andre skriver

Nyt SSI-studie: Krydsvaccination beskytter godt

Illustration: Bigstock/insta_photos

En første dosis af vaccinen fra AstraZeneca kombineret med et enkelt stik mere af enten Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccine mod SARS-CoV-2 giver stort set samme beskyttelse som to doser af de to sidstnævnte vacciner. Det viser et nyligt offentliggjort studie udarbejdet af forskere fra Statens Serum Institut (SSI), som endnu ikke er fagfællebedømt. Krydsvaccinationen reducerer 14 dage efter andet stik risikoen for smitte med 88 procent sammenlignet med uvaccinerede personer, konkluderes det i studiet. Tidligere har et dansk studie påvist, at to Pfizer-doser giver en beskyttelse på 90 procent, oplyser SSI. »Det er vigtigt, at vi løbende afdækker vaccinernes effekt i den virkelige verden, særligt når vi giver vaccinerne i kombinationer, der ikke tidligere er afdækket i egentlige lodtrækningsforsøg. Derudover skal vi løbende følge effekten at vores vaccinationsprogrammer på de nye SARS-CoV-2-virusvarianter og finde ud, hvor længe den beskyttende effekt fastholdes,« lyder det fra Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør på Statens Serum Institut, i en meddelelse. Det er primært personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, som har modtaget første vaccination med Vaxzevria (99,3 procent) fra AstraZeneca. I alt modtog 144.360 personer første vaccination med Vaxzevria, hvoraf henholdsvis 88.050 og 48.501 personer modtog Comirnaty fra Pfizer/BioNTech eller Spikevax fra Moderna som anden dosis, skriver SSI. Effektiviteten af et kombineret vaccinationsprogram er undersøgt i perioden fra den 8. februar til den 23. juni 2021. Varianten B.1.1.7 (alfa) var dominerende efter midt-februar. Varianten B.1.617.2 (delta) udgjorde kun en meget lille andel af SARS-CoV-2 tilfældene i perioden. Det er derfor ikke muligt, at sige noget om beskyttelsen mod deltavarianten af det kombinerede vaccinationsprogram på baggrund af disse resultater, lyder det fra SSI.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Phys.org 17. sep 2021 12:36
Mennesket fremstillede tøj for 120.000 år siden
via Danmark Statistik 17. sep 2021 10:49
Covid-19 bankede husholdningernes udledning ned med 12 procent
via Jyllands-Posten 17. sep 2021 10:35
PFAS-stoffer øger sandsynligheden for ammestop
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Evolutionen styrer bare for vildt!

Det sker så på bekostning af "udviklingen", dvs. de ideologiske udgaver af Darwins udviklingslære, der ligger til grund for den menneskelige fremskridtstro, som den ligger bag troen på globaliseringen, den fri konkurrence på globalt plan.

Virus muterer, og den fri verdensorden, der i overensstemmelse med fortællingen om de bedst egnede individers muligheder for at sætte sig igennem , muterer, spreder sig, overlever og konsoliderer sig fantastisk på de betingelser, som disse den sejrende arts humane individer har skabt omkring sig.

SSIs opgørelser over opnået immunitet ved krydsvacciner med to forskellige vacciner siger intet om effekten over for den nu mest udbredte variant i DK, dvs. overfor deltavarianten. Den er forældet, stået af i konkurrencen om at følge med udviklignen/evolutionen.

Deltavarianten er opstod i Indien, og er nu dominerende i det mest af verden.

Engelske forskere konstaterer som det seneste, at coronaen vil fortsætte med at mutere fremefter, og at det vil ske med nødvendighed på de betingelser, som er skabt og vil fortsætte med at være der fremadrettet. https://www.berlingske.dk/samfund/britiske...

De betingelser, som Deltavarianten er opstået på i Indien, er optimale betingelser for at udvikle sig vor virus: https://www.spiegel.de/ausland/indien-in-d...

Den perfekte biotop for virus, også over for vacciner. Det er det fri globaliserede marked, hvor de velstillede dele af verdensbefolkningen skaber gettoer med fuld immunitet opnået via vaccine-apartheid=de økonomisk og politisk stærke grupper vilje og evne til at tegne udviklingen, i overensstemmelse med de bedst egnedes fortælling om sig selv i den ideologiske udgave af Darwins udviklingslære, som er liberalismen, konkurrencestaten iboende.

Virus udfolder sig frit og frejdigt i de befolkningsgrupper, der ikke har andel i vaccinerne, og den har her et stort opland af udfoldelsesmuligheder omkring de gettoer af rige og magtfulde mennesker i Indien, der er vaccineret. Indien udgør det perfekte sindbillde og forbillede for de muligeheder, som Virus har i verden som helhed.

Virus banker på hele tiden, muterer og skaber hele tiden nye udkast, som den prøver af i forhold til de vaccinerede. Og så længe, at der er virus i omløb omkring de vaccinerede, så vil evolutionens ubønhørlige lov gælde. Det er kun et spørgsmål om tid, før den går uden om vacciner og anden form for opnået immunitet.

Mennesket kan så trøste sig med et aspekt af den ideologiske udgave af Darwins evolutionsteori.

Citat: "Et virus er ikke 'interesseret' i, at værten (mennesket, den smitter) bliver alvorligt syg eller dør, for så har virusset ikke en vært." https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/de...

Problemet er, at det er en alt for menneskelig udgave af fortællingen om virus.

Virus har ingen interesser, og evolutionen spinder af helt uden om menneskets fortællinger om vilje, udmærkelse, forestillinger om hvad der er formålsmæssigt og meningsfuldt. Den er fuldstændig kold over for alt, hvad den afstedkommer, ændrer på og bunder i.

Det er kun mennesket, med dets fortællinger om udviklingen, der kærer sig om at overleve. Og fordi mennesket i udviklingens navn, friheden og det fri markeds lov, dvs. den ideologiske udgave af evolutionsteorien, holder fast i, at de bedst egnede skal vise vejen ved at lade sig beskytte via sin vilje og magt til det, hvor andre må bide i det sure æble, lægge krop til udviklingen, så vil der fortsætte med at være kolosale forskelle mellem de regioner i verden, der øjeblikkeligt er beskyttet mod en dominerende variant af virus, og andre regioner, som ikke har haft succes med at beskytte sig. Virus kan udvikle sig, mutere, banke på igen og igen hos de priviligerede, og så, vupti, kommer den igennem forsvaret!

Det er det perfekte scenarium for udviklingen og fortsættelsen af den pandemi, der hermed kan omdøbes til endemi.

Det fri marked og fortællingen om de bedst egnedes overlevelse har skabt de perfekte betingelser for sygdommen. Derfor kan man med udgangspunkt i videnskabeligt dokumenteret viden beskrive, at ingen i denne verden vil kunne vide sig sikker over for virus i fremtiden.

Virus vil fortsætte på globaliseringens vilkår. Den har ingen onde hensigter eller behov for at forsvare sig ideologisk under henvisning til sine frihedsrettigheder eller den fri konkurrences overlegenhed.

Kun mennesket orienterer sig ud fra den slags virtuelle værdier, lige som fortællingen om "udviklingen" er en alt andet end videnskabelig udgave af Darwins videnskabelige "evolution".

Mennesket har skabt både videnskab og ideologi. Men behersker kun sjældent distinktionen.

 • 5
 • 14

"Virus muterer, og den fri verdensorden, der i overensstemmelse med fortællingen om de bedst egnede individers muligheder for at sætte sig igennem , muterer, spreder sig, overlever og konsoliderer sig fantastisk på de betingelser, som disse den sejrende arts humane individer har skabt omkring sig."

Taler du også sådan til hverdag?

 • 7
 • 0

Taler du også sådan til hverdag?

Jeg nåede ikke at læse korrektur på teksten. Der var en bonde forbi med en flok muhdyr, og han skulle lige adviseres om, at der var et sted i det elektriske hegn, hvor tråden lå på jorden og afladede! Da jeg kom tilbage, var det for sent at rette.

Men ellers, jo sådan nogen lunde:

Evolutionen styrer bare for vildt! Det sker så på bekostning af "udviklingen", dvs. de ideologiske udgaver af Darwins udviklingslære, som de ligger til grund for den menneskelige fremskridtstro, troen på globaliseringen/den fri konkurrence på globalt plan som garanten for udviklingen mod den bedste af alle verdener.

Virus muterer og spreder sig, overlever og konsoliderer sig på de betingelser, som disse den sejrende arts humane individer har udviklet sig til under taktfaste hurraråb og lovprisninger af egne udmærkelser, gode vilje og kommercielle succes.

SSIs opgørelse over opnået immunitet ved to stik med to forskellige vacciner siger intet om effekten over for den nu mest udbredte variant i DK, dvs. overfor deltavarianten. SSIs undersøgelse er forældet før sin udgivelse, stået af i konkurrencen om at følge med udviklingen/evolutionen.

Deltavarianten opstod i Indien, og er nu dominerende i det mest af verden. Engelske forskere har på det seneste konstateret, at coronaen vil fortsætte med at mutere fremefter, og at det vil ske med nødvendighed på de betingelser, som er skabt og vil fortsætte med at være der fremadrettet. https://www.berlingske.dk/samfund/britiske...

De betingelser, som Deltavarianten er opstået på i Indien, er optimale i forhold til coronaens muligheder for fremadrettet at mutere og sprede sig: https://www.spiegel.de/ausland/indien-in-d...

Indien udgør den perfekte biotop for virus, også for coronaens mulighed for at udvikle resistens over for vacciner. På den måde er landet et godt billede på globaliseringen i lidt mindre format. I Indien har de velstillede dele af befolkningen i særlig grad skabt deres ghettoer med fuld immunitet opnået via vaccine-apartheid=de økonomisk og politisk stærke grupper vilje og evne til først og fremmest at sikre sig selv. Det svarer på verdensplan til de bedst egnede nationer med deres fortælling om sig selv i den ideologiske udgave af Darwins udviklingslære, som er liberalismen, konkurrencestaten iboende. Her hedder det sig, at hvad der er godt for vinderne, det er ikke bare godt for vinderne, men for alle andre, og derfor godt i sig selv!

Men virus udfolder sig frit og frejdigt i de befolkningsgrupper, der ikke har andel i vaccinerne, og den har her et stort opland af udfoldelsesmuligheder omkring de ghettoer af rige og magtfulde mennesker i Indien, der er vaccineret.

Virus banker på hele tiden, muterer og skaber nye udkast og alternative udgave af sig selv, som prøves af i forhold til de vaccinerede. Så længe, at der er virus nok i omløb omkring de vaccinerede, så vil evolutionens ubønhørlige lov gælde. Det er kun et spørgsmål om tid, før den går uden om vacciner og anden form for opnået immunitet. Mennesket kan så trøste sig med et aspekt af den ideologiske udgave af Darwins evolutionsteori. Citat: "Et virus er ikke 'interesseret' i, at værten (mennesket, den smitter) bliver alvorligt syg eller dør, for så har virusset ikke en vært." https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/de...

Problemet er, at det er en alt for menneskelig udgave af fortællingen om virus. Virus har ingen interesser, og evolutionen spinder af helt uden om menneskets fortællinger om vilje, udmærkelse, forestillinger om hvad der er formålsmæssigt og meningsfuldt. Den er fuldstændig kold over for alt, hvad den afstedkommer, ændrer på og bunder i.

Det er kun mennesket, med dets fortællinger om udviklingen, der kærer sig om at overleve. Og fordi mennesket i udviklingens navn, friheden og det fri markeds lov, dvs. den ideologiske udgave af evolutionsteorien, holder fast i, at de bedst egnede skal vise vejen ved at lade sig beskytte i kraft af sin vilje og magt til det, hvor taberne må bide i det sure æble, lægge krop til udviklingen, så vil der fortsætte med at være kolossale forskelle mellem de regioner i verden, der øjeblikkeligt er beskyttet mod en dominerende variant af virus, og andre regioner, som ikke har haft succes med at beskytte sig. Virus kan udvikle sig, mutere, banke på igen og igen hos de privilegerede, der troede sig sikrede takket være deres markedssucces og deri funderede tilgang til vacciner, for så pludseligt at bryde igennem muren omkring vinderne!

Den enes succes med at beskytte sig mod sygdommen holder ikke isoleret. Ingen er sikker, før alle er det. Succes for alle er forudsætningen for den enes succes. Der er vendt op og ned på markedslogikken, socialdarwinismens individualisme. Coronaen er det ultimative bevis på, at konkurrencestaten som udviklingskriterium er selvnegerende.

Det fri verden og fortællingen om de bedst egnedes overlevelse har skabt de perfekte betingelser for sygdommen. Derfor kan man med udgangspunkt i videnskabeligt dokumenteret viden beskrive, at ingen i denne verden vil kunne vide sig sikker over for virus i fremtiden. Den enes isolerede succes via høj placering i det sociale, opnået via konkurrencestaten, den fri konkurrence, er kortsigtet og selvnegerende, så længe alle andre ikke også har succes i forhold til virus.

Virus vil fortsætte på globaliseringens vilkår. Den har ingen onde hensigter eller behov for at forsvare sig ideologisk under henvisning til sine frihedsrettigheder eller den fri konkurrences overlegenhed.

Kun mennesket orienterer sig ud fra den slags virtuelle værdier, ligesom fortællingen om "udviklingen" er en alt andet end videnskabelig udgave af Darwins videnskabelige "evolution".

Mennesket har skabt både videnskab og ideologi. Men behersker kun sjældent distinktionen.

 • 1
 • 10

Den har ingen onde hensigter eller behov for at forsvare sig

Kan bjerge tænke? Har yoghurt en sjæl?

Hvor vil du hen med alt det vås? Vi ved sgu da godt et virus ikke kan tænke eller har hensigter. Det er ikke intellektuelt at skrive vås og selvfølgeligheder.

Det virker ikke, som om du har forstået at det netop er min pointe, som er en kritik af det, man kan læse ind i citatet fra DR.

Det handler om den form for ideologisering, der ligger bag fx liberalisters, markedsideologers, socialdarwinisternes, nazisternes, konkurrencestatsadepter og CEPOS-medlemmers måde at læse EVOLUTIONEN på, som den var retningsbestemt af de bedst egnedes gode intentioner, vilje og ønsker og som om at deres udgave af alles kamp mod alle var garanten for UDVIKLINGEN. https://www.google.com/search?q=Socialdarw...

 • 2
 • 8

Evolutionen styrer bare for vildt!

Det sker så på bekostning af "udviklingen", dvs. de ideologiske udgaver af Darwins udviklingslære, som de ligger til grund for den menneskelige fremskridtstro, troen på globaliseringen/den fri konkurrence på globalt plan som garanten for udviklingen mod den bedste af alle verdener.

Hver tiende, af dem der var smittet med deltavarianten op til d. 4/8 -21, havde fået sine to stik og der var gået de behørige 14 dage, så virkningen af vaccinerne skulle være indtrådt. Det viser, at Delta allerede nu går uden om vaccinerne og det på trods af, at den tid, hvor coronaen i det hele taget har været oppe imod et forberedt immunsystem, er meget kort. https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1318...

Evolutionen, dvs. varianterne over temaet, tilvalget på givne betingelser og konsolidering af de tilvalgte på det givne, slår igennem med coronaen som natur på bekostning af menneskets ideologiserede udgave af samme, også kaldet fortællingen om de bedst egnedes succes på markedets betingelser. De bedst egnede satsede på sig selv, men glemte, at over for virus, der er ikke engang de sejrende sikre, før alle er det.

Det ser ud til, at evolutionen har fat i den lange ende, dvs virus/naturen, og at det begynder at se lidt sort ud for den noget overrepræsenterede og slemt selvforherligende og forfængelige art, der går ind for "udviklingen" på de privilegerede.

Det varer ikke længe, inden at trumpister, klimabenægtere, almindeligt faktaresistente og lavtbegavede stalkere hiver i et af håndtagene under indlæget!

Skal vi stemme om det.

Dem, der går ind for evolutionen, vender tomleren op!

Dem, der går ind for udviklingen, vender den ned!

 • 1
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten