andre skriver

Børn har udsigt til langt flere ekstreme vejrhændelser

Illustration: Ben Gingell/Bigstock

Et nyt studie viser, at børn, der er født i 2020, i gennemsnit vil opleve 30 ekstreme hedebølger i deres levetid, selv om verdens lande opfylder deres nuværende løfter om CO2e-reduktioner. Det er syv gange så mange hedebølger som folk, der er født i 1960. Ligesådan vil børn, der fødes i dag, opleve dobbelt så mange tørker og naturbrande samt tre gange flere stormfloder, som personer, der i dag er fyldt 60 år. Det skriver The Guardian. En massiv klimabyrde på vor børns skuldre, men ifølge Katja Frieler, der forsker ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, er "den gode nyhed, at vi kan tage meget af klimabyrden af vores børns skuldre, hvis vi begrænser opvarmningen til 1,5 grader celsius ved at udfase brug af fossile brændsler. Det er en kæmpe mulighed," siger hun til The Guardian.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Sundhedspolitisk Tidsskrift 21. okt 2021 10:58
Epidemiolog: De aktuelle kontakttal er "helt i skoven"
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat Katja Frieler: "den gode nyhed, at vi kan tage meget af klimabyrden af vores børns skuldre, hvis vi begrænser opvarmningen til 1,5 grader celsius ved at udfase brug af fossile brændsler. Det er en kæmpe mulighed," ....

I dag står det klart, at beskæftigelse og vækst var førsteprioritet for vælgerne i valget til forbundsdagen, og at der derfor ikke er meget, der tyder på, at den nye forbundsdag vil begynde at handle forpligtende på udfordringen.

Spørgsmålet er, om den verden, vi lever i, hvor frihedsrettigheder og økonomisk vækst spiller førsteviolin, er i stand til at agere forpligtende og rationelt på denne udfordring, der følger som konsekvens af den livsstil, måde at realisere sig på i overensstemmelse med de fremherskende kriterier for succes, økonomisk, politisk og personligt.

Den tyske forfatningsdomstol har afgjort, at det er forfatningsstridigt ikke at føre en politik, der tager højde for de kommende generationers frihedsrettigheder.

Den tyske forfatningsdomstol kom med en principiel afgørelse d.24 Marts. Den er revolutionerende og viser vejen, helt modsat EU-domstolen https://gylle.dk/eu-domstolen-vender-det-d... .

De unge, der rejste sagen, fik ret; Forbundsrepublikkens politik under Angela Merkel støttede ikke op om deres fundamentale ret til et fremtidigt liv i frihed.

Den kommende forbundsregering er forpligtet på at ændre politik.

Uddrag: “Grundloven er under de gældende forudsætninger forpligtet på at sikre den grundlovsbeskyttede frihed over tid samt en rimelig fordeling af betingelserne for frihed over generationer.

Hensynet til de kommende generationers frihed kræver også en indledning af den rettidige overgang til klimaneutralitet. Konkret betyder det, at der snarest skal formuleres transparente angivelser for, hvordan den videre udmøntning af reduktionerne af drivhusgasser skal finde sted.”

https://www.bundesverfassungsgericht.de/Sh...

Spørgsmålet er, om den fri verdens retssystemer vil kunne forpligte alverden på at føre en ansvarlig klimapolitik.

Sagen er, at det vil være nødvendigt, hvis man ikke skal fortsætte med at lade de generelle mulighedsbetingelser for gyldigheden af en hvilken som helst form for delrationalitet gå under for det moderne samfunds forskellige former for delrationalitet.

Den økonomiske vækst er ikke løsningen på de problemer, der skyldes den økonomiske vækst.

Den grundlovssikrede ejendomsret kan ikke tillade det enkelte individ at ødelægge de generelle livsbetingelser, heller ikke selv om fossilbilerne, medierne, virksomhederne, jorden og alt hvad der indgår i processen tilhører og ejes af individet eller andre juridiske subjekter med ejendomsret.

Når frihedsrettighederne underminerer friheden, må kravet om en højere rationalitet, et mere forpligtende frihedsbegreb sætte sig igennem over for de alt for isolerede og selvnegerende former.

Det følger af en højere fornuft end den, fx klimabenægtere benytter sig af, når de mod bedre viden nægter, at der er et problem og forbeholder sig retten til at skide på de kommende generationers rettigheder under henvisning til sine egne.

Det moderne samfund må lære at omgås det paradoks, at frihed også er ufrihed.

 • 9
 • 9

Børn har udsigt til langt flere ekstreme vejrhændelser

akkeja...The Grauniuad strikes again! :)

The Independent, 2000:

Snow is starting to disappear from our lives. Sledges, snowmen, snowballs and the excitement of waking to find that the stuff has settled outside are all a rapidly diminishing part of Britain's culture, as warmer winters – which scientists are attributing to global climate change – produce not only fewer white Christmases, but fewer white Januaries and Februaries … Global warming, the heating of the atmosphere by increased amounts of industrial gases, is now accepted as a reality by the international community … According to Dr David Viner, a senior research scientist at the climatic research unit of the University of East Anglia, within a few years winter snowfall will become "a very rare and exciting event". "Children just aren't going to know what snow is," he said. Stand by for icy blasts and heavy snow

https://www.dailytelegraph.com.au/blogs/ti...

 • 2
 • 18

HHH melder ind som en af ing.dks faste klimabenægtere med en reference, der viser HHHs praksis, men intet aktuelt om situationens alvor.

Artiklen på The Guardian bygger på en helt ny undersøgelse, som andre af de store Europæiske medier også har lavet artikler over, fx Spiegel.de: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch...

Vi kender det faste kor af klimabenægtere her på linjen.

Strategien fra den side er den samme hele vejen igennem: 1) Vi ved bedre end den kvalificerede videnskab om AGW, menneskeskabt global opvarmning, Anthropogenic global warming.

2) Vi forbeholder os vor demokratiske ret til at diskvalificere denne viden, og respekterer ikke distinktionen mellem demokratiske rettigheder og videnskabelig kompetence. Dvs. i demokratiets navn forbeholder vi os retten til at diskvalificere videnskabens autonome ikke demokratiske kompetence.

3) Vi fraskriver os på det grundlag pligten til at ændre adfærd af hensyn til problemet AGW.

Medierne har aldrig taget opgøret med den praksis, som de selv stod for i behandlingen af fænomenet AGW op til og med ca. 2008 er til lands, hvor det fortsat hed sig over alt i mediebilledet, at enhver selvbestaltet klimaekspert i demokratiets navn havde ret til at udbrede sin "sandhed" på feltet lige så meget som videnskabeligt kvalificerede, og at alt andet ville være et brud med demokratiets idealer.

Det denne misforståede tilgang til de demokratiske frihedsidealer, som benægterne fortsætter et levn fra en tid, hvor det var udbredt til alle mediernes brugerflade.

Et effektivt opgør med denne praksis ville inkludere et opgør med mediernes egen tidligere praksis. Det kan være en del af forklaringen på, at der ikke lukkes ned for klimabenægternes spam.

 • 13
 • 8

ikke lukkes ned for klimabenægternes spam.

Det har redaktionen gjort klart for et par år siden. Samtidigt står redaktionens synspunkt i forhold til AGW også klart. Se fx diverse ledere.

Ing.dks medarbejdere blander sig konsekvent ikke i debatterne, med mindre det er under deres egne blogs. Men jeg tror, at de få's mange indlæg, får redaktionen til at stå så meget desto mere på mål for avisens holdning og derfor pumper flere artikler og ledere omkring AGW ud. Og de færreste af avisens læsere gider læse eller deltage i de lange debatter. Så resultatet af klimanægternes virke er sådan set det modsatte af hvad de ønsker. Mere stof om AGW og dens nuværende og kommende konsekvenser. Win/lose eller lose/win?

 • 9
 • 3

akkeja...The Grauniuad strikes again! :)

akkeja - en af vores hårdnakkede faktabenægtere kommer med sin forventede respons på et dagblads artikel, som vel og mærke har sunde referencer, mens hans egen foretrukne "kilde" er klima"realisme".dk og deres bidragydere af fossilbetalte pensiorede koryfæer, hvoraf ingen nogensinde har arbejdet professionelt med klima.

Ironien er så tyk, man kan skære i den 😂

 • 11
 • 3

de få's mange indlæg, får redaktionen til at stå så meget desto mere på mål for avisens holdning og derfor pumper flere artikler og ledere omkring AGW ud.

Det er klart, at redaktionen står på mål for sin linje. Men det er jo ikke et spørgsmål om "så meget mere", men om, at de her tråde aldrig kommer ret langt og at man generelt ikke kommer til de andre punkter, hvor diskussionen er langt mere uafgjort og interessant.

Jeg prøver konstant at rejse nogle andre spørgsmål, fx ved at spørge ind til, hvor meget man dybest set kan satse på teknologisk udvikling. Det er meget mere relevant.

Debatten om afbrænding af biobrændsel, import af flis fra andre lande.

I hvor høj grad er det formålstjenligt, at brænde vore egne skove af.

Er CCS og CCU over hovedet bærbare og realistiske teknologi inden for den tidsramme, som vi har.

Pyrolyse lige så.

Power to x, energiøer osv. Hvad koster disse tiltag på den korte bane? Hvad giver de på den lange?

Hvad med alle de langt mindre sexede løsningsmodeller, som jeg selv går ind for: Beskedent forbrug, satsning på besparelser som ikke nødvendigvis bygger om om økonomisk vækst!

Hvad er økonomisk vækst i det hele taget. Kan den teknologiske udvikling bidrage med løsninger, der gør uafhængig af vækst og hvem skal finde ud af det, når universiteter og andre læreanstalter primært styres af økonomiske interesser.

Alle disse og mange flere spørgsmål drukner i larm fra klimabenægternes side.

 • 9
 • 7
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten