andre skriver

Moderna-topchef: Vacciner bliver udfordret af Omikron-variant

Illustration: Bigstock/insta_photos

Det er usandsynligt, at vacciner mod covid-19 vil have samme effektivitet over for den nye omikronvariant, som de har haft over for coronavirusset hidtil, siger Stéphane Bancel, administrerende direktør for vaccineproducenten Moderna, til Financial Times. »Jeg tror, der bliver tale om et betydeligt fald. Hvor meget ved jeg ikke, fordi vi er nødt til at afvente data. Men alle forskere, jeg har talt med, er inde på, at 'det her bliver ikke godt',« siger han til avisen. Det er det store antal mutationer, som har fået eksperter til at vurdere at vaccinerne skal modificeres for at være effektive mod den nye variant. Imens Modernas vaccine var 86 procent effektiv mod tidligere varianter, faldt effektiviteten til 76 procent ved delta-varianten.

Emner : Sygdomme
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Jyllands-Posten 17. jan 2022 09:54
Domstol bremser tysk Femern-arbejde
via Folketidende 14. jan 2022 13:20
110 meter høj vindmølle væltet på Lolland
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er ikke så meget det, som topchefen siger, der er nyt eller interessant, det er mere det, at det er ham, der gør det. Og det, at det er det, der gør det, er mere interessant, end at det er ham, der gør det!

Kurserne på alverdens børser lod sig mærke med udtalelsen fra ham, den fik stor opmærksomhed, selv om det, han kommer med er uden nyt indhold eller af anden karakter, end hvad der er sagt over de sidste dage.

Det kan undre en lille smule, at tilgangen til de her spring i sygdommens evolution ikke mere konsekvent holdes op mod den endog ret store mængde af latent relativt triviel baggrundsviden, der allerede findes om fænomenet Covid 19, og at det nye i relation til den her mutation er, at den er af et sådant omfang, at det ikke lader sig gøre at tale om nogen form for linearitet i forhold til andre mutationer.

Den er som sprunget ud af det blå, men det nævnes ikke længere! Måske fordi det ikke rigtigt kan bruges i en opbyggelig fortælling, skabelsen af en forventningsstruktur i strømmen af nyheder.

På førstedagen for variantens tilsynekomst i de store internationale medier, der kom det frem, at varianten var uden historik. Nu antydes det kun sporadisk, at der ikke er nogen historik bag B 1.1.529. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/sal...

Det nævnes nu nærmest kun som bisætninger, at der er tale om mange mutationer i samme variant, hele 32 i spike proteinet foruden de andre op til et samlet antal på >50.

Forklaringerne på, hvordan denne historieløse udvikling kan finde sted, er reduceret til to, hvoraf den mest omtalte er den mindst sandsynlige:

1) En hiv-patient, med generelt nedsat immunitet har været inficeret over lang tid, hvor virus har haft mulighed for at udvikle sig i et semieffektivt system med mange varianter af antistoffer og dermed funderet grundlag for tilpasning, sytetisering af egenskaber til den nye variant, der så er sluppet ud af patienten til sidst.

2) Der findes en non human population, i hvilken virus gennem lang tid har haft mulighed for at udvikle sig, for så at springe tilbage til mennesket.

Det er generel viden, at de store spring i virus’ evolution sker i overgangen mellem arter. Denne generelle viden er især de danske medier relativt immune over for, da man som kritiker af regeringens nedlæggelse af minkerhvervet besluttede sig for at se bort fra den sindsyge trussel, som de 15 millioner covid 19 befængte dyr udgjorde for menneskeheden. Fokus på mangel på formelt grundlag for beslutninger skal ikke fjernes af relevant opmærksomhed omkring den på daværende tidspunkt største eksperimentarium for udvikling af sars for mennesker og dyr i ophøjet enhed. Det passer ikke ind i den ideologiske dialog her i andedammen.

Det er og bør dog formidles som almen viden, at vi har en endemi af covid 19 og covid 19-lignende vira, dvs. en kronisk tilstand med konstant kommende nye udgaver af sars virus på globalt plan. Det er faktum. Det ændrer sig ikke før, alle er sikret mod infektion på globalt plan. Som det tørt konstateres ved enhver lejlighed, hvor WHO udtaler sig på verdens vegne, så er ingen sikre mod covid 19 med afvigelser, før alle er det!

Der vil med jævne mellemrum opstå varianter, der går uden om opnået immunitet, hvad enten immunitet er opnået via vacciner eller infektion.

Der er ingen lovmæssighed bag eller begrundet tro på at virus muterer i mere eller mindre uskadelig retning, sådan som man har hævdet af ideologiske grunde.

De to forskellige strategier, der er implementeret inden for verdenssamfundet, dvs. den kinesiske nul tolerance står over for den anden, dvs. resten af verdens ukoordinerede globalisering og udviklingsfortælling. Det vil tegne to retninger for den humane udvikling i fremtiden, da denne sygdom sammen med de andre selvskabte problemer, vil bestemme udviklingen/evolutionen.

Der er ikke ret meget, der tyder på at organisationerne bag massekommunikationen helt forstår sin rolle i spillet. De har nok med at være på, fange opmærksomheden med det nyeste af det nye. Det at være på blokerer for selverkendelsen i toppen af massemediernes organisationer, der netop er topstyrede.

Det er der ikke noget nyt i, og det bekræfter sådan set kun det, vi allerede ved om den globaliserede verden med dens evindeligt selvbekræftende tilbøjeligheder og kamp om at være til stede i hinandens øjne.

https://www.google.com/search?q=organisati...

https://www.google.com/search?q=globaliser...

 • 8
 • 21

Med andre ord: Du kender alle svarene på forhånd, og der er derfor ikke meget at tilføje. Eller misforstod jeg vankundige noget?

 • 4
 • 3

Du kender alle svarene på forhånd

Ikke en skid!

Coronaens gang på jord handler om evolutionen, følger sine love, hvor medierne med deres sensationshunger, drømme, fortælling om menneskets udvikling følger sine love.

Det trivielle og ubetvivlelige er, at lortet muterer og fortsætter sin gang i blandt os ind til alle er sikre på globalt plan, at coronaen vil fortsætte sin gang ind til alle er fri af lortet.

Det kræver noget helt andet end det, som fortællingen om udviklingen, den fri verden og globaliseringen står for, at komme fri af denne lille primitive men yderst kreative mekanisme. Den adlyder sin naturs love, og mennesket er dens biotop, det globaliserede samfund, den globale landsby, hvor alle er i nær kontakt med hinanden for at udnytte markedets velsignelser, og altså sygdomme.

Medierne vil fortsætte med at drømme, bygge op om drømmen med spektakulære referencer, gentage sig selv og sit mønster igen og igen, for at bekræfte fortællingen om menneskets udvikling, blomsten af evolutionen. Hver gang coronaen ændrer sig, vil der være en ny udfordring. Den skal lige overvindes, og så er vi frie igen! Det er drømmen, fortællingen, udviklingen.

Fortællingen handler om friheden, menneskets frihed, hvor ingen skal tvinges til at gøre noget bestemt af hensyn til noget så abstrakt som det almene bedste. Det er nemlig umoderne, ufrit, uforeneligt med udviklingen på globaliseringen og det fri markeds betingelser.

Den private ejendomsret er hellig. Retten til at eje og drive sin minkfarm. Mettes' "luk lortet" ramler ind i det helligste af det hellige, også selv om 15 millioner inficerede dyr udgør den perfekte gryde af sammenkogte sjove kombinationer af coroners RNA-elementer, og dermed en kæmpe umiddelbar trussel for menneskehedens sundhed.

Man kan heller ikke tvinge folk til at tage den vaccine, som i princippet ville kunne have været med til at skabe flokimmuniteten. Den enes principielle frihed til at vælge vaccinen fra betyder således alle andres fravær af frihed fra virus, dvs. individuel frihed fungerer konkret som tvangsindlæggelse til smitte!

National vaccineapartheid er den fri verdens tilgang til vaccinerne, så længe de ikke findes i et omfang, der dækker hele verden på en gang. Ind til da vil den fri verden vælge lokal sikkerhed, altså reservere sig en andel af den virksomme men begrænsede mængde af vaccine til sig og sine på bekostning af andre, uanset det, at ingen er sikre før alle er det på globalt plan.

Går jeg så ind for det kinesiske overherredømme? Nej, jeg vil hellere dø i en kaotisk verden, end i en verden ledet af Xi!

Er mennesket fornuftigt og oplyst. Nej, det er hverken fornuftigt eller oplyst.

Den perfekte stat, den perfekte verden, ledet og organiseret i overensstemmelse med den absolutte fornuft, rationelt gennemført almengyldigt eksekveret og herskende statsmagt, der bestemmer og leder i alle livets aspekter på folkets vegne, er et sygt fantasme af et skrøbeligt krystalpalads, der ville afsløre sig som selve døden ved sin realisering.

Jeg kender ikke noget svar på noget som helst. Men måden, som man formidler nyheder på, handler nu som aldrig før om fortællingernes sammenstød med virkeligheden. Der er ikke noget, der hænger sammen mere. Det skurer mere mellem ørerne end nogen sinde før.

Ideologien og fremskridstroen, som den dyrkes totalitært i Kina står for én fortælling, men resten af verden er domineret af en lige så fordummende totalitær fortælling, men en anden, der udfolder sig i den principielle friheds navn på bekostning af menneskets konkrete frihed. Kina lever dog på og bygger sin op på den anden fortælling også, nemlig fortællingen om globaliseringen og dens velsignelser. Men Kina er som en virksomhed, en komandoøkonomi, et skib i det globale marked.

Der er kommet noget skingert over de store fortællinger i og med coronaen, især fortællingen om globaliseringens uomgængelige sejrsgang er anskudt. Men ikke i toppen af de medier, der lever af at fortælle om vinderne på markedet og deres sejr som garanten for udviklingen mod den bedste af alle verdener, evolutionens blomst.

Der er det ret tydeligt, at man ikke længere tør tænke nogen tanke til ende. Man følger strømmen, snik snak, gentager dagens evindelige men trivielle nyheder, kronisk angste for den basale og himmelråbende klart uomgængelige virkelighed.

 • 4
 • 9

Må vi spørge om du anser dig selv som et menneske?

Jeg regner mig for at være Neandertaler! Derved kommer perspektivet, evnen til at se det hele ude fra.

Min position er heller ikke bondemandens noget patetiske forsvar for pelsindustrien, noget som J.C.D. har praktiseret eksemplarisk her på stedet i mange tråde. Se fx i tråden efter mit første indlæg om sars i dansk pels: https://ing.dk/andre-skriver/mistanke-coro...

Rationalitet, rettidig omhu og eftertanke er ikke noget, som jeg har patent på: https://www.google.com/search?q=rettidig+o...

Et andet perspektiv, som jeg dyrker lige pt, er Dostojevskijs kældermennesket ! Det er et mesterligt værk om hvor latterligt langt fra virkeligheden de oplyste og fornuftige mennesker er. De fleste anmeldere har læst "kældermennesket" som en afsløring af et nederdrægtigt ondt og skadeligt væsen, der brøler fra sit dyb under den oplyste menneskehed, hvor forfatteren skrev værket ud fra et forsøg på at udleve en tvivl, inde fra ud og op.

Bogen blev et vendepunkt, begyndelsen på det, der gjorde et forfatterskab til måske det største der findes iblandt jer, medlemmer af arten homo sapiens. Men jeg ved ikke en skid, forbeholder mig blot retten til at tvivle noget så forfærdeligt på det hele, og den kunst bedrives ikke bedre end i nævnte værk.

 • 8
 • 8

Se fx i tråden efter mit første indlæg om sars i dansk pels: https://ing.dk/andre-skriver/mistanke-coro...

Tja.. jeg fik ret. Lev Mette, fik enerådigt aflivet et verdensførende dansk erhverv og koblet al faglighed fra(læs aviser). Truslen fra mink var stærkt overdrevet og slagtningen af alle raske mink var totalt overflødigt. Nu vaccineres mink i andre lande med 100% tilslutning, den største konkurent er væk. Det er blandt træge mennesker det kniber med vaccinetilslutningen(og forståelsen).

Omikron varianten er ikke opstået af dyrehold, men fra et stort reservoir af smittede mennesker. Det er øjensynligt ikke noget der er forstået. Vi er midtvejs i pandemien og det er stadig mennesker der driver smitten. Der skal bare nyses et sted i verden og takket være flyet har smitten spredt sig over det meste af verden.

Vaccinen kan ikke stå alene, der skal hygiejne, afstand og test. Mennesker skal holde inde med flyrejser, som var intet hændt.

 • 0
 • 19

Truslen fra mink var stærkt overdrevet og slagtningen af alle raske mink var totalt overflødigt. Nu vaccineres mink i andre lande med 100% tilslutning, den største konkurent er væk.

Vi fjerner mink. Der dannes ikke nye spændende stammer i mink. Ergo har mink været ufarlige hele tiden (og ikke fordi de er aflivede). Denne mink-vaccine havde alle jo fri adgang til for 1½ år siden?

Omikron varianten er ikke opstået af dyrehold, men fra et stort reservoir af smittede mennesker.

Hvilket stadig ikke udelukker, at en Sars-CoV-3 eller en omega-variant kan komme via en tur gennem noget dyrehold. Problemet opstod, da den skiftede vært for anden gang. Det kan den gøre igen.

 • 14
 • 0

Landmanden ved bedst:

truslen fra mink var stærkt overdrevet og slagtningen af alle raske mink var totalt overflødigt

(det var og er ikke i overensstemmelse med, hvad danske myndigheder siger og sagde)

Omikron varianten er ikke opstået af dyrehold, men fra et stort reservoir af smittede mennesker.

(igen, ingen andre end landmanden påstår, at de ved, hvordan B1.1.529 er opstået og det er ingen forklaring, at den er opstået i det gigantiske reservoir af mennesker, der allerede har lagt krop til sygdommen, for denne variant har ingen historik i dette! Der er nævnt dyr, en hivsmittet med dårligt immunsystem som forklaring og landmanden forstår ikke engang det særlige ved så stort et spring i evolutionen, det at det ikke kan henføres til en linje med trin i den kæmpe pool af registreringer bland mennesker)

Lanmandens tillid til egen viden og fornuft er skræmmende! Sigende for svagheden i det system, vi alle er del af.

 • 14
 • 4

Hvilket stadig ikke udelukker, at en Sars-CoV-3 eller en omega-variant kan komme via en tur gennem noget dyrehold. Problemet opstod, da den skiftede vært for anden gang. Det kan den gøre igen.

Siden omikron varianten er så tilpasset mennesker, er værtsskifte mindst sandsynlig. Det er mennesker der er hovedvært.

Og ja, de mink-varianter, der blev brugt som påskud, var udrydet inden november sidste år. Det man fandt var indslæbt af mennesker fra andre europæiske lande.

 • 1
 • 19

Siden omikron varianten er så tilpasset mennesker, er værtsskifte mindst sandsynlig. Det er mennesker der er hovedvært.

Men nu har vi så flere milliarder humane rekombinationsreaktorer. Det skulle da være mærkeligt, om der ikke bare engang imellem opstod en variant, der kunne springe. Mindst sandsynlig gange et meget stort tal ... Mon ikke der er en mulighed?

For nu at skifte virus, så er den klassiske influenza (den go'e gamle) jo at finde i to slags værter, fugle og mennesker. Den springer dårligt mellem de to værter. Men den har en tredje vært, som de to "familier" af virus nemt smitter: Grise. I grisens legeme kan de så udveksle gener og blive noget endnu bedre. Til ulykke for fugle - eller mennesker. Eller bare til en styg vinter.

Mink kunne spille en tilsvarende rolle, da den jo tydeligvis gik uhyre let fra menneske til mink. Da jeg ikke har hørt om andre gode værter her i landet (hvorfor ikke flagermus?), er jeg usikker på, om den kan hente nye gener ind derfra.

 • 12
 • 0

, fik enerådigt aflivet et verdensførende dansk erhverv og koblet al faglighed fra

Det "verdensførende" erhverv har tabt penge siden 2015, nogle må sgu til at tørre øjnene. Den største skandale er i mine øjne alle de penge vi skatteborgere kommer til at punge ud med, som "erstatning" til et erhverv der var godt igang med at lukke sig selv.

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/202...

Bagklogskabens lys er altid det stærkeste. Jeg ved godt hvem der havde peget fingre hvis omikron var opstået i Thy og ikke i Sydafrika.

Dyreetisk syntes jeg i øvrigt også at minkhold er noget svineri, men det er mere en personlig betragtning....

 • 22
 • 1

Bortset fra den manglende lovhjemmel var det imho den helt rigtige beslutning - også af dyreetiske årsager.

Det bliver spændende at se, hvad minkkommisionen konkluderer bl.a. på spørgsmålet omkring manglende hjemmel eller ej.

Ultimativt er det selvfølgelig kun domstolene, der kan afgøre, hvorvidt der var hjemmel i lov om hold af dyr til at kræve alle mink aflivet i DK på det tidspunkt, hvor beslutningen blev truffet.

 • 1
 • 6

Bagklogskabens lys er altid det stærkeste. Jeg ved godt hvem der havde peget fingre hvis omikron var opstået i Thy og ikke i Sydafrika.

Dyreetisk syntes jeg i øvrigt også at minkhold er noget svineri, men det er mere en personlig betragtning....

Nu er det tilladt at følge med i mink-kommisionen og alt det faglige der fra det allerøverste blev frasorteret. De oplysninger der eksisterede dengang, viste ikke nogen mink-varianter der var succesfulde. Derimod er de fleste varianter indslæbt af mennesker der krydsede landegrænser.

Sagen handler ikke om dyreetik. Etisk finder jeg det forkert at regeringen holder vigtigte møder uden at skrive referat, Etisk finder jeg det forkert at slippe plast ud i naturen. Men det er min personlige etik.

Som i alle erhverv, var der dem der tjente penge og dem der knapt kunne klare sig. Men hvorfor lukke dem der klarer sig?

 • 1
 • 15

Med værtsskifte mener jeg: Menneske til dyr til menneske.

Det mener jeg også. Men antallet af mennesker taget i betragtning, er det meget langt fra at være usandsynligt, at virus hopper til en ny vært og videre igen (eller tilbage til os). Når man ser på, hvor hurtigt den spredte sig fra minkfarm til minkfarm, så er det faktisk sandsynligt, at det ville gå galt på et tidspunkt.

Penge og pels fik denne gang ikke lov at gå forud for pauvre.

 • 15
 • 0

Når man ser på, hvor hurtigt den spredte sig fra minkfarm til minkfarm, så er det faktisk sandsynligt, at det ville gå galt på et tidspunkt.

Der var aldrig spæret af for menneskers bevægelse mellem farmene. Genetisk er de fundne varianter dengang (da de endelig blev meddelt WHO m.fl.) oprindeligt fra andre EU-lande. Fra myndighedernes side var der ikke forsøgt testet på mennesker i og omkring farmene. Man ophørte endda med at få aflivet smittede besætninger, ensige teste besætninger med overstået smitte. Behøver vel ikke nævne mail nogen ikke forstod at sende til minkavlerne.

Selvsamme myndigheder var særdeles træge til at påbyde mundbind efter sommeren 2020.

Det mest pinlige er dog, at de varianter SSI fandt, ikke prompte blev indberettet til GISAID!

Regeringen havde den frækhed at påstå at WHO var blevet informeret, hvilket WHO måtte efterlyse.

Så nej, fagligheden ER blevet fejet under gulvtæppet.

Det er ikke et spørgsmål om penge, men vores demokrati.

 • 1
 • 15

Det er meget snævert hvad minkkommisionen skal konkludere. Det kan vi takke bl. a. de Radikale for.

Hvad mener du? Det er en del af minkkommissionens kommisorium, at spørgsmålet om hjemmel skal undersøges og redegøres for:

Granskningskommissionen skal for den nævnte periode navnlig undersøge og redegøre for spørgsmål om overholdelse af gældende ret og i den forbindelse foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der på tidspunktet for regeringens offentlige tilkendegivelse af sin beslutning var hjemmel til dette tiltag.

Det er ikke nødvendigvis indlysende, at der ikke skulle være hjemmel til at træffe beslutning om aflivning af alle mink på tidspunktet, hvor regeringen offentliggør beslutningen.

Der var klar hjemmel i loven til at aflive alle mink, konkluderer forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen, der var med til at skrive den lov, statsministeren kritiseres for at have brudt.

kilde: https://politiken.dk/indland/art8024841/To...

På et pressemøde den 4. november fortalte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives. Det blev senere vurderet af Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet, at der ikke var noget lovgrundlag for den beslutning, og at det derfor var ulovligt. Senere bakkede Justitsministeriet op om Fødevarestyrelsens og Fødevareministeriets vurdering.

Men professor Sten Schaumburg-Müller mener, at det er forkert. I Husdyrlovens §30, stk. 1, nummer 2, litra h, fremgår det nemlig, at der kan ske "aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted", ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdom.

Der står ingen steder, at "et område" kun er et lokalt begrænset område, og at det ikke kan være hele Danmark, og derfor mener jeg, at der er hjemmel til at slå minkene ned, siger Sten Schaumburg-Müller.

kilde: https://www.tv2fyn.dk/fyn/minksagen-sdu-pr...

 • 12
 • 1

Der står ingen steder, at "et område" kun er et lokalt begrænset område, og at det ikke kan være hele Danmark, og derfor mener jeg, at der er hjemmel til at slå minkene ned, siger Sten Schaumburg-Müller.

Det vi mangler er: Hvorfor måtte fagkundskaben ikke rådgive om netop størrelsen af "området"? Der har været kortsluttet meget for at aktivisterne kan aflive et helt erhverv. Demokratiet er et af dem. Vi har siden ikke set andet end et røgslør/"cover up".

Den nye Omikron-variant, er der ikke belæg for at det skulle være dannet i husdyrhold. Det var påstanden i kommentar #1 og frem.

 • 2
 • 16

Den nye Omikron-variant, er der ikke belæg for at det skulle være dannet i husdyrhold. Det var påstanden i kommentar #1 og frem.

J.C.D. kan ikke læse!

Fra første kommentar:

Forklaringerne på, hvordan denne historieløse udvikling kan finde sted, er reduceret til to, hvoraf den mest omtalte er den mindst sandsynlige:

1) En hiv-patient, med generelt nedsat immunitet har været inficeret over lang tid, hvor virus har haft mulighed for at udvikle sig i et semieffektivt system med mange varianter af antistoffer og dermed funderet grundlag for tilpasning, sytetisering af egenskaber til den nye variant, der så er sluppet ud af patienten til sidst.

2) Der findes en non human population, i hvilken virus gennem lang tid har haft mulighed for at udvikle sig, for så at springe tilbage til mennesket.

Det er generel viden, at de store spring i virus’ evolution sker i overgangen mellem arter. Denne generelle viden er især de danske medier relativt immune over for, da man som kritiker af regeringens nedlæggelse af minkerhvervet besluttede sig for at se bort fra den sindsyge trussel, som de 15 millioner covid 19 befængte dyr udgjorde for menneskeheden. Fokus på mangel på formelt grundlag for beslutninger skal ikke fjernes af relevant opmærksomhed omkring den på daværende tidspunkt største eksperimentarium for udvikling af sars for mennesker og dyr i ophøjet enhed. Det passer ikke ind i den ideologiske dialog her i andedammen.

Det citerede var, hvad der fik bondemanden ud af busken samt en del andre mindre larmende, dvs. uartikulerede nedadvendte.

Det er ikke påstanden, at den tilsyneladende historieløse variant med mere end 50 mutationer i forhold til den mere oprindelige Wuhan-udgave kommer af husdyr. Det nævnes som en mulighed.

Ingen påstår, at de ved hvor lortet kommer fra.

Men alle ved, at lortet kan opstå i dyr, fordi det er den oprindelige teori, som ikke engang afægtes af trumpisterne (de hævder blot at der er udviklet på sars fra dyr i et laboratorium)

Landmandens særinteresser fordrejer hans perspektiv på emnet.

Her som i landbrugsavisen.dk er fremstillingen af pelsindustriens rolle for folkesundhed og samfundsøkonomi gennemsyret af en ret uhæmmet privatøkonomisk motivation.

Det perverse ved det hele er, at særinteresser i den grad får lov at slå igennem på bekostning af de generelt almengyldige hensyn til helheden.

Disse bønder skulle skamme sig over deres destruktive adfærd, dyrkelse af egeninteresser på samfund og naturs vegne. I stedet pisser de side op og ned med deres fordrejninger.

Disse tråde viser bondementaliteten, det at være sig selv nærmest, når det er værst.

Manglen på evne til at se og betvivle sine positioner viser, hvor latterligt ukvalificerede de er.

Jeg ser det som konsekvens af den filosofi, der dyrkes af de liberale fribyttere i toppen af medier og erhvervsliv: "Den enkeltes suveræne magt til at bestemme, hvad der er værd at bøje sig for og gå efter, det er garanten for udviklingen mod den bedste af alle verdener, underforstået, til helvede med den forpligtende logisk stringente argumentation og de alt for videnskabeligt kvalificerede fakta. Hvad der ikke umiddelbart falder i private individualistiske individers smag, det findes ikke for disse, og hvad der ikke findes for disse, det er diktatur, smagsdommeri, udemokratisk videnskabelighed osv. Her kommer vi, med pels til fruen, skejsere i lommen. Alt det andet er spild af tid. I spjældet med Mette lad pelsdyrene leve."

 • 8
 • 6

Det vi mangler er: Hvorfor måtte fagkundskaben ikke rådgive om netop størrelsen af "området"? Der har været kortsluttet meget for at aktivisterne kan aflive et helt erhverv. Demokratiet er et af dem. Vi har siden ikke set andet end et røgslør/"cover up".

Jeg tror det er en forkert antagelse, du har, at fagkundskaben ikke måtte rådgive om størrelsen af området, eller at regeringen ikke ville lytte dertil, såfremt de måtte få en sådan rådgivning. Det essentielle er, at der forelå en risikovurdering fra sundhedsmyndighederne, som regeringen valgte at handle på resolut og hurtigt for at hindre opståen af nye mutationer blandt mink og spredning af dem til mennesker.

Spørgsmålet om hjemmel taler ikke entydigt til at der skulle være en manglende lovhjemmel til at træffe beslutningen om at aflive alle mink, og min vurdering er , at ministerierne heller ikke var sikre på om det krævede ny lovgivning, på det tidspunkt, hvor beslutningen blev truffet i den form beslutningen blev (at slå alle mink ned, men ikke for altid nedlukke erhvervet).

Det gælder både spørgsmålet om hjemmel ift. Husdyrloven, men også for så vidt om, hvorvidt aflivningen af alle mink reelt var en ekspropriation af et helt erhverv (hvilket henfører til et helt andet lovgivningsområde).

Rådgivningen af bl.a. fødevareministeren kunne klart have været bedre.

 • 12
 • 0

JDC i #17 :

Nu er det tilladt at følge med i mink-kommisionen og alt det faglige der fra det allerøverste blev frasorteret. De oplysninger der eksisterede dengang, viste ikke nogen mink-varianter der var succesfulde. Derimod er de fleste varianter indslæbt af mennesker der krydsede landegrænser.

Som jeg husker det bredte "minkvarianten" sig på mystisk vis fra de nordjyske farme og længere og længere sydpå i Jylland. Hvem der lige har slæbt den fra den ene farm til den anden er vist aldrig fastslået. Det KUNNE være fugle, men det KUNNE også være nogle af de mange østeuropæiske ansatte som arbejdede i minkbranchen (sort/hvidt) og som ofte lever under radaren, når de arbejder for landbruget.

HHH i #29:

i så fald burde beslutningen have afventet, at de blev 'sikre' - i stedet for at satse på en 'Lord Nelson-hjemmel'!

Det er selvfølgelig et synspunkt, at man kunne have ventet til der var nogle flere menneskelig på bordet - det synspunkt deler jeg ikke.

Som jeg ser det, tegner der sig et mere og mere tydeligt billede af, at landbruget og de blå partier - i større eller mindre grad - ønsker at bruge den notoriske fodfejl (den manglende lovhjemmel) til at hamre løs på regeringen.

Altså en poltisk og slet ikke en sundhedsdagorden. At denne "ned med Mette F" - kampagne samtidig svækker befolkningens tillid til både det politiske og embedsmæssige system passer fint ind i ultrablå dagsorden : INGEN skal regulere og gribe ind i landbrugets svinestreger.

(Virusforskeren Thea Kølsen Fischer citerer i sin bog "Virusdetektiven" den amerikanske historiker og forsker i Den Spanske Syge John M. Barry for at sige: "Når du blander politik og videnskab. Så får du politik")

 • 21
 • 1

Den bedste tilgang til epidemien er nok rettidige kontrollerede nedlukninger og lidt opmærkomhed på at minimere smittespredning når dette er et problem.. Altså mere eller mindre det der blev gjort i starten af pandemien i mange lande. Det viste sig at omfattende nedlukninger virker meget hurtigt, og at mindre nedlukninger eller begrænsninger ofte er nok. Man blev også opmærksom på, hvad man kan gøre for at mindske smitte, når der ikke er nedlukninger. Sundhedssystemet er blevet bedre til at takle corona, og hvis der er brug for bedre arbejdsforhold, mulighed for adskilte områder osv. skal der selvfølgelig afsættes midler til det.

Hvis folk er bange for at blive syge eller smitte og gerne vil vaccineres, har jeg ikke noget imod de bliver det. Men man satsede på at få alle voksne skulle vaccineret (i starten blev kun de voksne nævnt). Dels ved pres dels ved at bilde dem ind, at man bør lade sig vaccinere af hensyn til samfundet. Det lykkedes desværre godt.

Ja, der er noget der hedder virus, det er en del af naturen. Og ofte er en infektion ikke mærkbar. Hvis man prøver og tror man kan udryde virus, bliver det uden min støtte. Og ja, nogle bliver smittet og nogle bliver syge eller dør. Måske er det deres egen skyld, måske er det ikke, måske er de smittet af en uvaccineret, måske af en vaccineret, måske skyldes det andet end coronavirus. Og måske er det godt, måske er det dårligt. Den enkelte borger skal ikke lade sig stikke og få indsprøjtninger i kroppen, fordi der kommer en virus i samfundet, som giver nye udfordringer. Desuden gælder påstanden at uvaccinerede smitter mere, kun gennemsnitligt betragtet.

Generel hensyntagen til hinanden er i mange tilfælde også noget der bremser smittespredning.

For tiden er sundhedsvæsenet presset bl.a. pga. generel personalemangel. Politikerne kunne have indført nogle ugers nedlukning eller restriktioner for vacc. og ikke-vacc. i starten af november. Det havde dæmpet både corona- og influenzasmitten og i det hele lettet presset på sygehusene. I stedet valgte regeringen og medhjælpere at indføre restriktioner til at genere de uvaccinerede. (Foruden mundbindskrav som man måske godt kunne argumentere for). Med de efterhånden meget ringevirkende vacciner, er det ikke mærkeligt, det havde begrænset effekt. Det bliver interessant at se, om Omikron slår Delta som gennembrudsvariant.

Nu er turen så kommet til børnene, som myndighederne også ønsker vaccineret. Heldigvis møder det modstand i befolkningen, også blandt dem der selv er vaccineret, ligesom nogle af dem der har fået begge stik, ikke også vil have det tredje.

 • 2
 • 23

Og ja, nogle bliver smittet og nogle bliver syge eller dør. Måske er det deres egen skyld, måske er det ikke, måske er de smittet af en uvaccineret, måske af en vaccineret, måske skyldes det andet end coronavirus

Chancen for komplikationer er langt større for uvaccinerede, hvis de kommer i knibe er det i høj grad deres egen skyld.

Når folk nu vælger ikke at blive vaccineret og dermed øger risikoen både for komplikationer og for at smitte andre, vil det så ikke være retfærdigt at nedprioritere de uvaccinerede i en eventuel respiratorkø? Det bliver naturligvis kun aktuelt, hvis vi kommer i den situation at der opstår respiratormangel.

Det er vel kun fair imod de vaccinerede, og (tilsyneladende) risikofrit for dem der ikke ser Covid19 som et problem.

 • 21
 • 2

retfærdigt at prioritere uvaccinerede ned i respiratorkøen, hvis vi kommer i den situation at der bliver respiratormangel

Sådan virker vores sundhedsvæsen da heldigvis ikke, og det ville også være utrolig uetisk.

Skal man også nedprioritere rygere, fodboldspillere, skisportsturister, alkoholikere, overvægtige, hudkræftramte og alle mulige andre, der på en eller anden måde kan have et medansvar for deres lidelse?

Hvad med kræftpatienten, der har valgt screening fra? Hvordan vil du prioritere vedkommende i forhold til andre kræftpatienter?

Hvem vil du prioritere til en respirator, hvis valget er mellem en uvaccineret covidpatient eller en patient, der er hårdt ramt af KOL på grund af rygning.

Sundhedsvæsenet skal kurere sygdom og redde liv - uden at skele til baggrunden. Det ligger sådan set også i lægeløftet. Alt andet er galimatias, der bare fører til alles hævntørstige kamp mod alle - sikkert begrundet med, hvad den enkelte opfatter som "retfærdighed". Er det retfærdigt at bruge den sidste respirator på en vaccineret +90-årig, der vurderes ikke at kunne overleve alligevel, og så nedprioritere en uvaccineret 55-årig, der vurderes næsten helt sikkert at overleve?

Hvis nogen på et tidspunkt skal nedprioriteres, må det være dem, der har de allerringeste udsigter til at klare sig selv med behandling - vaccinerede eller uvaccinerede. Lige som man standser udsigtsløs behandling.

At det så i mange tilfælde sandsynligvis vil være uvaccinerede, der har de dårligste udsigter, er en anden sag - det eneste etisk forvarlige kriterium er chancen for overlevelse. Man kan ikke lade en vaccineret patient med meget ringe overlevelseschance blokere en respirator, som kunne redde livet for en uvaccineret, der vurderes at ville overleve med respiratorbehandling.

Som på felthospitalet nær en kampzone, hvis det for alvor brænder på, og kapaciteten er for lille til opgaven:

Man må inddele de sårede i tre grupper:

 1. Dem, der overlever deres sår uden behandling her og nu. Morfin og gazebind.
 2. Dem, der kun overlever deres sår, hvis de får behandling her og nu. Kirurgiske indgreb.
 3. Dem, der desværre vil dø, uanset om de får behandling her og nu. Morfin.

Alle ressourcer sættes derefter ind på gruppe 2, indtil den kritiske belastning er ovre.

Kynisk, men alle alternativer er værre.

 • 9
 • 2

Sådan virker vores sundhedsvæsen da heldigvis ikke, og det ville også være utrolig uetisk

Bestemt - det er blot for at perspektivere "det frie valg".

Hverken KOL eller cancer du bruger i dine eksempler smitter uskyldige og svage med dårligt imunforsvar. Er det ikke utroligt uetisk at vi er på vej ind i en 3. bølge, fordi et mindretal af befolkningen følger en fiks ide fra Facebook, uden rationelt hold i virkeligheden?

I Singapore skal folk med behandlingskrævende Covid selv betale for behandlingen hvis de har valgt vaccinen fra. Det syntes jeg egentligt ikke er særligt unfair.

 • 21
 • 3

Hverken KOL eller cancer du bruger i dine eksempler smitter uskyldige og svage med dårligt imunforsvar.

Næ, men om patienterne smitter det har da så absolut ingenting med sundhedsvæsenets prioriteringer at gøre. Det er et spørgsmål om ressourcer.

Det er uheldigt, og man kan da sagtens kalde uvaccinerede dumme eller samfundsskadelige, men derfor vil det alligevel være uetisk et bruge den slags gabestokmetoder. Vaccinetvang er faktisk mere etisk acceptabelt. Det har vi haft tidligere med kopper op til 70'erne.

Uanset sygsommen er det eneste etisk korrekte kriterium chancen for, at behandlingen lykkes. Det gælder generelt og i hele sundhedsvæsenent, så det er et rigtig dumt forslag at indføre særregler for uvaccinerede covidpatienter.

I Singapore skal folk med behandlingskrævende Covid selv betale for behandlingen hvis de har valgt vaccinen fra. Det syntes jeg egentligt ikke er særligt unfair.

Så hvis de ingen penge har, må de risikere at dø? Ja, det lyder da meget - hmmm - fair. Eller skal vi sige ultraliberalt - selv om jeg vist ikke engang har hørt Liberal Alliance være så ekstrem. Det er ikke just min politiske kop te, men sådan er der jo forskel på folk. Dit synspunkt ligger pænt til højre for Djengis Khan...

Skal man i Singapore i øvrigt lade være at behandle en fattig mor, der forsørger to børn, hvis hun er uvaccineret? Så kan børnene sejle deres egen sø, hvis moderen mister livet. Ja, det lyder da meget fair - eller gør det nu det?

Det er stadig uetisk og minder om sundhedsvæsenet i USA, hvor det også kan være meget svært at få behandling, hvis man ikke har en forsikring.

Ingen af de to steder ville jeg have lyst til at leve. Men et godt eksempel på min pointe om, at vi alle sammen definerer vores egen "retfærdighed", så længe det er de andre, det går ud over.

Lige og fri adgangt til sundhedsydelser ved både alvorlige om mindre alvorlige sygdomme er efter min mening - sammen med lige og fri uddannelse - to ting, vi kan være enormt stolte af i Danmark.

Hvorfor dog forsøge at slæbe os ned på andres niveau med et eller andet søgt retfærdighedsargument (læs hævn).

 • 3
 • 5

Så hvis de ingen penge har, må de risikere at dø? Ja, det lyder da meget - hmmm - fair.

Det er jo ikke sådan, tingene fungerer i Danmark.

Hele problemet bunder jo i disse konspiratoriske anti-vaxing fora på nettet. Hvis dumhed ingen konsekvenser har, vil folk forblive dumme.

Jeg mener (selvfølgelig) ikke, vi i hospitalsvæsenet skal forskelsbehandle, men alle andre steder er det i orden. Vaccine er uden nogen form for tvivl en hjælp imod pandemien - derfor er tvungen vaccine (eller udelukkelse af uvaccinerede fra næsten alt) imho en både effektfuld og moralsk forsvarlig fremgangsmåde.

Det er ikke kun deres eget helbred, de uvaccinerede leger med - - -

 • 15
 • 1

Min knægt har feber og glasøjne, og mine drømme har været dårlige i nat, så vi skal have en CPR-test i morgen eftermiddag, dvs. hurtigst muligt. En fra hans HF-klasse var smittet sidste uge, så det er nok forklaringen. I morgen ved vi, om Neandertalere kan smittes med corona. Håber meget, at det er noget andet, selv om vi begge har fået de to skud.

 • 6
 • 0

Så hvis de ingen penge har, må de risikere at dø?

Næhh, hvis de ingen penge har skal de bare lade sig vaccinere - eller holde sig fra os andre indtil denher epidemi er overstået. En af mine bekendte er alvorlig syg (sandsyneligvis terminalt). Han er afskåret fra at se sine egne børn fordi der render 15% kraftidioter og holder liv i en 3. bølge vi kunne have været foruden. De skulle skamme sig !

Hvorfor må samfundet i din optik ikke opføre sig uetisk, når du samtidig mener at det er helt OK på individniveau?

 • 7
 • 2

Næhh, hvis de ingen penge har skal de bare lade sig vaccinere - eller holde sig fra os andre indtil denher epidemi er overstået. En af mine bekendte er alvorlig syg (sandsyneligvis terminalt). Han er afskåret fra at se sine egne børn fordi der render 15% kraftidioter og holder liv i en 3. bølge vi kunne have været foruden. De skulle skamme sig !

Hvorfor må samfundet i din optik ikke opføre sig uetisk, når du samtidig mener at det er helt OK på individniveau?

Det er da bare din sædvanlige stråmand, at ** jeg** mener, at det er OK, at folk ikke er vaccinerede. Det er jo ynkeligt, at du må ty til den slags.

Dokumenter det udsagn eller sig undskyld! Nå nej, det er du jo nok ikke mand nok til.

Men jeg mener ikke - og vil aldrig komme til at mene - at man skal bruge sundhedsvæsenet til at straffe mennesker - uanset hvor uansvarlige, dumme eller kriminelle, de er.

Det må ske på anden vis. Så længe, det er frivilligt at lade sig vaccinere, kan man ikke straffe mennesker, der ikke lader sig vaccinere. Det er ikke ulovligt i dette samfund at være dum eller en kraftidiot. Jeg møder adskillige herinde.

Gør vaccination lovpligtigt, og vedtag nogle passende straffe. Fint. Men lad være med at pålægge lægerne - imod alt, hvad de har lært - at lade mennesker dø som en straf for dumhed.

 • 3
 • 8

i det mindste ud af om Neanterthalere har ret til personnummer i dagens Danmark...... 🤭😉

Det, vi allerede ved, er, at Neandertalere har store fingre, og at de har det svært med at holde orden i rækkefølgen på de små taster på klaviaturet. Rent visuelt ligner "CPR" til forveksling "PCR" hvorfor forskellen flyder ud. Meget tyder på, at arten går under for evolutionen en gang til. Sådan er det bare, ingen dårlige vibrationer her fra over det. (a pro pro prøven til indfødsret, for tre år siden skød jeg samtlige 40 spørgsmål lige i røven, selv om maskinen bad mig om at stoppe ved nr. 36. Der skulle man også bare sætte et kryds hver gang)

 • 6
 • 1

Det er da bare din sædvanlige stråmand, at ** jeg** mener, at det er OK, at folk ikke er vaccinerede. Det er jo ynkeligt, at du må ty til den slags

Det er bestemt ikke en bevidst stråmand, det er den holdning jeg mener at dine indlæg udtrykker. Enten må jeg lære at læse indenad - eller også må du lære at udtrykke dig mere klart.

Helt sikkert - men den gode Glejbøl vil jo netop forskelsbehandle i sundhedsvæsenet.

Hrmmm.......

 • 7
 • 1

Enten må jeg lære at læse indenad - eller også må du lære at udtrykke dig mere klart.

Ja, det var nok en god idé at lære at læse, når du ikke vil sige direkte undskyld for din stråmand.

Den sidste halvdel af sætningen er absurd. Gider du udpege de ord og sætninger, der får dig til at tro, at jeg mener, det er OK et være uvaccineret. Jeg har jo kun udtalt mig om det uetiske i at forskelbehandle i sundhedsvæsenet - resten er noget, du opfinder og lægger til.

Helt sikkert - men den gode Glejbøl vil jo netop forskelsbehandle i sundhedsvæsenet.

Hrmmm.......

Du siger direkte:

"vil det så ikke være retfærdigt at nedprioritere de uvaccinerede i en eventuel respiratorkø"

Og:

"I Singapore skal folk med behandlingskrævende Covid selv betale for behandlingen hvis de har valgt vaccinen fra. Det syntes jeg egentligt ikke er særligt unfair."

Der er jo sådan set kun to muligheder. Enten går du ind for forskelsbehandling af uvaccinerede i sundhedsvæsenet , eller også gør du ikke.

Kan du svare på, hvad du mener om den sag?

Det er i øvrigt det første udsagn af disse to, jeg reagerer på ved et skrive, at det er uetisk at forskelsbehandle i sundhedsvæsenet. Igen må jeg spørge: Hvad i alverden får dig til at mene, at jeg synes det er OK at være uvaccineret?

 • 1
 • 5

Kristian Glejbøl :

I Singapore skal folk med behandlingskrævende Covid selv betale for behandlingen hvis de har valgt vaccinen fra. Det syntes jeg egentligt ikke er særligt unfair.

Hvis vi skal gå ind på den idé - og i øvrigt se bort bl.a. fra at det er en ensidig vægtning af covid som det der er problemet og koster ressourcer - må konsekvensen være at der ikke skal være restriktioner specielt rettet mod uvaccinerede. Uvaccinerede kan selvfølgelig også smitte andre, men det handler om at nogle mener, og tror de kan kræve, at alle skal vaccineres, mens andre hverken stiller dette krav til sig selv eller andre. Og så skal der ske modregning i prisen for behandlingen, fordi vaccinerede også bliver indlagt med behandlingskrævende covid, og vaccinerne koster penge.

 • 0
 • 12

Uvaccinerede kan selvfølgelig også smitte andre, men det handler om at nogle mener, og tror de kan kræve, at alle skal vaccineres

Det er et interessant dilemma:

Hvis man er uvaccineret og har løbene næse, må man så gå ud?

Hvis man er HIV positiv, må man så have ubeskyttet sex med andre uden at fortælle at man smitter (nej vel??)

I første tilfælde kan du potentielt skade rigtigt mange, i sidste tilfælde er det "kun" din partner det går ud over.

Hvorfor går grænsen for covid19 et andet sted end ved HIV, når skadespotentialet er så meget større ved Covid?

Jeg syntes at det er en interessant diskussion.........

 • 10
 • 2

Er der overhovedet nogen af jer der kigger på de nationale tal? Hvor farligt er det her overhovedet? Efter min bedste overbevisning er det ligesom at pisse i varmtvandsbassinet i svømmehallen, først baby svømning, derefter de gamle med gigt og skidt huld, de dør så i en forfærdelig rate, (læs: normalt i forhold til alder).

De kunne lige så godt blive slået ud af den fodvorte de slæber med hjem.

Der mangler proportioner i hele det her cirkus, og medierne over en bred kam bidrager ikke med noget konstruktivt.

 • 1
 • 23

Der mangler proportioner i hele det her cirkus, og medierne over en bred kam bidrager ikke med noget konstruktivt.

Du kunne jo starte med at læse dagens corona-tal på et af de nationale medier...

Worldometer opdateres løbende med coronatal (og dødstal) for hele verden. Eksempelvis er der i USA over 800.000 mennesker der er døde med corona svarende til ca. 0,24 % af befolkningen. For Peru er det næsten 0,6 % af befolkningen.

Men du gider måske ikke at kigge på de tal?

 • 23
 • 0

Joda, Hvordan andre lande opgøre deres tal er også interessant, jeg med min begrænsede kapacitet kigger kun på de danske. Fortæl mig hvad du er bange for... Så kan jeg vise dig hvorfor du skal være bange for alt andet.

Det er mig vigtigt at få at vide hvad du er bange for, og hvorfor.

Måske jeg ikke kan se det, så venligst oplys mig, jeg beder dig❤

 • 1
 • 23

Er der overhovedet nogen af jer der kigger på de nationale tal? Hvor farligt er det her overhovedet? Efter min bedste overbevisning er det ligesom at pisse i varmtvandsbassinet i svømmehallen, først baby svømning, derefter de gamle med gigt og skidt huld, de dør så i en forfærdelig rate, (læs: normalt i forhold til alder).

Jeg mangler ord. Derfor kommenterede jeg ikke på det i første omgang, og håbede du måske ville blive klogere, hvis du blev præsenteret for aktuelle corona-dødstal. Mon ikke dit indlæg også vil blive ramt hårdt af debat-moderatoren? Men jeg vil nøjes med at sige, at det er respektløst overfor de mange mennesker der har mistet livet, som følge af covid-19.

Fortæl mig hvad du er bange for... Så kan jeg vise dig hvorfor du skal være bange for alt andet.

Lad mig gætte. Er det den med, at Bill Gates har opfundet covid-19 blot for at kunne vaccinere os med en biochip, der kan overvåge os?

 • 18
 • 1

Frederiksen til Jensen: - Vi burde vel været orienteret Her til sidst i afhøringen fremlægges en sms-korrespondance mellem Mette Frederiksen og Mogens Jensen 9. november 2020.

Frederiksen klokken 22.49: "Hej Mogens, hvornår og hvordan bliver du gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel".

Mogens Jensen 23.01: "Hej Mette. Jeg kan ikke lige på stående fod sige præcis hvornår, men jeg mener, det var torsdag – det tjekker jeg lige op på. Men jeg har fået at vide, at mine folk op til regeringsbeslutning gjorde Justitsministeriet opmærksom på, at man ikke mente, der var hjemmel i lov om hold af dyr til at slå ned uden for zoner. Det var Justitsministeriet uenig i, og derfor foregik der afklaring af dette frem til torsdag".

Kort efter replicerer Mette Frederiksen: "Ift hjemmel. Vi burde vel have haft en orientering på K-møde om, at der kunne være problemer med hjemmel".

Hun tilføjer, at hun da konstaterer det på en ret pæn måde over for Mogens Jensen.

https://nyheder.tv2.dk/2021-12-09-dag-22-i...

 • 3
 • 0

Nu har regeringen så valgt at lukke skolerne, måske på ubestemt tid. Lidt uklart, hvad de egentlig mener, der var antydninger af trusler om, at skolerne ikke genåbnes i starten af januar, hvis ikke nok børn bliver vaccineret, man må håbe de ikke virker.

Når omikronvirussen alligevel formodentlig vil ende med at blive udbredt også blandt børn, ville det bedste være at tillade det at ske på et tidspunkt hvor der er få smittede blandt befolkningen generelt og det øvrige samfund er mere eller mindre lukket ned - lad børnene mødes og sats på sund fornuft og renlighed frem for test og håndsprit. Så vil nogle blive immune, hvilket også vil modvirke smitte til andre. Hvis der er frygt for, at børnene smitter bedsteforældre o.a., kunne man tage nogle forholdsregler om afstand i større eller mindre grad, eventuelt aflyse fælles jul denne gang. Coronapasset bør også afskaffes.

Hvis epidemien så om noget tid løber løbsk, kan der indføres nogle ugers mere omfattende nedlukning for fx. restauranter og større events, gældende for alle, så smitten falder, og sundhedssystemet når at blive klar igen. Måske ville det smarteste være at indføre den slags restriktioner med det samme eller snart og kombinere det med at skoler (og uddannelsessteder) holdes åbne. Hvis de i det hele taget bliver nødvendige.

 • 2
 • 20

Vi kommer formentligt til at se en periode nu, hvor restriktionerne strammes yderligere med de greb, vi har set flere gange. Omikron varianten er yderst smitsom, og flere eksperter har udtalt, at den måske er lige så smitsom som mæslinger, og at den i højere grad også kan smitte selvom man er vaccineret (dog mindre ved en nylig vaccination) . Hvis det er tilfældet, vil vi - på trods af restriktioner - se en periode med eksponentiel vækst i smitte med corona. Det er derfor på ingen måde tid til at lempe på restriktionerne!

Vi må stadig fæstne lid til vaccinerne - hvor det ser ud som om, at en booster-vaccination har en betydelig effekt. Og så må vi virkelig håbe, at denne variant ikke giver anledning til en lige så stor andel af alvorligt syge, der skal indlægges, som de tidligere varianter.

 • 15
 • 0

@John Mogensen

Det siger selvfølgelig noget om smitsomheden, når antal fundne smittede fordobles hveranden dag, men man skal heller ikke lægge alt for meget i det. Selv uden ekstra restriktioner kan væksten aftage, før der bliver et problem, bl.a. fordi nogle personer er mere tilbøjelige til at blive smittet og derfor i højere grad smittes i starten af et nyt virusudbrud. Mht. vaccinerne - dem der vil kan tage dem, bare de ikke lader det gå ud over os andre.

 • 1
 • 19

Hvem skal man tro på? Den Danske sundhedsstyrelse eller producenterne af medicinen?

Først og fremmest skal du lære at læse indenad - tosse. Du må MEGET gerne anmelde dette indlæg hvis det kan være med til at flytte moderatorens dovne blik op til #59.

Hvem er det I er så bange for? Hele jeres konspiratoriske vrøvleunivers hviler jo på lige præcis ingenting, andet end i sidder i hver jeres kaninhul og er fælles om et fuldkommen absurd tankespind.

Hvad tror du selv sundhedsstyrelsens motiv for at anbefale vaccine er? Hvorfor tror du de anbefaler motion og grøntsager? Har det mon noget at gøre med et kommunistisk komplot der skal få os alle til at føle os som bønder, så vi er klar når revolutionen kommer? (eller virker gulerødder bare fordummende så vi bliver nemmere at styre?) Eller.... helt ude på overdrevet - gør de bare deres arbejde og anbefaler det der er bedst for os?

Der er fanden forskel på at være smittet (a.k.a. PCR positiv) og så ligge og puste i en respirator på riget! Tag mit ord, jeg har det fra en læge der er træt af at se på covid19-lunger der er ødelagt efter en lang tur i respirator.

Jeg har forresten lige været nede at få mit 3. stik (gad vist om det den fornyede dose mind-controll der får mig til at reagere på denne måde?)

 • 25
 • 1

I morgen ved vi, om Neandertalere kan smittes med corona. Håber meget, at det er noget andet, selv om vi begge har fået de to skud.

Det er så et par dage siden, at vi fik resultatet. Iflg. CPR-testen var det noget andet. Så vi ved stadig ikke, om Neandertalere kan få corona. Lige som almindelige sølvhatte, konspirationsteoretikere og AGW-benægtere så forstår jeg fint, hvad det vil sige at være oppe imod tiden, at stå mere og mere alene med sandheden. Inger Støjbjerg påstår stadig, at hun ikke har gjort noget ulovligt og nu er epidemien helt ude af kontrol: https://www.dr.dk/nyheder/seneste/smitteta...

Jeg forstår fint, at I Homo sapienser har brug for jeres alternative sandheder. De rigtige er ikke værd at tro på.

 • 11
 • 5

Antivaxxere som dig burde som minimum kunne dømmes for uagtsomt manddrab!

For det første: Han bruger ikke korrekt navn og burde blive udelukket ifølge ing.dk's egne regler.

For det andet: Måske sidder "han" på et kontor i Skt Petersborg og har til opgave at støje maksimalt . Måske er "han" bare en dårligt programmeret bot, der er programmeret til at støje unødvendigt for at undergrave vores tillid til systemet. Europa fordummet til USAsk niveau må være et drømmescenarie for Putler.

Nobody knows, men det er utåleligt at redaktionen ikke saktionerer...

 • 26
 • 2

John Mogensen :

Hvad bygger du det på - håb?

I 2020 opdagede nogle af dem der holder øje med epidemien, at den begyndte at aftage eller vokse mindre end det var forventet, husker ikke om det var i Sverige eller Danmark. Forklaringen skulle være at supersprederne smittes først - superspredere som har mange kontakter og nemmere smittes og smitter. Når de har været smittet er de immune noget tid. Det er ganske logisk, men kan ikke sige hvor stor betydning det har, eller hvornår det kan ses på smittetallene.

 • 0
 • 17

Jeg forstår fint, at I Homo sapienser

De fleste antropologer er enige om, at der kun findes en menneskeart. Neanderthalere er ikke en art, det er (var) en race, hvilket understreges af, at vi alle har en større eller mindre procentdel Neanderthalsk DNA - så vidt jeg husker i størrelsesordenen 0,5 - 5%

Så Steen Ole: Rigtig Neanderthaler er du ikke - højest en lille smule mere end mig 😉 - og homo sapiens er jo det tænkende menneske - og det kan du jo heller ikke helt sige dig fri for 😉

 • 13
 • 1

Bo henviser til overskriften "vaccinebedrag" som startes af Poul Hansen i indlæg #32, mit første indlæg er #59.

Min fejl.

 • 3
 • 0

Jeg skrev:

Hvis epidemien så om noget tid løber løbsk, kan der indføres nogle ugers mere omfattende nedlukning for fx. restauranter og større events,

Eller nogle af den slags restriktioner kunne være de første der indføres. Pointen er: lad som udgangspunkt skoler og uddannelsesinstitutioner være åbne (og afskaf coronapas), og hvis der er bekymring for at det fører til ukontrolabel smitte i samfundet, kan der indføres restiktioner af en eller anden slags for andre ting, imens der opbygges en vis immunitet. Coronapasset ser jeg mest som noget der skal presse folk til at lade sig vaccinere.

 • 1
 • 21

Det handler om som i artiklen at producenter siger et og sundhedsstyrelsens noget andet. Sundhedsstyrelse udtaler dagligt at vaccinen giver immunitet, alle kliniske forsøg afviser dette og danske smittetal viser vist fint at det ikke har hold i virkeligheden.

Dette er hvad sundhedsstyrelsen skriver:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021...

"Immunitet er ikke en absolut størrelse (immun/ikke-immun), men et kontinuum, hvor man efter infektion eller vaccination vil være mere eller mindre immun. Graden af immunitet vil variere fra person til person og over tid. Ligeledes vil risikoen for at blive smittet afhænge både af graden af immunitet og graden af smitte man bliver udsat for set i forhold til antallet af viruspartikler og varigheden af kontakt med en smittet. Det er således muligt at blive smittet igen med SARS-CoV-2 trods overstået infektion med SARS-CoV-2. En sådan infektion kaldes en reinfektion. Risikoen for en reinfektion afhænger både af graden af immunitet hos den enkelte, men også hvilken virusvariant som vedkommende eksponeres for, samt formentlig også graden af eksponering over for virussen."

Dette er hvad Pfizer skriver:

https://www.pfizer.com/news/press-release/...

"Biopharmaceutical New Technologies is a next generation immunotherapy company pioneering novel therapies for cancer and other serious diseases. "

Så hvad mon Pfizer laver.... medicin der påvirker/booster immunsystemet overfor specifikke vira, og dermed giver et eller andet niveau af immunitet.

Det lyder efter min mening tæt på det samme som sundhedsstyrelsen skriver.

 • 17
 • 1

Kom nu med et link der siger at "vaccinen" giver immuntet, det gør dette link ikke!

Det eneste der giver 100% immunitet imod covid19 er død før første kontakt med virus.

Pfizer vaccinen (og enhver anden vaccine) reducerer chancen for infektion, det er alt hvad du får med. Du bliver heller ikke 100% immun efter at have haft sygdommen (med mindre du altså dør af den)

Naturen opererer ikke med absolutter, den opererer med sandsynligheder. Livet er et terningespil, dine handlinger er med til at bestemme hvor mange terninger du har i bægeret.

Link til undersøgelse der viser at vaccinerne virker og at booserskuddet er en god ide: https://www.thelancet.com/journals/lancet/...

 • 15
 • 1

Og? er det der beskrives immunitet skabt af sygdom eller vaccine?

Selvfølgelig giver infektion er eller anden immunitet!

Jeg tror desværre du blander begreberne sammen.

Kom nu med et link der siger at "vaccinen" giver immuntet, det gør dette link ikke!

CDC oplyser til eksempel nedenstående på deres hjemmeside om Moderna vaccinen. Det er skrevet før omikron varianten, hvor vi jo (mig bekendt) endnu ikke har tilstrækkelig data til at kunne sige hvor god en beskyttelse, vaccinen nu vil give, men CDC anbefaler ligesom vores myndigheder at blive revaccineret. Bemærk linket til beviser fra kliniske forsøg.

How Well the Vaccine Works

 • Based on evidence from clinical trials, in people ages 18 years and older, the Moderna COVID-19 vaccine was 94.1% effective at preventing laboratory-confirmed COVID-19 infection in people who received two doses and had no evidence of being previously infected.
 • The vaccine was also effective in clinical trials at preventing COVID-19 among people of diverse age, sex, race, and ethnicity categories and among people with underlying medical conditions.
 • Evidence shows mRNA COVID-19 vaccines offer similar protection in real-world conditions as they have in clinical trial settings―reducing the risk of COVID-19, including severe illness, by 90% or more among people who are fully vaccinated.
 • CDC will continue to provide updates as we learn more.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/...

Link til "evidence from clinical trials" https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6...

 • 13
 • 0

Vaccinedebatter er altid så polariserede. Og ofte påvirket af at mindst én af parterne ved for lidt

Når virus kommer ind i kroppen, vil det forsøge at trænge ind i en celle og snyde den til at fremstille nye viruspartikler. Disse vil så trænge ind i nye celler i sin nuværende vært, såvel som sprede sig til nye værter.

Spredningen i kroppen foregår eksponentielt. Forsimplet sagt, så sker der en fordobling af antal viruspartikler pr x timer.

Når mængden af virus i kroppen når op over et vist niveau, begynder man at vise symptomer. Det er altså ikke ligegyldigt om man smittes med 10 eller 10 mio. viruspartikler. Det kan være et godt argument for at bruge mundbind, nyse i ærmet og den slags, selvom det ikke beskytter 100%

Hurtigt efter at virus er kommet ind i kroppen, opdager den at der er noget galt. Immunforsvaret bruger den viden eller erfaring det allerede har, til at bekæmpe virus. Hvis det er en helt ukendt sygdom, starter det fra scratch og begynder at kredse sig ind på et effektivt forsvar. Imens der ”forskes” drøner virus derudaf og fordobler sig igen og igen. Når virus når over grænse-niveauet, så får man symptomer. Detaljer som at sygdommen svækker kroppen og selve immunforsvaret, behøver vi ikke komme ind på her.

Immunforsvaret har dog et sæt af grundværktøjer. Så sygdomme nedkæmpes ofte i opløbet inden de rigtigt inficerer og uden at immunforsvaret har ”lært dem at kende” så at sige. Dette inkluderer både det helt generelle immunforsvar og det mere målrettede, hvor tidligere bekendtskaber virker direkte, og derfor ikke giver mulighed for via en test at påvise, at der har været smitte.

Hvis immunforsvaret genkender virus, som noget lignende det har bekæmpet før, så kan det langt hurtigere målrette sit angreb imod det indtrængende virus. Hvis det kun har mødt noget der svagt minder om det nye virus, ja så har det kun et mindre forspring i forhold til mod et helt nyt virus. Og hvis det kort forinden har kæmpet imod eksakt det samme virus, så slås det hurtigt og effektivt ned. Men selv i det sidste tilfælde vil virus komme ind og begynde at formere sig og spredes både internt i kroppen såvel som ud af kroppen, for at søge at smitte nye værter, inden immunforsvaret har udryddet det.

Så der er en gradvis øgning af immunforsvarets ”forspring” ved tidligere ”bekendtskaber”. Bekendtskabet kan være tidligere smitte. Eller det kan være vaccine. Vaccinen kan være mere eller mindre målrettet.

Der er imidlertid flere mekanismer, der svækker immunforsvaret imod en given sygdom over tid. Dels, så muterer virus over tid. Så den Covid, forkølelse eller influenza vi i dag udsættes for, reelt ikke er den samme, som vi var udsat for sidste år. Og dels, så ”glemmer” immunforsvaret over tid. Men giver man immunforsvaret samme viden én gang til, øges hukommelsen. Det er velkendt både fra børnevaccinationsprogrammet og HPV-vaccinen at der ofte skal gives 2-3 vacciner med passende mellemrum for at give livslang beskyttelse.

Men altså enhver tidligere genkendelighed af en virus, vil være en fordel for immunforsvaret. Det vil hjælpe til at virus nedkæmpes inden der vises symptomer, hvis man smittes. Eller at symptomerne bliver mildere end de ellers ville have været.

Samtidigt er det nonsens at snakke om immunitet som en absolut størrelse, som enten er der eller ikke, som en binær værdi.

Min ovenstående fremstilling er en virkelig grov forsimpling af virkeligheden. Men sandheden er desværre nok, at selv den forsimpling ligger et pænt stykke over den gennemsnitlige danskers viden, her snart to år inde i epidemien.

PS enhver menneskeliggørelse af- eller bevidstheds-givning til immunforsvar og virus er utilsigtet, men gør det langt lettere at forklare et vanskelligt emne.

 • 20
 • 0

Jeg snakker om immunitet, som mig bekendt betyder at man er immun, og derved ikke kan smittes.

Det er noget vrøvl!

Immunitet betyder at immunforsvaret er mere eller mindre forberedt på en infektion. i bedste tilfælde vil immunforsvaret reagere så hurtigt at man ikke når at blive syg. Men ofte bliver man bare ikke så hårdt ramt og hurtigere rask. immunitet er ikke kvantificeret, det er en glidende overgang.

Man skal selvsagt smittes før immunforsvaret kan reagere, og hverken vacciner eller immunforsvar kan hindre smitte. Det er logik for perlehøns!

 • 17
 • 1

Og Ing.dk mest ubehøvlede debattør "Nicolai Hanssing", slå til igen!

Jo mere uenige vi er, jo pænere skal vi snakke til hinanden, den lille simple sætning, har du store problemer med at efterleve.

Ja, immunitet er en absolut størrelse!

Spis to skefulde cement, "and harden the fuck up"!

Du pladre frem med uredelige påstande, stopper du aldrig dig selv og tænker, gad vide om 25 thumbs ned ogh ingen op, måske betyder at du mangler basal forståelse, eller tror på noget/fejlfortolker noget, og ikke har ret?

Antivax'ere hvad enten du tilhører fulblown-crazy-konspirations-tosse-segment, eller fringe-benægter skal ikke pive over at få nogle ord med på vejen , når det de skriver og påstår er farligt.

*immunitet substantiv, fælleskøn

Bøjning -en, -er, -erne

Udtale [imuniˈteˀd] tip

evne til at modstå smitsomt sygdomsangreb *

--

Det er ikke absolut - Whack('o)!

 • 11
 • 1

@Mikkel E

Citat fra link.

For de allerfleste giver sygdommen livslang immunitet. At få skoldkopper to gange er mere almindeligt blandt personer med nedsat immunforsvar. Citat slut.

Så langt de fleste af os har altså livslang immunitet mod skoldkopper.

FALSK information fra din side. Mange bliver syge to gange i livet. Anden gang kaldes det helvedesild: https://ramtafhelvedesild.dk/om-helvedesild

Man kan altså sagtens blive syg to gange. Desuden er skoldkoppe-virus et DNA virus som muterer langsomt. Corona er et RNA virus som muterer meget hurtigt. Mutationerne udfordrer selvsagt immunforsvaret.

Mange forkølelser er et andet corona virus, og man bliver ikke langvarigt immun over forkølelser.

Men det er ikke bare her de manipulerer, der er stor modstand i Danmark mod GMO fødevare og tror du selv at befolkningstilslutningen, havde været så stor til vaccinen som den er, hvis det var oplyst at det er gen terapi de fik sprøjtet ind?

FALSK information fra din side. Vaccinerne ændrer ikke dit DNA. I cellens maskineri oversættes koden til opbygning at proteiner fra DNA til mRNA, oversættelsen går aldrig den anden vej. mRNA vaccinerne indeholder mRNA som koder for virus spike protein, og dette aktiverer derefter immunforsvaret. mRNA nedbrydes desuden hurtigt.

Ja, immunitet er en absolut størrelse!

Nej! Din løgn bliver ikke sand af gentagelse!

Det er det sidste jeg har at sige til dig, din ubehøvlede personage!

Her på siden plejer man at kalde en skovl for en skovl og en løgner for en løgner.

Jeg ved ikke om du bevidst lyver, eller bare er for dum til at gennemskue de løgne du viderebringer. Hvis du ikke kan tåle mosten her, så kan du bare finde nogle hjørner af internettet hvod folk er mere naive. Men det er måske der du kommer fra?

 • 8
 • 1

Ja, immunitet er en absolut størrelse!

NEJ!

Har du læst mit indlæg #89?

Jeg havde fundet samme reference som Nicolai herover. Men jeg kan da komme med en enkelt mere: Immuniteten mod coronavirus er forskellig, alt efter om kroppen smittes med coronavirus naturligt, eller om immunforsvaret lærer at bekæmpe virussen gennem en nøje doseret vaccine, der sprøjtes ind i armen.

Altså ikke en absolut, binær ting.

Baserer du hele din giftige antivax på fortolkning af ét ord? Kom nu ind i kampen og vis lidt samfundssind. Det virker tåbeligt det du har gang i.

Jeg kiggede iøvrigt lidt på den første del af den blog du indledte med at poste. Der står at 53000 mennesker er døde af vaccine mod Covid. Lad os antage at det er rigtigt. En hurtig googling viser at der er givet 8,5 mia vaccinedoser. Det giver ved en ligesåhurtig udregning en dødelighed på 0,00062% Og det inkluderer de vacciner i familie med Johnson&Johnson, som vi i DK gik uden om fordi de blev vurderet som risikable. Forklar lige hvorfor den blog er relevant for en borger i Danmarks vaccinevalg (uden at jeg skal læse 25000 ord/66 normalsider).

 • 8
 • 0

Jeg kiggede iøvrigt lidt på den første del af den blog du indledte med at poste. Der står at 53000 mennesker er døde af vaccine mod Covid.

Det er jo så også løgn, når man dykker ned i databasen som bloggen så kækt referer til.

Et uddrag fra databasen:

Write-up: Prior to the administration of the COVID 19 vaccine, the nursing home had an outbreak of COVID-19. Patient was vaccinated and about a week later she tested positive for COVID-19. She had underlying thyroid and diabetes disease. She died as a result of COVID-19 and her underlying health conditions and not as a result of the vaccine.

Patient had mild hypotension, decreased oral intake, somnolence starting 3 days after vaccination and death 5 days after administration. He did have advanced dementia and was hospice eligible based on history of aspiration pneumonia.

Resident in our long term care facility who received first dose of Moderna COVID-19 Vaccine on 12/22/2020, only documented side effect was mild fatigue after receiving. She passed away on 12/27/2020 of natural causes per report. Has previously been in & out of hospice care, resided in nursing home for 9+ years, elderly with dementia. Due to proximity of vaccination we felt we should report the death, even though it is not believed to be related.

At the time of vaccination, there was an outbreak of residents who had already tested positive for COVID 19 at the nursing home where patient was a resident. About a week later, patient tested positive for COVID 19. She had a number of chronic, underlying health conditions. The vaccine did not have enough time to prevent COVID 19. There is no evidence that the vaccination caused patient''s death. It simply didn''t have time to save her life.

Skal vi bare sige der tegner sig et billede?

 • 13
 • 0

Du skal nok regne med 2-3 booster stik, over tid, så 5 stik ialt er ikke utænkeligt.

Ja, og folk får rask væk en influenzavaccine hvert år, så hvad er din pointe?

Dit korstog virker både vidensforladt og ikke mindst temmeligt manisk.

Du vil nok få ret svært ved at vinde gehør for den slags her på et forum for teknisk-videnskabeligt uddannede personer, men der findes sikkert nogle antivaxing fora, hvor du vil føle dig mere hjemme?

 • 10
 • 1

Men lad mig spørge dig anderledes, det er jo ikke mig der skriver alle de links jeg kommer med. Så hvorfor tror du denne artikel er skrevet? hvis den omtalte ændring netop var hensigten med vaccinen, der blev henvist til?

Det giver jo ikke mening?

Det eneste der ikke giver mening, er at du bliver ved med at poste links til blogs/artikler du formodenlig ikke selv forstår eller har fundet. Sandsynligvis fordi du har fået dem på et eller andet fora for anti-vaxxer sølvpapirshatte, hvor de heller ikke forstår hvad de læser?

 • 10
 • 0

Mikkel:

immunitet betyder at virus af den bestemte type der vaccineres imod, stadig kan trænge ind i kroppen, derfra videre ind i cellerne og kopiere sig selv, men standses af immunforsvaret før der kommer så meget gang i den eksponentielle vækst at man bliver syg. dvs vaccinerede kan i ligeså høj grad som uvaccinerede blive smittet, men ganske få bliver syge. husk at der podes i svælg og næse og hals på slimhinder hvor immunforsvaret ikke så nemt kan komme til.

Det lader virkelig til at du tror immunitet udgør et ydre viruspanser?

genterapi er forøvrigt at forsøge atgå ind og ændre DNA. Så det var det du skrev tidligere.

 • 10
 • 0

Jeg går ind for vacciner og den dag der kommer en traditionel vaccine (micro-dosser, inaktivt/svækket virus) tager jeg gerne et skud.

Hvad er en traditionel vaccine i forhold til denne og hvad gør denne forskel som gør at du ikke vil stikkes?

Mit indlæg har intet med at gøre med vaccine modstand, så forstå det dog!

Mit indlæg handler om manipulation fra regeringenside og sundhedsmyndigheder, er det virkeligt så svært at læse?

Indrømmet - jeg har ikke læst hele tråden men hvor manipulerer regeringen og sundhedsmyndighederne?

Jeg er modstander af at vi vaccinerer børn som stort set ingen gavn har af denne og at de skal vaccineres for andres skyld.

Det er forholdvis klart sprog; Børn skal ikke vaccineres bare fordi det kan redde forældre og bedsteældre fra svær sygdom og død. Læg dertil en langt bedre udsigt til at samfundet hurtigere kan komme tilbage til normale tilstande. Næh - sådan noget skal børn da ikke udsættes for.

Selvfølgelig skal svage og ældre tilbydes en vaccine mod Covid19, det giver sig selv! Om dem som frivilligt ved have den, skal da selvfølgelig tilbydes den.

Men at uvaccinerede skal udskammes og ligges til skyld for epedimien, er for mig galimatias, og skaber en splittelse i familier og samfund som er helt unødvendigt.

Vi er mange som er nervøse for at være i sociale sammenhænge med uvaccinerede uanset alder. Jeg vil rigtig meget gerne slippe for at blive alvorligt syg blot fordi antivaxxere har ret til at øge smitten.

Jeg savner svar på hvad antivaxxere må give køb på for at tage stikket. Jeg har ikke oplevet ulemper ved at tage stikket udover kortvarig mild influencesymptomer, hvilket er en meget billig pris.

Og:

Og Ing.dk mest ubehøvlede debattør "Nicolai Hanssing", slå til igen!

Nah - denne konkurrence er nu ret skarp herinde, men Nicolai er vist ingeniør og har dermed licens til at være ubehøvlet 🙄

Jo mere uenige vi er, jo pænere skal vi snakke til hinanden, den lille simple sætning, har du store problemer med at efterleve.

Her har du en pointe.

 • 6
 • 6

denne konkurrence er nu ret skarp herinde, men Nicolai er vist ingeniør og har dermed licens til at være ubehøvlet

Som ingeniør er man opdraget til at spotte BS og reagere stærkt når man ser uærlighed, inkompetance og manipulation af data. Det er lige præcis den kompromisløshed der sikrer kvaliteten i vores arbejde og gør at du kan stole på at Storebæltsbroen er velkonstrueret og at vandet i hanerne altid er rent.

Prisen du betaler er, at en skovl er en skovl og en spade er en spade i debatter der involverer ingeniører. Hvis du ikke bryder dig om vores omgangsform, så find dog et andet forum!

Thumbs up Nicolai 👍

 • 15
 • 3

Som ingeniør er man opdraget til at spotte BS og reagere stærkt når man ser uærlighed, inkompetance og manipulation af data. Det er lige præcis den kompromisløshed der sikrer kvaliteten i vores arbejde og gør at du kan stole på at Storebæltsbroen er velkonstrueret og at vandet i hanerne altid er rent.

Prisen du betaler er, at en skovl er en skovl og en spade er en spade i debatter der involverer ingeniører. Hvis du ikke bryder dig om vores omgangsform, så find dog et andet forum!

På trods af at jeg sporadisk har set sproget på EB's Nationen for nogle år siden, så bliver jeg nok her på ing.dk et stykke tid endnu. Det skyldes underholdningsniveauet og det flotte lys fra de mange glorier, som selvsagt er temmelig skrøbelige. Det er som at være i et skydetelt og mit højre ben – has an itch. Folk lader sig tilsyneladende provokere på et tilsvarende lavt niveau her som på Nationen, omend de er mere frelste. Det må vi så læse skyldes at fantastisk veluddannede ingeniører er opdraget til at spotte BS og reagere stærkt når man ser uærlighed, inkompetance og manipulation af data.

Opdraget ligefrem. Javist – ingeniører har deres viden baseret på videnskab og dermed fakta, og det er jo helt fint. Det gør dem dog ikke til noget speciel, da langt de fleste andre uddannelser er baseret på samme (kan kun lige nu komme i tanke om Teologi som undtagelse). For mit eget vedkommende som Elektroniktekniker gælder samme forhold, også i min øvrige interesse i at følge verdens gang via mange medier.

Jeg har ikke læst alle indlæg på ing.dk (så meget tid orker jeg ikke afsætte til formålet), men jeg mindes faktisk ikke at have spottet uærlighed herinde. Kunne det tænkes at folk faktuelt (!) giver udtryk for deres ærlige mening og opfattelse? Jeg har selv skrevet enkelte SOR-lange indlæg (plus dette), hvor jeg har gjort en særlig indsats for forklare mine synspunkter, men mediet mangler jo kropssproget. Når tastaturkrigere møder deres 'modstandere' IRL viser der sig oftest at sproget bliver langt mere civiliseret. Jeg tror faktisk ikke at mit eget sprog ville ændre sig ret meget såfremt vi mødes IRL, men måske skyldes det min mentale overskud. Ukvemsord bruges af folk som er presset.

Inkompetancen kan man diskutere. Når nogle debattører ikke har læst op på emner, som andre opfatter som adgangskrav til pågældende debat, er man så inkompetent? Hvordan løser vi dette? Skal et oplæg til debat opstille et pensumkrav inden man kan logge sig på debatten? Jeg har nævnt det mange gange men PLUS-debatten er mig bekendt kun tilgængeligt for betalende medlemmer – aka ingeniører, som selvsagt er rasende kloge og derfor ikke undergraves af skovle med uærlighed, inkompetance og manipulation. Her burde en BS-fri zone.

Der findes oceaner af videnskabelige kilder og det siger sig selv at der vil være forskel på resultaterne selvom de fleste kan betragtes som valide. Disse faktuelle resultater af videnskab er grundlag for politiske diskussioner **som ing.dk/debat er skabt til **(ligger implicit i betegnelsen). Både du og jeg samt landets officielle politikere bruger fakta som udgangspunkt for politikken. Hvordan kan det så være at der er så mange partier og holdninger når udgangspunktet er det samme vil det oplagte spørgsmål være? Svaret er for langt til at uddybe her, men alternativet ville være et teknokrati. Nej tak herfra. Med forskellige grundholdninger søger man nok sine kilder fra forskellige steder, og det kommer til udtryk på steder som ing.dk/debat

Note: Flere passuser i ovenstående indeholder stænk af ironi.

 • 2
 • 14

Nah - denne konkurrence er nu ret skarp herinde, men Nicolai er vist ingeniør og har dermed licens til at være ubehøvlet 🙄

HJN det er faktisk nogle af de bedste indlæg jeg har læst fra din side - det gav i hvert fald et godt grin.

Selvom jeg absolut ikke sigter efter at få nogen "ærestitel" herinde så er det dog ikke noget som går mig på. Du skal du finde årsagen til de lidt klare udmeldinger i det vi debattere og hvem som debattere.

Naturvidenskabelige personer, og nok Ingeniører i særdeleshed "har altid ret", for vi har to streger under vores resultat :-) Det betyder at faglige diskussioner ofte ender med at hårtotterne fyger rundt i lokalet, hvad enten man er på et akademisk campus eller ude i virkeligheden, for ingen mener at kunnet havet taget fejl. Det er det som beskrives i de sidste indlæg, og jeg skal love for at det kan gå for sig ved et morgenmads-møde på et institut på DTU, jeg var selv helt lamslået som eksamensprojekt-studerende.

Modsætningen findes i alle andre fag som ikke er naturvidenskabelige - der er det hele shades-of-leverpostej.

Det som i særdeleshed pikere folk herinde er benægtere som "ikke ved hvad de ikke ved", og som basere deres fejlagtige opfattelser på ting som er tilbagevist uendeligt antal gange.

Når man kolportere fringe-papers som sandhed, helt uden kritik, ikke vil tage kritik og modargumenter, og hvor disse papers/websites ikke kan tåle fagfælle-bedømmelse, eller er direkte uredelige så skal man have verbale tæsk, når man bliver ved - for det har man fortjent - længere er den ikke.

Klimabenægtelsen er funderet i støtter som er ufaglige, og som helt reelt ikke forstår det de siger - og de er alle helt overbeviste; altså de lider af "Donning-Kruger" [1]. Det samme gælder de Antivaxx / Covid-konspirationister / Akraft-tilbedere de vil ikke høre på pragmatisk fornuft eller indse at deres påstande og dybt simplistiske verdensopfattelse tilbagevises af netop fagfællebedømt konsensus. F.eks. fremførelsen af Happer m.fl. det er bare støj. Så jeg kan kun rose de utrættelige, og dygtige debattører som spiller "whack-a-mole" imod dette trolleri, og samtidig kan deres hobby i klima-videnskaben til fingerspidserne - selv lære jeg ved at læse med.

Det er så ensformigt at jeg tidligere har kaldt det klima-bullshit-bingo, og generelt er der rundt omkring på nettet direkte beskrivelser af de benægter-stadier proselytterne gennemgår i deres ekkokamre. JEG finder det sjovt ud fra et sociologisk perspektiv at prøve at afdække hvorfor folk er så fasttømmerede når de ikke bare troller. Men tonen overfor sådanne tosser, må gerne være hård, desuagtet.

PS: Nå ja, mit sprog er nok lidt direkte om morgen inden de første 5 kopper kaffe :-)

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%8...

 • 8
 • 2

HJN det er faktisk nogle af de bedste indlæg jeg har læst fra din side - det gav i hvert fald et godt grin.

Selvom jeg absolut ikke sigter efter at få nogen "ærestitel" herinde så er det dog ikke noget som går mig på. Du skal du finde årsagen til de lidt klare udmeldinger i det vi debattere og hvem som debattere.

Jamen dog, - hvad sker der nu efter mindst 5 kopper kaffe?

Jeg må returnere din kompliment da denne også er noget af det bedste jeg har set længe, jeg glæder mig over nuancerne.

Jeg synes ikke at skældsord klæder debatterne, og de fremmer i hvert fald ikke argumentationen. Se bare hvor standpunkterne er boltet fast. Det er påfaldende at benægtersiden ikke tilnærmelsesvis anvender skældsord i samme omfang. Det kan vi vel blive enige om?

Ikke mere i denne omgang, - jeg skal ud efter en kop kaff' 😊

 • 3
 • 11

Det er påfaldende at benægtersiden ikke tilnærmelsesvis anvender skældsord i samme omfang.

Det er et spørgsmål om definition. Hvad vil du helst rammes af, en hug med en boksehandske eller uendelig kinesisk vandtortur? Løgne og misforståelser gentaget ad nauseum rammer mig langt, langt hårdere end en tilfældig finke der ryger af panden. For mig er gentagen argumentation imod bedre viden langt mere skændigt end noget ord eller udtryk.

Bare så vi forstår hinanden, nu julen banker på.

 • 15
 • 3

Poul Hansen #32 Vaccinebedrag

Jeg kan ikke sige, at jeg er begejstret for vacciner. Men når virussen kan have så alvorlige konsekvenser for andre synes jeg det er et lille offer. Vi taber nok et ben engang i fremtiden, som en sen-virkning, alle os der er blevet vaccineret. Så laver vi fortovet om til at passe til omstændighederne - og så får folk med 2 ben et problem!

Mikkel E #59

Hun har sandelig ret i, at det nok ikke er læsning for alle og enhver. Den er lang. At bruge information fra en helse-forhandler som "et oplyst grundlag" for ikke at blive vaccineret, og i sagens natur ser sig om efter alternativer, burde få klokken til at ringe hos de fleste. Så, hvordan lader man sig så oplyse? Kort sagt, linksene det giver ikke mening for den kritiske, hvis man ikke er læge. Er vi så ikke der, hvor vi kom fra? Det er ikke klædeligt for nogen af os at tåge rundt i det meget specifikt medicinske, og selv lægerne har altid en grænse for, hvor oplyste man kan forvente at være på et givet tidspunkt.

Det er vist almindeligt kendt, at virus-symptomerne er svagere jo sundere man er. At komme med helse-præperater er nok langsigtet godt for sundheden, men at snuppe en gullerod i sidste øjeblik rækker altså ikke som 'sundhed'. Jeg synes til gengæld at 'os sunde' har en extra forpligtelse. At infektionen har så omfattende konsekvenser kunne man måske forstå som en lithmus-test på, hvor sunde vi i virkeligheden er. Tidlig diabetes er fx nok noget man kan leve med ... var det ikke for den fare influenzaen pludselig bringer ind i billedet.

 • 10
 • 1

Det er et spørgsmål om definition. Hvad vil du helst rammes af, en hug med en boksehandske eller uendelig kinesisk vandtortur? Løgne og misforståelser gentaget ad nauseum rammer mig langt, langt hårdere end en tilfældig finke der ryger af panden. For mig er gentagen argumentation imod bedre viden langt mere skændigt end noget ord eller udtryk.

Bare så vi forstår hinanden, nu julen banker på.

Det er to forskellige ting.

Lad mig indledningsvis gentage at jeg er overbevist om at global opvarmning sker, så jeg ikke skydes visse motiver i skoene, for det er jo emnet som så mange her er meget optaget af.

Jeg læste også med da Per A. Hansen deltog i en udholdenhedsøvelse med Flemming Rasmussen. Ingen af dem kom nogen steder og med sympati for FR foreslog jeg at droppe seancen, da det kun promoverede PAH endnu mere. Det stod jo på så længe at vi netop stadig kan huske PAH. Men – FR insisterede på at fortsætte slaget, på trods af af ingen lod sig frelse af hverken den ene eller den anden, i hvert fald ikke mig som kun kan huske rendestenssproget derfra. Du sammenligner med sportsverdenen og i samme gade kunne vi betragte dette slag som en tenniskamp. Jeg tænker bare at hvis den ene spiller forlod banen, ville den anden spiller være nødt til at gå hjem.

Imidlertid er det ikke mit indtryk at folk lyver her. Man kan derimod have sine præferencer for troværdige kilder, og her står slaget. Der er desværre mange mennesker der tror på alverdens konspirationsteorier og vi ser det for tiden omkring (anti)vaccinationer. Hvis disse mennesker lyver er det for dem selv – ikke overfor os andre for de tror på deres vrøvl. Ja – jeg kan også bruge kraftudtryk. Vel skal vi tage diskussionen men at stampe endeløst i jorden uden at komme nogen steder, bringer bare øget fokus på den anden part med risiko for at løgnen bliver til sandhed. Det synes jeg at man burde have med i sine overvejelser.

 • 3
 • 15

Vel skal vi tage diskussionen men at stampe endeløst i jorden uden at komme nogen steder, bringer bare øget fokus på den anden part med risiko for at løgnen bliver til sandhed. Det synes jeg at man burde have med i sine overvejelser.

Så hver gang en åbentlys falsk påstand bliver fremført, skal vi ikke tilbagevise den, men blot undlade at sige noget[1]?

Så vil alle sølvpapirshattene (ingen nævnt, ingen glemt) fremture med at de altså har ret, for der er jo ingen der modsiger dem.

Det bliver et nej tak herfra.

[1] Hvis din teori er sand må det betyde at du mener PAHs påstande er blevet valide af den megen fokus?

 • 12
 • 2

Hvis din teori er sand må det betyde at du mener PAHs påstande er blevet valide af den megen fokus?

Og det var jo nøjagtigt det modsatte, der skete. Om noget gjorde de gentagne faktabaserede tilbagevisninger jo PAH kendt som bundutroværdig - ikke en gang de øvrige benægtere ville jo bakke ham op - og i sidste ende blev han jo også smidt ud.

Så jo: kampagnen imod PAH’s misinformation var en imho en succes - det eneste jeg kunne have ønsket mig anderledes, var en mere prompte reaktion fra ing. dk.

 • 10
 • 4

Man kan derimod have sine præferencer for troværdige kilder

Og det er lige nøjagtigt med den sætning du diskvalificerer dig selv fra at deltage i en teknisk debat - du har jo tidligere forsøgt at forsvare PAH med: han har sine kilder, du har dine

Hvis nogen i en debat om evolutionen konsekvent henviste til Jehovas Vidners hjemmeside, skulle vedkommende så også have ubegrænset spammeret?

Så hvad du har tilbage, er at (forsøge at) gøre dig til dommer over sprogbruget fra de enkelte debattører - og fremsætte dine lommefilosofier om, hvad der kunne løse sølvpapirhat-invasionen.

Og som Dan skriver: Den filosofi virker bestemt ikke gennemtænkt.

 • 13
 • 1

Hvis nogen i en debat om evolutionen konsekvent henviste til Jehovas Vidners hjemmeside, skulle vedkommende så også have ubegrænset spammeret?

+1 FR !

Udtrykket "den ene mening kan være lige så god som den anden" er noget fanden har skabt. Det du'r måske på sociologistudiet, men det holder bare ikke indenfor naturvidenskab, der er evidensbaseret.

Naturvidenskab er at kigge på empiriske data, hvorved du danner dig et dynamisk verdensbillede.

Religion er at starte med et statisk verdensbillede, hvorefter du manisk og enøjet gennempløjer internettet for at finde noget der afstiver din misforståelse yderligere.

Dem der får et hak i tuden herinde tilhører helt uden undtagelse gruppe 2 og omfatter primært anti-vaxxere og klimasenile. Den manipulation der forgår på internettet handler om at trække folk fra gruppe 1 over i gruppe 2, og så fodre dem med misinformation der passer din politiske agenda. Det er suverænt billigste måde at påvirke den offentlige holdning. I gruppe 2 finder du forresten også et "præsteskab" der i hvert tilfælde delvist er betalt for at trække folk over i sekten - jeg har henvist til "tænketanke" og trollefarme andre steder, orker bare ikke at finde referencer før første kop kaffe.

Hvis du tror jeg overdriver mht verdenens ondskab, så se her: https://www.netflix.com/dk/title/80117542

 • 13
 • 2

Her vil jeg så - selvfølgelig med sympati for dig - foreslå, at du tester din tese af på mig - og undlader at pløje ing.dk igennem efter indlæg, jeg har skrevet, for at revse mig.

Det er jo nok problemet med dette skrevne medie FR. Du føler at jeg revser dig. Jeg indledte med en hjælpende hånd, som du så bed i. Siden har du følt dig forfulgt af mig - og mange andre. Nuvel - jeg har repliceret på dine udfald mod mig for at forklare mange sammenhænge, - men lur mig om ikke også betragter dette indlæg som at revse.

 • 3
 • 7

Så hver gang en åbentlys falsk påstand bliver fremført, skal vi ikke tilbagevise den, men blot undlade at sige noget[1]?

Så vil alle sølvpapirshattene (ingen nævnt, ingen glemt) fremture med at de altså har ret, for der er jo ingen der modsiger dem.

Det bliver et nej tak herfra.

[1] Hvis din teori er sand må det betyde at du mener PAHs påstande er blevet valide af den megen fokus?

Bliver vel nødt til at gentage;

Selvfølgelig er det en god ide at tage til genmæle, men når sølvpapirhatten insisterer på at få det sidste ord, så bliver det jo Sisufys' kamp om at vinde debatten. Imens ”stenen ruller op og ned af bjerget” stiger opmærksomheden på begge parter, - såre logisk. Hvis man nu efter få ganges forgæves forsøg på at få sølvpapirhatten til at lytte, blot trak sig med med en værdig bemærkning til øvrigheden, så ville der næppe heller komme flere indlæg fra ”hatten”, og han vil ikke blive husket. Hvis det var sket ville jeg ikke kunne huske PAH.

Jeg betragter ikke PAH's påstande som valide, nok mest fordi jeg ikke har læst andet end en brøkdel af hvad han har skrevet

 • 6
 • 7

Og det var jo nøjagtigt det modsatte, der skete. Om noget gjorde de gentagne faktabaserede tilbagevisninger jo PAH kendt som bundutroværdig - ikke en gang de øvrige benægtere ville jo bakke ham op - og i sidste ende blev han jo også smidt ud.

Så jo: kampagnen imod PAH’s misinformation var en imho en succes - det eneste jeg kunne have ønsket mig anderledes, var en mere prompte reaktion fra ing. dk.

PAH var vel bundutroværdig fra dag et. Imidlertid var han ukendt for næsten alle, men det lykkedes ham at få dig med på legen, så nu sidder vi minsandten her efter et par år og diskuterer dit slag med ham. Har du modtaget et takketelegram fra ham FR? Du fik ikke en prompte reaktion fra ing.dk, men du fik tilbudt en håndsrækning fra mig, men du ville hellere berømme PAH. Det var jo nøjagtig det der skete FR.

 • 3
 • 10

Og det er lige nøjagtigt med den sætning du diskvalificerer dig selv fra at deltage i en teknisk debat - du har jo tidligere forsøgt at forsvare PAH med: han har sine kilder, du har dine

Hvis nogen i en debat om evolutionen konsekvent henviste til Jehovas Vidners hjemmeside, skulle vedkommende så også have ubegrænset spammeret?

Så hvad du har tilbage, er at (forsøge at) gøre dig til dommer over sprogbruget fra de enkelte debattører - og fremsætte dine lommefilosofier om, hvad der kunne løse sølvpapirhat-invasionen.

Og som Dan skriver: Den filosofi virker bestemt ikke gennemtænkt.

Jeg vil godt forsvare PAH for at anvende egne kilder, og så står det til os andre at anvende vores. Med videnskabelige fakta burde man have gode kort på hånden. Det praktiseres hele tiden på ing.dk Hvis jeg gik ind i en diskussion om evolutionen og der kom en fra Jehovas Vidner på banen, så ville min sans for humor nok hurtigt bringe mig til grænsen af god debatetik efter devisen – humor er det kraftigste våben, men efter at have ”skudt ham ned” over en håndfuld indlæg ville jeg forlade tråden, måske med et tillykke for 15 minutes of fame.

Mange af os har undret os over fraværet af moderatorer. Min undren skyldes primært rendestenssproget, som jeg ikke forstår at ellers uddannede mennesker føler sig nødsaget til at bruge af mangel på argumenter, især da det ikke fremmer samme. Tænk på alle andre mennesker i magtpositioner; De anvende da et ordentlig sprog netop for at opnå pondus og respekt. Kalder du det lommefilosofisk FR?

 • 4
 • 11

Udtrykket "den ene mening kan være lige så god som den anden" er noget fanden har skabt. Det du'r måske på sociologistudiet, men det holder bare ikke indenfor naturvidenskab, der er evidensbaseret.

Naturvidenskab er at kigge på empiriske data, hvorved du danner dig et dynamisk verdensbillede.

Religion er at starte med et statisk verdensbillede, hvorefter du manisk og enøjet gennempløjer internettet for at finde noget der afstiver din misforståelse yderligere.

Dem der får et hak i tuden herinde tilhører helt uden undtagelse gruppe 2 og omfatter primært anti-vaxxere og klimasenile. Den manipulation der forgår på internettet handler om at trække folk fra gruppe 1 over i gruppe 2, og så fodre dem med misinformation der passer din politiske agenda. Det er suverænt billigste måde at påvirke den offentlige holdning. I gruppe 2 finder du forresten også et "præsteskab" der i hvert tilfælde delvist er betalt for at trække folk over i sekten - jeg har henvist til "tænketanke" og trollefarme andre steder, orker bare ikke at finde referencer før første kop kaffe.

Problemet ligger IMO i at man med internettet kan søge de sandheder, som passer en bedst. Jeg oplever at nogle mennesker ikke anvender anerkendte medier til oplysning om verdens gang. Nogle fravælger radio, TV og aviser som nyhedskilder og vælger i stedet ”nyheder” fra de sociale medier, og så forstår man bedre at det stikker af ud af en tangent. Har flere gange oplevet gabende huller i folks orientering og paratviden, men jeg er så også lidt af en nyhedsjunkie og ham man vil have med på holdet i Trivial Pursuit.

 • 3
 • 8

Jeg betragter ikke PAH's påstande som valide, nok mest fordi jeg ikke har læst andet end en brøkdel af hvad han har skrevet

Der pegede du så på den største trussel fra sølvpapirshattene.

En meget stor del af befolkningen gør som du: De læser kun overskrifterne.

Så hvis tosserne får lov til konstant at komme med deres sludder uimodsagt er det eneste billede der er tilbage for den gennemsnitlige SoMe bruger 'jeg så noget om at 5G er farligt'

Dybest set handler det om at udtynde sludderet mest muligt - med velbegrundet, faktabaseret information.

Hvor mange kvinder får i fremtiden livmoderhalskræft fordi en flok antivax tosser stjal overskrifterne? I sidste ende kan du godt trække på smilebåndet over indre missionsk tro på skabelsen, men i yderste konsekvens slår falsk information mennesker ihjel.

 • 13
 • 1

vil gerne tilslutte mig at FR et væsentligt stykke hen ad vejen var PAH's enabler (som det så smart kaldes i disse tider). Den ene gang det kortvarigt lykkedes FR at bide sig i læben istedet for at fare i blækhuset, kom der ikke nye gentagelser af det samme vrøvl fra PAH i en periode... Hans debat ernæredes helt klart af oppositionen.

For de "klimaskeptikere" der i det mindste har en logik i deres indlæg hvor der i det mindste er en sammenhæng med andre debattørers indlæg, er modsvar på sin plads. Men i PAH's tilfælde var det ren papegøjesnak... Og modsvar resulterede kun i at hans ret ensartede udgydelser kom til at stå mange gange.

Det er bare mine 2 eurocent om det.

 • 2
 • 10

Kalder du det lommefilosofisk FR?

Se #125 - og prøv så at forklare mig, hvorfor denne "debat" om min håndtering af PAH stadig kan have interesse for dig - - - Du vader i den grad rundt i det, du beskylder andre for - endda værre. Det er dig alene, der - med næb og klør - holder liv i den for længst uinteressante konflikt, som jo ikke en gang har den ringeste tekniske vinkel.

Man begynder at fornemme, at dit kendskab til fænomenet trolling er væsentligt bedre, end du påstår. 😉

 • 9
 • 1

PAH var efter min mening sammenlignelig med denne ældre herre, der på en time omtrent fjerner grundlaget for fysikken som vi kender den... Efter hans egen mening:

https://www.youtube.com/watch?v=CF5AIfuM0U...

Skal ikke kunne sige om det er en joke, men en pragtfuld demonstration af Dunning-kruger på fuld udblæsning er det i hvert fald.

grunden til at jeg linker til denne video: alle kan vel være enige om at man ville være dømt til en ørkenvandring uden ende skulle man kaste sig ud i en diskussion med vedkommende. Ligeså med PAH... Og tag ikke fejl, blev da også selv lokket i fælden.

 • 0
 • 3

Naturvidenskabelige personer, og nok Ingeniører i særdeleshed "har altid ret", for vi har to streger under vores resultat :-) Det betyder at faglige diskussioner ofte ender med at hårtotterne fyger rundt i lokalet, hvad enten man er på et akademisk campus eller ude i virkeligheden, for ingen mener at kunnet havet taget fejl. Det er det som beskrives i de sidste indlæg, og jeg skal love for at det kan gå for sig ved et morgenmads-møde på et institut på DTU, jeg var selv helt lamslået som eksamensprojekt-studerende.

Modsætningen findes i alle andre fag som ikke er naturvidenskabelige - der er det hele shades-of-leverpostej.

Alle videnskaber bygger på uperfekte modeller af virkeligheden. Det gælder også de naturvidenskabelige fag.

Hvis jeg skulle pege på en afgørende forskel på naturvidenskab på den ene side og samfundsvidenskab og humaniora på den anden side, vil det være den forskel, at man i naturvidenskaben er bedre stillet i forhold til at falsificere teorier/udsagn, der ikke er evidens for. Det betyder dog ikke, at der er fuldstændigt frit slag for at postulere, hvad som helst indenfor samfundsvidenskab og humaniora.

 • 7
 • 0

Skulle vi ikke stoppe med at debattere PAH. Manden er så vidt jeg ved stadig i live. Men frataget retten til at forsvare sig herinde. (Heldigvis, kunne jeg skrive, men det ville jo stride imod mit eget budskab.)

 • 12
 • 0

Det har du såmænd ret i. Skønt jeg just ivrigt har refereret til ham er mit budskab egentlig rettet mere mod den antagelse der efter min mening har taget rod hos nogle at man kan fordrive den slags forskudte forståelser af virkeligheden med endeløs diskussion.

 • 3
 • 1

er mit budskab egentlig rettet mere mod den antagelse der efter min mening har taget rod hos nogle at man kan fordrive den slags forskudte forståelser af virkeligheden med endeløs diskussion.

Det ville jo være at benægte fakta, hvis jeg modsatte mig det synspunkt, hvilket historien jo tydeligt viser.

Det var heller aldrig min ambition. Mit hovedformål var, at der ikke på mit fagblads forum skulle kunne læses uimodsagte usandheder om klimaet - og med det fromme håb, at moderator - på et tidspunkt -ville tage konsekvensen, når”debatterne” altidkørte af sporet.

Nå, værende enig med #141 - dog ikke af personlige hensyn - vil jeg lægge den ned her.

 • 9
 • 0

Se #125 - og prøv så at forklare mig, hvorfor denne "debat" om min håndtering af PAH stadig kan have interesse for dig - - - Du vader i den grad rundt i det, du beskylder andre for - endda værre. Det er dig alene, der - med næb og klør - holder liv i den for længst uinteressante konflikt, som jo ikke en gang har den ringeste tekniske vinkel.

Man begynder at fornemme, at dit kendskab til fænomenet trolling er væsentligt bedre, end du påstår.

og

Nå, værende enig med #141 - dog ikke af personlige hensyn - vil jeg lægge den ned her.

Du forklarer det jo selv FR;"Mit hovedformål var, at der ikke på mit fagblads forum skulle kunne læses uimodsagte usandheder om klimaet". Og da PAH som konsekvens fik benzin til bålet, så var det da dig der holdt liv i skærmyslerne.

Du har dog en pointe i at det nu må slutte. Jeg tænkte faktisk på netop dette siden mine forrige indlæg i aftes (ved godt at det kan jeg da sagtens sige).

Egentlig kom jeg på banen denne gang på grund af sproget især anvendt blandt broderskabet her. Så konvergerede den over mod PAH.

Anyways - jeg synes at "den sidste halve meter" af debatten har været sund og at man bør reflektere over egne indlæg i nogle sekunder inden man trykker "Gem".

Med minimal risiko for at jeg får det sidste ord i debatten som jeg hævder at andre insisterer at sætte sig på, så er det på tide at stoppe med dette emne, så jeg istemmer #141

 • 1
 • 10

Så konvergerede den over mod

Nej, den konvergerede ikke en skid - DU bragte din gamle - totalt off topic - kæphest på banen - tilsyneleadende specifikt for at trolle mig - og gjorde i efterfølgende mange indlæg - trods din præken om at lade ting fare - hvad du kunne for at holde den kørende.

Imho (og en del andres efter tomlerne at dømme) patetisk - intet mindre.

at man bør reflektere over egne indlæg i nogle sekunder inden man trykker "Gem".

splinten i din broders øje, men ikke den Californiske Redwood, der stikker ud af dit - vel?

 • 7
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten