andre skriver

Fald i CO2-udledning fra husholdningerne

Drivhusgasudledningen er faldende i husholdningerne Illustration: Bigstock/GoodStudio

I 2019 er de danske husholdningers udledning af CO2 faldet med 8,8 pct. - 1,1 mio. ton CO2 - sammenlignet med 2018, hvis man ser bort fra CO2-udledning i forbindelse med afbrænding af biomasse i brændeovne, træpillefyr, mv. Det viser emissionsregnskab fra Danmarks Statistik, der påpeger, at det især skyldes en faldende udledning fra el og fjernvarme.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Aarhus Stifttidende 22. okt 2020 08:54
100 meter høj skorsten væltet på havnen i Aarhus
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Meget tyder på, at coronaen i kombination med klimakrisen kommer til at afgøre det amerikanske valg.

Det brænder i det vestlige USA, aldrig har så mange orkaner ramt så tidligt i sæsonen og mængden af information om klimabetingede katastrofer fra resten af verden er overvældende.

Coronaen har medført større fald i CO2-emissionerne end verdens ledere nogen sinde har kunnet bestemme sig for at gennemføre.

Men først og fremmest så afslører coronaen, hvordan der famles i blinde og handles i panik på vidt forskellige måder rundt om i hele den fri verden.

På lokalt nationalt plan kan man nu se, at det er de samme kræfter, som fejlede i februar, der igen kører politikken i forhold til bekæmpelse af Covid-19. Man ofrer 170 millioner på en testkampagne, som først og fremmest skal sigte på at overbevise befolkningen om, at der allerede er et grundniveau af immune i befolkningen og der henvises til Sverige på DR som foregangsbillede og man taler imod sygdommens alvor. Dvs. vi er tilbage ved den strategi, som ellers blev lagt i graven i marts.

Forsigtigehedsprincippet er ofret til fordel for privatøkonomiske overvejelser fra SSI's og Sundhedsstyrelsens side, forklædt som faglighed. Libertinerne og fribytterne klapper i hænderne. Prisen for deres sejr kan blive meget høj for de mange, ikke bare døde, men især dem, der mærker på egen krop, at den her sygdom først og fremmest rammer hjernen og nervesystemet, idet den går lige gennem hjernens ellers tætte forsvar.

19 minkfarme i det nordjyske er ramt, men Mogens Jensen vil ikke slå besætningerne ned, lige som man gør fx i Holland og Spanien, og de danske myndigheder har kun modvilligt indrømmet at smitten går fra mink til menneske. Man påstår tydeligvis mod bedre viden, at smitten er under kontrol omkring farmene nordjylland. *Fakta er, at smitten går fra farm til farm og at den kan gå fra mink til menneske.

De vidt forskellige strategier, der bruges rundt om i verden, afslører en stor kollektiv falliterklæring. Den fri verden og det globale samfund er ude af stand til at agere rationelt i forhold til de største af de udfordringer, som denne verdens "succes" har skabt for sig selv. https://www.google.dk/search?source=hp&ei=...

Donald Trump er konsekvens af og symptom på den fri verdens patetiske succes, hvor de kommercielle danske medier og publicservice medier foretrækker at fremstille ham som problemet selv. Det er værd at lægge mærke til, hvordan de danske medier fokuserer, og meget mere interessant end det, de kommer med.

 • 4
 • 7

hvilke fakta

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/u... Det fremgår af graffiken over Ålborg Universitets undersøgelse, at der er konstateret mindst et tilfælde af smitte fra dyr til menneske i undersøgte smittekæde. De hollandske myndigheder har for længst anerkendt, at smitten går fra dyr til menneske. Det er flere måneder siden, og man har også besluttet at stoppe minkproduktionen fuldstændigt.

De 19 farme i Jylland befinder sig inden for meget kort afstand fra hinanden, og der er ikke personsammenfald mellem dem. Derfor er det indlysende, at smittet går fra farm til farm. https://www.information.dk/indland/2020/09... https://landbrugsavisen.dk/i-alt-19-minkfa...

Myndighederne og landbruget selv taler med uld i mund. Fx udtalte en medarbejder i fødevarestyrelsen at der ikke var konstateret smitte fra dyr til dyr. Hvilke kriterier man stiller op for at kunne tage det for givet, må guderne vide! Man kan undre sig over, at Ritzau bringer så latterlige udtalelser.

 • 3
 • 5

Fejlslutning på fejlslutning. Hvis der ikke er kontakt af dyr eller mennesker mellem farmene, så er der ikke direkte veje. Den eneste vej for smitte er envejs, nemlig fra samfundet til farmens mennesker. Så dyrene er ikke transportvej for virus, men mennesker.

Det er mennesker der er mest mobile, hvorfor det er indlysende at det er mennesker der smitter dyr. Bliver der købt ind i samme butik? Der er helt klart behov for smittesporing, men der er ingen direkte smitteveje mellem farmene.

 • 2
 • 5

Hvis der ikke er kontakt af dyr eller mennesker mellem farmene, så er der ikke direkte veje. Den eneste vej for smitte er envejs, nemlig fra samfundet til farmens mennesker.

Hvor i alverden ved du fra, at der ikke er kontakt mellem farmene? Ingen andre ved det, som du siger, at du ved. Jeg bringer tre referencer, den ene er en artikel som omtaler en undersøgelse fra Ålborg universitet, som viser, at der er konstateret smitte fra mink til menneske. Den anden afslører, at ingen ved, hvad du ved, nemlig specifikt hvordan smitten spredes mellem farmene inden for den meget korte radius, hvor de nu 19 inficerede farme befinder sig. Hvor begynder samfundet? Det er absurd at sige, at det er samfundet, der smitter farmene og ikke smitte mellem farmene, som der er tale om. Der er insekter, fugle (spyfluer elsker det restaffald af fisk og fjerkræ, som minken kan fodres op med, de lægger deres æg i det og deres larver kan være udklækket i det) (måger, krager, skader, råger elsker minkens mad(de vasker ikke fødder og næb, når de har spist og det kan ikke udelukkes, at deres afføring kan indeholde virus), vilde rovdyr som kan have smag for minkens mad, der er hunde, løsslupne mink,....

Polen besluttede igår at stoppe produktionen af minkskin. En lang række andre lande har gjort det for længst, nogle som følge af det faktum, at smitten går frem og tilbage mellem mink og mennesker. Men i Danmark, der vil man ikke engang slå besætningen ned, selv om den er konstateret smittet. Man ved ikke hvordan smitten spreder sig, men siger mod bedre viden, at der er fod på det.

Det er ikke ret tit, at myndigheder/regering afslører, at de har tungen helt oppe i røven på nogle usympatiske og snævre økonomiske interesser, at de gambler med folkets sundhed og lægger låg på informationerne, forvansker dem og manipulerer arbitrært med kriterierne for, hvornår de vil acceptere fakta.

Landbrugets trolle, som de optræder rundt om i de billige fora, befinder sig faktisk på samme niveau. Trist!

 • 3
 • 6

Det er aldrig, aldrig, aldrig landbrugets skyld.

I 1986 optog jeg en udtalelse af H.O.A.Kjeldsen på bånd, hvor han forholder sig til nogle tiltag, der skal begrænse udvaskningen af næringsstoffer fra landbruget. Ret systematisk begynder han med at benægte, at der er nogen udvaksning, så går han over til, at hvis der er en udvaskning, så er det ikke landbrugets skyld, men samfundets, og hvis det alligevel er landbrugets skyld, så skal det ikke have nogen indflydelse på landbrugets praksis, og hvis det alligevel får indflydelse på landbrugets praksis (indførelse af dyrkningsfri zoner/gødningsfri/sprøjtefri), så skal landbruget have kompensation, og hvis det viser sig, at den praksis, landbruget har haft også skulle have kostet samfundet noget, så er det ikke landbruget, der skal betale, men samfundet. Min gengivelse noget sarkastiske kommentarer til hans ytring findes i det tidsskrift, som vi studerende stod for, og som udkom i næsten 100 kopier under navnet "dirty phil"! Vi var nogle, som syntes, at filosofi, som fundamentalt set er videnskabernes grundlag, skulle handle om hvordan man omgås og kvalificerer viden om alt mellem himmel og jord. Jeg blev udråbt som den største grønkålsfilosof på instituttet, fordi jeg interesserede mig for miljø og klima, i modsætning til alle de andre, der enten var marxister eller sproganalytikere. Der var således ingen, der interesserede sig for, hvad jeg skrev om noget så ligegyldigt, som det, den daværende formand for landbrugsrådet kunne finde på at sige i en radioudsendelse. Kjeld Hansen har siden genkendt systematikken i Kjeldsens udtalelse som har været et gennemgående træk fra erhvervets repræsentanter siden. Det har han skrevet adskillige bøger om og landbruget elsker ham dybt og inderligt for det. Fx har nogle bønder foræret ham et læs lort ganske gratis og uden at Kjeld behøvede at be om det. Det blev afleveret uanmeldt midt i indkørslen, sådan som jeg har hørt. Kjeld kunne nok ikke rigtigt bruge det, da det er økologisk jordbrug, som han driver.

 • 5
 • 4

I 1986 optog jeg en udtalelse af H.O.A.Kjeldsen på bånd, hvor han forholder sig til nogle tiltag, der skal begrænse udvaskningen af næringsstoffer fra landbruget.

Min afdøde far blev svinebonde efter vi kom i EU. Da han købte det lille landbrug på 17 tønder land i 1960, så var det med heste, som arbejdskraft. Han sled og knoklede for, at vi kunne have et anstændigt hjem (vi fik aldrig bil). Jeg ved, at havde han haft den viden om sprøjtemidler, vi har i dag, så var de aldrig blevet anvendt på vores marker. Han prøvede at være en god bonde, men blev på det skammeligste misinformeret af diverse jordbrugskonsulenter fra landbrugsforeningen og Landsbladet.

Mvh Bjørn

 • 4
 • 2

blev på det skammeligste misinformeret af diverse jordbrugskonsulenter fra landbrugsforeningen og Landsbladet.

Min far var husmand, og landbrugsavisen lå altid på hans skrivebord. Noget af det jeg husker fra avisen er en beskrivelse af H.C.Andersen, der fremstiller ham som miljøfanatiker. Det var med til at forme en af de fikse ideer, som jeg har slæbt rundt på siden, nemlig den der handler om menneskets evne til at læse de indre dæmoner ind i det, som det finder omkring sig.

Og nu tilbage til nutiden. Mette Frederiksens tidligere taleskriver har netop udgivet en bog, der kommer med noget insiderviden om Mettes tankegang. Han skriver fx at Mette mener, at forudsætningen for at der kan gøres noget ved klimaet, er at det betaler sig: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/fo...

Den tankegang er vi nogle, der har været opmærksom på i mange år. Det som statsministeren ikke rigtigt forstår, det er, at hendes pengeøkonomi ikke er for fem potter hujende stinkende pis værd, hvis vore livsbetingelser forsvinder, sådan som de bla. er funderet i klimaet.

En af mine tekster om denne logik er bragt på stedet, med det noget sarkastiske navn, Gylle.dk: https://gylle.dk/har-vi-plads-og-raad-til-...

Som jeg skrev i 1989 i indledningen til mit speciale, Magtens væsen: "Befinder vi os i magtens logik/er vi inkarneret i dens væsen, så ser vi den lige så dårligt og forstår der lige så dårligt, som en økonom forstår, hvad han selv siger, når hanfortæller os, at det ikke kan betale sig at overleve, fordi der ikke er penge, social prestige i det eller råd til det." http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-230.pdf

Det, som Mette Frederiksen er styret af, er et fundamentalt kognitivt svigt i forhold til rangordenen mellem de forskellige regimer af rationalitet, som hun orienterer sig inden for. Hun tænker på den måde, at alt kan udledes af og henføres til økonomien. På den måde adskiller hun sig ikke ideologisk fra hverken marxister, liberalister eller konservative (som de findes pt.).

Sagt på en lidt mere akademisk måde, så lever vi i en postmodernistisk tid, hvor det forpligtende i den store fortælling om en sammenhængende fornuft har mistet sin gyldighed, og hvor handlinger og forståelse for verdens udfordringer er brudt op i en række inkommensurable former for rationalitet, hvis meningsregimer ikke kan oversættes til hverandre. Det betyder at forsøgene på at realisere sociale kriterier for succes munder ud i dysfunktion og absurditet.

Mette Frederiksen er udvalgt og flasket op inden for et hierarki af tænkning, hvor finanserne figurerer over alt. Hvis hun satte sig ind i, hvordan pengene skabes lige ud af det blå, og at det sker i historisk omfang lige nu, bl.a. som følge af coronaen, så ville hun muligvis blive ramt af en filosofisk tanke, som var i stand til at vælte hele det absurde tankeslot, som hendes tidligere taleskriver har gennemskuet. Når han bliver genansat, så er femøren faldet.

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten