andre skriver

Minister: Slut med glyphosat på fortove og terrasser

Illustration: Christian Østergaard

Sprøjtemidler som glyphosat skal forbydes på offentlige og private befæstede arealer som indkørsler, fortove, parkeringsarealer og terrasser. Det skyldes, at der på denne type arealer er lettere adgang til de dybere jordlag, fordi det øverste lag er gravet væk til fordel for eksempelvis grus eller anden belægning. Forbuddet er ikke formuleret endeligt endnu, men vil indeholde undtagelser for midler, der eksempelvis er letnedbrydelige. En ny rapport peger på, at der allerede er skruet ned for brugen af glyphosat på de statslige arealer med 18 pct. fra 2016 til 2020. I samme periode er det samlede forbrug imidlertid steget med 63 pct., blandt andet fordi mindre effektive midler skal bruges i større mængder for at virke.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

af korn?

Hvad med de gigantiske mængder af glyphosat, som landbruget pøser ud på afgrøderne lige før høst?

Hvorfor er det fortsat tilladt at sælge fødevarer, der indeholder 1000 gange højere koncentration af glyphosat, end der må være i drikkevandet!

Regeringen har ikke til sinds at indskrænke brugen af det mest anvendte pesticid i landbruget, selv om der er begrundet mistanke om, at det er kræftfremkaldende.

Tyske Bayer har betalt mere end 70 milliarder kr. som kompensation til sagsøgere, der har rejst erstatningssager for sygdom, grundet brug af glyphosat! Hvis mistanken om, at stoffet er kræftfremkaldende ikke var begrundet, så ville man aldrig have betalt så mange penge.

Danmark var imod at forbyde glyphosat, sådan som det blev foreslået på EU-plan.

Den danske miljøstyrelse fastholder, at glyphosat og nedbrydningsprodukterne af det, er ufarligt for helbredet: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20... side 31 og 32.

Når man tager alt det i betragtning, så må man konstatere det, som det er.

Det er ren symbolpolitik at forbyde privates brug af Roundup, når landbruget har lov til at fortsætte med at producere fødevarer, der indeholder gigantiske mængder af glyphosat.

Miljøstyrelsens påstande om, at stoffet er ufarligt, kan kun begrundes med styrelsens ekstremt selektive omgang med referencer til viden. Og der er vide muligheder for at udvikle selektiviteten her.

Fx kan man vælge at forlange absolut dokumentation, hvor den kun kan påvises statistisk sandsynlighed. Årsag virkningsrelationen mellem glyphosat og kræft kan kun påvises statistisk, ikke entydigt kausalt.

Man holder hånden over et forgældet landbrug, dets skændige metoder og taler om at ville klima og miljø. Man laver symbolpolitik mod befolkningen, som kun har til formål at skæmme informationsstrømmen omkring problematikkerne miljø, klima og økonomi. Det gælder her som der, men især i dette tilfælde, hvor privates brug af Roundup i indkørslen må siges at være latterligt ligegyldigt i forhold til det, der kommer fra landbruget.

 • 19
 • 15

Nu er det ikke tilladt at nedvisne korn med glyphosat hvis det skal bruges direkte til menneskerføde fx maltbyg eller brødhvede, hvis det skal forbydes helt skal det gøres på EU plan, da det ellers skævvrider de danske bønders konkurrenceevne forhold til nabo landene, da det er bliver sværere at få et ens slutproduktet uden nedvisning. Privat brug af sprøjtemidler burde længe have været forbudt, da de ikke er uddannet i brugen, og derfor ikke ved hvordan det bruges effektivt og mest skånsomt. Hvis der skulle gøres noget mod sprøjtemidler i fødevare var det nemmest at forbude import af udenlandsk frugt og grønt

 • 14
 • 18

hvis det skal forbydes helt skal det gøres på EU plan,

Danmark var imod at forbyde glyphosat, sådan som det blev foreslået på EU-plan.

Det var under Løkke, men MF-regeringen har ikke signaleret vilje til at ændre politik her.

Nu er det ikke tilladt at nedvisne korn med glyphosat hvis det skal bruges direkte til menneskerføde

Men det er lovligt at sprøjte foderkorn før høst, hvis bare det skønnes økonomisk bæredygtigt!

Privat brug af sprøjtemidler burde længe have været forbudt, da de ikke er uddannet i brugen, og derfor ikke ved hvordan det bruges effektivt og mest skånsomt.

Det ændrer heller ikke på, at bønderne stadig må bruge glyphosat på måder, der bringer de endelige konsumvarers indhold af glyphosat op på en koncentration, der er 1000 gange højere, end hvad der er tilladt i drikkevandet. (se siderne som jeg henviser til med min reference til miljøstyrelsens dokument)

Så lad venligst vær med at tal om skånsomhed. Og ordet effektiv, gælder primært i forhold til det at komme landbrugets snævre interesser imøde.

 • 22
 • 10

Hvis der skulle gøres noget mod sprøjtemidler i fødevare var det nemmest at forbude import af udenlandsk frugt og grønt

Nu er vand nok ikke defineret som en fødevare, men halvdelen af alle drikkevandsboringer indeholde sprøjtemidler eller rester af disse - herunder nedbrydningsprodukterne af gluphosat. Hvis vi skal have rent drikkevand i fremtiden skal der derfor strammes væsentligt op på brugen af sprøjtemidler - eller planteværn som (u) Bæredygtigt Landbrug plejer at kalde det.

Det er utroligt at det for ussel mammon er tilladt at ødelægge for fælles ressource - drikkevandet. Det er som om visse dele af landbrugssektoren og Miljøministeriet slet ikke kender historierne om de sprøjtemidler ser blev godkendt tidligere og som nu er forbudt pga giftighed og er i for høje koncentrationer i grundvandet. Historierløsheden hersker åbenbart.

Løsningen er tilstneladende at vi som forbrugere nægter at købe produkter der ikke er godkendte som økologiske og at vi lægger pres på landbrugsministeren for at få omlagt landbrugsstøtte ordningen så der alene gives støtte til økologiske landbrug.

Kombinationen af forbruger adfærd og omlagt landbrugsstøtte skal nok ændre tingenes tilstand. Spørgsmålet er om landbrugsministeren tør lægge sig ud med den kapitalstærke landbrugslobby og om tilstrækkeligt mange forbrugere tænker langt nok frem til at de vil ændre adfærd.

Landbrugsorganisationerne skal huske på at hver dansker stor som lille betaler godt 2000 kr/år til dem i landbrugsstøtte over skatten. Dem støtte skulle der gerne være koncensus om også i fremtiden.

 • 22
 • 10

Private skal bare underlægges samme krav som erhverv. Krav om dokumentation for hvad, hvor, hvordan, hvornår og af hvem et middel bruges og krav om sprøjtecertifikat. Sættes prisen på et sprøjtecertifikat til private tilpas højt 6-8000kr og krav om fornyelse hvert år så er det slut med bekæmpelesemidler ved private. Sæt dernæst krav om at intet salg af bekæmpelsesmidler sker uden fremvising af gyldigt certifikat og en bøde på m.m. 50.000kr til butikken der ikke overholder dette så er problemet løst helt uden forbud og ballade om EU regler. Ud over diverse bekæmpelsesmidler så bør kunstgødning også reguleres til private, her sker en over gødskning som ingen landmand nogensinde har haft lov til/råd til.

 • 18
 • 6

meget sjældent findes i de primære drikkevandsmagasiner, ændrer ikke på, at det er et særdeles problematisk stof med kræftfremkaldende egenskaber. Nedbrydningsprodukter kan findes i blodet hos alle, der spiser ikke økologiske landbrugsprodukter.

At nogen (ud over producenten) kan hidse sig op over, at der gribes ind over for dette stof, er mig en gåde.

 • 9
 • 5

Det kan være fordi der ikke er nogen dokumentation

Bayer har betale mere end 70 mia i erstatning, angiveligt grundet skader efter glyphosat holdig sprøjtegift. Hvis det ikke er dokumentation for midlets giftighed har vi krav på en rigtig god og grundig forklaring, og indtil den er på plads og i orden er 70 mia rigelig og fyldestgørende dokumentation for alvorlige ulemper ved midlet.

 • 9
 • 2

Dommen forholdt sig ikke til midlet

Hvis det bare var dommerne der ikke forholt sig til midlet, ingen forholder sig til midlet samlede virkning og ulemper. Alle falder for gift pushernes spin om at det  hele drejer sig om Glyphosat. Det er giftigt nok især for  menneskers og landbrugsjordens Mikrobiom. Glyphosats oprindelige patent var som et antibiotika.

De kemikalier der åbner cellerne så glyphosat får en brugbar virkning har meget belejligt slet ikke samme opmærksomhed, og det selvom nogle af dem er mere toksiske end Glyphosat.

Når  sprøjtegift tilhængerne kun taler om Glyphosat og uengagerede journalister  efterplapre  udenomssnakken så er det forståeligt men usaglig ellere snarere uærligt.

 • 7
 • 1

@Erik Bresler: Når du selv inddrager en retsag i USA, så burde du i det mindste have sat dig ind i hvad sagen gik ud på. Det er ikke en opfordring til en fristil med fønord, men forhold dem sagligt til det der skrives, særligt hvad du selv skriver.

 • 1
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten