapaciteten vedlige, og den kan langt hen ad vejen finansieres ved at kunne importere og fordele billigere strøm fra nord.

Hvor langt tid det så kommer til at vare, afhænger både af politik og økonomi, og under alle omstændigheder rigtigt svært at spå om, men som det ser ud nu, bliver Polen jo nok det sidste land i EU, til at afskaffe deres kulkraft. ;-)

 • 4
 • 0

Polens landareal er ca 8 gange så stort som Danmarks

Til forskel fra Danmark, så har Polen jo også deres sydlige bjergkæde, Tatra.

Det er naturligvis en noget kortere bjergkæde end den norske og den har nok også mindre nedbør, men med dens ganske store højdeforskelle, så der må være et pænt potentiale for vandkraft der.

Og kombinationen af vindkraft med noget vandkraft til regulering fungerer jo godt.

 • 3
 • 1