andre skriver

Det koster 1.000 milliarder dollars at gøre skibsfarten CO2-neutral

Det vil koste op mod 1.000 milliarder dollars at dekarbonisere skibsfarten frem mod 2050, lyder det i en ny rapport, som er præsenteret på Global Maritime Forum. I dag står skibsfarten for omkring tre procent af den globale udledning af drivhusgasser. Danske Rasmus Bech Nielsen, Global Head of Fuel Decarbonisation hos handels- og logistikselskabet Trafigura Group, peger dog på, at antallet af projekter og initiativer der skal reducere udledningen af drivhusgasser fra skibsfart er eksploderet de seneste år, og at den maritime branche derfor er godt på vej.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

40% af al tonnage bruges til at fragte fossile bræmdstoffer til industri, transport og opvarmning.

Vi ved naturligvis at atomkraft fungerer på store skibe, men i Danmark er alle bange for atomkraft og evner åbrnbart ikke at sætte sig ind i sagen?

 • 6
 • 23

40% af al tonnage bruges til at fragte fossile bræmdstoffer til industri, transport og opvarmning.

Så når al elproduktion er ovre på VE, så har vi samtidig sparer 40% af udledningen fra skibstransporten... Det er lidt mere sandsynligt end at der pludselig er nogen der begynder at bygge tilstrækkeligt med atomkraftværker til at klare elproduktionen ?

De sidste 60% af skibstransporten skal så over på grønne brændstoffer... Der er ca 50.000 handelsskibe på verdensplan, hvis 40% bortfalder, er der ca. 30.000 tilbage... Dvs. At den grønne omstilling koster ca. 33 millioner pr skib... Kan man få dem på atomkraft for den pris er det konkurrencedygtigt og i skal bare tage fat i ejerne og sælge dem ideen...

 • 22
 • 4

I 2021 udgjorde Verdens fossile energiforbrug 15,6 TW. 3 % heraf er 0,47 TW = 470 GW. TIl sammenligning udgør EU.s samlede energiforbrug er ca. 1,9 TW.

Regner man meget elskværdig med et forbrug på 2 GW elektricitet per GW syntetisk brændstof, vil der være brug for 2470 =940 GW vindkraft til at drive Verdens handelsflåder. En GW vindkraft reel kapacitet vil koste omkring 40 milliarder kroner. 94040 = 37500 milliarder kroner eller ca. 5000 milliarder US $. Og så er PtX fabrikkerne ikke medregnet.

Det burde være indlysende, at PtX baseret på vindkraft er en sandkasseleg. Og at vindkraft i det hele taget ikke kan løse kuldioxidproblemet. Hvis der ellers er et problem.

 • 5
 • 13

Vi ved naturligvis at atomkraft fungerer på store skibe, men i Danmark er alle bange for atomkraft og evner åbrnbart ikke at sætte sig ind i sagen?

Med undtagelse af flådefartøjer og en håndfund isbryder så er der kun lavet 4 fragtfartøjer som har brugt kewrnekraft som drivmidel, 3 af dem er ikke i drift i dag.

 • The U.S.-built NS Savannah, completed in 1962, was primarily a demonstration of civil nuclear power and was too small and expensive to operate economically as a merchant ship

 • The German-built Otto Hahn, completed in 1968, a cargo ship and research facility, sailed some 650,000 nautical miles (1,200,000 km) on 126 voyages over 10 years without any technical problems. However, it proved too expensive to operate and was converted to diesel.

 • The Japanese Mutsu, completed in 1972, was dogged by technical and political problems. Its reactor had significant radiation leakage and fishermen protested against the vessel's operation.

 • Sevmorput, a Soviet and later Russian LASH carrier with icebreaking capability, has operated successfully on the Northern Sea Route since it was commissioned in 1988. kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_mari...

Michael Fos hvorfor tror du, at der ikke finde flere fartøjer som benytter kernekraft som drivmidel? Mit bud er at driften og vedligeholdelsen er alt for dyr i forhold til en gammeldags motor. En gammeldags motor er billiger at købe og installere end en reaktor. En gammeldags motor kræver ikke højuddannet specialister som skal passe på motoren 24/7/365 i hele fartøjets levetid. Den kræver ikke højtuddannelt specialister til at blive repareret, og den kræver ikke særlige forhold når fartøjet en dag skal hugges op.

Michael Fos er du bekendt med the energy cliff of uranium ore?

The energy cliff of uranium ore

The average uranium content of the globally exploited ores decreases as more ore is mined, due to the fact that the easiest accessible and richest available ores are mined firstly. The richest ores offer the highest return on investment for the mining companies. The lower the uranium content, the more rock has to be mined and chemically treated and the more energy is consumed to extract one kilogram of uranium. Below a certain ore grade, the recovery of 1 kg uranium consumes as much energy as can be generated from 1 kg uranium in a nuclear power plant. This phenomenon is called the energy cliff of uranium ore. This conclusion is based on a physical analysis of data published by uranium mining companies during many years.

https://wiseinternational.org/nuclear-moni...

Dette betyder kort sagt at mineselskaberne har taget den uran som koster mindst energi at bryde (billigst også økonomisk) og efter hånden som forekomsterne løber tør for uranmalm, går mineselskaberne efter de forekomster som koster mere energi at bryde (også økonomisk). Jo flere kernekraftværke der findes, jo større behov er der efter uran og jo hurtiger bliver de "gode" malmforekomster udtømt. Dette betyder at man hurtiger nærmer den grænse hvor det koster mere energi at producere 1 kg beridet uran end den energi som man kan få ud af den på et kernekraftværk.

Det gode spørgsmål er hvornår vil verden nå the energy cliff of uranium ore, et bud er at hvis verden holder sit nuvæernde forbrug af uran, så vil verden nå til kanten af energy cliff of uranium ore i år 2070. jo flere kernekraftværker som kommer i drift jo korter tid går der får vi når kanten.

CO2 trap. The CO2 emission of nuclear power will rise in the future, due to depletion of rich uranium ores. If the world nuclear capacity would remain constant at the present level, the nuclear CO2 emission will surpass the emission of gas-fired power plants after the year 2070.

Hvis verden gør som du og resten af AJT gruppen ønsker og omlægger alle skibe til kernekraft, så vil verden når til kanten inden det sidste skib er blevet ombygget?

Så hvad ønsker AJT? At der er kernekraft indtil år 2070, eller at den bliver afviklet inden for 20 år fordi man har opbrugt alle de energimæssige rentable forekomster?

Som en svar på din bemærkning

Men i Danmark er alle bange for atomkraft og evner åbrnbart ikke at sætte sig ind i sagen

Hvornår kan vi andre forvente, at AJT gruppen sætter sig ind i de særlige forholdene omkring kernekraft, herunder energiforbrug og miljøproblematiker i forbindelse med brydning af malm, oparbejdelse, beridelse, transport, opbygning og bortskaffelse?

 • 17
 • 3

@#3 Jamen vi skal jo ikke ret meget over 100 år tilbage, før ALLE skibe var drevet af vindkraft, altså sejl. Så vi kender da en teknologi der virker . . .

Men : "Vi ved naturligvis at Vindkraft fungerer på store skibe, men i AJT-gruppen er alle bange for Vindkaft og evner åbrnbart ikke at sætte sig ind i sagen?"

Pådut andre nogle meninger, Foscana !

\Petter

 • 15
 • 4

Hvad med bare at tanke skibet med en masse uhumske materier, og så lave biogas ombord?

 • 0
 • 5

Det burde være indlysende, at PtX baseret på vindkraft er en sandkasseleg. Og at vindkraft i det hele taget ikke kan løse kuldioxidproblemet. Hvis der ellers er et problem.

Så du tror seriøst på at der vil være 70.000 skibe der er ombygget til atomkraftdrift inden 2050? Det burde være indlysende for enhver at atomkraftløsningen er blår i øjnene på folk og at formålet udelukkende er at sikre et fortsat olieforbrug...

 • 10
 • 1

Jeg gør bare opmærksom på, hvad vindkraft koster. Og selvfølgelig vil verden blive ved med at bruge fossile brændsler. Kuldioxidudledningen herfra kunne reduceres til et tåleligt niveau ved 1. Massiv overgang til atomkraft 2. Overgang til naturgas i videst muligt omfang 3. At navnlig den muslimske del af Verden i en længere periode ville indføre en etbarns politik. 4. Gennmføres punk 1, 2 og 3, vil vind- og solkraft naturligvis kun komme til at spille en meget begrænset rolle. Disses brugbarhed forringes som bekendt væsentligt, ved at de ikke kan fungere uden back-up. Hidtil kender man ikke andre anvendelige former for back-up end vandkraftværker, kendetegnede ved at have en helt utillstrækkelig kapacitet i forhold til udbygningspalanerne for vind og sol. 5. PtX baseret på en elforsyning varierende, som vind og sol nu varierer, er som bekendt nonsens.

PS.MAn notere sig, at over halvdelen af den kuldioxid, der udvikles vd afbrændng af kul, olie og gas forsvinder af sig selv.

PPS. De PtX processer, der er i spil har været kendt og anvendt i 100 år, dog ikke på basis af ukontrollabelt varierende sol- og vindkraft. Og jeg vil trække ovenstående pkt. 5 tilbage, hvis Michael Ranggard kunne fremlægge en ædruelig kalkulation for en PtX proces baseret på "vedvarende" sol- og vindenergi. .

 • 2
 • 9

Ja tak til regional produktion af færdigvare . Hvor meget mon det ville reducere co2 udledingen fra skibe ?

Hvor mange % af de vare vi køber i dag kommer fra Kina og andre fjerne lavtlønnede områder ?

Er det en naturlov at eks dansk landbrug absolut skal sælge deres deres vare både i Asien og Amerika. Det endda med import af soja fra Sydamerika . Begge dele med lokal forurening til følge ?

Hvis nu Europa satte sig for at være selvforsynende med energi ( så grøn som praktisk muligt ) hvor meget kunne det reducere fragt af fossile brændsler ?

De frie markedskræfter har nogle fordel , men så sandelig også en ret fastlåst tankegang for hvad der bør / skal gøres for at reducere både den lokale og globale forurenings / co2 fodaftryk .

Det er tankevækkende at eks elpriserne ( netto ) kan stige med op til 1000 % i markedskræfternes frie navn. Havde politikerne derimod besluttet at hæve afgifterne med et tilsvarende procentsats så ville politikere være endnu mere bange for ikke at blive genvalgt .

Har vi et demokratik problem som gør at vi ikke evner at gøre det rigtige ? ( Rettidig omhu )

Jeg synes medierne svigter deres ansvar for at lave reel oplysing og klæde os borgere på til at forstå den samtid vi lever i. I stedet går medierne efter klickbade og drama :(

 • 3
 • 1

Jeg gør bare opmærksom på, hvad vindkraft koster. Og selvfølgelig vil verden blive ved med at bruge fossile brændsler. Kuldioxidudledningen herfra kunne reduceres til et tåleligt niveau ved 1. Massiv overgang til atomkraft 2. Overgang til naturgas i videst muligt omfang 3. At navnlig den muslimske del af Verden i en længere periode ville indføre en etbarns politik. 4. Gennmføres punk 1, 2 og 3, vil vind- og solkraft naturligvis kun komme til at spille en meget begrænset rolle. Disses brugbarhed forringes som bekendt væsentligt, ved at de ikke kan fungere uden back-up. Hidtil kender man ikke andre anvendelige former for back-up end vandkraftværker, kendetegnede ved at have en helt utillstrækkelig kapacitet i forhold til udbygningspalanerne for vind og sol. 5. PtX baseret på en elforsyning varierende, som vind og sol nu varierer, er som bekendt nonsens.

Og jeg gør bare opmærksom på at ingen anden løsning er realistisk...

Dit punkt 1, kommer ikke til at ske da ingen bygger atomkraft i den nødvendige mængde og de fleste bygger ikke engang nok til at opretholde den nuværende produktionsandel eller afvikler deres atomkraft helt. punkt 2. Det er også en fossil energikilde, men det var den quickfix man forsøgte til elforsyningen for både at udfase kul og atomkraft. Punkt 3 prognoserne går på at befolkningstallet stabilisere sig på den lange bane, det er nok det antal vi skal bygge systemet efter.

Punkt 4: Når nu hverken punkt 1, 2 eller 3 ser realistiske ud, så kommer sol og vind til til at være den mest realistiske løsning og det er sjovt nok også den der satses på fra politisk side. Sidebemærkning, atomkraft virker heller ikke uden backup, men det er en gammel diskution... Og når der ikke engang bygges atomkraft nok til at de kommer til at levere en betydende andel af energiforbruget, så bliver de jo slet ikke bygget til at stå backup for andre atomkraftværker... De andre kilder til backup, der allerede anvendes i dag er biomasse, biogas og Ptx, selv om alle træ vil blive begrænset til det absolut minimum i fremtiden. fleksibelt forbrug, især fjernvarmen med varmelager benytter denne metode. Du skal heller ikke foreslå batterier da forbruget ikke er konstant...

Punkt 5: Nej, det er faktisk den der arbejdes på, De anlæg der bygges i dag forventer kun at producerer omkring 4000 timer om året, og de er rentable når bare elprisen er lav nok i denne periode. Der arbejdes også på løsninger hvor PtX produceres direkte i møllen, det har så nogle andre fordele/ulæmper...

Men 70.000 atomreaktorere til skibsfarten, samtidig med en massiv udbygning af atomkraft på land og det hele inden 2050. Det er ikke kun tro, det kræver et mirakel...

PPS. De PtX processer, der er i spil har været kendt og anvendt i 100 år, dog ikke på basis af ukontrollabelt varierende sol- og vindkraft. Og jeg vil trække ovenstående pkt. 5 tilbage, hvis Michael Ranggard kunne fremlægge en ædruelig kalkulation for en PtX proces baseret på "vedvarende" sol- og vindenergi. .

Jeg har ikke ledt efter beregnignerne, men håber da at de private virksomheder, der arbejder med planerne om anlæg i GW størrelsen i Danmark, har lavet nogle planer som de selv kan stå inden for...

 • 10
 • 1

interessant artikel (på tysk) om brug af kernekraft til fremdrift af skibe:

Jamen personligt syntes jeg at de bare skal gå i gang... Hvis de allerede nu starter byggeriet af den første håndfuld atomkraft-handelsskibe, så har vi jo nok 100-200 af dem i 2050 og så skal VE kun skaffe brændstof til 69.800 :)

Det største problem er ikke at få ideen, det er at få projekterne igennem den politiske virkelighed. Se hvor lang tid det har taget VE at få de planer ind i politikkernes hoved, de er konstant 10 år bagefter og det skal gå meget stærkere, uanset hvilken teknologi der så vælges og der er plads til alle teknologier i denne omlægning væk fra fossile brændstoffer...

 • 10
 • 1

Jamen så er her da vist en positiv historie : https://shippingwatch.dk/Rederier/article1...

Hvis "kun" ca. 40 store Atom-drevne skibe synker om året, er problemet med oprydning vel (u)overskueligt. Men hurra, tendensen falder ;-)

I nær fremtid, får vi nok også mulighed for at se hvad der sker, hvis et missil rammer et Atom-drevet skib, Putin vil jo bruge alle metoder . . .

Men AJT-gruppen har vel overvejet konsekvenserne af dette ?

\Petter

 • 7
 • 1

Jeg synes også artiklen kommer let og elefant over personaleomkostningerne.

Den beskriver godt nok, at det kræver højtuddannet personale og der allerede er adgang inkl. erfaring til denne fra de atomare magter, men jeg synes at mindes at mange skibe nutildags tyr til billige fillipinere og russere som mandskab.

De eneste, der ifølge artiklen succesfuld har atomdrift på skibe og lignende er russerne, hvor disrespekt for menneskeliv og omkostninger er legio og amerikanske ubåde, hvor militærbudgettet betaler.

Så hvordan vil personaleomkostningerne på kommercielle vilkår påvirke fortjenesten på atomdrevne handelsskibe?

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten