Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

Nasa: Juli var lige så varm som rekord-året 2016

Juli måned i år deler førstepladsen med sidste år, som den varmeste måned, som forskerne har registreret, siden vi begyndte at nedfælde temperaturdata - for 137 år siden.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Til PHK:

Det er ellers satellitdata som gengives i denne database. Jeg finder de sidste data fra Juli i den graf som viser globale temperaturdata.

Så det har ikke noget med Humlum eller for den sags skyld med din person at gøre.

Du skylder mig lige at fortælle hvad der er forkert i denne databases talmateriale som stammer fra videnskabelige offentliggjorte kilder.

For at lette arbejdet med at forstå kilderne gengiver jeg her teksten til grafen med satellitdata - som jo inkluderer Juli 2017.

"Global monthly average lower troposphere temperature since 1979 according to University of Alabama at Huntsville (UAH), USA. This graph uses data obtained by the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satellite, interpreted by Dr. Roy Spencer and Dr. John Christy, both at Global Hydrology and Climate Center, University of Alabama at Huntsville, USA. The thick line is the simple running 37 month average, nearly corresponding to a running 3 yr average. The cooling and warming periods directly influenced by the 1991 Mt. Pinatubo volcanic eruption and the 1998 El Niño, respectively, are clearly visible. Reference period 1981-2010. Last month shown: July 2017. Last diagram update: 11 August 2017. "

Nå, PHK, er d'herrer

Dr. Roy Spencer and Dr. John Christy, both at Global Hydrology and Climate Center, University of Alabama at Huntsville, USA

også betalt af olieindustrien? Det er jo dem der har offentliggjort disse data...

 • 4
 • 15

De viser slet ikke det NASA påstår for de sidste opdaterede målinger fra Juli 2017.

Det bliver igen og igen fremført, at "højkvalitets" satellitmålinger ikke viser den samme opvarmning, og at NASA (og andre tilsvarende organisationer) derfor er galt på den.

Men nu tager vi den lige en gang til for Prins Knud: Satellitterne måler IKKE temperaturen ved overfladen (hvor vi mennesker bor)!

De måler en gennemsnitsværdi (beregnet ud fra en vægtningsfunktion) af temperaturen i hele den nedre troposfære fra 0 og helt op imod 10 km's højde - med hovedvægten lagt i 2-3-4 km's højde.

Se vægtningsfunktionerne for de forskellige satellitbaserede temperaturprodukter på denne figur:

http://images.remss.com/figures/measuremen...

(Det er TLT-kurven, der er relevant for de satellitmålinger, du refererer til, Niels. TLT = The Lower Troposphere).

Når atmosfæren tilføres drivhusgasser, tilbageholdes mere varme i atmosfæren. Det vil sige, at mindre varme udstråles ved atmosfærens top. Så mens der bliver varmere for neden, bliver der koldere højere oppe. Temperaturgradienten op gennem atmosfæren skærpes. Derfor vil temperaturen baseret på et gennemsnit over et tykkere lag af atmosfæren naturligvis også udvise en langsommere stigningstakt end for temperaturen målt alene helt nede ved overfladen, hvor opvarmningen er stærkest.

Alt det ved folkene bag "climate4you" naturligvis godt. Så kan man jo altid spekulere lidt over deres bevæggrunde for ikke at beskrive det klart og tydeligt i forbindelse med præsentionen af graferne på hjemmesiden....

Men nu har jeg om ikke andet forklaret dig, Niels, hvordan det hænger sammen, så fremover vil du være i stand til at læse "climate4you" med et lidt mere kritisk blik.

 • 11
 • 4

Det er TLT-kurven, der er relevant for de satellitmålinger, du refererer til, Niels. TLT = The Lower Troposphere

- når du nu vil agere bedrevidende, tror jeg faktisk, at 'TLT' (normalt) udlægges som'Temperature Lower Troposphere? ;)

One of the most vivid predictions of global warming theory is a “hotspot” in the tropical upper troposphere, where increased tropical convection responding to warming sea surface temperatures (SSTs) is supposed to cause enhanced warming in the upper troposphere. The trouble is that radiosonde (weather ballons) and satellites have failed to show evidence of a hotspot forming in recent decades. Instead, upper tropospheric warming approximately the same as surface warming has been observed...

http://www.drroyspencer.com/2015/05/new-sa...

Ganske læseværdig artikel.

 • 2
 • 13

Tak for dine venlige og belærende mm. ord.

Men du rammer ved siden af:

 1. climate4you har hverken sagt/udeladt det ene eller andet om diverse målinger som du påstår. De gengiver data fra satellitter og andre målemetoder med tydelige kildeangivelser og oversigter over opdateringer mm.

Jeg har hentet et kvalitetsdataset med data også fra Juli - der er andre satellitmålinger som ikke er opdaterede for Juli, kaldet Quality Class 2 og 3, men de viser kun data til og med Juni 2017.

Der er angivet data fra troposfæren - som er mere pålidelige indikatorer end overfladebaserede målinger, som de Julidata der er offentliggjort - dog ikke af NASA (!), som på sine websider

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/vie...

refererer til NOAA for en månedlig global rapport for Juli. De data man bruger hos NOAA er ikke baserede på satellitter som jo er fremragende til at scanne et volumen og finde gennemsnitsværdier. De målinger man har fra NOAA

https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-refer...

er baseret på netværk af individuelle målestationer i havet og på landjorden. Så hvorfor NASA er indblandet i det her er da en gåde! De har jo kun satellitdata at gå ud fra - og har intet med NOAAs dataset at gøre så vidt jeg kan se. _Der refreres til noget man kalgder GISS

https://www.giss.nasa.gov/

som skulle sige noget om temperaturdata baseret på satellitmålinger bl. a. - men jeg kan ikke finde noget for Juli måned. Men nok for Februar , som siges at være utroligt varm!

Det er meget bedre at bruge volumenbaserede gennemsnit som satellitter er excellente til at måle. Så, ok, vi kan da vente lidt med at se på data for troposfæren om nogle måneder for at se om der skulle være noget at komme efter. Men bemærk lige at de temperatur data man har fra El Nino i 2016 og tidligere (med markant forøget temperatur) og vulkanudbrud (markant lavere temperatur) kommer til syne med stor klarhed i disse data. Så lad os se om senest et halvt år om der har været noget at komme efter. Eller lad os lige se hvad der sker når andre satellitdata bliver tilgængelige for Juli også.

Så prøv nu lige at se på det der foreligger og lad være med blindt at tro på det aviserne skriver eller på at NASA har noget der kan give et pålideligt overfladebaseret temperaturbillede.

 • 4
 • 15

Så prøv nu lige at se på det der foreligger og lad være med blindt at tro på det aviserne skriver eller på at NASA har noget der kan give et pålideligt overfladebaseret temperaturbillede

- vedrørende havtemperaturer:

We have seen lots of claims about the temperature records for 2016 and 2015 proving dangerous man made warming. At least one senator stated that in a confirmation hearing. Yet HadSST3 data for the last two years show how obvious is the ocean’s governing of global average temperatures

https://rclutz.wordpress.com/2017/08/10/tr...

 • 2
 • 10

--og de viser da slet ikke det der påstås.

se www.climate4you.com

klik på menuen "Global Temperature" klik på submenuen "Quality class 3: NCDC and GISS surface records of recent global air temperature change"

Så ser man temperaturgrafen som netop er blevet opdateret med data for Juli 2017. Den viser da slet ikke det man påstår!

Ahaaaa.... Gør den da ikke det?

Hvad mener du da så, at den viser?

Så vidt jeg kan se, må det være den samme graf, som du finder her:

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

hvis du ruller ned til "Global Monthly Mean Surface Temperature Change", hvor de endda har været så venlige at gøre det muligt at aflæse værdierne i datapunkterne.

Og her ser det da faktisk ud til at passe ganske fint, at juli 2017 er den varmeste juli registreret.....

 • 14
 • 1

Jeg har hentet et kvalitetsdataset med data også fra Juli -

[...klip...]

Der er angivet data fra troposfæren - som er mere pålidelige indikatorer end overfladebaserede målinger

[...klip...]

Det er meget bedre at bruge volumenbaserede gennemsnit som satellitter er excellente til at måle.

Hvorfor er det, at du er overbevist om, at det er så meget bedre med satellitmålinger frem for overflademålinger?

Satellitten måler udstrålingen fra et niveau højt oppe i atmosfæren. Det, der stråles ud der, er en sum af udstråling, reflektion og spredning (og minus absorption) fra alle niveauer under det niveau, som satellitten "ser". Den sum må man så fordele ud på alle lagene v.h.a. en vægtningsfunktion som den, jeg linkede til længere oppe. En rent teoretisk, matematisk vægtningsfunktion, som dog selvfølgelig ikke er ganske grebet ud af den blå luft. Dette introducerer naturligvis en usikkerhed til de "pålidelige" satellitmålinger, når de skal konverteres til en middeltemperatur for den nedre troposfære.

Samtidig fortæller fysikken i drivhuseffekten, at den største opvarmning ved en forøget drivhuseffekt nødvendigvis må finde sted nede ved overfladen - i bunden af atmosfæren. Så hvis man mest præcist vil kende effekten, er det naturligvis også nede ved overfladen, man må måle.

Hvad der sker længere oppe i atmosfæren er da også interessant. Det kan blot aldrig blive det bedste mål for, "hvor stor er effekten egentlig?".

Så derfor min undren over, hvorfor du mener, at satellitmålinger er en mere pålidelig indikator for, om der finder en opvarmning sted, og hvor stor den i givet fald er.

Måske vil du bruge et par linjer på at forklare dette?

 • 8
 • 3

Til Michael Jørgensen:

Den graf du viser hen til er mystisk - 2017 er vist som en graf, som forbinder punkter der angiver månedlige middeltemperaturer. Men grafen fortsætter året ud - altså har den indbygget fremtid i sig! Ganske fænomenalt for grafer over målte data! NASA overgår sig selv igen.

Noget andet er at andre grafer som er offentliggjort viser at der er sammenfald mellem Juli 2016 0g 2017 - man kan ikke skelne mellem punkterne de to år.

Se denne:

http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperatur...

Men det kan man tydeligt på den graf du viser? Mon ikke den er lidt smukkeseret og extrapoleret. 2016 er da meget tydeligt meget varmere end 2017 i den graf du ser i ovenstående link - men ikke i den graf som DR offentliggør - og du henviser til.

 • 3
 • 8

Den graf du viser hen til er mystisk - 2017 er vist som en graf, som forbinder punkter der angiver månedlige middeltemperaturer. Men grafen fortsætter året ud - altså har den indbygget fremtid i sig! Ganske fænomenalt for grafer over målte data! NASA overgår sig selv igen.

Jeg tror, du kigger på den forkerte graf.

Den første figur, der dukker op, når du åbner linket, jeg henviste til højere oppe, sammenligner alle årene fra 1880 til nu måned for måned. Jeg formoder, det er den, du skriver om her?

I den figur er 2017 den næstøverste (helt røde) kurve i den venstre halvdel af figuren - med sorte punkter for dataværdierne hidtil i år. Over den ligger kun 2016 (lidt mere orange-agtig farve). Da juli 2017 er meget lidt varmere end juli 2016, rammer de to kurver hinanden der, hvor det sidste sorte punkt er vist. Herfra fortsætter altså kun kurven for 2016 (orange) - ikke kurven for 2017 (rød). Det er måske det, du forveksler med en kurve med indbygget fremtid?

Anyway - det var ikke den figur, jeg mente. Luk den ved at klikke på den lille trekantpil ved figurnavnet. Og åbn så i stedet figuren, der hedder "Global Monthly Mean Surface Temperature Change", lidt længere nede ad listen. Det er den, der må være den samme som din figur fra climate4you, og det er den, jeg skrev om i mit forrige indlæg.

Med den misforståelse ryddet af vejen, håber jeg, det hele står lidt klarere.

 • 8
 • 1

Ja, du har ret angående den graf som troede viste data for de resterende måneder af 2017. Det er nok data fra 2016, som dog er lidt svære at skelne fra 2017 grafen som jo har samme farve. Grafen du refererer til er dog rigtigt dårlig når det gælder at vise udviklingen de sidste 30 år. Der er den graf som NASA også offentliggør en del bedre. Man kan der tydeligt se El Nino omkring år 2016 og tidligere samt vulkanudbrud i den tidsserie. Din graf er et sammensurium som ikke fortæller meget da den prøver at vise de sidste 140 år i et miskmask af superponerede grafer for hvert år. Det er også evident, selvom NASA ikke udbasunerer det, at man nu igen 15. august 2017 korrigerer hele dataserien tilbage til 1880. Altså, heri medtaget Juli 2017 data, som man dramatiserer uden at kvalificere usikkerheder eller omtale de ret store skift man ser i temperaturerne ved hver korrigering af dataserierne. Det er tydeligt at Juli 2017 får et løft på 0.03 grader ved den nye korrektion af data og at Juli 2016 som man sammenligner med får en meget mindre korrektion. Højst 0,01 grad opefter måske endda -0,01 nedefter (utydelige grafer) Se NASAs graf (desværre ikke så klar som man gerne kunne ønske sig for de sidste års månedlige korrektioner) med den nye metode man indfører nu 15. August. Se

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates...

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates...

Hvis man havde brugt de metoder som gjaldt før 15. August havde man ikke set noget bemærkelsesværdigt i Juli 2017.

 • 3
 • 6

Fra denne side

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20...

læser man følgende:

"July 2017 was statistically tied with July 2016 as the warmest July in the 137 years of modern record-keeping, according to a monthly analysis of global temperatures by scientists at NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. Last month was about 0.83 degrees Celsius warmer than the mean July temperature of the 1951-1980 period. Only July 2016 showed a similarly high temperature (0.82 °C), all previous months of July were more than a tenth of a degree cooler."

Man ser også der er sket noget med data i de serier man opdaterer hver måned:

“On August 15, 2017, GISS switched from NOAA/NCDC's Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) dataset version 4 to version 5 in their temperature analysis”

Denne nye version – en i rækken af mange opdateringer til GISS databasens temperaturer, hvor tidligere års temperaturer retroaktivt opdateres med hver ny ”forbedring”. Se:

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates...

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates...

I ovenstående link ses det at den nye forbedring af den globale middeltemperatur fra 15. august 2017 medfører en forøget Juli 2017 temperatur (0,03 gr. forøgelse) mens tal fra 2016 ser ud til at være højst 0,01 grader højere for hver måned – dog er det vanskeligt at aflæse grafen. Men den ny justering er jo nok til at ændre tallene så de bliver mere ”dramatiske” for Juli 2017.

Her følger 4 dataserier med globale middeltemperaturer sammenlignet – Juli 2017 måneds globale middeltemperatur sammenlignet med Juli 2016. Der er tale om temperaturanomalier refereret til en basis som ikke er den samme for de forskellige dataserier, som hver for sig bruger forskellige metoder. Se http://www.climate4you.com for omtale.

Linkene nedenfor viser data fra lange tidsstræk og måneder:

http://data.remss.com/msu/monthly_time_ser...

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tableda...

http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt...

https://www.ncdc.noaa.gov/

Forskel 2016 til 2017:

RSS -0.04 GISS 0.01 NSSTC -0.08 NCDC -0.05

Sjovt nok er det GISS data fra NASA som stikker ud i denne sammenligning. De andre dataserier viser da at Juli 2016 var varmest.

