Tyskere frygter blowout fra atomlager om få år

Berlin: Tyske eksperter frygter, at et ustabilt underjordisk lager med 100.000 ton atomaffald styrter sammen, før myndighederne kan nå at fjerne affaldet. En sammenstyrtning kan føre til et blowout, hvor radioaktive væsker presses op til overfladen.

Et kapløb mod tiden er i gang i Tyskland, hvor 126.000 containere med atomaffald skal fjernes fra et underjordisk lager, før det styrter sammen.

Bjærgningen af lav- og mellemaktivt atomaffald fra det ustabile, underjordiske lager i Asse i Tyskland bliver mere problematisk end antaget, har den ansvarlige tyske myndighed Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) oplyst. Og ifølge formand Wolfram König vil det tage mere end ti år at fjerne de godt 100.000 ton affald, som blev dumpet i den tidligere saltmine frem til 1978.

Og det er et problem, vurderer uafhængige eksperter.

Ifølge deres beregninger vil det underjordiske atomlager sandsynligvis styrte sammen omkring år 2020. For bjergmassivet over Asse lægger et tungt pres på saltminen, hvis stabilitet har lidt i årenes løb. Som konsekvens trænger der dagligt op mod 12.000 liter grundvand ind i lageret.

»Vandet har beskadiget et ukendt antal af de i alt 126.000 containere med atomaffald,« fastslår BfS-talsmand Florian Emrich over for Ingeniøren.

Undersøgelser viser, at atomaffaldet derved er trængt ud af beholderne. For der er fundet radioaktivt kontamineret saltlage i dybderne. De seneste prøver i april havde en Cæsium 137-koncentration på 240.000 Becquerel pr. liter, den hidtil højeste målte værdi.

Og nu løber tiden fra tyskerne.

For den løbende korrosion af containerne fører til stadigt større frigørelser af brint. Rådne organiske materialer i lageret har desuden frigjort store mængder metan. Og hvis lageret eller dele af det styrter sammen, kan det stærkt forhøjede gastryk føre til et såkaldt blowout. Tyske myndigheder frygter, at radioaktive væsker og slam derved vil trænge op gennem jordoverfladen og kontaminere omgivelserne.

»Vi har startet en ny prøvefase, hvor vi borer ned til to kamre og undersøger deres tilstand,« forklarer Florian Emrich.

»Vi satser fortsat på at bjærge, men situationen i lageret ændrer sig løbende. Så det kan være, vi må overveje alternativer.«

Parallelt gør myndighederne, hvad de kan for at stabilisere minen.
»Tidligere forsøgte man sig med at pumpe et finkornet saltstensmateriale ind i de hulrum, der havde dannet sig med tiden. Tiltaget forårsagede imidlertid flere nye hulrum. Derfor satser vi nu på hurtigt hærdende, såkaldt 'saltbeton'. Med det nye materiale er vi i stand til at fylde de nye hulrum og binde den forhåndenværende saltsten,« siger Florian Emrich.

Han tilføjer, at man også arbejder på nye metoder til at styre de indtrængende vandmasser.

Ifølge BfS-talsmanden trækker sikringen af Asse i langdrag, fordi de medvirkende aktører - fra myndigheder til minearbejdere - aldrig tidligere har stået over for en lignende udfordring. Dertil kommer, at afviklingen af atomare anlæg er forbundet med tunge regelsæt og et mylder af påbud, som skal overholdes.

»Vi taler om sindssygt meget papirarbejde, som er nødvendigt for at have fuld kontrol over processen,« indrømmer Florian Emrich. Dertil hører også en nødplan, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Kommentarer (42)

Vi har jo altid fået "eksperterners" ord for at det er sikkert så det spolerer ikke min nattesøvn! Tænk om alle de der protesterede mod A-kraft havde ret i, at det var en rigtig skidt idè?! Nej, eksperterne ved bedre!!

 • 0
 • 0

Det er udelukkende lavradioaktivt affald fra fra et statsligt forsøgsanlæg der opbevares i Asse. De 240 kBq/l Cs-137 er langt under grænsen for lavaktivt affald, som efter NRC reglerne er på 37MBq/l Cs-137. Der er mao. en faktor 154 under grænsen. Mængden af radioaktivitet pr m^3 i målt i Asse svarer til 6,5 mg radium, en ganske lille mængde!
Sagen om Asse er et eksempel på hysteri helt ude proportion.

 • 0
 • 0

Tænk sig at nogle mennesker mener at have løsningen på at opbevare farligt radioaktivt materiale i flere tusinde år... Helt i sikkerhed for korrosion, hærværk osv.

Det må være de samme mennesker som mener den politiske situation globalt vil være stabilt de næste 7-8000 år...

 • 0
 • 0

Sagen om Asse er et eksempel på hysteri helt ude proportion.

Hvorfor pokker er det overhovedet blevet begravet? Det er jo penge smidt ud af vinduet. De skulle hellere have smidt affaldet ud af vinduet. Her kunne man lære noget af bilisterne.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det Cs-137 der er blevet nævnt i artiklen har en halveringstid på ca. 30 år og er derfor reduceret til ingenting om nogle få hundrede år. De langlivede isotoper er langt mindre radioaktive, i det der er en omvendt proportionalitet imellem radioaktivitet og halveringstid. I øvrigt er radioaktivitet naturligt forekommende, så svage radioaktive kilder bliver, hvis det spreder sig i jorden, fortyndet i sådan en grad, at det drukner i naturlig baggrundsstråling.

 • 0
 • 0

Igen de samme to kulturer som støder sammen:

Kultur 1, mandlig pædagog med lilla ble og uplejet skæg, blomst i hånden: "A-kraft nej tak, uha, tænk på efterkommerne: Ih, altså hvor er det her atomaffald dog farligt - skiig, lad os hurtigst muligt begrave det i salt og gemme det langt væk."

Kultur 2, kvinde, veluddannet, ingeniør: "A-kraft er en del af elproduktionen, sikkerhed og affald er en ingeniør-opgave: Tjah, lad os nu lige tænke dette godt igennem, landbaser vores lager for måske kan dette affald genanvendes på et senere tidspunkt."

 • 0
 • 0

Igen de samme to kulturer som støder sammen:

Kultur 1, mandlig pædagog med lilla ble og uplejet skæg, blomst i hånden: "A-kraft nej tak, uha, tænk på efterkommerne: Ih, altså hvor er det her atomaffald dog farligt - skiig, lad os hurtigst muligt begrave det i salt og gemme det langt væk."

Kultur 2, kvinde, veluddannet, ingeniør: "A-kraft er en del af elproduktionen, sikkerhed og affald er en ingeniør-opgave: Tjah, lad os nu lige tænke dette godt igennem, landbaser vores lager for måske kan dette affald genanvendes på et senere tidspunkt."

Arj, Louise, har du nu drukket af tønden med kontraststof igen?

 • 0
 • 0

Ingen grund til bekymring:-)

Hmm

Files from the Research Centre for the Environment and Health (GSF), which used to run the storage facility, show that over the last few years a bog of radioactive salt water has built up by the entrance to the explosive chamber.

The GSF’s records from 2007 to 2009 list the explosives as Eurodyn 2000, Dynacord, Supercord 40T and Supercord 100T.

It was also recently revealed that toxic chemicals including arsenic, lead and powerful pesticides are also among the 126,000 barrels of untouchable waste which has been stored at the site since 1978.

Det bliver godt nok en grim cocktail når det begynder at boble op gennem jorden i køkkenhaven, legepladsen m.m.

Hvilken farve har det når det bobler op af jorden?

http://www.thelocal.de/national/20090626-2...

 • 0
 • 0

It was also recently revealed that toxic chemicals including arsenic, lead and powerful pesticides are also among the 126,000 barrels of untouchable waste which has been stored at the site since 1978.

Og det ville være dét affald jeg ville bekymre mig om, ikke det lavradioaktive affald!
Og så er det jo værd at bemærke, at giftaffaldet forbliver giftigt til evig til. Det radioaktive affald er selvdestruerende.

 • 0
 • 0

Du glemte noget:
Kultur 3, menneske (køn underordnet i denne forbindelse): A-kraft er måske ikke det bedste alternativ til fossile brændsler. Måske skulle vi koncentrere os om at udvikle andre mere bæredygtige alternativer, som ikke efterlader farlige affaldsbomber i undergrunden. Måske skulle vi også finde en metode til at demontere dem vi allerede har skabt.

 • 0
 • 0

Tænk sig at nogle mennesker mener at have løsningen på at opbevare farligt radioaktivt materiale i flere tusinde år... Helt i sikkerhed for korrosion, hærværk osv.

Det må være de samme mennesker som mener den politiske situation globalt vil være stabilt de næste 7-8000 år...

Proportioner ja-tak! Først og fremmest lyder det som om at vi skulle bekymre os om det ikke-radioaktive affald i denne sag. Men det interesserer desværre aldrig nogen!

Apropos stabilitet:

Det lyder måske utroligt, men:

1)
Naturen har allerede helt uden menneskelig hjælp skabt naturlige uran fissions reaktorer for omkring 2 milliarder år siden.

2)
Affaldstofferne blev der hvor de fremkom. Wikipedia quote: "Most of the non-volatile fission products and actinides have only moved centimeters in the veins during the last 2 billion years."

Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_nucle...

Jeg håber 2 milliarder år er nok! Derudover synes jeg vi skal se at få bygget nogle flydende salt thorium reaktorer hvor de meget små mængder af affald kun er mere radioaktive end minerne thoriummet blevet gravet ud af i mere end 300 år.

Affaldshåndtering er ikke et teknisk problem men derimod et politisk problem som er frembragt af anti-akraft propaganda IMHO.

Mvh
Steen

 • 0
 • 0

og er derfor reduceret til ingenting om nogle få hundrede år

For nogle få hundrede år siden var der næppe nogen der kunne forestille sig verden som den ser ud i dag.
Det samme gælder nu. Vi har ikke en jordisk chance for at forestille os, hvad der sker de næste få hundrede år.
Argumentet er derfor helt ude af proportion med virkeligheden.

Måske står vores oldebørn med en guldklump - måske står de med et særdeles seriøst problem - måske er der slet ikke nogen til at afgøre det.

Lige nu ser det ud til, som jeg læser artiklen, at vi står med et særdeles seriøst problem her og nu, da lortet risikerer at dukke op til overfladen p.g.a. sprængfarlig brint og metan.

@ Louise.
Du glemte en "lille" ting i "kultur 2, kvinde, veluddannet, ingeniør", nemlig barnløs, for det havde hun ikke tid til.
O.k. jeg har skæg, men også 10 børnebørn at tænke på, og jeg har dermed bidraget alt for meget til et andet problem, som nok er større, men derfor behøver man vel ikke opføre sig idiotisk på alle fronter ?

Humlen i denne historie er vel kun, at "affaldsproblemet er for længst løst udsagnet" må siges at være grundigt tilbagevist.

Forskellen på kultur 1 og 2 er ikke kønsbestemt, men langt snarere at nogle tror på en linear udvikling og andre på en cirkulær.
Kort forklaret, at de sidste erkender at vi lever af at æde hinandens lort, så derfor skal den være spiselig.

 • 0
 • 0

Du glemte en "lille" ting i "kultur 2, kvinde, veluddannet, ingeniør", nemlig barnløs, for det havde hun ikke tid til.

To ting.
Jeg tror også den bemeldte kultur-2 ingeniør har uplejet skæg....

 • 0
 • 0

Affaldshåndtering er ikke et teknisk problem men derimod et politisk problem som er frembragt af anti-akraft propaganda IMHO.

Det samme med støjproblemer fra vindmøller !
Hvor meget larm og farligt affald vil vi acceptere i.f.t. de goder vi ønsker os?
Er det ikke stort set dét det hele handler om ?
Fattigdomsgrænsen er i vores del af verden nået til noget der kan måles med hvor mange funktionsduelige mobiltelefoner vi har råd til at smide væk pr. år.

Problemet er ikke affaldshåndtering, men derimod at undgå affaldsproduktion.
Begrebet affald burde ganske enkelt afskaffes. Alt bør i den ideelle verden genbruges.

 • 0
 • 0

Og så er "vi" da blevet en erfaring rigere. Men lige nu er det en løsning der er brug for. Mon ikke det er noget for de 2 danske firmaer der kunne hjælpe Fukushima?

 • 0
 • 0

[quote]Affaldshåndtering er ikke et teknisk problem men derimod et politisk problem som er frembragt af anti-akraft propaganda IMHO.

Det samme med støjproblemer fra vindmøller !

Hvor meget larm og farligt affald vil vi acceptere i.f.t. de goder vi ønsker os?

Er det ikke stort set dét det hele handler om ?

Fattigdomsgrænsen er i vores del af verden nået til noget der kan måles med hvor mange funktionsduelige mobiltelefoner vi har råd til at smide væk pr. år.

Problemet er ikke affaldshåndtering, men derimod at undgå affaldsproduktion.

Begrebet affald burde ganske enkelt afskaffes. Alt bør i den ideelle verden genbruges. [/quote]
Hey du har jo ret, hr. Helbro!

Vi skal selvfølgelig producere så lidt affald som muligt - og HELST genanvendeligt.

Et atomkraftværk generer efter at have produceret dit årlige elforbrug en klump højradioaktivt materiale på størrelse med en lille lakrids, som man rent faktisk kan lade køle af i nogle år og derefter oparbejde til atombrændsel igen.

Dette kræver blot, at man transporterer "lakridsen" hen til et oparbejdningsanlæg, og hér har vi problemet: transportproblemet er endnu ikke løst. Forsøger man at flytte en togvogn fuld af sådanne "lakridser" fra A til B, lægger der sig pr. automatik en flok mennesker på togskinnerne, mens de synger protestsange og svinger med Greenpeaceflag.

Der MÅ være en løsning på dét problem - nogen forslag derude i æteren?

 • 0
 • 0

affald er en ingeniør-opgave

Skal det gøre mig rolig ?

Jeg håber ikke din verden er så sort/hvid som du giver udtryk for.

P.S.
Er veluddannet (kan man i din verden være det uden at være ingeniør ?) Ejer ikke en lilla ble. Ikke pædagog. Synes affaldet (og transport/opbevaring) er det alt overskyggende problem ved a-kraft.

(og skal man udlede af dit skriv at pædagoger ikke er veluddannede ?)

 • 0
 • 0

Lars skriver bl.a..
"Problemet er ikke affaldshåndtering, men derimod at undgå affaldsproduktion. Begrebet affald burde ganske enkelt afskaffes. Alt bør i den ideelle verden genbruges."
Lars, du er idealist, og hatten af for det, men det løser desværre ikke menneskenes reelle problemer, hverken nu eller på langt sigt.
Og jeg tilhører Louises kultur 4, der foretrækker at sammenligne fordele og ulemper ved brug af kul, olie, gas, kernekraft og VE (især vandkraft). Og her er det, at vi er nogle, der foretrækker kernekraften, fordi dens ulemper skønnes mindre end de fossiles og VE's.
Og til dem, der tror, at thoriumreaktorer og formeringsreaktorer producerer mindre højradioaktivt affald: Det er spaltningen (fission) af kerner, der skaber energien. Og alle spaltninger skaber radioaktive stoffer. Der kommer altså ca. lige mange fissionsprodukter fra forskellige reaktortyper. - Dog kommer der (indrømmet) færre langlivede actinider (bla. plutonium) fra thorium-reaktorer, så affaldet er farligt i kortere tid. - Og det er naturligvis en fordel.
Affaldet i Asse udgør en meget stor mængde, men meget lidt radioaktivt materiale, og et kvalificeret skøn er, at selv om lageret kollapser, så ligger det hele så dybt, at det næppe kan nå op til overfladen, før det er henfaldet til kun at være almindeligt giftigt.
Og så kan man jo løbende kontrollere, om der kommer noget op, - lissom man løbende gør ved grundvandsboringer i Danmark.

 • 0
 • 0

materiale i din have , hvis du altså har en have :o)

Og hvis dit hus ikke har en radonmembran og sokkeludluftning så har du også radioaktive luftarter i dit hjem. Også er det dumt at være ryger i et sådant hus. Og hvorledes bestemmer man arkæologiske funds alder. Ved kulstof 14 metoden såmænd.

 • 0
 • 0

materiale i din have , hvis du altså har en have :o)

Og hvis dit hus ikke har en radonmembran og sokkeludluftning så har du også radioaktive luftarter i dit hjem. Også er det dumt at være ryger i et sådant hus. Og hvorledes bestemmer man arkæologiske funds alder. Ved kulstof 14 metoden såmænd.

Ja netop. Der er masser af naturligt radioaktivt materiale i naturen. Problemet opstår kun fordi vi koncentrerer materialet i stedet for at sprede det.

 • 0
 • 0

En "Alkymist"-raktor er løsningen.

Hvad jeg mener med "Alkymist"-reaktor er at der findes en atomreaktor, der speciel derved at man putter en lille mænge langtidslevende radiaktivt materiale i den.

Det radiaktive materiale bliver så bombarderet med neutron stråling som accelerer dets radioaktivitet.

Jeg har set en video hvor et materiale med 440 års halveringstid efter et par dage i reaktoren er blevet til et stof med ca 40 dages halveringstid.
det nye radioaktive stof brænder så sig selv af som radioaktiv stråling på kort tid, hvorefter det er ugiftigt.
Jeg kan selvfølgelig ikke finde den nu hvor jeg har brug for den.

Det kan godt være man ikke bryder sig om atomreaktorer, men en reaktor der kan nedbryde atomaffald på kort tid, synes jeg er ok.
Jeg synes også godt om flydende Thorium atomkraft - ikke mindst fordi der er et par gange mere Thorium end Uran.

På meget lang sigt er det kun atomenergi der kan levere varen, mener jeg - YMMV. Det ville være rart hvis de snart kunne få gang i fusion-atomkraftværker - der basalt set bruger samme proces som en stjerne.

 • 0
 • 0

E
På meget lang sigt er det kun atomenergi der kan levere varen, mener jeg - YMMV. Det ville være rart hvis de snart kunne få gang i fusion-atomkraftværker - der basalt set bruger samme proces som en stjerne.

Helt enig, men vi har allerede en yderst velfungerende fusionsreaktor, nemlig solen. Skulle vi ikke prøve at bruge dens energi bedre før vi kaster os ud i at bygge minikopier af den?

 • 0
 • 0

[quote]E
På meget lang sigt er det kun atomenergi der kan levere varen, mener jeg - YMMV. Det ville være rart hvis de snart kunne få gang i fusion-atomkraftværker - der basalt set bruger samme proces som en stjerne.

Helt enig, men vi har allerede en yderst velfungerende fusionsreaktor, nemlig solen. Skulle vi ikke prøve at bruge dens energi bedre før vi kaster os ud i at bygge minikopier af den?[/quote]

Meget symaptisk idé at bruge f.eks solceller, og vindkraft, bortset fra at den er voldsomt dyr, og har meget stor ulempe: Det fylder ekstremt meget.

En kugle af Thorium du kan have i din lukkede hånd svarer sådan ca til hvad du bruger af energi i hele dit liv, transport med bil og fly incl. og 1 Kg Thorium koster ca 432 DKK/Kg - det er billigt.
Thorium forekommer ca. lige så ofte som bly i naturen, og der er til flere 1000 års forbrug af Thorium.

Reaktor typen der skal bruges til en Thorium reaktor skal naturligvis være en smeltet flour-salt reaktor, da det design ikke kan:
- nedsmelte, saltet er allerede smeltet, en 400 grader celcius, og Thorium-233 strter ikke selv en fission - det skal startes ved at det bombarderes med neutron stråling, f.eks fra en smule Uran-233 fra en atombombe - så får vi også destrueret atomvåben :)
- saltet reagerer ikke med luft eller vand, da det allerede kemisk set er meget stabilt
- saltet bliver ikke engang påvirket af fissionen.
- ikke har køleproblemer. En kølemaskine laver en prop af størknet salt. Hvis kraftværket ikke laver strøm, så slukker kølemaskien, og det smeltede salt i reaktoren smelter proppen, hvorefter tyngdekraften sørger for at reaktorens indhold tømmes ned i en underjordisk beholder der er konstrueret sådan at fissionsprocessen stopper: Det flydende salt spredes og er omgives af stof der gerne absorberer neutroner uden at give noget tilbage til en fusionsproces, og dermed stopper den. Da man kun hælder lidt brændstof på i form at det flydende salt er der ingen problemer med spend fuel, da der ikke er meget af dem i masse.
- ikke kan løbe løbsk - hvis varmen stiger, falder densiteten og strålingen bliver mindre, og dermed falder varmen også - det modsatte gælder ved tættere densitet. Den tætteste densitet er naturligvis, hvis det flydende salt skifer til fast form fordi det ikke længere er varmt nok.

Man har meget lidt brændstof inde i reaktoren, hvorfra 99% brændes af, modsat de nuværende vand-reaktorer som kun brænder mellem 0,5% til 0,7% af.

Restproduktet fra en Thorium flydende salt reaktor - de 1% - indeholder en del radioaktive stoffer der kan bruges i medicin, bla molybdæn-99, og beryllium, hvor sidstnævnte kan bruges mod blodkræft - da dens alfa-stråling virker som en smartbombe i et stof de kun hæfter sig til kræftceller. Det smarte er at kun kræftcellen bliver ramt, mens alle de raske celler stort set går fri. Idag bliver alle ramt, da vi ikke har den type Beryllium, da radioaktivt Beryllium har en halveringstid på kun 45 minutter. Det betyder at i dag at en besked om blodkræft -leukæmi idag er en det samme som en dødsdom.

Af 1000 kg Thorium er der 28 Kg Plutonium-238 tilbage - en del af de 1% - resten er energi afleveret i reaktoren. Der er ca. 1.000.000 gange mere energi i 1 Kg Thorium, end i 1 Kg kul.

Plutonium-238 er den type Plutonium som NASA og ESA desperat har brug for i rumsonder - pt er der bare ikke mere her på jorden. Iøvrigt kan Plutonium-238 fra en Thorium flydende saltreaktor i små portioner flydende salt smides ind i en anden Thorium reaktor der er beregnet til plutonium destruktion. Her sørger neutron strålingen for at brænde plutoniumet af på rekord tid.

Det nuværende atomaffald kan brændes af i Thorium flydende salt reaktorer: Storbritannien er meget interesseret i Thorium reaktorer til at bla. brænde deres 100 tons Plutonium af fra Shellafield, i stedet for at opbevare det i 100.000 år til det er ufarligt. Dette emne var oppe at vende i det britiske overhus -hedder det vist- for ca 1 måned siden. De var positive over for det, ikke mindst er der også 10.000 arbejdsplader på spil ved Shellafield.

Kina har fuldt tryk på at lave Thorium reaktorer, fordi det er så billigt. Ved opgravning af de såkalde "rare earth metals", finder man også Thorium.
USA har pt et lager på 12.000 tons oparbejdet Thorium.

Det er ikke særligt radioaktivt, da dens halveringstid er 14 mia. år: Husk at radioaktivitet og halveringstid er hinandens modsætninger.
Hvis et stof har en kort halveringstid er det meget radioaktivt og det har derfor en kort levetid som radioaktivt stof: Jo kortere halveringstid jo mere radioaktivt er stoffet.
Hivs et stof har en lang halveringstid er det lidt radioaktivt og det har en lang levetid som radioaktivt stof: Jo længere halveringstid jo mindre radioaktivt er stoffet.

De kedelige af dem er de mest problematiske for os. Det er dem der ligger midt imellem. Cæcium og Strontium er meget kendt, og er dem der er probleme ved Tjernobyl og de næste ca 275 år. Iod dermod er brændt af for længe side - den gav en meget høj stråling i starten.
I Propyat fandt de f.eks. liget af en gammel mand en uge efter evakueringen af Propyat. Han nægtede at lade sig evakuere, for der var jo ingen fjende - han troede desværre ikke på myndighederne, som iøvrigt var 1,5 dage om evakuere startede. Havde de ventet til 4 dage efter eksplosionen af reaktor 4, så ville der ikke være have været nogen at evakuere af Propyats 43.000 indbyggere for så var de alle døde af akut strålesyge.
Perverst system: Hvorfor skulle det tage 2 dage før Gorbatjov fik at vide at den var helt gal, og hvorfor blev han først fortalt at der bare var tale om en brand?
Tjernobyl kostede dem vist hvad der svarede til 18 mia. USD, 1986 priser.
Gorbatjov selv har fortalt at han mener at det er en af de ting der kraftigt bidrog til Sovjetunionen fald som system.

Nå det her blev lidt lang, håber at jeg bidrager med nyttig information til de nysgerrige.

 • 0
 • 0

I

Det flydende salt spredes og er omgives af stof der gerne absorberer neutroner uden at give noget tilbage til en fusionsproces

skal fusionsproces naturligvis være fissionsproces

 • 0
 • 0

Gorbatjov selv har fortalt at han mener at det er en af de ting der kraftigt bidrog til Sovjetunionen fald som system.

Der er en sætning fra en socialistisk anti-atomkraft brochure i spørgsmål-svar form fra halvfjerdserne som satte sig fast i hovedet på mig:
'Sp.: Men de har da atomkraft i Sovjetunionen?
Sv.: Atomkraften i Sovjetunionen er sikker, fordi den står under proletarisk kontrol.'
Og så ser man jo Homer Simpson for sig.

Så det har Gorbatjov nok ret i.

 • 0
 • 0

Er det ikke netop det der burde gøres.

I stedet for at samle al radioaktiviteten på et sted så at fordele det.
Køre affaldet igenne kværne, og så sprede affaldet over hele jord kloden.
Dette vil reducere radioaktiviteten til at niveau savrende til den naturlige stråling.

Msåke det hele skal igennem en forbærndingsproces først, for fjerne plast og andre forurenede stoffe.

At koncentrere en hver for for materiale ved altid have en gift virkning. Svarende til en øl til jule frokosten, mærkes ikke, men jo flere, jo større gift virkning..
I Tyskland bores der efter thermisk energi, med det resultat at husene synker sammen, fordo grundvandet forsvinder. Igen et område som påvirkes af en for stor påvirkning. Hvis der bare blev drukket/ pumpet lidt, vill virkningne være umærkelig.
Så lad os sprede affaldet, som det var i naturen fra starten af...

 • 0
 • 0

Hvis problemet i bund og grund kun er hydrogen og metan så burde løsningen da være lige til højrefoden;
Med nitrogenpurging vil al den ilt der måtte være nede i minen forsvinde.
Eller er der noget jeg overser?

 • 0
 • 0

Til Lars Tørnes Hansen.

Det primære problem for din strålende begejstring er, at militæret ikke valgte Thorium til basis for atomenergi, fordi man ikke kan lave våben af produkter fra Thorium reaktorer. Der findes ingen kommercielle Thorium reaktorer. Og det er meget tvivlsomt om der nogensinde kommer kommercielle Thorium reaktorer på trods af massive statsstøtte programmer som også resten af atomindustrien nyder godt af.

Der skal i sidste ende være økonomi i det og det er der absolut intet som tyder på. Tværtimod, så dundrer priserne på solkraft og vindkraft nedad. Temaet for atomindustrien burde være at spare sammen til ansvarlig lukning - ikke at genoptage en forkastet ide, der tydeligt rammer ved siden af det vindue teknologien havde engang.

Hvordan forestiller du dig, at Thorium reaktorer, der endnu ikke eksisterer skulle kunne udvikles til at klare konkurrencepresset fra solenergi?

Mht. det uansvarlige affaldsdepot og de skarpe bemærkninger vedrørende Tjernobyl, så minder det bare mig om, hvor meget det gælder ikke at spilde udviklingskroner på taberteknologier - og da især ikke farlige af slagsen. Lur mig om ikke det bliver samfundet som ender med regningen for oprydningen.

 • 0
 • 0

Til Lars Tørnes Hansen.

Det primære problem for din strålende begejstring er, at militæret ikke valgte Thorium til basis for atomenergi, fordi man ikke kan lave våben af produkter fra Thorium reaktorer.

Der findes ingen kommercielle Thorium reaktorer.

Det ved jeg godt.

Til A-bombe formål er fissionsprodukterne af Thorium helt umulige at have med at gøre.
Derfor fortsatte man med reaktorer der lavede våben plutonium, der kemisk nemt kan adskilles fra uran, da det er 2 forskellige grundstoffer.

Og det er meget tvivlsomt om der nogensinde kommer kommercielle Thorium reaktorer på trods af massive statsstøtte programmer som også resten af atomindustrien nyder godt af.

Kina er ellers godt igang.
UKs parlament synes det er en god ide. De er meget interesseret i tilpassede LFTRs der ville kunne destruere atomaffald og destruere mange tons våben Plutonium fra Selllafield på rekordtid.

Der skal i sidste ende være økonomi i det og det er der absolut intet som tyder på. Tværtimod, så dundrer priserne på solkraft og vindkraft nedad. Temaet for atomindustrien burde være at spare sammen til ansvarlig lukning - ikke at genoptage en forkastet ide, der tydeligt rammer ved siden af det vindue teknologien havde engang.

Der er skam økonomi i det. Et Thorium kraftværk har jeg set omtalt som 1/5 af prisen for et alm. atom-kraftværk, og brændselet er også billigere.

Solkraft og vindkraft er også massivt på støtten.

Hvordan forestiller du dig, at Thorium reaktorer, der endnu ikke eksisterer skulle kunne udvikles til at klare konkurrencepresset fra solenergi?

Energi fra thorium er billigere end kulkraft.

Fun fact
Der er mere energi i den Thorium der er tilbage fra kul-slagger end der er fra det kul man brændte af i et kulkraftværk.

Energien fra 1.000.000 Kg kul svarer ca til energien fra 1 Kg Thorium (i en LFTR).

Mht. det uansvarlige affaldsdepot og de skarpe bemærkninger vedrørende Tjernobyl, så minder det bare mig om, hvor meget det gælder ikke at spilde udviklingskroner på taberteknologier - og da især ikke farlige af slagsen. Lur mig om ikke det bliver samfundet som ender med regningen for oprydningen.

"taberteknologi":
Teknologien i Thorium flydende salt atom-kraftværker er helt anderledes end den teknologi der bruges i de nuværende atom-kraftværker:
Se, lyt og forstå:
Thorium Remix 2011, http://www.youtube.com/watch?v=P9M__yYbsZ4

De første 5 minutter er en kort gennemgang af resten.
Den samlede video varer lidt under 2 timer ialt.

 • 0
 • 0

Et Thorium kraftværk har jeg set omtalt som 1/5 af prisen for et alm. atom-kraftværk, og brændselet er også billigere.

Hvis jeg nu skiver at det kan fås for 10% af et alm. kraftværk - så kan du jo men ful ret skrive næste gang at du har set det omtalt.

 • 0
 • 0

[quote]Et Thorium kraftværk har jeg set omtalt som 1/5 af prisen for et alm. atom-kraftværk, og brændselet er også billigere.

Hvis jeg nu skiver at det kan fås for 10% af et alm. kraftværk - så kan du jo men ful ret skrive næste gang at du har set det omtalt.

[/quote]

Du har tydeligvis ikke set videoen - og selv hvis du ikke har:

Hvad er billigst?
a) En stor beholder der skal kunne holde til 78 atm tryk (nuværende atomkraftværkers bygning)
b) En mindre beholder til 1 atm tryk (LFTR reaktor bygning)

b) er mit gæt.

 • 0
 • 0

Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig.

Det er planlagt at opføre Thorium reaktorer i Norge til 2017 ifølge dette link; http://www.statkraft.no/Images/Thorium%20p...

De regner med en elpris på 20-30 norske ører.

Initiativtageren Alf Bjorseth startede Renewable Energy Corporation, der er en af de producenter af solceller som mærker smerten fra det Kinesiske konkurrence pres.

Om 20-30 norske ører som håbet kan nås i 2017 med de planlagte Thorium reaktorer og om det er muligt at sælge strøm på længere sigt til den pris er så deres sats.

Jeg syntes deres sats ser risikabel ud medmindre de har været meget konservative i deres tilgang til prisberegning og at de har potentiale til at reducere elprisen markant fremadrettet.

Det virker også som om andre uden held har forsøgt at koge suppe på Thorium pinden. I denne artikel er der en liste over de forsøgsreaktorer man har haft oppe at køre. http://www.world-nuclear.org/info/inf62.html uden at det ledte til kommerciel traction.

Obama administrationen har givet $8.3 milliarder til forsøg i atomindustrien (nok til at købe Vestas to gange med den aktuelle børsværdi!!!!!). Direkte ud af vinduet, hvis jeg blev spurgt, fordi der er så meget mere potentiale i både solenergi og vindenergi.

Husk at atom energi passer dårligt ind i GRID, da det skal køre konstant med højest mulige kapacitetsfaktor for at nå i nærheden af de optimistiske, men stadigt for høje elpriser. Det er ikke brændstoffet til reaktorer, der koster dyrt, men derimod kapacitetsomkostninger og nødvendig bemanding og vedligehold samt håndtering af affald og lukning af værker, der ikke er omkostninger, som bliver mindre med mindre produktion.

Retrospektivt kan man ærgre sig stort over, at det blev militærets behov for atombomber, der afgjorde, at man droppede Thorium, men pt. er vinduet for Thorium på klem, men ikke ved at åbne sig yderligere, men tværtimod tæt ved at lukke sig helt igen pga. økonomi.

Jeg tror helt ærligt ikke på, at vinduet åbner sig igen senere medmindre dramatiske prisgennembrud opnås og chancen for at nogle vil investere i Thorium forringes da kraftigt i lyset af, at solceller faldt 40% sidste år og er gået ind i klassisk semiconductor prisudvikling med tocifferede prisfald årligt.

LED industien havde vækst i leverancerne i 2011, men fald i omsætningen, fordi priserne falder. Eneste måde at blive hængende i den business er ved at presse andre ud, så du stadigt kan bevare vækst på bundlinien. Den udvikling har været igang på fladskærme i lang tid og de fordums totalt ledende japanske giganter og også Philips prøver nu alle at finde en vej ud af markedet pga. massive tab.

Den samme udvikling vil ramme solceller som en gigantisk Tsunami. Sharp, der i mange år var markedets med afstand største gigant er ikke engang i top fem længere.

Endelig er der tegn på at energiforbruget i USA og Europa har toppet og faktisk vil begynde at falde når det gælder el. Ikke pga. forbrugeradfærdsændringer, men derimod pga. dygtige ingeniørers arbejde med at udvikle ny belysning og nye chips og nye fladskærme og nye køleskabe og nye aircon systemer etc.

Det det gælder om nu er at få atomindustrien til at sætte penge af til deres oprydning og sikre, at de afsatte midler ikke tømmes i Enron lignende manøvrer. Fukushima kan ikke engang ryddes op for de midler der er i TEPCO og erstatningen for deres katastrofe kan kun betales af den Japanske regering. Den form for ansvarsforflygtigelse er standard i branchen, der hverken er forsikret eller konsolideret nok. Den kommercielle restlevetid for atomkraftværker afkortes i øjeblikket markant faldende priser for VE, der truer med at nå under det punkt, hvor det ikke kan lade sig gøre økonomisk at holde atomkraftværker i drift.

 • 0
 • 0

Lars Helbro: Den veluddannede har to deeeejlige børn og en skøn familie, samt sommerhus og brændeovn, kan det ikke flytte lidt på dine og mine stereotyper, hvad Lars??

 • 0
 • 0