andre skriver

Forsker: Vi skal hive CO2 ud af luften for vores børns skyld

Det er ikke nok at bremse den globale opvarmning ved at skrue ned for vores udledning af CO2, for der er allerede for meget CO2 i atmosfæren, fortæller anerkendt miljøforsker. Han fortæller, at vi også bør sætte store initiativer i gang, der skal trække CO2 ud af atmosfæren. Hvis ikke for vores egen skyld, så for de kommende generationers.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Interesting Engineering 18. okt 2021 12:34
Vores univers er skabt i en aliens laboratorium, siger Harvard professor
via TV2 18. okt 2021 09:32 6
Comeback til elløbehjul vækker kritik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der findes en billig og selvgenerende metode. Skove og uberørt natur.

Men ethvert tiltag til lagring er omsonst, i øjeblikket, da vi fortsætter med at brænde mere og mere olie, naturgas og kul af. Så længe forbruget stiger er det umuligt at vende udviklngen, med stigningen i atmosfærens CO2.

Da problemet ikke er erkendt af størstedelen af jordens befolkning, kommer der ikke nogen positive tiltag.

 • 3
 • 2

Ved at bruge naturgas, og vel om mærke bruge den rigtigt, kan man trække CO² ud af luften. Det sker, ved at man fjerne kul fra metan i naturgassen ved opvarming. Brinten opvarmes med CO² fra et kraftværk, der fyrer med biobrændsel med en passende katalysator, resultatet er vand og metangas. Metangassen sendes ud i naturgasnettet.

 • 2
 • 0

11,4 milliarder tons Olie ækvivalenter, i 2016, og det stiger stadig.

http://www.nationalobserver.com/2017/07/13...

Tyskland har lukket 8 atomkraftværker og erstattet dem med sol og vind energi. Derfor er Tysklands forbrug af kul og brunkul stangneret og steget en anelse fra 2015 til 2016. Så Tyskland har erstattet CO2 fri energikilder med CO2 fri energikilder, det giver INGEN mening.

Frankrig planlægger at lukke 17-18 atomkraftværker og erstatte dem med sol og vind energi, og med gaskraftværker som backup. Det giver INGEN reduktion i CO2 udslippet.

Japan har lukket deres 8 atomkraftværker og erstattet dem med kulkraft, med både kraftig stigning i CO2 udslip og med økonomisk recesion som resultat.

Det går den forkerte vej i EU og Japan..

 • 2
 • 5

Da problemet ikke er erkendt af størstedelen af jordens befolkning, kommer der ikke nogen positive tiltag.

Jeg tror ikke problemet et folkelig uvilje til at erkende problemet. Så demokratisk er verden jo ikke. Snarere er det de herskende klasser der modsætter sig at løse problemet. Altså f.eks. olieindustrien og våbenindustrien som har direkte interesse i at bevare den bestående verdensorden og som i vidt omfang kontrollerer udviklingen henover hovedet på de brede masser med det mål at samle velstand til sig selv gennem udnyttelse af andre.

Det er ikke tilfældigt at den politiske højrefløj modsætter sig at afvikle fossilsamfundet mens venstrefløjen ønsker bæredygtighed. Det er vor tids klassekamp.

 • 7
 • 2

Den anerkendte klimaforsker, som Ingeniøren refererer til er vel James (Jim) Hansen som jo er velkendt for sine dommedagsprofetier siden 1980erne. De er jo som bekendt alle løbet ud i sandet.

Artiklen som refereres til her i Ingeniøren har ellers mange forfattere men han er da nok den mest "kendte" - om han er "anerkendt" er jo et spørgsmål. Han kendes i hvert fald fra Climategate og har en tydelig politisk dagsorden.

Artiklen virker lettere vanvittig, da man refererer til Eemtiden - en mellemistid på 4000 år som startede for 130000 år siden. Dengang var temperaturen 5 grader varmere på Grønland end i dag. Og vandstanden var helt korrekt flere meter højere end i dag. Men hvorfor skulle det være relevant for fremtiden?

CO2 effekten er omdebatteret og slet ikke forstået. De modeller man laver af global opvarmning er baseret på curve fitting af parametre, man ikke forstår. Modellerne opdateres hvert 6. år af IPCC som ved samme lejlighed opdaterer prognoserne med udgangspunkt i det år man opdaterer modellerne. Man går ikke tilbage til tidligere "nulpunkter" og prøver at forudsige fremtidens temperaturstigninger. Men begynder på en frisk hver gang! Det er jo helt eklatant dårligt det man har præsteret. Alle har jo set hvor meget IPCCs kurver og trends ligger over de observerede de seneste 20 år. Men det påvirker ikke de troende. Som Jim Hansen.

En nylig forelæsning på DTU af den anerkendte videnskabsmand Nir Shaviv, viser hvad det er som IPCC ikke har taget hensyn til. Shaviv viser beregninger med de effekter han har fundet skal medtages. Disse beregninger viser en grads temperaturstigning ved år 2100 baseret på samme udvikling af CO2 indhold som IPCCs modeller. Kun en halv grad Celsius skyldes CO2 i Shavivs model:

https://www.youtube.com/watch?v=2lNnggKFYu0

Denne temperaturstigning på 1 grad frem til 2100 er af samme størrelse som det man kender fra 1900-2100. Vandstanden skulle derfor ændre sig på samme måde. Der foreligger mange målinger fra ca 1850 af vandstanden med tidevandsbøjer - som alle viser en bemærkelsesværdig stabil stigning på ca 1 mm per år uden akcellererende tendenser, som Hansen jo påstår skulle finde sted.

Her er data for vandstandsstigninger som en professor ved Oslo Universitet har samlet og regelmæssigt opdaterer (sammen med mange andre klimadata):

http://www.climate4you.com/

gå til submenu "Oceans" og find her submenu " Sea-level from tidal gauges"

 • 2
 • 6

som jeg har talt for i årevis, under voldsom modstand fra asketer.

I en lang årrække er CO2 blevet uddraget af atmosfæren på industriel basis i en mængde på 120.000.000 ton pr. år. Denne CO2 bliver brugt i en række industriprodukter.

Den kan også benyttes til at producere drivmidler til motorer, f.eks. biler i et kredsløb: brændstof - CO2 -> brændstof ved hjælp af f.eks. US patent no. 1,746,464, applied 1926, som blev brugt i vid udstrækning ... Der er ingen grund til at kopiere hele teksten ind her, så klik for resten af redegørelsen

 • 0
 • 0

For ca. 10 år siden udførte man ved Vestkraft i Esbjerg et stort forsøg med at trække kuldioxid ud af kraftværksrøgen.

"Ingeniørens Nyhedsbrev 28.06.2007. Efter halvandet år har Dong stadig ikke vist afgørende fremskridt med at trække CO2 ud af røggassen på Esbjerg-værk. Energiforbruget er alt for højt. Af Thomas Djursing, torsdag 28. jun 2007 kl. 10:46"

Man kunne ikke komme under et energiforbrug på 3,7 MJ/kg kuldioxid. Sættes dette i forhold til brændværdi og kulstof indhold i henholdsvis kul og naturgas finder man, at 35 % af kulstoffets og 21% af naturgassens energiindhold vile skulle bruges til denne proces.

Skal kuldioxiden lagres vil komprimering og transport yderligere kræve en andel af energien.

Så med mindre der skulle dukke andre og anderledes effektive metoder op til isolering af kuldioxid, står min påstand ved magt.

Men man har da forsøgt at anvende processen, idet Boundary Dam kraftværket i Canada både lå i nærheden af en egnet pipeline og et olieselskab, der gerne ville købe kuldioxiden og bruge den til at presse mere olie ud af en forekomst.

Se nedenfor:

"10/30/2015 | Gail Reitenbach PRINT MODE : OFF Save to myPOWER Once again, a first-of-a-kind technology at a coal-fired power plant that is designed to reduce its greenhouse gas footprint has run into design, operational, and cost problems. This time, it’s Saskatchewan, Canada utility SaskPower’s Boundary Dam Carbon Capture project that’s facing scrutiny. (Earlier this week, an overdue precombustion carbon capture project, Mississippi Power’s Kemper County integrated gasification combined cycle plant, reported yet another cost overrun, of $110 million.) In a Sept. 14 press release, SaskPower notified the public that a “large piece of SaskPower equipment” would be moved across the province and would in some places require temporary outages because of necessary power line moves. The 90,000-kg cylinder, the size of a six-story building, is, the company said, “one of the major components in SaskPower’s carbon capture and storage (CCS) process. It will improve the reliability of the storage for the amine solution being used to capture carbon dioxide molecules.” That news should have been a clear indication that something major was amiss at the facility. But only this week, several media outlets within the province ran stories quoting Energy Minister Bill Boyd, the government official who oversees the crown corporation, about deficiencies at the plant. Since the facility went online a year ago, SaskPower said in the mid-September release, the CCS process has captured more than 400,000 metric tons (mt) of carbon dioxide. That’s far less than the million mt annually that the utility indicated previously it was on track to capture. "

 • 1
 • 0

Hvis den tese skulle holde stik, må det jo betyde at der er lagret en masse kulstof i de uberørte skove, som vi trods alt har

- selvfølgelig!: Kulstof er jo 'grundstenen' i 'organiske forbindelser' (Organisk kemi betegnes derfor undertiden som 'kulstoffets kemi'):

Fotosyntese er af altafgørende betydning for opretholdelsen af Jordens stofkredsløb. Ved fotosyntese dannes årligt ca. 200 mia. t organiske forbindelser. Det svarer til, at al atmosfærens kuldioxid i løbet af en periode på 300 år omdannes til organisk stof, og at al atmosfærens ilt fornyes i løbet af 2000 år...

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%...

 • 1
 • 0

....at forøge CO2 mængden atmosfæren. Man kan så konstatere, at på trods af al den elendighed overbefolkning medfører, må folk der trods denne viden udtaler, at vi skal tænke på vore børn og børnebørn, ikke har taget ansvar, ved at undlade at få børn, betragtes som tåber.

De samme personer er imod alt, der har en homøpatisk mulighed for at lave katastrofer i fremtiden.

Ret beset og garanteret nemt at bevise, så vil langt flere omkomme ved at anvende en iPhone end CO2 frie energifrembringere vil gøre resten af menneskehedens historie

 • 1
 • 4

Umiddelbart er der langt mere ilt i atmosfæren end kulstof ( 200.000 ppm versus 400 ppm) . Ved at fjerne CO2 sker der rigtignok også en fjernelse af ilt men det er altså en ren bagatel og ikke problem som man skal bekymre sig om.

 • 2
 • 0

Men der er ret mange der får røde knopper når man nævner Akraft, så derfor undlod jeg det.....men det er rart, at du efterhånden er begyndt at sondre......din relationsforklaring ovenfor mellem ilt og CO" i atmosfæren var god. Er det en snigende erkendelse af virkeligheden har fået dig til at acceptere Akraft som mulig nødvendighed...Velkommen i klubben.

 • 2
 • 3

at forøge CO2 mængden atmosfæren.

Ja det har du ret i - under den forudsætning at "overbefolkningen" betyder øget udledning af fossilt kulstof. Det er dog ikke en given forudsætning men noget det kan undgås ved at udfase fossiler til fordel for VE og akraft.

Det nytter ikke at stabilisere befolkningen hvis forbruget af fossiler vokser. Det er ikke den fattige afrikanske bonde eller slumbeboer men den smækfede dansker på stranden i Thailand der symboliserer vores civilisations problem. At trække befolkningskortet og ignorere forbrugsfesten og forbrugs svineriet er uansvarlig og usømmelig afledning. Det er ikke verdens fattige der skal have skylden for den globale opvarmning og ødelæggelsen af naturen. Det er os der med vores forurening har skylden og ansvaret og os der må gå forrest for at løse problemet.

Verdens fattige kan ikke redde kastanjerne ud af ilden for os alle mens vi slænger os på sofaen.

 • 3
 • 1

Jeg har uafladeligt slået på tromme for at fossiler med den i teknologien integrerede forurening med drivhusgasser er det centrale problem og enhver teknologi som ikke forurener med CO2 er at foretrække. Det betyder at akraft i mine øjne er klart at foretrække for kulkraft. På lang sigt - hvis det lykkes at udfase fossiler på kontrolleret og ordnet vis - kan vi fokusere på at etablere den endelige globale energiteknologi. Her sætter jeg min femører på VE - men det vigtige lige nu er udfasning af fossiler for enhver pris - herunder stop for nedlæggelse af akraftværker hvis det betyder forlængelse af kulkraft.

Så du ser jeg ikke er med i din VE hader klub og kan kan kun opfordre akraftfolket at tage sig sammen og rette skytset mod fossiler.

Min fjendes fjende er min ven som man siger. Lad os få afgifter på fossilt kul og forurening i det hele taget og overlade til markedet at vælge den endelige løsning.

 • 4
 • 1

Til Søren Holst Kjærsgaard

Der er i oplægget opfordret til at fjerne allerede produceret CO2 fra atmosfæren. Er det omkring 300ppm? Det Du refere fra DONGs samfundsgavnlige forsøg ,er fjernelse af 17-18% CO2 fra røggas på fossile kraftværker. Det blivernok mere energikrævende at fjerne den tynde suppe.

 • 1
 • 0

Selvfølgelig skal man have gratis energi for at kunne trække kuldioxid ud af atmosfæren, dvs. solenergi. Men dette alene rækker ikke. Man skal også have de mineraler, der er nødvendige for den biologiske produktion. En smule jern tilført til verdenshavene, ville hjælpe betydeligt. Men ingen seriøse forskere har så vidt jeg ved beskæftiget sig energisk med dette. Det kunne jo risikere at være en nem og billig løsning. Dvs. en katastrofe for de mange indflydelsesrige mennesker, der har deres udkomme ved hypotesen om, at kuldioxid vil medføre klimakatastrofer.

 • 2
 • 4

Vi har trukket Co2 ud af atmosfæren i mere end tusinde år, det sker når vi laver trækul.

 • Lavpraktisk og billigt !

Det skal bare graves ned i stedet for at bruges, så har vi trukket Co2 ud af atmosfæren.

Vi skal så bare lige huske at stoppe med at bruge fossilt kulstof først, ellers er det jo ligegyldigt.

 • 4
 • 0

Jeg er temmelig rusten udi kemi, så derfor bare lige et lille spørgsmål jeg håber nogen kan hjælpe mig med: Jeg har forstået, at det er CO2 (+methan og vanddamp) der er de største klimasyndere (måske dog overgået af mennesket). Men er det ikke alt det kulstof vi har hentet op til overfladen af jorden der er den egentlige udfordring? Hvis vi "gemmer" CO2 ned i store "beholdere" under jorden, gemmer vi vel også en masse ilt? Så er det ikke på længere sigt nødvendigt at få gjort en masse kulstof utilgængeligt for ilten (igen)?

Når man vil lave SNG vil man producere brint via elektrolyse, og det vil frigive ilt, som kan blive i ret store mængder hvis store dele af transportsektoren skal være fossilfri.

Den metan som er udkommet af metaniseringen når kulstoffet fra co2 bindes med brinten kan yderligere bruges til plastfremstilling. Hvis den brugte plast deponeres så bindes co2 og den trækkes ud af atmosfæren og bindes netto i plasten. Co2 kunne f.eks komme fra en biogasproces, hvor co2'en reelt er undfanget fra atmosfæren via de organiske forbindelser der sker via fotosyntesen som altså ender som brændstof i biogasanlægget.

 • 0
 • 0

Der er altså en del ting, du har fået helt galt fat på, Niels Vestergaard Jespersen.

CO2 effekten er omdebatteret og slet ikke forstået.

Fuldstændig forkert. CO2 effekten har været kendt lige så længe som Darwins evolutionslære og er lige så velbeskrevet og velforstået.

De modeller man laver af global opvarmning er baseret på curve fitting af parametre, man ikke forstår.

Fuldstændig forkert. Klimamodeller er ganske ligesom vejrmodeller baseret på numerisk løsning af de ligninger, der beskriver fysikken (og kemien) i det koblede ocean- og atmosfæresystem samt de mange delkomponenter, der indgår, forceret med den forventede påtrykte CO2-belastning afhængigt af det valgte socioøkonomiske scenarium for den globale samfundsudvikling. Der er ikke tale om empiriske eller statistiske modeller eller kurvefitting, som du lader til at tro.

Modellerne opdateres hvert 6. år af IPCC som ved samme lejlighed opdaterer prognoserne med udgangspunkt i det år man opdaterer modellerne.

Fuldstændig misforstået. Der udvikles, videreudvikles og køres konstant nye og eksisterende klimamodeller alle mulige steder rundt omkring i verden, og simuleringerne baseret på disse offentliggøres løbende i diverse tidsskrifter og ad andre kanaler. IPCC laver ikke selv modeller eller prognoser. IPCC forsøger derimod hvert sjette år at sammenfatte den nyeste viden i nogle samlende rapporter - de velkendte IPCC-rapporter.

Man går ikke tilbage til tidligere "nulpunkter" og prøver at forudsige fremtidens temperaturstigninger. Men begynder på en frisk hver gang!

Her kan jeg slet ikke gennemskue, hvad du overhovedet mener.

Det er jo helt eklatant dårligt det man har præsteret. Alle har jo set hvor meget IPCCs kurver og trends ligger over de observerede de seneste 20 år.

Der cirkulerer flere forsøg på at diskreditere IPCC's klimascenarier. Disse er ofte særdeles fejlfyldte og decideret vildledende. For eksempel sammenligner de ofte et gennemsnit af temperaturen i hele den nedre atmosfære (helt op til op til tropopausen) med IPCC's prognoser for overfladetemperaturen, hvilket naturligvis er at sammenligne æbler med bananer.

Se for eksempel denne lille gif-præsentation:

https://static.skepticalscience.com/graphi...

Med de ovennævnte misforståelser rydder af banen, kan det være, du fremover vil have lidt større tillid til, hvad videnskaben fortæller på dette område.

 • 1
 • 0

Med de ovennævnte misforståelser rydder af banen, kan det være, du fremover vil have lidt større tillid til, hvad videnskaben fortæller på dette område.

Næppe. Niels har en mission. Han har måske haft en åbenbaring. Det kan man ikke sådan ændre på. Niels gør sit bedste for at gøre nar af og tilsvine James Hansen. Sådan handler små ånder som Niels der ikke selv har noget at byde på andet end mumbo jumbo snik snak uden reelt indholdt. Men hør dette klare foredrag af James Hansen hvor han forklarer sin stilling - uden at svine nogen. Det varer et kvarter:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es...

 • 1
 • 0

Klimamodeller er ganske ligesom vejrmodeller baseret på numerisk løsning af de ligninger, der beskriver fysikken (og kemien) i det koblede ocean- og atmosfæresystem samt de mange delkomponenter, der indgår, forceret med den forventede påtrykte CO2-belastning afhængigt af det valgte socioøkonomiske scenarium for den globale samfundsudvikling. Der er ikke tale om empiriske eller statistiske modeller eller kurvefitting, som du lader til at tro.

Hvorfor er det så man skyder så voldsomt ved siden af hver gang. IPCC's eller de forskellige forskningsinstitutioners bud på den reaktive forcing som de forskllige drivhusgasser giver se https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_Infor... og dermed indirekte opvarmning af jorden. Men en simpel lakmusprøve på om der nu også er kommer de store effekter ind til jorden som skal være at finde i is som er optøet, oceaner og luft som er opvarmet. Men der er bare ikke den energi og det meget langt fra. Hvorfor giver det aldrig stof til eftertanke.

 • 1
 • 1

Kunne du ikke sætte navne på VE hadernes klubmedlemmer . Du kræver jo selv dokumentation for alle udsagn du ikke kan lide.

Vi som Du dypper i tjære og ruller i fjer, for at gå ind for Akraft, gør det alene fordi, det er den eneste teknologi som vi kender i dag der CO2 og energimæsigt forsvarligt, kan erstatte fossile kraftværker.

Der stilles store sikkerheds krav til Akraft, fordi der er en en angst for teknologien som der ikke er statistisk og teknisk belæg for.

Alle andre metoder til at frembringe elektrisk kraft er mange gange farligere pr kWh end Akraft...jævnfør

https://thorkilsoee.wordpress.com/2016/01/...

Men ingen af de som jeg mistænker dig for at placere i skammekrogen har de mindste i mod Sol og Vin andet at de er langt mere synlige i landskabet end et Akraft værk :)

 • 2
 • 4

Alle andre metoder til at frembringe elektrisk kraft er mange gange farligere pr kWh end Akraft...jævnfør

https://thorkilsoee.wordpress.com/2016/01/...

I 2015 producerede danske Kraftværker sølle 48 Pj af et forbrug på 121 Pj, hvorefter møllerne og udlandet stod for 72,1 Pj el-produktion, hvis man ellers antager at en stor del af denne import kan tilskrives tyske møller og Norsk vandkraft så kom 40 % af det danske el-forbrug fra danske kraftværker som behøver at bruge brændsler, og resten af strømmen var fossilfri.

Så mon ikke de 60 % som kommer fra møller og udlandet og som tilflyder den Danske stikkontakt at denne strøm er mindre farligere end strøm fra atomkraft.

 • 0
 • 0

Hvorfor giver det aldrig stof til eftertanke.

Med lidt go' vilje er temperaturen steget 0,8 grad siden 1900 se http://www.klimadebat.dk/grafer_temperatur...

Men den samlede co2-mængde i atmosfæren er mere end fordoblet, hvis alle øvrige drivhusgasser omsættes til co2-ækvivalenter, eller så er den samlede co2-mængde fordoblet fra 250 ppm for før industrialiseringen til over 500 ppm nu se https://insideclimatenews.org/news/1905201... Det virker som om, at co2 og de øvrige drivhusgasser er aldeles harmløse, når en så voldsom forøgelse af drivhusgasserne i atmosfæren i store træk ikke bevirker nogen temperaturstigning.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten