andre skriver

Medie: EU vil lade biomasse klare frisag

Illustration: Sanne Wittrup

Den suverænt største bidragyder til den grønne omstilling i Danmark står også fremover til at blive takseret som værende grønt. Det fremgår af et udkast til EU-Kommissionens udspil til den kommende kategorisering af teknologiers miljømæssige holdbarhed, som net-mediet Euroactiv har set og som således freder den kontroversielle energikilde. .

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

klimagasser fra hybridgas og biomasse forbliver et problem.

 • 3
 • 6

Biomasse spænder lige fra ikke genplantet jungletræ fløjet til DK i en business jet (eller noget der hen ad, som selvfølgelig også bare bør forhindres) til fortrinsvis lokale organiske restprodukter, der ellers ville give anledning til emission af ikke blot CO2 men også stærke klimagasser samt en række andre typer miljøbelastning. Det giver derfor ikke meget mening at beskæftige sig med bæredygtigheden af ikke nærmere defineret "biomasse".

Det er også afgørende, hvordan de sparsomme bæredygtige biomasse-ressourcer nyttiggøres. Hvis man - som redaktionen - advokerer for en hurtig overgang til VE og ser fordelene i øget "elektrificering", burde anvendelse af biomasse til effektiv central elproduktion i mørke og vindstille være mere interessant end direkte produktion af "grøn" fjernvarme på mindre værker med højere emissionsgrænser. Men så får redaktionen nok vrøvl med vindmøllelobbyisterne, der hellere vil have backup fra tabsbehæftet PtX og fornøden ekstra infrastruktur for andres regning.

Og/eller redaktionen fisker efter nye abonnenter af den skandalehungrende slags, der synes, at det er for kedeligt at læse om VE, hvis det ikke gøres til en krig?

Jeg håber, at både vind, sol og bæredygtig biomasse ”klarer frisag” og for øvrigt måtte evt. nye EU-regler gerne åbne muligheder for i særlig grad - men teknologineutralt! - at belønne både backup-ydende og CO2e-negativ elproduktion. Dette uanset, at redaktionen nok vil mene, at begge dele er mere ”kontroversielle” end skævt vridende teknologispecifik støtte - så som garanterede mindstepriser og (desværre meget lignende) CfD-aftaler - til politisk udvalgte løsninger, som bl.a. derfor hyppigt presser el-markedsprisen i bund.

Måske er det på tide, at redaktionen dropper sin ihærdige fremstilling af "biomasse" som noget negativt og kontroversielt.

 • 9
 • 3

fortrinsvis lokale organiske restprodukter, der ellers ville give anledning til emission af ikke blot CO2 men også stærke klimagasser samt en række andre typer miljøbelastning.

Biomasse er i høj grad "fungible", dvs. når nogen køber de lokale organiske restprodukter, så skifter andre til at bruge jungletræet.

Ikke at Danmark på nogen måde holder sig tilbage, uanset om det gælder 150 år gamle svenske træer fra naturskov eller brasilianske træer. Det er fint at der er nogle restprodukter som kan bruges, men langt hovedparten af det som brændes af i dag er ikke bæredygtigt. Uanset hvor flotte certificeringerne er.

Det positive er at biomasse-vanviddet kun holder nogle få år, før det uafvendeligt vil blive udkonkurreret af sol og vind.

 • 8
 • 6

burde anvendelse af biomasse til effektiv central elproduktion i mørke og vindstille være mere interessant end direkte produktion af "grøn" fjernvarme på mindre værker med højere emissionsgrænser

også bedre med central varmeproduktion fremfor de mange luftforurenende, individuelle brændeovne. Man mangler fortsat at se seriøse argumenter for at holde disse både afgiftsfri og meget mere slapt reguleret end de største forbrændingsanlæg.

 • 4
 • 6

@ Benny Amorsen

""" Biomasse er i høj grad "fungible", dvs. når nogen køber de lokale organiske restprodukter, så skifter andre til at bruge jungletræet. """

Så hvis vi i større omfang og mere effektivt energiudnytter overskudshalm, biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre forekommende kommunale og industrielle organiske restprodukter, der hidtil er blevet efterladt/spredt på marker eller deponeret, vil nogen derfor bruge mere jungletræ?

Hvad det importerede angår, er det - om nødvendigt - en mulighed helt at forbyde import fra lande, der ikke har styr på deres biomasseressourcer. Hvis nogen fejlplacerer vindmøller og solceller, strammer man vel blot reglerne og/eller kontrollen i stedet for også at fravælge vindmøller og solceller i de bedste placeringer?

""" Det er fint at der er nogle restprodukter som kan bruges, men langt hovedparten af det som brændes af i dag er ikke bæredygtigt. Uanset hvor flotte certificeringerne er. """

Det bør du dokumentere. (En stor del er formentlig CO2e-negativt.)

""" Det positive er at biomasse-vanviddet kun holder nogle få år, før det uafvendeligt vil blive udkonkurreret af sol og vind. """

Allerede når blot det resterende fossile søges erstattet med kun fluktuerende sol og vind, viser der sig store ekstraudgifter til tabsbehæftet lagring, ekstra el-transmission, ekstra fluktuerende kapacitet til kompensering for tab og dårligere prisforhold ved mere nødtvunget el-udveksling med udlandet. Det er alt sammen ulemper, som - især effektivt el-producerende og regulerbar - central biokraftvarme kan reducere.

For øvrigt er hverken solceller eller vindmøller gode til hverken oprensende og (vandmiljøbeskyttende og fosforimport-behovs-reducerende) regional omfordelende recirkulation af næringsstoffer, eller deponering af kulstof i form af CO2 eller biokoks.

Du går ikke ind for ”koste-vandvidet”, så koste må endelig ikke benyttes og videreudvikles. Hellere bruge river og sneskrabere til også at feje med?

 • 5
 • 2

Så hvis vi i større omfang og mere effektivt energiudnytter overskudshalm, biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre forekommende kommunale og industrielle organiske restprodukter, der hidtil er blevet efterladt/spredt på marker eller deponeret, vil nogen derfor bruge mere jungletræ?

Overskudshalm bliver allerede udnyttet. Nogle år er der mangel.

Mer-potentialet i "biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre forekommende kommunale og industrielle organiske restprodukter" er tæt på 0. Sæt en havvindmøllepark ekstra op, det giver mere energi til en langt lavere pris.

Det eneste som batter på restprodukt-siden er træ, og den ressource er allere overudnyttet.

Mht. fluktuering så skal vi væk fra al den tankegang med lagring. Der skal ikke lagres seriøst, der skal overproduceres. Strøm fra vindmøller og solceller koster i dag langt mindre end biogas-strøm, og den forskel bliver 10 gange større inden 2030.

Biomasse har kun en chance med snabelen i de offentlige kasser.

Se https://www.rethinkx.com/s/Rethinking-Ener... og de andre rapporter fra RethinkX.

 • 3
 • 4

Sæt en havvindmøllepark ekstra op, det giver mere energi til en langt lavere pris.

Best af alt, om man lader være med at øde penge på fjernvarme, så er der rigeligt til enda flere havvindmølleparke !

At bygge ud på dyrt tabsplaget rørsystem hvor middel tabet er 4,1 MWh+ pr bruger og udsigten for at det falder nævneværdigt i fremtiden er ikke tilstedeværende. Det ville kræve, at fremløbstemperaturen sænkes til et leje, hvor risikoen for at legionella luger ud i kundeskaren er overhængende.

 • 2
 • 5

At bygge ud på dyrt tabsplaget rørsystem hvor middel tabet er 4,1 MWh+ pr bruger og udsigten for at det falder nævneværdigt i fremtiden er ikke tilstedeværende.

Til gengæld findes der centralt sæsonlager af varme. Det er allerede etableret flere steder, og det er relativt billigt. Det er ikke realistisk at sæsonlagre varme i hver enkelt bolig.

Danmarks udfordring efter 2030 bliver boligopvarmning om vinteren, når det ikke blæser. Det kan klares med batterier, men der skal mange batterier til for levere strøm til individuelle varmepumper til hele Danmark i 2 uger med vindstille og -10C hver nat. Det giver mening at gemme strømmen som varmt vand i stedet for i batterier, når den alligevel skal bruges til at varme vand med.

Derfor giver (en del af) fjernvarmenettet mening, også fremover.

 • 4
 • 1

Forbyd det og varm vand med el.

Så kan fremløbet sænkes til 40 grader og i øvrigt slukkes og trykprøves om sommeren

Niels Abildgaard

At opvarme vand med allestedsværende el og derved reducere tabet, er da en løsning der langt overstiger fjernvarmeidiologernes tekniske formåen.

Næ fjernvarmefolket holder sig til det vante, nemlig at sikre sig sul på sidebenene med tosserierne at grave og skifte 2x60.000 km rør i forsøg på at mindske tabet og man er ikke engang kommet rundt, så sørger korrosion for, at det er på tide at starte forfra igen.

 • 1
 • 7

Så at fyre med baltisk urskov for at lave lunkent vand og en slat alibistrøm vil stadig være klimaneutralt

@ Ebbe

Lige præcis den kommentar viser, at det ikke er et område du beskæftiger dig ret meget med. For ellers villde du vide hvad flere andre også gennemårene har beskevet. Jeg kan prøve at gengive et indlæg, fra en rigtig ingeniøer, som sætter sig ind i tingene INDEN han skriver. Men eksemplet er at Danmark importerer ca. 1,38 mio tons træpiller fra Letland, (2015) halvdelen via Estland, og det udgør ca 70% af Letlands samlede eksport på 1,96 mio tons. MEN! - Letlands samlede tømmerproduktion, var 11 mio m3 i 2015. Hvis vi antager 500 kg træ pr m3, bliver der altså produceret 5,5 mio tons gavntræ udover de 1,96 mio tons træpiller, og hvis gavntræet er 5 gange så meget værd som det affaldstræ, der går til træpillerne, så udgør træpillerne altså kun omkring 7% af den samlede omsætning, hvoraf 4% er eksporten til Danmark (direkte eller via Estland). Hvis ikke Danmark eller andre aftog træpillerne, så ville Letland formodentlig have et kæmpe overskud af affaldstræ fra deres tømmerproduktion, som enten vil blive lagt ud til forrådnelse eller brændt af uden at udnytte energien, mens der så ville blive afbrændt en tilsvarende større mængde kul. Hvorom alting er, så kan vi kan næppe ændre på omfanget af Letlands tømmerproduktion, så længe det kun er affaldet, vi aftager. Vi kan MÅSKE stille et stille et minimalt krav til kontrol og bæredygtighed, så længe vi aftager disse 4% af omsætningen, hvilket jeg da også formoder vi gør, men vi har næppe noget som helst at skulle have sagt, hvis vi ikke aftager noget.

Så må vi høre din dokumentation for din påstand ?

 • 5
 • 1

At opvarme vand med allestedsværende el og derved reducere tabet, er da en løsning der langt overstiger fjernvarmeidiologernes tekniske formåen.

@ Magnus

Bare rolig. Der er ingeniører til stede, som allerede har fundet løsningerne.

Næ fjernvarmefolket holder sig til det vante, nemlig at sikre sig sul på sidebenene med tosserierne at grave og skifte 2x60.000 km rør i forsøg på at mindske tabet og man er ikke engang kommet rundt, så sørger korrosion for, at det er på tide at starte forfra igen.

28641 nye kunder valgte sidste år at sikre sig en stabil og nem varmeforsyning. Det er den største fremgang i mange år. https://www.energy-supply.dk/article/view/...

 • 4
 • 5

Fuldkomment frit valg på alle hylder, eller hvad?

@ Ebbe

Det har du ret i. Siden 1. januar 2019 har kommunerne ikke længere måtte bestemme, at nye boliger i nye områder skal tilsluttes fjernvarme eller anden kollektiv forsyning.

 • 3
 • 0

Det er meget fint at man på papiret kan vælge varmekilde, når man bygger nyt (når ikke kommunen allerede har lagt fjernvarme frem og inkluderet prisen i grundprisen), men hvad med dem der allerede er tilsluttet et fejlslagent fjernvarmeværk, hvor uduelighed og ond vilje har oparbejdet et tårnhøj gæld, som de tilsluttede brugere i praksis ikke har kunnet forhindre, fordi muligheden "luk lortet, og lad være med at smide gode penge efter dårlige" aldrig har været på banen?

De manglende penge kunne hentes i en solidaritetsfond, finansieret af varmekunderne hos dine solstråleeksempler, der vel nok kan klare at betale lidt mere, nu de har så billig varme.

Hvile-sig-selv skulle suppleres med maksimalpriser, herunder en maksimalpris for at slippe for fjernvarmen, og så må man lade falde hvad ej kan stå.

 • 1
 • 3

Det er meget fint at man på papiret kan vælge varmekilde, når man bygger nyt (når ikke kommunen allerede har lagt fjernvarme frem og inkluderet prisen i grundprisen), men hvad med dem der allerede er tilsluttet et fejlslagent fjernvarmeværk, hvor uduelighed og ond vilje har oparbejdet et tårnhøj gæld, som de tilsluttede brugere i praksis ikke har kunnet forhindre, fordi muligheden "luk lortet, og lad være med at smide gode penge efter dårlige" aldrig har været på banen?

@ Ebbe

Hvad med at lette måsen fra stolen og deltage i generalforsamlingerne. Langt de fleste fjernvarmeselskaber er nemlig private a.m.b.a ' er. Så har du rig lejlighed til at gøre din indflydelese gældende.

De manglende penge kunne hentes i en solidaritetsfond, finansieret af varmekunderne hos dine solstråleeksempler, der vel nok kan klare at betale lidt mere, nu de har så billig varme.

Har du kigget i nogen af mine gamle indlæg? Det er netop hvad jeg har foreslået. De par procent med dårlige eksempler får 98% af omtalen. Luk skidtet.

 • 1
 • 1

1/12.000 del stemme i EON batter som en skrædder i helvede.

@ Ebbe

EON har kun ca 2800 kunder i Danmark, men er en del af Europas største privatejede energiselskab med 32 millioner kunder. Så det må være det regnestykke ikke ?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten