Varme omdannes til elektricitet via lyd

Varme kan sætte luft i et rør fyldt med materialer med stort overfladearael i bevægelse, så de frembringer en tone, som kan omdannes til elektricitet.

Ved elproduktion er det almindeligt, at energi går tabt i form af varme. På University of Utah i USA eksperimenterer man med det modsatte fænomen: at omsætte varme til elektricitet, og det sker ved at gå en omvej over lydenergi.

Professor Orest Symko præsenterede på et møde i Acoustical Society of America i Salt Lake City i begyndelsen af juni de resultater, som fem af hans ph.d.-studerende har opnået.

Omsætningen fra varme til lyd sker i en cylinder, som ikke er større, end den kan holdes i hånden. Den indeholder materialer med et stort overfladeareal i form af metal- eller plastplader, glasfibre eller ståluld.

Når varme tilføres den ene ende af dette rør, bygges den op til tærskelværdi, hvorefter den varme luft i bevægelse giver en lyd ved en enkelt frekvens - på samme måde, som når luft blæses gennem en fløjte.

Lange resonatorer giver dybe toner, korte resonatorer giver høje toner. Lydbølgen rammer en piezoelektrisk enhed og giver anledning til en elektrisk spænding.

Der er ingen bevægelige dele, så holdbarheden af et system er god, vurderer Symko. Han er heller ikke bange for støjforurening, idet man kan lave små enheder, der omdannet varmen til lyd ved høje frekvenser, som ikke kan høres. Det vil også være let at omgive enheden med en støjdæmper.

Symko mener, at 10-25 pct. af varmeenergien kan omdannes til lydenergi. Konverteringen fra lyd til elektricitet har en effektivitet på 80-90 pct.

Skal man tro Symko, kan enheden finde praktisk anvendelse inden for et par år og vil kunne bruges i situationer, hvor alternativet kan være solceller.

Forskningen er støttet af US Army, som er interesseret i at udnytte spildvarmen fra radarsystemer.

Kommentarer (0)

At omdanne varme (temperaturforskelle) til mekanisk arbejde og dermed til el-produktion er velkendt.Det gør man i et alm. kraftværk!I en Sterling-motor kan små og store temperaturforskelle omdannes til mekanisk arbejde.Men i så små enheder, som her beskrevet, lyder det spændende.Desværre får vi (som sædvanlig) ikke at vide, hvad der skaber svingningerne i den nævnte cylinder.Og særlig stor betydning kan det næppe få, da virkningsgraden åbenbart er mindre end i andre systemer.

  • 0
  • 0