andre skriver

Dan Jørgensen afviser CO2-afgifter i nyt klimaudspil

Illustration: Steen Brogaard

Når regeringen i dag præsenterer et nyt klimaudspil, vil det ikke indeholde CO2-afgifter. Ifølge klimaminister Dan Jørgensen er tiden mere til gulerod end til pisk. Klimarådet har ellers anbefalet afgifterne som et effektivt tiltag til at nå klimamålene, men den model er ifølge ministeren Georg Gearløs-agtig.

Kræver muligvis abonnement
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Bundestag beschließt Kohleausstieg 3. jul 2020 13:48
Beslutning: Kulkraft i Tyskland skal slukkes seneste i 2038
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Afgifter skal være globale, for at de virker.

Ellers flytter produktionen jo bare til Kina og forurener videre, og varerne fragtes hertil med skibe på diesel.

CO2-afgifter er absolut en del afløsningen, da de kræver mindst mulig offentlig indblanding, og lader det være op til de private virksomheder at finde ud af hvordan de forurener mindst muligt (for at betale mindst muligt i afgift), hvilket de er vanvittigt gode til.

 • 14
 • 1

Man kan ikke bare kalde noget for "Georg Gearløs" og dermed have løftet opgaven med saglig argumentation. Det er tyndt og ret hånligt overfor dem som har stillet forslået.

Argumentet med at ingen andre lande har lavet en tilsvarende løsning er jo også meningsløst. Hvilke andre lande har løst CO2 problemet? Ingen. Hvilke andre lande skal vi så kigge på for at kunne kopiere eksisterende løsninger? Ingen. Hvor skal løsningerne så komme fra hvis man ikke kan kopiere fra andre? Her kunne Georg Gearløs faktisk være et bedre bud en så meget andet.

Man kunne forledes til at tro at ministerens nye private livssituation med masser af bøger og litterær indsigt må være grunden til at ministeren er begyndt at inddrage litteraturen i sin argumentation og tankegang. Han er godt nok ikke kommet så langt, men man skal jo starte et sted.

 • 19
 • 4

Man kan mene om politikerens begrundelser som man vil. Lige nu er manden jo lidt i knibe. Vi har et stort problem at løse med nuværende krise og et andet problem med at få gang i hjulene igen. Så afgifter er nok ikke løsningen. De vil jo virke som en bremse.

Hvilket bringer mig til min pointe, afgifter gør os alle mere fattige. Naturligvis er der mange i et velhavende land som DK, der kan betale dem, men der er også mange der ikke kan. Fælles for begge parter er, at der fjernes penge fra vores rådighedbeløb i husholdningskassen.

Jeg forstår ikke, hvorfor man fokuserer så enøjet på afgifter som løsningen. De teknologier, der er udsete til at redde os, er endnu ikke nede i et prisleje hvor de fleste har råd til dem. Dvs. med flere afgifter vil det vare endnu længere inden der er råd. Desuden vil det medføre øget lønpres. Det er en naturlig udvikling. Ønsker man flere penge i kassen må en lønmodtager jo prøve at presse arbejdsgiveren eller finde en ny. Udviklingen vil udhule vores konkurrenceevne.

Afgifter er ikke vejen frem. Bedre og billigere teknologier er det vi skal fokusere på. Jan

 • 5
 • 7

CO2-afgifter er bare den klogeste og billigste vej til at opnå målsætningen om 70 pct-reduktion i 2030. Hvis ikke der skal laves CO2-afgifter, skal der laves andet regulering, som kun være mere skadeligt for økoomien. Jeg anbefaler alle at læse to tidligere overvismænds kommeentarer til Dan Jørgensens afvisning: (http://kraka.dk/oevrigt/pressemeddelelse_k...)

Derfor er afgifter det kloge valg

Fravalget af CO2-afgifter som en del af den samlede pakke er en fundamental fejl. Det skaber usikkerhed om realiseringen af klimamålene, og det gør med sikkerhed omkostningerne ved at realisere klimamålene unødvendigt høje. Afgifter på drivhusgasser bør derimod være det bærende element i en samlet pakke:

 • En højere CO2-afgift kan og bør indfases langsomt frem mod 2030, og kan i lyset af Coronakrisen kombineres med en midlertidigt ekspansiv finanspolitik med en grøn toning, så erhvervene ikke belastes unødigt i den nuværende pressede situation. I takt med at CO2-afgifterne indfases, bør energiafgifterne udfases. Energiafgifterne rammer skævt og belaster forbrugerne unødigt. Med den samlede omlægning er ekstrabelastningen af forbrugerne minimal. Vi beklager, at regeringen tilsyneladende konsekvent overser dette.

 • Afgifter tilskynder til grøn innovation og omstilling. For borgere og virksomheder bliver det grønne valg også det økonomisk kloge valg.

 • Teknologivalget overlades til virksomhederne. De er bedst til at vurdere, hvilke grønne investeringer, der er klogest. De samfundsøkonomiske omkostninger ved at realisere klimamålene bliver derved lavest mulige og klart overkommelige.

 • Afgifter kan sammensættes intelligent, så de ikke vender den tunge ende nedad. Afgifter kan sammensættes, så hovedparten af erhvervslivet belastes minimalt og udflytning af produktion undgås i vidt omfang.

 • Afgifter på CO2 er bredt anvendt i verden, herunder i Danmark, Norge, Sverige Finland og afgiftsinstrumentet er generelt bredt anvendt i Danmark. Der er overvældende videnskabelig evidens for, at afgifter virker i den virkelige verden. Det er på ingen måde tale om en skrivebordsøvelse.

 • Alternativet til afgifter, direkte regulering som ministeren lægger op til, er med sikkerhed dyrere for danskerne. Og regningen ender med sikkerhed hos forbrugerne enten i form af lavere indkomster, højere varepriser eller dårligere offentlig service. Det er derfor direkte forkert, når ministeren tilsyneladende mener, at CO2-afgifter vil fordyre danskernes hverdag mere end direkte regulering. Danskerne bliver mere belastet med direkte regulering end med afgifter.

 • 6
 • 3

Ellers flytter produktionen jo bare til Kina og forurener videre, og varerne fragtes hertil med skibe på diesel.

Selvfølgelig gør de det. Spørgsmålet er måske det erklærere mål om 70 procent reduktion. Hvis man med alle midler afvikler de største CO2 generatorer i Danmark, så kan målet måske nås, og "vi" * kan holde en stor fest for os selv og vise verden, altså for dem som er interesseret, at Danmark har reddet hele verden.

 • nærmere definition af "vi" kan diskuteres.
 • 5
 • 5

målsætningen om 70 pct-reduktion i 2030.

Når man sætter sådan en målsætning på over 10 år frem, så er der temmelig store usikkerheder om indfrielsen. Nævn blot andre tilsvarende målsætninger med tilksvarende tidshorisonter som kom i mål.

Det forekommer mig at man diskuterer ud fra forskellige præmisser. En del nærmest bekymrede debattører på ing.dk, ser vist de 70 procent som hamret ind i en stentavle. Mon ikke de fleste af dem, som overhovedet har taget stilling betragter målsætningen som vejledende, og allerede har en virtuel pyt-knap klar til om 10 år, såfremt festen ikke bliver til noget?

 • 1
 • 4

JL: Uanset intensionerne om intelligent indførte CO2 afgifter ender de altid hos forbrugerne. Det er i sidste ende der pengene hentes. Hvilket medfører at arbejdstagerne vil forsøge at hente flere penge hos arbejdsgiverne. Afgifter er og forbliver en elendig metode. Det er kun et andet udtryk for skat.

Desuden er det kun en feel-god manøvre med de 70% i DK. Vi belaster kloden med mindre o,o1% af CO2 udledningen. I EU regi er det ca. 0,1%. Dvs. vi skal hente 70% af en belastning, der reelt ikke betyder en tøddel på det globale regnskab. Så ville det give mere bonus for pengene at hjælpe de lande der er store CO2 udledere. Så ville vi i det mindste lave en indsats der kan måles globalt.

Det er reelt symbolpolitik for at kunne klappe os selv på skuldrene. Jan

 • 6
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten