andre skriver

Havniveau stiger med højeste fart i 2.800 år

Havstigninger sker flere gange hurtigere, end Jorden har oplevet de seneste 2.800 år, viser nye studier. Frem til 1880 var variationer i havniveauet begrænset til 7,6 cm, men i det 20. århundrede alene steg verdenshavene med 14 cm. Forskerne forventer, at havniveauet i dette århundrede vil stige med mellem 28 og 138 cm.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE

via Ritzaus Bureau 22. jul 2016 13:15

Indisk militærfly forsvundet over Den Bengalske Bugt

via Dagens Byggeri 22. jul 2016 07:56 2

Cowi bruger ny rensemetode til forurenet jord

via Danmarks Radio 22. jul 2016 06:32 1

Rekord-mange ulykker på metrobyggeriet

Kommentarer (12)

Citat:
"Forskerne forventer, at havniveauet i dette århundrede vil stige med mellem 28 og 138 cm"

Der er jo kæmpe stor forskel på de foranstaltninger vi må tage hvis havene stiger 28 cm. eller 138 cm.
For slet ikke at tale om hvad Bangladish og Holland skal gøre.

Vi må have mere fakta på bordet, og spændet må indsnævres.

 • 2
 • 8

... om den økonomiske og politiske udvikling i løbet af dette århundrede og dermed de deraf følgende udledninger af drivhusgasser.

Givet en bestemt, velkendt udledningsprofil, vil usikkerhederne på effekterne på havniveauet være meget mindre end de 110 cm.

Men da man er nødt til at tage højde for, at den sociale, politiske og økonomiske udvikling kan forløbe på mange vidt forskellige måder i løbet af århundredet, opererer man med forskellige udledningsscenarier, som man så kører klimasimuleringer på. Og det er forskellen i disse udledningsscenarier, der giver anledning til størstedelen af usikkerheden i det endelig havstigningsestimat.

Så hvis du vil have "fakta på bordet og spændet indsnævret", må du argumentere overbevisende for, at vi de næste 80-90 år vil følge en helt bestemt global, økonomisk udvikling, og så finder du det udledningsscenarie, den svarer til, og kigger alene på resultatet af klimasimuleringer med det scenarie.

Lidt Wikipedia om de fire scenarier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Representati...

Og et dansk link, der forklarer det lidt grundigere:

http://www.jenshvass.com/blog/2013/11/12/i...

 • 16
 • 2

Imponerende med sådanne tal og usikkerheder, når realiteterne ser sådan ud.
http://climate4you.com/images/Holgate-9_Si...
2mm om året og ikke noget tegn på ændring af dette.

Det historiske tal (20 cm på 100 år) er om noget endnu værre end det som beskrives i artiklen (14 cm).

Til det andet punkt, så kunne man bruge den samme simple logik om vands massefylde når vi går fra 0 til 99 grader: Det udvider sig ganske lidt, så hvorfor skulle man forvente at det skulle forandre sig for de næste 99 grader?

Havstigninger er en udledt konsekvens af flere udledte konsekvenser af CO2 udledningen med meget forskellige årsagsrækker (vands massefylde, tilføjelse fra "landbunden" is, ændringer i "landhøjde" pga tab af tryk fra is) som i sagens natur sker med endnu større forsinkelse end temperaturforandringerne, kombineret med mange andre naturlige faktorer, herunder især tektoniske forandringer. Det er derfor ikke overraskende at forudsigelserne kommer med meget store usikkerheder og meget store regionale forskelle, men jeg synes det er en underlig logik at falde tilbage til den allermest simple logik med at fremskrive sidste århundredes forandringer ind i næste århundrede, når årsagssammenhængendes specifikke kausale links bliver avancerede.

 • 6
 • 4

Når vandet stiger må presset øges på havbunden. Det kan måske heldigvis forplante sig ud på de tørre områder.

 • 0
 • 10

Men ikke desto mindre, ikke blot monotont stigende per årti, men monotont accelererende


Det undrer mig at man kan komme til så forskellige stigninger, som satellitter og vandstandsmålinger viser.
Jeg tror selv mest på disse vandstandsmålinger, da det er hvad vi reelt er udsat for. Om der bliver mere vand i havet er ligegyldigt, det er vandstanden ved kysterne vi mærker.
I øvrigt forstår jeg ikke Ole Humlums forklaring om at havets udvidelse ved opvarmning ikke skulle mærkes ved kysterne, da vanddybden der er lille.

 • 1
 • 0

Se kurven over olieforbruget. Der er ikke meget usikkerhed, den stiger støt derudaf. Det samme gør befolkningstilvæksten. Ift fossil udledning, er fremtiden let at forudse.

 • 0
 • 0

snart være nok. Om man tager den samlede energi, der stråler ind til jorden og stopper i oceanerne, så kan de gakkede prognoser "forskerne" laver ikke lade sig gøre. Langtfra.

Igen og igen spørger man sig selv, hvorledes et blad for ingeniører kan blive ved med at galpe den slags forskergylle her op? Er der overhovedet ansat ingeniniører på pamfletten?

 • 1
 • 2