Hvor langt nede i jorden kan man holde pilsnerne kolde?

Niels Bech vil gerne vide, hvad er er den ideelle dybde at holde pilsnerne kolde i:

Vi ved at det er muligt at holde pilsnerne kolde i en kælder, og at hvis man borer dybt nok kan man pumpe varmt vand op til fx boligopvarmning.

Da jordoverfladen formodentligt har næsten samme temperatur som luften, må temperaturen i jorden være faldende med dybden indtil en hvis dybde hvorefter den stiger igen. I hvilken dybde ligger dette minimum og hvad er temperaturen der?

Geolog hos GEUS, Torben Bidstrup, svarer

Du har naturligvis ret i, at ølkælderen holder øllet koldt om sommeren, men heldigvis holder den også øllet frostfrit om vinteren, så det, du ser, er ikke kun et koldt lag.

Det du generelt ser, er, at når de hurtige temperaturudsving (årstidsvariationer) på overfladen forplanter sig ned i jorden, jævnes de langsomt ud. Det vil sige, at der i bunden af ølkælderen (to meters dybde) er en temperatur, der er tæt på årets middeltemperatur, som ligger på omkring otte grader på disse kanter.

Langperiodiske klimaudsving så som istider kan forplante sig helt ned til en kilometers dybde.

Der er store lokale variationer i temperaturens udvikling ned gennem jorden. Det afhænger af, hvilke jordlag der er, om det er over eller under grundvandsspejlet, om der er grundvandsstrømme og så videre.

Generelt stiger temperaturen ned gennem jorden sådan, at der i Danmark typisk er omkring 60 til 70 grader i to kilometers dybde.

Spørg Scientariet er redigeret af Julian Henlov, juh@ing.dk.

Spørg Scientariet

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til Scientariet.

Kommentarer (11)

For mange år siden var vi en tur oppe og kigge på ishulerne i (omkring) Salzburg.

Det var fascinerende at komme fra højsommervejr, og ind i hulerne, hvor der tilsyneladende er konstant frostvejr.

Et tilfældigt link:
http://www.kirchenwirt.at/da-salzburg-ausf...

men det var godt nok koldt at komme fra t-shirt og korte bukser til frostvejr.

Et andet spørgsmål kunne være:
Hvordan kan det være, at der i den højde, tilsyneladende altid er frostvejr?

 • 0
 • 0

Der har tidligere på Byggebloggen været en interessant debat om jordvarme - altså komplementær-problemet til de kolde øl:

http://ing.dk/artikel/82129

I øvrigt er en almindelig uisoleret kælder god til at fremstille - ja kælderkoldt øl.

Husk i øvrigt, at kun dårligt øl skal være meget koldt!

 • 0
 • 0

Jeg har lige et tillægsspørgsmål, som jeg har spekuleret over i mange år. Hvor lang tid tager det for sommerens varme/vinterens kulde at trænge de 2 m ned i jorden? Umiddelbart skulle man jo tro at det gik ret hurtigt når man tænker på varmeledningsevnen i en sten, men jeg erindrer svagt noget om at det i jorden går meget langsommere. Hvis det er rigtigt, hvad er forklaringen på det?

 • 0
 • 0

hvis man forestiller sig et drivhus i form af en terning,med siden 1m, og en u-værdi på 1,- og den tilførte energi udelukkende kommer fra en boring, til frostfri dybde, lad os sige 7gr, hvor stor skal rørdiameteren så være, for at holde kuben frostfri, ved minus 20gr.?

 • 0
 • 0

Jeg har lige et tillægsspørgsmål, som jeg har spekuleret over i mange år. Hvor lang tid tager det for sommerens varme/vinterens kulde at trænge de 2 m ned i jorden? Umiddelbart skulle man jo tro at det gik ret hurtigt når man tænker på varmeledningsevnen i en sten, men jeg erindrer svagt noget om at det i jorden går meget langsommere. Hvis det er rigtigt, hvad er forklaringen på det?

I tunge materialer, sådan som jord og fjell, sker der en faseforskydning.
Hvis man sammenligner med et elektronisk kredsløb, er jorden en række af RC-led.

Jeg oplevede - i den meget kolde vinter i 1996 tror jeg - at en vandledning, der lå næsten 3 meter nede under en vej, frøs kort før St. Hans og ikke tøede op igen før langt hen i juli.

Jorden i dybe brønde holder næsten en konstant temperatur, der er lig årets gennemsnittemperatur på stedet (her 60 grader nord 4 grader)

Selv om der skulle være permafrost (tundra) i fjellet her, er der dog ikke det. Det skyldes at sneen virker som en diode, der isolerer mod kulden om vinteren, mens den smelter om sommeren, så varmen kan trække ned i jorden.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Der er jo en årsag til udtrykket "så kold som en brøndgravers røv".
Man har en håndregel om at fundamenter skal ned i 60 til 100cm dybde for at være frostfrie i bunden, så man undgår sætningsskader på grund af frost under fundamentet.
Men det kunne egentlig være rart at få nogle faktiske målinger at sammenligne med.

 • 0
 • 0

Der har tidligere på Byggebloggen været en interessant debat om jordvarme - altså komplementær-problemet til de kolde øl:

Emnet har også tidligere været berørt i tråden "Da Gore fik kolde fødder", http://ing.dk/debat/120491, hvoraf det fremgår, at de "omkring 60 til 70 grader i to kilometers dybde", som Scientariets ekspert gør sig til talsmand for, ligger endog meget langt fra nobelpristageren Al Gores bud på temperaturen i to kilometers dybde.

 • 0
 • 0

I gode gamle dage på landet byggede man iskældre af kampesten og fyldte med is om vinteren, som så kunne ligge og smelte hele sommeren, så blev de varer man ønskede holdt på køl holdt på en temperatur lige over frysepunktet året rundt.

 • 0
 • 0