andre skriver

74 procent af danske renseanlæg renser ikke vandet for fosfor og kvælstof

Næringstoffer i havet kan skabe iltsvind. Illustration: Syddansk Universitet

74 procent af de i alt 746 danske renseanlæg er for små og forældede. Det betyder, at de ikke renser vandet for fosfor og kvælstof. Stofferne er dårlige for vandmiljøet, men der er ingen krav til udledningen fra de små anlæg.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via Energiwatch 18. jan 2021 10:39 28
Industrien advarer mod "bund-leje" for havvind
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er selvfølgelig ikke godt, at spildevand ikke renses for så basale stoffer som fosfor og kvælstof, men det ville være rart at få oplyst, hvor mange % af den samlede spildevandsudledning, som de aktuelle anlæg står for. Mon ikke vi bevæger os på et noget lavere niveau end de 74 %, som man ud fra overskriften umiddelbart forledes til at tro? Men uanset at andelen er lille, skal der rettes op på dette forhold - ligesom overløb fra de øvrige anlæg skal begrænses. Overløbene fra de større anlæg kan meget vel vise sig samlet at være betydeligt større end mængden af det begrænset rensede spildevand fra de 74% små renseanlæg.

 • 9
 • 1

Ligemeget hvordan man vender og drejer det, så er 74% alligevel en andel. Og sammensætningen af indholdstofferne (fosfor og kvælstof) er i samme forholdsmæssige forhold som på alle andre rensningsanlæg, “leverandørerne” vel består af fortrinsvis af samme type, nemmelig mennesker og brugsvand (opvask, tøjvask og badevand).

Må sige det er mere eller mindre usmageligt af vores offentlige at have jagtet landets landmænd, i det hellige navn af fosfor og kvælstof, mens resten af landets befolkning tilsynelandende pisser direkte ud vandmiljøet. Det er vel meget klart at man ingen bedring ser i de knapper man skruer på, når problemet er et andet sted.

 • 13
 • 12

Vi er ganske enige om, at 'byboerne' skal feje for egen dør, måske ikke først men i det mindste sideløbende med at stille krav til andre forurenere. Og det vil være hensigtsmæssigt med en oversigt over ikke eller mangelfuldt rensede udledninger fra alle renseanlæg, så man kan få et overblik over problemets størrelse.

 • 17
 • 2

Så lad os få ryddet op i alle kilder, byboernes såvel som landbrugets!

Landbruget nu i årevis bedt om rigtige målinger. Tålmodigheden med modelberegning, hvor renseanlægs bidrag er sat til nul, er forlængst opbrugt. Læg dertil diverse havbrug, der ikke er nogen kontrol med.

Landbruget er nået langt, så der er ikke brug for et eksponentiel øgning af krav. Lad os få gennemført det der er i gang. Let måske på de administrative byrder, så tiltag kan gennemføres lidt hurtigere.

Det er en hån mod landbruget, at miljøstyrelsen i decenier har negligeret bidrag fra renseanlæg. Selvsamme styrelse har ladet havbrug etablere sig. Er det kompetent, eller er miljø blot et prædikat?

 • 10
 • 9

92 % af spildevandet renses i dag på de 287 største og mest avancerede renseanlæg .

De samlede udledninger af kvælstof, fosfor og organisk stof er i perioden fra 1989 til 2015 reduceret med hhv. 73%, 83% og 86%. Reduktionen skyldes hovedsageligt reduceret udledning fra renseanlæg og industri. Størstedelen af resten er fra landbruget.

Altså CLICKBAIT Ing. Det kan I gøre bedre.

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen...

 • 8
 • 3

92 % af spildevandet renses i dag på de 287 største og mest avancerede renseanlæg .

Hvis artiklen på DR læses.: "Godt nok står de for en lille del af Danmarks samlede fosforudledning, men modsat de store renseanlæg, har de små ingen krav til deres fosfor- og kvælstofudledning. Det betyder, at de frit kan lede næringsstofferne ud i det nærmeste vandløb."

Så det er stadig over halddelen af anlæg der ikke renser for N og P. Ofte ikke engang organisk stof. I Københavnsområdet er det vel ikke et mindre anlæg? For vandmiljøet er det jo både organisk stof og fosfor der er det store problem. Landbrug? Arresø er ikke omgivet af tæt husdyrproduktion, bare for at tage et eksempel.

Nej der er et problem. Det løses ikke ved at benægte problemet.

 • 3
 • 5

...... eller kubikmeter frem for i fodboldbaner, hvaler og procenter. Hvis der udledes fra 1 ton til 2 ton så er det en forøgelse på 100% hvilket ikke giver giver et retvisende billede af den virklige mængde der udledes af rensningsanlæg contra landbrug med mindre man har de rigtige tal og så kan afveje dem procentvis mod hinanden.

 • 4
 • 1

Men ellers ja, lad os få styrket miljøkontrollen.

Hjælper et fedt. Måske kontrollen af vandmiljøet bør overtages af eksterne specialister fra udlandet? Nogen der ikke er for fin til fysiske og kemiske målinger?

Husk at det der udledes i tons Fosfor stort set ganges med 10 for at få mængden organisk materiale. Det er det der stærkt medvirker til iltsvind i fjorde, søer og indre danske farvande. Det kan også ses i den Tyske del af Østersøen.

Dernæst hvem kontrolerer havbrugene? Det burde have været miljøkontrollen, men der har tydeligvis ikke været noget der ligner kontrol.

Så kontrol jo, men af miljøkontrollen!

 • 3
 • 9

Hej Jan C Damgaard

Hjælper et fedt. Måske kontrollen af vandmiljøet bør overtages af eksterne specialister fra udlandet? Nogen der ikke er for fin til fysiske og kemiske målinger?

Mon ikke det styrker et område at tilføre flere midler, det er set i sundhedssektoren og det modsatte i Skat.

Har du nogen viden om at vi i Danmark ikke har den fornødne viden eller mangel på folk, der ikke for fine til fysiske og kemiske målinger? Jeg ville f.eks gerne melde mig.

Miljøstyrelsens problemer er et ledelsesproblem, helt fra politisk hold. Hvilket tydeligt kunne ses i Eva Kjer sagen.

Men det er tydeligt at der er problemer. Se f.eks med pesticid i grundvandet, der er ingen der er ankalget, ingen erstaningsager og ingen i fængsel. Det er forsømmelse på højt plan.

 • 7
 • 1

Miljøstyrelsens problemer er et ledelsesproblem, helt fra politisk hold. Hvilket tydeligt kunne ses i Eva Kjer sagen.

En undersøgelse af netop miljøministeriet og toppen af miljøstyrelsen ville udrede årsagen til de mange uregelmæssigheder der opstår. Er bange for at ministrene blot har indflydelse som i satireserien "Yes, minister".

Havde der været bedre målinger ville disse punktkilder, mange renseanlæg udgør, være opdaget længe før. Især hvis der var større fokus på fosfor og organisk materiale. Var der flere målinger omkring klapning og havbrug, ville det også være opdaget før.

Sagen omkring EKH, er klar politisk fra ministeriet mod ministre der ønskede mere åbenhed og ændring. Miljøministeriet er på over 30 år vokset til en ukontrolabel administration, uden at der er blevet mere fokus på problemløsning. Ledelsen vil ikke gøre sig overflødig ved at løse noget, mens pengene strømmer ved at holde miljøet nede på en dårlig tilstand. Det er motivationsstrukturene der skal være i fokus. Som det er nu mangler der motivation til at løse problemet. Måske er politikerne uduelige, men de er ikke problemet (ud over at være dårlige ledere).

Om pesticider: "Off topic", og bør dokumenteres bedre end påstand slynget ud i det blå. Men stadig "off topic".

 • 2
 • 7

Jeg er stoppet med at hælde batterier i småt brandbart og skyller dem istedet for ud i toilettet. Men hvad hjælper det når kloaksystemet ikke renser for det hele.

 • 0
 • 2

Hej Jan C Damgaard

Om pesticider: "Off topic", og bør dokumenteres bedre end påstand slynget ud i det blå. Men stadig "off topic".

Det skulle du have tænkt på inden du bragte miljøstyrelsen og manglende målinger på banen.

Dokumenteres bedre? Hvor har du været den seneste tid og mon ikke jeg kan finde dig i debatten angående pesticeder, så drop det retoriske trick.

Sagen omkring EKH, er klar politisk fra ministeriet mod ministre der ønskede mere åbenhed og ændring.

Hvis du tror at en erfaren politiker som Eva Kjer vlle lade sig kyse her du virkelig ikke fulgt med. Nej, der var noget at komme efter. Og det viser at miljø er en politisk slagmark.

Måske er politikerne uduelige, men de er ikke problemet (ud over at være dårlige ledere).

Det er netop dårlig ukonststent og dårlig ledelse, der er problemet. Det er nu engang politikerne vi har valgt og dem vi stiller til ansvar. Alt andet er ansvarsforflygtigelse.

Miljøministeriet er på over 30 år vokset til en ukontrolabel administration, uden at der er blevet mere fokus på problemløsning.

Det lyder som noget Fogh sagde i 0'erne.

Men udover er jeg enig; hvorfor bliver ingen stillet til ansvar?

 • 5
 • 1

Dokumenteres bedre? Hvor har du været den seneste tid og mon ikke jeg kan finde dig i debatten angående pesticeder, så drop det retoriske trick.

Hvor der er adgang har jeg kommenteret. I denne tråd holder jeg mig til emnet.

Er målingerne ikke ligeså tilgængelige som dem fra Sverige og Tyskland, betragter jeg målingerne som mangler. At skjule eller bevidst bede om detaljerede målinger, tjener kun den uansvarlige ledelse. Begrænsningen af åbenhed fordrer ikke løsninger, slet ikke de målrettede og økonomisk mest effektive.

At der samlet er sket en begrænsning fra renseanlæg, ændrer ikke ved at størstedelen af renseanlæg kun sker en meget begrænset rensning. Det erpå tide at få de sidste med, så målet med et bedre vandmiljø kan opnås.

Havbrug i indre farvande, særligt ved fjorde bør lægges i mølposen og teknologierne ved klapning bør forbedres så problemet ikke bare flyttes. Dernæst bør kommuner forbydes byggeprojekter, der forudsætter inddragelse af fjordene.(da disse fordrer flytningen/klapning af dynd/slam fra områder omkring havn og lystbådhavne)

 • 2
 • 3

Selv i DR-artiklen er der ikke noget, der kan bruges til at kvantificere belastningen fra de 74 anlæg. Driftslederen fra Lolland forklarer så fint, at man har gjort det i bedste mening - og antagelig efter gældende bekendtgørelse. Markager, som jeg har stor respekt for, udtaler netop, at det er vigtigt, at reducere kravet til fosfor i de store anlæg. Jeg har for en del år siden fået til opgave at sikre ordentlig spildevandsbehandling for 15 - 20 ejendomme. Det var tænkt, at der skulle laves minirenseanlæg for hver eller for klynger af 2 - 3 gårde. De fleste ejendomme havde i forvejen direkte udeldning, en enkelt havde en utæt samletank og nogen påstod, der var nedsivning. Vandet blev afledt til et af vore største vandløb, lige før det løb i havet. Ejendommene lå vel spredt over 1000 ha. Alle ejendommene var kvæggårde - nedlagte eller i drift. Nogle steder kunne der etableres nedsivningsanlæg, men over det meste af området stod grundvandet for højt eller jorden var uegnet til nedsivning. Det var åbentlyst, at husspildevandet udgjorde en brøkdel af landbrugenes belastningen med såvel org. stof som kvælstof og forfor. Det endte heldigvis med at kommunen droppede kravene, men sikrede sig gode 3 kammer trix-tanke og nedsivning, hvor det var muligt.

 • 1
 • 0

Det var åbentlyst, at husspildevandet udgjorde en brøkdel af landbrugenes belastningen med såvel org. stof som kvælstof og forfor.

Er sikker på, at landbrugets erhvervsmæssige udledning er mindre, da der er tale om gødning til planteavlen. Hvordan sker der erhvervsmæssig belastning med organisk stof? Husspildevandet fra ejendomme i det åbne land belaster mindst fra pileanlæg, noget mere fra siveanlæg(der ikke dur alle steder). Dyreste løsning der pålægges landbefolkningen er højtryksledning til anlæg flere km til nærmeste spildevandsanlæg. Så må vi håbe der så renses på dette. Tror ikke det er de små fællesanlæg som DR antyder i artiklen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten