andre skriver

Forskere foreslår ny forklaring på Fermis paradoks

Manglende tegn på intelligent liv i rummet skal muligvis forklares med, at skrøbeligt mikrobielt liv andre steder i universet ikke har været så heldig at have de samme stabile forhold som på Jorden til at kunne udvikle sig til flercellede organismer. Sådan lyder det fra forskere på The Australian National University, der giver en ny alternativ forklaring på Fermis paradoks, som betegner den logiske brist mellem den høje sandsynlighed for liv på andre verdener og menneskehedens mangel på kontakt med andre civilisationer. Det videnskabelige paper er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Astrobiology.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE

via Kristeligt Dagblad 25. jul 2016 08:00

Kræftbehandling dominerer væksten i sundhedsudgifter

via Børsen 25. jul 2016 07:40 1

Politikere til SAS: Uber-aftale er knald i låget

Kommentarer (12)

Efter en oplevelse foretaget af min ældste søn og jeg i 2005 kan vi med sikkerhed sige ja til at der findes anden civilisation et eller flere steder i universet.
Er indtil videre kommet til den konklusion, at det vi så ikke gider bruge tid på almindelig kontakt, der er alt for meget bøvl med i følget

 • 2
 • 15

som supplement vil jeg bare påpege at udvikling af den drivkraft, som kunne bringe objektet fra jordens atmosfære(først følgende os ca 50-60 km i samme hastighed et sted mellem 5-8 km oppe i atmosfæren) og ud i verdensrummet uden nogen som helst form for spor(røg(forbrændingslys), iskrystaller, tåge eller andet synligt), kunne være interessant at udvikle.
Senere kunne man så begynde at ophæve den enorme Gpåvirkning, som den abnormt hurtige opstart og stop medførte(en af forsvarets jetjageres hastighed er sneglefart i forhold til det sete)
Om en rent "højintelligens/teknologisk" udgave var forbi, eller "fjernt HØJintelligent slægtning" inside, tja et godt spørgsmål.
Retning for bevilling af resourser burde måske gå mere massivt til udvikling og produktion af dette samt forsvar imod evt "dårligt muligt selskab fra evt afvigende" ukendt i rummet eksisterende civilisation.
Mit foreløbige gæt er drivkraftens udnyttelse af allesteds tilgængelige partiklers indhold af elektrisk ledende indhold samt en konstruktion, der gør den er selvkørende og energiskabende, det lyder totalt tosset, men jeg er overbevist om at det er muligt

 • 0
 • 3

Og regnes man som intelligent hvis man svarer på sådanne artikler?
Der er mig bekendt fremsagt mange gode grunde til at vi ikke har hørt fra andre i rummet. Blandt andet at der fra det tidspunkt man evner at udslette alt liv og til det sker er et meget kort tidsrum.

 • 2
 • 0

Lad os sige at der findes en civilisation et sted i rummet, nogen som er nogle tusinde år forud for os.

De har udviklet en metode til at bryde 'lysmuren', og kan rejse rundt og besøge planeter efter forgodtbefindende.

Hvad er sandsynligheden for at de skulle 'falde' over netop vores jordklode? I forhold til antallet af planeter i vores galakse alene, vil den chance være forsvindende lille. Vores radiosignaler er jo ikke nået længere væk end de første 120 lysår, så er denne civilisation længere væk ligner vores planet jo enhver anden stenkugle.

I øvrigt skal man jo huske på, at deres formål med at rakke rundt i universet må være at finde noget som deres folk vil have gavn af.
Den dér klassiker med aliens som kommer ned til os for at fortælle hvordan vi kurerer kræft og konstruerer hypermotorer, de forudsætter implicit at avanceret teknologi automatisk gør folk til altruister.

Det burde vi om nogen vide ikke er tilfældet...!

 • 1
 • 0

Hej Henrik, tak for respons

Teoretisk:
Om det var et uheld(f.eks sammenstød med rumskrot, som evt havde slået "usynlighedsteknologi" fra),

eller "genstanden" var her for første gang og søge efter muligheder til eget brug

eller "genstanden" var synlig, "forklædt" set fra jorden som sattelit(måske igen og igen)

aner det ikke, det kan jo heller ikke lade sig gøre at sende informationer til vores hjerne, selv om den virker delvis via elektriske impulser, eller kan det?
Kræft er en kombination af mange ting og faktorer og vil altid være en mulighed både at få og undgå, en god start før, under og efter fødsel er nok ikke dårligt.

Dine 2 sidste skrevne linier kræver nok udfasning af begrebet penge og dertil relateret for at ændre folk

 • 0
 • 0

Dine 2 sidste skrevne linier kræver nok udfasning af begrebet penge og dertil relateret for at ændre folk

'Penge' er mange ting. Det er ikke kun mønter og sedler eller et tal på en hæveautomat.

Så længe mennesker har behov der ikke opfyldes automatisk, vil der finde en udveksling af ressourcer sted.
Hvis jeg har meget af noget, som andre har brug for, så vil jeg forsøge at få noget til gengæld fra dem, som de har en eller anden mængde af.

Dét vi kalder penge, er jo bare et substitut for en tjenesteydelse eller en genstand. Det er bare nemmere at gå rundt med penge i en tegnebog, from for alle mulige genstande i en indkøbsvogn, så man kan 'betale' med naturalier hele tiden.

Et rigtigt pengeløst samfund (kommunismens apoteose) ville kræve at alle uden undtagelse fik opfyldt ethvert behov der kunne opfyldes, at ingen havde behov som kunne opfyldes, men ikke blev det.

Det ville i sagens natur også udelukke at der fandt arbejde sted - ud over forskellige personers hobbyprojekter.

Det ville igen forudsætte, at der var vedligeholdelsesfri maskiner til at producere alt, lige fra tøj til fødevarer og medicin, inklusiv robotter til at tage sig af syge og gamle.

I sådan en verden ville det være tvivlsomt om et eller flere individer ville have mulighed for at lave den givetvis meget omfattende forskning og eksperimenteren der skulle til for at kunne konstruere et 'overlys-rumskib'.

 • 1
 • 0

Hvad er sandsynligheden for at de skulle 'falde' over netop vores jordklode? I forhold til antallet af planeter i vores galakse alene, vil den chance være forsvindende lille. Vores radiosignaler er jo ikke nået længere væk end de første 120 lysår, så er denne civilisation længere væk ligner vores planet jo enhver anden stenkugle.

Vores radiosignaler er desværre kun nået ca. 75 lysår ud i rummet, fordi det er især frekvenser i VHF til mikrobølge-området, som går ud gennem atmosfæren og videre derudaf.
Under 2. verdenskrig i England (1941/42) blev 10 cm. / 3 GHz. magnetronen til radar udviklet og det var første gang man kunne frembringe høj effekt på denne frekvens (omkring 350 kW i starten og senere 850 kW).
Man indførte roterende antenner (PPI system) og når, disse strålede ud i alle kompassets retninger + at jorden roterer - så vil et meget stort antal grader af himlen / universet blive "belyst".
Man har fundet mange planeter ved stjerner i "nabolaget" og hvis, der forefindes intelligent liv blandt disse - ja, så skulle de nemt kunne registrere vores signaler - altså med modtageudstyr af samme kvalitet, som vores......

 • 1
 • 0

Man har fundet mange planeter ved stjerner i "nabolaget" og hvis, der forefindes intelligent liv blandt disse - ja, så skulle de nemt kunne registrere vores signaler - altså med modtageudstyr af samme kvalitet, som vores......

Rigtigt.

Men betingelserne for intelligent liv er nok lidt specielle, så mit subjektive gæt er at der nok ikke er noget i vores nærmeste (astronomisk set) omgivelser.

Til gengæld er universet så enormt og indeholder en sådan mængde af stjerner og planeter, at det forekommer mig usandsynligt at der ikke skulle være intelligent liv en del flere steder i verdensrummet end lige præcis her på vores Jord.

Denne betragtning er lidt i stil med: Hvis jeg kaster ti terninger, så er chancen for at alle viser seks sådan omkring 1:60.000.000. Det er ret usandsynligt i ét kast.
Hvis jeg til gengæld kaster hundrede billioner gange, så er sandsynligheden for at det ikke sker, nærmest forsvindende.

Og nu skal vi så ikke kun have en civilisation som vores egen, vi skal også have en der kan konstruere rumskibe der kan bevæge sig hurtigere end lyset.

Dem er der nok endnu færre af, om overhovedet nogen.

 • 2
 • 1

Denne betragtning er lidt i stil med: Hvis jeg kaster ti terninger, så er chancen for at alle viser seks sådan omkring 1:60.000.000. Det er ret usandsynligt i ét kast.
Hvis jeg til gengæld kaster hundrede billioner gange, så er sandsynligheden for at det ikke sker, nærmest forsvindende.


Hvis man kunne regne sandsynligheden ud for hvor tit der vil opstå planer med den dynamik der skal til for at betingelserne for liv er tilstede, så ville det sige mere end hvor mange gange universet har 'spillet' med terninger.

 • 1
 • 0

Liv i form af encellede organismer (anerobe) opstod nærmest momentant efter Jordens dannelse. Fotosyntesen og hermed ilt-atmosfæren var på plads efter yderligere 500 millioner år men først 3 milliarder år efter det første liv kom der flercellede organismer (800 millioner år siden) og så gik det ellers stærkt.

Udvikling fra encellede til flercellede organismer synes således at være en anden flaskehals hvis det ellers lykkes de encellede at etablere sig i stedet for hurtigt at forsvinde som foreslået i artiklen.

Udvikling af intelligent liv (mennesket) er sket i løbet af få millioner år og tekniske civilisationer på få tusind år. Nu er vi nået et punkt hvor en ny - universel - flaskehals ligger lige foran os. Selvudslettelse. Der er en række teknologier som de fakto eller potentielt kan true vores eksistens som art, herunder atomkrig, kemisk og biologisk krigsførelse, kunstig intelligens, måske nano teknologi og - mere gradvist - irreversible klimaændringer som resultat af profitmaksimering gennem forurening af naturgrundlaget. Hertil kommer de sædvanlige naturkatastrofer som meteornedslag, supernovaer, supervulkaner osv som ganske vist ikke i tidernes løb har udryddet alt liv, men sandsynligvis ville være i stand til at udslette tekniske civilisationer og højerestående arter hvis de indtraf nu.

Det må derfor nærmest være en given ting at hvis ikke vi spreder os ud i rummet, så vil der på et eller tidspunkt være nogen der påtager sig at give Gud en hånd med at gennemføre dommedag og udrydde menneskearten ved anvendelse af forhåndenværende teknologi. Eller vi mister grebet om situationen pga en run-away klimaudvikling som ikke engang Svend Ferdinansen kan bortforklare fra sin plads ved køkkenbordet.

Så flaskehelsen lige nu er holde os i live indtil vi er i stand til at bevæge os fra Jorden og ud i rummet mhp at til kolonisere galaksen (Hawkins 100 år endnu). Hvordan det skal foregå er ikke åbenlyst men det kræver givetvis udvikling af kunstrig intelligens - som netop i sig selv kan udløse dommedag for os. Eller mere optimistisk, repræsentere det næste evolutionære skridt på vejen mod kontrol med universet.

Måske får vi en mindesten når robotterne har overtaget det hele.

 • 5
 • 0