Sponseret indhold

Ambu har vokseværk og sætter jagten ind på medarbejdere med teknisk snilde og klinisk erfaring

Der produktudvikles som aldrig før hos Ambu, som for nylig har kastet sig ud i et machine learning-projekt, der skal gøre virksomhedens endoskoper intelligente. Ambu søger derfor med lys og lygte efter medarbejdere, som kan få produkterne ud over rampen.

Af TECH RELATIONS for Ambu
Ambu tager machine learning og kunstig intelligens i brug for at forbedre sine endoskoper. Josefine Dam Gade (th.) er ingeniør og arbejder på en algoritme, som blandt andet skal hjælpe lægerne med at finde forstadier til kræft under kikkertundersøgelser. Helene Gustafssons hold af kliniske eksperter hjælper ingeniørerne med at tolke billederne og forbedre algoritmen Illustration: Jeppe Carlsen

I krisetider er det rart med succeshistorier, og sådan en finder man på Baltorpbakken i Ballerup, hvor den danske producent af medicinsk engangsudstyr Ambu har hovedsæde. Ambus produktudvikling har kørt på højtryk i flere år, og den er ikke blevet stækket af coronavirussens hærgen. Tværtimod. Virksomheden, der specialiserer sig i udstyr til kikkertundersøgelser, anæstesi, patientmonitorering og diagnosticering, sætter fortsat masser af nye projekter i søen.

Et af de seneste er et ambitiøst projekt, hvor man ved hjælp af machine learning vil gøre Ambus endoskoper mere intelligente. Målet er at udvikle et stykke software, som kan hjælpe læger med at diagnosticere patienter.

”For at vi kan nå dertil, skal algoritmen fodres med en masse billeder fra patienter, og en af vores opgaver er at skaffe godkendelser til at bruge billederne. Derudover hjælper vores kliniske eksperter ingeniørerne med at tolke billederne, så vi kan forbedre algoritmen. Det er virkelig spændende at dykke ned i,” fortæller Helene Gustafsson, der er leder af Ambus Global Clinical Affairs-afdeling, som er opdelt i Clinical Research, Post Market Clinical Development og Clinical Operations.

Helene Gustafsson søger efter kolleger, der kan kombinere teknisk forståelse og klinisk erfaring. Helene Gustafsson er faktisk selv et udmærket eksempel på den type, Ambu søger. Da hun blev færdiguddannet som fysioterapeut, gik det hurtigt op for hende, at hun ikke skulle være fysioterapeut resten af livet, og hun byggede derfor på med en sundhedsvidenskabelig kandidatgrad, som førte til et job i Sundhedsstyrelsen og siden Ambu. Illustration: Jeppe Carlsen

Satsningen på marchine learning og de mange andre udviklingsprojekter har sendt Ambu ud på en veritabel rekrutteringsmission. Også i Helene Gustafssons afdeling.

”Vi er tre gange så mange i dag, som da jeg kom til for to år siden, og vi er langtfra i mål,” fortæller hun, da vi møder hende til frokosttid i Ballerup, hvor det myldrer med medarbejdere både ude og inde.

Fra fysioterapeut til leder i ingeniørvirksomhed

Helene Gustafssons afdeling kan bedst beskrives som et bindeled mellem teknikere og klinikere. Mellem ingeniører og læger.

”Vi har vores tekniske eksperter i Ambu, som udvikler teknologien i vores produkter, og så sørger vi for, at produkterne er effektive i den kliniske virkelighed ude på hospitalerne,” forklarer hun.

Det kræver dels et tæt samarbejde med de sundhedsprofessionelle, der bruger Ambus produkter hver dag. Dels et tæt samarbejde med Ambus tekniske eksperter.

En af dem er Josefine Dam Gade, der er uddannet ingeniør indenfor sundhedsteknologi og AI Clinical Workflow Specialist i Ambu, hvor hun er med til at udvikle software, som skal hjælpe lægerne under kikkertundersøgelser.

”En af mine opgaver er at samarbejde med klinikerne for at forstå deres arbejdsgang og behov, så vores software får klinisk værdi for dem. Samarbejdet er ekstremt vigtigt, for vi ingeniører kan godt få nogle gode ideer, som ikke nødvendigvis passer godt ind i lægernes arbejdsgang,” siger hun.

Nogle af Helene Gustafsson kolleger har klinisk erfaring med en fortid som læge eller sygeplejerske, mens andre har tilegnet sig klinisk viden på anden vis, og det er denne lidt sjældne kombination af teknisk forståelse og klinisk erfaring, som hun leder efter i nye medarbejdere.

Faktisk er Helene Gustafsson selv et udmærket eksempel på den type, Ambu søger. Det lå ellers ikke i kortene, at hun skulle ende som leder i en ingeniørvirksomhed, da hun blev færdiguddannet som fysioterapeut, men det gik hurtigt op for hende, at hun ikke skulle være fysioterapeut resten af livet.

Derfor byggede Helene Gustafsson på med en sundhedsvidenskabelig kandidatgrad, som førte til et job i Sundhedsstyrelsen, men her oplevede hun, at arbejdsgangen var for langsom og bureaukratiet for fintmasket. Da hun startede i medicoindustrien og senere kom til Ambu, var hun endelig endt på rette hylde.

”Jeg har altid været teknisk interesseret, og var der nogen, som havde foreslået mig at blive ingeniør, kunne jeg sagtens være blevet det. Men selvom jeg har taget en omvej, ville jeg ikke have været den foruden, for den har givet mig dyrebar erfaring fra den kliniske verden, som jeg bruger i mit arbejde i Ambu,” siger Helene Gustafsson, der også får afløb for sin tekniske interesse i det tætte samarbejde med Ambus ingeniører.

”Noget af det sjoveste er, når alle fagdisciplinerne er samlet, og vi bidrager med hver vores specialviden og sammen laver noget, der er er større, end hvad vi individuelt formår,” siger hun.

Produkter som redder menneskeliv

Når Ambu opruster i Global Clinical Affairs, er det også, fordi vejen fra idé til marked er blevet mere snoet og kompliceret. Ikke mindst fordi kravene til dokumentation konstant stiger.

”Før i tiden var EU's direktiv for medicinsk udstyr på 60 sider. I dag er det ca. 3 gange så langt. Og hvor ’kliniske data’ før blev omtalt 7 gange, er det i dag omtalt 36 gange i det nye regulativ,” fortæller Helene Gustafsson.

Derfor er en af de vigtigste opgaver for afdelingen at udføre kliniske studier, dokumentere produkternes kliniske effekt og indhente godkendelser, før de kommer på markedet. Og Ambu slipper ikke produkterne, før de er taget af markedet igen.

”Vi fortsætter arbejdet med at udvikle og forbedre vores produkter, når de er på markedet. Vi skal hele tiden sørge for, at produkterne udvikler sig med de kliniske behov samt med den nyeste teknologi - for eksempel ved at vores endoskoper er udstyret med den bedste kamerateknologi,” siger Helene Gustafsson.

Vil man være en del af Global Clinical Affairs, skal man forberede sig på, at friheden er stor, og det er ansvaret også.

”Hos Ambu har man en bred jobbeskrivelse. I vores afdeling er vi involveret i alt fra kliniske studier til produktudvikling og dokumentation, og man har mulighed for at bidrage der, hvor det giver mening. Vores produkter er i direkte kontakt med patienterne, og det medfører et stort ansvar, men det er også en kæmpe motivation at være med til at udvikle produkter, som redder menneskeliv,” siger Helene Gustafsson.