close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

Forskergruppe går imod regeringens tal: Landbrugspakke belaster miljøet alle år

Biologisk Institut ved Københavns Universitet har gennemregnet regeringens landbrugspakke og når et markant anderledes resultat end regeringens embedsmænd. Der er underskud på miljøet i alle år frem mod 2021.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Nature 20. apr 2018 07:53 7
Halvdelen af Great Barrier Reef er døet siden 2016
via DR 20. apr 2018 07:38
Kommuner undersøger ikke skoler for radon

Som altid når man overfalder landbruget, sker det ved at henvise til artikler i en eller anden avis eller anden form for medie. Landbrugets eksperter har man koblet fra gennem de seneste 20-30 år.
De forskere man henvender sig til glemmer at fortælle, hvorledes de kommer frem til deres resultater - tager man udgangspunkt i direkte målinger eller bruger man en eller anden EDB-model?
Sagen er den, at man såmænd blot tilbagefører tidligere kvælstofnormer, så de kommer næsten på højde med de mængder, men gennem årene har benyttet i feks. Tyskland og Holland, hvor man ikke ser de ulemper, som danske forskere postulerer.
Landbrugets bidrag med kvælstof til de indre danske farvande ligger kun på ca. 10% af det totale bidrag, de øvrige 90% lukker forskerne åbenbart skyklapperne ned for, kun de 10% har betydning?
Landbrugets bidrag er i øvrigt gavnligt, idet det overvejende sker i det tidlige forår, hvor der booster fødekæden op. Algerproduktionen får væksten af vandlopper oa. organismer til at eksplodere op gennem fødekæden. Hele denne biologiske proves har i øvrigt et positivt iltregnskab.

De meget store mængder kvælstof, der leveres til de indre danske farvande, stammer kun ca. 10% fra landbrugsjordene.
Det største bidrag af kvælstof stammer fra tilførslerne via Jyllandsstrømmen, som vore miljøforskere opdagede alt for sent, tallene herfra kom først på regnskabet i DMUs rapporter fra 2001, hvilket medførte et dramatisk fald i landbrugets bidrag. Det medførte i øvrigt at DMU måtte lade sig evaluere af et udenlandsk ekspertpanel, der uddelte både ros og en ret alvorlig kritik til DMU.

Ida Aukens bekymring over drikkevandets kvalitet er ubegrundet. Drikkevandet forurenes ikke med nitrat blot fordi man hæver N-normerne til omtrent samme niveau som tidligere. Hvor har hun dog det fra? Nitrat i drikkevand er ikke noget problem, den ekstra tilførsel optages da i planterne, den resulterer i større afgrøder med større proteinindhold.

Det kvælstof, der udledes fra dyrkede arealer er stort set det samme, som udledes fra udyrkede arealer i følge direkte målinger, men sikkert ikke, hvis man anvender de EDB-modeller, som forskerne anvender, og som de ikke gerne fortæller om. Derfor er protesterne fra ikke-landbrugskyndig side forkert.
Det er jo ikke gødningens N-indhold, der udvaskes til vandmiljøet, for det optages af planterne i løbet af 3-4 uger om foråret.
Biologisk institut mangler at oplyse om deres metoder, måske er deres resultater rigtige, måske er der store fejl i materialet? I hvert fald er der diskrepans mellem deres resultater, og det man ser fra udenlandske forskere. Det undrer mig, at ingen journalister har spurgt ind til metoden, der anvendes.

Dansk miljøforskning er tidligere blevet evalueret af udenlandske ekspertpaneler med dumpekarakter til følge (Se i Ingeniørens artikelarkiv).
Måske er tiden inde til at gentage denne evalueringsproces?

  • 8
  • 15