andre skriver

Juni-varme er tydeligt tegn på global opvarmning

I juni blev mange varmerekorder slået rundt omkring i Europa. Frankrig oplevede 21. juni den varmeste nat nogensinde på 21,6 grader C, mens England samme dag havde nået 34,5 grader C - den varmeste dag i 40 år. Der var i gennemsnit 3 grader varmere i det vestlige Europa, end der plejer at være. Forskere fra Oxford mener, at det er tydelige signaler på menneskeskabt global opvarmning.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48 7
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alle "forudsigelser" om vejret i Juni 2017 er baseret på modeller. Dvs. baseret på upålidelige antagelser om AGW. Jævnfør den nylige artikel med forfattere som bl. a. "hockey stick" Mann, der nu omsider bekender at deres AGW modeller er forkerte og helt upålidelige. (Denne artikel er peer reviewed! )

https://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/n...

Artiklen som refereres til i Ingeniøren er heller ikke peer-reviewed og ser ud til at have givet beskæftigelse til rigtigt mange personer overalt i verden.....

Hvis man ønsker facts som bruger målte temperaturer der strækker sig langt tilbage i 1800 tallet (altså med langt mere statistisk pålidelighed) kan man se denne reference hvor både modeller og facts om temperaturmålinger med rigelige data til at illustrere forholdene, gennemgås af Dr. Richard Keen:

https://www.youtube.com/watch?v=Gmc5w2I-FCA

 • 9
 • 16

Helt uvidenskabeligt synes jeg altid vi har ærgret os over det gode og varme vejr når der skulle læses til eksamen i juni, og at det så skiftede til køligt og regnfuldt når man endelig fik fri :-(

 • 12
 • 3

Klima er vejret i en 30 års periode. Og ved en global opvarmning så er det vinternes nedbør som øges, fordi varmen bruges til fordampning i ved ækvator.

 • 3
 • 12

Glæder mig til den globale trend kommer til Danmark, for jeg fryser i den her "sommer"

 • 9
 • 9

98 % af klimaforsker mener at menneskets udslip af CO2 er en kilde til opvamning! 2 % mener det er ligegyldigt.

Hvorfor skal vi høre begge lejre?

Afbrænding af Fosilebrændstoffer og biomasse, resultere i store mængder kræftfremkaldende stoffer, fordeles i atmosfæren. 98 % af læger og sundehedsorganisationer, mener dette er et stort problem.

Osv.

 • 13
 • 18

@Jens og Flemming

Af artiklen på BBC fremgår det:

"Now, researchers with World Weather Attribution have carried out a multi-method analysis to assess the role of warming connected to human activities in these record temperatures."

Og af linket i artiklen fremgår det at:

"WWA is an international coalition of scientists focused on assessing possible climate change influences on extreme weather events. The team analyzed the recent record June warmth in seven Western European countries."

Der syntes at ligge et seriøst analysearbejde bag, og det er udført af forskere fra anerkendte institutioner. Så hvad er det helt præcist jeres kritik går på?

 • 14
 • 2

Hvorfor skal vi høre begge lejre?

- ja, hvorfor dog?:

Of the claims “the science is settled” on global warming he states:[38] "One thing that being a scientist has taught me is that you can never be certain about anything. You never know the truth. You can only approach it and hope to get a bit nearer to it each time. You iterate towards the truth. You don’t know it."[38] He criticizes environmentalists for treating global warming like a religion.[38] “It just so happens that the green religion is now taking over from the Christian religion,”...

https://ing.dk/artikel/lukningen-ozonhulle...

 • 6
 • 7

Vi taler desværre ikke om 2 lejre. Snarre om 4 lejre:

1) Erkender mennesker er årsagen til klimaforandringer, og vil officielt opgive alt det moderne samfund byder på, for at nedbringe CO2-udledningen til nul. Disse mennesker siger et, men personligt gør de ofte det modsatte, og har adskellige undskyldninger for hvorfor lige netop de selv skal gå fri. Morten Kabell i sin borgmesterbil og Johanne Schmidt-Nielsen i sin kapitalistvilla tilhører denne gruppe.

2) Erkender mennesker er årsagen til klimaforandringer, og vil nedbringe vores CO2-udledning til et niveau som er bæredygtigt. Deres problem er, at det bliver en akademisk diskussion om hvor meget, hvordan, hvornår og hvem der skal nedbringe først og mest.

3) Erkender mennesker er årsagen til klimaforandringer, og mener vi skal nedbringe, men er så irriteret over gruppe 1, og har derfor tendens til at nøjes med meget få eller slet ingen tiltag, og helst nogle som ikke umiddelbart berører dem selv. Feel-good-folket, som tror det er nok at købe økologisk, så må man gerne køre i bil og flyve på ferie. Langt de fleste mennesker er i praksis i denne kategori.

4) Erkender ikke mennesker er årsagen til klimaforandringer. Hej Donald! Udenfor fornuft og pædagogisk rækkevidde. Er så irriteret på gruppe 1 de bevidst vil modarbejde klimatiltag og ser også gerne andre gør det samme.

 • 7
 • 5

Erkender mennesker er årsagen til begrænsede og fuldt overkommelige klimaforandringer! ;)

Det er absolut gruppe 4.

Den her ligning går ikke op: Befolkningstallet stiger, og de fleste ressourcer (olie, uran, mange plante- og dyrearter mv.) og alle ressourcer under et falder.

Det giver færre ressourcer pr. person, og dermed ringere vilkår for os alle set over et.

Løsningen er at bruge ressourcerne anderledes, bruge færre ressourcer eller begrænse befolkningsstigningen.

At sige vores effekt er begrænset er virkelighedsfornægtelse. Vores effekt på Jorden er ligegyldig, men vores indvirkning på os selv er katastrofal.

 • 14
 • 2

De fleste kan indse, at det giver falske data at måle "den globale opvarmning i Europa" over et halvt år fra januar til juli. Men hvorfor er man så ikke skeptisk over udviklingen over et århundrede, hvor vi stadig er på vej ud af "Den lille istid"? For 1000 år siden - under "Middelalderens opvarmning" som næppe var menneskeskabt - var temperaturen væsentlig højere end i dag. Derefter faldt temperaturen gennem "Den lille istid", og nu er temperaturen altså på vej op igen. I en periode med stigende temperatur er det ikke overraskende, at der sættes rekorder på stribe. Uanset den eventuelle menneskeskabte opvarmning.

 • 6
 • 6

De fleste kan indse, at det giver falske data at måle "den globale opvarmning i Europa" over et halvt år fra januar til juli.

Ja, men hvorfor tale om det ? Det er jo ikke det forskerne har gjort...

Men hvorfor er man så ikke skeptisk over udviklingen over et århundrede, hvor vi stadig er på vej ud af "Den lille istid"?

Fordi "den lille istid" bliver kaldt "lille" fordi den var det, både i tid, udstrækning og temperatur.

Dykket i den lille istid mindre ca. 0.5K og kostede stort set hele Irland livet.

Vi har nu opvarmet kloden tilsvarende, (Begge dele målt i forhold til det langtids "goldilocks-climate" der har bragt civilizatione fra stenalder og til iPhones) og vi ser millioner miste livet i Nordafrika.

Forskellen er at den lille istid toppede ud på 0.5K, mens vi har allerede forurenent nok til at kurven vil toppe ud omkring FIRE gange højere - hvis ikke mere.

I en periode med stigende temperatur er det ikke overraskende, at der sættes rekorder på stribe. Uanset den eventuelle menneskeskabte opvarmning.

Uden drivhusgasserne ville temperaturen ikke være stigende, tværtimod, alt tyder på at vi stille og roligt var på vej imod den næste istid om 10-20 tusinde år.

 • 10
 • 4

Fordi "den lille istid" bliver kaldt "lille" fordi den var det, både i tid, udstrækning og temperatur.

"Den lille istid" var ikke en rigtig istid, men blot et relativt normalt temperaturudsving, som forekommer flere gange indenfor hver mellemistid.

Det er endnu uklart hvad der forårsagede temperaturfaldet (som især forekom her i Europa), men én af de gode forklaringer er at ocean-strømningerne blev dæmpet, fordi en større mængde afsmeltet ferskvand flød ud u Nordatlanten, under den foregående warming-periode.

Hvis det var årsagen, vil Europa være temmelig fucked up om et århundred eller to, da den foregående warming-periode kun var et lokalt (nordatlantisk) fænomen, og ikke var nær så intens som den nuværende.

https://www.skepticalscience.com/medieval-...

 • 8
 • 1

Kære Bent Johansen

Hvor er "lejren" for mennesker, der rent faktisk VÆLGER at leve, så de er årsag til mindre CO2 udledning m.m. end vi andre er?

Hvor er "lejren" for mennesker, der er NØDT til at leve, så de er årsag til mindre CO2 udledning m.m. end vi andre er?

Hvor er "lejren" for mennesker, er GERNE VIL, men vægter f.eks. deres børns umiddelbare levestandard højere end det globale klima? (Her tænker jeg især på fattige mennesker, der ønsker et bedre liv for deres børn - IKKE på antal mærkevarer, der skal udskiftes med jævne mellemrum i børneværelset)

De allerbedste hilsener

 • 4
 • 0

Den lille istid som så meget andet af temperaturvariationerne er da forklaret ved hjælp af Henrik Svensmarks undersøgelser - suppleret med andre bidrag fra folk som Nir Shaviv. Her vises det på mange måder at skydannelsevariationer forårsaget af variationer i kosmisk stråling der trænger ned i jordens atmosfære forklarer variationerne - på mange tidsskalaer.

Variationen i kosmisk stråling skyldes tildels varierende solvind som modulerer den stråling som når frem. Fra 2016 findes dette paper - frit tilgængeligt!:

http://orbit.dtu.dk/files/126609957/Svensm...

Her gennemgås de kortvarige formindskelser af den kosmiske stråling som skyldes de såkaldte Forbush begivenheder (store udbrud fra solen som øger solvinden og dermed mindsker den kosmiske stråling). Satellitmålinger af skydække stemmer med teori vises. det. Tidligere kritiske indlæg fra andre kommenteres og uddybes samtidigt med nye statiske metoder.

Mere om Svensmarks og Shavivs metoder til at godtgøre hvorfor IPCCs modeller er forkerte - baseret på målinger og gennemgang af deres data som viser solens indflydelse på skydækkevariationer. Det er jo skyerne som ikke rigtigt kommer med i IPCCs modeller, hvor man er climate denier hvad angår skyerne men heller vil postulere forkerte modeller der ikke stemmer med iaggtagelser. Gennem årtier har man jo febrilsk undgået at tage hensyn til de rigtige målte data for temperaturer f. eks. Hvad mange forskere som er AGW klimatilhængere godt vil indrømme privat - men ikke risikerer at stå frem med offentligt. De ønsker nok en blød landing på længere sigt kan man tænke sig. Som man så småt kan se tegn på.

Se her angående IPCC og Svensmarks Shavivs offentliggjorte artikler (peer reviewed naturligvis):

http://www.sciencebits.com/ClimateDebate/

http://www.sciencebits.com/NothingNewUnder... med følgende parts II og III

Svensmark gennemgår på en konference i 2015 sin teori og data der uafviseligt bekræfter sammenhængen mellem kosmisk stråler og klimaet.

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjmSkpA3Y

Svensmarks artikler (alle peer reviewed) kan findes her - offentligt tilgængelige!

http://orbit.dtu.dk/en/persons/henrik-sven...

og sidst ved at inddrage et eksperiment som solen selv

 • 2
 • 3

Svensmark gennemgår på en konference i 2015 sin teori og data der uafviseligt bekræfter sammenhængen mellem kosmisk stråler og klimaet.

Det er så vidt jeg ved ikke hvad en af Svensmarks kolleger kom frem til - se: https://ing.dk/artikel/enige-forskere-sole...

Heraf fremgår det bl.a. at:

"Denne analyse viser, at der i perioden 1850-1985 var en stærk korrelation mellem solens aktivitet og temperaturen på Jorden, men at denne sammenhæng ikke findes efter 1985. Korrelationen er ikke-eksisterende på den måde, at temperaturen har været stigende til trods for, at solaktiviteten har været faldende - stik modsat teoriens forudsigelse.".

 • 3
 • 2

Men Henrik (og Niels) - så er vi jo tilbage til det indlæg jeg skrev lige over det du kommentere på - vi har i en længere periode haft faldende solpletaktivitet, og solpletaktiviteten i dag er lav, hvilket jvf. dit link resulterer i variationer i den kosmiske stråling der når jorden, som igen jvf. Svensmark resultere i faldende temperaturer (som under den lille istid). Men alligevel har vi i samme periode haft stigende temperatur. Dette indikere jo at nok påvirker solaktiviteten klimaet på jorden (hvilket vel ikke er så overraskende), men den kan ikke forklare de klimaforanderinger vi pt ser. Dette er i øvrigt helt i overensstemmelse med hvad IPCC har meldt ud. IPCC har - trods ofte fremførte påstande om det modsatte - aldrig benægtet at solaktiviteten, hverken i fortiden eller nu, har indflydelse på klimaet, men de har hævdet at den ikke er afgørende for de aktuelle klimaforandringer. Og hvis dette er tilfældet, så har vi jo i realiteten større problemer end det umiddelbart ser ud til, for så betyder det jo at solaktiviteten gennem de sidste par årtier i virkeligheden har bremset klimaforandringerne. Dette betyder at hvis solaktiviteten igen skulle vende tilbage til sit "normale" leje, så vil det bidrage yderligere til klimaforandringerne. I så fald er vi jo så først rigtigt på spanden.

 • 1
 • 2

aldrig benægtet at solaktiviteten, hverken i fortiden eller nu, har indflydelse på klimaet, men de har hævdet at den ikke er afgørende for de aktuelle klimaforandringer

- mig bekendt har IPCC aldrig vurderet andet end udstrålingen fra solen ('TSI'), og altså ikke solvariationernes betydning for den kosmiske stråling, som når Jordens atmosfære!? Det er jo dét, der er kernepunktet i Svensmarks teori

Og hvis dette er tilfældet, så har vi jo i realiteten større problemer end det umiddelbart ser ud til, for så betyder det jo at solaktiviteten gennem de sidste par årtier i virkeligheden har bremset klimaforandringerne

 • jeg ville da snarere hævde, at IPCC 'har et bastant problem': På trods af at atmosfærisk CO2-koncentration fortsat 'tordner deruda' har vi gennem en længere årrække set nada stigning i MSU-/RSS-temperaturkurverne!:

http://www.hansogoline.dk/WA_2016/Kru.htm

 • 3
 • 4

Selv hvis du har ret mht. udstråling fra solen vs. solvariation (hvilket jeg oprigtigt talt ikke har gidet checke), så ændre det ikke et hak på at Svensmarks teori siger ét mens vi siden 80'erne har observere det diametralt modsatte. Det mener jeg endda at Svensmark selv har vedgået - jeg kan desværre ikke umiddelbart finde referencen. Jeg har ikke noget problem med at folk er kritiske overfor IPCC (hvis altså de har noget reelt at have deres kritik i), men det genere mig voldsomt når de selv samme mennesker overhovedet ikke forholder sig tilsvarende kritisk til de alternative forklaringer og teorier de kommer rendende med.

 • 5
 • 3

Det mener jeg endda at Svensmark selv har vedgået - jeg kan desværre ikke umiddelbart finde referencen.

- jeg mener at huske, at Svensmark 'plejer' at mene, at ca. halvdelen af ændringerne kan tilskrives CO2, men jeg har heller ikke lige nogen reference ved hånden.

Siden slutningen af 1990’erne er den globale temperatur ikke steget, og det er nærliggende, at det hænger sammen med den lavere solaktivitet. Den tanke vinder dog ikke genklang hos IPCC, der vurderer at kun 8% af klimaændringerne skyldes Solens aktivitet. Panelet indrømmer dog, at tallet er meget usikkert, eftersom kvantificeringen af Solens bidrag til klimaændringerne er meget ufuldstændig. De fleste store klimamodeller(Global Circulation Models) inkluderer således kun en brøkdel af de mange bidrag fra Solen til Jordens atmosfære. Typisk bruger modellerne den totale solindstråling og strålingen i UV-området som input, mens de komplekse effekter af variationer i solvinden, magnetfeltet og partikler fra Solen eller kosmiske partikler negliceres. Som nævnt tidligere kan en lille ændring i Solens udstråling tænkes at udløse et skifte i de fremherskende vindsystemer på Jorden og dermed ændre klimaet, og hertil kommer at de mange påvirkninger fra Solen vil virke samtidigt. Hvis IPCC har ret i, at Solen er nærmest uden betydning, så behøver vi naturligvis hverken at bekymre os om dens udforudsigelige opførsel eller kommendeekstremer. Hvis IPCC derimod ikke har ret i vurderingen af Solens rolle, så betyder det, at CO2 har en mindre andel i de sidste 50 års temperaturstigning, men det aflyser jo ikke fremtidige klimaændringer, for alt tyder på, at klodens CO2 udslip vil fortsætte med at stigei de kommende årtier, og en nedgang i Solaktivitetenvil i så fald blot udsætte virkningen af de øgede CO2-koncentrationer

http://www.kvant.dk/upload/kv-2011-4/kv-20...

(Artiklen er fra 2011 - beklager dårlig 'linieombrydning' i tekstcitatet).

 • 1
 • 2

De fleste kan indse, at det giver falske data at måle "den globale opvarmning i Europa" over et halvt år fra januar til juli.

Det er endnu værre. Fup panelet med titlen: ” World Weather Attribution” beskæftiger sig her udelukkende med ekstremer i udvalgte lande i Vesteuropa:

det centrale England ( ikke Wales og Scotland), Belgien, Holland, Frankrig, Schweiz, Spanien og Portugal. Helt bevidst udelades lande, der ikke er plaget af hedebølgen. Det er ikke seriøs videnskab.

Samme organisation analyserede den kuldebølge, der slog ned over Østeuropa i januar 2017. Her lød konklusionen, at det kunne have været meget koldere, hvis ikke den globale opvarmning havde slået igennem.

De bedriver selektiv svindel uden klimatologisk belæg.

Jeg er overbevist om menneskeskabt global opvarmning, men vil gerne være alle disse tendentiøse pseudovidenskabelige undersøgelser foruden, hvis formentlig eneste formål er skatteyderbetalt understøttelse til pseudo-mainstream-forskerne.

 • 3
 • 4

Det er endnu værre. Fup panelet med titlen: ” World Weather Attribution” beskæftiger sig her udelukkende med ekstremer i udvalgte lande i Vesteuropa:

Det er lidt som DMI og DR. Enhver hedebølge et eller andet sted bliver nævnt, men ikke alle de steder der havde normalt eller måske koldere vejr end normalt. Og det må jo også skyldes disse klimaændringer. Danmark har faktisk haft ret køligt vejr i juni, og alligevel så kan de godt lide at love godt og varmt vejr. De er slidt skizofrene de vejrværter.

 • 4
 • 9

Ebbe Holleris - du efterlyser data for den kosmiske stråling i den lille istid. De findes i de referencer jeg har givet til Shavivs arbejder - men som folk slet ikke har tid til at læse kan jeg ofte se her i kommentarer - men som naturligvis er for omfattende til at man kan diskutere dem her i Ingeniøren, hvor man aldrig ser den slags gennemgået pro et contra. Jens Ramskov synes indlæggene er så forudsigelige - men han kan jo heller ikke rigtigt se hvad der er forkert eller rigtigt, når han f. eks. kan kalde chefen for IPCC for en førende forsker - og få mennesker der deltager i debatten har sat sig ind i det væld af beviser som f. eks. Shaviv og Svensmark har for at solens påvirkning af de kosmiske stråler har betydning.

Her viser Shaviv hvor IPCC tager fejl:

https://www.youtube.com/watch?v=6t5R5Bp_RXE

Et foredrag om sammenhængen mellem kosmisk stråling og klimaet:

http://www.sciencebits.com/Munich-2012

Her vises data for kosmisk stråling de sidste 10000 år i en slide fra Svensmarks foredrag fra 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjmSkpA3Y

 • 3
 • 0

@Niels (og Hans)

Ok - I lægger begge utroligt stor vægt på Svensmarks arbejde, så lad os for et øjeblik antage at Svensmarks teori er korrekt, og lad os ligeledes antage at den - som Hans skriver - kan forklare op til 50% af de pt. observerede klimaforandringer. På hvilken måde ændre det noget som helst?. Betyder det at vi bare slappe af, lænes os tilbage og glemme alt om klimaforandringer?

I modsætning til solaktiviteten variere atmosfærens indholde af CO2 ikke - det stiger derimod konstant. Bidraget herfra er allerede stort og vil med tiden kun blive større. Konklusionen bliver derfor den samme, nemlig 1) at vi har et problem, 2) problemet er altovervejende menneskeskabt, og 3) Det skyldes anvendelsen af fossile brændsler. 4) Vi skal derfor udfase brugen af fossile brændsler (noget som i øvrigt ville være en god ide af en lange række andre grunde også, selv hvis udledning af CO2 ikke var et problem).

Så selv hvis det skulle vise sig at Svensmark har helt ret, så ændre det ikke grundlæggende på vores situation. Så når (bl.a.) Svensmark hives ind i debatten igen og igen er det svært ikke at opleve det primært som støj der tjener til at aflede opmærksomheden fra det egentlige problem. Og det er nok her man skal kigge efter årsagen til at både klimaforskere og (i debatter som denne ) debatører som jeg selv ofte reagere meget negativt og afvisende. Set i det lys må jeg indrømme at det er svært ikke as se klimaskeptikerne som fossilindustriens nyttige idioter.

 • 6
 • 1

Og det er nok her man skal kigge efter årsagen til at både klimaforskere og (i debatter som denne ) debatører som jeg selv ofte reagere meget negativt og afvisende.

Med den indstilling så er en nuanceret debat frugtesløs.

Det der skal skelnes mellem, er det vi kan påvirke og det vi ikke kan påvirke. Det er ikke som en bil med ABS bremser, men en supertanker med endda meget store sejl hvor vi diskuterer hvor stor medvinden er. Der sejles med fuld fart! Bare for at sparke fodtusserne op af skyttegravene.

 • 1
 • 1

Til Ebbe Holleris

Svensmark og Shaviv har vist at IPCC globale modeller (global circulation models) er forkerte når det gælder antagelserne om CO2. Det indrømmes også af forskerne i private sammenhænge, da temperaturerne jo slet ikke opfører som forudsagt. Det manglende i modellerne son kan være utroligt nyttige til at studere enkelte parametres indflydelse på klimaet ligger i at skyer ikke modelleres korrekt. Jeg vil gerne vide hvor det er du mener de tager fejl? Hvor er de observationer som modbeviser det de siger? De har fundet tal for varmeinput fra skyvariationer baseret på mange forskellige metoder. Jeg mener de kommer frem til at den naturlige variation baseret på observationer forklarer de observerende temperaturer udmærket og samtidigt korrigerer de forkerte trends i temperaturerne, som IPCCs modeller jo tydeligt har. Det forkerte i IPCCs model for CO2 ligger i antagelserne om den vanddamp som man antager følger med en forøgelse af CO2. Og det er vanddampen som giver opvarmningseffekren, som man hæger om som den hellige gral. Svensmark og Shaviv finder tal for CO2 indflydelsen baseret på observationer i modsætning til IPCCs modeller som ikke overhovedet har brugt tilgængelige observationer for at udlede parametre til brug i modellen. Jeg henviser igen til mine referencer, som jeg har bragt ovenfor.

 • 1
 • 4

PHK citerer fra mit indlæg:

"Svensmark og Shaviv har vist at IPCC globale modeller (global circulation models) er forkerte når det gælder antagelserne om CO2."

Og kommenterer så:

"Nej de har ikke. Du er velkommen til at have dine egne meninger, men ikke dine egne fakta."

Jo, de har. Hvis du vil diskutere vil jeg gerne vide hvor det er de tager fejl i deres redegørelser, som jeg har refereret til i mine referencer ovenfor. Du har jo ingen kvalificeret mening om det her - som mange andre der ikke er i stand til at redegøre for hvor Shaviv og Svensmark tager fejl. I øvrigt fremgår det jo af interne emails offentliggjort fra IPCCs globale circulation model at de godt er klar over at den er gal og at årsagen er præcist hvad Svensmark påpeger som en afgørende faktor - nemlig skyvariationen i de lavere lag af atmosfæren. Den behøver kun at være ganske lille for at give et mærkbart udslag i klimamodellerne. Som forklarer de observerede temperaturer når man bruger disse data i en global circulation model. Men det antager jeg du slet ikke er klar over?

 • 2
 • 3

Hvis du vil diskutere vil jeg gerne vide hvor det er de tager fejl i deres redegørelser

På stort set alle punkter: Effekten er ikke som de forudsage (men den er der trods alt), den har ikke den størrelsesorden de forudsage (men den er der trods alt, se CERN forsøgene) og virkningen er følgelig slet ikke af den størrelsesorden de forudsage (fordi de startede med at cherry-picke deres tidsinterval).

Svensmark har bidraget med ny viden om skydannelse, men det er ikke relevant i sammenhæng af global opvarmning (fordi vands termodynamiske ligevægt indstiller sig på minutter-dage i atmosfæren, mens CO2 er har levetider på århundreder.)

 • 4
 • 2

De har fundet tal for varmeinput fra skyvariationer baseret på mange forskellige metoder. Jeg mener de kommer frem til at den naturlige variation baseret på observationer forklarer de observerende temperaturer udmærket og samtidigt korrigerer de forkerte trends i temperaturerne, som IPCCs modeller jo tydeligt har...

- variationer i atmosfærisk indhold af vanddamp ser også interessante ud:

Dire predictions of global warming all rely on positive feedback from water vapor. The argument goes that as surface temperatures rise so more water will evaporate from the oceans thereby amplifying temperatures because H2O itself is a strong GHG. Climate models all assume net amplification factors of between 1.5 and 6. But in the real world has the water content of the atmosphere actually been increasing as predicted? NASA have just released their latest NVAP-M survey of global water content derived from satellite data and radio-sondes over the period from 1988 to 2009. This new data is explicitly intended for climate studies...

http://www.klimadebat.dk/forum/den-store-l...

 • 1
 • 3

Hvor meget vanddamp er der i forhold til CO2?

Ja og det har enorm betydning, fordi vanddampen forstærker virkningen af CO2 i atmosfæren.

Men fordi vanddamp i klimaet meget let kan skifte mellem de tre tilstande (is, vand, damp) instiller vandmængde ligevægten sig hurtigere end DMI kan sige "Men også udsigt til byger på udsatte steder."

Uanset hvor mange dyppekogere du tænder for, kan du ikke ophobe vanddamp i atmosfæren, det kommer ned igen.

CO2 og andre drivhusgasser kan hverken regne eller sne ud af atmosfæren og derfor er levetiden i størrelsesordenen århundreder.

De eneste to måde at få CO2 ud af atmosfæren på, er kemisk/geologisk (opløses i vand -> pH ændring -> koraldød, skaldyrsdød, fiskeyngeldød mv.) og biologisk (fotosyntese).

Set i vores optik ville fotosyntese klart være at foretrække, men vi kan ikke på nogen måde forhindre verdenshavene i at optage CO2 og derfor dør koralrev og skaldyr over hele verden i et omfang vi aldrig tidligere har set.

Og det er altsammen gymnasie fysik & kemi, man behøver slet ikke være klimaforsker for at forstå det.

 • 4
 • 4

PHK.

Du tager igen fejl.

Giv os nu de referencer du har og de data du bruger til at understøtte dine påstande.

 1. Jeg vil gerne vide hvor det er Shaviv og Svensmark tager fejl. De bruger jo mange metoder til at præcisere og verificere deres artiklers teorier. Specielt når det gælder påvisningen af IPCCs globale circulation models- Hvad er det de tager fejl i? Vis mig nu hvorfor de grafer de viser bliver modbevist af noget andet. Det drejer sig jo i det væsentlige om data fra mange satellitter, målebøjer, isotoper som proxy for temperatur og CO2 samt kosmisk stråling der når ned i jordens atmosfære med skydannelse i de nedre lag.

 2. Du referer til at de tager fejl på alle punkter - præciser hvad du mener med det, tak.

 • 4
 • 4

Nogle steder med varmt junivejr er tegn på global opvarmning. Hvad er så steder med køligt junivejr tegn på?

Om vanddamp forstærker virkningen af CO2, som PHK siger? Det er ikke fysisk muligt, nærmest tværtimod, da vanddamp og CO2 har nogle fælles absorbtioner. Man kunne måske sige, at vanddamp dæmper virkningen af CO2. Man kunne sikkert få ny indsigt i klimaet og dets udvikling, hvis man fokuserede på vand i alle dets former, i stedet for at koncentrere sig om CO2, som nærmest er nålen i høstakken. Vand er Jordens store klimatermostat, og CO2 er kun en lille krølle på historien.

 • 4
 • 7

Glæder mig til den globale trend kommer til Danmark, for jeg fryser i den her "sommer"

Hvordan kan du fryse? Os der har et middel fysisk arbejde har nydt at vejret ikke er for varmt. Vi har på arbejdet konstant døre og vinduer åbne for ikke at opleve det som en begyndende sauna siden starten af maj. Og hvis man er i nogenlunde god form og ellers sund og rask, med fornuftigt blodomløb, så er her da rigeligt varmt. Jeg har næsten konstant AC på i bilen ved disse temperature. Jeg har cyklet på arbejde i over 2 måneder nu og kun blevet våd 1 gang, så regn er der heller ikke meget af. Men i mere end 2 uger fordelt på samme tid, har jeg svedt natten igennem grundet den høje temperatur. De sidste 2-3 dage har da også været rigeligt varme til mine vikinge gener. Alt over 22-23 grader, er i min verden kun når man sidder passivt i skyggen - hvis det altså skal være komfortabelt. Mere end ca 30min i soler er alligevel nok til en solskoldning, med mindre man er smurt ind i 2-3dl solcreme. Sveden natur uden vand, oversvømmelser og temperature der måske kan supportere malariamyg, er træls. Men hvis man savner varme grundet personlige fysiologiske årsager, alder eller dårlig sundhedstilstand - så skulle man jo overveje at flytte. Mange pensionister og gigtpatienter tøffer jo netop mod et mere tørt klima. Lige nu har vi 17-20 grader, lidt sol, lidt skyer og mild brise - glimrende vejr til næsten alle aktiviteter - så hvad er der at brokke sig over?

 • 0
 • 1

Nu har vi den sædvanlige situation hvor klimabenægtere farer rundt som fluer i en flaske for at tilbagevise en artikel om at den globale opvarmning er en realitet.

Her er et langt uddrag af en artikel i Sci. Am. som forklarer problemet med disse menneskers våsede tilgang til emnet. Hele artiklen her:

https://www.scientificamerican.com/article...

"At some point in the history of all scientific theories, only a minority of scientists—or even just one—supported them, before evidence accumulated to the point of general acceptance. The Copernican model, germ theory, the vaccination principle, evolutionary theory, plate tectonics and the big bang theory were all once heretical ideas that became consensus science. How did this happen?

An answer may be found in what 19th-century philosopher of science William Whewell called a “consilience of inductions.” For a theory to be accepted, Whewell argued, it must be based on more than one induction—or a single generalization drawn from specific facts. It must have multiple inductions that converge on one another, independently but in conjunction. “Accordingly the cases in which inductions from classes of facts altogether different have thus jumped together,” he wrote in his 1840 book The Philosophy of the Inductive Sciences, “belong only to the best established theories which the history of science contains.” Call it a “convergence of evidence.”

Consensus science is a phrase often heard today in conjunction with anthropogenic global warming (AGW). Is there a consensus on AGW? There is. The tens of thousands of scientists who belong to the American Association for the Advancement of Science, the American Chemical Society, the American Geophysical Union, the American Medical Association, the American Meteorological Society, the American Physical Society, the Geological Society of America, the U.S. National Academy of Sciences and, most notably, the Intergovernmental Panel on Climate Change all concur that AGW is in fact real. Why?

It is not because of the sheer number of scientists. After all, science is not conducted by poll. As Albert Einstein said in response to a 1931 book skeptical of relativity theory entitled 100 Authors against Einstein, “Why 100? If I were wrong, one would have been enough.” The answer is that there is a convergence of evidence from multiple lines of inquiry—pollen, tree rings, ice cores, corals, glacial and polar ice-cap melt, sea-level rise, ecological shifts, carbon dioxide increases, the unprecedented rate of temperature increase—that all converge to a singular conclusion. AGW doubters point to the occasional anomaly in a particular data set, as if one incongruity gainsays all the other lines of evidence. But that is not how consilience science works. For AGW skeptics to overturn the consensus, they would need to find flaws with all the lines of supportive evidence and show a consistent convergence of evidence toward a different theory that explains the data. (Creationists have the same problem overturning evolutionary theory.) This they have not done.

A 2013 study published in Environmental Research Letters by Australian researchers John Cook, Dana Nuccitelli and their colleagues examined 11,944 climate paper abstracts published from 1991 to 2011. Of those papers that stated a position on AGW, about 97 percent concluded that climate change is real and caused by humans. What about the remaining 3 percent or so of studies? What if they're right? In a 2015 paper published in Theoretical and Applied Climatology, Rasmus Benestad of the Norwegian Meteorological Institute, Nuccitelli and their colleagues examined the 3 percent and found “a number of methodological flaws and a pattern of common mistakes.” That is, instead of the 3 percent of papers converging to a better explanation than that provided by the 97 percent, they failed to converge to anything.

“There is no cohesive, consistent alternative theory to human-caused global warming,” Nuccitelli concluded in an August 25, 2015, commentary in the Guardian. “Some blame global warming on the sun, others on orbital cycles of other planets, others on ocean cycles, and so on. There is a 97% expert consensus on a cohesive theory that's overwhelmingly supported by the scientific evidence, but the 2–3% of papers that reject that consensus are all over the map, even contradicting each other. The one thing they seem to have in common is methodological flaws like cherry picking, curve fitting, ignoring inconvenient data, and disregarding known physics.”

HHH, Vestergaard, Svend osv vil utvivlsomt rappe videre til deres dødsdag. Dem om det. Der skal også være plads til de tossede.

 • 2
 • 3

Hele artiklen her:

- og her lidt (mindre ordrigt) til det andet ben:

The World Meteorological Organization has issued he following statement:

"Several regions of the world are currently coping with severe weather-related events: flash floods and widespread flooding in large parts of Asia and parts of Central Europe while other regions are also affected: by heatwave and drought in Russian Federation, mudslides in China and severe droughts in sub-Saharan Africa. While a longer time range is required to establish whether an individual event is attributable to climate change, the sequence of current events matches IPCC projections of more frequent and more intense extreme weather events due to global warming".

Even though the IPCC report can be parsed in many ways, I await the textual exegesis that supports the claim that the "sequence of current events matches IPCC predictions." This will be difficult given that the IPCC didn't even make projections for 2010. I welcome in the comments efforts to justify the claim by the WMO. I am coming to the conclusion that there is something about the climate issue that makes people -- especially but not limited to academics and scientists -- completely and utterly lose their senses. The WMO statement is (yet) another example of scientifically unsupportable nonsense in the climate debate. Such nonsense is of course not going away anytime soon . But because various unsupportable and just wrong claims are being advanced by leading scientists and scientific organizations, it would be easy to get the impression that on the issues of extreme events and climate change, IPCC science has a status similar to interpretations of Nostradamus and the Mayan calenders

, skevet af Roger Pielke Jr. for snart syv år siden!

http://rogerpielkejr.blogspot.dk/2010/08/i...

Her lidt om '97% Consensus':

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/464...

 • 1
 • 4

det står efterhånden skidt til med dine argumenter

En galning som Lansner skal der ikke argumenteres imod, han skal bare hældes af bakken. At Børsen kan bruge ham siger ikke så lidt om den avis. Mht til Pielke undrer det at du kan bruge ham til noget, du er jo aldeles uenig med ham i det væsentlige:

“I believe climate change is real and that human emissions of greenhouse gases risk justifying action, including a carbon tax."

https://www.desmogblog.com/roger-pielke-jr

Pielke har en lille fiks ide vedr AGW og ekstremt vejr - ellers er han helt inde i folden. Han har vel et behov for at gøre sig bemærket og blive klappet på ryggen. Det forklarer den intetsigende tirade som du har fundet frem fra skuffedybet.

 • 2
 • 2

Meteorologisk Instituts vejrstation på Indlandsisen målte 4. juli temperaturen til minus 33,0 gr.C. Det er den koldeste temperatur, der nogensinde er målt i juli i 59 år, siden DMI startede målingerne i 1958.

Det er selvfølgelig ikke et udtryk for global afkøling, lige så lidt som hedebølgen i juni i selektivt udvalgte europæiske lande (jævnfør artiklen) er udtryk for global opvarmning.

Begge dele er vejrfænomener, som misbruges af pseudoforskere og journalister, som derved afsporer en fornuftig tilgang til den kendsgerning, at den globale klima-temperatur er stigende.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten