andre skriver

Landbrugets klimaaftale udskudt til efteråret

Illustration: Erik Poulsen | LandTV

Der bliver ingen bred grøn aftale for landbruget, da Venstre afviser regeringens mål om kvælstofreduktion. Samtidig vil forhandlingerne ikke blive afsluttet før efteråret. Striden bunder i det danmarkskort over kvælstofreduktioner, som ligger til grund for forhandlingerne. Disse reduktioner står regeringen fast på, mens Venstre siger kategorisk nej til reduktionsmålene.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Reuters 30. jul 2021 08:43 2
Russisk Nauka-modul er nu koblet på rumstation
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det burde benævnes arkeologifoto, for selv Information viser en sprøjte til flydende gødning uden gylle.

Hvis man endelig vil vise de forskellige gødningsudbringningsmetoder, så burde det være en collage af dem der bruges. Men er vel sigende om politikkernes holdning til landbruget, kun fordomme og absolut ingen faglighed.

 • 8
 • 13

Og det var dit take away fra en artikel om, at det stadig ikke er muligt at begrænse landbrugets uhæmmede udledning af nitrat og fosfor?

Fordomme og faglighed?

Med den røde bloks våde drømme skal en planteavler opfange 100-300% mere nærringsstof end der reelt tabes! Med den manglende logik er økologisk kvælstof som negativ nærringsstof, selv om der udledes samme mængder i forhold til brugt husdyrgødning. Økologer har stadig brug for konventionel gylle for at planterne ikke underforsynes, er der ikke noget udvaskning?

Igen er det planteavlerne der reelt står for skud mens alle andre næsten går fri.

 • 5
 • 8

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv...?

Ialt taler man her om 2450 tons kvælstof, der skulle spares af frivillighedens vej, og hvor det kniber. Interaktivt kort viser så, hvor det kniber mest.

Men de tal, man ellers drøfter som muligt overskydende N er jo langt større, så det drøftede må være et lille figenblad, etableret under en tidl. regering? Den præcise aktuelle str. af N-udledning fastlægges måske først helt præcist, når seneste Novana rapport over vandløbenes kemiske tilstand foreligger i endelig udgave.

 • 7
 • 2

Hej Jan C Damgaard

Tag for eksempel udspillet med et nyt kort til 2027. Hint planteavl og 0 de husdyrgødning og ikke 0,7 de. Ren planteavl indgår ikke i modelberegninger mere.

Nu snakker jeg ikke om uklare henvisninger eller hints, men om du ikke med din store faglighed dokumentere dine påstande?

Du er jo en person, der hidser dig voldsomt op over et billede, som åbenbart ikke passer til din fagligelighed.

 • 9
 • 6

Du er jo en person, der hidser dig voldsomt op over et billede, som åbenbart ikke passer til din fagligelighed.

Der er laves hundredvis af forsøg om udvaskning/tab fra forskellige dyrkningssystemer de sidste 50 år. Alle viser mindst tab fra ren planteavl. Ligeså mange forsøg er lavet med efterafgrøder der viser hvor meget der kan opfanges.

Det er ikke mit billede! Søg selv og bevis din påstand at planteavlsbrug taber mere end husdyrbrug!

Men tag Askovforsøgene 1894-1968.

Det er forsøgene fra Grøn Viden og DJF. Lysimeterforsøg og sugeceller i mark til grund.

 • 4
 • 4

Hej Jan C Damgaard

Der er laves hundredvis af forsøg om udvaskning/tab fra forskellige dyrkningssystemer de sidste 50 år. Alle viser mindst tab fra ren planteavl. Ligeså mange forsøg er lavet med efterafgrøder der viser hvor meget der kan opfanges.

Det er ikke mit billede! Søg selv og bevis din påstand at planteavlsbrug taber mere end husdyrbrug!

Men tag Askovforsøgene 1894-1968.

Kan du med din store faglighed forklare hvorledes bemeldt forsøg understøtter din påstand om rød bloks angivelige våde drømme?

Kan du med din store faglighed venligst understøtte din påstand om at jeg måtte have udtalt mig om at planteavlsbrug taber mere end husdyrbrug?

 • 7
 • 3

Kan du med din store faglighed forklare hvorledes bemeldt forsøg understøtter din påstand om rød bloks angivelige våde drømme?

Kan du med din store faglighed venligst understøtte din påstand om at jeg måtte have udtalt mig om at planteavlsbrug taber mere end husdyrbrug?

De politiske partiers udtalelser i pressen vil jeg ikke kalde faglig, deres hensigt er givet til udtryk og jeg har valgt en samlebetegnelse for deres ønsker baseret på politikerne på rød bloks fordomme.

Da du selv bad om faglig dokumentation, troede jeg det var det du mente. Men så er vi i stedet øjensynligt enige.

 • 4
 • 8

Hej Jan C Damgaard

De politiske partiers udtalelser i pressen vil jeg ikke kalde faglig, deres hensigt er givet til udtryk og jeg har valgt en samlebetegnelse for deres ønsker baseret på deres fordomme.

Du har valgt en " samlebetegnelse for deres ønsker baseret på deres fordomme", det kan jeg ikke se giver dig ret ret til, at tillægge en gruppe mennesker synspunkter. Især ikke når man som du påberåber sig faglighed. Stråmandsargumentation er gammeldags, let gennemskuelig og typisk tegn på at man ikke har noget fornuftigt at bibringe debatten.

Da du selv bad om faglig dokumentation, troede jeg det var det du mente. Men så er vi i stedet øjensynligt enige.

Jeg mener en faglig dokumentation for din påstand om andres synspunkter, det magter du ikke at bibringe og vi er milevidt fra at være enige.

 • 9
 • 4

deres hensigt er givet til udtryk

som i modsætning til din hensigt ? 😉

Prøv for øvrigt at spekulere over den subtile forskel mellem faglige og saglige argumenter i denne "debat".

Det burde være indlysende, at fagligt har landbruget ret - deres holdning er jo i deres fags intetesse. Sagligt er de derimod på særdeles dybt vand - i og med de advokerer for (stort set) carte blanche til næringsstofudledning - på trods af, at alle saglige undersøgelser er enige om problemerne forbundet hermed.

 • 9
 • 4

Sagligt er de derimod på særdeles dybt vand - i og med de advokerer for (stort set) carte blanche til næringsstofudledning - på trods af, at alle saglige undersøgelser er enige om problemerne forbundet hermed.

Det er så igen en fordom og dermed en stråmand. Som jeg forholder mig til det faglige i den forskning der er foregået i DK i over hundrede år. Jeg forholder mig til at al kritik fra rød blok ender i en grønthøster, der rammer ekstra hårdt på planteavlen, trods mindste påvirkning af miljøet.

 • 4
 • 7

Hej Jan C Damgaard

Det er så igen en fordom og dermed en stråmand.

En fordom er ikke en stråmand.

Ref BL egen skulderklapning er det svært at se det som andet end ønske om carte blanche til fri udledning af næringsstoffer

"Det er Bæredygtigt Landbrugs fortjeneste:"

"- At vi med Landbrugspakken igen kan give næsten alt det kvælstof, som planterne har behov for."

" - At randzonerne blev fjernet."

"- At landbruget vinder et hav af større og mindre juridiske slagsmål."

" - At butikker tilbagekalder blade med løgnagtige påstande om konventionelt landbrug."

"- At miljø-mafiaens påstande ikke længere per automatik står uimodsagt hen og tages for gode varer."

https://baeredygtigtlandbrug.dk/om-os/

Jeg forholder mig til at al kritik fra rød blok ender i en grønthøster, der rammer ekstra hårdt på planteavlen, trods mindste påvirkning af miljøet.

Jeg forholder mig til at al kritik fra rød blok ender i en grønthøster, der rammer ekstra hårdt på planteavlen, trods mindste påvirkning af miljøet.

Bare for en ordens skyld, så er det Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 landbruget ikke evner at opfylde. Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 er, lidt overraskende, vedtaget i 2016 under en blå regering. Den er den pakke, der kostede Eva Kjer ministerposten, hovedsagelig som følge af usande tal BL havde forsynet hende med.

Det vil sige at på trods af Jan C Damgaards forsøg på at gøre sagen til en rød/blå diskussion, så er det reelt set et erhvervs manglende evne til at møde selv deres politiske venners minimumskrav.

 • 10
 • 4

Den er den pakke, der kostede Eva Kjer ministerposten, hovedsagelig som følge af usande tal BL havde forsynet hende med.

Øh, det var vist uklare tal fra myndighedsrådgivere ikke BL. Det var ikke de eneste regnefejl fra AU.

Evner og evner, så er det myndighederne selv der spiller aktiv stopklods, ved at forsinke godkendelser. Men sådan nogle administrative drillerier kan elitefolkene jo godt frivilligt hjælpe landmændende til at håndtere.

Jeg ser ingen fra rød blok være landbruget imødekommende, der er ren diktat som fra en vis Stalin.

Jeg ser at de citerer mig to gange, er der nogen grund til det? Kan ikke se der bliver forholdt sig til det.

 • 1
 • 10

Hej Jan C Damgaard

Øh, det var vist uklare tal fra myndighedsrådgivere ikke BL. var ikke de eneste regnefejl fra AU.

Kodeordet er "vistnok"

https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/por...

Mht regnefejl fra AU, så har Lone Bech en kommentar, som givetvis forklarer det:

DM fandt ved rundspørge sidste år blandt forskere inden for myndighedsbetjening ud af, at 15% lod sig presse til at ændre resultater.

Evner og evner, så er det myndighederne selv der spiller aktiv stopklods, ved at forsinke godkendelser.

Forsøger du virkelig at bilde os ind, at de røde hippie naturelskende elitefolk aktivt spille stopklods overfor bedre miljø?

Kan jeg anbefale man stopper piveriet og går i gang med det der er godkendt?

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilsk...

 • 8
 • 1

Forsøger du virkelig at bilde os ind, at de røde hippie naturelskende elitefolk aktivt spille stopklods overfor bedre miljø?

Næh, emsige embedsfolk og lovgivere laver komplicerede regler der tager årevis at implementere og i heldigste fald anviser procedurer. Ellers har der været meget træghed fra de højt lønnede embedsfolk og politikere raske til at give landbruget skylden for denne træghed. Vi er vel enige om at det burde være ministrene der har ansvaret for deres embedsfolk?

Her er et eksempel på de forhindringer man møder. Så nævner vi ikke alle dem der venter meget længe på tilskud til det.

 • 1
 • 8

Hej Jan C Damgaard

Forsøger du virkelig at bilde os ind, at de røde hippie naturelskende elitefolk aktivt spille stopklods overfor bedre miljø?

Næh, emsige embedsfolk og lovgivere laver komplicerede regler der tager årevis at implementere og i heldigste fald anviser procedurer.

Så de her emsige embedsfolk og lovgivere er ikke røde hippie naturelskende elitefolk, hvad er de så?

Vi snakker om en pakke vedtaget af dine venner fra blå blok og som landbruget ikke evner at implementere, som følge af nogen som kke er røde hippie naturelskende elitefolk. Det lyder som et "blå stue" problem.

Så nævner vi ikke alle dem der venter meget længe på tilskud til det.

Det er åbenbart fuldstændig umuligt for landbruget at tage ansvar uden tilskud.

 • 9
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten