andre skriver

Haldor Topsøe vil erobre globalt brintmarked

Roland Baan er ny CEO hos Haldor Topsøe pr. 1. juni 2020. Illustration: Haldor Topsøe

Haldor Topsøe vil bygge en fabrik, som skal lave den vigtigste byggesten til storstilet produktion af grøn brint, nemlig elektrolyseanlæg. Ifølge topchef Roeland Baan skal fabrikken som udgangspunkt årligt kunne producere anlæg med en samlet kapacitet på 500 MW, og fabrikken forventes klar til at producere allerede fra 2023.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via DR 23. apr 2021 09:54 2
USA vil halvere CO2-udledning i 2030
via Dansk Fjernvarme 23. apr 2021 09:47
Fjernvarmen satte rekord for antal nye forbrugere i 2020
via Politico 22. apr 2021 11:45 3
Europa satte varmerekord i 2020
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man hører meget om disse elektrolyseanlæg i MW størrelse, For skæg skyld har jeg regnet på brintproduktionen fra et 150MW anlæg. Det burde blive noget i retning af 1kg brint i sekundet samt et forbrug på 9 liter vand i sekundet.

Det virker voldsomt, men 150MW er også en stor effekt.

 • 7
 • 13

Hvormange Joule el skal der til for at levere en Joule H2 nedre brændværdi når brinten er enten komprimeret eller kold.

Hvormeget strategisk/giftigt/etc metal af hvad slags skal der skaffes en gang for alle per Watt brændende brint?

Investeringen er et mindre problem.

Det tager vi bare fra de fattige.

 • 2
 • 29

Hvor vil du hen?

Hvad med at forholde sig til at verdens produktion af brint - ca. 80Mt og i kraftig stigning - næsten udelukkende produceres fra fossiler og dermed bidrager med næsten 1000Mt CO2. Jeg synes det er svært at finde en negativ vinkel på at Topsoe melder sig ind på markedet med brint fra elektrolyse.

 • 21
 • 0

Hvad med at forholde sig til at verdens produktion af brint - ca. 80Mt og i kraftig stigning - næsten udelukkende produceres fra fossiler og dermed bidrager med næsten 1000Mt CO2. Jeg synes det er svært at finde en negativ vinkel på at Topsoe melder sig ind på markedet med brint fra elektrolyse

Helt enig hvis de gør det for egen regning og risiko.

Hvis det derimod er en ny omgang a la højtemperatur brændselsceller med Risø som partner og betalt af statskassen er jeg som tidligere skatteyder skeptisk.

 • 1
 • 8

Gad vide hvordan regnestykkerne mon ser ud for produktion af brint - dels ved brug af elektrolyse (som Topsøe bruger) dels ved brug af direkte konversion af vand (damp) ved høj temperatur (som man har det i de nye højtemperaturakraftværker) ?

Tallene i det følgende finder jeg her:

https://www.world-nuclear.org/information-...

Så vidt jeg kan se kræver det 55 kWh for at producere 1 kg brint ved elektrolyse. Hvis man skal bruge vindmøller med elektrolyseanlæg koblet på bliver det ret dyrt da man jo påstår at 1 MW off-shore vindmølle koster 7 millioner kr , med alle systemomkostninger påstår man endda så vidt jeg har fprstået (men måske har man glemt dem når man citerer prisen?) Hertil kommer så elektrolyseanlæg til 3 millioner kr per MW. I alt 10 millioner kr. Skal det forrentes med 10,5 % over lad os sige 25 år (med 50% kapacitetsfaktor) har man 7/0,50+3 = 17 millioner kr pr 1MWe installeret - eller 22 øre pr kWh. Pisen pr kg brint bliver da 55x0,22 = 12 kr. Uden at medregne vedligehold, drift etc. Elektrolyseanlæggene holder jo ikke evigt og er nok dyre at vedligeholde...

I Sydkorea har man et kommende højtemperatur Akraft anlæg med 2200 MWt (termisk ydelse) som kan producere 800 tons brint om dagen. Til en pris på 1,42 USD eller ca 9 kr. per kg ved en kalkulationsrente på 10,5 %! I tillæg får man varme da man kun har 52% udnyttelse af varmeenergien ved brintproduktionen.

citat fra referencen ovenfor:

"The economics of hydrogen production depend on the efficiency of the method used. The IS cycle coupled to a modular high temperature reactor is expected to produce hydrogen at about $2.00/kg. The oxygen byproduct also has value. General Atomics earlier projected $1.53/kg based on a 2400 MWt HTR operating at 850 °C with 42% overall efficiency, and $1.42/kg at 950 °C and 52% efficiency (both 10.5% discount rate). Such a plant could produce 800 tonnes of hydrogen per day. "

 • 4
 • 9

Pisen pr kg brint bliver da 55x0,22 = 12 kr.

Selvom jeg ikke lige har noget forhold til dine tal, så rasler priserne på vind jo ned, så der lyder ikke skræmmende, at det lige nu måske koster 30% mere end noget med noget atomkraft i Sydkorea, som jeg tænker er ret svært at sammenligne med hvad det evt ville koste her. Men man skal jo selvfølgelig lige sige noget med atomkraft, selvom artiklen ikke engang handler om hvor energien kommer fra....

 • 11
 • 0

Selvom jeg ikke lige har noget forhold til dine tal, så rasler priserne på vind jo ned, så der lyder ikke skræmmende, at det lige nu måske koster 30% mere end noget med noget atomkraft i Sydkorea, som jeg tænker er ret svært at sammenligne med hvad det evt ville koste her. Men man skal jo selvfølgelig lige sige noget med atomkraft, selvom artiklen ikke engang handler om hvor energien kommer fra....

Som jeg gør opmærksom på har jeg tallene fra mit link.... Men som jeg gør opmærksom på mangler jeg tal for systemomkostninger, vedligehold og drift af vindmøller og elektrolyseanlæg. Disse poster var ikke medtaget i de regnestykker jeg lavede for vind. For atomkraft var det hele medtaget, så der er der tale om reelle priser.

Her har du et link der viser hvad vind koster sammenlignet med atomkraft - baseret på to afhandlinger fra KTH (Kongelige Tekninske Højskole, Stokcholm)

Atomkraft er langt billigere 100-300% når det gælder elproduktion. Hertil kommer en lille finte når det gælder brintproduktion hvor man udnytter varmen ved høje temperaturer til at lave brint direkte. Dvs i setdet for et en effektivitet på 35-40 % ved elproduktion får man en 60 % effektivitet ved omdannelse af varmen til brint. Det betyder at man ikke behøver at gå omvejen med elproduktion og elektrolyse (som har en effektivitet på 75%). Man får altså det dobbelte udbytte af atomkraft ved direkte produktion ved meegt høje temperaturer (op til 1000 grader C) Hvis du så skal sammenligne brint produceret med højtemperaturreaktorer med brint produceret fra vind får du en endnu størrefordel for atomkraft. Dvs en fordel på 400-1000% på brintprisen!

Atomkraft har en pris på 17,5 øre per kWh omregnet til dansk valuta (1 SEK = 0,70 DKK) - her er medregnet dekommissionering og bortskaffelse af affald!

Solenergi koster mellem 43 og 56 øre pr kWh (Danske valuta) - her er udgifter til dekommisiionering og affaldshåndtering IKKE medregnet!

**Vindenergi koster mellem 36 og 55 åre per kWh (dansk valuta) **- her er udgifter til dekommisionering og affaldshåndtering IKKE medregnet https://klimatupplysningen.se/karnkraftsel...

"Viktigt när man jämför kostnaderna från olika energikällor är att man även inkluderar kostnaden för bl.a. nätanslutningen (dvs. att dra elledningar till parker av solpaneler och vindkraftverk) vilket aldrig görs när man tex. säger hur billig sol och vindel är. Elnäten från våra befintliga kärnkraftverk och vattenkraftverk är sedan länge betalda medan kostnaden att dra el till parker av solpaneler och vindkraftverk är mycket kostsamma.

Produktionskostnad för befintliga kärnkraft är ca 25 öre/kWh sedan effektskatten på 6–7 öre/kWh togs bort (Karlsson T. och Torfgård L., 2018). I produktionskostnaden ingår även en avgift på 5 öre/kWh till avfallsfonden (en fond som skall finansiera att vi på ett säkert sätt kan ta hand om kärnavfallet samt demonteringen av kärnkraftverken), en liknande avgift saknas både för vind- och solenergi."

Her er konklusioner for solenergi:

"Tove Karlsson och Lovisa Torfgård kom fram till att produktionskostnaden utan subventioner var 61 öre/kWh för el producerad av solpaneler men då var inte kostnaden för nätanslutning/byggande av vägar till sol/vindels parkerna medräknad. En rimlig anslutningskostnad och byggande av vägar borde ge en 20 – 30 % högre kostnad vilket skulle innebära en produktionskostnad på 73 till 80 öre/kWh, dvs. ca 200 % högre än motsvarande kostnad för kärnkraftsel och då har vi inte tagit hänsyn till kostnaden för att ta hand om avfallet. Idag finns dessutom ingen metod att ta hand om uttjänta solpaneler som innehåller de giftiga ämnena bly, kvicksilver och kadmium."

Og for vindenergi:

"I en studie av Anwar A. Menezes B. och Sheibeh presenterades Tabell 1 och Figur 2 publicerad av Energikommissionen. Tabell 1 visar att produktionskostnaden för vindel varierar mellan 51-79 öre/kWh mest beroende om det är land- eller havsbaserad vindkraft. I detta fall så är vindel mellan 100- 200 % högre än motsvarande kostnad för kärnkraftsel och då har vi igen inte tagit hänsyn till kostnaden för att ta hand om avfallet. Det finns idag inte någon metod att ta hand vindturbinbladen som betraktas som giftigt avfall. Bara i Sverige väntas cirka 1000 blad tas ur bruk från uttjänta vindkraftverk mellan 2020 och 2025."

 • 3
 • 8

Brændværdien er ca tre gange højere for brint end for naturgas pr kg. Sådan et kg naturgas koster hos gasproducenten i engrospris omkring 50 øre, dvs brintprisen skal ned på ca 1,50 kr pr kg for at være konkurrencedygtig.

Altså 55kWh VE-el kan lave lige så meget brændværdi brint som der er i for halvanden krone gas. Det der er gang i er minder om tyskernes V1,V2 og ME262 som skulle feber-redde en fejlslagen resource- og energipolitik.

Det forkortede krigen og det gør mange penge til P2X nok også ved danske VE tosserier.

 • 2
 • 10

**Vindenergi koster mellem 36 og 55 åre per kWh (dansk valuta) **- her er udgifter til dekommisionering og affaldshåndtering IKKE medregnet https://klimatupplysningen.se/karnkraftsel...

Ak ja... Jeg ser i mit venerable regneark over Middelgrunden Vindmøllelag, opsummerer samtlige udgifter fra 2001-2019 (hvilket inkluderer hensættelser til dekommisionering!), dividerer med den samlede produktion i perioden og får tallet 15.4 øre/kWh...

Jeg ved ikke hvor de får tallet fra, men jeg har en ret god ide om hvorfor der bliver bygget ustøttede vindmølleprojekter i dag.

 • 11
 • 0

Ak ja... Jeg ser i mit venerable regneark over Middelgrunden Vindmøllelag, opsummerer samtlige udgifter fra 2001-2019 (hvilket inkluderer hensættelser til dekommisionering!), dividerer med den samlede produktion i perioden og får tallet 15.4 øre/kWh...

Jeg ved ikke hvor de får tallet fra, men jeg har en ret god ide om hvorfor der bliver bygget ustøttede vindmølleprojekter i dag.

og du har vist ikke forstået at der er tale om systemomkostninger, hvor man skal betale for net, ekstra kapacitet når møllerne ikke dur, etc etc - så de tal du har fra Middelgrunden kan du godt lægge betydelige ekstra beløb på. Nu er det jo heller ikke Middelgrunden alene som leverer strøm til hele Danmark eller nabolandene, så hvorfor du synes det er relevant at citere herfra forstår jeg ikke, medmindre du kan sammenligne med andre vindmølleprojekter og overslag over systemomkostniongerne for alndet som helhed, det ville jo være relevant.

Beklager at du i dine svar så tit må ty til "ak ja," etc etc - Måske ville det hjælpe på din hang til at sukke at sætte dig ind i de afhandlinger jeg refererede til fra KTH i mit link....Der står hvor de har tallene fra. De kan iøvrigt godt sammenlignes med tal vi har fra OECD over de totale omkostninger ved forskellige produktionsformer. Google det og find rapporten derfra - de udgives vist hvert år...

 • 1
 • 6

dens pris er i dag 2,78 USD = 17 kr for 28 m3 / 60 øre for 1 m3, som vejer 1,3 kg

https://markets.businessinsider.com/commod...

Nu bliver det lidt broget.1kg gas koster i øjeblikket 46 øre og om en måned ca 33 øre dvs 1krone for det samme som et kg brint magter,der måske kan laves ved højtemperaturKK for 12kroner eller ved indsats af 55kWh. I menneskets historie er demokrati undtagelsen snarere end reglen. Det er for dyrt.

 • 0
 • 0

Bjarne Bisballe

Brændværdien er ca tre gange højere for brint end for naturgas pr kg. Sådan et kg naturgas koster hos gasproducenten i engrospris omkring 50 øre, dvs brintprisen skal ned på ca 1,50 kr pr kg for at være konkurrencedygtig.

Du er sgu da fuldstændig rundforvirret.

Henry Hub prisen er 2.78 USD per MMBtu og i en MMBtu er der 293kWh, så pris USD 0.0095/kWh. Levering ligger 20% på konverteringseffektivitet i steam reform er 60%, så gassen pris ud af den samlede brint pris er 0.0095 / 0.8 / 0.6 X 33 = USD 0.65/kg.

Den nøgne gas udgift for leveret gas i USA til et steam reform anlæg er således omregnet i kroner 4kroner til produktion af et kilo brint.

Helt præcist ramte dit vilde sving 266% for højt.

 • 2
 • 0

Bjarne Bisballe

Jeg har ikke nævnt levering

Så hiv de 20% af udgiften fra og du er stadigt ude i la la land med din oprindelige påstand som du ellers forsøgte at køre videre med inklusive links og det hele.

Alt hvad du har skrevet er sammenkogt hear say garneret med links som er gode nok, men bare ikke dækker dine underlige fiduser.

Hvor får du fx fra at der er ca. x3 mere energi i et kilo brint end i et kilo CH4?

Ingen steder fra formentlig.

 • 2
 • 2

55 kWh strømenergi skal der til for at producere 1 kg brint ved hydrolyse (#7). Den brint kan brændes med varmeafgivelse svarende til at afbrænde ca 3 m3 naturgas (36 kWh) som hver koster 60 øre at fabrikere incl fabrikantens (fx Gazprom) fortjeneste (ved at stikke er rør ned i et naturgasfelt). Hvad en amerikansk industriforbruger skal betale for at få leveret den gas er sagen ligegyldig.

Brændværdi MJ pr kg 144,79 for brint, 55,49 - simple tabelopslag, som du selv kunne have foretaget

 • 2
 • 4

Jeg kendte udmærket data Bjarne Bisballe, men kan ikke rigtigt forestille mig at en der regner 266% galt for at diskvalificere en rigtig god ide rent faktisk ved noget om emnet.

Gas er dyrere i EU end i USA.

Iøvrigt forbereder de sig i Rusland på at eksportere hydrogen. Det bliver blå hydrogen og formentlig baseret på at kulstoffet bruges til fremstilling af syntetisk grafit.

Alle producenter af combined cycle kraftværker har planer for retrofit eller dedikerede kraftværker til brint.

Det er ikke ligegyldigt at NG på Henry Hub er plus leveringsomkostning, og det er i sammenhængen absurd når flere, men så ikke lige dig taler om ilandføring.

Hvis brint kostede 1.50kroner per kilo som du mener, der skal til for at brint er konkurrencedygtig, så er det 150/33=DKK 0.0454/kWh.

Det er ligeud 85% billigere end verdensmarkedsprisen for brint og det marked vokser altså hastigt.

Hvad er din argumentation for at brint skal være 85% billigere?

"Brændværdien er ca tre gange højere for brint end for naturgas pr kg. Sådan et kg naturgas koster hos gasproducenten i engrospris omkring 50 øre, dvs brintprisen skal ned på ca 1,50 kr pr kg for at være konkurrencedygtig."

 • 2
 • 0

55 kWh strømenergi skal der til for at producere 1 kg brint ved hydrolyse (#7). Den brint kan brændes med varmeafgivelse svarende til at afbrænde ca 3 m3 naturgas (36 kWh) som hver koster 60 øre at fabrikere.

Det er mange måter å beregne prisen på fornybar hydrogen. NEL oppgir prisen etter elektrolyse å være det doble av strømprisen inn. Høyere brennverdi for hydrogen er 39 kWh per kg. Om elektrolysen er 85% effektiv (man bruker i dag ofte billigere teknologi slik at effektiviten typisk er 75%). Med 85% effektivtet behøver en 47 kWh til en kg hydrogen. Om prisen for strømmen er 10 øre per kWh, så vil prisen på hydrogenet være ca kr 9,40 per kg (kostnad fra produsent uten avgifter). Prisen på hydrogen basert på naturgass er i dag typisk 15 kr/kg (fra storskalaprodusent).

 • 2
 • 0

For at blive til ammoniak skal brinten igennem endnu en proces, som også koster energitab, så interessant hvor meget energi der er brugt i sidste ende i forhold til hvor meget energi der er i ammonniakken, og hvor meget ammoniak produceret på den måde koster (om den er konkurrencedygtig).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten