Sponseret indhold

50 år gamle godkendelser i byggeri vil ikke dø: "de danske kunder efterspørger det!"

To anerkendte godkendelser, VA- og MK-godkendelsen for henholdsvis vand og afløb samt materialer og konstruktioner, har i 50 år dokumenteret, at produkter overholder grundlæggende danske krav og er anvendelige i dansk byggeri. Især nye produkter kan få gavn af disse godkendelser, der nyder branchens tillid.

Af TECH RELATIONS for ETA-Danmark
Thomas Bruun fra ETA-Danmark udvikler godkendelser for produkter til byggebranchen. Især de 50 år gamle VA- og MK-godkendelser fungerer stadig som en velfungerende og etableret standard i branchen. Illustration: Jeppe Carlsen

I disse dage er godkendelserne frivillige ordninger, men da de i sin tid blev indført, var de lovpligtige. Ellers måtte produkterne ikke benyttes i dansk byggeri. På trods af den overgang er godkendelserne så etablerede i branchen, at de stadig er lige så efterspurgte af både udførende og bygherrer. Og det kan komme nye, innovative produkter til gode.

”Foruden de eksisterende produkter på markedet, som allerede har godkendelserne, kommer der hundredvis af nye og ofte innovative produkter til byggeri på markedet hvert år. De kan få stor gavn af godkendelserne som en genvej til installatørens tillid. Derfor er de etablerede godkendelser ofte første skridt for nye produkter, der vil ind på det danske marked,” siger Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark A/S, som udsteder godkendelserne.

Godkendelser er forudsætning for innovation

Ifølge ETA-Danmark er netop anerkendte godkendelser vigtigere end nogensinde før, for det grønne fremskridt i byggebranchen kommer ikke uden dokumentation for de nye produkters egenskaber.

Thomas Bruun er administrerende direktør i ETA-Danmark, som har godkendt byggematerialer i over 50 år. Illustration: Jeppe Carlsen

“Der er stor innovationsevne og kreativitet hos byggematerialeproducenterne. Lige for tiden ser vi meget træbyggeri og et øget fokus på energioptimering med alternative materialer som tang og søgræs til isolering eller byggeplader. Vi ser også en del genanvendelse af materialer, som sammen med materialeoptimering og design for disassembly ultimativt giver mindre forbrug og et fokus på at anvende den eksisterende bygningsmasse. Men for at produkterne kan vinde indpas, er der hjælp at hente i de her godkendelser, der dokumenterer nye produkters væsentligste egenskaber,“ siger Thomas Bruun.

Godkendelserne tager fat, hvor vejledningen giver slip

ETA-Danmark kigger ikke kun på typeprøvning af produktet. Godkendelserne sikrer også korrekt brug af produkterne. Installationsvejledningerne er også en vigtig del af dokumentationsgrundlaget for godkendelserne, og det er en del af ETA-Danmarks opgave at sikre, at produkterne kan installeres korrekt.

“Vi forudsætter, at produktet installeres korrekt og i overensstemmelse med vejledningerne. Derfor er VA og MK fokuseret på en bedømmelse af produkterne og ikke installationsprocessen. Så når vi f.eks. godkender vægnære gulvafløb, vurderer vi blandt andet, hvordan et afløb installeres, så man sikrer vandtætheden af samlingerne,” siger Thomas Bruun.

“Vores godkendelser er baseret på grundighed og høj faglig viden, som giver en stor grad af troværdighed hos håndværkere og bygherrer. Vi værner også om den troværdighed, som godkendelserne har opbygget, og derfor er det vigtigt for os at opretholde en balance mellem vores kunders behov og den faglige integritet. Derfor siger vi også nej, hvis vi ikke mener, at produktet opfylder betingelserne. Vores processer er dog altid transparente og fair,” siger Thomas Bruun.

Teknisk Godkendelse til Anvendelsen viser et endnu større billede

“Vi har en målsætning om at bidrage til dansk byggeris holdbarhed, sikkerhed og den kvalitet, som forventes af omverden. Men vi bliver også nødt til at bygge innovativt i forbindelse med den grønne omstilling. Derfor skal det kunne betale sig at investere energi og penge i godkendelser og dokumentation af især nye, grønne byggeprodukter og løsninger. På den måde vinder alle stakeholders,” siger Thomas Bruun.

For at favne endnu flere egenskaber, end dem der traditionelt har været omfattet af VA- og MK-godkendelserne, indførte ETA-Danmark Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA), som udvider spektret for, hvad der kontrolleres på produktet.
“Godkendelsen har til formål at dokumentere flere egenskaber ved produktet, og at produktet opfylder kravene i bygningsreglementet og relevant alment teknisk fælleseje. Den retter sig især mod innovative produkter og løsninger, herunder genanvendte og genbrugte byggeprodukter".

"Vi kigger også på alle de relevante egenskaber ved produktet f.eks. de miljømæssige aspekter, brandegenskaber, lyd, varmeisolering og i flere tilfælde også produktets forventede levetid. TGA er en mere holistisk tilgang til produktet, hvor MK og VA er mere snævert funderet,” slutter Thomas Bruun.