Uforklarligt få malariamyg i Afrika kan blive en katastrofe

Danske forskere har opdaget, at malariamyggen på uforklarlig vis er væk fra store dele af Afrika. Men myggene vil vende tilbage, og det kan føre til endnu flere dødsfald end tidligere.

Malariamyggen er ved at forsvinde helt fra mange afrikanske lande.

Dødsfald på grund af malaria blandt børn er faldet markant de seneste fem-seks år, men forskerne frygter for fremtiden, for de kan ikke forklare, hvorfor myggene er forsvundet.

»Derfor kan vi heller ikke forudsige, hvornår myggene vender tilbage, og det kan udvikle sig kritisk, når befolkningen har mistet immunitet,« siger lektor Dan Meyrowitsch fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet.

Malarianmyggen er på retur i Afrika, viser et dansk forskningsprojekt. Men myggen vender tilbage, advarer forskerne.

Han har stået i spidsen for et internationalt projekt, der gennem ti år systematisk har indsamlet malariamyg i landsbyer i Tanzania.

Et fald på 99,7 pct. siden 2004

Forskernes optællinger viser, at antallet af indsamlede malariamyg faldt fra 5.382 i 2004 til kun 14 i 2009 - et fald på hele 99,7 procent.

Forskerne spekulerer i, om det kan skyldes ændrede nedbørsforhold - som muligvis kan hænge sammen med globale klimaforandringer.

Sammenhængen mellem et fald i nedbør er dog kun tydeligt i perioden 1998-2001, hvor forskerne indsamlede malariamyg i Masika, der ligger 25 kilometer fra det Indiske Ocean i Tanga-regionen i Tanzania.

Et fald i antallet af den mest kendte malariamyg, Anopheles gambiae, på 77 procent er tydeligt korreleret med nedgangen i nedbør i samme periode.

I perioden 2004 til 2009 indsamlede forskerne malariamyg i den nærliggende landsby Kirare. Her faldt antallet af indsamlede myg med mere end 99,7 procent.

Den videnskabelige artikel, som forskerne netop har fået offentliggjort i Malaria Journal, indeholder ikke data for 2010, men Dan Meyrowitsch oplyser, at antallet af indsamlede myg ligger på samme lave niveau som i 2009.

Forklaring mangler

Det er ikke lykkedes at finde en korrelation med nedbøren i denne periode.

En mulig forklaring kan være, at mere kaotiske regnsystemer kan have gjort livet surt for malariamyggene.

Dan Meyrowitsch er dog ikke personligt overbevist om, at det er forklaringen.

Forskerne kan dog udelukke, at myggenet og medicin har haft nogen betydning. Men nedgangen i antallet af myg kan også skyldes ændrede adfærdsmønstre i lokalsamfundene.

»Det er noget, som vi gerne vil studere mere indgående, ligesom hypotesen om kaotisk regn vil blive undersøgt nærmere,« siger Dan Meyrowitsch.

Af den videnskabelige artikel fremgår det, at det helt store fald i antallet af myg i perioden 2004 til 2009 skete på et enkelt år fra 2004 til 2005. Her var faldet 90 pct.

Det bemærkelsesværdige forhold har Dan Meyrowitsch ingen forklaring på.

Kan blive et langsigtet problem

På kort sigt er det positivt, at malariamyggen er forsvundet, men på langt sigt kan det vise sig at være et problem.

Dan Meyrowitsch tror nemlig ikke, at nedgangen i malariamyg er permanent.

»Myggene har været her længere end os, så de kommer tilbage,« siger han.

Da mange børn og voksne ikke har været udsat for malariasmitte i fem-seks år, er deres immunitet derfor nu ringe eller ikke-eksisterende.

»Det kan give anledning til nye, voldsomme malariaepidemier og mange dødsfald, hvis ikke befolkningen og sundhedsmyndighederne er forberedt,« siger Dan Meyrowitsch.

Dokumentation

Is the current decline in malaria burden in sub-Saharan Africa due to a decrease in vector population?

Kommentarer (22)

I stedet for at bekymre sig om myggenes evt. tilbagekomst, skulle man indlede en intens jagt på de sidste myg for at mindske problemet.

Det er en enestående chance!

De seneste år er myggene faldet drastisk i antal her i Argentina, fordi vi har haft nogle kolde vintre - især går det hårdt ud over myggene, når der kommer et par varme dage, efterfulgt af kulde på ny.

Æggene klækkes men levebetingelserne er ikke gode nok, og prolifereringskæden knækker.

 • 0
 • 0

Det er da klart at det skyldes klimaforandringerne.
Den forklaring var jo nummer 1 hvis de var øget.

Det er nogle mærkelige pessimistiske konklusioner der drages.
Kan han virkelig mene at der burde gøres noget for at øge mængden, så børn igen kan blive immune?
Man kunne få den tanke, at det er fordi det foregår i Afrika, han udtrykker sig sådan.

 • 0
 • 0

Kan han virkelig mene at der burde gøres noget for at øge mængden, så børn igen kan blive immune?

Det har Dan Meyrowitsch jo heller ikke givet udtryk for.

Han mener derimod, at myggene vil komme tilbage, og hvis man ikke til den tid er beredt, så vil der opstå alvorlige problemer og mange dødsfald.

Desuden siger han jo netop, at når vi ikke ved, hvorfor de forsvinder, så ved vi heller ikke, hvornår de dukker op igen.

 • 0
 • 0

Det er så nu man med fordel ville kunne frigive horder af genetisk modificerede "malaria-resistente" myg. Man har arbejdet på sagen en del år, men har bl.a. fundet at GM myggene kun havde overlevelsesfordel overfor de malariabærende myg...når der var malaria i deres fødedyr; En ægte "Catch 22".

 • 0
 • 0

Det er da klart at det skyldes klimaforandringerne.

Myg tåler kun op til en bestemt temperatur, hvorefter de dratter døde om, det er i hvert fald hvad jeg engang blev belært om på en flodbåd i Tyrkiet, efter varme dage ingen plagsomme myg, det er så en stakket frist når myggelarverne udvikles hurtigere i det lune vand.

Myggelarven kræver stillestående vand uden for mange sultne fisk, gerne små pytter med lunkent vand, dem er der ikke så mange af i tørkeperioder.

Vigtigst er nok at det ikke er malaria myggen i sig selv der smitter, myggen skal stikke en bærer af sygdommen før den kan bringe smitten videre, og hvis der er færre bærere, så har vi færre myg med en endnu lavere andel af myggene der kan bringe smitten videre.

 • 0
 • 0

Man kan også indføre vaccineprogrammer for at forebygge at befolkningen mister sin immunitet over for malaria... Men nu er det jo Afrika og da der ikke var råd dengang folk døde af malaria, så er der heller ikke råd nu hvor mygene er væk...

 • 0
 • 0

Står der i under-rubrikken - hvad er der af evidens for det?

Men, hvorom alting er, så er det vel i det mindste én art, som næppe nogen ville begræde, hvis den gik hen og uddøde.

 • 0
 • 0

Malaria smitter ved at myggen Anopheles stikker et menneske, som har malariaparasitter i blodet. Parasitterne videreudvikles i myggens mavesæk og spytkirtler og kan overføres til nye mennesker, næste gang myggen stikker.

 • 0
 • 0

Store dele af Afrika?

Står der i under-rubrikken - hvad er der af evidens for det?

Du kan jo læse indledningen til forskernes artikel i Malaria Journal, som jeg har givet et link til under DOKUMENTATION - her er henvisninger til udviklingen i mange afrikanske lande.

 • 0
 • 0

Tænk, at bekymre sig over et problem som er ved at forsvinde...

Ingen bekymrer sig om et problem, der forsvinder. Men det er måske værd at bekymre sig, hvis problemet vender tilbage. Og så længe man ikke kender årsagen til, at myggene forsvinder, så er det da værd at bruge lidt tid på.

 • 0
 • 0

Det synes at være livsreglen for den, der laver overskrifter i ing.dk.

Denne artikel må jo skuffe rwanderne, der tror ,det er deres fælles indsats med WHO og deres genoptagne maling med DDT-holdigt maling i soverum og køkkener, samt brug af DDT-impregnerede net, der er årsagen til en hurtig decimering af malariadødsfald der.

"Hver glædesstund, vi har på jord, betales skal med sorg!"
Skal vi nu ikke kaste denne gamle kristne skyldfølelse - der så kraftigt er genopstået i især nordvesteuropæisk postmodernisme - og glæde os over, at mange liv er reddet pga. nedgangen i malariatilfæde - hvad enten det så skyldes en naturlig sygdom på myggen, brug af DDT og net eller en kombination.

Mvh Peder Wirstad

PS: Selv om så antallet af myg pludselig skulle 10-dobles, så kommer sygdommen ikke lige så pludseligt på samme niveau, da antallet af smittebærende myg er afhængigt af antallet af smittede mennesker, så der bliver nok tid til at forberede sig på en evt. ny bølge. - I Europa blev den væk, fordi velstand, DDT og ny livsstil fjernede grundlaget.

 • 0
 • 0

fælles indsats med WHO og deres genoptagne maling med DDT-holdigt maling i soverum og køkkener, samt brug af DDT-impregnerede net, der er årsagen til en hurtig decimering af malariadødsfald der.

Det er netop ikke forklaringen på, hvorfor malariasygdomme og -myggene er væk i de to landsbyer, der er undersøgt i Tanzania.

 • 0
 • 0

PS: Selv om så antallet af myg pludselig skulle 10-dobles, så kommer sygdommen ikke lige så pludseligt på samme niveau, da antallet af smittebærende myg er afhængigt af antallet af smittede mennesker, så der bliver nok tid til at forberede sig på en evt. ny bølge. - I Europa blev den væk, fordi velstand, DDT og ny livsstil fjernede grundlaget.

Dette er ikke tilfældet. Myggen er her stadigt væk, der er bare færre som sover i hver rum og der er længere imellem mennesker fordi husene er større.

En mulighed er at der er blevet flere flagermus, da de mangler naturlige hule træer og klippehuler her i landet.

 • 0
 • 0

Jens:

[quote]fælles indsats med WHO og deres genoptagne maling med DDT-holdigt maling i soverum og køkkener, samt brug af DDT-impregnerede net, der er årsagen til en hurtig decimering af malariadødsfald der.

Det er netop ikke forklaringen på, hvorfor malariasygdomme og -myggene er væk i de to landsbyer, der er undersøgt i Tanzania.[/quote]

Jeg skriver jo heller ikke, at nedgangen i malariatilfælde i Rwanda skyldes DDT og mygnet. - Jeg skriver, at det vil skuffe rwanderne, der tror, nedgangen er "manmade" - og er stolte over det.
- Måske er det lidt for tidligt at forklare en nedgang i hele Afrika med studier fra 3 landsbyer i Tanzania?

 • Mine bemærkninger gik i hovedsag på, at det da må være godt - og ikke (bare) begyndelsen på en katastrofe - at antallet af malariatilfælde er gået drastisk ned.

Peter Ole:

Dette er ikke tilfældet. Myggen er her stadigt væk, der er bare færre som sover i hver rum og der er længere imellem mennesker fordi husene er større.

Hvis du læser det citerede en gang til, så vil du se at stedordet "den" viser tilbage på sygdomsbølgen. - Jeg ved godt, at vi stadigt har "malariamyg" helt op i Danmark.

Det er blevet til en vanvittig "sygdom" i Danmark:
Det er som om al forskning og politisk indsats skal være begrundet i en fremtidig katastrofe.
Kan man dog ikke få motivation nok i at forbedre et allerede godt samfund og en klode i fremgang?

Nu har vi hørt, at en af "katastroferne" ved GW er, at malaria vil øge og komme tilbage i Europa. - Ja, men så må det jo være godt, da nogle flere bliver immune?
- Eller hvor tåbelige fremtidsscenarier kan man få stillet op for at ens forskning bliver "vigtig"?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

... kunne det være dejligt med nogle levedygtige, genmodificerede myg, som ikke indeholder den kløende gift, som hindrer blodet i at koagulere. Jeg har stadig sår på anklen efter et myggestik for over en måned siden ...

 • 0
 • 0

Jens:

[quote]Store dele af Afrika?

Står der i under-rubrikken - hvad er der af evidens for det?

Du kan jo læse indledningen til forskernes artikel i Malaria Journal, som jeg har givet et link til under DOKUMENTATION - her er henvisninger til udviklingen i mange afrikanske lande.[/quote]

Ja - men det er da også ok med mig, hvis du fortæller det. Såvidt jeg kunne læse af artiklen var det undersøgelser fra nogle landsbyer i Tanzania. Jeg spurgte altså til det, fordi det bliver rigtig interessant hvis det (som udsagt i under-rubrikken) forekommer i større områder samtidig uden at kunne tilskrives sæson-fluktuationer på bestemte lokaliteter.

 • 0
 • 0

Peder:

 • Mine bemærkninger gik i hovedsag på, at det da må være godt - og ikke (bare) begyndelsen på en katastrofe - at antallet af malariatilfælde er gået drastisk ned.

Enig - det er ikke nogen passende overskrift. Det virker som om man automatisk har fulgt det bekendte princip:

Bad news is good news - good news is not news!

 • 0
 • 0

Det er ikke kun i Afrika, at insekter(ne) er på retur. For lang tid siden gjorde jeg i en anden tråd opmærksom på, at vi ikke længere får tilsvinet frontruden af insektlig, når vi kører om aftenen. Vi lægger ikke mærke til det, for det er jo en lettelse og en umiddelbar FORDEL for os.

Uanset hvad det er, der reducerer antallet af arter på Jorden i øjeblikket, om "det" er menneskeskabt eller ej, er det yhyre interessant og vi kunne måske lære mere om årsager(ne) hvis vi accepterede fakta og åbent begyndte at studere og finde sammenhænge.

Der er altså "nogen", der lever af myg osv. og vi er de sidste i fødekæden.

Fiskene i Wictoriasøen i Tanzania er for en stor del (ud)døde. Her har forskere påvist, at det skyldes en svagt, men konstant stigende vandtemperatur, der ændrer ynglebetingelserne hurtigere, end arterne kan tilpasse sig.

venligst Claus Thomsen

 • 0
 • 0

Der er altså "nogen", der lever af myg osv. og vi er de sidste i fødekæden.

Og i den sammenhæng heldigvis for det.
Vi må da efterhånden være nået dertil, at vi kan producere vores mad udfra grundstofferne, omend det for nærværende ikke er rentabelt i forhold til den mere konventionelle form.

 • 0
 • 0