andre skriver

EMA kobler AstraZeneca sammen med blodpropper

Illustration: Bigstock/vdeineka

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har hele tiden sagt, at det var muligt, at der er en årsagssammenhæng mellem tilfælde af blodpropper og vaccinen mod coronavirus fra AstraZeneca. Og nu tyder noget på, at det kan være tilfældet.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Politico 22. apr 2021 11:45 2
Europa satte varmerekord i 2020
via Naturstyrelsen 22. apr 2021 11:08 5
Partier peger på tre nye nationalparker
via BBC 21. apr 2021 14:41
Ubåd med 53 ombord savnes nord for Bali
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når man læser TV2s artikel, fremgår det, at Norge har haft 1 tilfælde af blodpropper og depleterede blodplader (DIC) per 20 000 AstraZeneca-vaccinerede, Danmark har haft 1 per 70 000, mens UK kun har haft 1 per 633 000 vaccinerede.

Det er ret store forskelle, og man må jo spørge, om opfangningen af bivirkninger mon er lige finmasket i de tre lande?

 • 13
 • 1

Der kan også være forskel i injektionsteknik. Det var ikke tidligere et krav i Danmark, at sprøjten blev trukket tilbage for at sikre imod at vaccinen ved en fejl blev givet i en blodåre. Den bør gives intramuskulært.

Derudover har britterne indtil nu fortrinsvist vaccineret ældre med AZ. Ældre har generelt svagere immunrespons, og dermed lavere risiko for imunresponsafledte bivirkninger. Andre lande har brugt de mere effektive Pfizer/Moderna vacciner til de ældre og fortrinsvis vaccineret unge med AZ.

 • 6
 • 0

Danmark har haft 1 per 70 000, mens UK kun har haft 1 per 633 000 vaccinerede.

UK har fundet ganske mange flere tilfælde end du angiver. UK har også for få dage siden stoppet brugen af AZ til alle under 30 år. Der er - afaik - kun en større mængde data tilgængeligt fra ældre AZ vaccinerede fra UK (Skotland). Fx Danmark slet ikke har givet AZ til nogen over 65 år. Der er en overvægt i absolutte tal af alvorlige tilfælde hos kvinder, men hvordan forholdet har været mellem AZ vaccinerede mænd og kvinder, har jeg ikke set opgjort. I Danmark har sundheds- og plejesektoren således langt flere kvinder ansat.

Det er ganske rigtigt, at AZ er bedre end slet ikke at blive vaccineret og dermed løbe en større risiko for at få covid-19 med komplikationer. Men AZ har en symptomatisk efficacy - sidst jeg læste AZ's skriv - på 76% og på 85% for over 65 år (dog med stor statistisk spredning ). Der er dog - tbf - en større efficacy i forhold til at undgå indlæggelse og død (100% angives for død).

https://www.astrazeneca.com/media-centre/p...

Den nye Johnson&Johnson angives til en symptomatisk efficacy på 66% (et stik) ?

Selv om det er vanskeligt at sammenligne to vacciner, der er testet i forskellige forsøg, så er efficacy tallene så meget bedre (94-95%) for mRNA vaccinerne, at alt taler for, at de faktisk giver en bedre dækning for den enkelte. Tal fra Israel understøtter at mRNA vaccinerne er meget virksomme.

Hvis tallene 66,7% 75% og 95% tages som udgangspunkt , så vil der ud af 60 vaccinerede, der udsættes for kraftig smitte, forventeligt være:

 • 3 der får symptomatisk covid-19 efter Pfizer-BioNTech/Moderna
 • 15 der får symptomatisk covid-19 efter AZ
 • 20 der får symptomatisk covid-19 efter J&J

Det er klart (hvis vi antager disse % tal) , at det for den enkelte vil være betydeligt bedre med mRNA vaccinerne end med AZ eller J&J udfra et rent virkningssynspunkt.

Har man imidlertid ikke tilstrækkeligt med mRNA vacciner, eller hvis man ikke kan holde disse vaccinerne frosset, så er AZ eller J&J klart bedre end ingen vaccine.

For pandemien er det imidlertid mindre den egoistiske nytteværdi for den enkelte end den statistiske sandsynlighed for, at smitten mindskes og slutteligt uddør (R < helst << end 1). Det er ikke hvem der bliver alvorligt syg eller dør, men antallet der smittes, der rigtigt tæller for myndighederne.

R afhænger af mange faktorer. Væsentligt er smitsomheden af virus og den beskyttede procentdel af befolkningen - fx ved isolation, afstand, maske eller en virksom vaccination. For det sidste er det ikke om den vaccinerede blever mere eller mindre syg, men om de vaccinerede fortsat kan smitte - symptomer eller ej. Den 'efficacy til man kan smitte' er mig bekendt ikke opgjort og den kan principielt være både over og under den symptomfri efficacy - Man bruger - i mangel af bedre - vel en efficacy procent svarende til covid symptomfri i sine modeller, vil jeg tro?

Har man en vaccine der har en given 'efficacy til man kan smitte' på e og en vaccinationsdækning på d, så er den vaccine-beskyttede andel af befolkningen = e x d. Fx ved 66,7% efficacy og 75% vaccinationsdækning vil (kun) 2/3 * 3/4 = 6/12 = 50% være vaccinebeskyttet.

Det kan forbedres med en bedre vaccine med højere efficacy or/eller at få flere i befolkningen vaccineret - her synes antallet af (større) børn en væsentlig mulighed.

AntiVax tosserne er nok stort set 'beyond repair' ?

Det kan meget vel være, at AZ og J&J vaccinerne med en høj vaccinationsdækning alligevel vil få R under 1 og kunne stoppe pandemien. Nok lidt langsommere, men måske nok stoppe den.

Da J&J (med kun 1 stil) og AZ vaccinerne ikke synes at give den bedste dækning og AZ desuden har meget sjældne, men meget alvorlige bivirkninger, kunne man få den tanke, at AZ's fabrikker måske skulle omstilles til produktion af bedre vacciner fx på licens.

Sanofi, som også har en vaccine rammeaftale med EU, måtte jo opgive deres egen første vaccine sidst i 2020 og omstiller nu til delvist at fremstille vaccine og især fylde og distribuere for bla Pfizer/BioNTec (125 mill doser til EU i 2021 H2)

Lars :)

PS! Jeg blev som barn tvangsvaccineret mod kopper. Helt fint med mig med almen vaccinationspligt for helt alvorlige sygdomme.

 • 7
 • 1

Der er også stor forskel på hvordan Covid-19 rammer, j.v.f. artiklen

 • Styrken af covid-19 er forskellig fra land til land: I Italien dør stadig 500 mennesker om dagen, men i Norge er det næsten ingen. Det retfærdiggør forskellige tilgange, siger han.

For at man skal give en vaccine skal der være en grund til at vaccinere.

 • 2
 • 0

For at man skal give en vaccine skal der være en grund til at vaccinere.

Der er altid grund til at vaccinere, når vi lever i en verden, hvor der er en pandemi med en farlig virus i omløb. Det er naturligvis mere dag til dag hastende , når der dagligt er mange smittede, men verden er forbundet og alle kan og mange vil blive ramt.

Som jeg skrev ovenfor, er det for samfundets ikke den enkeltes behov og egoistiske ønsker, men at vi alle bidrager til at få virus bekæmpet bla. ved at lade os vaccinere snares muligt.

Lars :)

 • 4
 • 1

... så prøv at genberegne risikoen.

Du taler om faren og konsekvensen for den enkelte, det individuelle egoistiske mig, mig, mig synspunkt. Men det er slet ikke det der tæller for samfund og sundhedsmyndighederne, som jeg skrev ovenfor er det

For pandemien er det imidlertid mindre den egoistiske nytteværdi for den enkelte end den statistiske sandsynlighed for, at smitten mindskes og slutteligt uddør (R < **helst **<< end 1),

der har interesse.

Og pandemien kan kun bekæmpes ved, at at en meget høj del af befolkningen (i verden) bliver immune. Her er vaccination med gode vacciner langt den mindst indgribende måde til at nå dette mål.

Lars :)

PS! "Lang covid" rammer i øvrigt også yngre og unge mennesker og rammer mange. Det er således ikke et tilfælde, at fx Pfizer har testet på børn 12-15 år og netop søgt om godkendelse for den lavere aldresgrænse i USA. Der er flere test på vej, helt ned til 5 eller 6 år. AZ har dog netop stoppet deres test på børn pga. usikkerheden omkring blodplade-propper.

https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2021-04/E...

 • 3
 • 0

Du taler om faren og konsekvensen for den enkelte, det individuelle egoistiske mig, mig, mig synspunkt. Men det er slet ikke det der tæller for samfund og sundhedsmyndighederne, som jeg skrev ovenfor er det

Vi taler om en etisk tilgang. Hvor meget vil du tilsidesætte etik?

Det klassiske eksempel på området er tortur dilemmaet, et det i orden at staten bruger tortur, hvis det kan afsløre hvor en bombe der kan dræbe tusindvis af mennesker er placeret?

Resten er blot et spørgsmål om hvor mange skiver du vil skære af salamien.

 • 2
 • 3

Vi taler om en etisk tilgang. Hvor meget vil du tilsidesætte etik?

Mht. vaccination - sådan en gang vrøvl. Og din snak om tortur er jo her endnu mere helt ude i skoven.

Der er tale om, at en for os alle (samfundet) afgørende effekt ikke opnås uden en høj procentdel af alle er immune - i praksis vaccinerede - så vil man ikke med det gode og frivilligt, så må man overveje et kraftigt pres eller ligefrem tvang.

Den første forordning om koppevaccination er fra 1810 (ja fra Frederik den 6. tid) og er frivillig i form, men i praksis et tilbud ingen kunne afslå.

Forordningen kunne ikke tvinge folk til at blive vaccineret, men en forudsætning for f.eks. konfirmation, giftermål, skolegang, læreplads og militærtjeneste var, at man kunne dokumentere, at man have overvundet en koppesygdom eller gennemgået vaccinationen.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-k...

Nu er kopper en mere alvorlig sygdom end covid-19 og tiden er en anden, men

PS! Jeg blev som barn tvangsvaccineret mod kopper. Helt fint med mig med almen vaccinationspligt for helt alvorlige sygdomme.

Loven om tvungen koppevaccination, som blev ophævet i 1976

Lov nr. 84 af 31. marts 1931 om vaccination mod kopper, som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959 og lov nr. 175 af 30. april 1969.

                  § 1.  

Ethvert Barn, der ikke har haft Kopper, skal, inden det fylder 7 Aar, vaccineres mod Kopper, dog at Vaccination skal have fundet Sted, forinden Barnet paabegynder Skolegangen.

Jeg har netop opdaget, at jeg selv først blev koppevaccineret ved starten i 3. klasse. Med det er lidt sent at straffe mine (nu afdøde) forældre.

Slutteligt skal jeg bemærke, at bl. dansk registerforskning i årgangene 1965-76 , hvor nogen er vaccineret andre ikke, har vist, at dødeligheden er klart mindre blandt de koppe og TB vaccinerede. Om det så er koppevaccinatinen eller BCG/TB vaccinen eller begge ???

Lars :)

 • 3
 • 0

Nu er der også mistanke om sjældne bivirkninger ved Johnson & Johnson vaccinen med samme sygdomsbillede, som ved AZ vaccinen.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-04-13-u...

Begge vacciner benytter sig af en viral vektor til at transportere den genetiske kode for coronavirussens spikeprotein ind i kroppen. Den virale vektor trænger ind i kroppens celler og cellerne læser spikeproteinets genetiske kode og producerer en masse kopier af proteinet.

Det er bemærkelsesværdigt, at det nu ser ud til, at begge de vacciner, der benytter sig af en viral vektor kan fremkalde de samme sjældne bivirkninger.

I forhold til risikogrupper bør man måske analysere blod fra diognosticerede ITP (immun trombocytopeni) patienter og se om der er en sammenhæng. ITP patienter viser samme sygdomsbillede med lavt blodpladetal, blødninger og øget risiko for blodpropper.

En teori kunne være, at det er personer med ITP, der er i øget risiko for at få de sjældne alvorlige bivirkninger, hvor immunsystemet (over)reagerer på den virale vektor fra de to vacciner (Johnson & Johnson og AZ). Hvis man har en ITP i mild form er man ikke nødvendigvis klar over man har denne underliggende sygdom.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten