andre skriver

Ingen reduktion hos største udledere af CO2 i den danske industri

Illustration: Aalborg Portland

De største fabrikker i Danmark har ikke nedbragt deres forurening med CO2 i fem år. Det viser en ny beregning som DR har foretaget af de 80 største virksomheder i industrien, som er ansvarlig for udledning af 5,7 millioner ton CO2 om året, mens hele resten af industrien udleder 2,1 millioner ton CO2. Samlet set har de ikke nedbragt deres udslip af drivhusgasser over de seneste fem år. Aalborg Portland, der er den største danske udleder, har øget sit CO2-udslip med mere end 30 procent de seneste fem år. Og alene i 2020 steg udledningerne med syv procent. Det skyldes primært en øget produktion af cement. Aalborg Portland forstår bekymring for det stigende udslip, men siger at den grønne omstilling tager længere tid.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via TV2 Østjylland 5. aug 2021 13:09
Samsø opgiver el-ambulancer: Indkøb udskydes
via Wired 5. aug 2021 12:56 1
Tørke i Californien rammer elforsyningen
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er en ganske interessant artikel, som DR bringer her.

Man studser over, hvor meget der kommer frem af direkte men især indirekte falliterklæringer.

Der er kun industrien tilbage, hvis der skal leveres i forhold til de fromme mål, 30/70!

Landbruget vil ikke kunne levere, står der. Men der burde have stået, at landbruget er fredet af helt utilgivelige og slet skjulte grunde, som ikke kaldes ved navn her i landet, hvor korruption slet ikke findes.

Det står heller ikke, at handelsflåden bidrager til det danske BNP, men at man under henvisning til Kyotoprotokollen behændigt slipper for at referere til det faktum, at Mærskflåden alene forurener med lige så meget som hele Danmark: https://www.information.dk/indland/2019/07...

Der står heller ikke noget om, at den største post inden for fiflerierne med at få det nationale udslip ned handler om CCS og CCU, der er fugle på taget og funderet i fortsat afbrænding af verdens skove, der, hvis øvelsen gennemføres, gør DK afhængig af at brænde skove af i al fremtid! https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/...

Trafikken er fredet under henvisning til en elektrificering, der først vil få virkning, når det er for sent!

Dansk klimapolitik er en simpel forbrydelse mod menneskeheden, på samme måde som tysk klimapolitik er blevet dømt skyldig i af Tysklands forfatningsdomstol i indeværende år.

Forskellen på dansk og tysk klimapolitik er, at der er ufatteligt meget større afstand mellem erklærede mål og realitet her i DK end i DE. MF-S-Regeringen er det mest forlorne og løgnagtige, vi har set inden for disciplinen, at fake forståelse for og handling på et problem. Det burde være strafbart.

Logikken i hovedet på disse forbrydere handler om en højere falsk nødvendighed, markedets lov, konkurencestaten. Sagen er, at vi med det gigantiske forbrug, som vi har her til lands, sagtens kunne leve og have det godt på et langt mindre budget. Konkurrencestaten står ikke for nogen højere nødvendighed, men er en undskyldning for aldrig at tage ansvar. https://www.google.com/search?q=fri+af+arb...

 • 17
 • 14

Naturligvis stiger både Danske firmaers CO2 udledning, lige så vel som resten af verdens.

Vi bruger mere og mere energi hvert år og alene i år bliver vi 80 millioner flere mennesker på jorden. Hvis de nye mennesker ønsker/forlanger dansk levestandard, og det skal foregå uden afbrænding af fosile brændstoffer, biomasse og andet ragelse, så skal vi bygge 300-400 atomreaktorer a 1 GW, for at levere deres energiforbrug.

Vi kan naturligvis også prøve at gøre det med solceller, vindmøller og batterier, men det bliver regnestykket ikke mindre absurd af.

Så de resterende 7.880.000.000 mennesker har idag 442 atomreaktorer til at leverer under 2% af deres energi, så der skal bygges en del mere end 400 nye reaktorer om året, hvis vi vil være fosil frie i 2100.

Det kommer naturligvis ikke til at ske, så derfor stiger vores forbrug af kul, olie, metan, biomasse og affaldsbrænding støt og roligt med 2-3% pr år og vores CO2 mængde i atmosfæren accelerere støt.

I 1960-1970 steg mængden med ca 0,8 ppm pr år og nu er stigningstakten 2,5 ppm pr år, med en foreløbig peak på 420 ppm.

Men Vindmøller og Solceller, samt afbrænding af skov, er HELT KLART vejen frem.

 • 12
 • 21

Vi har fået smidt en masse industri ud af landet, så nu er vi alle ikke-forurenende kontorfolk, og vi har bestemt at træafbrænding heller ikke forurener, og på den måde kan vi alt i alt bilde os selv ind, at vi er nået et stykke af vejen mod de 70 % reduktion.

Men gennemsnitsdanskeren er i 2021 langt rigere end han var i 1990. Jeg har meget svært ved at tro at der overhovedet er sket nogen reduktion, hvis man medtager aftrykket fra produktionen af alt det skidt og skrammel vi køber.

I sammenligning med 1990, lever vi på en permanent juleaften.

Når jeg nu på Ingeniøren læser debatterne, har jeg et indtryk af en vis naivitet, hvor flere selleribøffer, en eldrevet firehjulstrækker, vindmøller og cykelferie på Bornholm, er det der skal til for at redde verden.

Der skal mere til: et godt udgangspunkt er at tvangsafskedige 50 % af arbejdsstyrken. Produktivitet afstedkommer ressourceforbrug.

Det mest storsvinende man kan foretage sig, er at forplante sig. Lad mig foreslå at vi vender fortegn på børnepengebeløbet.

Jeg glæder mig til at se hvordan vores frelsere vil sælge alt dette til Klima-Danmark

 • 7
 • 18

De største fabrikker i Danmark har ikke nedbragt deres forurening med CO2 i fem år

CO2-udledning er ikke 'forurening' - uanset hvad skribenten, 'Ingeniøren' (og PH-K) monne mene! :)

 • 6
 • 24

Særligt når det gælder cementproduktion, for udlederne er i dette tilfælde brugerne. Sat på spidsen, er det byggebranchen. En branche der for tiden er tættere på overophedning. Så er vi endda ikke startet på tunnelelementerne til Fehmarn-forbindelsen.

 • 6
 • 9

Modstanden og retorikken mod atomkraft, er som taget ud af USA republikanske partis modstand, mod Covid-18 vaccinen. Lige som Trump anbefaler de åbentlyst latterlige løsninger på ren energi og klima med deres udgave af at drikke klorin og indsætte UV lys i kropsåbninger.

Det er vigtigere at modsætte sig løsningen, som de godt ved virker, end at give modparten ret. Latterligørelse og løgnagtige argumenter bruges i flæng, for at forhindre en løsning, af et verdensomfattende problem, i ren trods.

At redaktionen tillader det, gør Vindmølletidende her, til en aflægger af Fox News.

 • 3
 • 12

der er som bekendt intet letter end at ryde op i andre folks skuffer specielt,når man for sine sikkert alt for høje løn betalt at dem som arbejder hos aalborg portland endnu. der bygges ganske meget i dk nu,Selvfølgelig med den logiske konsekvens at alle de fag som er relatered til dette bruger mere energi,der jo ingen som siger nej til ordre som portland selv nævner kommer produkterne et andet sted fra. som den polske kulmine arbejder sagde om jeg dør af sult eller hedeslag er jo ligefedt,men nogen skal sørge for mine børn for mad. Entreprenøren på najls tårn har sparet på cement fra portland og det har de jo ikke,fået ros for. det jo ikke alle som bare kan genudsende gamle tvprodukter,nogen må arbejde for føden under virkelighedens forhold. gennerelt må man forvente at alle produktionsvirksomheder ønsker at sænke deres energi forbrug da dette gør varen dyre. nu er det jo ikke bare at udskifte olie og gasfyret som hos familien jensen. kendskab til produktionsvirksomheder og andet industri er ikke nogen faglig styrke hos alm. medier,kunne vi overveje at spørge nogen som måske ved mere om det end vi gør. nej forhulende vi ønsker overskrifter ikke viden. den største fare mod menskeheden er ikke klima forandringer og luftforurening ,det er uvidenhed. det kunne i øvrigt være intressant at vide hvordan denne medarbejder er kommet til aalborg diesel tog eller på cykel?

 • 4
 • 4

Uanset hvad de unge måtte mene om tidskritiskhed i bekæmpelse af CO2 udledning, så gælder det om at "skynde sig langsomt" og mange gange vende skråen en ekstra gang.

Der er mange, mange faktorer, som kan forsinke en omstilling, ifht. at gøre noget med det samme:

 • Umulig markedssituation
 • "Venter" på at kilden bliver CO2-fri
 • Venter på at installationer skal udskiftes aligevel inden for en kort årerække
 • Løsningen findes ikke endnu, men ses at være på vej i horisonten, såsom elbiler eller brint til HT opvarmning

Der er også en række af synergier, som kun matrialiserer sig, hvis der ikke er foretaget suboptimale valgt inden da. Jeg arbejder både med store, centrale varmepumper og PtX, og der tegner sig et billede af, at de to teknologier "kæmper" om de samme driftstimer hvad angår varmeleverance og elforbrug. Derfor, har man først etableret varmepumper, er PtX spildvarme næsten de-facto skubbet ud. På samme måde kan man forestille sig hurtig ageren på det industrielle område, kan føre til teknologisk lock-in i årtier med noget som enten ikke er optimalt, eller som vi egentlig helst var foruden.

 • 2
 • 1

Hvis nu alle de berørte industrivirksomheder, landbrug, transport typer m.m. ville se på deres energieffektivitet og søge at nedbringe deres forbrug af kWh, m3 gas, liter olie/brændstof m.m. så vil vi også kunne se et CO2 regnskab som går nedad. Og dette gælder for alle brancher for vi er jo ikke nogle som kan være undtaget. Hvis energien er for billig for nogle, således at de ikke ønsker at energieffektivisere, så må princippet om at forureneren betaler gøres mere tydelig, ved at politikerne vedtager afgifter der hvor der ikke foretages energieffektivitets-forbedringer. Når der er afgift på energien, så bliver forbedringsprojekter rentable. Der findes flere steder grønne regnskaber som viser en udvikling i den rigtige retning og der er ganske sikkert områder hvor de IKKE findes. Dér skal der sættes ind med krav om forbedringer. En evt. udflytning til lande uden disse krav bør være moralsk utilgiveligt under henvisning til FN verdensmål nummer 12 og 13; MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION MÅL 13: KLIMAINDSATS

 • 2
 • 2

Er det ikke sådan, at kalciumet genoptager CO2 når betonen knuses og udsættes for atmosfærisk luft?

En kemikyndig?

 • 0
 • 2

Fra dit link:

Denne proces er reversibel, da den brændte kalk (hovedsageligt CaO) begynder at reagere med CO2 fra luften ligesåsnart den er afkølet. Efter lang tid vil CaO, i fri luft, blive omdannet til CaCO3.

Jeg spekulerer på om man ikke kunne spare mange tårer og klimabekymringer ved at knuse affaldsbeton.

Hvis muligt, er det da at foretrække fremfor at redde verden ved at brænde skovene af.

 • 0
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten