Vores skjold mod kosmisk stråling er ikke som vi troede

Første data fra rumsonden Ibex overrasker forskerne, fordi heliosfæren ser helt anderledes ud end forventet.

De første resultater fra Nasa's Ibex-observatorium (Interstellar Boundary Explorer) afslører overraskende nyt om vort solsystems yderste kant og formen på heliosfæren, der er solsystemets skærm mod kosmisk stråling.

Ibex-rumsonden blev opsendt for et år siden for at kortlægge heliosfæren, som er det område i rummet, som er under indflydelse af solvinden. De første data fra Ibex viser, at heliosfæren ikke har den form, som mange astronomer hidtil har troet.

De nye resultater fra Ibex er blevet offentliggjort i en serie artikler i tidsskriftet Science.

Solsystemet kredser omkring Mælkevejens centrum og påvirkes af en "vind" af partikler fra området mellem vores stjerne Solen og dens nærmeste naboer. På samme tid blæser der en konstant strøm af hurtige partikler ud fra Solen, kaldet solvinden.

Der hvor solvinden møder det interstellare rum, kaldes heliospausen og er grænsen af heliosfæren, hvilket er den "bobble" i rummet skabt af Solen.

Bånd af energirige neutrale atomer

Heliosfærens form har været diskuteret i over 50 år. Indtil nu er de bedste data kommet fra Voyager-rumsonderne, som Nasa mener har passeret Heliosfæren i to forskellige afstande fra Solen.

Ved en proces kaldet ladet udveksling ved heliosfærens kant, skabes der hurtige neutrale partikler. Det er disse energirige neutrale atomer kaldet ENA'er, som Ibex måler. Fra sit kredsløb om Jorden måler Ibex ENAer, som kommer fra heliospausen ved forskellige hastigheder.

Resultaterne viser, at strømmen af ENAer er uregelmæssig, og at der findes et bånd henover himlen med et væsentlig højere flow af ENAer.

»Resultaterne fra Ibex er virkelig bemærkelsesværdige. Dette bånd og strømmen af ENAer stemmer ikke overens med de kendte teorier eller modeller af disse aldrig før observerede områder. Vi forventede at se en lille gradvis rumlig variation i den interstellare grænse. Men Ibexs resultater viser os et meget smalt bånd, som er to til tre gange klarere end noget andet på himlen,« siger den ledende forsker, David McComas fra Southwest Research Institute i New Mexico.

Koncentrationerne af indkommende partikler blev ikke set af Voyager-rumsonderne, forklarer David McComas.

»Det meste fascinerende ved Ibexs kortlægning af himlen, er det klare smalle bånd, som snor sig henover himlen lige mellem de to Voyager-rumsonder. Derfor er det ikke blevet opdaget før nu,« fortsætter David McComas.

Resultaterne viser, at heliosfæren ikke er formet som en komet, som hidtil antaget, med et hoved rette mod det interstellare medium og en hale af materiale bagud.

Forskerne er enige om, at magnetfeltets samspil med heliospausen har en indflydelse på formen, men heliosfærens præcise form er stadig til debat.

Kommentarer (0)