andre skriver

Elselskaber taber milliard på dårlig tysk infrastruktur

Elmotorvejen mellem Jylland og Tyskland er plaget af trafikpropper, fordi de tyske højspændingsledninger ikke er tilstrækkeligt kraftige. Problemet betyder flaskehalse, der koster nordiske elselskaber en milliard kroner i tabte eksportgevinster. Dansk Energi vil nu have EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, ind i sagen.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE

via Ritzaus Bureau 22. jul 2016 13:15

Indisk militærfly forsvundet over Den Bengalske Bugt

via Dagens Byggeri 22. jul 2016 07:56

Cowi bruger ny rensemetode til forurenet jord

via Danmarks Radio 22. jul 2016 06:32 1

Rekord-mange ulykker på metrobyggeriet

Kommentarer (11)

Er det ikke lidt naivt at tro at tyske elselskaber skulle stå i kø for at betale for at skandinaverne kan komme ind med konkurrerende billig strøm?
Når vi ser hvor store miljøproblemer der er med at få lov til at lave en Femern forbindelse så er det åbenlyst at det vil være op-af-bakke at få lavet en "stamlinje" ned gennem Tyskland, eller bare på tværs af Nordtyskland.
Når jeg i skrivende stund ser på Energinet.dk's figur over det Nordiske elnet så flyttes der ca. 500MW fra Slesvig Holsten, via Fyn og Sjælland til det østlige Tyskland. Herudover så sender Norge og Sverige også hver ca. 700 MW strøm direkte til Tyskland, uden om Danmark.

 • 1
 • 6

Forbindelsen til Bayern er mest for tyskernes egen skyld, da de har 1½ GW offshore i Nordsøen, og store planer for mere. Begge dele har lange udsigter, og er gensidigt afhængige. Mange landmøller står i Slesvig Holsten.

Stykket i Slesvig er noget kortere, og bør være til at håndtere. Tyskland bruger selv forbindelsen nordpå gennem Jylland til Norge når de har overskud, så det er rimeligt nok at de også tillader trafik den anden vej. Det sænker de tyske priser - til gavn for forbrugerne, til skade for producenterne.

så flyttes der ca. 500MW fra Slesvig Holsten, via Fyn og Sjælland til det østlige Tyskland

Og det er i sig selv en grund til at opgradere interne forbindelser - det er billigere at sende strøm over 1 strømgrænse (mellem 2 prisområder) end 3 (mellem 4 prisområder).

 • 7
 • 0

Forbindelsen til Bayern er mest for tyskernes egen skyld, da de har 1½ GW offshore i Nordsøen, og store planer for mere. Begge dele har lange udsigter, og er gensidigt afhængige. Mange landmøller står i Slesvig Holsten.

Stykket i Slesvig er noget kortere, og bør være til at håndtere. Tyskland bruger selv forbindelsen nordpå gennem Jylland til Norge når de har overskud, så det er rimeligt nok at de også tillader trafik den anden vej. Det sænker de tyske priser - til gavn for forbrugerne, til skade for producenterne.

Af samme grund kan jeg ikke se hvordan Dansk Energi med rette kan opfatte deres uindfriede forventninger til intern tysk infrastruktur som en sag for EU’s konkurrencekommissær.

Men det er sandt at bedre infrastruktur er til skade for lokale producenter, som derfor i svingende grad kan forsøge at fastholde status quo. Dette er f.eks. et langt større problem i Spanien end i Tyskland.

Tysklæsende kan ved at søge på 'Stromtrasse' blive informeret om planer for den tyske infrastruktur på et niveau der ligger over 'elmotorvej'.

Kort fortalt, så er der bred enighed om at udbygge infrastrukturen mellem nord og syd, med NIMBY når det kommer til detaljerne. Derfor har forbundsregeringen vedtaget at der primært skal anvendes jordkabler, til en _mer_pris på 8G€.

Så i den tyske debat kan sølle eksotiske 1GDKK ikke forventes at fylde meget.

 • 1
 • 0

...hvordan Dansk Energi med rette kan opfatte deres uindfriede forventninger til intern tysk infrastruktur som en sag for EU’s konkurrence kommissær....

Der er tilsyneladende ingen grænser for "kreativiteten" når kendsgerningen er, at problemet med opmagasinering af el ikke er løst. I stedet genereres ideer med at få andre til at løse det problem, at ved overskudsproduktion falder prisen.

Jeg synes man burde skamme sig i elsektoren og i stedet tage sig sammen.

 • 1
 • 7

Hvis vi tager udgangspunkt i den rimelige antagelse, at vinden altid blæser et eller andet sted og at solen altid skinner et sted, samtidigt med at vi har forskellige tidszoner på jorden så kunne et teoretisk verdensomspændende elnetværk uden begrænsninger (jeg siger ikke superledende!) stort set eliminere behovet for energilagring samtidigt med at strømmen altid vil finde en aftager.
Dette er naturligvis en utopi, men pointen er at "lange" netværk med høj kapacitet er et direkte alternativ til lagring af el.

Men tanken om at (grøn) overskuds-el "går ud over" nogen er helt forkert - udbud og efterspørgsel virker fortsat. Så når det stormer nordpå, så vil sydtyskerne i fremtiden få billige (grøn) el samtidigt med at de norddiske elproducenter får en langt højere pris end hvis de skulle sælge lokalt, hvor udbuddet er højt. Ingen har tabt - hvis bare investeringerne i elnettet forrentes (og det er det blevet hidtil).

Så er det bare ærgerligt at EU kun er 3 tidszoner bred - det giver et snævert interval til udjævning af forbruget henover døgnet.

 • 2
 • 0

Nåh - ja, men overskudsproduktion er en kendsgerning allerede i dag, så prisen på Nordpool af og til er negativ, så det vil kun blive værre, da der stadigvæk udbygges med vindkraft,

Du skal se på systemprisen. Så længe den ikke er negativ, så er der ikke "overskudsproduktion", men utilstrækkelig overførselskapacitet. Og du kan roligt regne med at så længe prisen i NO2 ikke er negativ, så er det specifikt forbindelsen imellem NO2 og DK1 der er utilstrækkelig.

 • 3
 • 0

Så er det bare ærgerligt at EU kun er 3 tidszoner bred - det giver et snævert interval til udjævning af forbruget henover døgnet.

Internt i EU har vi en hel del bjergkæder hvor der kan laves en del dæmninger og pumped storage til udjævning.

Jeg er helt enig omkring de lange ledninger og hvis vi gider at lave disse lange ledninger.
Så kan vi faktisk allerede i dag begynde at forbinde de østligeste Portugal med Kina, Nord Norge med Sydafrika uden at skulle i gang med undersøiske kabler.

Javist der er nogle mindre udfordringer omkring politisk stabilitet.
Men rent teknisk er der ingen hindringer.

Nuværende teknologi giver dog et vist tab, men det kan kompenseres med større produktion.

 • 0
 • 1

så prisen på Nordpool af og til er negativ

Tjah.
I ca. 50 timer om året.
Vi tjener ovenikøbet på negative elpriser. Nemligt ved at vi har købt I Tyskland til endnu lavere pris.
for eksempel til -200,- kr /MWh I Tyskland. (vi modtager kr. 200,- / MWh el, som vi aftager)
Vi beholder de 100,- / MWh og leverer de andre 100,- videre til Norge som betaling til dem for at overtage. (På grund af aftalerne om at finansiere nye kabler, hvor der er en flaksehals, lægges de 100,- / MWh faktisk tilside til et nyt kommende kabel. Norge indbetaler I samme time, et beløb svarende til deres spotpris den pågældende time.)
Altså en fortjeneste på 100,- / MWh el. Unaset det er I en time med negativ pris.

 • 5
 • 0

Er det ikke lidt naivt at tro at tyske elselskaber skulle stå i kø for at betale for at skandinaverne kan komme ind med konkurrerende billig strøm?


Som jeg læser Danske Energis klagepunkter i artiklen, går de ikke så meget på det forhold, at kapaciteten mellem Nod- og Sydtyskland er for lille, men på, at den ikke stilles til rådighed på lige vilkår:

»Protektionismen ligger i, at tyskerne vælger at løse problemet ved at holde vores strøm ude og sende deres egen sydpå i stedet for at lade markedet råde. Vi må have adgang til det tyske marked på lige vilkår,« siger Dansk Energis direktør.

 • 0
 • 0