andre skriver

Aldrig har gaslagre i Europa ramt halvt niveau så tidligt

Indholdet af gas i de europæiske lagre er faldet til under 50 procent af den samlede kapacitet, nemlig 49,33 procent pr. 12. januar. Det er en vigtig milepæl, og er det tidligste tidspunkt i fyringssæsonen nogensinde, at dette niveau er nået. Den tidligere rekord er syv dage senere, men typisk falder Europas gaslagre til det halve i begyndelsen til midten af ​​februar. I milde vintre kan vi nå hen i begyndelsen af marts, før tankene når 50 procentsniveauet. Gasprisen ligger pt. - målt pr. energienhed - omkring 300 procent over gennemsnittet i perioden 2010-2019. Hovedårsagen til udviklingen er det russiske statsejede gasselskab Gazprom, der har skruet ned for forsyningerne. Den 4.107 km Yamal-Europe-gasledning, der forsyner Tyskland med russisk gas, har ikke transporteret et eneste gasmolekyle i 23 dage i træk.

Emner : Naturgas
OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Business.dk 5. okt 2022 12:34
Verdens tungeste kranløft gennemført i Nordsøen
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Noget af norsk gas-industri er også lukket ned (efter grimme uheld), men Norge tjener styrtende på de høje gaspriser : https://www.tu.no/artikler/historisk-hoye-...

Når gasledningen fra Norge via Danmark til Polen går i drift, kan den afløse en mindre del af de polske brunkul og samlet set mindske forurening. Det har den norske pendant til Ing.dk også øje for : https://www.tu.no/artikler/norsk-gass-til-...

De danske gaslagre er nu på cirka 6 TWh ud af 8, altså 75% fyldte https://gasstorage.dk/OP-INFO-1-_-Storage-...

Forbruget er 3 GW, heraf stammer 7-800 MW fra biogas.

 • 17
 • 0

Så vidt jeg ved er de danske lagre i dag kommercielt drevet og ikke efter forsyningssikkerhed? Da prisen nu ligger 10x over hvad den lå på for et år siden giverd et da god mening at tømme dem?

 • 5
 • 5

Når vi nu allerede i 2017 vidste at vi ville blive dybt afhængige af russernes humør.

https://ing.dk/artikel/gigantrenovering-vi...

Så kan man undres over at den totale mangel på koordinering internt i EU/EØS.

Hvor mange Akraftværker har vi lukket ned siden 2017 ?

Hvor mange af dem ville kunne have kørt videre for en beskeden håndfuld penge i forhold til de omkostninger der har været de seneste måneder ?

Og så opfører politikerne i hele EU oven i købet som om der er tale om noget komplet uforudset !

Hvad havde man forventet ?

At russerne ville stå på deres grædende knæ og tigge os om at aftage gas til underpriser ?

Det er hverken Gazprom eller Putins skyld tingene er som de er.

Skylden er ene og alene vores egen !

 • 37
 • 9

Det er hverken Gazprom eller Putins skyld tingene er som de er.

Skylden er ene og alene vores egen !

Man kan selvfølgelig aldrig give andre end EU og medlemslandene ansvaret for EU's forsyningssikkerhed, så selvfølgelig er skylden da EU's egen, præcis som det heller ikke var Hitlers skyld at Danmark ikke havde et forsvar, der kunne holde hans tropper ude af landet i 1940.

Hvorfor det er så magtpåliggende for nogen at understrege, forstår jeg ikke helt, men i iveren efter at understrege det, skal man altså ikke glemme at det ikke er almindelige markedsinteresser, der ligger bag at Gazprom (som er 100% kontrolleret af Putin) pt handler som de gør.

Som Putin siger, er han villigt til at åbne for gassen, under betingelse af at vi godkender Nordstream 2, som er anlagt i strid med EU's politik om at transmissionsnettet i EU ikke må være ejet eller kontrolleret af de, der producerer energien.

Nordstream 2, som altså er installeret uden EU-godkendelse, er en del af Putins strategi om at lægge pres på tidligere Sovjet-medlemmer, ved at lede gassen til EU udenom Ukraine og Polen, og USA truer med sanktioner, hvis EU åbner for forbindelsen, fordi den kan bruges som politisk våben overfor Nato, hvilket Putin jo er godt igang med at demonstrere.

Miseren med de nuværende gaspriser og manglende leverancer til EU, hænger med andre ord nøje sammen med opmarcheringen af 100.000 tropper langs de Ukrainske grænser, samt den nuværende anspændte situation mellem Putin og Nato, hvor vi nu har besluttet at sende en fregat og 4 stk F16 til de baltiske lande, for ikke at tale om hele perlerækken af hændelser, siden den orange revolution.

 • 24
 • 5

Det er vel også et problem at Thyra er lukket længere end planlagt.

Det eneste gode ved situationen er at man kan afsætte al den biogas der er mulig at producere, til en pris som hjælper biogas på rette vej - opad.

 • 23
 • 2

Det eneste gode ved situationen er at man kan afsætte al den biogas der er mulig at producere, til en pris som hjælper biogas på rette vej - opad.

Jo, så længe biogassen ikke produseres på noget der kunne være brugt til menneske føde eller dyrefoder, og så længe jordbearbejdning og transport af råstofferne ikke sker med f.eks en diesel traktor, og så længe der ikke undslipper noget af den særlig kraftige klimagas, metan som er hovedbestanddelen.

Metan på rette vej opad er en lidt uheldig vending, hvis du forstår.

Overskriften er nok værre end sagens kerne, de 50% er kun nået et par uger tidligere end hvad vi før har set, det er for sent til en rigtig isvinter, og så langt langtidsvejret tegner er vi tilbage på den klassiske motorvej med lavtryk fra vest, møllerne snurrer og for hver uge, er endnu en uge gået godt, og der er mindre vintersæson tilbage.

 • 9
 • 4

Hvilket pres kan putin lægge på EU med en ny gasledning, som han ikke allerede lægger med de eksisterende gasledninger?

Han lægger pres på EU ved, som nu, at lukke for gassen til EU, hvilket han jo kan gøre, uanset hvor mange rør, der går fra Ukhta til EU.

Han lægger ikke i sig selv pres på EU ved at installere flere rør, men han lægger pres på Ukraine og de øvrige østblok-lande, ved at føre gassen udenom Polen og Ukraine, så han kan lukke for forsyningen til enkelte lande ad gangen, og bestemme hvem der skal have gassen billigt, dyrt, eller slet ikke, og dermed gøre livet mest muligt surt i de lande, der ikke danser efter hans pibe.

God gammeldags sovjetrussisk del-og-hersk mentalitet!

Han lover som sagt at åbne for gassen til EU, hvis vi godkender Nordstream 2, men hvis vi giver efter for det pres, hvad bliver så den næste betingelse han stiller, og hvornår, for ikke bare at lukke for forsyningen igen?

 • 32
 • 5

Jo, så længe biogassen ikke produseres på noget der kunne være brugt til menneske føde eller dyrefoder, og så længe jordbearbejdning og transport af råstofferne ikke sker med f.eks en diesel traktor, og så længe der ikke undslipper noget af den særlig kraftige klimagas, metan som er hovedbestanddelen.

Jeg tror ikke du har lyst til at spise det, der laves biogas af. ;-)

Danmark producerer i øjeblikket ~800 MW biogas til naturgasnettet, svarende til 25 PJ/år, plus ca 7 PJ, der forbruges forbruges udenom naturgasnettet, og ressourcen er ikke i nærheden af at være udnyttet.

Alene de 25 PJ, der pt opgraderes og tilføres naturgasnettet, er mere end landbrugets, skovbrugets og gartneriernes årlige energiforbrug tilsammen, inklusiv traktorbenzin, som der bruges lige meget af, uanset om vi udvinder biogas eller ej, så dine forbehold er temmelig meget ude af proportioner.

 • 26
 • 2

og så længe der ikke undslipper noget af den særlig kraftige klimagas, metan som er hovedbestanddelen.

Har du et bedre alternativ til håndtering af den Methan, der udledes fra gylle, fødevareaffald mv. end at koncentrere det i beholdere, og anvende det til energiformål?

Tror du der udledes mere Metan via lækager i biogasproduktionen, end der udledes af at vi slet ikke indsamler og anvender det?

I et biogasanlæg, hvor Metanen omsættes til økonomisk værdi, er der et direkte incitament til at minimere Metan-udslip, som vi aldrig har haft før.

 • 30
 • 1

så længe der ikke undslipper noget af den særlig kraftige klimagas, metan som er hovedbestanddelen.

Ing.dk havde for nylig nogle artikler om at metan-udslip fra danske biogas-anlæg og rensningsanlæg var på 5-10%, og dermed modvirkede CO2-reduceringen. Løsningen er bedre tætning, og vedvarende overvågning. Det er nogle få steder der er de største syndere, så det er overkommeligt at ordne.

Jeg gætter på at der kun er eet lag tætning i de mange rørsamlinger, ventiler, pumper, gastanke osv, så der skal kun nogle få uheldige fejl til for at udslippet bliver målbart (og lugtende...). De fleste anlæg står i en simpel lagerhal. I designfasen bør det være muligt at lave en ydre tætning langs indersiden af hallens vægge og tag, så det meste af udslippet opsamles, detekteres, opspores og ordnes, og de upopulære lugtgener kan mindskes i en grad så flere anlæg kan godkendes.

 • 19
 • 3

Hvis man nu ellers læste oplæggets artikel , lader præmissen til at være ret tvetydig:

... Russia has kept the pressure on the European gas market by turning down supplies. The Yamal-Europe pipeline, a major conduit of Russian gas into Germany, hasn’t shipped a single molecule of gas for 23 consecutive days. Flows via other pipelines remain well below normal levels. Gazprom says it’s meeting all its contractual obligations with customers in Europe. And the customers agree. What the Russian energy behemoth isn’t doing, as it does normally in winter, is to offer gas on the spot market above and beyond its long-term contracts. ...

Så Rusland sender altså al den gas, som kunderne har betalt for, men ikke mere end det. Hvis EU virkelig ville svare igen, er USA mere end villig til at levere - måske som en Berlin-blokade agtig kæde af dyre gastankskibe sendt over Atlanten. Det er en besynderlig opførsel at surmule over at få alt det, man udtrykkeligt har ønsket. Og så give den russiske enehersker skylden for egen elendige planlægning...

 • 5
 • 12

De fleste anlæg står i en simpel lagerhal. I designfasen bør det være muligt at lave en ydre tætning langs indersiden af hallens vægge og tag, så det meste af udslippet opsamles, detekteres, opspores og ordnes, og de upopulære lugtgener kan mindskes i en grad så flere anlæg kan godkendes.

Jeg vil nu nødig færdes i en hal, som er indrettet til at tilbageholde lækket Metan, især hvis der også findes elektriske installationer i hallen. ;-)

Hvis man opfatter undsluppet Metan fra biogasproduktionen som et egentligt klimaproblem, har man imho fokus på det forkerte, da 10% udslip = 90% forhindret udslip, som fortrængter en tilsvarende mængde fossilt gas, med reduceret Putin-afhængighed som bonus.

De undslupne 10% er alene et økonomisk issue. Hvis vi blot antager at de 10% er undsluppet fra den gas, der opgraderes til naturgasnettet, så svarer det jo til 70.000 m3 x 630 kr = 44 mio kr i timen, med den nuværende gaspris.

Det må immervæk kunne finansiere nogle tætninger!

Danskproduceret biogas fortrænger foreløbig 26,7% importeret naturgas fra det danske gasnet, hvilket er en 3-dobling på kun 3 år. Hvis resten af Europa fulgte samme eksempel, kunne vi hurtigt blive fri for Putin's drillerier.

 • 15
 • 5

Gazprom says it’s meeting all its contractual obligations with customers in Europe. And the customers agree. What the Russian energy behemoth isn’t doing, as it does normally in winter, is to offer gas on the spot market above and beyond its long-term contracts. ...

Så Rusland sender altså al den gas, som kunderne har betalt for, men ikke mere end det.

Det er jo så noget af en fordrejning, i forhold til det, du selv citerer!

Det der står, er at Gazprom leverer den gas, som de er kontraktligt forpligtet til at levere, men nægter at udbyde gas på spotmarkedet, eller for den sags skyld forny de eksisterende kontrakter, når de udløber.

Det har intet at gøre med hvad kunderne har betalt for, for selvfølgelig betaler kunderne da for den gas de køber, både på spotmarkedet og via fornyede kontrakter.

Når Gazprom nægter at udbyde mere gas end de i forvejen er forpligtet til, trods gasprisen pt er 6x den normale markedspris, så er det hverken fordi Putin ikke har gas nok eller rør nok, eller fordi en anden vil købe gassen til højere pris.

Det er ene og alene for at lægge pres på EU i hans kamp mod ukrainsk frihed og demokrati.

 • 24
 • 6

Fint at vi er enige :).

Dine medfølgende gætterier må du diskutere direkte med Putin, som EU-landene åbenbart og underligt nok selv har skrevet disse uigennemtænkte kontrakter med - selvom de vidste, at han er et røvhul.

Jeg ved ikke hvad det er for "gætterier", du vrøvler om. Er du i tvivl om at Gazprom hverken udbyder nye langtidskontrakter eller gas på spotmarkedet, når det ligefrem står i det du selv citerede fra Bloomberg-artiklen?

Dine gætterier om at de europæiske gasimportører ikke har udtrykt ønske om mere gas end den de kan købe via langtidskontrakterne indtil de udløber, må stå for din egen regning, da det hverken fremgår af artiklen eller noget andet, jeg er bekendt med.

Hvad i alverden skulle da også bringe gasprisen op i disse astronomiske højder, hvis ikke det faktum at efterspørgslen overstiger udbuddet - underforstået at de europæiske kunder netop ønsker at købe mere gas end Gazprom vil sælge?

 • 21
 • 2

U.S. ikke magter at levere

NordAmerika sætter rekord i at sende LNG til Europa i de særlige tankskibe. Der er jo ingen pipelines hele vejen over Atlanterhavet.

Dertil kommer LNG-skibe fra Qatar, Bahrain, osv.

Australien er nok for langt væk, og sender sin LNG til Sydøstasien istedet. Kina har købt ivrigt ind, og været med til at hive LNG-prisen op.

Så jo, Europa er bestemt villig til at købe gas, også til høj pris. Der er bare ikke nok at få.

 • 11
 • 0

Dine gætterier om at de europæiske gasimportører ikke har udtrykt ønske om mere gas

... har jeg ikke skrevet. Jeg refererede til de indgåede kontrakter, hvor vi vel fortsat er enige om, at Gazprom leverer til alle helt som aftalt. Hvis kunderne fx havde forudbestilt dobbelt så meget gas, og så ikke fik det - kunne der have være noget at klage over.

Selv til disse ret milde vintre, er der åbenbart bestilt alt for lidt gas til opvarmningen. Hvordan det så kan blive til Gazproms fejl, har jeg fortsat ikke set en forklaring på. Det er så alle mulige forventninger om at få mere gas alligevel, men der er vel helt op til leverandøren. Sådan er kapitalismen!

 • 1
 • 15

Det er så alle mulige forventninger om at få mere gas alligevel, men der er vel helt op til leverandøren. Sådan er kapitalismen!

Som det er blevet dig forklaret så kræver kapitalistisk tankegang, and producenter og for forbrugere har transperant prissætning, baseret på konkurrence.

Det er netop ikke tilfældet her, Gazprom tilbageholder nye leverancer imod deres eget bedste (men ikke imod Putins geopolitiske spil) og imod markedskræfterne på gasmarkedet - under et manipulering med markedet.

Det er skrevet før, og det kan vel ikke være svært at forstå?

 • 16
 • 4

men der er vel helt op til leverandøren. Sådan er kapitalismen!

Ental, bestemt?

Det er ikke kapitalisme, det er monopol.

Prøv at slå det op i en bog om økonomi.

At leverandøren så i dette tilfælde er i gang med at skyde begge ben af sig selv i håb om en kortsigtet politisk gevinst er i min optik helt fint[1].

Der har aldrig før været bedre muligheder for udbygning af VE og hvis ellers vi kunne få politikerne til at handle en anelse hurtigere, er der netop nu rig mulighed for at få private aktører til at tage hele regningen for den udbygning.

[1] Ruslands samlede økonomi (GDP) er mindre end Italiens og kun lidt større end Spaniens. Uden olie og gas ville den være... mindre. Den mest effektive måde at gøre Rusland endnu mere ligegyldig på den internationale scene er netop ved at gøre deres olie og gas værdiløs.

 • 22
 • 2

Gazprom tilbageholder nye leverancer imod deres eget bedste (men ikke imod Putins geopolitiske

Så når diverse lande blander sig, og ihærdigt vil stoppe Gazprom i at bygge en gasledning, er det helt fair - og noget ganske andet end når Putin blander geopolitik ind i markedet, hvilket er forfærdeligt.

I er altså forundrede over, at Rusland hypper egne interesser - og at Putin opfører sig som Putin?

Det er ikke kapitalisme, det er monopol

Jep. Et monopol, der tidligere har fået klare instrukser fra EU om ønskede retningslinjer. Jeg har hørt en del skrivebordsgeneraler jamre, og spørgsmålet er da osse genstartet af nogle EU-politikere. Men jeg har ikke læst om konkrete aftalebrud, og det har kommisæren da heller ikke påpeget - endnu.

i gang med at skyde begge ben af sig selv i håb om en kortsigtet politisk gevinst er i min optik helt fint

Ja, det er vel lissom bundlinjen. At diverse lande får opdaget, at det er forbandet dumt at være så afhængig af een enkelt leverandør. Og så (måske) får udbygget til en mere bredspektret strategi.

 • 3
 • 10

Der har aldrig før været bedre muligheder for udbygning af VE

Så skal man ved Gud være lidt mere obs på hvor man bruger pengene! https://www.dr.dk/nyheder/penge/tusindvis-...

5,1 milliard / 36.000 brugere = 142.000 kr pr. bruger og lægger man 130-200.000 kr oveni for alt rørtosseriet, så lander man på 270-340.000 kr pr. bruger for at levere sølle 18,1 MWh !!.

Man skal da være mere end bindegal, hvis man kan se fornuft i ovennævnte ivestering.

 • 1
 • 9

Man skal da være mere end bindegal, hvis man kan se fornuft i ovennævnte ivestering

tjaeh...Bach Gruppen ser ud til at være med på klumpen - men de har måske osse en rem af huden!? ;)

Bach Gruppen har indsendt en ansøgning til Energistyrelsen om at bore efter geotermisk energi i Kvols – Lige netop der, hvor Energi Viborg i juni 2012 måtte stopper sine boringer med et tab på 165 millioner kroner til følge.

Bach Gruppen går altså i Energi Viborgs fodspor. Selskabet har sågar entreret med en gammel kending fra den fejlslagne boring i Kvols, nemlig Ross Engineering, der står for selve ansøgningen...

https://www.energy-supply.dk/article/view/...

 • 0
 • 7

Putin har kunstigt lukket for en stor del af det sædvanlige markedsudbud, og dermed vredet balancen mellem udbud og efterspørgsel i Europa skævt - og er igang med at gentage Saudi-Arabiens strategiske fejl fra 1970erne med de høje oliepriser, som fik Europa til at skifte til kul, gas og vedvarende energi.

Dengang havde Saudi-Arabien ikke nogen nyttige idioter til at bralre op om oliens lyksaligheder, eller skubbe bebrejdelser over på andre. Dén mangel er Rusland helt bevidst om ikke at gentage.

Europa sender iøvrigt ekstra diesel til USA mens vejret er forkølet : https://gcaptain.com/diesel-tankers-depart...

LNG bruger ekstra energi på kompressionen. Derfor har Norge planer om at erstatte gasturbinen i NordNorge med en elektrisk, så kompressionen i det mindste drives af vind&vand.

 • 8
 • 1

Var det smart at DONG/ØRSTED eller hvem nu det var, først medinvesterede og siden trak sig fra en Mega LNG modtagestation i Antwerpen?

Da det nok er samme slags mennesker der fører landet i afgrunden med VE er det ikke blot et kuriøst tilfælde men måske liv eller død for dansk folkestyre

 • 2
 • 15

5,1 milliard / 36.000 brugere = 142.000 kr pr. bruger og lægger man 130-200.000 kr oveni for alt rørtosseriet, så lander man på 270-340.000 kr pr. bruger for at levere sølle 18,1 MWh

Det er et godt eksempel på hvordan din realitetssans er forvredet.

For det første svarer forsyningen til 36.000 husstandes årlige forbrug, og hver husstand har 2-4 borgere, altså et sted mellem 70 og 150 tusinde mennesker, groft regnet. Men det var nok derfor du valgte det uklare ord "bruger"...

Dernæst er anlægget blot beregnet til at forsyne 20% af byens varmeforbrug, som jo er mest om vinteren. Så anlægget forsyner såmænd det meste af Aarhus' 280.000 indbyggere +erhverv om sommeren, ikke blot 36.000 brugere. Ligesom atomkraft så er geotermi er ikke billigt at bygge, og derfor skal det helst køre nær fuld kraft det meste af tiden så investeringen kan afskrives. Det gør man ved at dimensionere til laveste forbrug.

For det tredje, så findes "Rørtosseriet" hovedsageligt i Aarhus' fjernvarmesystem i forvejen. Forbindelsen mellem geotermi og fjernvarme er en lille del af den samlede udgift, men det uklart om det er inkluderet.

For det fjerde, så er geotermi vedvarende energi som bliver ved med at komme sålænge anlægget fungerer, og det kan være alt fra 20 til 100 år. De 18,1 MWh står ikke i artiklen, men lad os bare antage det er en husstands årlige forbrug. Det er så 18x40 = 720 MWh på 40 år. Pris pr. husstand = 5,1 milliard / 150.000 husstande er 34.000 kr, eller under 1.000 kr/år per husstand. Dertil kommer erhverv. Det havde tjent en stor del af anlægsudgiften hjem allerede nu hvis det var gået i drift sidste sommer, bare i mindsket forbrug af kul og gas. Hvis geotermi virker, er det en reducering af pris-risikoen, ligesom halmfyr er. Det har Putins gasklemme vist os ganske tydeligt.

Der kommer andre driftsudgifter til varmepumpen som jo drives af el. Ideelt placeres geotermi og varmepumpe på Studstrupværket hvor el-ledninger og varmelager er tilgængelige.

 • 13
 • 0

betaling fra brugerne til Mærsk skal ske

Anlægsprisen er 5,1 mia kr ifølge ovennævnte DR-link.

Nogle aftaler laves som profit-sharing, hvor entreprenøren får del i fremtidig profit. Det kan laves som et offentligt-privat partnerskab. Der er mange muligheder.

Da danske fjernvarmekøbere har ganske stor (og velbegrundet) risiko-aversion for geotermi, er det rimeligt at antage at Mærsk må give nogle driftsgarantier. Dermed kan Mærsk have stillet nogle modkrav om løbende betaling.

Eksempelvis var det et østrigsk selskab der byggede motorvejen til Sønderborg i 2012, og driver den indtil 2038, mod betaling. Det sikrede at den blev anlagt med god langvarig kvalitet, til gavn for alle.

 • 9
 • 0

Ideelt placeres geotermi og varmepumpe på Studstrupværket hvor el-ledninger og varmelager er tilgængelig

Ved nærmere eftertanke - måske lægger man geotermien i en af de 5-6 andre større varmeproducenter i Aarhus : Lisbjerg, RenoSyd, Aarhusværket m.fl https://www.affaldvarme.dk/professionel/pr... Det afgørende må være at der er et betydeligt varmelager som kan udjævne forskellen mellem konstant produktion og varierende forbrug.

Kan nogen forklare hvordan man justerer og fordeler varmeproduktionen til spidsforbrug, når der er flere store producenter i et større netværk?

Hvilken betydning har det i netværket at nogle producenter har konstant varmeproduktion mens andre producerer efter behov ?

 • 3
 • 0

Nordstream 2, som altså er installeret uden EU-godkendelse

Naturligvis har ikke Nordstream 2 ingen EU-gokjennelse. Det har aldri vært krav om det. Nordstream 2 er en kommersielt basert prosjekt som eies av Gazprom og tyske private interesser (50% på hver). Utbyggingen er godkjent av både tyske og russiske myndigheter og bakrgunnen for utbyggingen var raskt synkende produksjon av naturgass innen EU (kapasiteten oppveier nedsatt produksjon om få år).

Nå tør ikke Tyskland og komme med de siste godkjennelser grunnet frykt for hva USA og andre mener til tross for en svært vanskelig gassituasjon. Man høster som man sår!

 • 9
 • 2

Rystende at regeringen huggede bremserne i og flere biogasprojekter der i dag kunne have leveret (uden tilskud) blev aldrig til noget. Man valgte bevidst at løse forsyningenskrisen med den planlagte Thyra-pause ved at købe gas i Rusland.

Og alle i branchen advarede præcist imod den afhængighed og konsekvenserne. Det er ikke landets interesser der varetages .

 • 8
 • 2

Så når diverse lande blander sig, og ihærdigt vil stoppe Gazprom i at bygge en gasledning, er det helt fair - og noget ganske andet end når Putin blander geopolitik ind i markedet, hvilket er forfærdeligt.

Ja, sikkerhedspolitik vejer til enhver tid tungt, hvilket er helt fair, og Nordstream vurderes at kunne bruges i en strategi, med det formål presse de tidligere østpaktlande enkeltvis, til at opgive ansøgninger såvel som eksisterende medlemskab af NATO.

En vurdering, som Putin nu viser er fuldt berettiget, og som vi som NATO-medlemmer selvfølgelig skal respektere og indrette os efter.

Dertil kommer at Nordstream udbygningen også er i strid med EU's konkurrenceregler og princippet om at transmissionsnettet ikke må være ejet/kontrolleret af de samme som dem, der producerer energien.

 • 9
 • 1

Dernæst er anlægget blot beregnet til at forsyne 20% af byens varmeforbrug

Thomas Gade

2017 var sidste år hvor årstatestikken for fjernvarmen var alment tilgængelig på nettet, så var der 55.976 målere i Århus, produktion ud på nettet 2.504 GWh, salg 2.073 GWh, 17 % tab.

Det lyder da sindsygt, at der er brugt 5,1 milliard på at levere 2.504 x 0,2 = 500 GWh alene tabet i rørene er 2.504 x .17 = 426 GWh

500 GWh nægter jeg simpelthen at tro på. Har du nogen dokumentation over anlægget og hvor meget det yder ?

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten