andre skriver

Medier: AstraZeneca-vaccinen bliver droppet i Danmark

Illustration: Bigstock/PramoteBigstock

Flere danske medier erfarer, at vaccinen fra AstraZeneca vil blive fjernet fra det danske vaccinationsprogram. Desuden vil vaccinen fra Johnson & Johnson, som er blevet sat på pause i USA efter seks tilfælde af sjældne blodpropper hos vaccinerede, også blive sat på pause. Det betyder, at vaccinationskalenderen kan blive skubbet i flere uger eller måneder, men en opdateret version af kalenderen skulle blive præsenteret senere på dagen. Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen holder pressemøde om emnet kl. 14.

Emner : Medicin
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det siges at p-piller har 300 gange større sandsynlighed for at give blodprop end AZ’s coronavaccine. Man tør næsten ikke tænke på hvorfor p-piller så er tilladt... ... eller skal spørgsmålet vendes om... 🤔

 • 7
 • 11

Tror hellere jeg vil have en blodprop i benet eller værste fald i lungen (p-piller) end i hjernen! P-piller og AZ vaccinen kan forudsage to forskellige typer blodpropper der ikke kan sammenlignes. Men jeg er enig i at det er vanvittigt at stoppe brugen af AZ vaccinen. Risk/benefit virker ret positivt, især for ældre. Det er nærmest uforsvarligt at stoppe anvendelsen.

 • 6
 • 5

Det er den meget enkle forskel

Det er den meget enkle, store og helt afgørende forskel.

Søren Brostrøm gjorde det helt klart på dagens 'presser' , at stoppet for AZ i perioden indtil rigeligt med andre vacciner bliver tilgængelige ville være ca 5 flere indlagte og nok ét ekstra dødsfald.

Det skal sammenholdes med brug af 200.000 vacciner på lager plus ca 50.000 /uge forventes at føre til mindst samme antal alvorlige bivirknimger ( ca 1/40.000)

Søren Brostrøm gjorde det også klart, at han ville bruge AZ under en vildere epedemi med stor smittespredning, hvis han ikke havde andre vacciner at vælge.

Men det er netop ikke tilfældet i Danmark denne April.

Her skal man huske, at Danmark modtager over 200.000 Pfizer/BioNTech om ugen og i snit omkring 22.000 Moderna vacciner om ugen og disse tal er kraftigt stigende. Det er således netop udmeldt, at Danmark får yderligere 650.000 doser Pfizer/BoiNTech i Q2.

Det synes at være et større problem fro Danmark, hvis J&J forbliver på hold, som den pt er efter stop fra myndighederne i USA og som anbefalet af J&J.

Bemærk at omfattende og pålidelige danske og norske sundhedsregistre har muliggjort en hurtig og omfattende analyse af alle indberetninger om bivirkninger og sammenholdt disse med andre journaldata for den enkelte. Jeg har selv fået første stik, og info om min vaccination var registreret digitalt i min journal, før jeg nåede at forlade vaccinations rummet.

Lars :)

 • 20
 • 0

Der ligger 200.000 doser i Danmark

Nogle borgerlige politikere har luftet muligheden for at give folk lov til at få den hvis de gerne vil.

Og så skulle du og jeg via skatten betale for behandlingen af de ca 5 mere, der forventeligt bliver meget syge og kræver indlæggelse af at få AZ vaccinen. Omvendt forventes der - med det lave smittetryk vi nu har - kun een indlagt pga corona hvis vore AZ doser ikke anvendes indtil vi har rigeligt med andre vacciner.

Det er ikke et sprørgsmål man skal overlade til ikke lægekyndige "der bare gerne vil"

Lars :)

 • 15
 • 4

isk/benefit virker ret positivt, især for ældre. Det er nærmest uforsvarligt at stoppe anvendelsen.

Der tager du så fuldstændigt fejl.

Risk/benefit er ikke positiv. Du glemmer sandsynligvis at medregne, at incidensen i Danmark er meget lav - så langt de fleste af de eventuelt vaccinerede aldrig ville blive smittet alligevel, og at de fleste af de smittede heller ikke bliver alvorligt syge. Samtidig er en meget stor andel af de ældre allerede vaccineret.

Med dagens situation i Danmark vil fem personer derfor få alvorlige bivirkninger af vaccinen for at undgå blot én patient på intensiv. Det er ikke et "ret positivt" forhold.

Sådan siger SSI det ifølge DR med mine fremhævelser:

"Ved at droppe brugen af AstraZeneca vil man udskyde vaccinationen af de 65- til 69-årige med to uger, siger direktøren.

 • På de to uger vi forsinker vaccinationsudrulningen til dem, kan vi måske forebygge ét tilfælde af indlæggelser på intensiv afdeling, anslår Søren Brostrøm.

Omvendt kan vi forvente, at fem personer får alvorlige blodpropper, hvis vi bruger de 200.000 AstraZeneca-doser, som Statens Serum Institut i øjeblikket har liggende på køl.

 • Der vurderer vi, at det ikke kan svare sig - at det ikke kan forsvares at fortsætte med brugen af AstraZeneca, siger han."

Situationen kan naturligvis ændre sig til en større smittespredning, og så er SSI også klar til at tage vaccinen i brug igen. Det betyder også, at det kan være fornuftigt at andre lande med en værre status fortsættr med vaccinen.

 • 18
 • 1

Det betyder også, at det kan være fornuftigt at andre lande med en værre status fortsættr med vaccinen.

Derfor er det måske bedst at de overskydne doser kommer i brug i de EU-lande der har store problemer. Særligt lande som Baltiske lande, Polen, Ungarn, Bulgarien, Cypern, Slovenien og Kroatien. Selv Sverige kan det være en idé at hjælpe. At ligge på køl hjælper på sigt ingen.

Der mangler dog oplysning om der er problem efter anden dosis eller om der kun er påvist problem efter første dosis. Der burde være nok data til at udrede dette.

 • 11
 • 1

Derfor er det måske bedst at de overskydne doser kommer i brug i de EU-lande der har store problemer. Særligt lande som Baltiske lande, Polen, Ungarn, Bulgarien, Cypern, Slovenien og Kroatien. Selv Sverige kan det være en idé at hjælpe. At ligge på køl hjælper på sigt ingen.

Det er selvfølgelig rigtigt. Det vil sikkert også ske, men lige nu tror jeg myndighederne vil afvente for at være helt sikre på, at vi ikke få en tredje bølge i Danmark, som kunne gøre det relevant at bruge AZ-vaccinen igen.

 • 5
 • 0

Var det et argument for at forbyde tobak du lige kom med der?

Gerne for mig, hvis jeg troede et direkte forbud ville virke. Nu har man jo sådan set et rygeforbud, man håndhævelsen sker ved at man tillader nærmest total chikane, hån og skam overfor de rygende, i stedet for at bruge dyrt politi og dyre dommere til at få rygene til at opgive.

I min verden er frihed noget, der har klare grænser, dvs. så længe og langt man ikke unødigt generer/skader andre - direkte eller indirekte.

Lars :)

 • 8
 • 0

Det vil sikkert også ske, men lige nu tror jeg myndighederne vil afvente....

Søren Brostrøm fortalte på pressemødet 14-4, at de danske AZ vacciner ikke ville gå tabt. Han fortalte, at der er ca 60000 med udløb i juni, og de ville naturligvis blive anvendt i god tid før udløb. Danmark modtager fortsat både mindre mængder AZ og den også pausede J&J vacciner til køleskabene hos ssi.dk.

Lars :)

Ps jeg mener at have forstået, at beregningern dækkede både de 200.000 doser man har plus de forventede ca 50.000 doser/uge over de nærmeste par uger, men ???

 • 3
 • 0

Efter 2.vaccination er dækningsgraden for AZ 82 %, mens den for Pfizer-BioNTech er 95 % - i følge tilgængelige kilder. Begge dele er imponerende.

MEN: med andre ord er PB (100-82)/(100-95) = 18/5 = 3,6 gange bedre PZ!

(Alt efter sprogbrugen kan der argumenteres for 3,6 gange eller 2,6 gange.)

 • 3
 • 0

Men begge er tæt på 100 procent effektive overfor alvorlig sygdom og død.

Set udfra et epidemisynspunkt er det ikke, om den enkelte er beskyttet mod alvorlig sygdom og død, men om der fortsate er smittefare - symptomer eller ej.

Den efficacy målt til 'at være smittefri' kender man ikke ret godt. Der er dog indikationer af at fx symptomfri Pfizer/BioNTech vaccinerede ikke smitter, så de ca 95% måske nok er et rimeligt første estimat for smittefaren.

Det er afgørende at se forskellen mellem sin egen individuelle beskyttelse og den fælles beskyttelse mod at smitte, der sikre at R bliver << 1 og ethvert udbrud hurtigt stopper og dermed får virus til at dø ud.

Lars :)

 • 3
 • 0

Men begge er tæt på 100 procent effektive overfor alvorlig sygdom og død. At flere så kan få milde symptomer med den ene vaccine er ret ligegyldigt.

Jeg gå ud fra, at du med udsagnet:

At flere så kan få milde symptomer med den ene vaccine er ret ligegyldigt.

Ikke henregner de afdøde patienter. Kort sagt bedes ud uddybe dine indvendinger, der i min optik forekommer malplacerede.

Eller er du bare den standhaftige tinsoldat for et inferiørt produkt?

Set udfra et epidemisynspunkt er det ikke, om den enkelte er beskyttet mod alvorlig sygdom og død, men om der fortsate er smittefare - symptomer eller ej.

Med andre ord er det dig ligegyldigt, om dine svage medmennesker kreperer undervejs !?

 • 1
 • 5

Jeg gå ud fra, at du med udsagnet:

At flere så kan få milde symptomer med den ene vaccine er ret ligegyldigt.

Ikke henregner de afdøde patienter. Kort sagt bedes ud uddybe dine indvendinger, der i min optik forekommer malplacerede.

Der er jo for pokker ingen, der dør efter milde symptomer. De mennesker, der dør af corona, har ret alvorlige symptomer.

Lær at læse, andet er der vist ikke at sige til det. Eller lær at tænke.

Set udfra et epidemisynspunkt er det ikke, om den enkelte er beskyttet mod alvorlig sygdom og død, men om der fortsate er smittefare - symptomer eller ej.

Med andre ord er det dig ligegyldigt, om dine svage medmennesker kreperer undervejs !?

Nu er det jo sådan set ikke noget, jeg skrev - så kan du ikke skrive to svar, når du svarer to forskellige personer.

Men beskyttelse mod alvorlig sygdom og lave smitterisiko formodes i øvrigt at følges ad, fordi du med en pæn sandsynlighed smitter mindre ved mild sygdom.

Eller er du bare den standhaftige tinsoldat for et inferiørt produkt?

Alle de fire vacciner, der er på tale i Danmark, beskytter så godt som 100 procent mod alvorlig sygdom og død. De er alle glimrende vacciner. Status i Danmark lige nu er bare så lav smitte, så selv et beskedent antal bivirkninger er uacceptabelt.

AZ-vaccinen - hvor den seneste vurdering af effektiviten nærmer sig 85 procent - er for eksempel meget mere effektiv end den årlige influenzavaccine, så vil du også kalde den inferiør?

 • 3
 • 0

De smittede vil stadig kunne smitte andre (selvom de ikke bliver alvorligt syge). Det vil derfor være vanskeligere at op nå flokimmunitet, og man vil stadig risikere at pårørende osv.

Jeg er ikke sikker på, at du har ret med flokimmuniteten, da de smittede jo bliver immune. Så hvorfor bliver det vanskeligere?

Risikonen for smitte kommer vi aldrig af med. Men risikoen for, at vaccinerede giver smitten videre, er langt mindre.

 • 1
 • 1

Super fedt med de mange refleksioner og vinkler og indspark.

Fint nok at AZ-vaccinen er sat på lang pause i DK. Argumentet er jo p.t. logisk.

Anden "frivillig" medicin skal normalt også gennem en ret hård testforløb, men skulle samfundet måske i højere grad sikre opmærksomhed om alvorlige bivirkninger ved medicin til udbredt brug - herunder p-piller ? Eller skal samfundet betale for mere omhyggelig undersøgelse før lægen udskriver recepten ?

 • 1
 • 0

samfundet måske i højere grad sikre opmærksomhed om alvorlige bivirkninger ved medicin til udbredt brug - herunder p-piller ? Eller skal samfundet betale for mere omhyggelig undersøgelse før lægen udskriver recepten ?

Jeg er ret overbevist om, at risikoen ved bivirkninger i forbindelse med p-piller er ganske velkendt. Men der kommer selvfølgelig nye præparater ind i mellem. Moderne p-piller er i øvrigt langt mindre risikable end dem, man kunne få for 50 år siden, fordi producenterne løbende har arbejdet på at minimere bivirkninger.

Så jeg mener, at der er forholdsvis godt styr på tingene. Der kommer næppe produkter med katastrofale og ukendte bivirkninger på markedet.

Selvfølgelig er det altid på en eller anden måde, sanfundet der betaler. Men systemet er sådan i dag, at det er producenten, der betaler og skaffer den omfattende dokumentation, samfundet kræver.

 • 0
 • 0

Jeg er ikke sikker på, at du har ret med flokimmuniteten, da de smittede jo bliver immune. Så hvorfor bliver det vanskeligere?

Flokimmuniteten opnås ved at så stor en andel af "flokken" er immune at smittekæder ikke opstår. Her prøver vi at opnå immuniteten ved vaccination.

Hvis effektiviteten af vaccinen er 70 % (som eksempel), betyder det at de resterende 30 % kan blive smittet -og smitte, og dermed er flokimmuniteten kompromiteret.

For at kunne sige noget helt præcist skal vi også ind og kigge på hvordan det enkelte kliniske studie har kigget på beskyttelse (det er forskelligt for de forskellige vacciner).

 • 2
 • 0

Set udfra et epidemisynspunkt er det ikke, om den enkelte er beskyttet mod alvorlig sygdom og død, men om der fortsate er smittefare - symptomer eller ej.

Med andre ord er det dig ligegyldigt, om dine svage medmennesker kreperer undervejs !?

Ud fra et epidemisynspunkt er det naturligvis mig ligegyldigt, hvem der evt dør og nøjagtigt hvornår de individuelle patienter helt nøjagtigt dør. Det er lægerne og sygeplejerskene der aktuelt har ansvaret for netop den eller de patienter, der skal være optaget af personerne i nuet.

I denne sag bedømmer sundhedsstyrelsen - efter min menig helt rigtigt - at vaccinen vil hjælpe færre og skade flere pga. det pt. lave og fortsat forventede lave smittetryk og de få men dog slet ikke ubetydelige bivirkninger.

Man kan ikke med fornuft føre sundhedspolitik udfra "det er så synd for enkelte" og lade helheden sejle.

Lars :)

 • 5
 • 0

Hvis effektiviteten af vaccinen er 70 % (som eksempel), betyder det at de resterende 30 % kan blive smittet -og smitte, og dermed er flokimmuniteten kompromiteret.

Og så skal de 70% i dit eksempel ganges med den procentdel, der bliver vaccineres - fx 90% og så når vi 63% dækket og 37% i farezonen.

Flokimmuniteten kan alt for let kompromiteres af egenrådige og uvidende idioter, der ikke vil deltage i den fælles nødvendighed.

Det er dog ret opmuntrende at de grupper der er længst med vaccination - plejehjemmene, de alvorligt syge, 85 årige og op, 80-84 årige har meget høje vaccinationstilslutning.

Lars :)

 • 6
 • 0

AZ-vaccinen - hvor den seneste vurdering af effektiviten nærmer sig 85 procent - er for eksempel meget mere effektiv end den årlige influenzavaccine, så vil du også kalde den inferiør?

Besynderlig argumentation.

Det er selvfølgelig i sammenligning med PB, at AZ er et inferiørt produkt - hvad der udtrykkeligt fremgår af mit oprindelige indlæg (hvor jeg også skriver, at begge produkters dækningsgrad er imponerende).

Pr. 100 vil du med AZ få 18 smittede, mens du med PB kun vil få 5 smittede, så PB er klart at foretrække.

Bivirkninger ufortalt, vil kun en tåbe vælge AZ frem for PB, hvis valget var frit.

 • 4
 • 2

Det er bemærkelsesværdigt, at ITP (immun trombocytopeni) har ca. samme forekomst som obeserveret ved VITT (vaccine induceret trombose og trombocytopeni).

Det er oplyst at forekomsten af VITT er 1:40.000

For ITP er incidensen hos voksne ca. 2.5 - 3.2 per 100.000 pr. år, og rammer forholdsmæssigt flere kvinder end mænd (kvinde:mand ratio er 3:1), hvilket igen synes at være overenstemmende med det man observerer med VITT (når man tager forbehold for, at forholdsmæssigt flere kvinder er vaccineret med AZ).

Sygehistorien for ITP er, at det store flertal er børn eller unge kvinder som enten diagnosticeres tilfældigt eller på grund af spontane hudblødninger og at der af og til er forudgående virusinfektion to uger tidligere.

Sammenlignet med VITT er det for VITT en forudgående vaccination også ca. to uger tidligere, der udløser trombose og trombocytopeni. Hypotesen er, at det for AZ vaccinen er den virale vektor, som immunsystemet overreagerer på.

Det er en nærliggende hypotese, at det er personer med ITP, der er i øget risiko for at få de sjældne alvorlige bivirkninger, hvor immunsystemet (over)reagerer på den virale vektor fra de to vacciner (Johnson & Johnson og AZ). Hvis man har en ITP i mild form er man ikke nødvendigvis klar over man har denne underliggende sygdom.

 • 2
 • 2

Jeg har læst Sundhdsstyrelsens "Notat om udrulning af Covid-19 vaccine i Danmark uden Vexzevria "(Astra Zeneca vaccinen) udgivet lige før pressemødet d. 14 4. Søren Brostrøms (SB) datagrundlag for afvisningen af Astra Zeneca vaccinen er danske og norske data om VITT- blodpropper blandt vaccinerede. Ialt har 7 personer fået VITT og heraf er 2 afgået ved døden. 280.000 har fået vaccinen i DK+Norge. Heraf beregnes hyppigheden af VITT til 1 / 40.000 vaccinerede. Datagrundlaget er meget spinkelt og den statistiske usikkerhed meget stor. Det ville derfor have været naturligt at basere risikovurderingen på et større datagrundlag. EMA har indberetninger om 222 tilfælde af VITT blodpropper blandt ialt 34 mio. vaccinerede med Astra Zeneca vaccinen. Det giver en risiko på 1/ 154.000, altså en risiko, der kun er ca. 25 % af den risiko, SB finder i sit mini datagrundlag. SB stoler åbenbart ikke på indberetninger uden for Danmark/Norge, selv om England med 16 mio. vaccinerede med Astra Zeneca viser en risiko på 1/ 200.000 vaccinerede. SB vurderer også dødsrisikoen pr. VITT til 20-40 % (baseret på kun 2 døde), mens EMA beregner den til 20 %. SB's cost-benefit analyse af Astra Zenaca vaccinens pausering er også "tilpasset" det resultat, han gerne vil have frem. Men det er pakket godt ind i notatet. Det er baggrunden for, at EMA og WHO siger, at fordelene ved Astra Zeneca sundhedsmæssigt overstiger ulemperne, mens SB siger det modsatte.

 • 1
 • 4

Jeg har læst Sundhdsstyrelsens ....

Det hjælper meget på læseligheden, hvis du anvender opdeling af teksten i afsnit. Det er jo ikke dig, men alle os andre der skal læse teksten.

Det hjælper også for forståelsen, når man indser at UK rapporterede meget får alvorlige bivirkninger og først fandt et meget større antal, da DK, NO og DE (+ måske flere) i begyndelsen af marts offentliggjorde svær sygdom og adskillige dødsfald .

Der var fra UK og britiske astraZENECA udmeldinger om ingen eller ringe fare. Det kan nu nok bedst opfattes som AZ's marketingvrøvl og den britiske regerings lyst til at vise succes efter et rekorhøjt dødstal i Storbritannien.

Det ændrede sig først ind i april, hvor de britiske myndigheder stoppede brugen af AZ vaccinen til mennesker på 30 og derunder.

Når man ikke har styr på indberetninger af bivirkninger og i stedet straks råber "ingen fare", så mister man - og tak for det - al troværdighed.

Søren Brostrøm nævnet den store usikkerhed på sin 'presser' onsdag (fra 1/20.000 til 1/100.000), men hans regnestykket over fordele/ulemper vil uanset usikkerheden ikke selv i bedste tilfælde vise en afgørende fordel ved fortsat brug af AZ.

Lars :)

 • 9
 • 0

Hej Lars

Tak for dine bemærkninger. Du kan have ret vedr. UK og Astra Zeneca's udmeldinger. De er ikke objektive. Men det er Brostrøm heller ikke , efter min mening.

Med EMA's tal og justering for tendentiøs cost-benefit beregning bliver fordelene ved Astra Zeneca større end ulemperne sundhedsmæssigt set. Hertil skal så lægges effekten af en tidligere åbning af samfundet, hvis Astra Zeneca bruges. Der var bestilt masser af den til forårs-og sommerperioden. Den effekt har Søren Brostrøm slet ikke med i sit regnestykke.

Klaus

 • 0
 • 4

En ud af 40.000 har fået meget alvorlige bivirkninger, vistnok kun efter første skud, men det er alvorligt i betragtning af bivirkningernes karakter. Man kan vist ikke screene folk for om de vil få disse bivirkninger, men de vaccinerede, som ikke har bemærket noget, kunne de ikke med sindsro få det andet skud?

Det jeg tænker er, om man har erfaring nok fra folk der har fået begge skud, om de kunne udvikle bivirkningerne først efter andet skud, selvom der ikke var noget efter første skud.

 • 1
 • 0

En ud af 40.000 har fået meget alvorlige bivirkninger, vistnok kun efter første skud, men det er alvorligt i betragtning af bivirkningernes karakter. Man kan vist ikke screene folk for om de vil få disse bivirkninger, men de vaccinerede, som ikke har bemærket noget, kunne de ikke med sindsro få det andet skud?

Det jeg tænker er, om man har erfaring nok fra folk der har fået begge skud, om de kunne udvikle bivirkningerne først efter andet skud, selvom der ikke var noget efter første skud.

Det er vigtigt at pointere, at de sjældne men meget alvorlige bivirkninger med lavt blodpladetal, blødninger og blodpropper er konstateret efter vaccination med Astra Zeneca vaccinen. Det er mig bekendt ikke set ved de to andre godkendte vacciner, som bygger på en anden teknologi (Pfizer og Moderna). De amerikanske myndigheder er som bekendt i gang med at undersøge om Johnson og Johnson vaccinen ligeledes kan medføre disse sjældne tilfælde af blodpropper med ovennævnte sygdomsbillede. Problemet er formentligt den virale vektor. Det er i hvert fald det, der adskiller AZ og J & J vazzinen fra de to andre godkendte vacciner i EU.

Jeg er enig i, at der ikke foreligger oplysninger fra myndighederne om risikogrupper, og det er dermed heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at screene folk for om de er i risiko for at få de sjældne alvorlige bivirkninger, men det er jo ikke udelukket, at man på et tidspunkt finder ud af, hvem der er i risikogruppe for at udvikle VITT efter vaccination med Astra Zeneca. Mit eget bud er at man skal kigge på den gruppe af personer, der i forvejen har en ITP sygdom (hvad enten de er vidende om det eller ej). En måde at screene efter en ITP sygdom kunne være kontrolspørgsmål, der går på om man oplever blødning ved tandbørstning, eller ofte har næseblod... Det er selvfølgelig ikke i sig selv ensbetydende med, at man har en ITP sygdom, men hvis man svarer ja, kan man så tage en blodprøve, og se om der er en underliggende eksisterende ITP sygdom. Da man ved det oftest er yngre og kvinder, der rammes af ITP, kunne man også "bare" nøjes med at tilbyde vazzinen til mænd over 60 år f.eks. Dette under forudsætning af, at der er påvist en sammenhæng mellem ITP og VITT naturligvis.

Mht. erfaring med personer, der har fået 2 stik, er erfaringen meget begrænset i DK (det er nogle få tusinde personer, der har fået 2. stik, så vidt jeg husker), men der må være erfaring fra andre lande.

 • 1
 • 0

Mht. erfaring med personer, der har fået 2 stik, er erfaringen meget begrænset i DK (det er nogle få tusinde personer, der har fået 2. stik, så vidt jeg husker), men der må være erfaring fra andre lande.

Da UK meget tidligt (før der var underbyggende data) valgte at udsætte 2. stik med bla. AZ i 12 uger (3 mdr) er der meget få data også fra UK, fra nogen der har fået 2. stik.

Derudover havde UK kun indberettet 5 tilfælde ud af mange millioner AZ stik indtil bla DK, NO og DE reagerede ca 2 uge af marts. Derefter fandt de - som jeg huser det - over 30 yederliger. Det har ikke styrket tilliden til indberetninger fra UK, der er kendt for ikke at have borgerne godt registreret og at have en lidt udisciplineret og noget laissez faire holdning til mange spørgsmål. AZ og Oxford har i det hele taget allerede fra sidste forår haft en meget 'marketing tilgang' til hvor gode og dejlige de og deres vaccine var.

I Tyskland har de en klart bedre disciplin, men der er (alt for) mange lag fra ministeriet og myndigheder i Berlin og gennem 17 ret magtfulde delstater før man bare kommer ned til det regionale.

De danske og norske data er helt sikkert bedre og mere nøjagtigt opdaterede. Men der er også - udfra bla. egen erfaring - en del hos os, der kunne forbedres (fx kun een dataopsamling, om muligt ikke mennesker direkte i data kæden fx via konsekvens brug af stregkoder, bluetooth og lignende (var der ikke noget med indkaldelse af 800 alvorligt syge, der blev glemt i reg.midt ?)

De forskergrupper i bla NO og DE, der arbejder med blodplader og blodpropper har arbejdet med lignende symptomer i andre sammenhænge længe. Jeg formoder, vi andre gør bedst i stille at afvente deres kommende undersøgelser og resultaterne heraf.

Lars :)

 • 5
 • 0

Med EMA's tal og justering for tendentiøs cost-benefit beregning bliver fordelene ved Astra Zeneca større end ulemperne sundhedsmæssigt set. Hertil skal så lægges effekten af en tidligere åbning af samfundet, hvis Astra Zeneca bruges.

Vurderinge af sikkerheden ved AZ er ikke kun medicinsk, men afhænger i høj grad af de omgivelser, som vaccinen evt. skal anvendes i.

Hvis der fx slet ikke var corona, men vaccinen giver alvorlige bivirkninger i 1/40000 eller måske 1/100000, så vil vaccinen indlysende ikke give nogen fordele (covid er væk), men fortsat give et antal alvorlige bivirkninger.

Omvendt hvis man har en epidemi, der er ganske ude af kontrol og ikke har andre midler til rådighed, så vil de ret få indlagte/døde næppe betyde noget i forhold til de mange, der kunne gøres immune og reddes.

Det var grundlæggende det Søren Brostrøm sagde: "i den nuværende danske kontekst".

Lars :)

 • 9
 • 0

Det er baggrunden for, at EMA og WHO siger, at fordelene ved Astra Zeneca sundhedsmæssigt overstiger ulemperne

Med lige præcis den udtalelse røg min tillid til EMA og WHO. Det samme argument kan vel bruges for at springe fase 3 over, hvis man er tilstrækkeligt presset?

Man skal lige have for øje den utilitaristiske fejlslutning. For myndigheder tæller antallet af dødsfald og gennemsnit af det ene og andet - det gør den ikke for den enkelte borger. Der er asymmetri i informationen. Jeg forstår godt at en sund og rask borger, som ikke ved smitte er i fare for et alvorligt forløb fravælger risikoen ved AZ. Men det er i visse tilfælde en individuel risiko, hvor den enkelte kan påvirke sine odds. Hvis man ikke arbejder i kontakt med andre mennesker og er villig til at acceptere ensomhed i en kort periode med den ædle hensigt at beskytte andre er det vel et helt fint alternativ?

Jeg savner noget spilteoretisk analyse i det her (både korporativt og non-korporativt)- de, der har mindst risiko for alvorligt sygdomsforløb er de, som har størst risiko med vaccination - en slags omvendt moral hazard?

 • 0
 • 0

En iagttagelse som jeg synes er imteressant er hvor snæversynet og indskrænket dette er blevet kommunikeret, som om nogen slet ikke kan forestille sig at der er en verden uden for vores lille andedam!

For jeg mener at når man på det bedst mulige faglige grundlag har vurderet om vi vil bruge AstraZeneca vaccinen her i landet i den nuværende situation, og man imod anbefalinger i resten af verden stopper med at bruge den, så kunne man vel tage det hensyn til omverdenen at man gør det i stilhed og ikke udbasunerer det for alverden!

For i de lande, hvor man har satset på den vaccine, har man ikke brug for en masse forvirring om den er farlig at bruge eller ej og puste til en frygt, og dermed måske være med til at forlænge epidemien nogle steder,

Så det er muligt at der er faglig baggrund for at fravælge vaccinen, men til gengæld er det blevet dybt uprofessionelt kommunikeret, og hvis udlandet i forvejen så skævt til Danmarks corona-håndtering, så gjorde det her nok ikke sagen bedre!

 • 0
 • 7

Man bliver da påvirket af al den risiko-snak. Indtil en vis mætning, og indtil risikoen fra at være ny og eksotisk bliver gammelkendt.

Fordeler man trafikskadede jævnt ud over befolkningen på 5.8 mio, ser det sådan ud for 2019:

 • 205 døde - ca 1/28000
 • 3100 tilskadekomne - ca 1/1870

I praksis er der nogen, der aldrig eller sjældent vover sig derud, risikoen for øvrige er så meget desto større. Det hindrer dog ikke den sidste gruppe i med dødsforagt at kaste sig derud igen og igen.

Jeg synes, det er rigtigt fint, når myndigheder og politikere åbenlyst drøfter og afvejrer vaccine-risici konkret. Indtil flertallet af os forstår det nogenlunde og reagerer hensigtsmæssigt. Måske kunne det smitte af på trafikadfærden.

 • 3
 • 3

Der var fra UK og britiske astraZENECA udmeldinger om ingen eller ringe fare. Det kan nu nok bedst opfattes som AZ's marketingvrøvl og den britiske regerings lyst til at vise succes efter et rekorhøjt dødstal i Storbritannien.

Dertil kommer, at Boris Johnson muligvis selv tog initiativ til AZ-vaccinens fødsel. Han skulle tidligt i COVID19 forløbet have kontaktet en fremtrædende investor/igangsætter af eget bekendtskab og bedt hende sætte gang i vaccineudvikling. (Mener jeg hørte dette på P1)

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten