andre skriver

Energikrisen: EU vil skrue ned for elforbruget og lægge loft over indtægterne

EU-landene skal reducere energiforbruget med fem til ti procent. Illustration: Bjørn Godske

EU-landene skal til at skrue ned for deres energiforbrug, og samtidig skal en række elproducenter levere en del af overskuddet til medlemslandenes statskasser. Mere præcist er medlemslandene blevet enige om at reducere forbruget af el med fem procent i de timer, hvor der er størst efterspørgsel efter energien, men samlet set reducere forbruget med ti procent. Sidstnævnte mål er dog frivilligt. Hvad der ikke er frivilligt, er indtægtsloftet for energiproducenterne. De må fremover kun tjene 1,34 kroner per kWt. I september lå den gennemsnitlige elpris på 5,5 kroner pr. kWt.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor Belgien og Tyskland slukker atomkraft i denne vinter, med energikrise?

Hvorfor de IKKE genstarter dem de har slukket?

Hvorfor beder EU og fx Danmark, dem ikke om at køre videre og genstarte de slukkede?

 • 9
 • 25

Hvorfor Belgien og Tyskland slukker atomkraft i denne vinter, med energikrise?

Hvorfor de IKKE genstarter dem de har slukket?

Hvorfor beder EU og fx Danmark, dem ikke om at køre videre og genstarte de slukkede?

Uden at være ekspert på atomkraftværker, så er mit bud dette:

 • Myndighederne har godkendt, at kernekraftværker skal have et vedligeholdelsesprogram.

 • Vedligeholdelsesprogram skal være lavet efter anerkendte standarter.

 • Vedligeholdelsesprogram skal være uafhængigt verificeret.

 • Kernekraftværket skal følge deres vedligeholdelsesprogram.

 • Dele skal udskiftes jf. kravene i vedligeholdelsesprogram. Afvigelser fra vedligeholdelsesprogram skal risikovuderes og kontrolleres af en uafhængigt verificeret.

 • Hvis vedligeholdelsesprogram ikke følges, så skal værket sikkerhedsgodkendes på ny.

Mit bud er, at man har afviget for meget for sit normale vedligeholdelsesprogram, og har undladt at udskifte "kritiske" dele af kernekraftværker, fordi det kun skulle køre indtil nedlukningsdatoen.

Det vil derfor blive meget dyrt at at kontrollere, at alt udstyret har den nødvendige levetid tilbage og få dem uafhængigt verificere samt at få udskifte alle de nødvendige dele, som skal udskiftes (uden mere levetid tilbage) og få dem kontrolleres af en uafhængigt verificere. Det er ikke sikret, at der er økonomi i at få alle de game systemer og udstyr kontrollere, udskiftet og uafhængigt verificere,hvis man ikke opnår en tilfredsstillende ekstra levetid på anlægget. Det vil nok i de fleste tilfælde være biliger at rive alt ud af anlægget og bygge et nyt.

 • 25
 • 4

Fordi atomkraft har regler og godkendelser - det er ikke noget som er klapsvejset ude i en lade.

Disse certificater er udløbet og værkerne skal ned i et årstid for levetidsforlængelse. Der er ingen vej udenom, andet end at slække på sikkerheden og foretage forlængelse for driften ud over det beregnede og certificerede.

MEn sådanne detaljer går du måske ikke op i - hvordan kan du overhovedet spørge?

BEslutningen om forlæget drift skulle være truffet år tilbage.

 • 25
 • 5

Det vil nok i de fleste tilfælde være biliger at rive alt ud af anlægget og bygge et nyt.

Der har været aktivister inde og forøve hærværk?

Den korte løsning, som disse atomkraftmodstandere har valgt er: Store gaskraftværker til erstatning for kernekraften i umiddelbar nærhed.

Grunden hertil er at netforbindelsen ikke er udbygget, selvom man i snart tyve år har vidst at en stor udbygning af VE vil kræve meget større kapacitet på netop højspæningsnettet. For i hver delstater er det stadtwerke og temmelig regionale og endda kommunale bestyrelser der skal tage beslutninger og stå bag langvarige sagsbehandlinger.

Overblik over forbindelserne

Alle de tyske Putin-versteher har i den grad gjort Tyskland og dens nabolande i EU en bjørnetjeneste.

Nu har tyskerne udskudt beslutningen i over et halvt år, så det er vel snart blevet et selvopfyldende profeti. Nemlig at vedligehold med vilje er udskudt og kørt anlæg ned. Det at bestille nyt brændsel vil nu ikke hjælpe denne vinter, for det har man forpasset.

Tyskerne har skabt et problem der varer flere år frem og påfører EU dens selvvalgte afhængighed. Tyskerne mangler at vise ægte solidaritet, ikke kun på energiområdet.

Der skal tages en beslutning der fører væk fra gas og det kræver mindst 10 år fremsynethed.

 • 15
 • 1

Alle jeres svar strider mod hvad de ansattet på værkerne siger! Det virker lidt som om I syntes det er godt at de lukker?

Vi har kunne se denne situation komme i 5-6 mdr og der er stadig 3 mdr til Tyskland lukker sine ned.

Tyskland vil lade 2 værker stå standby, så alene det fortæller os at service og godkendelser er i orden.

De 3 værker kører med 100,08% produktion i øjeblikket, så det tyder ikke på dårlig vedligholdelse.

 • 8
 • 22

Når man ser på årsagen til manglende el, så er manglende manglende kapacitet fra tyske gasdrevne kraftværker selvfølgelig en af årsagerne, men den står langt fra alene. Der er flere andre bl.a:

Et tørt forår / sommer har gjort at de Sydnorske reservoirer slet ikke er så fulde som de "plejer" at være. Det gør at især beboerne i det sydlige Norge har fået nogle elpriser der er 10 til 20 gange så høje som de plejede at være.

En fejl under planlagt vedligeholdelse af Ringhals værket i Sverige har forsinket igangsætning med cirka 4 måneder. Det giver problemer i det sydlige Sverige og er med til at gøre vores strøm dyrere.

Man har udvidet "Nordpool" markedet fra at være skandinavisk/baltisk til også at omfatte store dele af Vesteuropa. Det gør at der nu er nogen der vil betale gode penge for den billige strøm fra Skandinavien. Hvorfor sælge sin strøm billigt til os danskere når der er nogen længere sydpå der vil betale meget mere for den?

Der er store problemer med de franske atomkraftværker. Der er en del der har måttet begrænse sin produktion her i sommer på grund af manglende kølevand i floderne. Det har været en meget tør sommer i Midteuropa. Herudover er 32 ud af 56 atomkraftværker taget ud af produktion på grund af erkendte korrosionsskader og krævede eftersyn. Dette er den primære årsag til at Frankrig mangler strøm og det er formodentligt hovedårsagen til de høje priser. Det kan man se ved at gå ind på Nordpools priskort oversigt over spotprisen. Strømmen løber der hen hvor prisen er højest, og det er den typisk i Frankrig.

Så det tyske gasbehov er en af årsagerne men den manglende strøm fra 32 atomkraftværker er nok mindst lige så stor.

 • 18
 • 3

Naturligvis kan de Tyske værker køre videre. Ligesom de Belgiske, Svenske og Franske.

Hvorfor er der så mange der syntes det er godt at slukke atomkraft og erstatte det med gasturbiner og Vindmøller?

Værker som er købt og betalt og som kan køre videre i 20-40 år.

VE kan jo tydeligvis ikke klare opgaven og vi har nu en kæmpe energikrise og økonomisk krise.

 • 6
 • 27

Hvorfor er der så mange der syntes det er godt at slukke atomkraft og erstatte det med gasturbiner og Vindmøller?

Er der da det, Michael?

Hvor, på disse sider, oplever du sådanne ønsker?

Kan du fremvise bare nogle få konkrete eksempler?

Værker som er købt og betalt og som kan køre videre i 20-40 år.

De der "20-40 år", kommer du nok også til, at argumentere seriøst for.

Især udfra tekniske og økonomiske synspunkter.

VE kan jo tydeligvis ikke klare opgaven og vi har nu en kæmpe energikrise og økonomisk krise.

Du, såvel som alle andre, burde være klar over, det ikke er VE der er skyld i de nuværende, høje energipriser.

 • 21
 • 7

Du, såvel som alle andre, burde være klar over, det ikke er VE der er skyld i de nuværende, høje energipriser.

Tilsyneladende er det et resultat af sammentræf. Rusisk gas lukkes, danske gasfelter er ude af drift, atomkraftværker er lukket, eller lukket pga vedligeholdelse og der er mangel på reservedele. Normalt vil man søge at planlægge sig ud af den slags situationer, men det har måske ikke været muligt. Efterhånden er der så mange sammenfald, at det snart virker betænkeligt.

 • 11
 • 3

Er der da det, Michael?

Hvor, på disse sider, oplever du sådanne ønsker?

Kan du fremvise bare nogle få konkrete eksempler?

Tosserne fra Klimareasme syntes det er godt at fyre med kul og fossiler.

En del af disse foreslår også Atomkraft, der er pudsigt sammenfald i benægter-kredse - det kræver også en speciel verdensopfattelse at foreslå Atomkraft til DK. JEg tænker det er fordi det ved det medfører øget fossil-behov i 25år - og derefter holdes behovet ret højt da atokraften er uegnet til lastfølge.

AJT'erne er nok "klimarealister/benægtere" under dække :-)

https://www.dr.dk/drtv/saeson/signe-molde-...

 • 15
 • 6

Al overflødig e-mobilitet køres i garagen. Det vil gavne miljøet i de lande, hvor råstofferne til fremstilling af batterier og køretøjer brydes. Frem med de driftsikre forbændingsmotorer. Hvis det er muligt, gå i bad hver anden eller tredie dag, skift undertøj hver anden dag, brug skjorter el. lign. i mindst tre dage. Lav mad for flere dage ad gangen. Trækker en varm sweater på og stik fødderne i hjemmesko, så kan du holde kropsvarmen. Raske mennesker kan nemt klare 18°C i deres bolig. Vore industri- og produktionsvirksomheder skal have adgang til el uden forsyningsproblemer; forbruget skal de nok selv styre. Lad os få en energipolitik, der styres af fakta og ikke ideologier. Det sidste har fejlet, som vi kan se nu.

 • 4
 • 30

Re #11 John Johansen

Kunne du ikke give nogle forklaringer/svar på alle spørgsmålene, så vi kan se hvorfor du tvivler?

Det er gratis at tvivle på erklæringer/forklaringer, men tvivl uden baggrund er ikke meget bevendt. Uanset hvilke svar der kommer vil du sikkert også betvivle dem. En uendelig tråd.

 • 2
 • 11

I USA har flere atomkraftværker 60 års driftlicens og enkelte har fået 80 åts licens. 80 års licenserne blev så trukket tilbage efter pres og sagsmål, fra grønne organisationer, som mente at atomkraft var farligt.

NRC er nu igang med at behandler flere nye 80 års licens ansøgninger.

Der er intet der forhindre atomreaktorer i at blive 100 år eller mere. Kun dumhed og frygt.

Så når Belgien lukker atomkraftværket Doel 3 med begrundelsen at det er slidt op efter 40 år, så er det det rene sludder.

Doel 3 leverede 8 TWh i 2021 og 7,5 TWh i 2020, og leverer ca 10% af Belgiens strømforbrug.

Men de grønne har nu fået det slukket og erstattet mec Naturgas turbiner. Naturgas..... midt i en gigantisk energikrise netop pga mangel på naturgas.

Kan det blive dummere.

 • 2
 • 29

Re #11 John Johansen

Kunne du ikke give nogle forklaringer/svar på alle spørgsmålene, så vi kan se hvorfor du tvivler

Hvor, i nævnte indlæg, finder du udtryk for tvivl, Svend Ferdinandsen?

Bare et enkelt her: Hvorfor er der så mange der syntes det er godt at slukke atomkraft og erstatte det med gasturbiner og Vindmøller? Du spørger er der da det, Michael?

Der kunne du fortælle hvad du ved om den holdning, og måske endda begrunde det med det du ved.

 • 2
 • 11

Spare 5% i peaklast og samlet 10%. Det betyder at udenfor peaklast skal der spares en del mere end 10%.

Det rimer jo ikke med problemerne vi har. Det er peaklasten der sætter alle gaskraftværkerne igang. Udenfor kan anden produktion bedre klare det.

Er det meningen at den høje elpris ikke må falde for meget i peaklast, men gerne må falde mere udenfor, fordi det ikke ændrer så meget, da prisen i forvejen er lavere der.

Politikernes veje er uransagelige.

 • 5
 • 3

Politikernes veje er uransagelige.

Efter mange og lange indviklede diskussioner og forsøg på at gennemskue markedsmekanismerne og de vilde prisudsving på elmarkedet så synes jeg der står et principielt spørgsmål tilbage:

Kan vi overhovedet have en velfungerende elforsyning der ikke helt og holdent er forbrugerejet?

Forbrugerne har en og kun en interesse, nemlig en sikker og billig elforsyning, så det kunne se ud til at det var en kæmpe fejl at man afskaffede de forbrugerejede andelsselskaber og afløste dem af det vi har nu og som formentlig aldrig kommer til at virke lige så godt uanset hvor mange lapper vi sætter på systemerne og uanset hvor meget vi forsøger at balancere de mange interessekonflikter?

 • 3
 • 14

Hej Michael Fos

Der er intet der forhindre atomreaktorer i at blive 100 år eller mere. Kun dumhed og frygt.

Er det den dumhed der medfører Chernobyl og Fukushima ulykken du tænker på?

Eller tænker du på at forkellige landes myndigheder tager ved lære af Chernobyl og Fukushima katastroferne som værende dumt?

Eller mener du det er dumt når IAEA udtrykker bekymring over situationen i Zaporizhzhya?.

Eller tænker du at det er dumt når franksmændende tager 32 ud af 56 ud af service samtidig? Tænker at det er dumt at samme franskmænd reparerer for korrosion, synes du det er dumt at se efter korrossion i det hele taget?

 • 18
 • 6

Forstår du det nu

Lad mig prøve at forklare.

Fos er så blindt forelsket i akraft, at han skriver hvad som helst om det. Alt for ofte uden faglig bund. Og nærmest altid på en debatradikaliserende måde. Det er et valg, han bevidst træffer, for han ved faktisk en del om emnet.

Når der så er nogen, som udfordrer det værste sludder fra ham, så tolker han det som om de afskyr akraft eller glæder sig over at det lukkes ned, netop mens vi har mest brug for al den energi vi kan mønstre.

For at sige det lige ud, så er han en træls debattør. Og hvis jeg var stor akraft tilhænger, ville jeg være endnu mere træt af ham, end jeg er nu. For han skaber konstant en polemik, som kvæler den gode, faglige debat om emnet.

 • 28
 • 7

Hvis der er tale om at spare så er der stor forskel på hvad "der virker". Det jeg har set efter er at spare penge. Jeg har kigget på priserne hos EMD. Hvis jeg, der har varmepumpe, ser på mine omkostninger så er rådet om at lave natsænkning ikke en god ide. Jeg uskyder mit forbrug til tidspunkter hvor strømmen er meget dyrere. Hvis jeg derimod slukker for cirkulationen når jeg kommer hjem fra arbejde (kl. 17:30) og så tænder for cirkulationen lige inden jeg lægger mig til at sove (kl. 23:30) så er der penge at spare! Hvis jeg har kørt med natsænkning så skal huset varmes op om morgenen (kl. 06:30). Det er omkring dobbelt så dyrt som at varme om natten! Priserne her ligner dem ved "kogespidsen". Der er vist brug for at justere nogle af "sparerådene".

 • 4
 • 0

Det kunne være interessant at se en samfundsøkomisk analyse af diverse tiltag i forbindelse med energipriserne. Det er jo den foretrukne metode når projekter skal vurderes.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten