andre skriver

Klodens ressourcer er opbrugt for i år - tre uger tidligere end sidste år

Illustration: Naturstyrelsen

Torsdag har verden opbrugt de naturressourcer - for eksempel træer og fisk - som kloden kan genskabe på et år, viser data fra den internationale forskningsorganisation Global Footprint Network. Det betyder, at vores forbrug resten af året er rent overforbrug. Dagen kaldes også Earth Overshoot Day, og falder i år mere end tre uger tidligere end i 2020, hvor coronakrisen fik sat en dæmper på forbruget. Danmark ligger nummer 14 på listen over de lande, der forbruger mest, hvilket er to placeringer bedre end sidste år.

Emner : Klima
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Phys.org 17. sep 2021 12:36
Mennesket fremstillede tøj for 120.000 år siden
via Danmark Statistik 17. sep 2021 10:49
Covid-19 bankede husholdningernes udledning ned med 12 procent
via Jyllands-Posten 17. sep 2021 10:35
PFAS-stoffer øger sandsynligheden for ammestop
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det står klart i snæver videnskabelig forstand, at mennesket har fuld fart mod ødelæggelsen af sine livsbetingelser. Det sker med bestræbelserne på at realisere sig selv i overensstemmelse med de kriterier, der gælder for social succes i moderne globaliseret forstand.

Danmark er med helt fremme i førerfeltet, hvad disciplinen at smadre livets betingelser angår. DK havde allerede d. 26 marts opbrugt sit økologiske råderum for hele 2021 https://www.google.com/search?q=d.+26+mart...

MF kom til på klimasagen, og det forståelsespapir, som regeringen med støttepartier blev enige om, siger 70 % reduktion inden 2030. Men landbruget er fredet, traffikplanen på over 100 milliarder er sort og resten er fugle på taget og CCS + CCU baseret på afbrænding af verdens skove (indkalkueret som negativ tilførsel af CO2 til atmosfæren på 8,2 millioner ton).

Der er bevilliget statslig stimulation af den gennemgående sorte økonomi på næsten 300 milliarder her til lands i forbindelse med coronaen. Stort set intet af dette beløb er øremærket miljø eller klima.

På globalt plan har alverdens nationer spenderet 16 billioner US$ inden for samme disciplin, hvoraf kun 2 % går til den grønne omstilling.

Problemet er, at de delrationaliteter, der determinerer råderummet for den menneskelige selvudfoldelse, ikke er i stand til at tage højde for forudsætningen for sin egen gyldighed, dvs. de formålsmæssigheder, der gælder for magthavere/politikere, virksomheder, enkeltindivider, nationer på konkurrencestatens vilkår, underminerer sig selv ved at undergrave selve livets/samfundets forudsætninger=klima/miljø.

Problemet er fundamentalt undergravende for de succeskriterier, som fungerer inden for fortællingen om udviklingen i moderne forstand. https://www.google.com/search?q=selvnegere...

Det er så radikalt undergravende for den sociale selvforståelse, at det er tabu i de kredse, som står for det moderne samfunds selvbeskrivelse, dvs. på redaktionsgangene i de store envejs kommunikationsmassemedier. https://www.google.com/search?q=organisati...

 • 29
 • 13

Men du skal se: Det går nok altsammen, alligevel

Hvis problemernes alvor alene afhang af, om hvor upåvirkede vi er af dem, så ville det være meningsfuldt at fortsætte med at save den gren over, som vi selv sidder på. For vi ville alligevel ikke falde ned, selv om vi var bange for det, når den var fri af stammen.

Men hvis problemerne ikke forsvinder, bare fordi vi er kolde over for dem, så er det nødvendigt at handle anderledes på dem, især hvis de skyldes det, som vi selv gør.

Her på den billige langside er det almindeligt at være meget kold over for fakta, især der hvor det anfægter troen på den udvikling, som man ikke formår at forholde sig til.

HHH har i et utal af kommentarer afsløret sin kognitive grundisposition. Hvis bare jeg og andre er kolde nok i røven, og vi anbringer den dertil indrettet midt i den globale opvarmning, så forsvinder problemet. For, hvad jeg ikke kan hidse mig op over, det findes ikke for mig, og hvad der ikke findes for mig, det findes ikke.

 • 31
 • 15

hvad bidrager den slags undersøgelser med, vi har jo vist i mange år, helt tilbage i 60erne at den var gal med vores levevis. rossou sagde engang at mennesket bliver ved til det ikke kan længere og det gør vi det vil alverdens spåmænd og kvinde ikke kunne ændre på, hvem er de første der skal trække stikket? eller er det øvelsen med at holde været længst under vandet. lige nu er hele verden samlet til ol i tokyo hvordan er de kommet derover, men ol er jo for den gode sags skyld jeg tivler på profeterne tør at aflyse det efter cikus til folketmodellen. john milton skrev i pardis lost hykleri er den værste synd.

 • 5
 • 23

Iflg. Kristeligt dagblad og DRs gengivelse af nyheden kommer det også frem, at Danmark har et forbrug af jordens ressourcer, der ville kræve fire en femtedel af jordens råderum, hvis alle var på samme stadium.

Til det kan man føje, at Mærsks handelsflåde har et klimaaftryk, der svarer til Danmarks. Iflg. opgørelserne over nationens klimaaftryk tælles flådens klimaaftryk ikke med, men Mærsks bidrag til det danske BNP er med.

I 2008, hvor Connie Hedegaard og Anders Fogh Rasmussen turnerede verden rundt med budskabet om, Danmark havde vist, hvordan den økonomiske vækst var afkoblet i forhold til udledningerne af klimagasser, huskede man omhyggeligt at glemme at fortælle om den lille detalje, meget speciel for nationen, som historisk set og fortsat er en søfartsnation. Der havde været økonomisk vækst siden 1990, men udslippet, klimaaftrykket var faldet, påstod man.

Problemet var og er, at det er løgn.

Desuden regnede og regner man fortsat ikke Danmarks afbrænding af verdens skove med som klimabelastning.

Hvis Mærskflåden retteligt lod sin klimabelastning indgå i det nationale regnskab, ikke bare i nationens bruttoprodukt, som det sker, men også i klimaregnskabet, så endte vi oppe i et forbrug af jordens ressourcer, der ville ligge på otte planeter om året, hvis vor standard var global. https://www.information.dk/indland/2019/07...

Hvis disciplinen, at forbruge så meget af jordens sparsomme ressourcer som muligt, var med i OL i Tokio, så lå vi suverænt på førstepladsen i den globale konkurrence om at være de største. Vi er ikke bare fremmelige, men ligger til en sikker guldmedalje!

 • 14
 • 13

En forvrøvlet og manipulerende konstruktion.

Hvilken dato overskred vi det bæredygtige forbrug af næsehornshorn? Hvilken dato gør det samme sig gældende for kokosnødder?

Lad os vælge den af de 2 der giver mest "ulven kommer"-effekt

 • 7
 • 27

Retfærdigvis skal det siges at Mærsk mig bekendt faktisk aktivt arbejder på at skifte til grønne brændsler.

Det fremgår også af det link, som jeg lagde ind, at man arbejder på teknikker, der skal gøre flåden mere eller helt klimaneutral.

 • Men flåden er det altså ikke endnu, og spørgsmålet er, om det ikke kommer alt for sent, hvis det kommer over hovedet.

 • Det faktum, at Mærskflåden alene forurener lige så meget med klimagasser, som resten af nationen i sin helhed, og det, at det ikke tælles med i klimaregnskabet, men at dens bidrag nidkjært indregnes i nationens BNP, illustrerer hvordan politikere og økonomer fifler, når de beskriver dansk økonomisk væksts rolle i forhold til klimaproblematikken.

MF-regeringen er ikke fokuseret på konstruktivt at minimere Danmarks klimaaftryk, men interesserer sig som alle tidligere regeringer kun for at beskrive sig som om at man var. 30/70-forståelsespapiret er noget af det mest forlorne illussionsnummer, der nogen sinde er sat i søen i denne stolte søfartsnations istorie. Alene det, at regeringen får lov til at fortsætte, efter at det for længst er bevist, at man intet mener med papiret, det siger alt om det politiske system og støttepartierne i særdeleshed. Man er så benovet af at sidde med ved bordet, at man er parat til at skide menneskeheden op og ned ad ryggen, bare for at fortsætte lidt endnu i MFs selskab. Klamhed over hele linjen!

 • 18
 • 14

Til det kan man føje, at Mærsks handelsflåde har et klimaaftryk, der svarer til Danmarks. Iflg. opgørelserne over nationens klimaaftryk tælles flådens klimaaftryk ikke med, men Mærsks bidrag til det danske BNP er med.

Skyd efter målet, ikke tilfældige medspillere. Det er jo ikke Maersk der bestemmer at skibsfart ikke skal medregnes i statens klimaregnskab.

Hvis indholdet af de containere Maersk transporterer blev talt med, havde regnskabet set helt anderledes ud. Danmarks ikke medtagede aftryk fra importere varer er i omegnen af vores samlede officielle klimabelastning. Dan Jørgensen lovede at fremlægge tallene sidste år, men han kom nok til at slette den mail...

 • 12
 • 3

Skyd efter målet, ikke tilfældige medspillere. Det er jo ikke Maersk der bestemmer at skibsfart ikke skal medregnes i statens klimaregnskab.

Hvis det var Mærsk, der stod til ansvar for, hvordan regnskabet fifles sammen, så deres eget bidrag, der faktuelt tangerer resten af nationens, slet ikke skal tælles med i opgørelsen over nationens samlede belastning af klimaet, så ville ansvaret for fifleriet, den bekvemme løgn, kunne anbringes på den største bidragyder til nationens belastning af klimaet. Så var Mærsk skyldig i dobbelt forstand, ikke bare som nationens største klimasynder men også som den, der bar ansvaret for, at det slet ikke kommer med i regnskabet.

Nu er Mærsk kun nationens største klimasynder, ikke også den, der bærer ansvaret for, at der dækkes over det. Det er det politiske system, medierne, økonomerne med deres kreativitet i forhold til forståelsen fr sammenhængen mellem økonomi og miljøpåvirkninger, dvs. den danske magtelite, der behændigt/klodset står sammen om ikke at lade forbrydelsen mod klimaet indgå i nationens regnskab over disciplinen.

DK skulle iflg. økonomerne være et skoleeksempel på, at det kan lade sig gøre at have en fin økonomi, uden at det går så forfærdeligt meget ud over klima og miljø. Men opgørelsen, der skulle vise os som foregangsland, er først og fremmest et eksempel på, hvor langt man vil gå for at få det til at tage sig ud, som om man forstår klimaudfordringen og som om at man både kan og vil gøre noget i forhold til.

Den måde, som der fifles på er, er langt mere gennemført og effektivt manipulerende, end de primitive former for benægtelse af fakta, der manifesterer sig er på den billige langside.

Måden er indarbejdet over alt i toppen af de organisationer, der står for den sociale selvbeskrivelse desangående.

Alle de storforbrugende segmenter i det danske samfund er for den globale markedsøkonomi, den globale arbejdsdeling, der er så lukrativ for det pengeøkonomiske menneske. Man har eksporteret store dele af de mest forurenende industrier, men nyder produkterne fra samme industri. Nu, hvor den økonomiske vækst i fjernøsten overstiger vor egen bl.a. på grund af de derværende store mængder af billig arbejdskraft og manglende miljøregulering, så skyder man fx skylden for væksten i klodens klimagasser på Kina. Man beklager sig over de gigantiske stigninger i Kinas bidrag til koncentrationen af klimagasser i atmosfæren, men det er hyklerisk, for man vil på ingen måde fraskrive sig retten til at købe de varer og ydelser, som produceres her. Det er lige så hyklerisk, som når man regner den danske skibsflådes omsætning med i det danske BNP uden at regne flådens gigantiske belastning af klimaet med i opgørelsen over nationens klimabelastning.

Markedsintegrationen på globalt plan bygger på nogle ekstremt lidt bæredygtige principper, gående ud på at minimere omkostningerne for transport maksimalt i økonomisk forstand, uden på nogen måde at afbøde samme transports lammende effekter for miljø og klima. Snæver økonomisk rationalitet omfatter på ingen måde alle konsekvenser af den økonomiske foretagsomhed for det globale samfund og klodens natur.

 • 6
 • 10

befolkningstal globalt gør det ikke ligefrem nemmere.

Det kan også godt være, at vi ikke får så mange børn, men de børn, vi får, forbruger mange gange flere af jordens begrænsede ressourcer, end dem, der fx fødes i det centrale Afrika, hvor hver kvinde fortsat føder omkring 6 børn.

Vi burde måske spare lidt på forargelsen over, at man får så mange børn i de varme lande. Vi hjælper dem heller ikke ud af den realitet, der holder dem fast i de høje fødselsrater.

Men selvfølgelig, igen, det ekstremt effektivt, sådan rent mentalhygiejnisk, at flytte fokus over på de mange negere, der får alt for mange børn!

Det passer fint ind i den halvracistiske nationalkonservative løgnagtige form for selvfedme, som karakteriserer danskens selvforståelse!

 • 13
 • 13

Vi hjælper dem heller ikke ud af den realitet, der holder dem fast i de høje fødselsrater.

Kan du uddybe hvilken realitet

At man ikke har nogen ældreforsorg og derfor er nødt til at få så mange børn, at der på trods af den høje dødelighed er nogen tilbage til at passe én, når man bliver gammel.

, og hvordan vi kan hjælpe?

Ved at gøre Afrika til storleverandør af PtX fuels baseret på solenergi, som jeg har foreslået talrige gange. Der er ikke anden mulighed for at skaffe de astronomiske mængder grøn og ikke "green washed" energi, vi har brug for, end atomkraft. Valget står bare mellem, om reaktoren skal stå lokalt eller befinde sig 147 millioner km væk, og jeg stemmer for det sidste.

Al erfaring viser, at rigdom er det mest effektive til at begrænse fødselsraten og flygtningestrømme. Selvfølgelig vil den tårnhøje korruption i Afrika og den ofte manglende og/eller elendige ledelse i starten betyde, at rigdommen tilfalder de få, som så til gengæld i egen interesse nok skal sørge for sikkerheden; men når det regner på præsten, drypper det også lidt på degnen, og jeg ville ialtfald hellere bo i Dubai end i Mogadishu.

 • 10
 • 4

Kan du uddybe hvilken realitet, og hvordan vi kan hjælpe?

Ja, det kan jeg godt. Men kun for at vende fokus tilbage mod temaet for den her tråd, nemlig vor egen kolosale påvirkning af klima og miljø i relation til andre lande, især dem, der får flest børn.

Alverdens stater har spenderet ikke mindre end 16 billioner US$ på at stimulere sine økonomier. Af disse er der brugt sølle 2 % på at stimulere en mere grøn økonomi. https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/... Hvor meget har man brugt på at hjælpe de dele af verden, der er mest magtesløse over for pandemien? Jeg kender ikke tallet, men det kan ikke være ret stort. Der tales om vaccinenationalisme, også inden for denne disciplin er Danmark helt med i front. MF tog til Israel med det erklærede formål at rage nogle af de vacciner til sig, som det jødisk fundamentalistiske regime havde reserveret sig selv. Vi er førende nu som det land i EU der har flest vaccineret.

Årsagerne, til at især afrikanske kvinder i nogle stater gennemsnitligt får op til 6 børn, ligger i tradition og samfundsstruktur, mangel på uddannelse og ressourcer til at kunne kontrollere, om de bliver gravide eller ej.

Den nation i hele verden, der bruger flest midler i Afrika lige nu, det er Kina. Men disse midler går primært til udvikling af infrastruktur, dedikeret udvinding af råstoffer og transport af disse ud af kontinentet, så de kan komme hjem til Kina, og indgå i de produkter, som vi selv forbruger.

Vi gør ikke ret meget for at hjælpe de afrikanske kvinder ud af den realitet, som holder dem fast i et livsmønster med alt for mange fødsler.

Lige nu advarer WHO om, at de fremskridt, som verden har opnået i kampen mod corona, kan gå tabt, fordi især de områder, der også er ramt af alt for høje fødselsrater, udgør den perfekte baggrund for udviklingen af nye varianter af sygdommen, sådan som Indien med sin 1,4 milliarder blev stedet, hvor Delta-varianten kom til verden. https://www.berlingske.dk/internationalt/w...

Vinderne på markedets betingelser har gennem årtier malet skønmalerier om sin egen funktion for udviklingen. Globalister, liberalister og vækstideologiske markedsøkonomer har skrevet stolpe op og ned, om hvor afgørende den enes succes er for alle andres i den globale økonomi.

Det, som vi ser, når sløret rives væk, fiflerierne kaldes ved navn og realiteten hives frem, er, at vi med vor vækst er fremskridtets største trussel, at vi med vor succes med at reservere vaccinerne til os selv tenderer mod at måtte erkende, hvad WHO hele tiden har sagt, nemlig at ingen er sikre på den lille blå planet, før alle er det.

Tænk sig, hvis alverdens stater havde spenderet 16 billioner US$ på grøn teknologi og vacciner til hele verdens befolkning.

Det kunne have hjulpet alle, det ville være gået op i en højere form for rationaltet, end den, der styrer nu. Isoleret succes er ikke succes for nogen på sigt. Delrationaliteterne, som forfølges snævert, bygger ikke op om nogen højere forpligtende rationalitet.

 • 8
 • 9

Ulrik Johansen

Og der er ingen der nævner elefanten i rummet. Det stigende befolkningstal globalt gør det ikke ligefrem nemmere.

Fordi det ikke har noget synderligt at gøre med sagen.

i USA klarer 331Mill. at forbruge 20% af klodens ressourcer - en del mere end alle indere og afrikanere tilsammen.

Vi står direkte foran PTX revolutionen og dermed enden på fossil energi og nedlukning af det katastrofale lavkvalitetslandbrug.

Så bliver de værste problemer turist belastningen og den slags.

 • 12
 • 6

Vi burde måske spare lidt på forargelsen over, at man får så mange børn i de varme lande. Vi hjælper dem heller ikke ud af den realitet, der holder dem fast i de høje fødselsrater.

Måske skulle man fundere lidt over, hvad det kristne højre bedriver af ulykker. Diverse kristne organisationer fra især USA kæmper en vild kamp i Afrika og Sydamerika for bl.a. at: lukke arbortklinikker, forbyde prævention og præke afholdenhed.

Det er det samme kristne højre, som vi gik i krig sammen med i Afghanistan og Iraq ...

 • 18
 • 6

Carsten Kanstrup

Det har jeg da heller aldrig hævdet. Selvfølgelig skal vi udnytte alle de ressourcer, vi har, med biomasse er på mange måder green-wash, og vindenergi bringer os langt fra i mål.

Der skal altså også kun et lille bitte havareal til med state of the art vindmøller.

Helt enig i at biomasse er green wash når der er tale om at dyrke biomasse som energiafgrøder, men ok med biomasse affald og husholdningsaffald.

Landbrug skal globalt hurtigst muligt omlægges til PTX og vertical farming - Morten Korch er død og der er bare ikke planet nok til altfortærende landbrug.

 • 10
 • 8

Der skal altså også kun et lille bitte havareal til med state of the art vindmøller.

Tja. I 2015 udgjorde alverdens energiforbrug 570 x 10^18 J = 158 x 10^12 kWh, og de aller største havvindmølle producerer omkring 36 x 10^6 kWh pr. år, så du skal bruge ca. 4,4 millioner af disse møller og det under forudsætning af, at det overalt blæser lige så meget som i Nordsøen. Dertil skal lægges gigantiske energilagringsanlæg, da vinden jo ikke altid blæser, og antallet af vindmøller skal så forøges med det reciprokke af hele systemets gennemsnitlige virkningsgrad. Det giver let over 10 millioner vindmøller. Synes du selv, at det er realistisk og kun kræver et lille bitte havareal?

Problemet med energidebatten er, at det ikke er gået op for rigtig mange debatører hvor fuldstændig gigantiske energimængder, der skal skaffes, hvis alt skal over på VE. Man tror, at bare nogle få villaejere med egen lademulighed skifter til en elbil, skal det hele nok gå.

 • 12
 • 5

Måske skulle man fundere lidt over, hvad det kristne højre bedriver af ulykker. Diverse kristne organisationer fra især USA kæmper en vild kamp i Afrika og Sydamerika for bl.a. at: lukke arbortklinikker, forbyde prævention og præke afholdenhed.

Der er et sammenfald mellem hvordan man markerer sig i en række af spørgsmål i det katolsk konservative segment i USA og visse typer her i det gamle monarki.

AGW er en teori, opfundet af pædofile demokrater og videnskabsfolk, som ikke vil indrømme,

 • at meningen i livet er Trumpisme,

 • at Trump vandt valget som han tabte til de onde,

 • at USA er Guds eget land, de godes, (ikke Bidens demokrater)

 • at Israel er jødernes, fordi de har religionsfrihed til selv at bestemme, at de er de udvalgte, helt modsat araberne, der bare er for mange,

 • at der er for mange negere, arabere og sortsmudsige, fordi de bare yngler for meget, ikke fordi katolikkerne gør hvad de kan for at forhindre dem i at undgå at få for mange børn,

 • at frihed er identisk med retten til at droppe vacciner og smitte alle andre med corona, som bare er en influenza sat i omløb af det kinesiske regime fra et laboratorium i Wuhan,

 • at kul, olie og gas er fremtiden,

 • at alternativ energi er for hipier og indianere

 • at dollarens styrke er befordrende for udviklingen mod den bedste af alle verdener og at dem, som ikke kan se det må lære på den hårde måde af verdens største militære magt på samme måde som irakerne og afganerne, der stadig væk ikke kan forstå, hvordan demokratiet kan bygges op for enden af løbet af et amerikansk våben.

Sagt på en anden måde, det kan godt være, at der ikke er plads til andre end os, når vi udfolder os, som vi gør her i trumpland, men det skal der heller ikke være! For vi er de bedste, vi står for udviklingen og alle taberne er bare missundelige.

 • 17
 • 13

.. uuuups fik vist lige afsløret endnu en kognitiv grunddisposition. ;)

Igen, hvis min sarkasme blot byggede på min egen isolerede subjektivitet, så var det meget nemmere. Men det er det ikke: https://www.google.com/search?q=vaccine+ap... (min lille søgning viser meget fint, at det ikke er de "demokratistøttede danske medier" der bringer info til torvs!)

MF drog afsted med den højreradikale Kurtz fra Østrig (Bibi=Benjamin var på valg, og man satsede nok på, at han ville betale lidt for opbakningen, hvis han skulle komme til igen, men det kom han ikke) og vennerne i EU så måbende til, mens de mere traditionelt nationalkonservative kræfter her i andedammen klappede af Mette, under højlydte hurraråb og lovprisninger, fordi det stod klart, at hun nu var en af deres. (læs fx konen og manden Selsing på Tante berlingereren eller gå ind på Deadline: https://www.facebook.com/watch/?v=75810875...

Nu, hvor vi er helt der ude, hvor kun ideologien hersker, indrømmer jeg gerne, at jeg kun har den smule sjov, som jeg selv laver. Læg mærke til mit ansigt, mit portrætfoto, som panorerer over enhver af mine udtalelser: Der er ikke meget glæde! Min egen sarkasme, ironi, er slet ikke nok til at gøre mig glad.

Måske savner jeg selskab, måske er jeg bare træt af alle de små latterlige ordfattige råddenskaber, der kommer op i en lind strøm fra de sider, jeg forsøger at more mig selv og andre på bekostning af. HHH, HJN, SF, JAH, kom nu for satan! Er I virkeligt så latterligt ordfattige, når det kommer til refleksion, karrikering, selvironi og selverkendelse!

 • 15
 • 8

Måske savner jeg selskab, måske er jeg bare træt af alle de små latterlige ordfattige råddenskaber, der kommer op i en lind strøm fra de sider, jeg forsøger at more mig selv og andre på bekostning af. HHH, HJN, SF, JAH, kom nu for satan! Er I virkeligt så latterligt ordfattige, når det kommer til refleksion, karrikering, selvironi og selverkendelse!

He-he, måske er det grundet denne kommunikation på skrift og dermed manglen på kropssprog at vi oplever disse signaler temmelig forskelligt. Kunne være morsom at mødes IRL.

Vi har en tredie debattør, som desværre har meldt sig ud af debatten med mig, men han er tydeligvis forfulgt af trolde, og hvis jeg forstår emnet rigtigt, så definerer du dig selv som en der; " - forsøger at more mig selv og andre på bekostning af". Men et eller andet har jeg nok ikke helt fanget i fænomenet. Du, skal det retfærdigvis nævnes, er ikke forfulgt at disse små hyggelige væsener.

Du skal også krediteres for ikke at være ordfattig Steen, omend emner som landbrug ofte bliver gentaget og sprogblomster der står i strid med regelsættet her bliver gentaget i uendelighed. Dog tvivler jeg på om ordfattighed er det rigtige ord at anvende. Mon ikke du blot mener et andet politisk ståsted, såsom at vi hører til på den politisks langside hvor der er flest vælgere? Prøv at tage en tur ud i virkeligheden Steen.

I øvrigt deltager jeg her for at møde andre synspunkter end dem man møder i det daglige med udgangspunkt i ovennævnte, men også fordi det er lidt underholdende. Af samme årsag kan jeg være selvironisk og en selverkendelse kan det også komme til. Så når jeg logger mig ind er det med godt humør og udsigt til enkelte typer, som beskriver sted med "Der er ikke meget glæde! Min egen sarkasme, ironi, er slet ikke nok til at gøre mig glad." Nogle gange kan man godt få det indtryk at visse debattører har gulvtæpper og bordkanter med bidemærker.

 • 5
 • 15

er ikke et problem. Det er vores øgede levealder der er problemet. Verdens befolkning er på vej ned i fødselshyppighed. Nye forskninger mener vi vil vende allerede omkring 2030-2040. se evt. https://www.youtube.com/watch?v=bSAgHvETNS... . Den er værd at se i helhed fordi der kommer mange små pointer undervejs.

Vedr. overforbrug og forurening er det kun vore egne holdninger der kan ændre noget. Dog skal vi flytte blikket ud over egne grænser også. Der er ikke mange lande der har ressourcer og viden til at håndtere affald, miljøforurening mm. Oftest i de lande der er mest korrupte og med de mest ligegyldige politikere er problemerne størst. Derfor er det også der vi bør støtte NGOer der forsøger at ændre tingene.

Et andet problem er regimer der konsekvent benægter at der er problemer. Eksempelvis har kineserne været nødt til at nødlukke en reaktor på grund af problemer. Man var nødt til at lave et udslip af gasser og hævede derfor minimumsgrænsen for lokal strålingsrisiko. Officielle kilder benægter dog at der har været problemer, men franske deltagere i driften har bekræftet sagen.

Generelt mener jeg vi bør stoppe med at pudse glorien lokalt i DK. Vores bidrag internt flytter intet i den globale agenda. Pengene er bedre brugt udenfor DK hvor de vil gøre mere gavn i lande der ikke kan selv. Tanken med at vi skal være et foregangsland er reelt ligegyldig. Det ser pænt ud nå vi fremviser pæne facader for udenlandske pinger, men når de kommer hjem er realiteten en anden. Der fattes penge og interesse. Jan

 • 11
 • 8
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten