andre skriver

Flere partier vil bruge bropenge fra Storebælt til infrastruktur

Illustration: A/S Storebælt

Bilisterne på Storebæltsbroen skal næppe gøre sig de store forhåbninger om, at det bliver billigere at køre over broen end den allerede vedtagne nedsættelse af taksten. Tværtimod kan de kommende forhandlinger om en ny langsigtet infrastrukturplan ende med, at betalingsanlægget ved Storebælt kommer til at betale en del af milliardregningen.

Kræver muligvis abonnement
Emner : Broer
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er en toldmur midt i landet. Der er jo ingen steder de har så høje priser for broer eller tuneller. En 50er hver vej eller noget i den retning er fint, men 500kr. t/r er simpelthen for meget. For langt de fleste vil broen være dyrere end resten af turen de er ude på.

Det forstærker snakken om "københavneri", når København ikke er inden for nem rækkevidde. Jeg bor i sønderjylland, og det er faktisk muligt at køre til koncert/event og hjem igen på en dag uden de store problemer. Men når transporten så lige pludslige er dyrere end billetten, så kvier man sig sgu lidt. Ellers er der jo ikke mange der bor langt fra København.

 • 36
 • 7

Beklager, det var enkelte borgerlige partier. Ikke staten.

Første fejl: I Storebæltsforliget indgik også Socialdemokratiet.

Anden fejl: I Storebæltsforliget fra 1986 står der intet om forbindelsen skal blive gratis når gælden er betalt. Der står forbindelsen skal brugerfinansieres, og at partierne i forliget skal drøfte den fremtidige brugerbetaling når forbindelsen er gældfri. Der står heller ikke man ikke kan pålægge forbindelsen nye udgifter. Så forligsbrud/løftebrud er det ikke. Man kan ikke love en gratis bro, når man har skrevet under på det modsatte og intet parti udgør hele forliget bag forbindelsen.

 • 14
 • 3

En gratis Storebæltsforbindelse vil skade økonomien i Femernforbindelsen, Kattegatforbindelsen og Fyn-Als-forbindelsen. Så det bliver jo ikke til noget.

 • 9
 • 2

At skiftende regeringspartier melder ud at de ikke vil malke storebælt fremover, er så kun tom snak. Et er at bruge et provenue, andet er at pålægge skatte og afgifter. De kan kun indføres ved lov, så denne "malkning" er en omgåelse.

Det er naturligt at finansieringen af togfonden faldt bort så snart malkekoen trak sig.(olien) Her er det tale om at lægge ekstra gæld på en "hvile i sig" selskab.

Hvis man ønsker betaling til hele landets infdrastruktur, så bør regeringen indtænke vignetter for udenlandske brugere. Danske bilister og vognmænd betaler mere end rigeligt.

 • 9
 • 4

Det bør fungere som almennyttigt boligbyggeri. Når et byggeri er færdigbetalt med husleje falder beboernes husleje ikke. Det, man betalte på lånene, indbetales nu til Landsbyggefonden. Samme princip vil passe til trafikanlæg. Overskud fra Storebælt skal gå til nye broer og andre anlæg. Når disse andre anlæg er færdigbetalte, skal de også levere overskud til Landstrfikfonden. På den måde kan vi sikre penge til at holde vores trafikinfrastruktur up to date uden at skulle betale over skatten.

 • 13
 • 7

Det bør fungere som almennyttigt boligbyggeri. Når et byggeri er færdigbetalt med husleje falder beboernes husleje ikke. Det, man betalte på lånene indbetales nu til Landsbyggefonden. Samme princip vil passe til trafikanlæg. Overskud fra Storebælt skal gå til nye broer og andre anlæg. Når disse andre anlæg er færdigbetalte, skal de også levere overskud til Landstrfikfonden. På den måde kan vi sikre penge til at holde vores trafikinfrastruktur up to date uden at skulle betale over skatten. Samtidig sikrer vi, at udenlandske køretøjer er med til at betale. Vi kan ikke gøre det gratis for danske bilister uden at de udenlandske også får det gratis.

 • 6
 • 6

Meget enig. Fraset at man IKKE bør opkræve bropenge, men for at køre på vores motorveje. Så en mærkat i foruden eller brobizz og betal så 1.000-1.500 kr. pr. år for at benytte motorvejene.

 • 3
 • 10

En gratis Storebæltsforbindelse vil skade økonomien i Femernforbindelsen, Kattegatforbindelsen og Fyn-Als-forbindelsen. Så det bliver jo ikke til noget.

Det er korrekt under forudsætning af at man i det hele taget opkræver broagift. Faste forbindelsers samfundsøkonomiske værdi er størst når forbindelsen er gratis. Dermed bortfalder ogå spekulationerne om Storebæltforbindelsens afgifts størrelses påvirkning på fremtidige forbindelsers rentabillitet. Faste forbindelser bør bygges lånefinansieret, tilbagebetalt fra det øgede skatteprovenu fra den øgede økonomiske aktivitet den faste forbindelse giver anledning til. Alle forslag om brugerbetaling på faste forbindelser er egenthlig ikke økonomisk, men derimod moralsk funderet: de personer der på unaturlig vis unddrager sig at vente på de færger vi andre har affundet os med skal naturligvis betale en bøde for den sorg og anstrengelse de har påført os andre ved at tvinge os til at bygge forbindelsen.

 • 8
 • 0

Politisk idioti. Storebæltsforbindelserne blev etableret for at skabet et helt og sammenhængende Danmark. Så kommer tåbelige politikere og vil ødelægge selv samme gode ide.

Man fattes ord. Lad os håbe at de pågældend epolitikere bliver straffet ved næste Folketingsvalg.

 • 8
 • 6
 • og så koster Brobizen nu 200 kr oveni hver gang batteriet i den er fladt. Men "straftold for at undgå færger," den er rigtignok ny. "Straftold" er ellers noget vi pålægges af regeringerne hvis vi bruger eller køber noget de mener skader os, tobak f.eks.

Men der er åbenbart flagelanter derude der også finder det i orden med straf og afgifter på det gode og sunde !

Velfærdsnormen har ellers hidtil været, at De Brede Skuldre Bærer, og Nyde Efter Behov. Hvordan kan det rime på, at inddrive skatter til fælles infrastruktur fra dem der tilfældigvis har familie på begge sider af Storebælt, eller skal over Bæltet i job- og arbejdsøjemed ?

 • 6
 • 2

Inden vi nu går helt i selvsving, skal vi lige huske at der er ingen forskel på, om Folketinget putter penge fra Storebælt i statskassen og bruger dem, eller bruger penge fra Storebælt til noget.

Det er da regeringen og adminstrationen der skal lige huske det; istedet insisterer de på at skelne mellem rene og moralsk anløbne penge (fra afgifter på tobak, spiritus og trafik) og at ingen rene penge må anvendes til moralsk tvivlsomme formål såsom faste forbindelser.

 • 2
 • 1

Politisk idioti. Storebæltsforbindelserne blev etableret for at skabet et helt og sammenhængende Danmark. Så kommer tåbelige politikere og vil ødelægge selv samme gode ide.

Vi er medlem af en toldunion og har en intern toldmur i Danmark. Og med Sverige. Snart også med Tyskland.

Jeg så netop en video på Youtube der priste Frederik den Store for at have givet sit Preussen et solidt økonomisk fundament, idet han bl. a. afskaffede interne toldmure.

Dertil svarer nogle at sådan har det altid været fordi vand. Hertil riposterer jeg ved at undre mig over at skandinaver handler syd for grænsen? Kan disse naturlige færgepriser mon påvirke prisen i Danmark på varer der kommer sydfra?

 • 5
 • 1
 • påpege, at dengang vi sejlede biler og tog over Storebælt, sørgede DSB for at prisen på bilfærgerne var så høj, at denne trafik genererede et særdeles solidt tilskud til jernbanedriften i hele Danmark.
 • Da broen kom, og det hed sig, at billisterne selv skulle betale den via bompenge, troede vi naivt på det, men ak: Allerede for mange år siden begyndte Folketinget at fifle med pengene og regnskabet, og reverender talt "tage af kassen."
 • Og nu vil man til overflod gøre det permanent, - en indre toldmur, til skade for al snak om sammenhængskraft og og udvikling udenfor København.
 • Det er intet mindre end skandaløst.

Hvornår erkender man, at Danmark er et alt for lille land til at jernbane har en berettigelse som andet en en morsom modelbane i skala 1:1 for specielt Folketingets medlemmer, der alle har frikort til banernes 1. klasse ? - og der sidder de så og underholder sig med hinanden !

 • 8
 • 6

Det handler også om indenlandsk sammehængskraft, boligpriser, virksomheders og arbejskraftens fri bevægelighed uden ekstraomkostninger og bøvl med meget mere.

Men det handler også om, at der ikke bliver for meget forskel på øst og vest i det lange løb forskellene er der allerede, mere eller mindre også i problematikken hovedstaden kontra provinsen, og den forskel kunne mindskes med mulighed for mere fri indenlandsk interaktion.

Storebæltsforbindelsen er i dag også en mental barriere, mange holder sig på hver sin side af broen, både virksomheder og bosætninger, så man kan sige at det i princippet også handler om indenlandsk integration.

Udenrigsforbindelser er så en anden ting, f.eks. Øresundsbroen og Femernforbindelsen, her bør de undelandske statsborgere også være med til at bidrage økonomisk på den ene eller den anden måde.

Mht. visionære infrastrukturprojekter så er Danmark både langt bagefter, men også ufattelige ueffektive og langsomme når det gælder fra snak til handling, det er utroligt at vi herhjemme på så mange områder er effektive, men når det drejer sig om de nødvendige beslutninger om infrastrukur, så er det fodslæbene og ofte sker der intet eller også kommer de årtier efter de var nødvendig og med alle de skadelige scenarier med kø, uheld, manglende udvikling osv. det så har haft i mellemtiden.

Hvor ville det være befriende hvis regeringen kunne komme med noget der var visionært og fremtidsorienteret, investeringer som kunne gavne den fremtidige udvikling, energi busts til div. egne og områder i Danmark så de også får mulighed for udvikling og ikke afvikling, før det er for sent.

Men det vigtigste, det er at sætte projekter i gang og ikke kun tale om dem, for så mister man totalt troværdigheden, kig på et Danmarksskort, og lav nu den endelig infrastrukturplan, bind landet sammen, det bør være logik hvor der mangler forbindelser til at at skabe en total synergi og lige muligheder for alle.

Men hvis regeringen bliver ved med at gøre sig afhængig af privatbetaling og tilbagebetaling, så bremser man simpelthen udviklingen i vores lille land og logiske forbindelser i mellem landsdele vil aldrig blive til noget.

Nej, det er ikke nogen kæmpe infrastukturplan regeringen er kommet med, det er en langtrukken lappeplan, og så over en 15 årig periode, hvor de ting forlængst skulle have været bragt i orden, pinligt!

 • 4
 • 0

som alle andre afgifter, må vi som borger huske på politikernes nye favorit ord nemlig samfundssind, når første den er en del af finasering af statskassen er den umulig at få fjernet, politik er jo mulighedernes kunst hullet er jo ikke blevet mindre, vores mulighed for at dele gaver ud skal finaseres om det er på den ene eller anden måde, er for os ligegyldigt, det rammer jo kun de forbander onde bilister. når de nu med det onde ikke vil fordrives til det gode, må de lære det, med og uden diverse nye afgifter på det ene eller andet..Vi af gud og dronnings udvalgte skare ved jo meget bedre end de ignoranterne hvad der er bedst for jer, det vi lover forpligter ikke os. så længe broen består vil moderdanmark skumme fløden eller den friske mælk som endnu en genial trafikminister har sagt. gudbevare broer og andet der kan beskattes. Når det gælder langsomlighed er det jo en politiskkunst,se blot el-togsprojektet, hvor vi først er kommet til at forsøge at dække hele landet,andre lande tester batteritog selvom de har det andet, vi må i det mindste glæde os over DSB er glade for de nye tog selvom de tildels må tage æren for en forsinkede elektrificering.

 • 3
 • 0
 • hvorfor skal De Udenlandske Forbindelse så som Øresundspron og Fehmarn-forbindelsen koste penge når det er gratis at køre over grænsen ved Kruså ? Jeg deler til funde Din argumentation for hvordan vi skaber ensartet velfærd i landet, men Din argumentation godtgør ikke, at der skal være gratis adgang over nogle grænser men ikke over andre.

Helsingør`s opland ligger faktisk i Skåne, og en fast forbindelse her vil give et enormt løft til velfærdsudviklingen der. Men der kræver at forbindelsen er gratis, eller ihvertfald, kun en symbolsk betaling. Og det samme for Lolland Falster. De får kortere til et stort Nordtyskland end til København, men en markant brotakst vil berøve dem hele muligheden.

 • 0
 • 2

Udenrigsforbindelser er så en anden ting, f.eks. Øresundsbroen og Femernforbindelsen, her bør de undelandske statsborgere også være med til at bidrage økonomisk på den ene eller den anden måde.

'Bør', siger du, altså et moralsk, ikke et økonomisk argument. Vi har valgt at være i toldunion med vores naboer fordi det forbedrer vores økonomi. Derudfra er det inkonsekvent at bevare toldmure ved de grænser der ligger i vand. Gratis faste Øresunds- og Østersøforbindelser vil også forbedre vores økonomi.

 • 0
 • 1

Helsingør`s opland ligger faktisk i Skåne, og en fast forbindelse her vil give et enormt løft til velfærdsudviklingen der. Men der kræver at forbindelsen er gratis, eller ihvertfald, kun en symbolsk betaling.

DSB er i gang med at føre udenrigspolitik. De vil have ombygning til S-bane på Kystbanen så Øresundstog ikke kan benytte den og en evt. Helsingør - Helsingborg tunnel ender blindt i Helsingborg, hvor man så skal skifte hvis man skal længere ind i Sverige. Nogen burde gøre politikerne opmæksom på det.

 • 0
 • 1

Bertel & Torsten

Det kan i da have helt ret i, men bemærk at jeg også skrev på den ene eller anden måde!

Udgangspunktet er jo, at vi danskere så kommer til at betale via skattebilletten i stedetfor brugerfinansiering, og her synes jeg ikke det er rimeligt at Danmark, os skatteydere, ene og alene så skal betale for udenrigsforbindelserne da fordelene går begge veje.

Men realistisk så vil det nok være det nemmeste med en eller anden form for brugerbetaling her, da det f,eks ikke kun hovedsagligt er Danske, Svenske og Tyske borgere der har en stor fordel af de to forbindelser.

Jeg synes man skal differensiere i mellem de indlandske og udenlandske forbindelser, de har nødvendigvis ikke helt samme formål, og at Sverige har nuppet Skåne, det er en synd og skam, men vi kan vist ikke gøre så meget ved det.

Men igen, hvis Danmark, Sverige og Tyskland kan lave en eller anden fællesfinansiering udenom en brugerfinansiering, så vil det da være ideelt, måske kunne man også lave en differentieret ordning, så de landes borger f.eks ikke skal betale.

Der er flere muligheder hvis man tænker lidt kreativt, også over storebælt, her kunne man også bare gøre det gratis for danske nummerplader, det er muligt rent teknologisk den dag i morgen da der allerede er betaling via nummerplade over broen.

 • 0
 • 0

Udgangspunktet er jo, at vi danskere så kommer til at betale via skattebilletten i stedetfor brugerfinansiering, og her synes jeg ikke det er rimeligt at Danmark, os skatteydere, ene og alene så skal betale for udenrigsforbindelserne da fordelene går begge veje.

Men det gør vi jo ikke? Bemærk at bygningen af Øresundsforbindelsen er betalt af begge sider. Bygning af Femern tunnelen betales af danskerne, ikke af tyskerne, men ingen har krævet at kun tyskerne skal betale. Altså må 'man' have vurderet at bygningen af tunnelen er en så god forretning at man forlods kan frasige sig den udenlandske parts bidrag ved bygningen. Men det er en økonomisk, ikke en moralsk betragtning som du insistere på. Måske er du i virekeligheden bekymret for om vores økonomisk stærke naboer skulle brede sig, givet vores historiske erfaringer. Men betænk at vi dengang da vand bandt mere end land havde større indflydelse. Faste forbindelser genskaber den situation, nu med landforbindelser,

 • 0
 • 0
 • det er da ligegyldigt om "Sverige har snuppet Skåne" i denne forbindelse. Se på kortet: 2/3-dele af Helsingør`s opland ligger faktisk i Skåne, uanset nationalt tilhørsforhold. Og vi er alle en del af EU og Det Indre Marked og Toldunionen.

Så nationalt tilhørsforhold er ligegyldigt for en hensigtsmæssig økonomisk udvikling. Men dertil kræves god, tilgængelig og brugerbillig infrastruktur, og til det er enhver vej- eller brobeskatning det rene gift.

Færgeselskabernes ublu sørøveri på Østersøen og H-H-forbindelsen dokumenterer det jo. De landsdele de forbinder har ingen, INGEN gavn af dem. Men de er gode til at bilde befolkningen og nogle journalister ind, at de skam sejler for vores skyld !

 • 1
 • 2

@Torsten Pedersen

Vi betaler ikke via skatten nu nej, men det er det jeg agitere for at vi skal på indenlandsk infrastruktur fremfor brugerbetaling, om det er hovedveje eller forbindelser i mellem landsdele det bør ikke gøre en forskel og min påstand er f.eks. at Jylland og Fyn interagere meget mere med hinanden i den henseende, end f.eks. Sjælland og resten af Danmark fordi lillebæltsbroerne her ikke er en økonomisk eller mental forhindring for arbejdskraftens bevægelighed, virksomheders geografiske etablering, handel og shopping med mere.

Du kan også have ret i, at det er for sent, i hvertfald mht. Femernforbindelsen fordi Danmark netop har valgt at lave en forretning ud af det på den måde som du nævner, og så står den på brugerbetaling, så er der ingen vej tilbage, men sådan ser jeg det ikke med Øresundsforbindelsen hvor Danmark og Sveriges regeringer i princippet kunne lave den skattebetalt fra i morgen, og så fritage danske og svenske nummerplader for at betale. I princippet kunne man så også stadig fritage danske biler over Femernbælt, det er fuldt ud teknologisk muligt ved nummerpalde aflæsning.

For mig at se, så handler det kun om politisk vilje til at ændre den tilgang man har haft til de her infrastrukturprojekter siden storebæltbroen, og jeg synes alle forbindelser bør kommer specielt og især danskerne tilgode.

 • 1
 • 0

@Bertel Johansen

Jeg er såvidt ikke uenig, men nogen skal jo betale, og så er det vel ikke rimeligt at det kun er danskerne der skal betale, så er det vel fair nok at resten af Europa også bidrager når de nu også bruger disse internationale forbindelser?

Hvis Sverige og Danmark via skatten, eller EU, vil betale for forbindelserne så det bliver gratis at køre over, så vil det naturligvis være det ideelle.

 • 3
 • 0

Jeg er såvidt ikke uenig, men nogen skal jo betale, og så er det vel ikke rimeligt at det kun er danskerne der skal betale, så er det vel fair nok at resten af Europa også bidrager når de nu også bruger disse internationale forbindelser?

Som jeg har betonet før, jeg foretrækker i trafikspørgsmål at ræsonnere økonomisk, ikke moralsk, sådan som du gør igen her. Når det finansielt ender bedre er jeg villig til at se bort fra min evt. ærgrelse over hvad andre har undladt at gøre. Selv har jeg uden blu benyttet mig af flere trafikale installationer i udlandet til hvis opførelse jeg aldrig har bidraget, pekuniært eller på anden vis. Jrg kan godt leve med at en og anden fransk gratist kører gennem Femerntunnelen.

 • 0
 • 2

Vi med dansk pas kører frit i Sverige og Tyskland, og allevegne på de normale præmisser der gælder der, uanset hvem og hvordan deres infrastruktur er betalt. Og det samme må gælde her.

I Norge mener man at alle færger der forbinder hovedvejene skal være gratis. De betragtes som en vejforlængelse. Godt sundt synspunkt der understøtter den berømte "sammenhængskraft." Der kunne Folketinget lær enoget.

Her kan nogle øboerne få billig færgetransport, medens vi fra større øer som Sjælland og Fyn og Lolland m.v. bare har at betale.

Grove løjer og rendyrket diskrimination og stemmekøberi.

 • 2
 • 3

Vi betaler ikke via skatten nu nej, men det er det jeg agitere for at vi skal på indenlandsk infrastruktur fremfor brugerbetaling, om det er hovedveje eller forbindelser i mellem landsdele det bør ikke gøre en forskel og min påstand er f.eks. at Jylland og Fyn interagere meget mere med hinanden i den henseende, end f.eks. Sjælland og resten af Danmark fordi lillebæltsbroerne her ikke er en økonomisk eller mental forhindring for arbejdskraftens bevægelighed, virksomheders geografiske etablering, handel og shopping med mere.

Og det agiterer jeg også for.

Du kan også have ret i, at det er for sent, i hvertfald mht. Femernforbindelsen fordi Danmark netop har valgt at lave en forretning ud af det på den måde som du nævner,

Jeg har ikke hævdet at det er for sent.

og så står den på brugerbetaling, så er der ingen vej tilbage,

Jeg kan ikke følge dit ræsonnement her. Muligvis mener du at ingen ville fraskrive sig den anden parts finansielle medvirken uden at skaffe sig kompensation på anden vis? Det følger ikke; hvis den samfundsmæssige gevinst af broen er større end udgiften til dens opførelse selv hvis den anden part ikke medvirker ved bygningen behøver man ikke nødvendigvis bagefter at kradse det beløb ind han 'burde' have betalt.

men sådan ser jeg det ikke med Øresundsforbindelsen hvor Danmark og Sveriges regeringer i princippet kunne lave den skattebetalt fra i morgen, og så fritage danske og svenske nummerplader for at betale. I princippet kunne man så også stadig fritage danske biler over Femernbælt, det er fuldt ud teknologisk muligt ved nummerpalde aflæsning.

Et historisk eksempel på betaling for en trafikforbindelse er Øresundstolden, som netop danskere og svenskere var undtaget fra (men ikke svenske besiddelser i Østersøen). Du vil kunne ræsonnere så meget du vil om Øresundstoldens berettigelse til opretholdelse af fyr og vager, dens eksistens kostede os landene øst for Sundet. En afgift udelukkende for udlændinge vil skabe en konstant modvilje mod os.

For mig at se, så handler det kun om politisk vilje til at ændre den tilgang man har haft til de her infrastrukturprojekter siden storebæltbroen, og jeg synes alle forbindelser bør kommer specielt og især danskerne tilgode.

Gratis faste forbindelser til det nære udland vil, givet de geografiske realiteter, komme danskerne tilgode. Så må vi leve med at det også kommer udlændinge tilgode.

 • 1
 • 2

Bertel & Torsten

Jamen jeg er i princippet slet ikke unig med jer, det ville være "the best-case scenario" men da det ikke kun er os 3 der bestemmer så forudser jeg at det nok ikke er politisk realistisk at lave tingene så sorte og hvide, og at der må indgåes en form for kompromis hvis man skal ændre på de nuværende ordninger.

Men jeg håber da, at der kan findes en løsning som i beskriver, jeg er måske bare lidt mere pessimistisk i den henseende, men jeg ville helt sikkert støtte det og betaler gerne min del over skatten.

 • 1
 • 1

Overskud fra Storebælt skal gå til nye broer og andre anlæg. Når disse andre anlæg er færdigbetalte, skal de også levere overskud til Landstrfikfonden. På den måde kan vi sikre penge til at holde vores trafikinfrastruktur up to date uden at skulle betale over skatten.

NEEEEEJJJJJJ!!!!!!!!

Hvorfor @£$€{! skal lige præcis denne strækning, som nogle borgere i landet har behov for at krydse ofte, og andre stort set aldrig, helt særskilt betale for alt muligt andet.

Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan nogen kan have samvittighed til at foreslå dette?!?

At de, som har behov for at krydse Storebælt, skal betale for alle mulige andre infrastrukturprojekter. Det giver kun mening på ét punkt: De af os som protesterer er i demokratisk undertal, og flertallet vil sk!de på at tage penge fra nogle få til at dække udgifter for de mange. Jeg kunne forstå, hvis der var en formueskat eller fossilskat, men det er det ikke, for fattigrøven, som har brugt sine sidste spareskillinger på en elbil skal betale lige så meget. FØJ!

 • 7
 • 2

Hvis man ønsker betaling til hele landets infdrastruktur, så bør regeringen indtænke vignetter for udenlandske brugere. Danske bilister og vognmænd betaler mere end rigeligt.

Det kaldes protektionisme, og vil blot resultere i andre lande gør det samme, og så skader det hele vores mobilitet.

Hvor meget vil det hjælpe på trængslen? Der er jo ikke mange tyske biler på Køge Bugt Motorvejen mandag morgen klokken 7:30. Så det er blot en ny turismeskat, der skader turismen. Udenlandske busser betaler jo allerede i dag for at køre i Danmark.

Hvis en tysker skal betale 800 kroner for Rødby-Puttgarden/Femernforbindelsen, 55 kroner for en pølse ved Tappernøje, hans teleselskab har betalt nogle kroner for at han havde 4G i Danmark og 750 kroner for Øresundsbroen så har han vel allerede betalt en del for at køre igennem Danmark, hvoraf en ret stor del er skatter og afgifter.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten