Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
andre skriver

74 procent af danske renseanlæg renser ikke vandet for fosfor og kvælstof

Næringstoffer i havet kan skabe iltsvind. Illustration: Syddansk Universitet

74 procent af de i alt 746 danske renseanlæg er for små og forældede. Det betyder, at de ikke renser vandet for fosfor og kvælstof. Stofferne er dårlige for vandmiljøet, men der er ingen krav til udledningen fra de små anlæg.

OGSÅ VÆRD AT LÆSE
via The Guardian 2. jul 2020 14:17
Europa fælder flere og flere træer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er selvfølgelig ikke godt, at spildevand ikke renses for så basale stoffer som fosfor og kvælstof, men det ville være rart at få oplyst, hvor mange % af den samlede spildevandsudledning, som de aktuelle anlæg står for. Mon ikke vi bevæger os på et noget lavere niveau end de 74 %, som man ud fra overskriften umiddelbart forledes til at tro? Men uanset at andelen er lille, skal der rettes op på dette forhold - ligesom overløb fra de øvrige anlæg skal begrænses. Overløbene fra de større anlæg kan meget vel vise sig samlet at være betydeligt større end mængden af det begrænset rensede spildevand fra de 74% små renseanlæg.

 • 8
 • 1

Ligemeget hvordan man vender og drejer det, så er 74% alligevel en andel. Og sammensætningen af indholdstofferne (fosfor og kvælstof) er i samme forholdsmæssige forhold som på alle andre rensningsanlæg, “leverandørerne” vel består af fortrinsvis af samme type, nemmelig mennesker og brugsvand (opvask, tøjvask og badevand).

Må sige det er mere eller mindre usmageligt af vores offentlige at have jagtet landets landmænd, i det hellige navn af fosfor og kvælstof, mens resten af landets befolkning tilsynelandende pisser direkte ud vandmiljøet. Det er vel meget klart at man ingen bedring ser i de knapper man skruer på, når problemet er et andet sted.

 • 11
 • 11

Vi er ganske enige om, at 'byboerne' skal feje for egen dør, måske ikke først men i det mindste sideløbende med at stille krav til andre forurenere. Og det vil være hensigtsmæssigt med en oversigt over ikke eller mangelfuldt rensede udledninger fra alle renseanlæg, så man kan få et overblik over problemets størrelse.

 • 16
 • 2

Så lad os få ryddet op i alle kilder, byboernes såvel som landbrugets!

Landbruget nu i årevis bedt om rigtige målinger. Tålmodigheden med modelberegning, hvor renseanlægs bidrag er sat til nul, er forlængst opbrugt. Læg dertil diverse havbrug, der ikke er nogen kontrol med.

Landbruget er nået langt, så der er ikke brug for et eksponentiel øgning af krav. Lad os få gennemført det der er i gang. Let måske på de administrative byrder, så tiltag kan gennemføres lidt hurtigere.

Det er en hån mod landbruget, at miljøstyrelsen i decenier har negligeret bidrag fra renseanlæg. Selvsamme styrelse har ladet havbrug etablere sig. Er det kompetent, eller er miljø blot et prædikat?

 • 8
 • 8

92 % af spildevandet renses i dag på de 287 største og mest avancerede renseanlæg .

De samlede udledninger af kvælstof, fosfor og organisk stof er i perioden fra 1989 til 2015 reduceret med hhv. 73%, 83% og 86%. Reduktionen skyldes hovedsageligt reduceret udledning fra renseanlæg og industri. Størstedelen af resten er fra landbruget.

Altså CLICKBAIT Ing. Det kan I gøre bedre.

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen...

 • 7
 • 2

92 % af spildevandet renses i dag på de 287 største og mest avancerede renseanlæg .

Hvis artiklen på DR læses.: "Godt nok står de for en lille del af Danmarks samlede fosforudledning, men modsat de store renseanlæg, har de små ingen krav til deres fosfor- og kvælstofudledning. Det betyder, at de frit kan lede næringsstofferne ud i det nærmeste vandløb."

Så det er stadig over halddelen af anlæg der ikke renser for N og P. Ofte ikke engang organisk stof. I Københavnsområdet er det vel ikke et mindre anlæg? For vandmiljøet er det jo både organisk stof og fosfor der er det store problem. Landbrug? Arresø er ikke omgivet af tæt husdyrproduktion, bare for at tage et eksempel.

Nej der er et problem. Det løses ikke ved at benægte problemet.

 • 2
 • 2

...... eller kubikmeter frem for i fodboldbaner, hvaler og procenter. Hvis der udledes fra 1 ton til 2 ton så er det en forøgelse på 100% hvilket ikke giver giver et retvisende billede af den virklige mængde der udledes af rensningsanlæg contra landbrug med mindre man har de rigtige tal og så kan afveje dem procentvis mod hinanden.

 • 4
 • 1

Men ellers ja, lad os få styrket miljøkontrollen.

Hjælper et fedt. Måske kontrollen af vandmiljøet bør overtages af eksterne specialister fra udlandet? Nogen der ikke er for fin til fysiske og kemiske målinger?

Husk at det der udledes i tons Fosfor stort set ganges med 10 for at få mængden organisk materiale. Det er det der stærkt medvirker til iltsvind i fjorde, søer og indre danske farvande. Det kan også ses i den Tyske del af Østersøen.

Dernæst hvem kontrolerer havbrugene? Det burde have været miljøkontrollen, men der har tydeligvis ikke været noget der ligner kontrol.

Så kontrol jo, men af miljøkontrollen!

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten