Omstridt mirakeldims lover kæmpe besparelser på elregningen

En koreansk opfindelse lover energibesparelse ved en form for magnetisk massage af elektroner. Samtidig med at produktet markedsføres i Danmark, sagsøger den amerikanske forhandler producenten for svindel og bedrag.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ved at indsætte en lille enhed i en elektrisk installation kan man opnå en energibesparelse, idet infrastråling og magnetisme så at sige masserer elektronerne, så de får højere mobilitet og mindre tab.

Den danske forhandler Ecometric markedsfører det koreanske produkt Ultra fra virksomheden Keseco, der hævdes at have disse egenskaber.

Produktet er allerede installeret i flere lande, hvor producenten og forhandlerne hævder at have opnået besparelser på elregningen på mindst 5 procent og i visse tilfælde op til 10, 20, ja endda 40 procent.

Den såkaldte 'kaotiske' energioverførsel (rød) i den elektriske leder påvirkes af Ultra til give en mere effektiv energioverførsel (grøn). Sådan hævdes det, at enheden kan give en energibesparelse på mindst fem procent. Det er langt fra alle, der accepterer den forklaring.

Forklaringerne stritter lidt i forskellige retninger

I en brochure beskriver Ecometric virkemåden ved, at Ultra optimerer strømmen, hvorimod andre energibesparende teknologier er baseret på en fundamental ændring af forsyningen af spænding eller styring af de forskellige belastninger.

Patentansøgningen fra 2003 beskriver Ultra noget mere detaljeret.

Det fremgår heraf, at denne optimering sker med hjælp af to keramiske materialer, som tilsammen giver anledning til et magnetisk felt, som hævdes at danne en roterende elektromagnetisk bølge, som i følge beskrivelsen vil udbrede sig gennem den elektriske linje, hvor den vil medvirke til at skabe nye bindinger mellem atomerne.

Dette spiller en afgørende rolle i at nedbringe den elektriske modstand og give en energibesparelse på 5-15 procent, forklarer patentansøgningen uden yderligere at beskrive, hvordan det sker.

I andre beskrivelser af Ultra, men ikke i patentansøgningen, omtales det, at enheden får elektronerne til at indgå i Cooper-par, som det sker i superledere ved meget lave temperaturer.

Det skulle betyde, at energioverførslen i den elektriske leder går fra at være 'kaotisk' til at være 'ensrettet'.

Et problem i denne beskrivelse er dog, at Cooper-par-teorien kun med sikkerhed kan forklare superledning op til 30 kelvin.

Det er desuden værd at bemærke, at kobber ikke er en superleder, og derfor vil elektroner ikke danne Cooper-par i kobber.

Amerikanerne føler sig taget ved næsen

Ecometric anser produktet for at være 'revolutionerende' - og kan det holde, hvad det lover, er betegnelsen næppe forkert.

Green Lotus Group, der har været forhandler af Ultra i USA, deler dog ikke Ecometrics opfattelse.

Det amerikanske firma mener, der er tale om et svindelprodukt og har anlagt sag mod såvel Keseco som opfinderen Eun-Kuk Kim (stavet Eun-Kook Kim i patentansøgningen) personligt i Harris County, Texas.

Beskyldningerne går på, at Keseco siden sommeren 2009 har givet falske oplysninger om den energibesparelse, produktet giver. Green Lotus Group kræver bl.a. en erstatning på ca. 3,8 millioner kroner.

Sagen kompliceres af, at GLG Capital, som ejer 51 procent af Green Lotus Group, og Kesecos hovedaktionær Eun-Kuk Kim den 24. november udvekslede aktier, så GLG overtog 13 procent af Keseco og Eun-Kuk Kim fik 49 procent af aktierne i Green Lotus Group.

Ecometric oplyser, at ifølge salgsdirektør J.P. Yoon fra Keseco er det netop en diskussion omkring kapitalforhold m.v., der er årsag til den reelle uenighed.

GLG og Green Lotus Group fik i august/september 2010 foretaget en undersøgelse af Texas A&M University og det verdensomspændende certificeringsinstitut Intertek.

Begge undersøgelser konkluderede uomtvisteligt, at Ultra ikke har den virkning, som Keseco hævder.

På den anden side hævder den engelske forhandler af Ultra-produkterne, at ikke mindst testen hos Texas A&M University er nøje tilrettelagt for at opnå det ønskede resultat.

I en pressemeddelelse fra 23. januar 2012 opfordrer Green Lotus Group nu andre, som mener, de også været udsat for svindel, til at kontakte firmaets advokat.

Danskerne holder sig til østrigsk test

Da Ingeniøren forelagde oplysningerne om de amerikanske anklager for den danske forhandler, svarede marketingchef Jonas Finnemann, at Ecometric ikke var bekendt med disse.

Han forklarede dog straks, at der ikke efter hans opfattelse kan være nogen tvivl om produktets effekt ud fra 7.000 referencer over hele verden. Han peger desuden på en test foretaget af det østrigske testlaboratorium TÜV Austria, der viste en konkret energibesparelse på 5,0 procent.

Ingeniøren har været i kontakt med TÜV Austria, og det viser sig, at udfaldet af den østrigske test ikke er helt så entydig, som man umiddelbart skulle tro, hvis man blot læser testrapporten. Det vil blive beskrevet mere indgående i en efterfølgende artikel.

Besparelser ved frysehuse og kontorhuse

Ecometric har allerede installeret Ultra flere steder.

Frysehuset Coldstar i Vejle har eksempelvis fået installeret en Ultra-500-enhed umiddelbart efter måleren på virksomhedens 1.200 A/830kW hovedlinje og to mindre Ultra-300-enheder umiddelbart før to 250 kW kompressorer.

Ecometric har fået maskiningeniør og energirådgiver Bjarne Nebel fra Enervison til at foretage målinger på installationen hos Coldstar. Han er kommet frem til, at installationen giver en energibesparelse på 7,82 procent eller 330.000 kWh om året. Det er baseret på målinger i en periode på 11 uger i efteråret.

Bjarne Nebel skriver i rapporten, at energibesparelsen ikke kan tilskrives andet end Ultra.

Over for Ingeniøren oplyser han dog, at denne konklusion ikke kan betegnes som absolut sikker, for selv om han har korrigeret forskelle i bl.a. udetemperatur under testperioden, kan det ikke fuldstændigt udelukkes, at andre forskelle kan spille ind.

Bjarne Nebel skriver i rapporten, at de følgende måneder vil vise om energibesparelsen er vedvarende. Han siger til Ingeniøren, at han ikke er bekendt med, hvordan det går på Coldstar i dag.

Chefingeniøren var selv skeptisk i begyndelsen

Chefingeniør Ernst Højbjerg fra Ecometric siger dog, at Coldstar stadig har besparelser, og at Ecometric derudover bl.a. har installeret Ultra i et kontorhus med et klimaanlæg og opnået en besparelse på 7 procent og i en motorcykelbutik med mange kompressorer, hvor besparelsen er 12 procent.

Han forklarer, at det kræver en indgående forundersøgelse, før man komme frem til, hvilken type af Ultra-installation, der skal opsættes, og størrelsen på den besparelse, man kan forvente.

Ernst Højbjerg siger desuden, at han selv var meget skeptisk over for produktet, da han først hørte om det, men at resultaterne set med hans øjne tæller for sig selv.

Han oplyser, at investeringen typisk har en tilbagebetalingstid på 1½-2 år.

Følg med i næste artikel

I en efterfølgende artikel vil Ingeniøren give en mere indgående beskrivelse af testene af Ultra i bl.a. Østrig og USA i et forsøg på at komme sandheden om Ultra et skridt nærmere og påstanden om, at det virkeligt skulle være muligt at massere elektronerne til en højere mobilitet med besparelser til følge på elregningen.

Læserne på ing.dk har dog allerede begyndt en diskussion om Ultra her.

Dokumentation

Patentansøging

Kommentarer (67)

Er dette en revitalisering af elektroner som Grander vand eller noget helt andet? Det lugter lidt af fusk men hvis tallene stemmer må man vel bøje sig og acceptere påstanden om den øgede mobilitet.

 • 0
 • 0

forklaringen er,på fabrikken hvor dimsen bliver lave,tbliver gulvene på toilettet vasket i vand der har været igennem et Grander vandbehandlingsanlæg

 • 0
 • 0

Hvor meget kan man spare på elregningen ved at sende positive tanker til sine elektroner? Måske de ved de positive vibrationer vil lade være med at støde så meget ind i hinanden...

Jeg kunne også godt tænke mig et filter til fjernsynet der giver lidt bedre vejrudsigter... Det må da være muligt at lave en sådan enhed...

 • 0
 • 0

Enhver påvirkning bør da kunne spores.

En strømbesparelse er også et spor.
Det er bare svært at tro på, fordi dette er selve argumentet for salget.

Måske ensretningen bare betyder at måleren ikke registrerer 5% af forbruget ?

Nu har jeg over tid hørt (om) meget audiophilt snakeoil .
F.eks. signalkabler der skulle "spilles til" (!).

'Nogen' burde teste om denne ensretning fra kaos , giver et roligere lydbillede.

Ved blindtest, forstås.

K

 • 0
 • 0

...for helvede ikke være så svært at lave en entydig test af sådan en dims. Det kan enhver E-ingeniør med respekt for sig selv sgu da gøre på ganske kort tid - og man kan jo næsten sige sig selv, at den selvfølgelig ikke virker, som de påstår. Hvis en støvsuger bruger 1500 W ved en forsyningsspænding på 230 V, så vil den gøre det, hvad enten man har den latterlige dims siddende foran eller ej - støvsugerens impedans ændrer sig jo ikke. Hvis der virkelig er en tilsyneladende energibesparelse, kan det kun forklares ved, at spændingen efter dimsen er lavere end indgangsspændingen.

Producenter af den slags tvivlsomme apparater lever ud fra devisen om, at folk vil bedrages - og det bliver de så!

 • 0
 • 0

Ja, det lyder som noget af det samme, og det er utroligt at ingeniører kan tro på noget sådant. Jeg selv er elektroingeniør, og ville aldrig lave en måling på et bestående anlæg. Hvis man skel lave en rigtig måling, så skal man lave testopstillinger, således at man måler på to ledninger, en med og en uden denne dims. Og det skal naturligvis måles i et rum med en meget nøje styring at temperaturen.

 • Det er det som man lærer når man læser til ingeniør, altså at fjerne alle usikkerheder, alle parametre der kan influere på måleresultatat o.a, så der kun er det tilbage som sagen drejer sig om. Så jeg fortår ikke de personer som har lavet disse test, og så siger at der er besparelser.

Men, jeg kunne forestille mig, at de samme personer også kunne falde for, at hvis nogen kom og fortalte at hvis man vaskede ledninger i Grindervand, så faldt ledningens specifikke modstand med 10%!

 • 0
 • 0

Firmaet Fosti Maximus fra Schweits har udviklet et produkt, der udnytter og omdanner den "sorte el" - til normal el. De lover for deres produkt, at hvis der ikke opnås en besparelse på mindst 15 % over en peripode på 2 år, tager de apparatet tilbage til fuld pris.

Der foreligger mange afprøvninger i tyskland af dette produkt - opsat på en vindmølle øgede det vindmøllens produktion med 15 %

Nis

 • 0
 • 0

Hvis man kigger meget nøje efter på billedet, så skifter elektronerne fra rød til grøn efter behandlingen. Vi ved jo alle at grøn er bedre end rød, så det er nok dér forklaringen ligger.

 • 0
 • 0

Det kan synes paradoksalt, at man meget ofte ser, at offeret for et overgreb eller en svindel, benægter forbrydelsen lige så hårdt som som overgriberen/svindleren.

En af de stærkeste kræfter i vores genetisk bestemte trang/evne til at danne sociale grupper, der bliver uniforme i forhold til andre, er social flovhed.
Især i senpuberteten er ubehaget ved at være afviger så stor, at de kræfter kan bruges til at få folk til at begå mord og andre forbryddelser for at genetablere sig i gruppen.

I pædagogikken siger man, at pædagogiske forsøg næsten altid falder positivt ud.
Det skyldes, at hvis man prøver noget nyt, så er man mere engageret - mere "tilstede" - og det virker inspirerende på eleverne.
På samme måde er folk i en virksomhed eller i sit hjem, blevet grebet af et stærkt ønske om at "gøre noget ved resurssløseriet", når de går til anskaffelse af et hvilket som helst apparat, de i udgangspunktet tror, kan hjælpe, så da vil de også hurtigt lukke dører og gøre en masse andre handlinger som er energibesparende.
- Endeligt er der også den instinktive og ubetænksomme nødløgn om konstateret effekt, man kaster ud, når nogen første gang antyder, at man er naiv og offer for svindel. - Da griber næste forvridning af sandheden let den første, og man er i en ond cirkel.

Umiddelbart skulle man tro, at enkeltpersoner, virksomheder, interessegrupper og nationer var interesseret i at afsløre svindel. Virkeligheden er dog, at så snart, der er tale om at definere sig selv eller sin gruppe i forhold til andre, da bliver begrebet, "sådan noget sker ikke her", en vigtig faktor, hvorfor de fleste virksomheder f.eks. ikke anmelder bedrageri blandt en højtstående ansat. - Det ville skade virksomhedens troværdighed og troværdigheden til dem, der ansætter og kontrollerer i virksomheden.

Igen og igen viser det sig altså, at korruption og svindel som oftest ikke er et udtryk for egoistisk grådighed, men som oftest starter som et ønske om at forsvare sin position i forhold til sit sociale netværk.
Derfor kan det ikke dæmpes ved at latterliggøre "svindleren". - Det vil kun øge hans behov for forsvar - bl.a. ved at få ham til at skabe fraktioner i gruppen.

 • Det burde egentligt være helt oplagt, at man ikke kan angribe en person for noget, han gør for at opnå noget positivt for sin sociale gruppe. Den samme trang til at være enig med sin gruppe gør dog, at mange latterliggør offeret for en svindel, fordi det viser, at man tilhører "de retfærdige", som er kloge nok til at kunne vildfares.
 • Men selvfølgeligt kan min opfattelse være en vildfarelse :-)

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Lyder til, at samtlige af de nævnte undersøgelser slet ikke har haft forståelse for, at verden indeholder stokastiske elementer. Selvfølgelig vil man ikke kunne måle det samme el-forbrug på Coldstar hele året ud - forbruget svinger, og et decideret gennemsnit er intet argument. Derfor man har opfundet et felt der hedder 'statistik', og det er faktisk ikke ret svært at bruge. Det vil dog højst sandsynligt vise, at samtlige af deres undersøgelser ikke kan bevise noget som helst.

 • 0
 • 0

Firmaet Fosti Maximus fra Schweits har udviklet et produkt, der udnytter og omdanner den "sorte el" - til normal el. De lover for deres produkt, at hvis der ikke opnås en besparelse på mindst 15 % over en peripode på 2 år, tager de apparatet tilbage til fuld pris.

Der foreligger mange afprøvninger i tyskland af dette produkt - opsat på en vindmølle øgede det vindmøllens produktion med 15 %

Nis

Hvad er "sort el" og hvad er normal el? Det er vel ikke elektronerne der har en anden farve???

 • 0
 • 0

(Vi starter med at forudsætte, at ohms lov og effektloven, såvel som energibevarelse i et isoleret system gælder, også i Korea, og også hvis der indgår superledende eller på anden måde eksotisk modificerede materialer i systemet.)

Et lille tænkt eksempel, med tal på:

fru Hansen har en elinstallation (2x10m 1.5 kvadrat Cu, ca 0.3 ohm), en varmeblæser (nominelt 2200 W, 22 ohm) med en apparatledning på (2x2m 0.75 kvadrat Cu, ca 0.1 ohm), dvs totalt 22.4 ohm, der afsættes i praksis således 29 W i installationen, 10 W i apparatledningen og 2122 W i varmeovnen.

Vi observerer lige, at vi har et naivt besparelsespotentiale på 1.8%, hvis det på nogen måde skulle lykkes os at eliminere den ohmske modstand i tilledningerne. Vi bemærker at installationen er fuldt udnyttet, så besparelsespotentialet ligger i denne størrelsesorden, og næppe 6-8%.

Så langt så godt.
Vi indsætter så en dims, der sænker den ohmske modstand i metalliske ledere med 50% (dette inkluderer nemlig varmeelementet i varmeblæseren). Hvis det besyndelige skulle ske, at det virkede, så ville alle modstande i ovennævnte kredsløb blive halveret, hvorved det samlede effektforbrug ville være 4244 W. Set fra måleren vil det være en besparelse på minus 100%. I det korte tidsrum, hvor der endnu ikke er gået ild i varmeblæseren, vil nytteeffekten i form af varme dog være betydelig. Sikringen går efter en stund, men da er der muligvis gået ild i huset.

Nej vel ?
Slangeolie.

 • 0
 • 0

TÜV rapporten omtaler en måling mod en induktiv belastning, og viser en besparelse på 5%. Hvis nu Ultra udgør en kapacitiv belastning, så er forklaringen ret enkel: en induktiv belastning giver en fasedrejning mellem spænding og strøm. Det kan få el-måleren til at løbe lidt hurtigere. Tilføjer man en kapacitiv belastning kan den kompensere fasedrejningen med en modsat fasefasedrejning med det resultat at måleren igen løber lidt langsommere. Der er selvfølgelig ikke tale om at belastningen bruger mindre energi. Rapportens 5% kan sagtens forklares på den måde.

Den slags kapacitive belastninger er meget almindelige ved store induktive belastninger, og ofte et krav fra el-selskabet. Der er ikke noget hokus-pokus i det. Den egentlige lakmus prøve er om Ultra boksen kan vise en besparelse ved en ren ohmsk belastning. Det tvivler jeg meget på.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

Vi må straks få dem til at fremstille nogen ordentlig store udgaver af apparaterne. Så kan vi sætte dem ind et par steder i elnettet og nyde at hele samfundet får gavn af det.

I øvrigt er jeg sikker på at det vil give vores hi-fi-anlæg en mere dansabel dybdedistinktion i præsensområdet.

 • 0
 • 0

Jeg formoder at der skal sidde en på hver spændingsniveau, da elektronerne vel ikke kan springe fra den ene side i en transformer til den anden (med mindre der bruges Grander vand til køling af transformeren)

 • 0
 • 0

Det er der allerede det er jo bare en APC, ABB har arbejdet med dem i flere år, jeg venter stadig på test resultatet fra de 2 skoler vi har haft dem testet på.

 • 0
 • 0

På Ecometrics fine hjemmeside er der bl.a. en side hvor man skulle kunne downloade denne rapport. Siden er gabende tom !

Hvis nogen andre har fundet rapporten nogen steder, vil jeg meget gerne have et link.

Jeg må dog sige, at den forklaring Ecometric kommer med på deres hjemmeside, er det rene sludder. Cooper-par var noget man talte om dengang superledere kun fungerede ved temperaturer lige over det absolutte nulpunkt.

Hvis det ved et mirakel skulle være lykkedes at danne cooper-par ved stuetemperatur, varer fornøjelsen i hvert fald ikke længere end til den nærmeste kobberledning !

 • 0
 • 0

[quote]http://en.wikipedia.org/wiki/Motionless_el...

http://www.cheniere.org/

Det ville være fint hvis du kunne henvise til et fungerende apparet eller bare en prototype. Ellers er det kun varm luft.

Mvh. Peter[/quote]

Det er jo netop, hvad det er - varm luft. Jeg gav blot endnu et eksempel på, hvad idioti kan føre til. Det er ikke noget, jeg selv tror på. Det er lidt besynderligt, at konspirationsteoretikeren Bearden's opstilling kun virker i hans eget "laboratorium", og når forsøget ikke er overvåget.

 • 0
 • 0

Det er tilsyneladende muligt at opnå en strømbesparelse på en rent ohmsk belastning. Elradiatoren (ved godt, at den næppe er ohmsk i virkeligheden) varmer altså lige så godt med et lavere elektrisk effekt.

I en ohmsk beslatning er den afsatte effekt lig med kvadratet på spændingen (som ikke ændrer sig) divideret med modstanden. Jeg formoder, at dimsen ikke ændrer på ohms lov.

Med konstant spænding vil vi derfor med den lille boks få den samme effekt afsat i belastningen - men med en lavere strøm.

I et passende setup må man så kunne få og udnytte et energioverskud, så det undrer mig at opfinderen overhovedet vil sælge den mere kedelige version af opfindelsen, som bare sætter elregningen ned.

Jeg ser to muligheder:

 1. Boksen gør et eller andet, som påvirker forholdet mellem den reelt leverede effekt og elmålerens visning til forbrugerens fordel. Helt som Peter er inde på. Gad vide, hvad elproducenterne egentlig sider til det?

@Ramskov - forfølger du den vinkel?

 1. Boksen er ren plat i retning af numerologi og mange hi-fi-produkter, hvor det notorisk også er umuligt at få ofrene til at indrømme, at de er taget ved næsen.

Jeg tror faktisk, jeg hørte om produktet for tre-fire år siden ved en familiefest, hvor en eller anden havde en bekendt, der havde fået et agentur på netop sådan en dims. Nu skulle alle så købe sådan en.

Jeg undrede mig over, at noget så fantastisk skulle sælges af en ikke-fagperson i sin fritid. "Forklaringen" viste sig at være, at på grund af forskellige patentforhold måtte systemet kun sælges af privatpersoner i Danmark.

Bull!

 • 0
 • 0

Jeg har også bemærket at der er spænding i stikkontakten. Måske lidt massage kan få elektronerne til at slappe af ;-).

 • 0
 • 0

Gander vand, Homeøpati og nu det her. Hvis der reelt kunne hentes det effekter ud af det var det nok noget GE, Exxon, Glaxo etc havde smidt alt ind på for længe siden. Hvorfor drømmer mennesker om den lille opfinder der opfinder tidsmaskinen i sit skur, men glemmer at de vises sten ikke rigtig blev til noget...Easy money og free lunch..

Hvis vi skal bruge overtro så tror på man opnår mere effekt af at lade en præst velsigne elektronikken end ved det her. Det giver da så i det mindste bare arbejde til en enkelt person uden at spilde resourcer på unødige materialer udover lidt vievand hvis det går højt for sig.

Jeg tror også på at en tegnestift under bordet virker mod jordstråling lige så godt som alt andet. Så det kan jeg anbefale man nøjes med ;-)

 • 0
 • 0

Hvad er "sort el" og hvad er normal el? Det er vel ikke elektronerne der har en anden farve???

Jo, det lærer man nu til dags. Elektroner fra vindmøller og vandkraft er grønne. Elektroner fra kulkraft er sorte. Elektroner fra kernekraft er skrigende røde.

Hvis ikke der er forskel, hvordan kan elselskaberne så forsvare et tage en højere pris for grøn el...

 • 0
 • 0

På Ecometrics fine hjemmeside er der bl.a. en side hvor man skulle kunne downloade denne rapport. Siden er gabende tom !

Hvis nogen andre har fundet rapporten nogen steder, vil jeg meget gerne have et link.!

For et par dage siden var der et brugbart link, men det er væk pt. Rapporten omtalte et induktivt varmelegeme hvilket er lidt mystisk. Men måske er der tale om en induktions-kogeplade?

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

at når man siger at man sparer strøm, er folk mere opmærksomme på deres strømforbrug, og voila, de sparede sørme 5%

I det hele taget er det jo svært at dokumentere, hvad der er årsag til strømbesparelser i såvel husholdninger som virksomheder.

Som husholdning får man en årlig opgørelse at sammenligne med - men hold da kæft, hvor er der mange variable, som spiller ind. Vejrforhold, antal middagsgæster, antal hjemmebagte rugbrøg, tv-kiggeri, nyt eludstyr, fyldningsgraden af fryseren ...

Man kan glæde sig over et lavere forbrug, og have en idé om hvorfor. Men dokumentere, hvad der konkret bidrager med hvor meget - det er svært uden at begynde spareprojektet med en meget omfattende registrering.

 • 0
 • 0

Men måske er der tale om en induktions-kogeplade?

Det er en induktions-kogeplade. Læs mere i min næste artikel i løbet af dagen om den østrigske undersøgelse.

 • 0
 • 0

Jo, det lærer man nu til dags. Elektroner fra vindmøller og vandkraft er grønne. Elektroner fra kulkraft er sorte. Elektroner fra kernekraft er skrigende røde.

Hvis ikke der er forskel, hvordan kan elselskaberne så forsvare et tage en højere pris for grøn el...

Nogle selskaber køber aflad, andre har måske en enhed siddende som kan skilde de røde og sorte elektroner fra ;)

Aflad = merprisen går til at købe CO2 kvoter som destrueres og derfor ikke kan udledes af andre...

 • 0
 • 0

På Keseco ikke speciel tillidsvækkende hjemmeside
http://www.keseco.com/eng/board2/board_rea...
er også et download-link, der heller ikke fungerer. Men rapporten fra Tüv-testen kan findes her:
http://www.esshellas.gr/el/Άλ&#9...
Hvis dette er den omtalte rapport, er det blot en simpel "du får ikke stød af dimsen"-erklæring, og ikke en godkendelse af funktion. Rapporten nævner slet ikke strømbesparelse. Men hvis dimsen blot snyder elmåleren for 5%, vil jeg da være ret tilfreds alligevel :).

 • 0
 • 0

Hej

Jeg er ikke elmand, og kender derfor kun udtrykket "sort el" fra kollegaer. Fostac Maximus bruger i deres katalag - datablad ordet "Elektrosmog", måske er der nogle elfolk der kan give en bedre forklaring, ellers gå ind på firmaet FOSTAC Technologies AG hjemmeside hvor produktet er beskrevet.

 • 0
 • 0

Hvis dette er den omtalte rapport, er det blot en simpel "du får ikke stød af dimsen"-erklæring, og ikke en godkendelse af funktion. Rapporten nævner slet ikke strømbesparelse. Men hvis dimsen blot snyder elmåleren for 5%, vil jeg da være ret tilfreds alligevel :).

Der findes også en rapport fra TÜV, der viser en besparelse på 5 pct. Læs mere i min næste artikel, der lige nu er på vej gennem redigeringsystemet på ing.dk, om denne rapport.

 • 0
 • 0

Rapporten med den fem procents besparelse er efter min mening dybt useriøs.

Forsøget er tilsyneladende at måle energiforbruget til at holde en liter vand "kogende" i 30 minutter på en induktionsplade, der er stillet på "100 grader" på sin egen termostat.

Tilsyneladende tages der ikke højde for usikkerheden på termostaten - for slet ikke at tale om fordampningen af vand. En del af energien må gå til fordampningsvarme, men alligevel måles vandmængden efter forsøget slet ikke.

Hvis termostaten i det ene tilfælde er stillet på bare 100,3 grader, vil vandet stadigvæk opleves som kogende - men der vil bruges energi på at fordampe mere vand.

Man kunne også have registreret, hvor længe termostaten var "on" eller "off" - det ville give en indikation af, om forholdene reelt var ens ved de to forsøg.

Jeg ved ikke, hvem der har specificeret forsøgsopstillingen - men den er ikke seriøs.

Interessant i øvrigt, at energiforbruget til at opvarme den samme mængde vand til 90 grader (et klart og målbart kriterium) er det samme, uanset om dimsen bruges eller ej.

 • 0
 • 0

Igemmem årene har der været flere omstridte forsøg med "room temperature semiconduction" eller "room temperature superconduction"---men det er aldrig været bevist hos fysikere eller kemikere at superconduction (superledning) eller semiconduction (halvleder egenskaber) virker i f.eks. kobber, jern, sølv, eller andre metaller ved 25 grader celcius. Det er ikke tale om "zero point energy" eller "Tesla teknologi", som andre her på sidene har skrevet....
Keseco.com lover kun 5% besparelse på deres hjemmeside, og produktet sælges i USA på e-bay.Green Lotus Group har anklaget opfinder En Kuk Kim for svindel, men anklager IKKE produktet! (http://www.businesswire.com/news/home/2012...)

Jeg har nu henvendt mig til Taxas A&M University (hvor jeg kender nogen på fakultatet) for en resultat af testene....og vil vende tilbage når jeg har læst patentansøgning and produktbeskrivelse igennem

Scott Hill er atomfysiker og el-ing. og har forsket i alternativ energi i over 40 år www.bioelectromagnetics.org

 • 0
 • 0

koger Grander vand i en elkedel med en Ultra monteret foran, vil det så få måleren til at løbe baglæns ??

Mvh Flemming

(der en gang har læst om både termodynamik og Ohms lov - og dermed er overbevist om, at den her ikke holder)

P.S.

@Peter Larsen - en elmåler måler IKKE fasedrejet strøm - den må kun måle energi: uvcos(phi) * tid

 • 0
 • 0

Green Lotus Group har anklaget opfinder En Kuk Kim for svindel, men anklager IKKE produktet! (http://www.businesswire.com/ne...-LLC)

Jeg har nu henvendt mig til Taxas A&M University (hvor jeg kender nogen på fakultatet) for en resultat af testene

Green Lotus Group hævder, at produktet ikke virker, bl.a. baseret på test ved Texas A&M - se min næste artikel, som er færdig, og blot afventer en tur gennem redaktionssekretariet før den kan læses på ing.dk.

Artiklen har også en kommentar fra professor Ehsani på Texas A&M.

 • 0
 • 0

P.S.

@Peter Larsen - en elmåler måler IKKE fasedrejet strøm - den må kun måle energi: uvcos(phi) * tid

Principielt ja, men hvor præcis er en simpel måler ved en større fasedrejning?

Fasedrejning vil jo også betyde at der løber mere strøm i ledningerne med afsat effekt i deres ohmske modstand som resultat. Måske ikke meget, men lidt tab vil der være.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

(der en gang har læst om både termodynamik og Ohms lov - og dermed er overbevist om, at den her ikke holder)

Nu skal man jo ikke tro på alt hvad man læser ;-).

 • 0
 • 0

Hej Niels,

Jeg forstår du sætter spørgsmålstegn vedr. at TÜV rapporten ikke kan
downloades på vores hjemmeside.
Svaret er ganske enkelt at vores side er under ombygning og at den vil
fremstå 100% informativ og ny revideret indenfor 1 uges tid.

Hvis du ønsker det, vil jeg meget gerne sende dig både TÜV rapporten samt
vores energirapport udarbejdet af Enervision. (Dette gælder naturligvis
også andre interesserede)

Re: Besparelse:

Det er klart at der på et område som dette, vil opstå en masse skeptiske
spørgsmål vedr. produktets effekt. Jeg kan hertil slå fast at der på ingen
måde skal herske nogen tvivl om produktets virkning.
Vi har en referenceliste på over 7000 installationer med en gennemsnitlig
besparelse på 8% og en ROI på 18 måneder.

Som Peter Larsen nævner i hans debatindlæg, er det korrekt at der påvises en
besparelse på 5% ved en induktiv belastning. Og nej; vores garanterede
besparelser på 5% er ikke gældende ved en 100% ohmsk belastning. For at
garantien stilles er der forskellige krav der skal opfyldes og den
induktive/ohmsk skal være 60/40 som minimum og installationens
belastningsgrad skal min. være 70%.
Der skal ikke herske tvivl om, at produktet kan ikke lave noget hokus pokus
med, at man reducere den tilførte effektive effekt til et maskinanlæg. Skal
et maskinanlæg bruge 100kw, skal der også tilføres 100kw som minimum. Der hvor ULTRA har sin effekt er på tabene. Specielt reducere den Qwar - den reaktive effekt.

På Coldstar blev der udført målinger i en testperiode. I denne periode blev
alle relevante parameter registreret som udetemperatur, antal varer, der
blev kørt ud / ind i frysehuset, netop for at sikre, at vi havde et
sammenligneligt resultat. Det er selvfølgelig ikke en laboratorieopstilling,
hvilket heller ikke var tiltænkt. Det var udelukkende for at kunne se, om
der i den virkelige installation kunne opnås en besparelse. Det skal her
nævnes, at den gennemsnitlige besparelse er 7,8%, men på Qwar var
besparelsen ca 18%.

Produktets virkning er slet ikke så hokus pokus som det lyder:

De største besparelser opnåes desto mere start/stop fabrikken eller
forbrugsenheden har.

Case eksempel på besparelse med en stærk induktiv belastning:

Marshall som er Storbritanniens ledende producent af kvalitetsnatursten og
innovative naturprodukter i beton, både til det private marked og
anlægsbranchen.
D. 4 marts 2011 blev en ULTRA UC200 installeret på en aggregatmixer hos
Marshall, som anvendes til at fremstille fortorvsbelægning. For at få en
nøjagtig sammenligning og måling, blev det gennemsnitlige forbrug af
Kwh/plade sammenlignet på 6 produktionslinjer over en periode på 45 dage,
idet man benyttede en normal produktionsrate på 150 plader pr. time for at
fjerne produktionsforskelle.

I løbet af 20 dage før installationen af ULTRA, var gennemsnitsforbruget
2.31 kWh/plade - efter installationen var gennemsnitsforbruget reduceret til
1.34 KWh/plade.
Altså en besparelse på 40.9 %.

Sådanne ekstreme tilfælde er kun mulige fordi vi netop har at gøre med en så
belastet forbrugsenhed.

 • 0
 • 0

At journalisten allerede har forudtaget en holdning til produktet og kalder det "at massere elektronerne" er dybt useriøst.

Det et tydeligt at der skabes en del forvirring omkring "coopers-pair".

Det der menes, når der siges " Tager udgangspunkt i coopers-pair" er at effekten er sammenlignelig.

Men i stedet for at parre elektroner ved hjælp af meget lave temperaturer, er dette en kemisk påvirkning og en "ensretning" af elektronerne.
Det er ikke muligt at fjerne alt modstand og spild ved hjælp af ULTRA; men alt afhængig af belastningen og installationssted vil man kunne opnå mellem 5 > X % i besparelse.

Hos Ecometric bliver alle installationer desuden lavet, med en garanti om en given besparelse (aftalt konkret i købsaftalen) hvis ikke denne besparelse forefindes, vil vi nedtage udstyret for egen regning.

 • 0
 • 0

At journalisten allerede har forudtaget en holdning til produktet og kalder det "at massere elektronerne" er dybt useriøst.

Man kan altid diskutere sprogbrug, men jeg mener faktisk meget loyalt at have gengivet de kommentarer, som jeg har modtaget fra Ecometric, som i øvrigt skal have ros for at have svaret på spørgsmål og indhentet relevante kommentarer.

Jeg sætter mig ikke til dommer i denne sag, og jeg er faktisk villig til at acceptere, at der findes fænomener og produkter, som har en virkning, uden at man nødvendigvis kan forklare det. Såfremt der foreligger eksperimenter, der entydigt viser det samme.

 • 0
 • 0

Hej Jens,

Det er ganske sandt at du har gengivet hvad der er blevet sagt. Men at benytte de forkerte begreber om noget, som i forvejen er ganske ukendt og nyt.

Vi er netop i dialog med teknologisk institut og produktet vil blive testet inden for 14 dage.

Du hører nærmere.

 • 0
 • 0

Jo, det lærer man nu til dags. Elektroner fra vindmøller og vandkraft er grønne. Elektroner fra kulkraft er sorte. Elektroner fra kernekraft er skrigende røde..

Dimsen må der være i familie med filteret for de røde elektroner: www.nucleostop.de.

 • 0
 • 0

Det er tilsyneladende muligt at opnå en strømbesparelse på en rent ohmsk belastning.

Ohms lov gælder, uden undtagelser, for ohmske belastninger.
Så du kan "spare" på strømmen ved at reducere spændingen.
Nu tror jeg i virkeligheden at du snakker om effekt...

Elradiatoren (ved godt, at den næppe er ohmsk i virkeligheden) varmer altså lige så godt med et lavere elektrisk effekt.

Nej. Så ville der ikke være energibevarelse i systemet.

Iøvrigt tror jeg, at elradiatorer en noget af det mest ohmske, man kan finde i en husholdning. Varmelegemet er en metaltråd, og ledningsmekanismen er den samme som for alle metaller: forskydning af den fælles elektronsky (hvilket er grunden til, at jeg i en tidligere post ironiserede over, at hvis hypotesen er, at man påvirker elektronerne, så modstanden falder i en metallisk leder, så må effekten gælde alle metalliske ledere, inklusive varmelegemet, hvis modstand så vil falde, og da spændingen er konstant, vil effekten stige. man vil så bruge mere strøm, men også få mere varme ud af det. Forholdet mellem de to ting vil være essentielt det samme, pga energibevarelse).

 • 0
 • 0

Det plejer ellers at være til bilejere at man kan sælge den slags mirakeldimser.

 • 0
 • 0

Det et tydeligt at der skabes en del forvirring omkring "coopers-pair".

Det synes jeg helt ærligt i selv er ude om, når i på jeres hjemmeside bl.a. skriver:

Princippet i Ultra er baseret på det velkendte ”Coopers pair” og er dermed en udligning af modstanden i ledningen ved parring af elektronerne.

Nu siger i så også, at der er tale om en kemisk påvirkning. For det første, med mindre at der skal efterfyldes løbende med kemikalier, kan det højest være en katalytisk effekt, ikke en kemisk. For det andet: Hvordan får i kemikalierne ind i kobberledningerne, hvor elektronerne jo er ?

Hvad betyder udtrykket at "ensrette" elektronerne ? Og hvorledes opretholder i denne "ensretning" ?

Sidst, men ikke mindst: I skriver på jeres hjemmeside, at man ved større installationer skal regne med nogen tid, før de "ensrettede" eller "parrede" elektroner kommer helt ud i krogene af installationen ? Hvordan hænger det sammen med det faktum at vi her til lands (og alle andre steder) bruger vekselstrøm, d.v.s. elektronerne kommer [b]aldrig[/b] "ud i krogene" - det er blot de samme elektroner som bliver "rystet" frem og tilbage.

I mener måske at elektronerne bevæger sig med lysets hastighed, men det er kun [b]virkningen[/b] der gør det. De enkelte elektroner bevæger sig typisk omkring 0,5 til 5 mm/s (milimeter i sekundet) ! Og da vores vekselstrøm har en frekvens på 60 Hz, flytter den enkelte elektron sig altså kun max. 1/10 mm. Eller "skyller" i ledningerne igennem med jævnstrøm ?

De elektroner der er i en installations ledninger, er de samme som hele tiden har været der - når du tænder for strømmen, begynder de blot at sitre ganske lidt frem og tilbage.

Netop de relativt store besparelser i hævder at opnå [b]ved induktive belastninger[/b] tyder mere på, at det er det vi andre kalder en sparekondensator.

 • 0
 • 0

[quote]
Det er tilsyneladende muligt at opnå en strømbesparelse på en rent ohmsk belastning.

Ohms lov gælder, uden undtagelser, for ohmske belastninger.
Så du kan "spare" på strømmen ved at reducere spændingen.
Nu tror jeg i virkeligheden at du snakker om effekt...

Elradiatoren (ved godt, at den næppe er ohmsk i virkeligheden) varmer altså lige så godt med et lavere elektrisk effekt.

Nej. Så ville der ikke være energibevarelse i systemet.

Iøvrigt tror jeg, at elradiatorer en noget af det mest ohmske, man kan finde i en husholdning. Varmelegemet er en metaltråd, og ledningsmekanismen er den samme som for alle metaller: forskydning af den fælles elektronsky (hvilket er grunden til, at jeg i en tidligere post ironiserede over, at hvis hypotesen er, at man påvirker elektronerne, så modstanden falder i en metallisk leder, så må effekten gælde alle metalliske ledere, inklusive varmelegemet, hvis modstand så vil falde, og da spændingen er konstant, vil effekten stige. man vil så bruge mere strøm, men også få mere varme ud af det. Forholdet mellem de to ting vil være essentielt det samme, pga energibevarelse).

[/quote]

Hmm, hvorfor får jeg pludselig den tanke, at du er et af de mennesker, der ikke forstår ironi...

 • 0
 • 0

Sidst, men ikke mindst: I skriver på jeres hjemmeside, at man ved større installationer skal regne med nogen tid, før de "ensrettede" eller "parrede" elektroner kommer helt ud i krogene af installationen ? Hvordan hænger det sammen med det faktum at vi her til lands (og alle andre steder) bruger vekselstrøm, d.v.s. elektronerne kommer [b]aldrig[/b] "ud i krogene" - det er blot de samme elektroner som bliver "rystet" frem og tilbage.

.

Jo, jo - visse hi-fi-fantaster mener også, at højttalerkabler først skal fyldes med ensrettede elektroner, før de lyder godt - derfor er det omsonst at teste de nyindkøbte kabler til 2.000 kr. pr meter - de lyder først rigtig godt til jul.

Til Niels Hald - jeg har muligvis brugt ironi

 • 0
 • 0

Det der menes med det, er at for at ULTRA effekten bliver optimal, kræver det et indkøringsperiode som vil blive afgjort af installationsstedets størrelse.

Vi er udemærket klar over at elektronerne ikke løber rundt som små bolde i systemet, men det er jo lige netop der at ULTRA effekten kommer ind i billedet; Elektronerne skubber til hinanden igennem system og alle elektroner skal være ensrettet før den maksimale besparelse opnås.

Det giver sig selv for selv menig mand.

 • 0
 • 0

Som Peter Larsen nævner i hans debatindlæg, er det korrekt at der påvises en besparelse på 5% ved en induktiv belastning. Og nej; vores garanterede besparelser på 5% er ikke gældende ved en 100% ohmsk belastning. For at garantien stilles er der forskellige krav der skal opfyldes og den induktive/ohmsk skal være 60/40 som minimum og installationens belastningsgrad skal min. være 70%.

Der skal ikke herske tvivl om, at produktet kan ikke lave noget hokus pokus med, at man reducere den tilførte effektive effekt til et maskinanlæg. Skal et maskinanlæg bruge 100kw, skal der også tilføres 100kw som minimum. Der hvor ULTRA har sin effekt er på tabene. Specielt reducere den Qwar - den reaktive effekt.

Fårstår jeg dette korrekt, er der tale om et kondensatorbatteri som retter faseforskydningen lidt op. Ikke noget med at pare elektroner...

 • 0
 • 0

Sidst, men ikke mindst: I skriver på jeres hjemmeside, at man ved større installationer skal regne med nogen tid, før de "ensrettede" eller "parrede" elektroner kommer helt ud i krogene af installationen ? Hvordan hænger det sammen med det faktum at vi her til lands (og alle andre steder) bruger vekselstrøm, d.v.s. elektronerne kommer aldrig "ud i krogene" - det er blot de samme elektroner som bliver "rystet" frem og tilbage.

Ernst Schrödinger roterer...nej...vibrerer i sin grav....

 • 0
 • 0

Elektronerne skubber til hinanden igennem system og alle elektroner skal være ensrettet før den maksimale besparelse opnås.

Nej, det gør de faktisk ikke. De ser derimod et elektrisk felt, som de bliver tiltrukket / frastødt af. De individuelle elektroner er alle negativt ladede, derfor frastøder de hinanden, og vil altid holde så stor afstand til hinanden som muligt.

Men så prøv at forklare hvad du mener med udtrykket "ensrettet" ? Jeg går ud fra at der [b]ikke[/b] menes traditionel ensretning, d.v.s. at man ensretter vekselstrøm til jævnstrøm ?

Prøv også gerne at forklare hvordan i opretholder denne "ensretning", på trods af termiske bevægelser i de kobberledninger som de jo trods alt skal bevæge sig i ?

Og endelig, som een allerede har været inde på, hvis i kan få denne effekt til at brede sig i en installation, hvorledes forhindrer i så at den breder sig til alle andre elektroner i verden, eller i det mindste i det elforsyningssystem boksen bliver en del af ?

Hvis jeg køber en box i dag, og virkningen så breder sig til mine naboer i løbet af et par uger, så ville jeg da føle mig snydt ?

 • 0
 • 0

He he - se hvad Ecometric skriver på deres hjemmeside:

1) Ved en 100% induktiv belastning opnås en besparelse på mindst 11%
2) Ved en 100% ohmsk belastning vil besparelsen være max. 3%
3) Ved en fordeling på 60/40 (induktiv/ohmsk) vil der være en besparelse på mindst 5%

Kan I se forskellen - ved ohmsk belastning tales der kun om "max". Bevidst vildledende? Det ser sådan ud.

Eller vil deres medarbejdere på tråden her udtale sig om hvad "min" besparelse er ved ohmsk belastning?

 • 0
 • 0

@Anders:

Hmm, hvorfor får jeg pludselig den tanke, at du er et af de mennesker, der ikke forstår ironi...

eller også har jeg så travlt med selv at være ironisk, at jeg i flugten overser det hos andre...

 • 0
 • 0

Det giver sig selv for selv menig mand.

Jeg er glad for at konstatere, at jeg ikke er "menig mand" - for det giver bestemt ikke sig selv for mig.

Men selvfølgelig, jeg er hæmmet af reel viden på området.

Hvorfor har opfinderen i øvrigt ikke fået Nobelprisen? Hvorfor giver elselskaberne ikke tilskud til disse kasser? Hvorfor er det små, obskure virksomheder, der forhandler dem? Hvorfor blev det samme produkt søgt forhandlet i Danmark af små, private forhandlere for tre-fire-fem år siden?

 • 1
 • 0

He he - se hvad Ecometric skriver på deres hjemmeside:

1) Ved en 100% induktiv belastning opnås en besparelse på mindst 11%
2) Ved en 100% ohmsk belastning vil besparelsen være max. 3%
3) Ved en fordeling på 60/40 (induktiv/ohmsk) vil der være en besparelse på mindst 5%

Kan I se forskellen - ved ohmsk belastning tales der kun om "max". Bevidst vildledende? Det ser sådan ud.

Eller vil deres medarbejdere på tråden her udtale sig om hvad "min" besparelse er ved ohmsk belastning?

Og det viser jo netop, at det ikke har en kæft med elektronerne (Cooper-par) at gøre.

 • 0
 • 0

Fandt følgende lille klip på youtube (hvorfor er det altid der de [b]virkeligt[/b] dygtige videnskabsmænd publicerer deres opdagelser ?). Der er ikke meget nyt, men klippet er langt mere underholdende end Ecometrics hjemmeside.

Eneste forslag til forbedring: Få John Cleese til at lave den næste præsentation !

http://www.youtube.com/watch?v=15deQ_Ukyxg

 • 0
 • 0

Fra den koreanske patentansøgning KR100994817:

"PURPOSE: An apparatus for saving power is provided to improve the movement and flow of electrons by arranging a tourmaline intermediate in a case body. CONSTITUTION: A tourmaline intermediate(120) is arranged in a case body(110). The tourmaline intermediate includes a tourmaline intermediate layer and a central conductive ionization plate(130b). The tourmaline intermediate layer is made of the mixture of tourmaline and permanent magnet powder. A central conductive ionization plate surrounds the tourmaline intermediate layer. A space layer(140) is formed around the tourmaline intermediate. A wrinkle conductive ionization plate(130a) is arranged on both sides of the tourmaline intermediate. A conductive plate(160) is buried in the tourmaline intermediate".

Resten er desværre på koreansk - der kan jeg ikke være med.

Umiddelbart kan jeg ikke finde hverken en europæisk eller en dansk patenansøgning.

Måske det rare firma bag salget vil oplyse os om diverse patentnumre.

 • 0
 • 0

Jeg tror nu på at de har fundet en metode hvorved der kan dannes Cooper par ved stuetemperatur. Boxen indeholder simpelthen så mange kolde lodninger at det sænker temperaturen i ledningerne, og de har gjort det muligt at danne Cooper par.

 • 0
 • 0

Firmaet Ecometrics har nu en ny forklaring på, hvorfor deres dims sparer energi. Cooper-parrene er helt væk til fordel for polarisering af elektroner:

Fra firmaets hjemmeside:

ULTRA er en revolution inden for energibesparelse. Produktets effekt er elektronpolarisering, hvilket reducerer kabelmodstanden signifikant. Den største besparelse med ULTRA opnås ved en konstant variabel induktiv belastning (motorbelastning etc.). Men også ved et konstant strømforbrug er der særdeles tilfredsstillende besparelser at opnå. Produktet har i sig selv intet strømforbrug eller strømgennemgang, da det udelukkende er baseret på kemi.

Kort fortalt er ULTRA verdens første produkt inden for anden generation af energioptimeringsteknologi, og kan reducere en virksomheds CO2-udslip og energiforbrug med op til 20%.ULTRA kan installeres sammen med eksisterende energibesparende foranstaltninger, inkl. spændingsregulering, Power Factor Correction og Soft Start Technologier, for opnåelse af yderligere besparelser.

Optimering af elektrisk strøm opnås ved en kombination af lange infrarøde stråler fra Keramik A og skiftende elektromagnetiske bølger inde i forsyningen, som påvirker de elektromagnetiske egenskaber ved Keramik B. Keramik B sender magnetisk impuls ind i det elektriske kredsløb, hvilket forhøjer elektronmobiliteten og skaber derved en forbedret ledeevne. Den deraf optimerede elektriske strøm reducerer modstanden i de induktive belastninger, og gør det muligt at få mere energi ud af samme elektriske forbrug.

Bemærk påstanden om, at 'den optimerede strøm reducerer modstanden i induktive belastninger' - ja, det står er faktisk - og at det er 'muligt at få mere energi ud af samme elektriske forbrug'.

Firmaet lovede for længe siden, at Teknologisk Institut skulle dokumentere trylledimsen - hvordan gik det egentlig med det?

 • 0
 • 0

Firmaet lovede for længe siden, at Teknologisk Institut skulle dokumentere trylledimsen - hvordan gik det egentlig med det?

Hvis teknologisk institut skulle komme over ovenstående fantasifulde forklaring, tror jeg godt jeg kan garantere at de allerede er løbet skrigende bort !

 • 0
 • 0