andre skriver

Industrien advarer mod "bund-leje" for havvind

Skal staten udleje havbunden til havmøller? Nej, mener branchen. Illustration: Dong Energy

Det vil koste elforbrugerne og konkurrenceevnen dyrt, hvis staten vil tage penge for havbunden under havmøllerne, mener energi-brancheorganisationer. Energiaftalen fra 2018 åbner op for at se på indtægtsmuligheder for staten ved støttefri havvind, og i USA har man udbudt licenser til havbunden med succes.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via The Wall Street Journal 2. mar 2021 08:59
USA: Olieindustrien accepterer CO2-afgift
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I land betaler man også for at købe eller leje et areal til opstilling af vindmøller.

Hvis det er en god forretning at opstille vindmøller, hvorfor skal staten så forære den væk ?

 • de samme investorer ville jo gerne modtage statstøtte, da vindmøller var mindre lukrative
 • olieindustrien betaler jo også for at bore i havbunden
 • 30
 • 2

@ Bo Andersen

Havvind støttes fortsat men nu baseret på CfD-aftaler, som ikke er helt så VE-skævvridende som de tidligere garanterede mindstepriser, men stadig den sikre vej til unødige ekstraudgifter til bl.a. dyr og/eller tabsbehæftet el-til-el-lagring, ekstra el-transmission og dårligere prisforhold ved (mere nødtvungen) el-udveksling med udlandet.

Det er således oplagt -nær omvendt - at støtte el-produktionen i tidsrum, hvor el-markedspriser i den høje ende simpelt fortæller, at der er brug for mere kapacitet, og at gøre det telnologineutralt, så andre typer VE ikke holdes ude. Så villle markedskræfterne selv kunne finde ud af, om "den næste" GW VE-el-produktionskapacitet skal være fluktuerende, regulerbar eller fra el-til-el-lagring, idet den fornødne effekttilpasning og forsyningssikkerhed i højere grad ville blive "medleveret".

Det nævnte ville f.eks. motivere til valg af vindmøller med høj kapacitetsfaktor, batterier bag de fluktuerende producenters elmålere, og mere tidsvarende, effektive, drifts- og brændselsfleksible bio-kraftvarmeværker fremfor biomasse-frådsende biokraftvarmeværker med lav elvirkningsgrad og/eller billige midlertidige ombygninger kun til dyre importerede træpiller.

Både lobbyister og gavebods-politikere ville få tid til mere fornuftig indsats og elforbrugerne/skatteborgerne ville sandsynligvis spare en masse penge.

 • 2
 • 6

Når man har snablen nede i statskassen, så er det jo nemt at underbyde Akraft:)

Jeg ville da også blevet sur hvis jeg havde troet at jeg kunne slippe for husleje og ikke som alle os andre der der må bløde fordi vi tror at vi ejer vor egen have og hus.

 • 8
 • 28

Det bliver da 1 til 1, uanset, hva man gør. * ingen bundleje = billigere el til mig som forbruger og bosiddende i DK, også selv om el eksporteres * med bundleje = lidt dyrere el, men tilgengæld lidt billigere i skat - går jeg da ud fra. Og hvis det er fordi staten skal have nogle indtægter i den umættelige statskasse, kan man da ligeså godt opkræve dem over elprisen.

Jeg kan kun se, at det er det samme,

 • 6
 • 7

@ Mikkel Poulsen

Skal staten så ikke også stille gratis arealer til rådighed for andre typer VE?

Teknologineutrale rammebetingelser er en forudsætning for at markedskræfterne kan finde ud af at vælge den - samlet set - billigste VE.

Det hører med i billedet, at især de først udbudte mest økonomiske hav-vind-arealer er en begrænset ressource.

 • 14
 • 2

Mig bekendt så betaler fiskerne ikke for at leje den del af havet som de fisker i, det er da urretfærdigt over for de jæger der ejer jord de kan jage på... Færgerne betaler ikke for de sejlruter de sejler på, fritidssejlere betaler ikke for deres brug af havet og vi kan alle gå på stranden om sommeren... Olieindustrien betalte skat af deres overskud, men jeg har ikke hørt at de betalte for retten til at bore efter olie og gas...

 • 6
 • 10

@ Michael Rangård

"""Mig bekendt så betaler fiskerne ikke for at leje den del af havet som de fisker i,.."

Begrænsede naturlige ressourcer tilhører som udgangspunkt os alle, fiskekvoter er næppe gratis og der synes at være nyt vedr. kvoterne: https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsminis...

@ Allan Olesen

"""Gør de da ikke det? Har du prøvet at spørge staten, om du kan få stillet havbund til rådighed for et solcelleprojekt?"""

Arealet til f.eks. en solcellepark vil skulle købes/lejes, ejeren betaler skat af jorden og får næppe EU-tilskud til jord, der ikke dyrkes(?). Skulle også havarealer ønskes reserveret til solceller, synes jeg også, at der bør betales en afgift til staten for dette.

 • 9
 • 0

Det er en udbredt uskik blandt politikere at ville skjule skatter på den måde, og kalde det Energiafgifter, Miljøafgifter osv. De bør vel stå ved når de kradser provenu ind til at spendere. Det er én ting. I den måske mere alvorlige afdeling er der efterhånden rigtig mange eksempler på at reformer af gamle systemer og teknologier bliver utroligt svære at gennemføre fordi de har fået en provenuskabende funktion. Jeg tænker at Energisektoren tilfældigvis er et af de bedre eksempler på det.

 • 3
 • 3

Bjarke Mønnike

Når man har snablen nede i statskassen, så er det jo nemt at underbyde Akraft:)

Jeg ville da også blevet sur hvis jeg havde troet at jeg kunne slippe for husleje og ikke som alle os andre der der må bløde fordi vi tror at vi ejer vor egen have og hus.

Fossil industrien her i Danmark og iøvrigt globalt har helt vilde subsidier, så det giver ingen mening at harcelere over at der er nogle ganske begrænsede og helt fremme i lyset subsidier til havvind.

Iøvrigt betaler fiskere og skibsfarten ikke en bøjet femøre for adgangen til vores alle sammens hav. Den politik syntes jeg da vi skal blive ved med i forhold til vindindustrien, der er en massiv overskudsforretning for det danske samfund.

Den danske stat er alene pga. aktieposten i Ørsted nu netto gældfri og vi har udsigt til at Ørsted bliver den mest værdifulde gigant på energimarkedet i hele Europa indenfor få år hvor BP og Shell overhales. Da vi for snart fire år siden blev netto gældfri, så havde vi ikke været det i 183 år.

Og inden du får ideer om at man jo så bare kunne sælge Ørsted og bruge provenuet til at opstille Russisk kernekraft, der kunne forære strømmen gratis væk, så husk lige på skatteindtægterne direkte fra Ørsted og fra deres mange medarbejdere og leverandører.

Fat det Danmark har ført den rigtige politik og høster fordelene.

 • 8
 • 7

Olieindustrien betalte skat af deres overskud, men jeg har ikke hørt at de betalte for retten til at bore efter olie og gas...

Der er for tiden ikke flere kvoter til salg i Danmark. Mest fordi der selv med de ret vilde subsidier der er direkte og indirekte til fossil energi også i Danmark bare ikke er udsigt til nogensinde at få return on investment.

Globalt er ca. 80% af alle aktive olie og gasboringer tabsgivende og det er sådan set forklaringen på det enorme nedbrud af markedsværdi i fossil industrien.

Flere af de store teknologivirksomheder i USA har markedsværdier som overgår hele markedsværdien af alle selskaber i USA, der udvinder fossil energi.

Uden massive og stigende subsidier ville fossil industrien ikke kunne fortsætte driften.

 • 6
 • 6

Peder Stoholm

Skal staten så ikke også stille gratis arealer til rådighed for andre typer VE?

Teknologineutrale rammebetingelser er en forudsætning for at markedskræfterne kan finde ud af at vælge den - samlet set - billigste VE.

Det hører med i billedet, at især de først udbudte mest økonomiske hav-vind-arealer er en begrænset ressource.

Der er statsstøtte til alverdens ting og herunder da i særdeleshed til landbrug og skovdrift som er forudsætningen til at fodre biomasseforbrugende kraftværker. De har samtidigt en masse ulogiske præference positioner på markedet, der ikke er andet end kamoufleret statsstøtte som er til stor skade for miljøet og samfundsøkonomien.

Tro mig du ønsker ikke teknologineutrale udbud under nogen omstændigheder.

 • 2
 • 5

Slå selv op Bjarke. Jeg har ikke en ide om hvilke fakta du forestiller sig ikke forholder sig som jeg skriver. Det kunne måske være en pædagogisk oplevelse for dig selv at begynde at vide mere om energipolitik og hvad børserne kloden rundt tror at energiselskaber er værd.

Du plejer at argumentere for at Danmark har dummet sig og der er katastrofalt ringe økonomi i vedvarende økonomi og vi skule have valgt kernekraft i tide osv.

Hvis du nu selv brugte lidt tid på nettet, så kunne du i en sen alder udvikle dig lidt.

 • 8
 • 5

Det frafalder du så pludseligt, når jeg spørger, om det nuværende princip faktisk ikke allerede er teknologineutralt.

@ Allan Olesen

Jeg forstår ikke, hvordan du kan fortolke dette. Måske fordi du bare antager, at politikerne også ville stille gratis havareal til rådighed for evt. solcelleparker på havet OG fordi du mener, at VE-elproduktion kun kan være fra vind og sol og ikke biomasse? Men forklar hellere, så jeg ikke behøver at gætte.

Lad mig - ligesom i mit første indlæg - gå skridtet videre og mene, at rammebetingelserne ikke blot bør være teknologineutrale men også - samlet set billigst muligt - befordre VE-el leveret i takt med forbruget (inkl. forsyningssikkerhed), snarere end befordrende udvalgte VE-teknologier med noget, der fortsat ligner garanterede mindstepriser. - Dvs. støtte fortrinsvis til den el-produktion, som elmarket klart og tydeligt fortæller, at der i forvejen er rigelig af.

 • 6
 • 1

Får vi her i landet fra EU fordi de "stakkels italienere" med deres mafia styrede flytbare oliventræer skal kunne overleve og ligeså skal de franske bjergbønder med to geder og tre høns også kunne overleve. Danske bønder får støtte for at de kan klare sig mod den ublu konkurrence de påføres fra sydeuropa.

Og et lille hip til dig Jens, jeg håber sandeligt. at du når min alder er ligeså kvik som jeg 🤣✌✌😉🤣

Forskellen på os to, er at jeg ved hvorfra vor velstand kommer fra, men det er tilsyneladende en by i Rusland for dig.

 • 7
 • 11

Bjarke Mønnike

Forskellen på os to, er at jeg ved hvorfra vor velstand kommer fra, men det er tilsyneladende en by i Rusland for dig.

Super fint, men kan du så ikke snart gå ind for billig vedvarende energi som dette samfund skovler penge ind på med arme og ben.

Og jeg kan ikke trumfe dig på alder og hvis jeg kommer til at overgå dig, så vil een af os ikke opleve det, men alligevel er du ikke lidt nysgerrig og villig til at udfordre dine parat holdninger sådan bare lidt?

Den absolut største virksomhed i fossil industrien i USA er Exxon, der nu er næsten 1/4 del så meget værd som Tesla og under 1/10 del af Apple.

Og det på trods af verdens største bailout gennemført af Trump MAGA vanvids administrationen.

Mener du seriøst at børserne i USA har misforstået det hele og alle fremtidige administrationer vil fortsætte money shower over fossil industrien for at holde den i live?

 • 9
 • 2

Der er statsstøtte til alverdens ting og herunder da i særdeleshed til landbrug og skovdrift som er forudsætningen til at fodre biomasseforbrugende kraftværker. De har samtidigt en masse ulogiske præference positioner på markedet, der ikke er andet end kamoufleret statsstøtte som er til stor skade for miljøet og samfundsøkonomien.

Tro mig du ønsker ikke teknologineutrale udbud under nogen omstændigheder.

@Jens Østergaard

EU-støtte til landbrug kender jeg, men til skovdrift har støtten da vist kun været (én gang for alle) til skovrejsning og imod vedgåelse af fremtidig fredsskovspligt?, - men så nu/snart? vist også til såkaldt bæredygtige (dvs. uproduktive) skove. Og landbrugsstøtten er mig bekendt målrettet produktion af fødevarer, tobak, ... ?, snarere end produktion af organiske restprodukter, der desværre kun ringe grad og overvejende ineffektivt energiudnyttes.

Jeg ved ikke, hvad du mener med "ulogiske præference positioner". Hvis du tænker på den manglende afgift på energiudnyttet biomasse (som Klimarådet har problematiseret på en dybt mærkelig måde og uden siden at rette fejlen), må jeg - som mange gange tidligere - nævne, at der jo heldigvis heller ikke er afgift på indfaldende vind og sol, ligesom der er samme afgift på el uanset produktionsmåden.

Så jo, jeg ønsker teknologineutrale rammebetingelser for VE-el-produktion og nærmere bestemt, som uddybet i mit foregående svar til Allan Olesen. Dvs. støtte til fortrinsvis den el, der tidsmæssigt er brug for snarere end - som nu - nærmere det modsatte. Og gerne (kun) samme kWh-støtte til el fra el-til-el-lagring (efter fradrag af evt. støtte givet til den til "lagringen" forbrugte el). Og gerne med omkostninger til især ny eltransmission henført til den produktion, der er årsag til behovet, så det ikke "skjules for markedskræfterne", at fossilt afløsende nye/konverterede biokraftvarmeværker kan nøjes med det allerede etablerede el-transmissionsnet.

 • 3
 • 0

I de fleste lande må du betale for at have et stykke jord du bruger til bolig eller produktion. Du kan kun sætte een vindmølle op på et givet havstykke, så for at give alle lige muligheder (for indtjening) er det vel ikke urimeligt at tage penge for det? Det er jo ideen i det hele, dem der gør det bedst får retten. I modsat fald må du dele havstykker ud til dine "venner" måske. Var der lige en konspiration under opsejling.

 • 6
 • 5

Svend Ferdinansen

I de fleste lande må du betale for at have et stykke jord du bruger til bolig eller produktion. Du kan kun sætte een vindmølle op på et givet havstykke, så for at give alle lige muligheder (for indtjening) er det vel ikke urimeligt at tage penge for det? Det er jo ideen i det hele, dem der gør det bedst får retten. I modsat fald må du dele havstykker ud til dine "venner" måske. Var der lige en konspiration under opsejling.

Jeg syntes at du skal se på hvad samfund har pligt til og så indrette politikken efter det.

Vores pligt som samfund er at skabe velordnede forhold for borgerne og agere ansvarligt i forhold kloden.

Nu har det vist sig nærmest umuligt at rage de enorme subsidier vi har tildelt fossil energi og landbrug tilbage og vi kommer heller ikke til uden sværdslag at rage subsidier til søfart og fiskeri tilbage til fællesskabet.

Det vi så kan gøre og bør gøre, fordi det giver enorm gevinst for samfundet er at rette en lille bitte smule op på urimelighederne overfor vedvarende energi ved ikke at opfinde skatter og afgifter som ingen andre teknologier betaler.

Hvis du Svend kan gennemføre de talrige skåltale løfter om stop for fossil energi støtte, så kan vi starte en konstruktiv debat om det betimelige i at ødelægge markedsmuligheder for vedvarende energi.

 • 4
 • 3

Måske fordi du bare antager, at politikerne også ville stille gratis havareal til rådighed for evt. solcelleparker på havet

Næ, hov!! Det er skam lige modsat:

Du kom med en påstand, der kun giver logisk mening, hvis det forholder sig sådan, at andre teknologier ikke kan få gratis havbund stillet til rådighed.

Jeg tillod mig så at spørge, om du havde testet denne antagelse.

Og nu skal jeg så skydes i skoene, at det er mig, der bare uden videre antager. Det er da helt i skoven.

 • 4
 • 0

Allan Olesen

Det, jeg forsøger at sige i denne forbindelse, er blot, at rammebetingelserne for VE så vidt muligt bør være teknologineutrale og det er ikke neutralt, hvis nogle VE-former gives gratis andgang til arealer og andre ikke. Jeg taler selvfølgelig ikke kun om havarealer.

Hav gerne med i tankerne, dels at især de til havvind bedste arealer er en begrænset ressource, og dels at VE-projekter, der modtager støtte betalt af danske elforbrugere/skatteborgere, meget vel kan blive ejet af f.eks. udenlandske kapitalfonde og/eller selskaber i skattely.

Også derfor synes jeg, at en evt. stadig fornøden VE-produktionsstøtte primært bør være til effekt leveret i takt med forbruget snarere end til effekt, der (på givne tidspunkter) i forvejen er rigelig af. Hvis effekttilpasningen ikke inkluderes bag VE-projekternes elmålere, bør en fornøden del af kWh støtten i stedet gives til el-backup-ydende og/eller "el-lagrende" projekter, som de fluktuerende aktører om ønsket kan købe sig ind i.

Garanterede mindste priser og meget lignende CfD-aftaler kan være fornuftig som starthjælp til nye teknologier, der endnu ikke fylder nok til væsentligt at påvirke prisdannelsen på elmarket, men derudover er det en meget "usund" form for støtte, der er egnet til fortsat at køre mere behovstilpasset VE-el-produktion i hegnet.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten