Magnetisme... Farligt ?

Hej alle !

Er det farligt, rent sundhedsmessigt, at bruge et induktionskogefelt til forskel fra et alm. glaskeramisk kogefelt ?

Som "kok" står man jo meget tæt på dette (formentlig meget kraftige) magnetfelt...

Er der lavet grundige undersøgelser på dette område ? Eller er der kun "gisninger" herom ?

Hilsen Peter

Kommentarer (34)

Hej alle !

Er det farligt, rent sundhedsmessigt, at bruge et induktionskogefelt til forskel fra et alm. glaskeramisk kogefelt ?

Som "kok" står man jo meget tæt på dette (formentlig meget kraftige) magnetfelt...

Er der lavet grundige undersøgelser på dette område ? Eller er der kun "gisninger" herom ?

Hilsen Peter

 • 0
 • 0

I hvor stor afstand er magnetfeltet effektivt?

Hvad sker f.eks. hvis kokken har et jernarmbånd eller ur på når der røres i gryderne?

 • 0
 • 0

Vi anvender dagligt en ektruder med 5 induktionsvarmeringe som hver er på 7500W. Hvis du sammenligner med en kok så er der omkring 1200W induktion.
Der er ikke nogle af os som på nogen måde føler at vi har været udsat en helbredsrisiko.
Hvis man bruge pacemaker eller lign skal man selvfølgelig holde sig meget langt væk. Vi har set hvad der sker hvis man har et elektronisk ur på i nærheden af varmeringene, først køre de for hurtigt og kort efter stopper de helt med at gå.

 • 0
 • 0

Jeg tror, at du kan være ganske rolig. På sygehusene anvendes NMR-scannere, som i princippet er MEGA-magnetter som inducerer et magnetfelt på alle kroppens molekyler for efterfølgende at følge hvorledes de kommer tilbage til deres oprindelige form - populært sagt. Der er mig bekendt ikke nogen sinde registreret nogen efterfølger efter påvirkning af disse enorme magnetfelter.

 • 0
 • 0

Sammenligningen med NMR magneter på sygehuse o.s.v. holder ikke helt stik, idet en NMR skanner er baseret på et statisk magnetfelt, hvorimod feltet fra en induktions kogeplade el.lign er et AC felt. Uden at være ekspert, mener jeg den tvivl og debat som har stået på i mange år angående magnetfelters biologiske indflydelse kun går på AC felter hvorimod DC felter ikke betragtes som potentielt risikable

Morten Pedersen

 • 0
 • 0

Hej!

Jeg har selv ligget i en NMR scanner, og jeg er af den overbevisning, at jeg kunne "mærke" magnetfeltet, men nu kan det jo også være mekaninske påvirkninger der har spillet ind. Sådanne en NMR scanner larmer jo pænt meget, når den vender magnetfeltet, hvis det er det den gør? Måske afbryders magnetfeltet blot periodisk, men retningen er den samme. Hvis den vender magnetfeltet, er det jo ikke DC, men AC, omend fekvensen er lav ca. 1-2Hz.

Venlig hilsen Jørn Langager Petersen

 • 0
 • 0

Jeg har arbejdet med magnetisme i mange år og det er uhyre vanskeligt præcist, at sige hvornår det er farligt. Vi lever i et miljø med konstant foranderlige gravitative forandringer og vi er selv en del af dette miljø. Kroppen kan i et givent omfang håndtere disse forandringer, men bliver disse for "mange" kan der ske forandringer i vores gravitative struktur eks celleforandringer. De præcise grænseværdier for kroppens evne til håndtering af disse forandringer kendes ikke. Et er sikkert,det gravitative "lag" vi mennesker bevæger os i er utolig "følsomt" overfor fysiske forandringer og samtidig er vi også energimæssig afhængig af denne forandring. Man skal altså stadigvæk tænke sig om ?

 • 0
 • 0

Jeg har tidligere arbejdet lidt med induktionskogeplader i Electrolux, og jeg kan huske at i hvert fald i de europæiske produkter ligger feltstyrken en halv meter foran pladen (ca. hvor man opholder sig) i området 1 mikrotesla. Det er ca 1/30 af feltstyrken i jordens magnetfelt. Det kan selvfølgelig ikke helt sammenlignes, da det er et vekselfelt med frekvens omkring 25 kHz, men det er et meget lille felt. Feltet er noget højere på produkter fra Fjernøsten. Induktionskogeplader holder feltet godt fanget mellem spolen og gryden. Der er som regel en skærm omkring spolen til at stoppe spredte felter. Hvis koplingen mellem spole og gryde er for dårlig (f.eks. for lille gryde eller en kniv eller en ring på pladen), slår elektronikken som regel fra for ikke at skade resonanskredsene, så jeg ville ikke være nervøs for at anvende en induktionsplade. Jeg er da mere bekymret for de mennesker der arbejder med induktionsspoler til varmebehandling af stål. Der er spolen jo helt åben, så hvis de ikke bliver påvirket helbredsmæssigt, så kan du i hvert fald være helt sikker.

mvh

Thomas

 • 0
 • 0

Magnetisme er et potentiale som kan ændre ved de gravitative forhold, men ikke nødvendigvis. Det afhænger af det konkrete "samspil". Vandet bobler i gryden, der sker en forandring. Hvor vidt magnetfeltet indvirker på organismen afhænger af det konkrete samspil der er imellem magnetfeltet og den pågældende gravitative stuktur. Systemet er uhyre finmasket. Den menneskelige organisme kan selv foretage en lang række justeringer af disse forhold. Hvor stor en "kvantitativ" mængde vi kan tåle, må erfaringen råde os om.

 • 0
 • 0

Jeg havde håbet at det virkede lidt som moderne afkalkere til vand!

men da der åbenbart ikke er nogen målbar effekt( 1/30 del af den naturlige magnetisme!) må jeg nok søge hjælp andet sted for at holde forkalkningen nede!

Niels Møller
AE73

 • 0
 • 0

Hejsa

Lige til Hr. Dam...
Det er ikke magnetfeltet der får vandet til at koge.
Det er magnet feltet der får jernet i bunden af gryden til blive varmt, derved opvarmes indholdet.

Det virker lidt som en kortsluttet transformator, og iøvrigt også årsagen til at mange skal ud og skifte koge grejerne ud ved købet af et induktions komfur.
Det virker nemlig ikke på fx. aluminiums gryder.

  Mvh. John Kruse
 • 0
 • 0

en NMR Scanner, er et statisk magnetfeldt, som er bygget op over en kobber ledning som er frosset ned i flydende nitrogen som har en temperatur på ca. - 173 grader C, således af der ikke er nogen modstand i ledningen eller med andre ord en den er en "superleder", og derefter er opladet med strøm, så man kan ikk sige at megnetfeltet vender, da man ikke "bare" kan ta strømmen af n NMR scanner, selve scanneren bruger radio bølger, så det kan værer dem man kan hører i forbindelse med scanningen, disse radiobølger så afbøjes forskelligt og i visse tilfælder kommer ud med en frekvens ændring, og på den måde frembringes billederne så, eller dataen om hvad man nu er opbygget af....

 • 0
 • 0

Lige til Hr. Kruse. Mig bekendt sker der ikke noget, uanset jern eller aluminium, for så vidt der ikke noget magnetfelt er.

 • 0
 • 0

Lad mig lige præcisere at det meget lille felt på 1 mikroTesla er det SPREDTE felt et stykke foran komfuret. Feltet i gryden er naturligvis meget meget kraftigere, men jeg ved faktisk ikke hvor stort det er.

mvh

Thomas

 • 0
 • 0

Undskyld jeg lige blander mig:

Magnetfelter virker ikke på vand.
Magnetfelter virker på metal. Når et vekslende magnetfelt anbringes foran en metalplade, går det en kraftig strøm i metallet. Denne strøm varmer pladen op.
Hvis pladen sidder i bunden af en gryde, og der er vand i gryden, bliver vandet også varmt.
Det er princippet i elektromagnetiske komfurer.

HVIS magnetisme virkede direkte på vand, ville den menneskelige organisme, som består af en hel del vand, også blive påvirket i større eller mindre grad.

Men det gør magnetisme ikke, i modsætning til hvad sælgere af diverse magnetiske armbånd, sengetæpper, bilsædeovertræk og ligenende platheder ønsker at bilde os ind.

Håber det skabte lidt klarhed.

Venlig hilsen
Henrik

 • 0
 • 0

Henrik, i forhold til komfuret har du ret. Men VEKSLENDE magnetfelter virker faktisk på vand, fordi vand er en dipol, og molekylerne derfor forsøger at vende sig om, hver gang feltet skifter retning.

Det er derfor, man er bekymret for overdreven mobiltelefoni, derfor mikroovnen er afskærmet med et metalgitter, og derfor man også diskuterer, om det er farligt at bo under en højspændingsledning. I det sidste tilfælde er frekvensen så lav, at virkningen formentlig er helt ubetydelig - og de hidtil foretagne undersøgelser har jo heller ikke givet entydige resultater.

Morten Jødal

 • 0
 • 0

Vand er en elektrisk dipol og ikke en magnetisk dipol, og mobiltelefoner/mikrobølgeovne virker ved mikrobølger, som intet har med magnetfelter at gøre.

Mikrobølger får vandet til at rotere hurtigere og gnidningsvarmen gør at vandet bliver varmet op.

Det med at vandet vil vende sig om når magnetfeltet ændrer sig holder vist ikke. I HNMR spektroskopi er det protonkernes spin som "ændrer" retning, men ikke det fysiske molekyles rumlige placering.

mvh

Martin P

 • 0
 • 0

Stoffets geometriske placering og styrke i binding er selvfølgelig vigtigt. I en "klump" Cu er der ikke ved påtrykning af et magnetfelt nogen umidelbar ydre reaktion. Et flydende stof som vand
kan ved påvirkninger udefra relativt "nemt" kompensere for disse, idet dets gravitative fæstning er mere "dynamisk". Spørgsmålet m.h.t magnetisme farligt eller ej, for den menneskelige orginisme, kan dog ikke kun betragtes som værende et spørgsmål om vandets reaktioner i denne forbindelse. Desuden er spørgsmålet, er der altid et magnetfelt knyttet til et elektrisk felt. Hvis et magnetfelt varieres i et stof varieres så også det elektriske felt ?

 • 0
 • 0

Der er tale om et elektromagnetisk felt. Et magnetisk felt er uskadeligt, og det er et elektrostatisk felt også, når blot potentialet er moderat. Nogle personer bliver utilpasse i elektrostatiske felter med et højt potentiale (tordenvejr/van De Graf generator / Tesla spoler mm.) Mig bekendt er dette ikke tilfældet ved magnetiske felter.

mvh. Ole Hansen

 • 0
 • 0

Ole Hansen har helt ret i at sige et elektromagnetisk felt. Det var H.C. Ørsteds store opdagelse i 1820, at en elektrisk strøm påvirkes af et magnetfelt og omvendt.

Der vil følgelig være både et elektrisk og et magnetisk felt omkring kogepladerne og under højspændingsledninger. Hvilket af dem, der er farligt - om noget - ved jeg ikke.

Morten Jødal

 • 0
 • 0

Jeg bør vel lige tilføje, at det er muligt at have et STATIONÆRT elektrisk felt uden et magnetfelt - men kun, hvis der ikke går nogen strøm. Ligeledes kan et stationært magnetfelt eksistere uden et elektrisk felt - men kun, hvis magneten ikke bevæges i nærheden af en leder.

For alle praktiske formål er det kombinerede elektromagnetiske felt det interessante.

Morten Jødal

 • 0
 • 0

M.h.t elektrsik dipol i vand, så holder den ikke helt "vand". Det er ikke således, at der så er pluspoler.
Mig bekendt opholder elektronerne sig geometrsk i forhold til kernerne således, at forskydningen af ladningerne, de negative, i princippet medfører det som kunne opfattes som værende pluspoler, men som nærmere er et geometrsik"underskud" m.h.t negative poler. Hvorfor vandet gensidigt binder sig til hinanden. Gælder under visse temp. mæssige forudsætninger.

 • 0
 • 0

En variation i et magnetfelt medfører et elektrisk felt, også hvis der ikke er en leder i nærheden.
Den ene af maxwells ligninger er

    rot E = -dB/dt

d ´erne skal læses som bløde

Et varieret elektrisk felt skaber et magnetisk,
og et varieret magnetisk skaber et elktrisk.
Og således blev der lys.
Det virker som bekendt også i vacuum, men det var en af de svære kameler at sluge for det 19 århundredes klassiske fysikere.

 • 0
 • 0

Et vandmolekyle består af et O-atom i midten og to H-atomer bundet hertil. O er mere elektronegativt end H og "stjæler" derfor en uforholdsmæssigt stor del af molekylets fælles elektronsky. Nu er molekylet ikke lineært - vinklen mellem de to bindinger er 104,5 grader. Så der opstår en minuspol ved O og en pluspol i modsat side midt imellem de to H-atomer. Den samlede ladning er selvfølgelig nul.

At vand er en dipol har ganske stor betydning for stoffets kemiske egenskaber - men også for de fysiske. At vand påvirkes af et elektrisk felt er meget let at påvise: Sæt vandhanen til at løbe med en meget tynd stråle. Tag en plasticstang og gnid den med et stykke katteskind (eller noget andet, der kan lave statisk elektricitet - en plastickam gennem håret kan sikkert også bruges).
Hold den elektriske stang hen i nærheden af vandstrålen og se den afbøjes kraftigt! Hvis forsøget gentages med fx en stråle benzin, som er upolært, sker der ikke noget med strålen.

Morten Jødal

P.S. Jørgen Harbst, du har selvfølgelig ret i, at det elektriske felt fremkommer, uanset om der er en leder i nærheden eller ej. Hvis der ikke er det, er det bare svært at observere!

 • 0
 • 0

Ja ja nu skændes i igen om hvem der er klogest ...

Påvirkes vandet af magnetismen eller ej ?
Omtalte komfur virker ved at jern i bunden af gryden bliver varm.
Men tager hånden skade hvis man ligger den på pladen, selvom man ikke brænder sig ?

Med VENLIG hilsen John Kruse
 • 0
 • 0

Nuvel !
Man skal have god dansk rodfæstet muld under fødderne, for ikke at blive "slået" tilbage med samme hastighed som lyset for at se det. På den anden side er det jo også interessant når det nu sker. Der er forhåbenligt også en fællesnævner.

 • 0
 • 0

Undskyld denne lidt sene kommentar. Ethvert elektromagnetisk felt påvirker os (mennesker og dyr). Virkningerne diskuteres - nogle mener, at de er gode (kortbølgeterapi - 30 MHz), andre mener, at de er skadelige (mobiltelefoner og radaranlæg). Sikkert er det, at HF, VHF, UHF og SHF udstråling medfører opvarmning af det bestrålede væv. Jeg har prøvet det, og slap af med mine myoser (30 MHz). Om min mobiltelefon giver mig myoser (ca. 2 GHz), vil vise sig ;-)

mvh. Ole Hansen

 • 0
 • 0

Induktionskomfuret virker ved at inducere hvirvelstrømme i grydebunden - som efterfølgende omdannes til varme pga den ohmske modstand i metallet.

En hånds ledningsevne er adskillige størrelsesordener mindre end en metalgrydes, så selvfølgelig sker der ikke noget med hånden.

Jeg kan ellers helt tilslutte mig Ole Hansens indlæg. Det vi ikke ved er, om Ugeskrift for Læger i 2013 offentliggør et studie, der viser, at "kvinder der bruger induktionskomfur, har større abortrisiko" eller "mænd, der laver mad på induktionskomfur, får forringet sædkvalitet". Det er altså subtile langtidsvirkninger, vi ikke kan afvise - men de kan lige så godt ikke være der eller endda være positive.

Morten Jødal

 • 0
 • 0

Der sker ikke noget med din hånd ved at du lægger den på en induktionskogeplade! Den indbyggede "grydedetektor" vil ikke starte kogepladen før der er en metallisk genstand med tilstrækkelig god kopling til spolen, og det vil i praksis sige en grydebund af ferromagnetisk materiale. Folk er ofte bekymrede for om det er farligt at have en fingerring på, fordi den jo er en "spole med en vinding", men den kopler som sagt så dårligt at det aldrig vil starte pladen. Når der er en gryde på pladen vil der være så god kopling mellem spole og gryde at næsten hele magnetfeltet er indeholdt i disse. Ved de frekvenser der bruges trænger feltet faktisk ikke særlig dybt ind i grydebunden (hvis jeg husker rigtigt drejer det sig om størrelsesordenen en mm).

Skulle pladen imidlertid alligevel starte uden en gryde på, vil jeg tro at elektronikken hurtig vil tage skade, da det er et resonanssystem, som så er alvorligt ude af balance. Hvorvidt et kraftigt vekselmagnetfelt ved 25 kHz vil skade organismen er der vel ikke enighed om. Der er vist nok fastlagt nogle grænseværdier for hvor store spredte felter må være, men på hvilket grundlag disse grænser er fremkommet aner jeg faktisk ikke. Som Morten Jødal skriver er kropsvæv nok ikke specielt påvirkeligt af feltet, da ledningsevnen er størrelsesordener laver end metallets og den relative permitivitet som bestemmer den magnetiske kopling også er ca 200 gange lavere end jerns.

Det eneste irritationsmoment jeg kan se ved en induktionsplade er faktisk støjen fra den køling som er nødvendig for power-elektronikken - og så selvfølgelig prisen!

Og nej en induktionskogeplade er ikke kold når man har lavet mad på den uanset hvad reklamerne skriver. Gryden/panden bliver jo altså varm, så man kan stadig brænde sig på en 150°C varm plade, med mindre grydebunden er varmeisoleret fra bunden.

 • 0
 • 0

"Induktionskomfuret virker ved at inducere hvirvelstrømme i grydebunden"

Jeg har altid været lidt nysgerrig (men uvidende - ikke mindst på de Maxwellske ;-):
Er det hysterese tab eller induceret strøm der står for den primære afsatte effekt?

Ovenstående besvarer jo egl. dette - men jeg har lige et "fysik hul" mht. sammenhængen mellem inducerede strømme og magnetiske egenskaber. For induktionskomfuret virker kun på jern? (Selvom man kan inducere strøm i alle ledere)

Mvh.
Anders

 • 0
 • 0

Du stiller da også alle de svære spørgsmål, Anders!

Jeg skal også have støvet min ellære lidt af (det er meget længe siden jeg har regnet med rot og nabla). Men jeg har fundet, at i ferromagnetiske materialer som jern og stål er den relative permeabilitet 3000-5000, hvorimod begge alternativer til kogegrejer - aluminium og kobber er paramagnetiske og har en relativ permeabilitet, der er meget tæt på 1. Hvilket så betyder, at jern kobler 3-5000 gange bedre til magnetfeltet end de andre materialer.

Du har sikkert ret i, at ved den relativt høje frekvens har hysteresetabet en pæn andel af energiomsætningen - men jeg tør ikke byde på den konkrete fordeling.

Morten Jødal

 • 0
 • 0

Hvis vi lige prøver, at fastholde Jørgen Harbst i relation indlæget Maxwell. Så må hysteresen vel siges, at være et fysisk udtryk for en variation. En variation til forskel fra den påtrykte variation. Imellem disse varitioner må der så, jv.f Harbst/maxwell løbe et, magnetfelt eller elektrisk felt eller hvad ? og energiens
størrelse jv.f førnævnte ligning.

 • 0
 • 0

Hej Morten,

Bare for nysgerrigheds skyld:

Vil det sige, at der induceres mere strøm i en jerngryde end i en kobbergryde?

Og hvis det er derfor, hvorfor vikler man så ikke transformatorer med jerntråd i stedet for kobbertråd?

Undskyld hvis dette er et "dumt spørgsmål" men jeg er ikke så velbevandret i den her del af fysikken.

Venlig hilsen
Henrik

 • 0
 • 0

Vedr. (N)MR-Scanneren:

>NMR Scanner, er et statisk magnetfeldt, som er >bygget op over en kobber ledning som er frosset ned >i flydende nitrogen som har en temperatur på ca. - >173 grader C, således af der ikke er nogen modstand >i ledningen eller med

Nej, det er ikke flydende kvælstof, men helium, der bruges til at køle lederne ned. Kvælstof er ikke nær koldt nok.

Til medicinsk brug kalder man det MR (magnetisk resonans) i stedet for NMR - man vil ikke forskrække patienter med det "farlige" ord nuklear.

Endelig kan jeg tilføje, at det faktisk er de såkaldte gradient-spoler, der laver larmen (op til 115 dB(A)) i MR-scanneren. Det er spoler, hvor man varierer strømmen og derved modificerer det statiske magnetfelt fra de superledende magneter. Gradientspolerne vibrerer kraftigt pga. lorentz-kræfterne (en strømførende leder i et kraftigt magnetfelt) når man ændrer strømstyrken.

/Sven Nielsen

 • 0
 • 0