Radon er en større dræber i Danmark end i Sverige

Der dør relativt flere danskere end svenskere som følge af radon til trods for et langt højere strålingsniveau i Sverige. De danske myndigheder erkender problemet, men vil ikke stille krav om radonsikring.

De danske myndigheder afviser at sikre danskerne bedre mod radonstråling, selv om radon er skyld i 300 dødsfald årligt. Det er næsten lige så mange, som der hvert år dør i trafikken, og samtidig relativt flere døde end i Sverige, selv om klippegrunden i vores naboland naturligt giver større radonstråling.

Problemet er ifølge en række eksperter, at der herhjemme ikke stilles krav til det maksimale radonniveau i boligerne.

»Myndighederne hopper over, hvor gærdet er lavest. Det er åbenbart nemt at lade stå til, fordi folk først får lungekræft mange år efter, de udsættes for radon,« siger Mette Neerup Jeppesen, afdelingschef i miljødivisionen hos Niras.

WHO vil have Danmark til at halvere den vejledende grænseværdi for radon i boliger, fordi gassen er farligere end hidtil antaget. Bornholm, Midtsjælland, Sydfyn og Lolland er de områder i Danmark, hvor radonkoncentrationen er størst. Det viser en kortlægning, som Risø DTU, Statens Institut for Strålehygiejne og Geus lavede i 2001. Foto: Risø DTU og GEUS

I Sverige, hvor radon hvert år koster 4-500 livet ud af en befolkning på ni millioner, har man faste grænseværdier. Desuden har huskøbere ret til at kræve en radontest på tilstandsrapporten. Og endelig får boligejere op til 15.000 svenske kroner i tilskud til at radonsikre deres huse med for eksempel tætning og udsugning.

I Danmark har man opdateret en pjece fra 1997 og sendt den til landets 15 mest radonudsatte kommuner, men der stilles ingen krav til radonniveauet i bygninger, og samtidig er det kun i nybyggeri, at radonsikring er et krav.

Kun regler for nybyggeri

Det harmer civilingeniør Jan Gøthcke Petersen, der har skrevet en masteropgave om radon indsatsen i Norden sideløbende med sit arbejde som medikoteknisk souschef i Region Sjælland.

»De gør noget ved det i Sverige. De gør noget ved det i Norge. De gør noget ved det i alle de omkringliggende lande. Det er kritisabelt, at man i Danmark ikke bekæmper radon i eksisterende boliger, men kun i nybyggeri,« siger han.

Erhvervs- og Byggestyrelsen erkender, at man ikke får dødstallet ned med de nuværende regler, men kontorchef Dorte Nøhr Andersen fastslår, at man tager radonproblemet "rigtig alvorligt". Hun påpeger, at radonkoncentrationerne generelt er højere i Sverige - i nogle tilfælde op til 200 gange. Derfor mener styrelsen, det er tilstrækkeligt, at der i Danmark kun stilles krav til nybyggeri.

»Rigtig mange steder i Danmark er radonniveauet ikke noget problem, og samtidig er det en stor ting at bygge den eksisterende boligmasse om. Vi mener, man kan komme langt med de rigtige anbefalinger og ad den vej mindske risikoen,« siger hun.

Erhvervs- og Byggestyrelsen er dog i gang med at kontakte de kommuner, som er hårdest ramt af radonstråling for at sikre, at de anvender anbefalingerne i forhold til borgerne. Desuden er man sammen med Sundhedsstyrelsen i gang med at vurdere, om der skal strammes op, efter at WHO senest har sænket sin grænseværdi for radonkoncentrationen i boliger.

»Vi overvejer, om vi skal ændre de nuværende anbefalinger,« siger Dorte Nøhr Andersen.

Socialdemokraterne vil have erhvervsminister Lene Espersen (K) til at svare på, hvordan man kan få antallet af radondræbte danskere ned.

Kommentarer (21)

En interessant artikel.
Jeg mente ellers, at der var lovkrav om at der skulle anvendes radonduge/måtter i nye huse.
I Sverige har radonproblemet været langt større end i Danmark, idet man ofte benytter skifer ved husbyggeriet, hvor der udsendes en del radon.
Når Sverige har kunnet formindske radonproblemet så effektivt, burde det ikke være nogen større problem at rette op på dette problem her i landet.
Svampetoksiner og Radon i huse bør ikke kunne forekomme. Det ser ud til der mangler kontrol og konsekvens for de, der sjusker med byggeriet.

 • 0
 • 0

Radon problemet fremkommer oftere frem i debat og forhåbentlig vil ansvalige tage affære i henstilling til krav om sikring mod Radon.
Kan der være en sammenhæng med vore meget tætte boliger hvor luftarten ikke udskiftes så ofte som vi kendte til i tidligere tider hvor vinduer og døre stod åbne for en god udluftning.
Der var der jo heller ikke samme problemer med skimmel svampe i samme udstrækning som idag.
For mit eget vedkommende byggede jeg hus i 1984. Allerede dengang var det på tale, om at BR skulle indholde regler / krav om sikring mod indtrængen af Radon; men det er så åbenbart ikke kommet videre.
Debatten var ret heftig dengang især fra dem der påstod at det ikke var et problem, så hvor oplyste og kloge bliver vi så denne gang.

 • 0
 • 0

Grænseværdierne vedr. radon i nybyggeri er skam nævnt i BR-08 - kap. 6.3.3.2. Der er dog ikke tale om direkte krav, men nærmere anbefalinger. Som bygningskonstruktør er man rimelig opmærksom på at få projekteret med radonsikring ved samlinger mellem ydervæg/kældervæg og terrændæk/kældergulv. Men hvor opmærksomme entreprenøren, kommunen og håndværkerne er...tja.

 • 0
 • 0

Problemet med Radon i danmark, skyldes jo primært de ældre huse, hvor man i tidernes morgen ikke har været "bevidst" nok om problemet..
I dag er alle byggefagfolk bevidst om radonsikringer i huse. - At der er så mange, "gør det selv folk", der leger entreprenør og selv forsøger sig med deres egne løsninger, er jo forkasteligt.. Utroligt hvad folk kaster sig ud i?
Radonsikring er ikke en dyr løsning, når man laver den ved etablering af fundament/terrændæk, omvendt er det logisk nok en dyr fornøjelse at etablere efterfølgende.. Derfor der nok, stadig er mange huse med disse problemer.. -Statens renoveringspakke dækker tilskud til radonsikring bla. -Mon der er mange husejere, der har søgt tilskud til nyt køkken eller vinduere frem for radonsikring?
Og ja, selvfølgelig er det et krav i BR at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygninger fra undergrunden.
Det ved myndighederne, de projekterende og håndværkerne!

 • 0
 • 0

Dette er ikke en faglig kommentar men en appel til, at Ingeniøren ophører med sentiationelle "Ekstrablads overskrifter"

 • 0
 • 0

Dette er ikke en faglig kommentar men en appel til, at Ingeniøren ophører med sensationelle "Ekstrablads overskrifter"

 • 0
 • 0

Hvis man er så bekymret for nogle få hundrede radondødsfald om året pga radon i huse, hvorfor tolererer man så tobaksrøg i huse, der dræber mange flere mennesker?

 • 0
 • 0

Hold da ferie Jesper... hvad med skibsfarten, biler forbrændingsanstalter, fyringsovne, kulkraftværker etc.pp sammenhold med rygernes røg ? Mon ikke østenvinden er lige så giftig ?

 • 0
 • 0

Hvis man er så bekymret for nogle få hundrede radondødsfald om året pga radon i huse, hvorfor tolererer man så tobaksrøg i huse, der dræber mange flere mennesker?

Det er vel op til den enkelte om de vil ryge eller ej? Netop derfor er det rart med forbudet mod rygning på restauranter osv.
Desuden er der brugt enorme summer på at informere befolkningen om rygning og de bivirkninger der medfølger, men det er der, relativt set, ikke mht radon.

Du nævner desuden "nogle få hundrede radondødsfald"... Men hvor mange dør eksempelvis af menneskeskabt jordforurening (eks. villa-olietanke) om året? Der bruges næsten 300 mio kr på jordforureningsloven, og hvor meget bruges der så på at "bekæmpe" radon?

 • 0
 • 0

Problemet med Radon i danmark, skyldes jo primært de ældre huse, hvor man i tidernes morgen ikke har været "bevidst" nok om problemet.

Faktisk kunne der ikke etableres en statistisk signifikans mellem boligers alder og radonkoncentrationerne i rapporten "radon i danske boliger" fra 2001, som er den største danske rapport på området.

Det ved myndighederne, de projekterende og håndværkerne!

Prøv at spørg den almindelige ingeniør/håndværker/myndighed. De fleste aner ikke noget om radon, og "radonspærren" bliver ofte syltet i moderne boliger.
Da jeg selv gik på ingeniørhøjskole kan jeg godt huske at vi havde noget om radon. Det var på 1. semester og varede ca. 15 minutter, og det handlede kun om at "man skal huske murpap over kuldebroisoleringen". Og når ingeniører ikke undervises mere i emnet er der da ikke noget at sige til at alle andre heller ikke ved mere om det :)

 • 0
 • 0

@Jesper,

Da jeg selv gik på ingeniørhøjskole kan jeg godt huske at vi havde noget om radon. Det var på 1. semester og varede ca. 15 minutter, og det handlede kun om at "man skal huske murpap over kuldebroisoleringen". Og når ingeniører ikke undervises mere i emnet er der da ikke noget at sige til at alle andre heller ikke ved mere om det :)

det er interessant - forhåbentlig er du ikke nyuddannet?
Radonproblemet i Danmark hænger nøje sammen med energikrisen. Da vi skulle isolere, genvinde varme etc., så udfasede man blev den bedste radonfjerner - udluftningen. At der så samtidigt skete det, at træet hurtigere blev ødelagt er en anden sag.
Jeg mener at have set et sted, at alle nye huse skal forsynes med en radonmembran, er det ikke korrekt? Mon ikke problemet er, at dette påbud ikke bliver efterlevet?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

det er interessant - forhåbentlig er du ikke nyuddannet?

Jeg blev færdig for et år siden. Og det var min lærers (uudtalte) holdning at radon ikke var noget problem.

Jeg mener at have set et sted, at alle nye huse skal forsynes med en radonmembran, er det ikke korrekt? Mon ikke problemet er, at dette påbud ikke bliver efterlevet?

Nej, BR skriver blot at bygningen skal udføres lufttæt. Og derefter anbefaler de en membranløsning. Problemet er at det er meget svært at udføre en bygning "lufttæt mod terræn", se evt. flg. artikel: http://ing.dk/artikel/36514-kraftig-kritik...

 • 0
 • 0

I det nye BR står der, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygninger fra undergrunden. - Men det afhænger jo igen af, hvilken konstruktion man har med at gøre.

Terrændæk, udstøbt af luftgennemtrængelig klinkerbeton eller andet luftgennemtrængeligt materiale med en tynd overbeton, anses
ikke for at være tilstrækkeligt tæt. Såfremt et sådant materiale anvendes, er det nødvendigt enten at udlægge en tæt membran med tætte (svejste eller klæbede) samlinger, eller påføre et tæt lag.

 • 0
 • 0

Det er muligt at der er nogen der har en viden om radon dødsfald og om der foreligger en dokumetation for at svenskene har bedre styr på deres radondødsfald end vi har det.

Jeg tvivler og mit kendskab til Sverige er, at der er meget tys tys hinsidan. Så data indsamlet derovre kan ikke sammelignes med data herfra.

Og i hele mit liv har alting altid være bedre ovre i Sverige, ifølge politikerne. De af os der har boet derovre, har en lidt mere differentieret indstilling.

 • 0
 • 0

Det anbefales, at der anvendes en membran, hvis tykkelse er mindst I mm, brudtøjning er mindst 200 % og brudstyrke er større end 8 N/mm2.

Ellers ser jeg ingen bekymringer i at benytte overdækning af kuldebrosisolering med grundmurspap, sålænge at den forlænges indover dit terrændæk og fastklæbes til denne.

 • 0
 • 0

De vil have os til meget og tvangs udflytning af livsfaglige huse man har boet i, i mere end 50år, udelukkende fordi grænseværdien for radon er flyttet.

Til de tidligere kommentarer omkring hvad der er farligt, så er "Danmarks" militær nok det farligeste, de dræber langt mere end 100 om året.
Det samme gør det Barium der bliver tilsat alt Diesel og ryger direkte igennem alle "filtre".

Samtidigt vil WHO have aktiv dødshjælp lovligt, så tving folk ud af deres dødsensfarlige huse og giv dem aktivdødshjælp.

Hvilket kun kan undre den selvstændigt tænkende. Der kunne tænke "hvad vil lovligt aktiv dødshjælp føre til" .. Hvordan mon Hitler kaldte Deres udryddelses program ? Gik det ud på Tvang eller Samtykke ?

Hvis du ikke gør modstand imod disse bekymringer, så kan jeg med 50% sikkerhed fortælle dig hvordan du dør.
Tør du sige NEJ når de kommer efter dig?

 • 0
 • 0

Der findes en række løsninger som vil kunne sikre den nødvendige tæthed mod Radon.
Den første jeg tænker på, er en tagpap som fx Icopal Base 500 P Gulvspærre.
Men en udlægning af tagpap kræver, at det tænkes ind i byggeris planlægning.

 • 0
 • 0

Rolf,

Til de tidligere kommentarer omkring hvad der er farligt, så er "Danmarks" militær nok det farligeste, de dræber langt mere end 100 om året.
Det samme gør det Barium der bliver tilsat alt Diesel og ryger direkte igennem alle "filtre".

 • da Radon står for ca. 300 dødsfald i DK årligt, så er den en større dræber end militæret.
  Vi kan vel være enige om, at lovgiverne har sovet i timen, selvfølgeligt burde lovgiverne have grebet ind for mange år siden - de der har leveret forkerte tal burde fyres - enten det drejer sig om neddroslede radontal eller for små tabstal i ledninger til barmarksværker, eller det er ansvarlige for skader fra svampetoksiner p.g.a. byggesjusk.
  Dødsfald p.g.a. lungekræft er ikke noget man skal tage let på, det er ganske forfærdeligt for de, der rammes en en sådan lidelse, og det er ret billigt at begrænse skaderne igennem lovgivningen.
  Desværre er der flere stemmer i at lægge afstand til det "farlige" og "ukløste" problem med bortskaffelse af radioaktivt affald i udlandet, end at løse de nære sundhedsproblemer i Danmark jfr. A. Fogs resolutte fjernelse af en ordfører, der kom til at nævne ordet "atomkraft".

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Når jeg skriver at militæret dræber langt mere end 100, hvad forstås så ? mindre end ca. 300 ?
Åbenbart.
Hmmm, hvem mon tæller ?
De dødsfald hvor skylden tilskrives Radon i husene, kunne jo skyldes helt andre årsager, f.eks. kviksølvsholding beton hvor dampe uden problemer trænger ned i folks lunger, der har også her på ing.dk været skrevet om den flyveaske den benyttes i beton farvede egetræet sort. Hvad tror du den samme flyveaske indeholder ? Tror du den samme flyveaske der blandes i beton kan farve dine lunger sort ?
Hvor tror du flyve asken kommer fra ? Tror du der stadig er aktivt kul i den blanding ?

Man kan godt se på ing.dk at ikke mange fatter fra næse til mund.

Lad os tage militærets farlighed og lave en udregning. En udregning militæret med 100% sikkerhed også selv har lavet.

Hvert kugle kan være dræbende.
Hvert 10. kugle er måske dræbende.
Hvert 100. kugle er 100% sikkert dræbende.

Hvor mange kugler er der blevet sent til henholdsvis Afganistan og Irak ?

Hvis der er blevet affyret 1 million kugler, hvor mange forvendter militæret så at være blevet dræbt ?

Bagefter man har løst gåden, så kan man læse denne lille militær sag, fra Carlisle.Army.Mil:
http://www.carlisle.army.mil/usawc/Paramet...

 • 0
 • 0

@Rolf,

Hmmm, hvem mon tæller ?
De dødsfald hvor skylden tilskrives Radon i husene, kunne jo skyldes helt andre årsager, f.eks. kviksølvsholding beton hvor dampe uden problemer trænger ned i folks lunger, der har også her på ing.dk været skrevet om den flyveaske den benyttes i beton farvede egetræet sort.

jeg er sikker på at de mange forskere, der har studeret Radons effekter, kan skelne klart mellem de forskellige miljøfremmede stoffer, forskellene er belyst gennem utallige dyreforsøg.
Når Radon har så stor effekt i lungerne skyldes det bl.a. at de energirige alfastråler kan trænge igennem de tynde lungecellers hud, hvorved energien afsættes i lungevævet mer risikoen for senskader til følge.
En anden faktor er, at når Radon henfalder vil det udløse 3 meget hurtige henfald af datterprodukterne, hvilket gør Radon til et ganske alvorligt problem i forhold til andre radioisotoper, der ikke kan indtages gennem lungerne.
Radons effekter er store i forhold til de effekter, der skyldes udslip fra atomkraftværker, derfor er det at stor interesse at få kortlagt problemet.
Det er ganske interessant at se den passivitet, som de politiske partier udfolder overfor et problem, der årligt koster ca. 300 personer livet (= nedsat livslængde) - når de er utrolig overdrevet bange for de små effekter, der forekommer ved drift af atomkraftværker.
Nogen hylder princippet, at dobbeltmoral er dobbelt så godt som ingen moral, for det er jo ikke noget svært stof. Der burde forlængst være handlet på dette punkt for at sikre danske boliger bedst muligt.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Per
Nu skal du ikke glemme at militæret dagligt bruger radioaktivt materiale.

Det går under mange navne DU, Depleted Uranium, for armeret uran, etc....

Dette materiale bliver ikke kun der hvor det rammer (ak og ve, de stakler der lever der), det bliver også spredt for alle vinde, også dem der kommer til Danmark.

Samtidigt udtaler Militæret's hvide kitler at DU ikke er skadeligt.

Så hvis vi skal tro på de hvide kitler så forholder det sig således:
Radon = Skadeligt.
DU = Ikke skadeligt.

Efter den lille demostration af Radon's henfald og skadelighed.

Så må du da undre dig over at DK's militær er med til at sprede DU i mængder der overstiger flere tons.

Du kan måske forstå hvorfor Obama fik Nobels Fredspris - Som president af en krigsførende nation.

Der skulle vel ikke være flere personligheder der har udtalt "The bigger the lie....".

 • 0
 • 0