 • 3
 • 6

Den morsomme PHK skriver:

"Og sjovt nok spilder du en masse tid på om det er 2016 eller 2017 der har den varmeste juli, frem for at bide mærke i at det aldrig har været varmere, globalt set og på årsbasis, siden vi opfandt stenøksen ?"

Er stenøksen opfundet? Så fortæl det til NASAs PR folk som altid skal propagandere og virke alvidende uden at kvalificere noget som helst. Hvad forskerne bag de offentliggjorte statements egentlig laver har man jo svært ved at finde ud af med de konstante opdateringer af metoder, som jo gennem mange år har haft den entydige konsekvens at temperaturforskelle mellem måneder i Det kan du læse meget mere om her

www.climate4you.com

klik på menu: Global temperature

derefter på submenu: Temporal stability of global air temperature estimates

Der kan man se hvor ofte NASA reviderer sine estimater af den historiske globale månedlige middeltemperatur. Det er meget tit og ændringerne er store kan man se i graferne - som jo vel at mærke er taget med reference til NASAs offentliggjorte data som man kan finde med delinks som er angivet i teksten. Det er voldsomme udsving for hver måned f. eks hvis man sammenligner data for hver måned fra May 2008 til August 2017.

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatu... MaturityDiagram

I figuren lige under ovennævnte kan man se grafer der viser hvordan estimaterne har ændret sig for Januar 1910 og Januar 2000 f. eks. gennem perioden May 2008 til dato. Sjovt nok er stiger temperaturerne man beregner med opdateringerne (og der er mange kan man se) gradvis gennem årene for de nyere data fra 2000 mens de daler for de ældre fra 1910.

Det var lidt om "stabiliteten" i NASAs dataset. Anbefaler stærkt man læser teksten i hele submenuen: Temporal stability of global air temperature estimates

PHK påstår videre at "det aldrig har været varmere globalt set og på årsbasis siden vi opfandt stenøksen"

Ja, NASA vil jo nok påstå det. Men spørgsmålet er jo om andre er enige - og om det i det hele taget er en global overflade middeltemperatur man skal bruge for at se om der sker global opvarmning. Hvordan man så end definerer den. Det kan man læse mere om i

Essex, C., McKitrick, R. and Andersen, B. 2006. Does a Global Temperature Exist? Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, June 2006.

"In addition, global surface air temperatures should only be considered a poor indicator of global climate heat changes, as air has relatively little mass associated with it. Ocean heat changes remain the dominant factor for global heat changes. Global air temperatures, however, continues to attract widespread interest, and many scientist assume that the air temperature at least may be considered a useful proxy for the present state of the global climate system.   "

I menuen: Oceans (se www.climate4you.com) kan du se mange interessante data og forklarende tekst.

"Typically, 1-5 yr variations in the sea surface temperature have a larger amplitude than the corresponding variations in global surface air temperature. In addition, quite often a change in sea surface temperature appears to be initiated 1-3 months before the corresponding change in surface air temperature. In such cases, the temperature in the lower atmosphere appears to be controlled by change in sea surface temperatures, and not the other way around"

Jeg ser ingen alarmerende trends overhovedet i havene. Måske noget i retning af 0,4 grader stigning i de øverste 100 m globalt siden 1955. Med ingen stigning eller endda aftagende middeltemperatur i havene væk fra Ækvator og kun 0,02 grader stigning i middeltemperaturen for havene lokaliseret mellem 65 grader N og 65 grader Syd gennem de sidste 13 år.

Hvad er det dog du frygter PHK?

Som professoren fra NBI fornyligt påpegede i Scientariet

https://ing.dk/artikel/spoerg-scientariet-...

se også kommentarerne...

kan vi prise os lykkelige for den smule opvarmning vi ser - af den ene eller anden grund! - ellers var vi havnet i istid.

 • 3
 • 8
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten