Jern fra universets første stjerner

De første stjerner blev allerede dannet blot 200 millioner år efter universets fødsel, viser nye Hubble-observationer. Det er meget tidligere end hidtil antaget.

Astronomerne har fundet spor af store mængder jern i det kraftige lys fra nogle af de ældste kvasarer. Dette jern er »asken«, der er blevet efterladt fra supernovaeksplosioner fra den første generation af stjerner.

Astronomerne ved endnu ikke præcist, hvordan og hvornår de første galakser, stjerner og måske endda planeter blev dannet i det tidlige univers. Ved at kigge på objekter, som er så langt borte at lyset bruger milliarder af år på at nå Jorden, kan astronomerne se tilbage i tiden og undersøge de betingelser, som fandtes i det tidlige univers.

Stjerner er en slags nukleare fabrikker, der ud fra lette stoffer som helium og brint, fremstiller tungere grundstoffer som kvælstof, kulstof og jern. De nyeste observationer med Hubble har afsløret jern i store mængder i nogle meget fjerne kvasarer. Dette skubber tiden med de første stjerner tilbage til omkring 200 millioner år efter Big Bang, hvilket er før, end alle tidligere beregninger har vist.

Det er et hold astronomer under ledelse af Wolfram Freudling fra ESO, som har brugt Hubbles nær-infrarødekamera og -spektrometer til at undersøge tre af de fjerneste kendte kvasarer. Lyset fra disse kvasarer har rejst i 12,8 milliarder år, inden det nåede jorden. Det vil sige, at det forlod kvasarerne omkring 900 millioner år efter Big Bang. Det var i dettes lys' spektra, at astronomerne fandt tegn på de store mængder jern.

Ifølge Freudling er jern en god målestok for en kvasars udviklingsstadie. Jern blev ikke skabt ved Big Bang, men først senere i stjernerne. Derfor skal en stjerne først dannes, forbrænde sit materiale og eksplodere, inden jernet kan opdages. Denne proces tager normalt mellem 500 og 800 millioner år, hvilket betyder, at det fundne jern må stamme fra den første generations af stjerner lige efter Big Bang.

Nogle astronomer mener at fundet af jern i denne tidlige periode betyder, at der også må have eksisteret alle de andre grundstoffer som skal til at danne planeter og liv. Dette er langt tidligere end de 4,6 milliarder år, det er siden, at Jorden blev dannet.

De nye resultater blev offentliggjort i sidste nummer af tidsskriftet Astrophysical Journal Letters.

Kommentarer (0)