andre skriver

Den danske CO2-udledning forventes at stige

Illustration: Uwe Hermann/Flickr

Et forhandlingsnotat, som regeringen har sendt til partier i Folketinget, viser, at Danmark vil udlede mellem 43,4 og 43,7 millioner ton CO2 i 2020. Det samme tal forventes at stige til mellem 46 og 47,7 millioner ton i 2030. Indholdet af forhandlingsnotatet stemmer dårligt overens med regeringsudspillet fra april, som lagde op til, at udledningen ville falde. Særligt projekterede datacentre får skylden for den stigende udledning.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48 7
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Erstat eksiterende kul, naturgas og biomasse kedler med atomreaktorer.

Hele infrastrukturen fra de eksisterende værker kan genbruges, net-tilslutning, fjernvarmeforbindelser, kølevandssystemer.

Sart med Avedøreværket, så er København dækket ind med både el-forsyning og varme. Ingen CO2 udlednng, ingen partikkelforurening og et brændstofforbrug på 10-20 tons pr år. Det nye værk fylder mndre end kul og biomasse bunkerne det erstatter.

 • 7
 • 11

Og hvor hurtigt tænker du at vi lige banker sådan en svend op?

Den kunne have kørt i mange år nu, hvis vi ikke havde fået "atomkraft nej tak" ind med modermælken ;o) - med dertil hørende mindre partikel og CO2 udledning.

Og nu forsøger vi så at "snyde" på CO2 vægten ved at afbrænde nogle baltiske skove.

Selvfølgelig tager det laaaaaang tid at implementere KK - og det er måske ikke feasible i et lille land som Danmark, men et eller andet skal vi have til at supplere, når der ikke er VE nok.

mvh Flemming

 • 5
 • 10

Vi ska da ikke banke 1 op, men mindst 10 x 800 til 1000 MWe. Der skal være el-energi, fjernvarme og energi nok til hele vores transportsektor, så det er store mængder der skal til. Det er jo hele Danmarks energiforsyning (og resten af verdenen) der skal konverteres til forureningsfri og CO2 neutral energi.

Det tager 6-8 år at bygge en eksisterende type, hvis vi holder os fra politisk sabotage og miljø-spind.

I mellemtiden brænder vi kul og olie og gas og biomasse af og slipper + 32 milliarder tons CO2 ud i atmosfæren på verdensplan, hvert år.

 • 5
 • 11

Selvom atomkraft er teknisk set det helt rigtige så er det nærmest politisk umuligt her i Vesteuropa! Det begyndte omkring Cuba krisen i 62 med fredsbevægelsernes Stockholm-syndrom hvor vestlige atomer var onde og østlige var ? glemt? Og frygten fik for alvor fat da den sovjetiske bombefabrik Tjernobyl, der var forklædt som kraftværk sprang i luften og spredte radioaktiv forurening vidt omkring. Så paradoksalt nok gav Sovjets dødskamp også atomkraft i vesten dødsstødet! Og Europa reagerede på frygten og "miljøaktivisters" skrækkampagner med dræbende bureaukrati så der vel ikke er bygget ny a-kraft siden. F. eks. stødte jeg på fænomenet SIL (safety integrity limit) da et hollandsk kulkraftværk skulle bygges, Det var godt nok kun niveau 2 hvor a-kraft er 4, så papirerne for den ene maskinkomponent jeg skulle samle kunne være i en stabel flyttekasser i stedet for på en lastbil!

Men dermed har vi jo også fået et andet problem med A-kraft, nemlig at udviklingen har stået stille i omkring 30 år, så vi har et enormt teknologisk efterslæb at indhente hvis vi igen vil have A-kraft. Så A-kraft vil være tabt for Europa i lang tid - ikke at det betyder så meget, vi udgør efterhånden kun 10% af verden og resten af verden producerer meget af det vi forbruger! Og her i landet har vi yderligere det problem at vi har tabt al den viden vi måtte have haft om A-kraft, så bortset fra et par små entusiastiske grupper af opfindere er vi helt på bar bund.

Men i andre dele af verden er A-kraft stille og roligt på vej frem, så teknologien har en fremtid, bare ikke her hos os foreløbig!

 • 4
 • 8

Frankrig bygger atomkraft. Finland bygger atomkraft. England bygger atomkraft. Tyrkiet bygger atomkraft. Polen, planlægger atomkraft. Rosatom har 28 byggerier igang

Et kik på:

https://www.electricitymap.org

Viser tydeligt at de CO2 "neutraleste" i Europa, er dem med Atomkraft og Hydro.

Der er 60 atomkraftværker under opførsel rundt omkring i verden og Japan har nu genstartet 9 af sine værker, efter deres tåbelig panikbelutning efter Fukushima uheldet.

 • 6
 • 12

Indfør CO2 afgift, startende på 1kr/kg i 2020 , stigende til 4kr/kg i 2030 i tre tempi derefter (2kr i 2023, 3kr i 2026 og 4kr i 2030).

Det vil give en afgift på 3kr per kWh kulstrøm (45% termodynamisk effektivitet antaget), 10,75 kr/liter diesel og 9,25kr/liter benzin.

 • 11
 • 4

Det er ikke lykkedes et eneste industriland at sænke sit CO2 udslip nævnværdigt, og de fleste har øget deres udslip, ved at bygge Vindmøller og solceller.

Der var en kraftig og vedvarende sænkning af CO2 udslippet i Sverige og Frankrig, da de byggede deres atomkraft.

Tyskland er ved at afvikle atomkraft og deres CO2 udslip stiger. Japan lukkede deres værker og genstarter dem nu.

Selv i Vindmøllelandet Danmark er det ikke kommet til at fungere, og efter 25 års opbygning, har vi kun nået at dække mindre end 10 % af vores TOTALE energiforbrugg, og endnu mindre hvis vi medregner vores skibstrafik og flyrejser.

Et moderne land kan ikke drives af ustabil vind og sol, og gigantiske batterier.

 • 6
 • 15

Det er ikke lykkedes et eneste industriland at sænke sit CO2 udslip nævnværdigt, og de fleste har øget deres udslip, ved at bygge Vindmøller og solceller.

Kan du dokumenterer den påstand?

Danmarks udslip er faldet stort set konstant fra midten af 90'erne... http://www.drivkraftdanmark.dk/Viden/Stati...

Et fald på 40% siden 2006 er naturligvis ikke "nævneværdigt" da det er sket uden at opfører atomkraft eller hvad?

 • 11
 • 5

Skyldes energibesparelser og effektiviseringer, som det iøvrigt fremgår af de samme statestikker. Ikke indførsel af Vindmøller og Solceller.

Hvad er det der gør at I gerne vil have vejrafhængig energi, der kræver byggeri af tusinder vindmøller og hundredetusinder solceller, samt de meget omtalte "energilagre", istedet for at bygge 10-12 anlæg, med et årligt "brændstof" forbrug på få tons?

Er det forsyningssikkerhed, for det er ikke rigtig sol og vinds stærke side? Er det frygten for atomkraft, for det er komplet irrationelt og hjernevask fra fossilindustrien og de "grønne religiøse". Er det af hensyn til Vindmølleindustrien, der alligevel bliver opkøbt og udkonkureret af Kina? Er det prisen,for den er politisk bestemt, og det kan normalt godt betale sig at bygge noget ordentligt fra starten, der kan holde i 50-60 år? Hvor længe holder en havvindmølle? Er det fordi I ikke kan lide fjernvarme, som atomkraft er perfekt til og som ændre "den høje pris" til det mdsatte. Eller er det glæden ved at trække nye kabler ud i havet, og lade dem levere 40-50 % af deres designede kapacitet?

Og hvorfor kan vi ikke have en seriøs debat her uden perfide bemærkninger om "hede ønsker"?

 • 5
 • 10

Men den virkelig årsag til Danmarks fald i CO2 udledning skyldes grønmaling og snyd.

Biomasse er den helt store årsag til det postulerede fald i CO2 og ikke hverken Vind eller Sol eller Bølger eller Geotermisk, eller andre marginale energikilder.

 • 4
 • 9

Det er så smukt når debatten bliver skævvredet med personfnidder og angreb.

Du har adgang til den samme information som jeg på internettet, og du ved iøvrigt dette da du har deltaget i debatten længe. Brugen ab biomasse og det betydning for Danmarks enetgiforsyning og CO2 udslip har været debateret adskillige gange her.

Men det er en god indikation at jeg har helt ret, når jeg mødes med angreb og ikke en reel debat om emnet.

Formår du ikke at føre en debat, Michael Rangård, og hvad om du svarede på mine spørsmål til en forandring?

 • 4
 • 10

Formår du ikke at føre en debat, Michael Rangård, og hvad om du svarede på mine spørsmål til en forandring?

Jo, jeg kan godt føre en debat. Kan du? Jeg har svaret på dine spørgamål utllige gange, men tager dem da gerne igen...

Hvad er det der gør at I gerne vil have vejrafhængig energi, der kræver byggeri af tusinder vindmøller og hundredetusinder solceller, samt de meget omtalte "energilagre", istedet for at bygge 10-12 anlæg, med et årligt "brændstof" forbrug på få tons?

Hvad er problemet ved tusinder af enheder? Ud over bedre forsyningssikkerhed, vil de også være mere spredt i nettet og medfører mere tab. 10-12 anlæg er meget sårbare. Dine energilagrer vil faktisk være en kraftig styrkelse af atomkraft. Jeg har intet imod atomkraft, men sådan som det danske forbrug ser ud og er opdelt i mindre områder, så er det ikke særligt optimalt. Men anlæg i størrelsesordnen 25-100 MW jævnt fordelt og op til 500 MW i de tættest befolket områder. Men vi kommer nok ikke under 30-40 reaktorer, hvis vi også skal have bare en smule backup.

Er det forsyningssikkerhed, for det er ikke rigtig sol og vinds stærke side?

Ja, forsyningssikkerhed er det vigtigeste punkt. Den og så et elnet der fungerer, også ved fejl i nettet. Sol og vind skal heldigvis ikke stå alene, lige som du aldrig får et system hvor atomkraft står alene. Danmark kan uden problemer fordoble mængden af sol og vind i ØstDanmark, uden at det går ud over forsyningssikkerheden. Vi kan også gøre det i VestDanmark, men det vil medfører en del flere timer hvor der skal reguleres ned.

Er det frygten for atomkraft, for det er komplet irrationelt og hjernevask fra fossilindustrien og de "grønne religiøse".

Nej, frygten for atomkraft er ubetydelig. Men frygten for atom-religiøse er stor. Det er nu bare et teknisk/politisk problem at nogen har en religiøs indstilling til vores elforsyning.

Er det af hensyn til Vindmølleindustrien, der alligevel bliver opkøbt og udkonkureret af Kina?

Nej, men industrien skal da ikke smides ud, bare fordi de sælger et produkt der virker? Desuden så skal du ikke forvente at Dansk atomindustri overtager hele verdensmarked...

Er det prisen,for den er politisk bestemt, og det kan normalt godt betale sig at bygge noget ordentligt fra starten, der kan holde i 50-60 år?

Ja, prisen er en vigtig faktor. Nogle gange kan det betale sig at have et fleksibelt system, hvor man ikke skal vente i 5-10 år før et nyt værk er opført således at man kan aktiverer nye produktionsanlæg. Så både pris og fleksibilitet.

Hvor længe holder en havvindmølle?

Jeg mener at designlevetiden er 25-30 år... Men det er underordnet.

Er det fordi I ikke kan lide fjernvarme, som atomkraft er perfekt til og som ændre "den høje pris" til det mdsatte.

Jeg går ind for fjernvarme. Men foretrækker varmepumper med biobrændsel som spidslast og backup. Sommerforbruget kan dækkes af varmepaneler og overskudsvarme fra industrien. 10-12 anlæg, til at dække hele Danmark med fjernvarme?

Eller er det glæden ved at trække nye kabler ud i havet, og lade dem levere 40-50 % af deres designede kapacitet?

Og problemet er??? Langt de fleste kabler i Danmark er belastet under 50 % under normal drift, det kaldes "backup". Når et kabel bliver fejlramt er der andre der er klar til at tage over.

Hvordan forventer du at Bornholm skal forsynes med atomkraft? Og gerne med samme forsyningssikkerhed som i dag...

 • 11
 • 2

Biomasse er den helt store årsag til det postulerede fald i CO2 og ikke hverken Vind eller Sol eller Bølger eller Geotermisk, eller andre marginale energikilder

@Michael Foss Sikke en kommentar Når 2017 blev et nyt rekordår for vind i Danmark. Samlet producerede danske vindmøller grøn strøm svarende til over 43 procent af det samlede elforbrug eller 14.700 GWh, hvilket er mere end en fordobling på 10 år.

 • 9
 • 3

Glem alle politikernes båltaler og se på realiteterne. Hvilken betydning har det rent teknisk om vores CO2 udledning stiger eller falder. Jeg stikker sikkert hovedet ind i en hvepserede, men uanset troen på CO2, så er Danmarks bidrag meget lille.

 • 5
 • 2

Med den massive bekymring dette forum har over energiforbrug og dets udledninger, så gled nyhederne om en håndfuld kommende stærkt energislugende serverparker forbløffende let ned.

 • 5
 • 0

Med den massive bekymring dette forum har over energiforbrug og dets udledninger, så gled nyhederne om en håndfuld kommende stærkt energislugende serverparker forbløffende let ned.

Det skyldes jo nok at dette primært er et ingeniørforum... Nu da Irland er fyldt op med datacentre, er Danmark det næste logiske valg. Verdens mest stabile elforsyning, gode fiberforbindelser over atlanten, til skandinavien og sydpå til Europa, Politisk stabilitet... Den næste mulighed er Spanien, hvor Catalonien lige nu kæmper for sin løsrivelse...

Datacentrene skal bygges et eller andet sted, så kan det lige så godt blive her... Den midlertidige stigning i CO2 udledningen, får vi hurtigt indhentet, selv om den kommer til at koste nogle penge.. Især hvis flere vælger at købe certifikater uden for Danmarks grænser, i stedet for at bidrage til mere VE i Danmark...

 • 1
 • 0

Martin - så bliver der travlt på den tyske side af grænsen.

Et problem hvis størstedelen af den danske bilpark har sin daglige færden i Sønderjylland. Men det har den ikke.

Nej - dansk afgifts enegang har ingen gang på jord

Hvorfor ikke ? I starten af 80erne kostede en liter benzin omkring 6Kr, - 14kr målt i 2011 kroner. Prisen var på samme tidspunkt under det halve i Tyskland ligesom Sverige også havde betydeligt lavere benzinpriser.

Da vore naboer ikke selv har olieproduktion, belaster fossile brændsler til transport i højere grad deres betalingsbalancer; De har derfor stort incitament til at følge trop, - som de iøvrigt gjorde fra midten/slutningen af 80erne.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten