andre skriver

Klodens hedetur får planter til at optage mindre CO2

Illustration: Geffy

Stik mod tidligere antagelser viser amerikansk klimaforskning nu, at en fremtid med stigende temperaturer også får træer og planter til at optage mindre CO2 - og dermed forværre klimakrisen. En af årsagerne er, at flere vejrsituationer med tørke stresser planterne og får mikroorganismer til at udskille mere CO2. Perioderne med kraftigt nedbør er ikke tilstrækkelige til at modvirke denne tendens.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48 7
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

http://www.spiegel.de/video/davos-aktivist...

Jeg tror Donald Trump gør mere for klimaet, end de andre verdensledere i Davos.

Hvis det lykkes ham at smadre den globale samhandel, så vil det være udtryk for det største positive bidrag en verdensleder nogen sinde har præsteret i relation til bestræbelserne på at minske den menneskeskabte globale opvarming.

Det vil ikke være resultat af hans gode vilje eller intentionen, med det han vælger at gøre. Men sådan er det, verden udfolder sig ikke og udvikler sig ikke rationelt med udgangspunkt i en overordnet konsensus fornuftige og oplyste imellem.

Det, som andre ledere i Davos sigter til, handler om at bevare den udvikling, som truer med at underminere de livsbetingelser, som også er forudsætningen for det de forstår, nemlig deres egen magtposition og deres hellige økonomi. Hidtil har de ikke kunnet se politisk og økonomisk fordel i at bevare de eksterne betingelser for de systemer, som de florerer inden for, fordi der ikke har kunnet slås hverken politisk eller økonomisk mønt på at tage udfordringerne op her.

Da individet ikke kan se privat fordel i at ændre adfærd af hensyn til noget så abstrakt som det globale klima, så fortsætter de økonomisk højtflyvende med at præge udviklingen ind til løbet er kørt. Det er måske kernen i det, som vi kalder det demokratisk liberale samfund, som derfor ser ud til at sejre ad helvede til.

 • 13
 • 5

Planternes CO2-optagelse svarer naturligvis til mængden af produceret tørstof. Vandmangel, for stor og for lille temperatur nedsætter planternes tørstofproduktion, hvilket naturligvis hænger nøje sammen med planternes optagelse af CO2. Det regulerer planten ved at ændre på spalteåbningernes størrelse. Det er en ualmindeligt tåbeligt artikel, Nature har udsendt, for der er ligevægte mellem planternes CO2-optagelse og den CO2, der frigives ved det organiske stofs omsætning, hvad enten det sker i jorden eller i dyr og menneskets omsætning! Den CO2 planterne optager, frigøres igen når planterne omsættes i jord eller i føden.

Noget andet er, at CO2-debatten har antaget hysteriske højder. CO2s drivhuseffekt er faldet drastisk, de første 20 ppm står for en drivhuseffekt på ca. 16 watt/kvm, De 20 ppm fra 400 ppm til 420 ppm øges med 0.26 watt/kvm hvilket er en formindskelse på ca. 60 gange!

Øget CO2-udslip har dermed ikke den store effekt, og de gode forsøg på at nedsætte emissionen af CO2 sker desværre fra den laveste efekt. For denne beskedne klimaeffekt bliver desværre en masse børn i alle aldersklasser bliver udsat for massiv indoktrinering, sikkert også i ferien på deres mange flyrejser?

 • 5
 • 16

For denne beskedne klimaeffekt bliver desværre en masse børn i alle aldersklasser bliver udsat for massiv indoktrinering, sikkert også i ferien på deres mange flyrejser?

Ikke kun børn skræmmes. Tænd fjernsynet, eller læs din avis: Praktisk taget alt, der har med miljø og naturfænomener at gøre, følges af kommentarer om, at CO2 er årsag til ”klimaforandringerne”. ”Klimaforandring erne ”, underforstået klimaforandringer som følge af menneskehedens CO2-udledning. Men kommentarerne bliver praktisk taget aldrig fulgt af en second opinion eller pressens almindelige krav om kildekontrol.Derimod får vi daglige henvisninger til IPCC’s mest bemærkelsesværdige løgnehistorie, nemlig at 97 procent af verdens ”klimaforskere” skulle være enige om, at nutidens klimaforandringer er menneskeskabte.Men heller ikke denne gamle løgnehistorie får journalistisk tjek endsige omtale af, at påstanden om 97 procents enighed for længst er pillet fuldstændig fra hinanden...

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatind...

 • 3
 • 15

Undskyld mig, men vi taler om model-beregninger. Ikke real-life målinger.

Indtil videre er troværdigheden af alle disse klima- og miljømodeller blevet tilbagevist. De holder simpelthen ikke. Se også f.eks. kvælstof-modellerne i DK... spild af tid og penge.

 • 4
 • 16

Par:

Planternes CO2-optagelse svarer naturligvis til mængden af produceret tørstof. Vandmangel, for stor og for lille temperatur nedsætter planternes tørstofproduktion, hvilket naturligvis hænger nøje sammen med planternes optagelse af CO2.

No shit Sherlock? (undskyld - den lå lige til højrebenet)

Men hvis ændrede vejrsystemer fører til generel dårligere plantevækst vil nettomassen af levende plantevæv dermed dale og der kommer en ubalance i optag / afgivelse af CO2 = mere CO2, så overskriften er ikke helt i hegnet.

Mvh Flemming

Men det er nu betryggende at se, at de sædvanlige husarer er på banen med deres sædvanlige "argumenter" - ellers ville verden da være helt af lave ;o)

 • 11
 • 2

@Flemming, dejligt at se du fortsætter som landbrugsekspert, men jeg savner et svar på en af dine postulater i en anden tråd. Dit højreben skal til scanning, der er nemlig intet i indlægget, der rokker ved mit indlæg. Lad os tage det en gang til: I sommer var det meget varmt og nedbørsfattigt, ikke pga. klimaændringer, for samme situation var der i 1947. At udbytterne i landbruget var små kan enhver konstatere ved blot at læse i avisen (som vist er mange debattørers tilgang til emnet?). Lille udbytte svarer til lavere CO2-optagelse. Højere temperaturt i jorden medfører øget omdannelse af jorden indhold af organisk stof = højere CO2-udslip. (Og du mangler forresten at fortælle, hvad bierne gør for landbruget?) At CO2-udledning ikke har den store effekt på jordens klima for nærværende, bør da være en simpel ingeniøropgave at vise. Hvis du ikke kan klare den opgave, skal jeg da gerne hjælpe lidt til.

De sædvanlige husarer på banen er de, der trykker på Pilned i alle faglige indlæg, undskyld ar jeg retter faglige fejl i deres indlæg! Landbrugsplanternes biologi er åbenbart et svært stof.

 • 3
 • 8

@Flemming, dejligt at se du fortsætter som landbrugsekspert,

Hvem snakker om landbrug (altså bortset fra dig)? Jeg er på ingen måde efter landbruget (her).

Prøv at læse, hvad jeg skriver: Hvis der dør/forrådner mere plantemasse, end der kommer til, vil dette give et øget CO2 udslip, eksempel: Amazonas forvandles til en ørken => al den carbon der er bundet i Amazonas, vil blive frigivet som CO2.

Selv en landbrugsekspert må da kunne indse, at der findes andre planter end majs og hvede?

Vi er (selvfølgelig) enige om, at en mark der tilsås, vokser op og høstes, hvorefter produktet forbruges/omsættes, er et neutralt kredsløb - uanset høstudbyttets størrelse.

mvh Flemming

PS: Dejligt at se, du fortsætter som klimaekspert (jeg tænker her på din statistisk 100% sikre sammenligning af 1947 med 2018) ;o)

 • 5
 • 1

Afhængigt af tidshorisonten vil jeg tro at skove der af og til brænder binder mere kulstof end en skov der aldrig brænder. Al plantematerialet består mest af cellulose, som er et udmærket næringstof for mængder af svampe og bakterier, så meget af det vil blive omsat. Ved en brand dannes også en masse trækul, som ikke nedbrydes.

 • 1
 • 3

PS: Dejligt at se, du fortsætter som klimaekspert (jeg tænker her på din statistisk 100% sikre sammenligning af 1947 med 2018) ;o)

@Flemming, jeg henviste til dine indlæg i både denne og andre sammenhænge. Jeg har ikke omtalt 1947 som "statistisk sikker", men når afgrøder visner væk, husdyrene sulter etc., så er de tikke den højere videnskab at nævne, at der var samme klimatiske forhold i sommeren 1947, og dengang var der ingen der relaterede det til CO2. Det er der ingen etablerede klimaekspert, der vil give et bud på, heller ikke at der smeltede mere is i Arktis i 1930-erne end der gør i dag. Artiklen er et indslag i klimadebatten, hvor den eneste klimafaktor tilsyneladende er CO2, det er min pointe.

Jeg nævnte lidt biologisk vedrørende CO2-optagelse, i varme år nedsætter alle planter deres CO2-optagelse og forhindrer vandforbrug ved at lukke for spalteåbningerne. Desuden nævnte jeg konsekvensen for landbrugsafgrøderne, for der har man nu engang målinger. Jo, du er ofte efter landbruget, senest med et indslag om bier. Det er her jeg venter på et svar på, hvad bier har at gøre med landbrug?

 • 3
 • 5

Afhængigt af tidshorisonten vil jeg tro at skove der af og til brænder binder mere kulstof end en skov der aldrig brænder.

Et interessant synspunkt! Skovbrande er med til at regulere atmosfærens N:O forhold. Hvis hele kloden var skov, ville iltindholdet stige i atmosfæren, dewt forøger risikoen for skovbrande (Gaia-teorien). Skovbrande sørger for fornyelsen af skoven, ikke bare træerne, men også andre planter og dyrelivet. Men derimod har den ikke den store indflydelse på klimagasser, både vanddamp og CO2 regner ned i stor målestok til fordel for livet i vandmiljøet. Som nævnt er CO2-s rolle som klimagas ikke særlig stor længere, klimaeffekten er faldet ca. 50 gange i forhold til de første 20 ppm.

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten